Svårt att se konsekvenserna!

I takt med att Försäkringskassan säger nej till personlig assistans för att leva upp till regeringens sparkrav så går kostnaderna över till kommunerna. Många kommuner ser en stor ökning av kostnaderna för personlig assistans och det är en underlig situation som många befinner sig i. Behovet av assistans är fortfarande kvar men Försäkringskassan gör en helt annan bedömning vilket resulterar i att kommunerna får ta ett betydligt större ansvar än tidigare. Detta gör det svårt att budgetera kostnader för kommunerna då man har svårt att avgöra hur utfallet i beslutsvägarna kommer att bli. Jag har svårt att se hur detta ska få några positiva konsekvenser i slutändan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Tuffa beslut!

I dag har vi sammanträde med Socialnämnden i Lycksele. En nämnd som spänner över ett otroligt stort område med verksamheter och som dessutom har den största budgeten jämfört med övriga nämnder. Det är en nämnd som inte alltid går att detaljstyra eftersom verksamheten rör människor med olika behov som växlar och plötsligt förändras. Enligt senaste Kommunfullmäktige får nämnden ett större tillskott i budget än övriga nämnder, trots det ser vi ett stort sparbeting framför oss för 2017. Det är en svår uppgift att lägga fram sparförslag eftersom konsekvenserna blir stora oavsett var vi lägger sparförslagen. Det kommer att bli tuffa diskussioner i dag för att hitta en så bra lösning som möjligt som gör så liten möjligaste skada

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera
15220070_1299156110124212_2780283772154933090_n

Invigning av Swoosh Arena!

Lycksele Sportklubb fyller 87 år detta år och det är 38 år sedan ishallen byggdes. Varför inte ta chansen att fira även de mest ojämna årtalen. Det gjorde vi i LSK i går när vi invigde Swoosh Arena. En fantastisk satsning från Joakim Löfgren och Swoosh för att våra unga ska kunna fortsätta spela ishockey.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Hur gör vi när nästa lågkonkunktur kommer?

Av , , 2 kommentarer 5

I veckan släppte Riksrevisionen, en för myndigheten ovanlig rapport. Riksrevisonen kritiserade den rödgröna regeringen och säger att de beräkningar som gjorts för budget 2017 underskattar utgifterna inom kommunsektorn med omkring femtio miljarder kronor fram till 2020. Kritik kommer även från Alliansföreträdare som säger att ”Regeringen bortser från vilka långsiktiga risker vi har framför oss inom till exempel integration och migration. De borde vara ärligare i sina framtidsutsikter. På ytan har vi god tillväxt i Sverige och allt ser bra ut, men under ytan har vi stora bekymmer som vi inte lyfter upp ordentligt” Jag tycker det är intressant att lyssna på hur Finansminister Magdalena Andersson (S) inte tar till sig kritiken utan lyfter fram ordning och reda som ett ledord och istället lägger skulden på den tidigare regeringen. Den rödgröna regeringen lånar pengar i en högkonjunktur för att ha råd med alla satsningar som utlovas till allt och alla. Hur gör vi när nästa lågkonjunktur kommer?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Klokt beslut!

En klok inlyssnande civilminster Ardalan Shekarabi (S) har meddelat att planerna på ett StorNorrland läggs på hyllan. Tack så mycket för detta besked. Samarbete är en förutsättning för att utvecklingen ska gå framåt och detta kommer att fortsätta utan den stora paraplyorganisationen Region StorNorrland!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Oroväckande ålderspyramid!

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) presenterar en rapport om hur det politiska landskapet ser ut runt om Sverige. I Västerbotten är 96% av alla politiker fritidspolitiker vilket innebär att de har en sysselsättning, studier vid sidan om de politiska uppdragen. I Lycksele har vi enligt rapporten en heltidspolitiker jämfört med Storuman som har en heltidspolitiker och tre deltidspolitiker. Hur har rapporteringen gått till kan jag fundera över. Oavsett detta så visar rapporten med tydlighet att om vi jämför representationen av politiker procentuellt med åldersfördelningen i kommunen så har vi för få politiker under 64 år och helt rätt representation över 65 år. Sammantaget har vi en hög medelålder bland våra politiker. Lycksele är inte unik på något sätt men det är oroväckande att vi inte lyckas få fler unga att engagera sig så att vi får representation från hela befolkningen i beslutsfattande organ.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Finns andra möjligheter!

I helgen besökte statsminister Stefan Löfven Umeå och en av hans budskap var att en storregion är viktig för Norrlands fortsatta utveckling. Det känns inte som om denna fråga borde vara uppe på agendan i ett läge där vi har betydligt större frågor att ta itu med. Vi har fyra landsting som alla visar upp stora budgetunderskott, vi har fyra landsting som alla styrs av röda majoriteter där ansvariga politiker ser ett Stornorrland som den räddande åtgärden för allt. Hur kan man förvänta sig att fyra dåliga ekonomier tillsammans ska bli något positivt. Jag tror att samarbete mellan våra fyra nordliga län är ett måste men att detta kan ske utan formella sammanslagningar och krångliga regelverk för hur allt ska styras.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Fokus på viktiga frågor!

Av , , 3 kommentarer 4

Vi får ta del av intressanta nyheter varje dag rörande den rödgröna regeringens förslag om regionbildning. Det framstår med allt större tydlighet att detta är ett förslag som inte är förberett, förankrat eller trovärdigt. Förslaget skapar fler frågor än svar och beskedet att Jämtland ska undantas från ett StorNorrland var verkligen spiken i kistan. Hur tänker den rödgröna regeringen lösa ett StorNorrland nu? Lägg ned frågan och fokusera på andra frågor som är betydligt viktigare för att hela Sverige ska leva.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

En snedvriden bild av ansvar!

Av , , 1 kommentar 2

USA:s nya president tycker att miljöhotet är ett påhitt av Kina och att det undertecknade Parisavtalet ska rivas upp och stoppa inbetalningarna till den gröna klimatfonden. I Sverige har vi en rödgrön regering som vill att alla ska köra elbil, höja skatterna på flygtrafik, lastbilar, vägar för att vi ska göra lite till för att förbättra miljön. Sverige uppfyller med råge de uppsatta klimatmålen och vi har en pågående utveckling för att vi ska bli ännu bättre. Jag tycker det är bra att vi tar ansvar för miljön och ser allvarligt på klimathotet och gör allt som går för att förbättra vår miljö. Det paradoxala i denna fråga blir då om lilla Sverige ska fortsätta vårt aggressiva miljöarbete medan ett av världens största länder som står för nästan en femtedel av alla miljöutsläpp i världen lägger ner sitt miljöarbete och satsar på fracking, mera kol och olja. Vi får en snedvriden bild av miljöansvar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Feministisk snöröjning är inte ok!

Förra veckan kom den första snön på riktigt och det snöade mycket i stora delar av vårt avlånga land. På vissa häll snöade det mer än på andra och i områden där man inte är så van att det snöar. Jag läste ett inlägg från Feministiskt Initiativ (FI) som är ett av de styrande partierna i Stockholm om behovet av feministisk snöröjning. FI poängterade att kvinnor och män hade olika mönster hur de använde kommunikationer och att kvinnor promenerade och åkte kollektivtrafik i större utsträckning än män. FI ville därför att gång och cykelvägar skulle prioriteras när det gäller snöröjning framför vägar. Det är en trevlig tanke men frågan var FI hade tänkt att bussar och annan kollektivtrafik skulle köra kvarstår. Jag tycker inte att det är OK med en så inskränkt syn på hur man styr vår huvudstad.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera