Flygtrafik definitionsförvirring förklarar påståenden om ”fake news”

Av , , 2 kommentarer 0

Utsläppen av växthusgaser från vårt flygresande diskuteras flitigt. Vid några tillfällen har jag sett upprörda utrop om ”fake news” och ”hittepå” men jag har hittills inte sett några beräkningar av utsläppen som de facto är felaktiga (de kan såklart finnas) men flera gånger förklaras varför man kommer till olika slutsatser av att man diskuterar utsläppen, men har olika definition på begreppet ”flygtrafik”.

Naturvårdsverket har gjort en mycket pedagogisk beskrivning av flygets klimatpåverkan där de tar upp flera olika beräkningar. Läs gärna deras sida.

Flygtrafik med definitionen svenskars köpta internationella flygresor inklusive höghöjdseffekten ger:

De uppskattade utsläppen för internationella flygresor (ca 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter) motsvarar utsläppen från all bilkörning i Sverige år 2014. Ökningen av antalet internationella flygresor sedan 1990 medför att klimatpåverkan har ökat med 61 % mellan 1990 och 2014, från 7 miljoner ton till 11 miljoner ton.

Flygtrafik med definitionen Sveriges rapporterade utsläpp av växthusgaser från flyget baserat på bränsleanvändningen för inrikes flygresor samt det bränsle som tankats i Sverige för utrikes flygresor (eftersom längre resor innebär mellanlandning och tankning så inkluderas inte utsläpp från hela köpta resan, definitionen är även exklusive höghöjdseffekt) ger:

Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes flyg har ökat med 70 % mellan 1990 och 2014 och var drygt 2 miljoner ton år 2014.

Växthusgasutsläppen från internationellt flyg omfattas för närvarande inte av några internationella åtaganden om utsläppsminskningar och ingår alltså inte i de mål som antagits för Sveriges utsläppsminskningar under FN.

 

 

Url till Naturvårdsverket: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Solen – en strålande energikälla

Av , , Bli först att kommentera 0

Solen har fantastiskt potential att bidra med energi till våra samhällen. Energi som gör att vi kan göra massor av roliga saker, utan att undergräva våra förutsättningar till ett gott liv pga. klimatpåverkan.

Teknikutvecklingen har gått fort och sedan 2009 har kostnaden för solpaneler sjunkit med 80%. Sol-el utgör dock endast en marginell andel av svensk elproduktion. Det behövs därför en politik som underlättar att vi tar tillvara på energin från solen som ändå strålar på oss.

I regering har Miljöpartiet ökat stöd till solel och förenklat för den som vill sätta upp solceller.

Vi har bland annat tillfört en halv miljard i stöd 2018 för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar, förenklat för villaägare med solceller att sälja överskottsel och infört en skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el.

Vi vill att vi ska ta tillvara på solenergin och utöver el så kan den användas till värme och kyla. Därför vill vi ta fram en nationell strategi för att utveckla solenergin i Sverige för el, värme och kyla.

Utbyggnad av solvärme ska främjas för såväl småhus som fjärrvärmesystem. Det är också viktigt med långsiktighet och tydlighet kring ersättningar, bidrag och skattelättnader kopplade till solenergi och vi vill skapa förutsättningar också för hyresrättshushåll att installera solceller genom andelsägande.

Våra samhällen har ett enormt energibehov. Vi behöver därför producera energi som inte skadar vår hälsa eller klimatet. Solen har verkligen framtiden för sig!

 

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Tågtankar

Av , , 16 kommentarer 2

Åker nattåg för andra gången denna veckan. Skönt att sova hela resan!

Okej, en del jobb har jag klämt in också.

Men det är roligt att filosofera kring potentialen med tåg. Tänk om det fanns en vagn med konferensrum, så en kunde passa på att ha möten. Eller kanske en ordentlig restaurangvagn? Bio som när en var liten? Ett gym kanske, som jag skulle tänka att jag skulle gå till men inte ”hinna med”. Ett bollhav för ungarna?

