Eftertanken

VALBAROMETERRUBRIK

Av , , Bli först att kommentera 2

VALBAROMETERRUBRIK
Sommaren präglas av valdynamik
men kanske är det politikerkomik
rätt ofta i form av symbolpolitik
förknippad med en valideringsteknik
som säkert kan kallas maktakrobatik
beskriven med medieornamentik.

Förloppet påverkas ej av historik
och säkert ej heller av väljarfysik.
Även om händelsen vore antik
så kunde man se en liknande mimik
och möjligen en jämförbar fonetik
och varför ej en likartad grammatik.

Vad tjänar det till att uppleva panik
på grund av aktörernas val av taktik?
I framtiden upphittas nog en relik
som visar att händelsen varit unik
ett tidsmässigt tecken på systematik
trots avsaknad av en verbal akustik.
/LGN

Bli först att kommentera

KLIMATÅNGEST

Av , , Bli först att kommentera 1

KLIMATÅNGEST
Det skulle ej skada att göra ett test
om varför klimatet kan skapa ångest
när dagens livsstil upplevs som bäst
men ständigt antyds att vara en pest.
Vem är det som faktiskt om detta vet bäst?
En del verkar tro att det nog är en präst
och många vill ge hela skulden på Väst
och vi får väl se vad som kommer härnäst.
Det vore väl ändå en ganska juste gest
om de som förmodligen påverkat mest
istället för att jämt få kalla sig gäst
kanske skulle inse att allt är en rest
av bytet från forntidens koppling till häst
förflyttningens vardagsnärhet till en läst
om vilket man ju både pratat och läst.
Men de som mest avvisande insikten snäst
borde kanhända ha satts i arrest
eller åtminstone avkrävts en attest.
/LGN

Bli först att kommentera

AKADEMISSION

Av , , Bli först att kommentera 0

AKADEMISSION
I samhället har vi en akademi
vars uppdrag kan stavas meritokrati
Ibland övergår det i pedanteri
med tydliga inslag av filantropi.
Med risk att anklagas för tautologi
finns tydliga tecken på hypokondri.
Där finns nog behov av en dramaturgi
utan att inblanda infanteri.
Istället det lutar åt klaustrofobi
men ledningen föredrar plutokrati
som påminner något om krukmakeri.
Bland allt som förvaras i dess skafferi
verkar det ingå nån sorts frieri
som vissa benämner med grad av mani.
Den känner att söka ta någons parti
riskerar ett litteratursvindleri.
/LGN

Bli först att kommentera

PARADIS

Av , , Bli först att kommentera 1

HYBRIS
Framgångar har ju sitt pris
det inser ju alla på sätt och vis.
När händelser går i repris
så upplevs det inte som ris
men snarare som ett bevis
på att utvecklingen blev en devis.
Kanhända att omgivningen blir avis
och några betraktar dig som en gris.
En del kanske tror att du är i Paris
med nyfikna frågor från någon aktris.
Reaktionerna jämförs med en öppen spis
en del överväger aktion från polis
men nöjer sig med att släppa en fis
som om det ingick i någon matris.
Om någon vill krossa dig som en servis
så kan det som blivit ditt paradis
istället sluta i fullständig kris.
/LGN

Bli först att kommentera

SAMMELSURIUM

Av , , Bli först att kommentera 0

SAMMELSURIUM
En del känner fritid, en del bor i bur
det öppna landskapet omges av en mur.
Det som ejengkligen heter natur
betecknas av somliga såsom kultur
och ingen tar hänsyn till mängden av djur.
Men den som vill vara en riktig filur
behöver nog ha en rätt stor portion tur
för det finns en och annan som ligger på lur.
Om allting ska sluta i bästa bravur
så kan man ej visa ifall man är sur.
Sen rullar det framåt i ur och skur.
Men alla kan ej vara säkra på hur
det ändå ska gå utan akupunktur
för den som hamnat i fel nomenklatur.
/LGN

Bli först att kommentera

NYCKELCYKEL

Av , , Bli först att kommentera 1

NYCKELCYKEL
Tillvarons hieroglyfer
är inte så lätta att tyda.
Anledningens sammanhangsskyffel
vill gärna förklaringar bjuda.
En nyodlad beskrivningstryffel
skulle nog insidan pryda.
Historiens verklighetsfiffel
kanhända går bättre att lyda.
Nutidens uppförandebuffel
måste man frikostigt krydda.
För att ej drabbas av syftfel
får man anpassa sin hydda.
/LGN

Bli först att kommentera

INKARNANATION

Av , , Bli först att kommentera 0

RELIGION
Mänskans intresse för religion
handlar om att på livet få fason.
Det börjar ibland med en fascination.
För somliga saknas det motivation
och många tar steget förutan sanktion.
För andra så är det en viss frustration
och vissa upplever en kontemplation
utan att det för den skull blir en kollision.
Om detta finns utförlig dokumentation
där inblandade uttrycker sin position
och nog finns det alltid en viss muntration
fastän det ibland lett till likvidation.
En del lyckas att få gratifikation
eller till och med en viss dedikation.
Det går ej förneka en separation.
Det saknas förvisso en federation
som nog förutsatte en revolution
fast många lutar mot kapitulation.
Även om det ej finns någon gudsunion
så är det ju många som tyr sig till tron
trots att där finns en alienation
som ofta uppvisar sin ”validation”.
/LGN

Bli först att kommentera

MAKT

Av , , Bli först att kommentera 0

MAKT
Den som vill ha mycket makt
får nog gå med i någon pakt
och efter detta gå på jakt.
Det gäller att ha samma takt
och minnas vad man senast sagt.
En del anlitar nog en vakt
om gruppen ska förbli intakt.
Innan man sista kortet lagt
så blir det stundom en del frakt.
Ibland så uppstår det förakt.
I vissa lägen blir det slakt
som kanske händer i en annan trakt.
Om läget sen blir alltför svagt
så blir det säkert ny kontakt.
Om budskapet ska bli riktigt rakt,
det ingenstans ska bli otakt,
så väljer somliga andakt.
När resultatet blitt frambragt
får segraren sitt värv belagt
och skrivaren sitt verk förlagt.
/LGN

Bli först att kommentera

VÄDERLINA

Av , , Bli först att kommentera 1

VÄDERLINA
När snön har börjat tina
även i Vilhelmina
och vintern slutat pina
då vill man gärna flina
och glatt som solen skina
Det vill väl också glina
och alla vänner fina
och ingen ser man grina
när myggen börjar ina
och ljudet hörs från bina.
Sommarvinden snart skall vina
och ljuset vill ej sina
när värmen blir en mina.
/LGN

Bli först att kommentera

HYMLERI

Av , , Bli först att kommentera 1

HYMLERI
Det kanske betraktas som pedanteri
att tala om något som bokbinderi
om syftet istället är akademi
som rätt mycket liknar ett frimureri.
Det kanske rent av är demagogi
att kalla det lurendrejeri
om något är gendarmeri
fast skälet är fysionomi
med formen av ett gjuteri
eller något slags stuteri
utan sedeslöst koppleri
eller rent av islamofobi.
När allt utsatts för endoskopi
kan verksamheten bli fri
med genomgången diplomati
med inslag av clowneri
ur medievärldens skafferi.
/LGN

Bli först att kommentera