Klimatpolitik är samhällsutveckling med framtidstro

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag drivs av framtidstro. Klimatförändringen sker runt omkring oss och jag är väl insatt i konsekvenserna både i norra Sverige och globalt om vi inte hejdar utsläppen snabbt. Men min drivkraft är nog längtan efter och nyfikenheten på det samhälle vi formar genom att ställa om.

Genom att planera våra städer klimatsmart, bygga i mer hållbara material, investera i produktion av förnybara drivmedel, skapa förutsättningar att tanka förnybart och ladda elfordon över hela landet och upphandla mer lokalproducerat, så knyter vi samman landet och skapar förutsättningar att bo och verka överallt, vi får renare luft och bättre hälsa, stärker svenska företag som kan exportera klimatsmart teknik, enklare vardag genom bättre transportlösningar samt mindre buller och trevligare stadsmiljöer.

En klimatpolitik som har som ambition att faktiskt klara Parisavtalet innebär en samhällsutveckling som ger massor av mervärden! Att göra omställningen här hemma innebär också att stödja omställningen i andra länder. Sverige har internationellt en mycket stark röst när det gäller klimatfrågan i förhållande till storleken på vårt land. Anledningen till detta är att det är känt att vi minskat våra utsläpp samtidigt som vi har en god välfärd. Genom att stödja vår industri att bli fossilfri, hitta lösningar att planera städer och bygga fastigheter som är riktigt klimatsmarta så blir vi en världsutställning som gör andra länder avundsjuka. De ser på oss och kopierar våra lösningar (vilket redan sker idag) på så sätt sprids teknik och andra länder kan snabbt minska sina utsläpp. Genom att satsa på en snabb klimatsmart samhällsutveckling här, så får vi också förtroende för vår argumentation vid internationella klimattoppmöten och i EU-förhandlingar eftersom vi kan visa att det är genomförbart.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Gröna i EU reformerade utsläppshandeln, M motarbetar klimatpolitik

Av , , Bli först att kommentera 0

En samhällsutveckling som hejdar klimatförändringen och samtidigt skapar livskvalitet och stabila samhällen behövs på alla nivåer. I kommunen, i regionen, nationellt, i EU och internationellt. Inför stundande val till EU-parlamentet är det särskilt viktigt att se över hur svenska EU-parlamentariker agerat.

Den gångna mandatperioden drev Miljöpartiet i regering och våra gröna EU-parlamentariker igenom en stor reform av EU:s utsläppshandel vilken kom att kallas “The Swedish proposal” som gör att överblivna utsläppsrätter nu försvinner från marknaden och att antalet tillgängliga utsläppsrätter kommer minska i en snabbare takt. Moderaterna har under samma period gång på gång motarbetat ambitionshöjningar på klimatområdet.

 

Bli först att kommentera

Debatt om hedersförtryck för döva öron

Av , , Bli först att kommentera 4

Vid Umeå kommunfullmäktige idag så debatterades hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av en interpellation om att göra en kartläggning över detta.

Svar fördes fram om hur kommunen arbetar med detta idag, skola, socialtjänst m.m. samt att det underlag som idag används är enkäten UNGA18 som innehåller uppgifter om ungas möjligheter till självbestämmande och upplevda frihet m.m.

Många starka inlägg gjordes från flera håll (minnesvärda från MP, C, S) om att vi vill ta krafttag mot och redan arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, vikten att bygga förtroende för samhället, att bekämpa patriarkala strukturer samt, att det är skadligt att tala om denna fråga på ett sätt som skapar fördomar, skapar ”ett vi och dom”, sprider främlingsfientlighet och ökad polarisering.

Jag vet inte hur alla de som gick upp i talarstolen hade kunnat uttrycka det tydligare. Blev därför förvånad när Patrik Brännberg (AP) går upp och försöker summera det hela och säger att vi i salen är oense över två saker 1. om hedersförtryck finns 2. om alla ska följa svensk lag. (!) Jag satt på samma fullmäktige och en sak var då solklar – alla i talarstolen (och det var nog alla partier) talade tydligt om hedersförtryck som något som finns och som man vill motarbeta och aldrig någonsin sa någon nåt om att svensk lag inte skulle gälla.

