Fri herre och nu Friherre!

Av , , Bli först att kommentera 14

Äntligen har jag kommit ut ur mardrömmen som pågått sedan 2015. Kommunen blev angelägen att träffa en förlikning innan vi skulle mötas i tingsrätten. Det var bra och jag känner mig nöjd. Efter 40 år under oket som anställd är jag nu min egen.

Jag flyttar till Malungsfors söder om Sälen. Jag tror att morfar ler i sin himmel över att hans dröm till slut går i uppfyllelse. När jag var 18 år tyckte han att jag skulle sluta skolan och flytta till Fors och ta över hemmanet. Det var ju inte aktuellt för en tonåring från storstaden… Nu känns det väldigt bra! Nu kan jag kalla mig hemmansägare, skogsbrukare och livsnjutare.

Samtidigt som det känns skönt att få lämna “helvetet” i Nordmaling känns det bittert att inte få arbeta vidare med att utveckla skolan i Nordmaling. Det jag tar med mig är minnet av ett gäng duktiga medarbetare på BU- kontoret, duktiga pedagogiska ledare, duktiga pedagoger och den stora potential som jag såg överallt i verksamheten. Nordmaling ska bli den första kommunen där alla elever lyckas i skolan och kan gå vidare till vuxenlivet med de bästa förutsättningarna. En lyckad grundskoleutbildning har visat sig vara det bästa vaccinet mot utslagning senare i livet och ger förutsättningar till en rik och meningsfull tillvaro. Jag hoppas verkligen att alla pedagoger får förutsättningar att fortsätta utveckla sina arbetsmetoder med hjälp av digitala verktyg i ett kollegialt sammanhang. Nordmaling har idag en tätposition i och den positionen borde kommunen värna att bibehålla.

Ett stort tack till alla som som jag haft nöjet att få arbeta tillsammans med och de som jag fått lära känna!

 

Bli först att kommentera

Åren går

Av , , Bli först att kommentera 15

1 december förra året fick jag besked om att kommunen hade för avsikt att säga upp mig. Den 16 december 2015 fick jag ett bud när kommunen ville köpa ut mig som jag avvisade. Det skulle ha förorsakat mig en mycket stor ekonomisk skada som jag inte ville acceptera. Jag kände mig helt trygg i att inte acceptera arbetsgivarens bud och istället bli uppsagd och föra talan inför Arbetsdomstolen.  Arbetsgivaren saknade saklig grund för uppsägning. Det går ganska lätt att räkna ut det ekonomiska utfallet om man vinner en sådan process. Nu ett år senare (på dagen!) får jag åter ett bud som är om möjligt än sämre än för ett år sedan. Det tar jag som en spark i skrevet!

Min ambition är att ha kvar min anställning tills jag går i pension 2021-03-30, helst längre om lagstiftning och hälsa tillåter. För varje månad som jag erhåller lön är jag nöjd och konstaterar att min ekonomiska skada vid avslut av anställningen har minskat. Jag har ingen ambition av att avsluta min anställning snabbare än jag måste. Dock accepterar jag inte hur arbetsgivaren har och fortfarande behandlar mig som anställd och jag kommer att fortsätta att agera för att få mina rättigheter tillgodosedda enligt Lagen om anställningsskydd, Arbetsmiljölagen och förekommande kollektivavtal. Jag ser fram emot att få föra talan inför domstol beträffande arbetsgivarens agerande och därigenom få offentliggöra arbetsgivarens agerande sedan 24 augusti 2015. Jag är övertygad att media och allmänhet kommer att häpna över det materialet.

Bli först att kommentera

Dags att ta ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 18

För alla anställda i Nordmalings kommun är kommunstyrelsen anställningsmyndighet. Ytterst ansvariga för alla anställda är kommunstyrelsen, dvs 13 förtroendevalda politiker med 13 ersättare. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige, dvs de politiker vi väljer i valet vart fjärde år. Alla ledamöter i kommunstyrelsen sitter också i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsens uppdrag ligger att bl a leda och samordna personalpolitiken dvs förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har beslutat om olika riktlinjer, planer och policys. Så långt är allt väl.

Kommunstyrelsen har också ett uppföljningsansvar för den kommunala verksamheten. Hur fungerar den? Den första december förra året fick jag besked om att jag skulle sägas upp. Nu ett år senare är jag fortfarande anställd som barn- och utbildningschef. Dessutom har kommunen nu två barn- och utbildningschefer. Hur kan dessa 13 förtroendevalda i kommunstyrelsen försvara för sina väljare att kommunen låtit 890 000 kr (lön + löneskatt + sociala avgifter + pensionsavsättningar + försäkringskostnader) av skattebetalarnas pengar bara flyta iväg? Hur länge ska detta bara få fortgå?