Med tåg så är det bara fantasin som sätter gränser. För det är en helt fantastisk lösning att koppla på vagnar på ett litet radband och det finns alla möjligheter att fylla vagnarna med vad vi vill! Framförallt går det att fylla tåg med massor av människor som får en mycket klimatsmart resa!

Vilken är din dröm-vagn?

 

 

16 kommentarer

Förlusten av biologiskt mångfald – en icke-nyhet?

Av , , Bli först att kommentera 3

När läste du några nyheter om biologisk mångfald senast?

Det är fascinerande att nyheten, om att människan idag påverkar planeten i en sådan omfattning att vi ser förlust av biologisk mångfald som jämförs med när dinosaurierna dog ut, inte får större genomslag än den fått.

För två år sedan publicerades WWF:s Living planet report 2016 där man konstaterade:

”Bestånden av ryggradsdjur kommer att ha minskat med 67 procent under 50 år, från 1970-2020. Redan nu har populationerna mer än halverats. Globalt lever och konsumerar vi som om vi hade 1,6 planeter. Varje svensk har en livsstil som kräver mer än 4 jordklot.”

När vi befinner oss i denna situation krävs politik som beaktar att vi människor lever på en planet med massor av andra arter som vi är ömsesidigt beroende av. Det går inte att blunda för världen omkring oss och planera den som om människor levde i ett vakuum.

 

 

Länk: http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1673177-living-planet-report-2016-tva-tredjedelar-av-planetens-vilda-ryggradsdjur-snart-borta

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Toppar riksdagslistan för MP-Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har vi i Miljöpartiet i Västerbotten fastställt riksdags- och landstingslistan.

Jag har fått det hedrande och ansvarsfyllda uppdraget att vara partiets toppkandidat till riksdagen i Västerbotten.

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med klimat och hållbar utveckling på olika sätt.

Miljöpartiet har denna mandatperioden  inlett ett otroligt viktigt arbete för att börja hejda klimatförändringen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och bygga ett socialt hållbart samhälle. Men mycket mer behöver göras och att backa nu leder till att vi som samhälle sågar grenen vi sitter på.

Det är med en stor glöd jag tar mig an detta uppdrag och jag vill tacka alla från botten av mitt hjärta som röstat på mig, skickat glada tillrop och på andra sätt lyft fram min kandidatur. Jag ska nu göra mitt bästa för att överträffa alla era förväntningar!

För ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle både imorgon och när våra barn är pensionärer!

Bli först att kommentera

Uppdatering: Listsättningsprocessen

Av , , 1 kommentar 2

I mitt första blogginlägg skrev jag att ni skulle få följa med mig på resan kring min kandidatur till riksdagslistan. Här kommer en liten uppdatering.

Valberedningen har nu lämnat sitt förslag till riksdagslista och landstingslista för Miljöpartiet i Västerbotten. Valberedningen har föreslagit mig att stå på plats 1 på riksdagslistan.

Varmt tack till valberedningen för visat förtroende!

Om två veckor, den 28 januari, fastställs listorna. Det är sista steget i arbetet med landstings- och riksdagslistan. (Kommunlistan antas senare i vår.)

 

Kan även meddela att jag fått stöd från grannlänen.

Miljöpartiet i Västernorrland har antagit sin riksdagslista, med Amanda Lind (partisekreterare och fd kommunalråd Härnösand) på första plats. De har satt mig på plats nr 5 på sin riksdagslista.

Jag är även nominerad till Jämtlands riksdagslista. De fastställer sin lista i slutet av januari. Eftersom jag vill lyfta norra Sverige i vår gröna politik är det jättekul att få förtroende även från grannlänen!