Så jag vill säga till AP, det som det fanns oenighet om var 1.huruvida en särskild ”kartläggning” ska genomföras specifikt kring hedersförtryck (utöver UNGA18 och den kunskap som finns), 2. hur man bör uttrycka sig om dessa frågor.

 

Under pågående fullmäktige gick Moderaterna ut med en kampanj ”Hedersrelaterat våld och förtryck är det största hotet mot jämställdhet i Sverige”.

Nils Seye Larsen (MP) tog därför upp i talarstolen dels att kampen mot hedersförtryck i regering ligger på vår gröna minister Åsa Lindhagens bord (se tex denna artikel) och att det är en väldigt viktig fråga för oss i Miljöpartiet. Och dels att det största hotet mot jämställdhet i Sverige är de patriarkala strukturerna, som ger sig uttryck på många olika sätt: kvinnor som gift sig med svenska män blir misshandlade och inte kan vända sig till polisen av rädsla för att bli utvisade, kvinnomisshandel, destruktiva normer för unga kvinnor och män etc. Att, som Moderaterna, säga att hedersförtryck är det största hotet mot jämställdhet i Sverige skapar fördomar och är populistiskt.

Därpå går Anders Ågren (M) upp och – jag häpnade – säger att Miljöpartiet inte tar hedersförtyck på allvar. Man baxnar!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Tågresandet ökar – flyget minskar

Av , , 4 kommentarer 0

Omställningen börjar ta fart!

Tågresandet växer och växer. Snabbtågsresorna till och från Umeå ökade med 46% från 2016 till 2018 och nattågsresorna till och från Umeå ökade med 15 % 2017-2018. Igår kom så nya siffror för flyget. Flygresorna till och från Umeå för januari-februari i år var 7% färre än motsvarande period 2018. Mycket glädjande nyheter, särskilt med tanke på den undersökning som Umeå kommun gjort som visar att Umebornas största konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp är flygresorna. Bra jobbat alla klimathjältar som valt tåg istället för flyg!

Vi i Miljöpartiet bygger både Norrbotniabana och ordnar nattåg ut i Europa.

Och vi kommer fortsätta kämpa för att skapa förutsättningar för alla, i hela landet, att kunna transportera sig var de vill, när de vill – fossilfritt!

Klimatet kan inte vänta.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

EU ett fredssamarbete

Av , , 2 kommentarer 0

EU har sedan det bildades varit ett samarbete för fred och för att vi ska lära känna varandra och komma närmare varandra inom Europa. EU-politiken berör nu många områden och förutsättningarna inom Europa och vår omvärld har förändrats. Vikten av EU som fredssamarbete är dock fortfarande lika viktig och värdefull.

Vi gröna vill stärka och utveckla EU som fredsprojekt. Fredsarbetet behöver genomsyra hela EU:s verksamhet och vara starkt förankrat hos alla medlemsländer. Det innebär bland annat att EU-länderna behöver se över sin vapenexport. I regering drev Miljöpartiet förra mandatperioden igenom ett demokratikrav för Sveriges vapenexport och i Januariavtalet har vi slagit fast att stoppa Sveriges vapenexport till Jemenkrigets parter. Nu vill vi få igenom samma viktiga beslut i EU. Vi vill se ett slut på vapenexport till parter som deltar i krig och till regimer som förtrycker sin befolkning. I Europaparlamentet vill vi verka för ett EU som alltid sätter freden först.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Hör Greta – Gör skillnad

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu sprids Greta Thunbergs tal under klimattoppmötet i Polen över hela världen. Ett tal vi alla borde ta till oss.

I Umeå demonstrerar nu människor utanför stadshuset varje fredag för klimatet, under den paroll som Greta spridit över hela världen #FridaysForFuture

När FN:s ramkonvention om klimatförändringen (UNFCCC) bildades 1992 var jag 8 år gammal. När Kyotoavtalet trädde i kraft började jag högstadiet. När IPCC.s fjärde syntesrapport släpptes 2007 och gav mittuppslag om klimatförändringen i alla medier läste jag statsvetenskap på universitet med fokus på klimat och hållbar utveckling.