 

Bli först att kommentera

Den goda arbetsgivaren

Av , , 1 kommentar 9

Kommunen utger sig för att vilja vara en god arbetsgivare. En viktig del i detta är att ha en god dialog med sin chef. Sedan den 11 januari har kommunen anlitat universitetsadjunkt Anderz Andersson som min arbetsledare. Min chef, kommunchefen Helen Sundström-Hetta, har således inte velat haft en dialog med mig om mitt arbete. Jag har dock haft kontakt med kommunchefen i frågor som har rört min ledighet. Nu har jag fått erfara att ALLA kontakter fortsättningsvis ska ske mellan min advokat och kommunens ombud Anderz Andersson! Är det på det sättet som arbetstagaren skall ha en förtroendefull dialog med sin arbetsgivare? Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att kommunen använder skattepengar till att köpa tjänst för en arbetsuppgift som borde vara självklar för kommunchefen. Av vilken anledning?

En annan aspekt på kommunens agerande är avsaknaden av etik. Hur kan kommunens juridiska ombud, universitetsadjunkt Anderz Andersson, utan etiska invändningar, ta på sig uppgiften vara min arbetsledare samtidigt som han är min motparts ombud i den process som pågår? Är det för att trycka ner mig så mycket som möjligt? Jag upplever att kommunens taktik tycks vara att kränka och förnedra mig så mycket som möjligt för att bli av med mig, när kommunen saknar saklig grund för uppsägning. Hade kommunen haft saklig grund för uppsägning hade jag blivit uppsagd i januari!

1 kommentar

Visa vördnad!

Av , , Bli först att kommentera 4

Förra helgen besökte jag min snart 95-åriga mor i Mölndal. Hon har förmånen att vara frisk och alert. Med ett minne som få och bor själv i ett stort hus och klarar allt själv. Nästan… Det viktigaste för välbefinnandet är social samvaro. Med stigande ålder förlorar man sina vänner. Mamma har inga kvar – alla har gått bort. Mamma blev mycket sämre i våras när den sociala samvaron försvann. Nu köper vi tjänster åt mamma några timmar, tre dagar i veckan för social samvaro. Det har gjort hela skillnaden och nu leker livet igen. Jag skulle verkligen önska att alla äldre fick möjlighet till samvaro och inte behöver sitta i ensamhet. Jag är helt övertygad om att äldre skulle vara mycket friskare och må mycket bättre om de fick möjlighet till social samvaro. Det är ett fattigdomstecken att vi inte har råd att ge hemtjänsten den tid som våra äldre så väl behöver. Det är alla äldre värda!

I helgen lämnades det in en komplettering av anmälan till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren tycks inte ha någon ambition att ändra sitt beteende. Alla arbetstagare har fått möjlighet att besvara en medarbetarenkät. Min åsikt tycks inte vara av intresse…

Bli först att kommentera

Balsam för själen

Av , , Bli först att kommentera 3

För mig är snö balsam för själen och framförallt möjligheten att kunna åka skidor den här mörka och kalla årstiden. Förra veckan började snöflingorna att singla ifrån skyn. För en vecka sedan kom det upp emot en halv meter i Dalafjällen. “Wish I were there” var en tanke som snurrade frekvent i huvudet. Sedan började snön vräka ner över Skelleftetrakten och jag såg på nätet att det fanns skidspår i Bergsbyn. Så vad göra? Jo, sätta sig i bilen på lördag för årets första skidtur. Men oj vad det snöade och vilken bilresa det blev… Men det var det värt. Nu finns det fina skidspår i Umeå som har fått betydligt mer snö än i Nordmaling. För tredje året i rad bli det dagliga resor in till Umeå för skidåkning. Varför kommer det så lite snö i Nordmaling??? Skidåkning är verkligen en passion för mig.

Igår lämnade jag ifrån mig den sista arbetsuppgiften som jag fått, så just nu har jag inga arbetsuppgifter att sysselsätta mig med. Jag står till arbetsgivarens förfogande (nej, jag sitter faktiskt på dagarna…). Känns som ett slöseri med skattebetalarnas pengar! Första december har det gått ett år sedan kommunchefen meddelade mig att jag skulle sägas upp. På ett år har ingenting hänt! Det har bara kostat kommun en massa pengar till ingen nytta och fortfarande står kommunen kvar på ruta 1.

 

 

Mariehems ängar, 2,5 km spår.

Mariehems ängar, 2,5 km spår.

Bli först att kommentera

Cirkeln har slutits

Av , , Bli först att kommentera 10

 När jag var 18 år och sommarjobbade hos morfar i skogarna söder om Sälen, tyckte han att jag skulle sluta skolan och flytta upp från Göteborg och börja ta hand om skogen. “Då är allt det här ditt”. Men det var ju inget att tänka på för en 18- åring, när hela världen hägrade där ute. Men i somras slöts cirkeln när jag tog över skogen i Dalarna. Känns väldigt bra nu!

Det som inte känns bra är att jag hade planerat att åka till Dalarna idag för att installera jordvärme. Jag har ansökt om semester, men min chef har inte behagat att ge besked om jag får semester eller inte. Så jag har fått avboka hantverkarna och skjuta installationen på framtiden. Det blir en vinter till med direktverkande el… Jag hoppas att det inte är fler på kommunen som får en liknande behandling!

 

Bli först att kommentera

Gyllene läge

Av , , Bli först att kommentera 7

På höstmässan den gångna helgen kunde Nordmaling visa upp vilken fantastisk bredd det finns på företagandet i kommunen. Jag är djupt imponerad! Roligt att se att så många tittade runt i Norrskenshallen, som verkligen lämpar sig bra för många typer av evenemang. Mässan skickar viktiga signaler om Nordmalings potential som framtidskommun. Rätt utnyttjat kan det bli en riktigt positiv utveckling.

Synd är dock att kommunen inte kan profilera sig som en god arbetsgivare. Jag vet att det är fler än jag som känner sig klandervärt behandlade. För min del har det nu gått så långt så att jag idag lämnade in en anmälan till Arbetsmiljöverket angående arbetsmiljön och hur kommunen agerar som arbetsgivare. Det skickar inga goda signaler och risken är uppenbar att det kan påverka kommunens möjligheter att rekrytera kompetenta medarbetare i framtiden. Synd – kommunen har ett gyllene läge som borde förvaltas på bästa sätt.

Bli först att kommentera

Nya arbetsuppgifter

Av , , Bli först att kommentera 8

Den 7 januari fråntogs jag mina arbetsuppgifter som barn- och utbildningschef. I arbetsbeskrivning står det att BU- chefen leder, planerar och samordnar barn- och utbildnings verksamhet. Bl a är BU- chefen föredragande i barn- och utbildningsutskottet och kommunstyrelsen. I tjänsten ingår att leda utvecklings, strategi och kvalitetsarbetet inom sektorn. BU- chefen är chef för rektorer, förskolechef, kostchef, administrativ personal och personal inom centrala elevhälsan. Dessutom ingår BU- chefen i kommunens ledningsgrupp och leder sektorns ledningsgrupp bestående av rektorer, förskolechef och kökschef. BU- chefen  har budgetansvar, övergripande ansvar för den totala arbetsmiljon enligt delegation och beslutanderätt enligt delegation från kommunstyrelsen.

Alla dessa arbetsuppgifter fråntogs jag och istället har jag gjort utredningar när jag inte har varit arbetsbefriad. Från 7 januari till 15 september har jag varit utestängd från min arbetsplats och varit hänvisad till att arbeta hemifrån, dvs mitt kök har varit min arbetsplats.

Idag lämnade jag ifrån mig ett dokument som jag arbetat med, “Mål och riktlinjer för elevhälsan”. Min nästa arbetsuppgift blir att ta fram ett dokument “Riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra diskriminering och kränkande behandling”! Är det ödets ironi??? Eller har jag en unik kompetens eftersom att jag har stor erfarenhet av att blir utsatt för systematiska kränkningar?

Bli först att kommentera

Friskvård!

Av , , Bli först att kommentera 6

Nordmalings kommun vill profilera sig som en arbetsgivare som satsar på en bra arbetsmiljö och stimulera till hälsofrämjade aktiviteter för sina anställda. Det är bra och det borde alla arbetsgivare göra. Medarbetare som är friska och känner arbetsglädje är motiverade till att göra ett bra jobb för sin arbetsgivare. Det borgar för en positiv utveckling av verksamheter. Vi anställda har möjlighet till en friskvårdstimme i veckan eller ett friskvårdsbidrag på max 1700 kr per år för friskvårdsaktiviteter. Kommunen har också utbildat ett antal hälsoinspiratörer som ska stimulera anställda till olika friskvårdsaktiviteter. Det är positivt! Nu stimuleras vi till att göra olika friskvårdsaktiviteter genom att delta i “Hälsobingo”.

Den andra sidan är en arbetsgivare som utsätter anställda för systematiska kräkningar. Jag är en av dem. Det finns nog inget som skapar mer ohälsa än att utsättas för något sådant. Det finns inget som förstör motivationen så totalt som att uppleva en arbetsgivare som vill göra sig av med dig. Vi lägger ner massor med tid till att skapa dokument som syftar till att motarbeta kränkningar. Till vilken nytta? Är det bara hyllvärmare eller “läpparnas bekännelse”?

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsgivare så att arbetsgivare erbjuder sina anställda en bra arbetsmiljö. Jag kommer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så de får granska Nordmalings kommuns sätt att behandla sina arbetstagare och i synnerhet granska förekomsten av systematiska kränkningar.

Bli först att kommentera