En öppen och fredlig värld

Av , , Bli först att kommentera 1

Vår vision är en öppen, demokratisk och fredlig värld där alla kan flytta men ingen tvingas fly. Människor ska kunna ge sina barn mat för dagen, uttrycka sin åsikt, utbilda sig och öppet kunna visa sin kärlek. Arbetet för fred handlar om att lösa de konflikter som pågår – men också om arbete för att krigen aldrig ska börja. Vi vill förebygga klimatförändringar och resursbrist som kan orsaka konflikter.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Driva fredsfrämjande samarbeten och verka för global nedrustning, avveckling av alla kärnvapen och ett totalförbud mot användningen av autonoma vapensystem.
 • Verka för att avskaffa vapenexport till krig och diktaturer.
 • Att Sverige fortsatt står fritt från Nato-medlemskap.
 • Stärka Sveriges civila försvar och vår motståndskraft mot olika kriser och hotbilder såsom cyberhot, terrorism och naturkatastrofer.
 • Driva på för fler lagliga vägar in i EU för att söka asyl och för att fler EU-länder ska ta ett större ansvar för människor på flykt.

 

 migration

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

Världens djur och natur

Av , , Bli först att kommentera 2

Livet i havet vet inget om nationsgränser. Vattnet vi dricker och luften vi andas påverkas av vad som händer i andra delar av världen. Arbetet för miljön måste ske både lokalt och globalt.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Ställa om till ett hållbart fiske, inom EU och globalt. Vi vill stärka kontrollen för att stoppa illegalt fiske och förbjuda subventioner som leder till överfiske.
 • Stärka djurskyddet nationellt, på EU-nivå och globalt. Djurens möjlighet att utföra sina naturliga beteenden ska garanteras inom all djurhållning. Vi säger nej till pälsfarmning och hållande av burhöns och vi vill stoppa plågsamma djurförsök. Vi vill inrätta en djurskyddsmyndighet.
 • Skydda de sista resterna av Europas gammelskogar och verka för ett skogsbruk som gynnar den biologiska mångfalden.
 • Öka andelen ekologiskt jordbruk globalt och minska användningen av antibiotika, konstgödsel och besprutning med ämnen som stör den biologiska mångfalden. Verka för förbud mot glyfosat.
 • Stärka den internationella rätten så att såväl stater som företag ska kunna hållas juridiskt ansvariga för miljöbrott och skador på ekosystemet.

 

 miljö

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Jag utmanar Riedl (M) till klimat-duell

Av , , Bli först att kommentera 9

Klimatförändringen sker här och nu. Lantbrukare och skogsägare har drabbats hårt. Regeringen har vidtagit flera åtgärder och presenterat krispaket. I det läget går Moderaterna ut med att man vill möta krisen genom att göra det billigare att släppa ut ännu mer växthusgaser. De vill riva upp den klimatpolitik som miljörörelsen rankar som bäst i EU. På Expressens ledarsida kallades det klimatpaket som Alliansen nyligen presenterade för ”intet förpliktigande snömos”.

Detta är en mycket aktuell och viktig fråga där vi i Miljöpartiet och Moderaterna står långt ifrån varandra. Hur det går i höstens val påverkar Sveriges framtid.

Jag har erbjudit mig att möta Edward Riedl (M) i debatt ett antal gånger. Hittills har han tackat nej. Vid ett så viktigt vägval för Sverige är det dock viktigt att vi kommer ut och möter väljarna och förklarar hur vi resonerar. Hoppas Moderaternas riksdagskandidat är redo att möta mig i debatt innan valet.

Bli först att kommentera

Önskar mer visioner i debatten

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag minns runt valet 2006 när jag gick över Vasaplan i Umeå och en P4-reporter kom fram till mig, sträckte fram mikrofonen och frågade vad jag tyckte om förslaget att höja skatten på alkohol. Frågan hade tydligen seglat upp som ett sakpolitiskt förslag i valrörelsen och den intresserade mig inte det minsta. Jag tror människor köper den vinflaska de tänkt sig oavsett om den kostar någon krona mer i skatt eller inte. Det jag var intresserad av, var vilken vision för samhället de olika partierna hade.