Under de senaste 27 åren har världen känt till klimathotet, Sverige har känt till det. Utsläppen globalt har bara ökat och även om utsläppen inom svenskt territorium minskat så har svenskarnas samlade konsumtionsbaserade utsläpp legat på samma höga nivå. Under hela min uppväxt har beslutsfattare misslyckats med att hejda klimatförändringen. Nu har jag själv valt att bli politiker. Det finns ingen tid kvar att förlora!

Vill du använda din ilska, din klimatångest, till att göra skillnad? Vi behöver bli många fler som höjer våra röster. Bli medlem.

 

Bli medlem!

Över 26 år: så blir du medlem via sms
Steg 1.  Skriv ett sms. Börja sms:et med mpmedlem följt av ett mellanslag. Skriv ditt personnummer (utan bindestreck) följt av ett mellanslag. Skriv din mejladress. (Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning.)
Steg 2. Skicka sms:et till 72 980.
Sms:et kostar medlemsavgiften, 100 kronor, plus din vanliga sms-kostnad.
Under 27 år: så blir du medlem gratis i Grön Ungdom via sms
Steg 1.  Skriv ett sms. Börja sms:et med gumedlem följt av ett mellanslag. Skriv ditt personnummer (utan bindestreck) följt av ett mellanslag. Skriv din mejladress. (Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning.)
Steg 2. Skicka sms:et till 72 980. Du betalar bara din vanliga sms-kostnad. Medlemskap i Miljöpartiet ingår utan kostnad.
Student: så blir du medlem gratis i Gröna Studenter via sms
Steg 1.  Skriv ett sms. Börja sms:et med gsmedlem följt av ett mellanslag. Skriv ditt personnummer (utan bindestreck) följt av ett mellanslag. Skriv din mejladress. (Det är viktigt att det är ett mellanslag och inte en radbrytning.)
Steg 2. Skicka sms:et till 72 980.  Du betalar bara din vanliga sms-kostnad. Medlemskap i Miljöpartiet ingår utan kostnad.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Klimatförhandlingarna – vem bättre än Isabella Lövin?

Av , , Bli först att kommentera 0

Den gångna mandatperioden har Miljöpartiet genomfört omvälvande reformer för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige de kommande decennierna. För att nämna några; lag om inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel (reduktionsplikten/bränslebytet), klimatlag, nationellt mål om nettonollutsläpp 2045, 100% förnybar elproduktion 2040, bonus-malus som finansierar subventioner till el- och gasbilar genom skatt på fordonen som släpper ut mycket, klimatklivet som medfinansierar klimatsmarta investeringar och bla. bidragit till att 30 000 laddstolpar byggs i Sverige, industriklivet som stödjer den tyngsta industrin som stålindustri och cementindustri att ställa om till fossilfritt, och mycket mer.

Att Miljöpartiet sitter i regering har dock inte bara betydelse för utvecklingen i Sverige, vi har ett mycket stort inflytande i EU och internationellt. Vi arbetar aktivt med att klimatsäkra allt bistånd, våra gröna ministrar har tillsammans med våra EU-parlamentariker säkrat reformer av EU:s handel med utsläppsrätter som gör att överflödiga utsläppsrätter från och med nu annulleras automatiskt och att tillgången på utsläppsrätter kommer minska i snabbare takt. Miljöpartiet i regering gick in med global klimatfinansiering i gröna fonden inför klimattoppmötet i Paris 2015 vilket var en internationellt viktig signal som gjorde att fler rika länder bidrog och de fattigare länderna såg ett ansvarstagande är därmed underlättades förhandlingarna. Nu företräder Isabella Lövin Sverige vid klimattoppmötet i Polen och har fått förtroendet att leda förhandlingarna om hur världens länder ska ta emot IPCC:s rapport om de ödesdigra skillnaderna om skillnaderna mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Isabella Lövin har mycket stort förtroende internationellt.

