EU ett fredssamarbete

Av , , 2 kommentarer 0

EU har sedan det bildades varit ett samarbete för fred och för att vi ska lära känna varandra och komma närmare varandra inom Europa. EU-politiken berör nu många områden och förutsättningarna inom Europa och vår omvärld har förändrats. Vikten av EU som fredssamarbete är dock fortfarande lika viktig och värdefull.

Vi gröna vill stärka och utveckla EU som fredsprojekt. Fredsarbetet behöver genomsyra hela EU:s verksamhet och vara starkt förankrat hos alla medlemsländer. Det innebär bland annat att EU-länderna behöver se över sin vapenexport. I regering drev Miljöpartiet förra mandatperioden igenom ett demokratikrav för Sveriges vapenexport och i Januariavtalet har vi slagit fast att stoppa Sveriges vapenexport till Jemenkrigets parter. Nu vill vi få igenom samma viktiga beslut i EU. Vi vill se ett slut på vapenexport till parter som deltar i krig och till regimer som förtrycker sin befolkning. I Europaparlamentet vill vi verka för ett EU som alltid sätter freden först.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Hör Greta – Gör skillnad

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu sprids Greta Thunbergs tal under klimattoppmötet i Polen över hela världen. Ett tal vi alla borde ta till oss.

I Umeå demonstrerar nu människor utanför stadshuset varje fredag för klimatet, under den paroll som Greta spridit över hela världen #FridaysForFuture

När FN:s ramkonvention om klimatförändringen (UNFCCC) bildades 1992 var jag 8 år gammal. När Kyotoavtalet trädde i kraft började jag högstadiet. När IPCC.s fjärde syntesrapport släpptes 2007 och gav mittuppslag om klimatförändringen i alla medier läste jag statsvetenskap på universitet med fokus på klimat och hållbar utveckling.

Under de senaste 27 åren har världen känt till klimathotet, Sverige har känt till det. Utsläppen globalt har bara ökat och även om utsläppen inom svenskt territorium minskat så har svenskarnas samlade konsumtionsbaserade utsläpp legat på samma höga nivå. Under hela min uppväxt har beslutsfattare misslyckats med att hejda klimatförändringen. Nu har jag själv valt att bli politiker. Det finns ingen tid kvar att förlora!

Vill du använda din ilska, din klimatångest, till att göra skillnad? Vi behöver bli många fler som höjer våra röster. Bli medlem.

 

Bli medlem!

Över 26 år: så blir du medlem via sms
Steg 1.  Skriv ett sms. Börja sms:et med mpmedlem följt av ett mellanslag. Skriv ditt personnummer (utan bindestreck) följt av ett mellanslag. Skriv din mejladress. (Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning.)
Steg 2. Skicka sms:et till 72 980.
Sms:et kostar medlemsavgiften, 100 kronor, plus din vanliga sms-kostnad.
Under 27 år: så blir du medlem gratis i Grön Ungdom via sms
Steg 1.  Skriv ett sms. Börja sms:et med gumedlem följt av ett mellanslag. Skriv ditt personnummer (utan bindestreck) följt av ett mellanslag. Skriv din mejladress. (Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning.)
Steg 2. Skicka sms:et till 72 980. Du betalar bara din vanliga sms-kostnad. Medlemskap i Miljöpartiet ingår utan kostnad.
Student: så blir du medlem gratis i Gröna Studenter via sms
Steg 1.  Skriv ett sms. Börja sms:et med gsmedlem följt av ett mellanslag. Skriv ditt personnummer (utan bindestreck) följt av ett mellanslag. Skriv din mejladress. (Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning.)
Steg 2. Skicka sms:et till 72 980.  Du betalar bara din vanliga sms-kostnad. Medlemskap i Miljöpartiet ingår utan kostnad.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Klimatförhandlingarna – vem bättre än Isabella Lövin?

Av , , Bli först att kommentera 0

Den gångna mandatperioden har Miljöpartiet genomfört omvälvande reformer för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige de kommande decennierna. För att nämna några; lag om inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel (reduktionsplikten/bränslebytet), klimatlag, nationellt mål om nettonollutsläpp 2045, 100% förnybar elproduktion 2040, bonus-malus som finansierar subventioner till el- och gasbilar genom skatt på fordonen som släpper ut mycket, klimatklivet som medfinansierar klimatsmarta investeringar och bla. bidragit till att 30 000 laddstolpar byggs i Sverige, industriklivet som stödjer den tyngsta industrin som stålindustri och cementindustri att ställa om till fossilfritt, och mycket mer.

Att Miljöpartiet sitter i regering har dock inte bara betydelse för utvecklingen i Sverige, vi har ett mycket stort inflytande i EU och internationellt. Vi arbetar aktivt med att klimatsäkra allt bistånd, våra gröna ministrar har tillsammans med våra EU-parlamentariker säkrat reformer av EU:s handel med utsläppsrätter som gör att överflödiga utsläppsrätter från och med nu annulleras automatiskt och att tillgången på utsläppsrätter kommer minska i snabbare takt. Miljöpartiet i regering gick in med global klimatfinansiering i gröna fonden inför klimattoppmötet i Paris 2015 vilket var en internationellt viktig signal som gjorde att fler rika länder bidrog och de fattigare länderna såg ett ansvarstagande är därmed underlättades förhandlingarna. Nu företräder Isabella Lövin Sverige vid klimattoppmötet i Polen och har fått förtroendet att leda förhandlingarna om hur världens länder ska ta emot IPCC:s rapport om de ödesdigra skillnaderna om skillnaderna mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Isabella Lövin har mycket stort förtroende internationellt.

Miljöpartiet i regering arbetar inte bara med att minska utsläppen i Sverige, vi arbetar för att hejda klimatförändringen globalt!

Nu pågår regeringsbildning och vi står eventuellt inför ett extraval. Hur detta slutar bekymrar mig djupt eftersom risken är att en moderat, kristdemokrat eller sverigedemokrat kan komma att representera vårt land i dessa förhandlingar i framtiden. Då skulle Sveriges förtroende vara förbrukat och det skulle skada det svenska näringslivet som förknippas med detta goda förtroende. Sveriges regering behöver gröna ministrar som representerar oss internationellt, för klimatet kan inte vänta.

Regeringsförhandlingarna och M/KD-budgeten

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringsförhandlingarna tog viktiga steg framåt i veckan – men imorgon riskerar vi få en M/KD-budget som slår undan fötterna för företag, kommuner och medborgare som har allt att vinna på att Sverige tar klimatledarskap

Under veckan som gått har det skett förhandlingar mellan MP, S, C och L för att hitta lösningar för att Sverige ska få en vald regering på plats. Ett samarbete där det såklart krävs kompromissvilja mellan partier som i vissa frågor står nära varandra och i andra långt ifrån varandra. Men som alla förenas i övertygelsen att den människosyn, kvinnosyn och demokratisyn som Sverigedemokraterna företräder inte ska ges inflytande över Sveriges regering.

De fyra partierna hade förhandlat fram en överenskommelse som sedan partiledarna tog tillbaka till beslutande organ i partierna. På måndagsmorgonen meddelande Annie Lööf att Centerpartiet röstat nej till förhandlingsresultatet.

En god demokratisk process och besluten respekteras.

Det vore dock ytterst intressant att höra hur resonemangen gick hos centerpartisterna som inte godtog det Annie Lööf förhandlat fram med S, MP och L. För vid senare presskonferenser har det framkommit att det fanns rätt mycket i förhandlingsresultatet som verkligen inte är S eller MP-politik (såsom fri hyressättning vid nybyggnation och sänkt värnskatt) och ett ja skulle också ha övergått till ett budgetsamarbete där C fått igenom en hel del. Ett förhandlingsresultat mellan dessa fyra partier innehöll sannolikt också mycket som var mycket bra för klimat och miljö samt för landsbygden. Ett ja hade också garanterat det som C kanske drev skarpast i valrörelsen, att SD inte får inflytande. Jag undrar, beror nej:et endast på att C inte fick igenom mycket nyliberal ekonomisk politik som de inte ens fick igenom i Alliansen? Ekots inrikespolitiska talesperson, Thomas Ramberg, frågade Annie Lööf detta i slutet av hennes presskonferens – han frågade: med vilket regeringsunderlag i riksdagen skulle du få igenom detta? Jag undrar också, är detta sådant som Centerpartiets väljare värderar så högt att de är beredda att offra det som ett samarbete skulle ge?

Nu hoppas jag att förhandlingarna återupptas så att vi får en regering på plats som står upp för mänskliga värden så snart som möjligt.

Men på grund av detta nej från C går vi in i budgetomröstning imorgon där Moderaterna och Kristdemokraternas budgetreservation sannolikt går igenom med stöd av Sverigedemokraterna. En budgetreservation som ger mer pengar till de som redan har, som kraftigt försämrar klimatarbetet när läget är akut och som inte heller är bra för norra Sverige.

Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att göra det billigare att släppa ut – mitt under brinnande klimatkris, mitt under klimattoppmötet då världens länder samlas i Polen.

De halverar skyddet av värdefull natur och tar bort viktiga klimatåtgärder som kommer göra att utsläppen ökar i en tid då de akut måste minska.

De tar bort flygskatten. De ökar det ekonomiska stödet till diesel. Det blir billigare att släppa ut. Sveriges ledarskap och förtroende i klimatfrågan urholkas.

Massor av människor och företag i Sverige vill bidra till att minska utsläppen, men M och KD trampar på deras kämpaglöd.

 

M/KD:s budgetreservation innehåller bland annat följande nedskärningar i klimatarbetet och försämringar för landsbygd

 

Halvering av klimatklivet

Klimatklivet är en av regeringens största klimatsatsningar. Nu halveras den av M och KD. Det betyder att hälften av det avgörande stödet för klimatinvesteringar till kommuner, regioner och företag försvinner.

En ny satsning av M/KD på “teknikneutral laddinfrastruktur” på 50 miljoner kronor väger inte upp för den stora minskningen i klimatklivet: 840 mnkr tas bort från 1590 mnkr. 

(Jag vet inte vad de menar med ”teknikneutral” i detta sammanhang. De texter jag sett verkar blanda ihop vätgasfordon och elfordon. Klimatklivet som idag finansierar laddinfrastruktur begränsar ingen teknik utan stöd går till investeringar med högst klimatnytta.)

Avskaffad flygskatt

Moderaterna och Kristdemokraterna vill att det ska bli billigare att flyga. De vill avskaffa flygskatten. De vill återinföra flygets skattefördelar jämfört med andra transportslag. Men utsläppen från flyget måste minska! Svenskarnas flygresor har fördubblats på mindre än 30 år.

Krymper miljömyndigheten med nästan en tiondel

För M och KD är miljöpolitik symbolpolitik. I stället för att leverera de resultat som medborgare och näringsliv vill se, gör man stora nedskärningar och några få symboliska satsningar. Samtidigt kapar man drastiskt i stödet till Naturvårdsverket, som är den myndighet som ska genomföra miljöarbetet.

Genom att dra ner 50 miljoner kronor (från 625 mnkr) på Naturvårdsverket tar man bort nästan en tiondel av Sveriges miljömyndighets anslag. 

Stoppar utbyggnaden av solceller

Moderaterna och Kristdemokraterna vill skära ner i stödet för solceller.

Tillsammans skär de ned i arbetet med att ställa om på energiområdet med 445 miljoner 2019, i huvudsak genom att kraftigt minska stödet för solceller.

(Solcellsstödet har idag en mycket stor efterfrågan och det är kö till Länsstyrelserna för att få stöd till solcellsbyggnation.)

Dyrare naturguider

M och KD gör det dyrare med naturguidning på landsbygden. Detta sker genom en höjning av momsen från dagens 6 procent till 25 procent. Det blir svårare att ta sig ut i naturen och försämrade förutsättningar för besöksnäringen i glesbygd.

Naturskydd skärs ned

Artutrotningen pågår runtom i världen, och larmrapporterna om den biologiska mångfalden avlöser varandra. För att skydda arter och viktiga livsmiljöer behövs satsningar, men M och KD skär nu ner denna del av budgeten till samma låga nivå som fanns innan den rödgröna regeringen tillträdde.

Genom att kapa i naturskyddet drar man inte bara undan mattan för den biologiska mångfalden och människors möjlighet att komma ut i naturen. Man gör det dessutom svårare för skogsägare som har värdefull natur på sina marker att få betalt för att skydda den. Miljöpartiet anser att den lantbrukare som tar ett särskilt ansvar för naturvården ska kunna kombinera detta med god ekonomi för sin näringsverksamhet. Det blir betydligt svårare om stöden minskas.

M & KD tar bort 740 mnkr från dagens 1418 mnkr.

Stöd till landsbygden försvinner

Rovdjursstängsel till lantbrukare och restaurerade vandringsleder till alla som vill vandra i fjällen är ytterligare en sak som M och KD prioriterar ned. De talar med kluven tunga när de säger att landsbygden ska leva samtidigt som de halverar stödet till den typ av åtgärder som gagnar näringsverksamheter och jobb på landsbygden.

600 mnkr tas bort från dagens 1 248 mnkr.

 

Bestört över GW:s uttalande om rennäringen

Av , , 7 kommentarer 5

Läser Folkbladets intervju med Leif GW Persson och blir bestört! Folkbladet har intervjuat honom med anledning av att han uttalat sig högst kontroversiellt och sagt att han tycker att vargarna borde flyttas till renbeteslandet. I Folkbladet citeras Leif GW:

”– Samerna äger en tredjedel av Sveriges yta. Detta i Norrlands inland. Det skulle gå alldeles utmärkt, säger han till Folkbladet.”

”– Ersättning är deras bästa gren, om jag förstått det rätt, säger Leif GW Persson utan vidare till Folkbladet.”

Miljöpartiet har under mandatperioden arbetat för att lyfta samernas rättigheter på den politiska agendan. Vi vill att Sverige ratificerar ILO 169, konventionen om urfolks rättigheter. Frågan utreddes redan på 1990-talet men fortfarande finns ingen riksdagsmajoritet för ratificering. Samtidigt trängs rennäringen från flera håll; gruvnäring, vindkraftsparker och klimatförändringen, som försämrar förutsättningar för renbete samt leder till att renarna vandrar nya vägar, påverkar rennäringen negativt. Rennäringen lever ständigt nära rovdjuren och lever med att flera av deras renar tas av rovdjur varje år.

Sveriges riksdag har beslutat att rennäringen inte ska behöva tåla högre förluster än maximalt tio procent av renhjorden.

Vilket är kopplat till att riksdagen även beslutat om att vi i Sverige ska bibehålla en kontrollerad rovdjurspopulation.

Samernas kultur och rennäringen har ett egenvärde och rättigheter i sig självt som ska respekteras. Renarna är också egendom som ska ersättas om de utsätts för förluster såsom att de blir tagna av rovdjur. Leif GW Perssons nedsättande uttalande ”Ersättning är deras bästa gren, om jag förstått det rätt” är mycket respektlöst. Ingen djurhållare skulle acceptera att utsätta sina djur för rovdjur utan ersättning! Även fårägare vars får blir tagna av varg beviljas ersättning exempelvis.

7 kommentarer
Etiketter: , , ,

Ödmjukast, tack för varje röst

Av , , 2 kommentarer 4

För 100 år sedan, 1918, beslutade Sverige om allmän och lika rösträtt för alla kvinnor och män. I söndags valde 618 personer i Västerbotten att använda den rösträtten till att sätta ett kryss framför mitt namn på riksdagsvalsedeln och därmed ge mig förtroendet att representera dem i Sveriges högsta beslutande församling, riksdagen. Jag är djupt och ödmjukt tacksam!

Nu har rösterna räknats klart och mandaten fördelats. Då Miljöpartiet förlorat 9 mandat i Sveriges riksdag så får inte Miljöpartiet i Västerbotten ett riksdagsmandat denna gång och jag kommer därmed fortsätta på mitt vanliga jobb här hemma. Resultatet visar också att varje röst räknas. Hade 265 fler personer i Västerbotten valt att rösta på Miljöpartiet hade det sista miljöpartistiska riksdagsmandat tillfallit vårt län.

Nu pågår regeringsförhandlingar och vi alla avvaktar resultatet av dessa. Jag hoppas innerligt att resultatet inte blir fyra förlorade år för klimatet. Det har vi helt enkelt inte tid med. Vi behöver bygga ut infrastrukturen för förnybara drivmedel i hela landet, nu, och stödja svensk industri att fasa ut kol och olja, nu. Vi behöver skapa förutsättningar för alla som lever i vårt fantastiska land att leva ett gott liv – inom planetens gränser. Idag konsumerar vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det är levnadsutrymme som vi tar av våra barn. Många ser detta och vill leva hållbart, men för att nå ända fram behövs politiskt ledarskap som skapar förutsättningar. Min förhoppning är därför att Miljöpartiet får fortsatt inflytande i regering.

Mitt engagemang för klimatet, biologisk mångfald, jämställdhet och ett samhälle inom planetens gränser fortsätter lika starkt. Ni är varmt välkomna att följa mig i det arbetet här på bloggen, på facebook och instagram.

Än en gång till er alla som röstat på Miljöpartiet, varmt och ödmjukt tack. Tillsammans kommer vi forma en framtid att längta till!

 

2 kommentarer

Elin möter Kristoffer Del 4

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är fantastiskt att få frågan om vad jag skulle vilja jobba för de kommande 10 åren. För långsiktighet behövs i politiken. Här kommer fjärde och sista avsnittet där jag möter Kristoffer från Storuman.

Del 4

I somras hade jag förmånen att hänga med Kristoffer från SVT-serien Storuman forever. Jag hade lovat honom att han fick fråga mig vad han ville. Samtalen vi hade handlade om allt från drivmedelsskatter och livsmedelspolitik till varför jag valde att engagera mig politiskt och vad jag skulle vilja jobba för de kommande 10 åren.

Resultatet blev en miniserie i fyra delar.

Bli först att kommentera

Retorik som föder diskriminering måste upphöra!

Av , , Bli först att kommentera 2

Retorik som föder och göder främlingsfientlighet skadar människor på djupet.

Idag stod jag på välkomstmässan på Umeå universitet och talade med studenter som ville veta mer om Miljöpartiet. En mycket bra dag med många spännande samtal och flera nya väljare.

Just när jag skulle packa ihop och hela lokalen nästan var tömd kom en kille fram och berättade hjärtgripande om hur han blivit utsatt för rasism och främlingsfientlighet. Han är från Danmark, gick större delen av grundskolan i Sverige har sedan bott i Danmark igen och har precis flyttat till Umeå för att plugga på Universitetet. Han berättade om att han som barn i Danmark fick höra att han måste anstränga sig mycket hårdare i skolan än barnen med vit hud för att få likvärdiga betyg, så när han gick grundskola i Sverige ansträngde han sig, fick MVG i nästintill alla ämnen, men upptäckte även att i Sverige så blev han inte annorlunda bemött för att pga sin hudfärg. Han var han och hans hudfärg spelade ingen roll.

Nu när han kommit tillbaka till Sverige ett antal år senare har han på mycket kort tid märkt hur människor ryggar tillbaka, antar och frågar om vilket land han är ifrån att han skulle vara flykting eller muslim och vill placera honom i fack. Han var upprörd och ledsen och jag kände hans desperation över att hitta någon lösning i samhället som skulle få slut på allt. Önskan om att bli sedd och bemött som den individ han är. Han ville gärna poängtera sitt väldigt danska namn, att han var från en välbärgad familj, att han var från en kristen familj… egentligen sin identitet som han beskrev att människor inte såg när de såg honom, att människor antar massor av annat och lägger massor av negativa värderingar i det. Hur ont det gjorde i honom.

I frustrationen berättade han att han hade pratat med några från SD som sagt att de skulle lösa det åt honom, genom att utvisa alla invandrare från Sverige så skulle allt bli bra för honom tyckte de.

Och jag berättade om vad som hänt i Sverige under de åren han varit borta, om hur SD:s retorik där man beskyller grupper för brott som individer begått, gör skillnader på folk och folk, hur det spridit sig i samhället så att det föder och göder främlingsfientlighet. Att om SD får mer inflytande kommer det bara leda till ännu mer främlingsfientlighet.

Etnicitet är aldrig den förklarande faktorn till något människor gör. Normer, kvinnosyn, socioekonomiska förutsättningar och att människor blir alienerade från samhället, det är exempel på förklarande faktorer. Ska vi forma ett samhälle där alla känner sig trygga, där brottslighet minskar, där sexuella övergrepp och våldtäkter minskar, där vi känner tillit till varandra och ingen blir utsatt för diskriminering, rasism eller främlingsfientlighet, då behövs politiska insatser för just detta.

 • Vi behöver förbättra sexualundervisningen och den ska utgå från samtycke.
 • Vi behöver bygga samhällen där människor med olika socioekonomiska förutsättningar bor i samma bostadsområden och går på samma skolor.
 • Det måste bli ett stopp på retoriken från politiker som talar om olika grupper i samhället som problem. Detta är ytterst destruktivt eftersom det föder konflikter, främlingsfientlighet och i värsta fall radikalisering.
 • Vi måste ha ett starkt föreningsliv, idrottsrörelse och kulturliv så att människor möts, gör saker tillsammans, upplever saker tillsammans och bygger tillit.
 • Vi behöver ha möjlighet till utbildning av hög kvalitet under alla delar av livet.
 • Och vi behöver skapa förutsättningar så att alla som vill och kan ska få jobba och att ingen diskrimineras i sin jobbansökan.

Alla människor är lika värda. Ingen ska någonsin behöva dömas utifrån andra människors handlande, varje individ är ansvarig för sina egna handlingar och ska bemötas utifrån dem.

Jag blev mycket berörd av vårt samtal och är tacksam för att han delade med sig av sina upplevelser. När han skulle gå så sa han i förbifarten att det nog blir att han röstar åt det rödgröna hållet.

Jag hoppas innerligt att han ska få uppleva ett Sverige i framtiden där varken han eller någon annan blir bemött av rasism och främlingsfientlighet. Söndagens val är avgörande för om mina förhoppningar ska bli verklighet.

 

———————————————————————————————————————————————————————–

Amnesty driver för närvarande en namninsamling till Sveriges politiker: ”En retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst.”

Gå gärna in och läs på deras sida genom att klicka här.

Elin möter Kristoffer Del 3

Av , , Bli först att kommentera 0

Det händer ju otroligt mycket i politiken. Men efter mitt samtal med Kristoffer så blev det klart och tydligt att många upplever att det inte händer någonting. I detta avsnitt snackar vi även politik i mataffären. Borde just det som går att välja i mataffären vara det som vi kan välja?

Del 3

I somras hade jag förmånen att hänga med Kristoffer från SVT-serien Storuman forever. Jag hade lovat honom att han fick fråga mig vad han ville. Samtalen vi hade handlade om allt från drivmedelsskatter och livsmedelspolitik till varför jag valde att engagera mig politiskt och vad jag skulle vilja jobba för de kommande 10 åren.

Resultatet blev en miniserie i fyra delar.

Bli först att kommentera

Klimatsmart mat

Av , , Bli först att kommentera 1

Det svenska jordbruket står för cirka 13 procent av de svenska klimatutsläppen sett från produktionsperspektivet, men merparten (70 procent) av den svenska matkonsumtionens utsläpp sker i andra länder, på grund av en omfattande livsmedelsimport till Sverige.

kött produktion konsumtion

Vi kan alltså äta mycket mer vegetariskt och mer klimatsmart utan att det påverkar svenska bönder om vi väljer svenskt för de kött- och mejeriprodukter vi fortfarande äter.

Det finns en stor potential att minska matens klimatpåverkan, både genom förbättrade produktionsmetoder, främjande av odlingsmetoder som ökar jordens kolinlagring, minskat matsvinn och förändrade kostvanor. En minskad köttkonsumtion skulle innebära en betydande minskning av den svenska livsmedels-konsumtionens klimatpåverkan. En statlig utredning bör göra en bred översyn av skattesystemet inom livsmedelskedjan i syfte att hitta vägar för att minska matens negativa klimat- och miljöpåverkan.

 • Att offentlig sektor ställer samma krav när de upphandlar livsmedel som de regler vi har om miljö och djurhållning för svenska bönder.
 • Verka för klimatsmart mat som norm i offentlig sektor.
 • EU:s jordbrukspolitik, som står för nära 40 procent av hela EU:s budget, måste reformeras så att jordbrukspolitiken blir en kraft i klimatomställningen.
 • Förbjud matbutiker att slänga mat som inte passerat bäst före-datum. Den maten ska istället säljas eller skänkas så att den tas till vara.
 • Gör insamling av matavfall och annat organiskt avfall obligatoriskt.

Kossor antibiotika

Vill du veta mer?

Läs vår klimatfärdplan med 142 förslag för klimatet.

Bli först att kommentera