Då, 2006, var jag själv inte politiskt aktiv. Men det är fortfarande samma sak som jag skulle vilja höra mer om från de olika partierna. Hur ser Liberalerna på världen? Eller Moderaterna? Vilka grundvärderingar är viktiga för dem och vilken vision har de för Sverige de kommande decennierna?

Jag kan inte svara för dem. Men jag vet vilken vision vi i Miljöpartiet har och vilka värderingar och vilken världsåskådning som driver mig i mitt politiska engagemang.

Min vision kan beskrivas exempelvis såhär.

Jag vill forma en framtid att längta till. Där våra städer är lummiga, har ren luft och lite buller. Där barnen kan gå och cykla till skolan längs trygga vägar och där vardagspusslet enkelt går ihop genom närhet till det en behöver och goda förutsättningar att gå, cykla och åka kollektivt för alla. Där vi kan äta god och hälsosam mat som vi vet har producerats på ett sätt som inte förstör livsmiljöer för vilda djur, utan istället bidrar till den biologiska mångfalden på vår landsbygd. Där föräldrar inte behöver oroas för om det är hormonstörande ämnen i leksakerna som barnen fått på kalaset. En framtid där vattnet är rent, fritt från plats och vi har levande hav. Där vi har hejdat klimatförändringen och anpassat samhället så att vi står robusta mot kraftigare skyfall och torka. Där vi kan leva gott med god samhällsservice såväl i fjällen som i inlandet och vid kusten.

Jag vill forma ett samhälle som ser hela människan. Där vi har ett socialt skyddsnät för alla oavsett om du studerar, arbetar har enskild firma, är arbetslös eller annat. Där stödsystemen är samordnade så att ingen faller mellan stolarna hos Försäkringskassa, Arbetsförmedling och socialtjänst. Där vi har förståelse för att människor förändras över tid. Att någon som är kriminell eller missbrukare i en tid i livet, kan vara den bästa föräldern eller entreprenören en annan tid i livet. Ett samhälle i ett annat tempo och med ett rikt kulturliv, där vi har mer tid för oss själva och varandra. Ett samhälle som lindrar istället för att bidra till stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. Ett samhälle där alla har frihet att vara den hen är, fri från diskriminering.

 

Jag ser arbetet för att hejda klimatförändringen som en hävstång att forma ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle för alla. Jag vill se livskvalitet i fokus. Jag vill forma en framtid att längta till.

Bli först att kommentera

Att styra mot global hållbarhet

Av , , Bli först att kommentera 3

Världen har genom FN enats om globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. För första gången finns en konkret plan för en värld där ingen ska gå hungrig eller utestängas från utbildning. De 17 målen handlar om jämställdhet, fattigdomsbekämpning och en fungerande rättsstat, men också om hur detta är beroende av en frisk planet, hållbar politik och klimatarbete. Målen är högt ställda och kräver att länder hjälps åt. Vi vill göra Sverige till ett ledande land i genomförandet av Agenda 2030.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Utgå från FN:s mål för hållbar utveckling i offentlig upphandling och planering. Svenska kommuner, regioner och myndigheter ska gå före och visa goda exempel för vägen framåt.
 • Slå vakt om att en procent av bruttonationalinkomsten, BNI, går till internationellt utvecklingsbistånd och verka mot internationell skatteflykt som varje år undandrar stora belopp från utvecklingsländerna. Biståndet ska styras av principer om effektivitet och fattigdomsbekämpning, inte villkoras mot Sveriges inrikespolitiska intressen.
 • Ställa skarpare krav och villkor i Sveriges och EU:s utrikes- och handelspolitik för att driva på det globala klimatarbetet, bevara biologisk mångfald, främja demokrati och mänskliga rättigheter, stärka djurskyddet och minska de globala klyftorna.
 • Använda EU:s verktyg för att säkra en fungerande rättsstat, pressfrihet och andra grundläggande demokratiska principer i alla medlemsländer.
 • Stärka arbetet mot antiziganism, antisemitism, islamofobi och all annan form av rasism i världen.

 globala-malen-logo-och-ikoner

Agenda 2030. De 17 globala målen som FN enats om.