Miljöpartiet i regering arbetar inte bara med att minska utsläppen i Sverige, vi arbetar för att hejda klimatförändringen globalt!

Nu pågår regeringsbildning och vi står eventuellt inför ett extraval. Hur detta slutar bekymrar mig djupt eftersom risken är att en moderat, kristdemokrat eller sverigedemokrat kan komma att representera vårt land i dessa förhandlingar i framtiden. Då skulle Sveriges förtroende vara förbrukat och det skulle skada det svenska näringslivet som förknippas med detta goda förtroende. Sveriges regering behöver gröna ministrar som representerar oss internationellt, för klimatet kan inte vänta.

Regeringsförhandlingarna och M/KD-budgeten

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringsförhandlingarna tog viktiga steg framåt i veckan – men imorgon riskerar vi få en M/KD-budget som slår undan fötterna för företag, kommuner och medborgare som har allt att vinna på att Sverige tar klimatledarskap

Under veckan som gått har det skett förhandlingar mellan MP, S, C och L för att hitta lösningar för att Sverige ska få en vald regering på plats. Ett samarbete där det såklart krävs kompromissvilja mellan partier som i vissa frågor står nära varandra och i andra långt ifrån varandra. Men som alla förenas i övertygelsen att den människosyn, kvinnosyn och demokratisyn som Sverigedemokraterna företräder inte ska ges inflytande över Sveriges regering.

De fyra partierna hade förhandlat fram en överenskommelse som sedan partiledarna tog tillbaka till beslutande organ i partierna. På måndagsmorgonen meddelande Annie Lööf att Centerpartiet röstat nej till förhandlingsresultatet.

En god demokratisk process och besluten respekteras.

Det vore dock ytterst intressant att höra hur resonemangen gick hos centerpartisterna som inte godtog det Annie Lööf förhandlat fram med S, MP och L. För vid senare presskonferenser har det framkommit att det fanns rätt mycket i förhandlingsresultatet som verkligen inte är S eller MP-politik (såsom fri hyressättning vid nybyggnation och sänkt värnskatt) och ett ja skulle också ha övergått till ett budgetsamarbete där C fått igenom en hel del. Ett förhandlingsresultat mellan dessa fyra partier innehöll sannolikt också mycket som var mycket bra för klimat och miljö samt för landsbygden. Ett ja hade också garanterat det som C kanske drev skarpast i valrörelsen, att SD inte får inflytande. Jag undrar, beror nej:et endast på att C inte fick igenom mycket nyliberal ekonomisk politik som de inte ens fick igenom i Alliansen? Ekots inrikespolitiska talesperson, Thomas Ramberg, frågade Annie Lööf detta i slutet av hennes presskonferens – han frågade: med vilket regeringsunderlag i riksdagen skulle du få igenom detta? Jag undrar också, är detta sådant som Centerpartiets väljare värderar så högt att de är beredda att offra det som ett samarbete skulle ge?

Nu hoppas jag att förhandlingarna återupptas så att vi får en regering på plats som står upp för mänskliga värden så snart som möjligt.

Men på grund av detta nej från C går vi in i budgetomröstning imorgon där Moderaterna och Kristdemokraternas budgetreservation sannolikt går igenom med stöd av Sverigedemokraterna. En budgetreservation som ger mer pengar till de som redan har, som kraftigt försämrar klimatarbetet när läget är akut och som inte heller är bra för norra Sverige.

Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att göra det billigare att släppa ut – mitt under brinnande klimatkris, mitt under klimattoppmötet då världens länder samlas i Polen.

De halverar skyddet av värdefull natur och tar bort viktiga klimatåtgärder som kommer göra att utsläppen ökar i en tid då de akut måste minska.

De tar bort flygskatten. De ökar det ekonomiska stödet till diesel. Det blir billigare att släppa ut. Sveriges ledarskap och förtroende i klimatfrågan urholkas.

Massor av människor och företag i Sverige vill bidra till att minska utsläppen, men M och KD trampar på deras kämpaglöd.

