Mer fysisk aktivitet i skolan!

Under en av debatterna på Nordiska rådets 66:e session i Stockholm så kom frågan upp om hur det ser ut med fysisyk aktivitet i skolan i våra nordiska länder. Finland och Serige liknar varandra inom detta område men Danmark och Norge har båda tagit ett steg längre. De har infört fysisk aktivitet aktivitet varje dag på schemat i grundksolan. I Danmark har man 45 minuters fysisk aktivitet varje dag och i Norge har man 60 minuter per dag. Det finns en rad olika studier som alla visar att mer fysyisk aktivitet ökar elevernas välbefinnande och de presterar mer i skolan. Det blev en intressant diskussion och vi var alla eniga om att Sverige och Finland också måste följa efter våra nordiska grannar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nordisk samsyn

Just nu har Nordiska rådet sin 66:e session i Stockholm . Stora frågor som diskuteras är hur vi ska förhålla oss till att våra äldre ska kunna flytta till andra nordiska länder och ta med sin äldreomsorgspeng. Vi i den konservativa gruppen inom Nordiska rådet tycker att det ska vara möjligt att flytta till ett annat nordiskt land när man blir äldre och att man ska kunna få vissa stödfunktioner om det finns behov för det. Andra frågor som diskuteras är avskaffande av gränshinder och säkerhetspolitik inom Norden. Viktiga frågor som vi har stor samsyn inom mellan de nordiska länderna .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Unik räntesänkning idag!

Av , , 3 kommentarer 4

En stor nyhet idag är att Riksbanken sänker reporäntan till 0%. För första gången någonsin sänker Riksbanken räntan till denna nivå. Anledningen till varför Riksbanken i dag sänker räntan är att det är väldigt oroligt i många Europeiska länder och vi måste öka den ekonomiska aktiviteten i Sverige och i våra europeiska grannländer. Ekonomiska bedömmare runt om i Europa tolkar sänkningen av räntan som ett första steg när det gäller att öka stabiliteten i Europa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

(S) motverkar företagande!

Av , , 8 kommentarer 8

Jag såg en repris av en debatt på SVT där Sveriges finansminister Magdalena Andersson förklarar delar av den finanspolitik som de rödgröna vill genomföra. Den nya rödgröna regeringen vill sänka RUT avdraget med 25 000 kronor per år medan ROT avdraget ska vara kvar. Magdalena Andersson står i debatten och säger att med denna minskning av Rut avdraget ska ingen kunna anställa ett hembiträde på heltid. Jag ställer mig frågan vilken verklighetsuppfattning som Sveriges finansminister har? Det RUT avdrag Alliansregeringen införde har lett till att drygt 11 000 nya arbetstillfällen skapats och till stor del för kvinnor inom städbranschen. Det ger drygt 500 000 personer, pensionärer, barnfamiljer en möjlighet att pussla lite enklare med sin tid. Enligt de rödgröna ska man inte få använda RUT avdraget till matlagning och poolrengöring inomhus. Däremot blir ROT avdraget kvar och då kan vi anlita ett byggföretag för att bygga en inomhuspool. Den rödgröna regeringen som påstår att de är en feministisk regering visar definitivt inte upp den sidan när de för fram budgetförslag som påverkar kvinnors företagande så markant.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8 kommentarer

Fredspris för utveckling!

Den norska Nobelstiftelsen presenterade de som skulle få Nobels fredspris och utnämningarna mottogs positivt runt om i världen. Årets Nobelpris går till två personer som har ett starkt fokus att stärka barn och ungas rättigheter. Den nu 17-årige Malala Yousafzais öde kan inte undgått någon. Den unga flickan från Pakistan kämpar hårt för att flickor ska få gå i skolan. Under tio år har talibanerna förstört eller skadat över 750 skolor i norra Pakistan och drygt hälften av dessa skolor är flickskolor. Drygt en halv miljon barn har tvingats sluta skolan på grund av talibanernas motvilja till att barn utbildar sig. Att Malala Yousafzai nu får Nobels fredspris tänder stort hopp att kampen för flickor och pojkar ska ha lika rätt till utbildning. Att barn och unga får en bra utbildning är en förutsättning för att länder som Pakistan ska kunna utvecklas positivt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

(S)kattehöjningarna kommer en efter en!

