Fredspris för utveckling!

Den norska Nobelstiftelsen presenterade de som skulle få Nobels fredspris och utnämningarna mottogs positivt runt om i världen. Årets Nobelpris går till två personer som har ett starkt fokus att stärka barn och ungas rättigheter. Den nu 17-årige Malala Yousafzais öde kan inte undgått någon. Den unga flickan från Pakistan kämpar hårt för att flickor ska få gå i skolan. Under tio år har talibanerna förstört eller skadat över 750 skolor i norra Pakistan och drygt hälften av dessa skolor är flickskolor. Drygt en halv miljon barn har tvingats sluta skolan på grund av talibanernas motvilja till att barn utbildar sig. Att Malala Yousafzai nu får Nobels fredspris tänder stort hopp att kampen för flickor och pojkar ska ha lika rätt till utbildning. Att barn och unga får en bra utbildning är en förutsättning för att länder som Pakistan ska kunna utvecklas positivt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

(S)kattehöjningarna kommer en efter en!

Av , , 3 kommentarer 4

Den rödgröna regeringen lägger fram sin första budget i dag. Budget 2015 Ett Sverige som håller ihop. En budget där det enligt de rödgröna finns stora satsningar på jobb och tillväxt men framförallt på vår välfärd. Det finns flera reformer i den rödgröna budgeten som är positiva . Vad vi måste komma ihåg är att alla de reformer som de rödgröna lägger fram måste finansieras. Sammantaget kommer alla dessa reformer att innebära drygt 25 miljarder i skattehöjningar. Jag tycker det är bra med satsningar på vår gemensamma välfärd men vi måste finansiera alla satsningar krona för krona. Den rödgröna budgeten kommer att göra det dyrare att anställa unga, den kommer att göra det dyrare att anställa äldre, den kommer att innebära högre avgifter och skatter inom olika näringar. Alla dessa ökade kostnader kommer inte att innebära fler människor i arbete som kan betala skatt till vår gemensamma välfärd. Det är intressant att de rödgröna allierar sig mer och mer med Vänsterpartiet och låter deras dyra vallöften bli gemensam politik. De rödgröna har redan svikit sina väljare så många gånger genom att innan valet lova allt till alla men nu blir det få uppfyllda löften och stora skattehöjningar kvar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Stor oro!

Av , , 6 kommentarer 6

Nu kommer nästa skattehöjning. Var ska det sluta? Nu är det åkerinäringen som ska stå för notan och betala vägslitageavgift. Stefan Löfven använder ett av sina favorituttryck att ett förslag ska utredas och så även denna vägslitageavgift. Denna nya avgift ska även omfatta utländska åkare. I vår landsända är vi beroende av att vi har en stark åkerinäring eftersom vi inte har tåg eller båttrafik att tillgå överallt. Jag har full förståelse för att marknaden reagerar och att näringen känner av den osäkerhet som råder när man inte vet hur förutsättningarna kommer att bli.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Stora pensionsavgångar kräver samarbete!

I går på ett möte med Rotary fick vi information om hur komepetensbehovet ser ut fram till år 2020 i Lycksele kommun. Vi har stora pensionsavgångar och de största ser vi inom skolan och inom vård och omsorg. Alla pensionsavgångar tillsätts inte rakt av eftersom verksamheter förändras och även behovet av olika yrkeskategorier förändras . Det var intressant att lyssna på hur skolan söker samarbete med exempelvis näringslivet för att anpassa utbildningar till olika näringar. Vi som lyssnade var helt eniga i att ett större samarbete måste till för att vi bättre ska kunna behålla våra ungdomar och även locka fler att flytta hit.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ladorna är inte tomma!

Av , , 12 kommentarer 6

I går tittade jag på SVt Agenda där finansminister Magdalena Andersson intervjuades om hennes påstående att Sveriges ekonomi är körd i botten och vi står med ”tomma lador” Magdalena Andersson har fått mycket kritik för hennes sätt att beskriva Sveriges ekonomi. I intervjun så beskriver hon att alla reformer måste finansieras fullt ut eftersom det är ett tufft läge men att beskrivningen att vi står med tomma lador inte är helt riktigt. Magdalena Andersson beskriver det som att vi har en lada med fem meters takhöjd och vi är belånade upp till två meter i ladan. Denna omskrivning av Sveriges ekonomi är inte riktigt vad hon sagt tidigare då hon gång på gång sagt att de rödgröna tagit över ett land i kaos med raserad ekonomi. Jag förstår att många känner sig besvikna på de rödgröna och gårdagens sifo undersökning visare med stor tydlighet att förtroende för (S) är rekordlågt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

12 kommentarer

Ett enormt matsvinn!

