Eftertanken

KLIMATKRIS

Av , , Bli först att kommentera 1

KLIMATKRIS
Nyss var det ju en värmekris
när vädret då på något vis
försökte vinna första pris
som det vore en aktris
och inte någon rutten gris.
Men snart så blir det sommarbris
och utimellan sommardis
när vi har glömt vårt fastlagsris.
Finns ej behov av öppen spis
då kan man unna sig en polkagris
och kanske ta en tur till Nice
på tips som står i nån avis
och de som kräver säkrare bevis
eller kanske har för lite flis
kan man ju tillönska rest in peace.
/LGN

Bli först att kommentera

NOMENKLATUR

Av , , Bli först att kommentera 0

AKUPUNKTUR
Visst är det väl en väldig tur
att skilja går på moll och dur.
Fast många inte vet riktigt hur
men oftast räcker det med en kur
så slipper någon bli riktigt sur
och tro att man är en falsk filur.
Men hur går detta till för djur
vare sig fria eller låsta i bur?
Toner måste väl påverka en tjur?
Det är väl så med moder natur
hon lär oss skilja på ek och fur
och fast det kommer en riktig skur
behövs det inga läten i lur
och misstag behöver ej bli en mur
så tonbegreppet är blott en figur
som ej förutsätter akupunktur
vars ändamålsenliga nomenklatur
består av en annorlunda struktur.

/LGN

Bli först att kommentera

MUNTERGÖK

Av , , Bli först att kommentera 0

STÖK
Att prata med en muntergök
är som att på laxen lägga lök.
Då gäller det att ha ett kök
som inte uppfylls utav rök
och om det under pratet dök
upp en stridsbenägen hök
som skapade ett oväntat stök,
kunde man då ta sig fram till vägens krök,
utan växande behov av eftersök
och kunde inte hindra att man den från samtalslistan strök
och fortsätta med nåt annat bök
fast besluten att någon ljög.
Det viktigaste var att någon njöt
fast anledningen var osökt.
Det hade nog krävts lite pröjs
för att räven inte skulle tycka att det var en sur rönn.
Omgivningen var av ord knökfull
och stannade och tjöt.
/LGN

Bli först att kommentera

KONTROVERS

Av , , Bli först att kommentera 2

PERVERS
När skriver man sin sista vers?
Om allting hamnat har på tvärs
så livet liknar mest en färs.
Då vardagen är en pärs
passar den inte för en gärs
som bara simmar inomskärs.
Ens meningsyttringar snärjs
och ordvalet beskärs
ifall språkbruket som lärs
helt plötsligt blir en kontrovers.
Trots avsaknad av kommers
och ingen av ens rader närs
så blir det ändå introvert
fast radernas avers
istället passat till en bärs
om än inte nån honorärs.
Även om det om detta kanske svärs
när smaken ej är en körsbärs
fastän den skulle vara fräsch.
/LGN

Bli först att kommentera

SCHABLON

Av , , Bli först att kommentera 2

SCHABLON
Det kan väl vara en vision
att höra till en generation
som har identifikation
gärna med dokumentation
och variabel relation
men föredrar federation
hellre än separation.
Det säkert är en muntration
att sträva efter union
med föränderlig portion.
Historisk emancipapation
förknippad med deportation
av typen Kalmarunion
var ju en operation
som krävde mer än en skvadron
och tvivelaktig muntration
med mångfaldig konfrontation.
/LGN

Bli först att kommentera

KONTROLL

Av , , Bli först att kommentera 2

KONTROLL
Det gäller att hitta sin roll
och även en lämplig paroll.
En del väljer att spela boll
andra spelar i dur eller moll.
Somliga kommer i groll
som om de vore ett troll
och några är Tott eller Knoll
men andra vill hellre följa
och påminna om kapten Bölja.
Men den som vill ha överkontroll
kan kalla sig för ayatolla
och alla upplysningar skrolla
utan att ha något att dölja.
Men innan läget är noll
kan tillvarons viktiga såll
befästa omgivningens fåll
och istället för en dom med ett vrål
förtjäna en uppriktig Schkål.
/LGN

Bli först att kommentera

SAMARKAND

Av , , Bli först att kommentera 2

SAMARKAND
Nyhetsinslag handlar ofta om brand
här och där i vårt avlånga land
och det är ju inte bara ibland
och det brinner ju ej heller blott lite grand,
Stundom verkar elden skapad av hand
utan att det finns några säkra band.
Kanske är orsaken skogsskövlarnas tand
och elden går ju inte släcka med sand.
Högt över röken flyger en and
i sitt sökande efter en tryggare strand
och längtar ju efter sitt Samarkand
men om den inte flyr till Finland
landar den nog i en sjö som är grand.
Men att flyga så långt är väl en rand
och då måste den nog vara riktigt invand
ja kanske en Tusen och en natts-and.
/LGN

Bli först att kommentera

DEBATT

Av , , Bli först att kommentera 0

DEBATT
Det kanske känns bra med en vidsynt debatt
om de som är med inte drabbas av fnatt
utan istället kan uppträda glatt
även om det blir både schack och matt.
Vinnaren lyfter med glädje sin hatt
förloraren går mot en mörkare natt
och fattar förhoppningsvis därför att
det nog varit bättre ifall någon satt
de viktiga synpunkterna i en tratt
så att man kunnat hålla i rätt ratt
och inte bara fått babbla om skatt
utan kunnat skryta om valet av katt
så rampljuset kanske gått ner några watt
och lyssnarna kunnat hålla sig för skratt.
/LGN

Bli först att kommentera

MIGRANT

Av , , Bli först att kommentera 0

GARANT
Med risk att betraktas som intolerant
eller åtminstone rätt arrogant
utan att ha uppträtt flagrant
eller framstått som en demonstrant
och absolut ej varit militant
och ej heller som en elefant
och kanske gett sken av att va´kverulant
så är det väl numera ganska genant
utan att ha gjort det konstant
att ständigt ge sken att vara dilettant
i gruppen som räknar sig som figurant
upplever somliga som ganska parant
ja kanske man tycker att det är galant
utan att kalla det för elegant.
Med risk att benämnas som klärvoajant
så må den som gärna vill vara tolerant
och framstå som en riktigt god protestant
utan att behöva en guvernant
inte nedsvärta en immigrant
ens om man uppträder som en vagant
eller någon ny variant
som kan betecknas som lika kurant.
/LGN

Bli först att kommentera

VALBAROMETERRUBRIK

Av , , Bli först att kommentera 2

VALBAROMETERRUBRIK
Sommaren präglas av valdynamik
men kanske är det politikerkomik
rätt ofta i form av symbolpolitik
förknippad med en valideringsteknik
som säkert kan kallas maktakrobatik
beskriven med medieornamentik.

Förloppet påverkas ej av historik
och säkert ej heller av väljarfysik.
Även om händelsen vore antik
så kunde man se en liknande mimik
och möjligen en jämförbar fonetik
och varför ej en likartad grammatik.

Vad tjänar det till att uppleva panik
på grund av aktörernas val av taktik?
I framtiden upphittas nog en relik
som visar att händelsen varit unik
ett tidsmässigt tecken på systematik
trots avsaknad av en verbal akustik.
/LGN

Bli först att kommentera