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

Ett samhälle som håller ihop

Av , , Bli först att kommentera 4

Alla människor har rätt till makt över sitt liv. Oavsett vilken bakgrund du har eller var du bor ska du kunna förverkliga dina drömmar, utbilda dig och göra det du vill av din fritid. Växande klyftor och ökande segregation påverkar alla. När utanförskap och fattigdom slår rot i ett samhälle växer misstro – mellan människor och mot framtiden. Vi ska bryta ojämlikhet och segregation. Den som växer upp i Sverige ska växa upp i trygghet.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Bygga blandade bostadsområden. Vi vill bygga fler billiga hyresrätter i områden där många har höga inkomster och fler bostadsrätter och småhus i områden där många har låga inkomster.
 • Öka tidiga insatser från mödra- och barnavårdscentraler, socialtjänst och skola. Utsatta familjer ska alltid kunna erbjudas särskilt stöd och förebyggande insatser.
 • Motverka barnfattigdom. Vi vill fortsätta höja underhållsstödet för ensamstående föräldrar.

 

Medmänsklighet

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

Bli först att kommentera

Välfärd och sjukvård för alla

Av , , Bli först att kommentera 5

Oavsett var du bor ska du ha tillgång till bra vård utan långa köer. Primärvården med vårdcentraler och hemsjukvård ska byggas ut och tillgängligheten förbättras. Fler utbildningsplatser ska skapas för att möta vårdens behov. Vård och omsorg ska utgå från individen och dennes val och möjligheter.

Nästa mandatperiod vill vi:

 • Bygga ut den nära vården samt utveckla möjligheterna till digitala vårdbesök.

 • Höja garantipensionerna och avveckla pensionärsskatten.

 • Stärka välfärden genom höjda generella statsbidrag till kommuner och landsting.

 • Bygga ihop trygghetssystemen – människor ska inte bollas mellan myndigheter.

 • Att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, förtydligas så att personer får det stöd de ska ha rätt till.

 

 

sjukvård och hälsa

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

Bli först att kommentera

Ett jämställt samhälle

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi arbetar för att ge kvinnor och män lika stort inflytande i samhället och möjlighet att dela jämlikt på ansvaret för hem och familj. Vi har infört samtyckesregel i sexualbrottslagen i Sverige – nu fortsätter arbetet för att förverkliga en samtyckeskultur.

Nästa mandatperiod vill vi

 • Införa en tredelad föräldraförsäkring där en del kan överlåtas mellan föräldrar eller andra vuxna i barnens närhet, samt införa en könsneutral föräldrabalk

 • Motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, sprida kunskap och skärpa straffen för brott med hedersmotiv.

 • Att alla elever ska få en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning där samtycke står i fokus. Undervisningen ska varken vara könsstereotyp eller heteronormativ.

 • Jobba för jämställda löner och karriärmöjligheter och lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelser.

 • Skärpa lagstiftningen så att reklam i offentliga miljöer begränsas, särskilt vad gäller sexistisk reklam som bidrar till att upprätthålla könsstereotyper.

Demonstrationståg förkvinnorösträtten Göteborg

Bild: Demonstrationståg för kvinnors rösträtt.

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

Bli först att kommentera

Vi är mer än konsumenter och skattebetalare

Av , , Bli först att kommentera 3

I debatten talar vissa partier om människor, oss medborgare, i huvudsak som konsumenter och skattebetalare. En bild målas upp där det viktiga är att alla ska arbeta och betala skatt och att alla ska konsumera mycket så vi får tillväxt. Jag anser att det finns stora risker med att debatten målar upp en så enahanda bild av vad det innebär att vara människa i Sverige.