 

 

 

1 kommentar

Ett hållbart samhälle är möjligt, om vi jobbar för det

Av , , 4 kommentarer 0

Klimatförändringen och vår negativa miljöpåverkan, som kanske påtagligast syns genom den kraftiga minskningen av biologisk mångfald, är två enormt stora utmaningar som vi lever med idag. Vi har byggt upp samhällen och ett sätt att leva på som gör att vi sågar grenen vi sitter på. Vi lever inte ekologiskt hållbart, vi lever utanför planetens gränser, vi lever på lånade resurser från våra barn och barnbarn. Det finns många sätt att uttrycka detta på. Det finns också flera sätt att försöka förklara detta på. Om alla levde som oss i Sverige skulle det behövas över 4 jordklot och earth overshoot day inträffar tidigare och tidigare varje år. Earth overshoot day är det datum då vi på vår jord förbrukat lika mycket som jorden har kapacitet att producera på ett år. (Inföll den 2 augusti 2017.) Att konsekvenserna av våra handlingar blir dessa kan vi inte ändra på. Naturen reagerar som den gör. Det går inte förhandla med ett träd att ta upp mer koldioxid än det gör, det går inte att be haven att inte bleka korallerna när det blir försurat. De ekologiska ramarna, de planetära gränserna, är fasta.

Vi kan påverka hur vi formar samhället, hur vi planerar städer, vad vi tillåts sälja i affärerna. Genom politiken kan vi påverka vilket samhälle vi vill ha. Vi kan utveckla ett mer cirkulärt samhälle, där allt cirkuleras i ett organiskt eller teknologiskt kretslopp. Vi kan planera städerna så att vi får närhet i vår vardag, där vi kan gå och cykla dit vi ska. Vi kan planera samhället så att vi lever mer i harmoni med andra arter. Vi kan utforma ett samhälle som strävar efter livskvalitet för alla.

Miljöpartiet vill forma ett samhälle där vi lever i solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, med kommande generationer och med världens alla människor. För att ta oss närmare det samhället har vi vid vår första tid i regeringsställning gjort en hel del. Klimatpolitiken har vi kraftigt stärkt bland annat genom en svensk klimatlag som lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas samt satt ett nytt långsiktigt mål som innebär att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Men mycket mer behöver göras och utifrån våra grundläggande värderingar om solidaritet har vi en omfattande mängd sakpolitiska förslag som tar oss närmare ett hållbart samhälle.

För att få ett hållbart samhälle behöver vi hjälpas åt. Det är ett enormt förändringsarbete som behöver göras för att vi ska kunna njuta av att leva i ett samhälle med livskvalitet, inom planetens gränser. Jag kommer göra mitt yttersta för att ta oss närmare den visionen. Jag hoppas du vill göra mig sällskap!

4 kommentarer

#klimatval2018

Av , , 9 kommentarer 0

I höstas gick över 15 000 forskare från över 180 länder ut och varnade mänskligheten. Det måste ske en förändring!

Eftersom vi människor är trygga med vad vi har och osäkra på vad vi får kräver förändring mod. Något som Miljöpartiet har. Vi är inte bäst på att få höga opinionssiffror, men när det gäller att leverera den politik som krävs för att möta 2000-talets utmaningar, såsom förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringen, så går Miljöpartiet i bräschen.

Vid den årliga konferensen Klimatforum, arrangerad av Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet, kom argumentet upp om att politiken måste vara realistisk. Det här argumentet hör jag ofta. Men vilken ”realism” är det vi ska förhålla oss till? Tycker du att politiker ska ta fram politik som de bedömer realistisk att få brett stöd för av befolkningen eller realistisk för att vi ska klara våra levnadsförhållanden här på jorden? Jag röstar på det senare, det tidigare måste försöka lösas genom information och diskussion. Om politiker vänder kappan efter opinionssiffrorna och inte har mod att genomföra vad man ser krävs enligt forskning då får vi vare sig långsiktighet eller faktagrundat ledarskap. För alla kan inte ha fullständig koll på allt. Vi som medborgare måste kunna fokusera på våra vardagsproblem och inte läsa forskningsrapporter och bilda opinion – det ansvaret måste vi känna oss trygga med att politiken tar hand om.

