Eftertanken

INKARNANATION

Av , , Bli först att kommentera 0

RELIGION
Mänskans intresse för religion
handlar om att på livet få fason.
Det börjar ibland med en fascination.
För somliga saknas det motivation
och många tar steget förutan sanktion.
För andra så är det en viss frustration
och vissa upplever en kontemplation
utan att det för den skull blir en kollision.
Om detta finns utförlig dokumentation
där inblandade uttrycker sin position
och nog finns det alltid en viss muntration
fastän det ibland lett till likvidation.
En del lyckas att få gratifikation
eller till och med en viss dedikation.
Det går ej förneka en separation.
Det saknas förvisso en federation
som nog förutsatte en revolution
fast många lutar mot kapitulation.
Även om det ej finns någon gudsunion
så är det ju många som tyr sig till tron
trots att där finns en alienation
som ofta uppvisar sin ”validation”.
/LGN

Bli först att kommentera

MAKT

Av , , Bli först att kommentera 0

MAKT
Den som vill ha mycket makt
får nog gå med i någon pakt
och efter detta gå på jakt.
Det gäller att ha samma takt
och minnas vad man senast sagt.
En del anlitar nog en vakt
om gruppen ska förbli intakt.
Innan man sista kortet lagt
så blir det stundom en del frakt.
Ibland så uppstår det förakt.
I vissa lägen blir det slakt
som kanske händer i en annan trakt.
Om läget sen blir alltför svagt
så blir det säkert ny kontakt.
Om budskapet ska bli riktigt rakt,
det ingenstans ska bli otakt,
så väljer somliga andakt.
När resultatet blitt frambragt
får segraren sitt värv belagt
och skrivaren sitt verk förlagt.
/LGN

Bli först att kommentera

VÄDERLINA

Av , , Bli först att kommentera 1

VÄDERLINA
När snön har börjat tina
även i Vilhelmina
och vintern slutat pina
då vill man gärna flina
och glatt som solen skina
Det vill väl också glina
och alla vänner fina
och ingen ser man grina
när myggen börjar ina
och ljudet hörs från bina.
Sommarvinden snart skall vina
och ljuset vill ej sina
när värmen blir en mina.
/LGN

Bli först att kommentera

HYMLERI

Av , , Bli först att kommentera 1

HYMLERI
Det kanske betraktas som pedanteri
att tala om något som bokbinderi
om syftet istället är akademi
som rätt mycket liknar ett frimureri.
Det kanske rent av är demagogi
att kalla det lurendrejeri
om något är gendarmeri
fast skälet är fysionomi
med formen av ett gjuteri
eller något slags stuteri
utan sedeslöst koppleri
eller rent av islamofobi.
När allt utsatts för endoskopi
kan verksamheten bli fri
med genomgången diplomati
med inslag av clowneri
ur medievärldens skafferi.
/LGN

Bli först att kommentera