När ramarna för vad en ”bör” vara som medborgare blir så smala, hindras människor från att leva på det sätt som får dem att uppfylla sin fulla potential, samtidigt som riskerna för att människor sätter sig i miljöer där de inte mår bra ökar. Det exkluderar också människor. Vi har olika förutsättningar, gör olika val och våran situation är föränderlig över tid. Om man är sjuk, stödjer en anhörig i missbruk, lägger majoriteten av sin tid på ideellt engagemang, går ner i arbetstid för att vara mer med barnen – hur känner man sig då när vissa partier lägger allt fokus på att alla ska jobba heltid och konsumera mycket?

För mig är ett av statens viktigaste syften att skapa ett samhälle som bidrar till så mycket livskvalitet som möjligt för samtliga medborgare. Om människor reduceras till att primärt vara konsumenter och skattebetalare så förbises så många aspekter av vad det innebär att vara människa. Statens förutsättningar att uppfylla sitt syfte att skapa livskvalitet kommer då vara mycket svårare, om inte omöjligt, att uppfylla.

För att forma ett samhälle som skapar livskvalitet för alla måste vi se till hela människan och alla människor, alla våra likheter och olikheter, våra behov och preferenser. Det öppnar också upp för att värdera politik som rör kultur, föreningsliv, arbetsmiljö, bildning, naturvård, rekreationsområden, arbetsmiljö m.m. mycket högre.

Jag vill driva en politik som ser till hela människan. Vi är så ofantligt mycket mer än konsumenter och skattebetalare.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Forskarna varnar för skenande klimatförändring – NU krävs åtgärder

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår skrev Aftonbladet om den senaste forskningen kring återkopplingseffekter, dvs. när klimatförändringen leder till effekter som ytterligare ökar på klimatförändringen.

“Global uppvärmning på bara två grader kan leda till ett mardrömsscenario för jorden.

– Det innebär att vi kanske bara har en halv grad kvar till vi når en planetär tröskel. Vi är obehagligt nära, säger professor Johan Rockström till Aftonbladet.”

Mardrömsscenariot drabbar inte någon annan, någon annanstans, någon annan gång. Det drabbar oss alla. I Västerbotten skulle en global medeltemperaturhöjning på 4 grader – vilket vi beräknas landa på ca år 2100 om inte kraftiga åtgärder görs nu – innebära att årsmedeltemperaturen stiger med 6 grader (pga att temperaturhöjningen är större i de nordligaste delarna av jordklotet), skyfallen skulle öka i antal och i intensitet, växtsäsongen bli flera veckor längre och vid kusten (Umeå, Skellefteå) skulle värmeböljor (dagar med en dygnsmedeltemperatur över 20 grader) öka från att ha skett 0-1 dygn per år till över 14 dygn per år.

Samtidigt är vi en del av vår omvärld. Fyra graders global medeltemperaturhöjning innebär att majs och vete-skördar minskar med ca 40% i låglänta områden, skördar av soja och ris minskar likaså, tillgången på sötvatten kan minska med upp till 70% i vissa områden, hela det marina ekosystemet påverkas mycket kraftigt vilket skadar fisket, de varmaste dagarna bli 6 grader varmare i östra Asien, 8 grader varmare runt Medelhavet och 10-12 grader varmare i östra Nordamerika. Detta ger effekter på såväl handel som säkerhetspolitik och migration. Detta är alltså effekter till år 2100. När dagens förskolebarn är i 80-årsåldern.

Vi människor har vandrat på denna jord i 200 000 år. De första 190 000 åren var vi uppemot 1 miljon människor. Efter den senaste istidens slut, för ca 10 000 år sedan, började vi bruka jorden och bygga upp vår civilisation. Det är i det stabila klimat som vi haft de senaste 10 000 åren (holocen) som vi är anpassade till och som givit oss förutsättningar att växa till en befolkning på över 7 miljarder människor. Det är dessa förutsättningar vi nu sätter på spel.

Klimatpolitiken ska utgå från forskning. Det duger inte att säga att klimatfrågan är viktig och sedan presentera förslag som levererar långt mindre än vad som krävs.

