Eftertanken

PARADIS

Av , , Bli först att kommentera 1

HYBRIS
Framgångar har ju sitt pris
det inser ju alla på sätt och vis.
När händelser går i repris
så upplevs det inte som ris
men snarare som ett bevis
på att utvecklingen blev en devis.
Kanhända att omgivningen blir avis
och några betraktar dig som en gris.
En del kanske tror att du är i Paris
med nyfikna frågor från någon aktris.
Reaktionerna jämförs med en öppen spis
en del överväger aktion från polis
men nöjer sig med att släppa en fis
som om det ingick i någon matris.
Om någon vill krossa dig som en servis
så kan det som blivit ditt paradis
istället sluta i fullständig kris.
/LGN

Bli först att kommentera

SAMMELSURIUM

Av , , Bli först att kommentera 0

SAMMELSURIUM
En del känner fritid, en del bor i bur
det öppna landskapet omges av en mur.
Det som ejengkligen heter natur
betecknas av somliga såsom kultur
och ingen tar hänsyn till mängden av djur.
Men den som vill vara en riktig filur
behöver nog ha en rätt stor portion tur
för det finns en och annan som ligger på lur.
Om allting ska sluta i bästa bravur
så kan man ej visa ifall man är sur.
Sen rullar det framåt i ur och skur.
Men alla kan ej vara säkra på hur
det ändå ska gå utan akupunktur
för den som hamnat i fel nomenklatur.
/LGN

Bli först att kommentera

NYCKELCYKEL

Av , , Bli först att kommentera 1

NYCKELCYKEL
Tillvarons hieroglyfer
är inte så lätta att tyda.
Anledningens sammanhangsskyffel
vill gärna förklaringar bjuda.
En nyodlad beskrivningstryffel
skulle nog insidan pryda.
Historiens verklighetsfiffel
kanhända går bättre att lyda.
Nutidens uppförandebuffel
måste man frikostigt krydda.
För att ej drabbas av syftfel
får man anpassa sin hydda.
/LGN

Bli först att kommentera