Eftersom Miljöpartiet är det enda partiet i riksdagen som har mod att genomföra vad som är realistiskt enligt forskning vad gäller klimatfrågan blir valet i september #klimatval2018. Vi börjar redan se konsekvenserna av den uppvärmning som hittills skett och eftersom det är en fördröjning mellan de utsläpp som sker och konsekvenserna av dem, så är det viktigt att vi hejdar klimatförändringen så mycket vi bara kan så fort som möjligt, för att undvika de mest allvarliga konsekvenserna i framtiden.

Som riksdagskandidat kommer jag göra allt jag kan för att lyfta denna ödesfråga. Har du tips eller idéer på hur, så kommentera gärna nedan. Eller sprid vad du vill lyfta under #klimatval2018

 

9 kommentarer

Provval och avhopp – en händelserik vecka

Av , , Bli först att kommentera 0

När jag började den här bloggen så skrev jag att ni skulle få följa med på resan under min riksdagskandidatur. Den senaste veckan har det hänt en del på den resan.

Vi har haft provval i Miljöpartiet i Västerbotten. Det innebär att alla medlemmar bjuds in att rangordna kandidaterna till riksdagslistan och till regionlistan (fd landstinget) för att få fram ett underlag till valberedningen med en fingervisning om medlemmarnas preferenser.

Jag fick stort stöd i provvalet. Riksvalberedningen sammankallande, som för närvarande stödjer valberedningen i Västerbotten skriver ”Jabar Amin och Elin Söderberg var utan konkurrens de kandidater som flest ville se som toppnamn.”

Då undrar ni kanske varför jag stod på plats 11 i provvalsresultatet. Det beror på det valsystem vi använt. Systemet gör att 51% av de som röstar kan sätta plats 1-12 (eftersom man i provvalet skulle rangordna exakt 12 av de 18 kandidaterna) vilket innebär att favoriten hos 49% skulle hamna på plats 13.

Resultatet var väntat för mig och jag känner mig lika trygg i min kandidatur idag som innan provvalet. Jag känner också ett stort stöd från medlemmar både i länet och i andra delar av landet, nya som äldre och även från medborgare i övrigt som kommer fram och vill visa sitt stöd. Mitt fokus kvarstår: att lyfta partiet i Västerbotten, visa på de politiska framgångar vi gjort och den politik vi vill driva framåt, samt söka förtroende till min förmåga att representera partiet i riksdagen efter valet 2018. 

Några dagar efter att provvalsresultatet presenterats meddelande Jabar Amin att han dragit tillbaka sin kandidatur. Detta besked var för mig helt oväntat. Det enda jag kan göra är att önska honom lycka till i sina framtida engagemang.

Imorgon söndag, har vi medlemsmöte i MP-Umeå där ombud till distriktsstämman ska väljas, samt distriktsstämma där budget och verksamhetsplan för nästa år ska antas. Det blir de första mötena med den nya interimsstyrelsen. Ser fram emot att träffa alla medlemmar som kommer!

Bli först att kommentera

Biogas en viktig del av framtiden

Av , , 5 kommentarer 1

När lösningarna för att minska utsläppen av växthusgaser ska arbetas fram är det lätt att titta på ett problem isänder. Klimatfrågan sträcker sig över alla delar av samhället, så det är naturligt att behöva strukturera upp det. Transporter för sig, jordbruk för sig, industri för sig osv.

Men vi får inte missa de lösningar som kan ligga mitt emellan några sektorer. Biogas är en sådan. Genom att producera biogas för fordon kan vi minska utsläppen av metan från tex avloppsslam, dynga från jordbruk och matavfall från hushållen, få bra gödsel för odling och få ett biodrivmedel som kan ersätta fossil energi i transportsektorn.

Det händer mycket inom transportsektorn. Biogasen bör vara en självklar del av de framtida lösningarna.

5 kommentarer