“Carbon law” – halvering av utsläppen vart 10de år

Johan Rockström har presenterat modellen “carbon law” för att sprida en tumregel som kan användas på såväl individnivå som för städer eller länder. Modellen innebär att om innovation för att plocka koldioxid ur atmosfären och förvara den i berggrunden, så kallad “carbon capture and storage (CCS)” lyckas så kan vi klara Parisavtalet om vi minskar utsläppen med hälften vart 10de år.

Koldioxidbudget

Klimatforskaren Kevin Anderson lyfter riskerna med att förlita sig på teknik som inte finns, som ska kunna fånga in lika mycket koldioxid som all växtlighet på jorden fångar in idag. Han arbetar med modellen “koldioxidbudget”. FN:s klimatpanel IPCC har beräknat hur mycket koldioxid vi kan släppa ut innan vi når 2 graders global uppvärmning. Därmed har världen en koldioxidbudget att förhålla sig till om vi ska klara Parisavtalet. Koldioxidbudgeten kan sedan delas upp på länder och andelen kan fördelas med hänsyn tagen till globala rättviseperspektiv, betalningsförmåga, geologiska förutsättningar etc. Kevin Andersons beräkning visar på att Sverige behöver minska sina utsläpp med ca 15% per år. Eftersom en budget är en budget innebär en för liten minskning år 1 att vi behöver minska utsläppen ännu mer år 2.

Jag vill inte att ni ska bli ledsna, rädda eller uppgivna när ni läser detta. Och jag vill påminna om att arbeta för att hejda klimatförändringen ger så många positiva mervärden i form av bättre luftkvalitet, mer grönområden i våra städer, mer livskvalitet, innovationer osv. Jag skriver detta för att jag vill att Sverige ska ledas av en regering som ser sanningen i vitögat och presenterar politik utifrån de vetenskapliga fakta vi har på bordet.

För att få en regering som tar klimatet på allvar så måste du som läser detta rösta för det. Eftersom flera partier idag säger att klimatfrågan är viktig och samtidigt presenterar fullständigt otillräcklig politik, så önskar jag att fler väljare får kunskap om vad forskning säger krävs för att vi ska klara Parisavtalet.

Oavsett vilka hjärtefrågor man har: äldreomsorg, skola, trygghet,  jobb, transporter, säkerhetspolitik, migration osv så måste klimatfrågan beaktas. I vilken utsträckning vi hejdar klimatförändringen påverkar alla andra områden.

Utsläppen av växthusgaser måste minska, kraftfullt, NU. Och vi behöver anpassa samhället till det klimat som kommer. Regeringen har denna mandatperiod lagt grunden för en kraftfull klimatpolitik både för att minska utsläppen och klimatanpassa samhället. Varav stora delar trätt i kraft i år; klimatlag från 1 januari i år, bonus-malus (subventioner till supermiljöbilar) från 1 juli i år, slopat bygglov för solceller, bränslebyte/reduktionsplikt (lagstiftat krav på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel) från 1 juli i år, uppdrag till Boverket att samordna klimatanpassning av bebyggd miljö, stärkt centrum för klimatanpassning vid SMHI m.m.

Vi i Miljöpartiet är redo för nästa steg.

Klimatet kan inte vänta.

 

 

Länkar:

Aftonbladets artikel med anledning av Johan Rockströms forskning om återkopplingseffekter

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/J1ALyR

Presentation av Johan Rockström om klimatutmaningen och carbon law (obs i youtubeklippet säger han att utsläppen är på en platå vilket kan ses som början på att de ska vända neråt, förra året ökade tyvärr dock utsläppen globalt igen, vilket Rockström kommenterar i denna artikel)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UZ5nKGHMWC0

Johan Rockströms vetenskapliga artikel om carbon law från 2017

http://science.sciencemag.org/content/355/6331/1269

Kevin Anderson presenterar sannolikheten att nå Parisavtalet och koldioxidbudgeten för världens rikare länder

https://www.futurelearn.com/courses/climate-leadership/0/steps/21377

Befolkningsutvecklingen över 200 000 år, av American Museum of Natural History

https://www.youtube.com/watch?v=PUwmA3Q0_OE