Av , , 7 kommentarer 4

Den rödgröna regeringen lägger fram sin första budget i dag. Budget 2015 Ett Sverige som håller ihop. En budget där det enligt de rödgröna finns stora satsningar på jobb och tillväxt men framförallt på vår välfärd. Det finns flera reformer i den rödgröna budgeten som är positiva . Vad vi måste komma ihåg är att alla de reformer som de rödgröna lägger fram måste finansieras. Sammantaget kommer alla dessa reformer att innebära drygt 25 miljarder i skattehöjningar. Jag tycker det är bra med satsningar på vår gemensamma välfärd men vi måste finansiera alla satsningar krona för krona. Den rödgröna budgeten kommer att göra det dyrare att anställa unga, den kommer att göra det dyrare att anställa äldre, den kommer att innebära högre avgifter och skatter inom olika näringar. Alla dessa ökade kostnader kommer inte att innebära fler människor i arbete som kan betala skatt till vår gemensamma välfärd. Det är intressant att de rödgröna allierar sig mer och mer med Vänsterpartiet och låter deras dyra vallöften bli gemensam politik. De rödgröna har redan svikit sina väljare så många gånger genom att innan valet lova allt till alla men nu blir det få uppfyllda löften och stora skattehöjningar kvar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

7 kommentarer

Stor oro!

Av , , 12 kommentarer 6

Nu kommer nästa skattehöjning. Var ska det sluta? Nu är det åkerinäringen som ska stå för notan och betala vägslitageavgift. Stefan Löfven använder ett av sina favorituttryck att ett förslag ska utredas och så även denna vägslitageavgift. Denna nya avgift ska även omfatta utländska åkare. I vår landsända är vi beroende av att vi har en stark åkerinäring eftersom vi inte har tåg eller båttrafik att tillgå överallt. Jag har full förståelse för att marknaden reagerar och att näringen känner av den osäkerhet som råder när man inte vet hur förutsättningarna kommer att bli.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

12 kommentarer

Stora pensionsavgångar kräver samarbete!

I går på ett möte med Rotary fick vi information om hur komepetensbehovet ser ut fram till år 2020 i Lycksele kommun. Vi har stora pensionsavgångar och de största ser vi inom skolan och inom vård och omsorg. Alla pensionsavgångar tillsätts inte rakt av eftersom verksamheter förändras och även behovet av olika yrkeskategorier förändras . Det var intressant att lyssna på hur skolan söker samarbete med exempelvis näringslivet för att anpassa utbildningar till olika näringar. Vi som lyssnade var helt eniga i att ett större samarbete måste till för att vi bättre ska kunna behålla våra ungdomar och även locka fler att flytta hit.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ladorna är inte tomma!

Av , , 12 kommentarer 6

I går tittade jag på SVt Agenda där finansminister Magdalena Andersson intervjuades om hennes påstående att Sveriges ekonomi är körd i botten och vi står med ”tomma lador” Magdalena Andersson har fått mycket kritik för hennes sätt att beskriva Sveriges ekonomi. I intervjun så beskriver hon att alla reformer måste finansieras fullt ut eftersom det är ett tufft läge men att beskrivningen att vi står med tomma lador inte är helt riktigt. Magdalena Andersson beskriver det som att vi har en lada med fem meters takhöjd och vi är belånade upp till två meter i ladan. Denna omskrivning av Sveriges ekonomi är inte riktigt vad hon sagt tidigare då hon gång på gång sagt att de rödgröna tagit över ett land i kaos med raserad ekonomi. Jag förstår att många känner sig besvikna på de rödgröna och gårdagens sifo undersökning visare med stor tydlighet att förtroende för (S) är rekordlågt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

12 kommentarer

Ett enormt matsvinn!

Av , , 2 kommentarer 4

Jag läste en intressant artikel om den enorma mängd mat som vi kastar bort varje år. 1,3 miljarder ton mat kastas bort varje år! Detta år 2014 har FN utsett till internationella året för familjejordbruk och det ställer ännu högre fokus på att presentera lösningar hur vi kan minska detta stora matsvinn. Andelen undernärda i världen har minskat kraftigt under de senaste 20 åren men det finns mycket kvar att göra. Enligt forskare så kan man tillgodose alla jordens människor med ett fullgott kaloriintag varje dag om man kunde ta vara på alla den mat som vi idag kasserar. Det finns förbättringsområden när det gäller hur vi transporterar mat, hur vi hanterar mat i butik men framförallt hur vi själva hanterar den mat vi köper.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer