Dags att ta ansvar!

Av , , Bli först att kommentera 18

För alla anställda i Nordmalings kommun är kommunstyrelsen anställningsmyndighet. Ytterst ansvariga för alla anställda är kommunstyrelsen, dvs 13 förtroendevalda politiker med 13 ersättare. Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige, dvs de politiker vi väljer i valet vart fjärde år. Alla ledamöter i kommunstyrelsen sitter också i kommunfullmäktige. I kommunstyrelsens uppdrag ligger att bl a leda och samordna personalpolitiken dvs förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen har beslutat om olika riktlinjer, planer och policys. Så långt är allt väl.

Kommunstyrelsen har också ett uppföljningsansvar för den kommunala verksamheten. Hur fungerar den? Den första december förra året fick jag besked om att jag skulle sägas upp. Nu ett år senare är jag fortfarande anställd som barn- och utbildningschef. Dessutom har kommunen nu två barn- och utbildningschefer. Hur kan dessa 13 förtroendevalda i kommunstyrelsen försvara för sina väljare att kommunen låtit 890 000 kr (lön + löneskatt + sociala avgifter + pensionsavsättningar + försäkringskostnader) av skattebetalarnas pengar bara flyta iväg? Hur länge ska detta bara få fortgå?

 

Bli först att kommentera

Den goda arbetsgivaren

Av , , 1 kommentar 9

Kommunen utger sig för att vilja vara en god arbetsgivare. En viktig del i detta är att ha en god dialog med sin chef. Sedan den 11 januari har kommunen anlitat universitetsadjunkt Anderz Andersson som min arbetsledare. Min chef, kommunchefen Helen Sundström-Hetta, har således inte velat haft en dialog med mig om mitt arbete. Jag har dock haft kontakt med kommunchefen i frågor som har rört min ledighet. Nu har jag fått erfara att ALLA kontakter fortsättningsvis ska ske mellan min advokat och kommunens ombud Anderz Andersson! Är det på det sättet som arbetstagaren skall ha en förtroendefull dialog med sin arbetsgivare? Jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att kommunen använder skattepengar till att köpa tjänst för en arbetsuppgift som borde vara självklar för kommunchefen. Av vilken anledning?

En annan aspekt på kommunens agerande är avsaknaden av etik. Hur kan kommunens juridiska ombud, universitetsadjunkt Anderz Andersson, utan etiska invändningar, ta på sig uppgiften vara min arbetsledare samtidigt som han är min motparts ombud i den process som pågår? Är det för att trycka ner mig så mycket som möjligt? Jag upplever att kommunens taktik tycks vara att kränka och förnedra mig så mycket som möjligt för att bli av med mig, när kommunen saknar saklig grund för uppsägning. Hade kommunen haft saklig grund för uppsägning hade jag blivit uppsagd i januari!

1 kommentar

Visa vördnad!

Av , , Bli först att kommentera 4

Förra helgen besökte jag min snart 95-åriga mor i Mölndal. Hon har förmånen att vara frisk och alert. Med ett minne som få och bor själv i ett stort hus och klarar allt själv. Nästan… Det viktigaste för välbefinnandet är social samvaro. Med stigande ålder förlorar man sina vänner. Mamma har inga kvar – alla har gått bort. Mamma blev mycket sämre i våras när den sociala samvaron försvann. Nu köper vi tjänster åt mamma några timmar, tre dagar i veckan för social samvaro. Det har gjort hela skillnaden och nu leker livet igen. Jag skulle verkligen önska att alla äldre fick möjlighet till samvaro och inte behöver sitta i ensamhet. Jag är helt övertygad om att äldre skulle vara mycket friskare och må mycket bättre om de fick möjlighet till social samvaro. Det är ett fattigdomstecken att vi inte har råd att ge hemtjänsten den tid som våra äldre så väl behöver. Det är alla äldre värda!

I helgen lämnades det in en komplettering av anmälan till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren tycks inte ha någon ambition att ändra sitt beteende. Alla arbetstagare har fått möjlighet att besvara en medarbetarenkät. Min åsikt tycks inte vara av intresse…

Bli först att kommentera

Balsam för själen

Av , , Bli först att kommentera 3

För mig är snö balsam för själen och framförallt möjligheten att kunna åka skidor den här mörka och kalla årstiden. Förra veckan började snöflingorna att singla ifrån skyn. För en vecka sedan kom det upp emot en halv meter i Dalafjällen. “Wish I were there” var en tanke som snurrade frekvent i huvudet. Sedan började snön vräka ner över Skelleftetrakten och jag såg på nätet att det fanns skidspår i Bergsbyn. Så vad göra? Jo, sätta sig i bilen på lördag för årets första skidtur. Men oj vad det snöade och vilken bilresa det blev… Men det var det värt. Nu finns det fina skidspår i Umeå som har fått betydligt mer snö än i Nordmaling. För tredje året i rad bli det dagliga resor in till Umeå för skidåkning. Varför kommer det så lite snö i Nordmaling??? Skidåkning är verkligen en passion för mig.

Igår lämnade jag ifrån mig den sista arbetsuppgiften som jag fått, så just nu har jag inga arbetsuppgifter att sysselsätta mig med. Jag står till arbetsgivarens förfogande (nej, jag sitter faktiskt på dagarna…). Känns som ett slöseri med skattebetalarnas pengar! Första december har det gått ett år sedan kommunchefen meddelade mig att jag skulle sägas upp. På ett år har ingenting hänt! Det har bara kostat kommun en massa pengar till ingen nytta och fortfarande står kommunen kvar på ruta 1.

 

 

Mariehems ängar, 2,5 km spår.

Mariehems ängar, 2,5 km spår.

Bli först att kommentera