 

M/KD:s budgetreservation innehåller bland annat följande nedskärningar i klimatarbetet och försämringar för landsbygd

 

Halvering av klimatklivet

Klimatklivet är en av regeringens största klimatsatsningar. Nu halveras den av M och KD. Det betyder att hälften av det avgörande stödet för klimatinvesteringar till kommuner, regioner och företag försvinner.

En ny satsning av M/KD på “teknikneutral laddinfrastruktur” på 50 miljoner kronor väger inte upp för den stora minskningen i klimatklivet: 840 mnkr tas bort från 1590 mnkr. 

(Jag vet inte vad de menar med ”teknikneutral” i detta sammanhang. De texter jag sett verkar blanda ihop vätgasfordon och elfordon. Klimatklivet som idag finansierar laddinfrastruktur begränsar ingen teknik utan stöd går till investeringar med högst klimatnytta.)

Avskaffad flygskatt

Moderaterna och Kristdemokraterna vill att det ska bli billigare att flyga. De vill avskaffa flygskatten. De vill återinföra flygets skattefördelar jämfört med andra transportslag. Men utsläppen från flyget måste minska! Svenskarnas flygresor har fördubblats på mindre än 30 år.

Krymper miljömyndigheten med nästan en tiondel

För M och KD är miljöpolitik symbolpolitik. I stället för att leverera de resultat som medborgare och näringsliv vill se, gör man stora nedskärningar och några få symboliska satsningar. Samtidigt kapar man drastiskt i stödet till Naturvårdsverket, som är den myndighet som ska genomföra miljöarbetet.

Genom att dra ner 50 miljoner kronor (från 625 mnkr) på Naturvårdsverket tar man bort nästan en tiondel av Sveriges miljömyndighets anslag. 

Stoppar utbyggnaden av solceller

Moderaterna och Kristdemokraterna vill skära ner i stödet för solceller.

Tillsammans skär de ned i arbetet med att ställa om på energiområdet med 445 miljoner 2019, i huvudsak genom att kraftigt minska stödet för solceller.

(Solcellsstödet har idag en mycket stor efterfrågan och det är kö till Länsstyrelserna för att få stöd till solcellsbyggnation.)

Dyrare naturguider

M och KD gör det dyrare med naturguidning på landsbygden. Detta sker genom en höjning av momsen från dagens 6 procent till 25 procent. Det blir svårare att ta sig ut i naturen och försämrade förutsättningar för besöksnäringen i glesbygd.

Naturskydd skärs ned

Artutrotningen pågår runtom i världen, och larmrapporterna om den biologiska mångfalden avlöser varandra. För att skydda arter och viktiga livsmiljöer behövs satsningar, men M och KD skär nu ner denna del av budgeten till samma låga nivå som fanns innan den rödgröna regeringen tillträdde.

Genom att kapa i naturskyddet drar man inte bara undan mattan för den biologiska mångfalden och människors möjlighet att komma ut i naturen. Man gör det dessutom svårare för skogsägare som har värdefull natur på sina marker att få betalt för att skydda den. Miljöpartiet anser att den lantbrukare som tar ett särskilt ansvar för naturvården ska kunna kombinera detta med god ekonomi för sin näringsverksamhet. Det blir betydligt svårare om stöden minskas.

M & KD tar bort 740 mnkr från dagens 1418 mnkr.

Stöd till landsbygden försvinner

Rovdjursstängsel till lantbrukare och restaurerade vandringsleder till alla som vill vandra i fjällen är ytterligare en sak som M och KD prioriterar ned. De talar med kluven tunga när de säger att landsbygden ska leva samtidigt som de halverar stödet till den typ av åtgärder som gagnar näringsverksamheter och jobb på landsbygden.

600 mnkr tas bort från dagens 1 248 mnkr.

 

Bestört över GW:s uttalande om rennäringen

Av , , 7 kommentarer 5

Läser Folkbladets intervju med Leif GW Persson och blir bestört! Folkbladet har intervjuat honom med anledning av att han uttalat sig högst kontroversiellt och sagt att han tycker att vargarna borde flyttas till renbeteslandet. I Folkbladet citeras Leif GW:

”– Samerna äger en tredjedel av Sveriges yta. Detta i Norrlands inland. Det skulle gå alldeles utmärkt, säger han till Folkbladet.”

”– Ersättning är deras bästa gren, om jag förstått det rätt, säger Leif GW Persson utan vidare till Folkbladet.”

Miljöpartiet har under mandatperioden arbetat för att lyfta samernas rättigheter på den politiska agendan. Vi vill att Sverige ratificerar ILO 169, konventionen om urfolks rättigheter. Frågan utreddes redan på 1990-talet men fortfarande finns ingen riksdagsmajoritet för ratificering. Samtidigt trängs rennäringen från flera håll; gruvnäring, vindkraftsparker och klimatförändringen, som försämrar förutsättningar för renbete samt leder till att renarna vandrar nya vägar, påverkar rennäringen negativt. Rennäringen lever ständigt nära rovdjuren och lever med att flera av deras renar tas av rovdjur varje år.

Sveriges riksdag har beslutat att rennäringen inte ska behöva tåla högre förluster än maximalt tio procent av renhjorden.

Vilket är kopplat till att riksdagen även beslutat om att vi i Sverige ska bibehålla en kontrollerad rovdjurspopulation.

Samernas kultur och rennäringen har ett egenvärde och rättigheter i sig självt som ska respekteras. Renarna är också egendom som ska ersättas om de utsätts för förluster såsom att de blir tagna av rovdjur. Leif GW Perssons nedsättande uttalande ”Ersättning är deras bästa gren, om jag förstått det rätt” är mycket respektlöst. Ingen djurhållare skulle acceptera att utsätta sina djur för rovdjur utan ersättning! Även fårägare vars får blir tagna av varg beviljas ersättning exempelvis.

7 kommentarer
Etiketter: , , ,

Ödmjukast, tack för varje röst

Av , , 2 kommentarer 4

För 100 år sedan, 1918, beslutade Sverige om allmän och lika rösträtt för alla kvinnor och män. I söndags valde 618 personer i Västerbotten att använda den rösträtten till att sätta ett kryss framför mitt namn på riksdagsvalsedeln och därmed ge mig förtroendet att representera dem i Sveriges högsta beslutande församling, riksdagen. Jag är djupt och ödmjukt tacksam!

Nu har rösterna räknats klart och mandaten fördelats. Då Miljöpartiet förlorat 9 mandat i Sveriges riksdag så får inte Miljöpartiet i Västerbotten ett riksdagsmandat denna gång och jag kommer därmed fortsätta på mitt vanliga jobb här hemma. Resultatet visar också att varje röst räknas. Hade 265 fler personer i Västerbotten valt att rösta på Miljöpartiet hade det sista miljöpartistiska riksdagsmandat tillfallit vårt län.

Nu pågår regeringsförhandlingar och vi alla avvaktar resultatet av dessa. Jag hoppas innerligt att resultatet inte blir fyra förlorade år för klimatet. Det har vi helt enkelt inte tid med. Vi behöver bygga ut infrastrukturen för förnybara drivmedel i hela landet, nu, och stödja svensk industri att fasa ut kol och olja, nu. Vi behöver skapa förutsättningar för alla som lever i vårt fantastiska land att leva ett gott liv – inom planetens gränser. Idag konsumerar vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det är levnadsutrymme som vi tar av våra barn. Många ser detta och vill leva hållbart, men för att nå ända fram behövs politiskt ledarskap som skapar förutsättningar. Min förhoppning är därför att Miljöpartiet får fortsatt inflytande i regering.

Mitt engagemang för klimatet, biologisk mångfald, jämställdhet och ett samhälle inom planetens gränser fortsätter lika starkt. Ni är varmt välkomna att följa mig i det arbetet här på bloggen, på facebook och instagram.

Än en gång till er alla som röstat på Miljöpartiet, varmt och ödmjukt tack. Tillsammans kommer vi forma en framtid att längta till!

 

2 kommentarer