Av , , 2 kommentarer 4

Jag läste en intressant artikel om den enorma mängd mat som vi kastar bort varje år. 1,3 miljarder ton mat kastas bort varje år! Detta år 2014 har FN utsett till internationella året för familjejordbruk och det ställer ännu högre fokus på att presentera lösningar hur vi kan minska detta stora matsvinn. Andelen undernärda i världen har minskat kraftigt under de senaste 20 åren men det finns mycket kvar att göra. Enligt forskare så kan man tillgodose alla jordens människor med ett fullgott kaloriintag varje dag om man kunde ta vara på alla den mat som vi idag kasserar. Det finns förbättringsområden när det gäller hur vi transporterar mat, hur vi hanterar mat i butik men framförallt hur vi själva hanterar den mat vi köper.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Nytt uppdrag!

Av , , 2 kommentarer 12

I tisdags blev det officiellt att jag blivit invald som suppleant i riksbanksfullmäktige. Det är ett spännande uppdrag som innebär att jag kommer att arbeta med helt andra frågor än jag gjort tidigare. En stor utmaning att sätta sig in i andra frågeställningar och samtidigt intressant med nya områden att hantera. Riksbanken är en myndighet under riksdagen och uppdraget är under hela mandatperioden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

(S)vartmålar Sveriges finanser!

Av , , 2 kommentarer 10

Efter att jag har sett finansminster Magdalena Andersson i olika framträdanden de senaste dagarna kan jag konstatera att vår nya finansminster har en helt egen verklighetsbild av Sverige som starkt ifrågasätts. Ekonomiska institut runt om i Europa beskriver Sverige som ett föredömme när det gäller att visa upp stabila statsfinanser. Sverige är det land som betalat av på statsskulden medan alla andra ökat på sin statsskuld under de senaste åtta åren. Sverige är det land inom Europa som bäst klarat av den stora finanskris som drabbat många länder inom Europa hårt. Jag tycker det är oärligt av Magdalena Andersson att beskriva Sverige som ett land i kaos när verkligheten är den motsatta. Jag förstår varför hon målar allt i svart. Magdalena Andersson och hennes kamrater inom (MP) och (V) har på sedvanligt vis lovat allt till alla och ska den sittande regeringen kunna genomföra några av alla sina vallöften måste en rad skatter höjas. Dessa skattehöjningar kommer att slå hårt mot jobben, konkurrenskraften och mot vår fortsatta välfärd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer
IMG_4669[1]

Kompetens i Lycksele!

I går kväll hade Lycksele Rotaryklubb bjudit in företagare, politiker, tjänstemän och andra intresserade personer för att diskutera hur vi bygger vidare på kompetensutveckling i Lycksele och i inlandet. Drygt 80 personer kom och fick inledningsvis lyssna på hur vår landshövding Magdalena Andersson beskrev behovet av kompenets i länet. Anders Sylwan, landstingsdirektör och Per Ragnarsson biträdande universitetsdirektör beskrev och sin syn på hur vi arbetar med smaverkan och med kompetensförsörjning. Att så många valt att närvara innebär att ämnet är något som engagerar och det blev en konstruktiv diskussion under kvällen på hur vi ska våga tänka nytt och se de möjligheter som finns. Att börja tidigt med att informera barn och ungdomar om vilka yrken och utbildningsmöhligheter som finns är en av vägarna att gå. Allt för att de ska välja yrken där det finns möjlighet att få ett arbetet i regionen eller att det finns möjligheter att utbilda sig på anna ort och sedan flytta tillbaka.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Fortsatt utveckling!

I helgen har Moderatkvinnorna haft samråd i Stockholm. Politiskt aktiva kvinnor från hela Sverige som samlats för att diskutera politik och för att fortsätta utveckla moderatpolitik med fokus på frågor som engagerar kvinnor. Moderaternas förre partisekreterare Per Schlingman pratade utifrån sin nya bok Urban Express där han lyfter fram det som nu sker i allt större omfattning att vi flyttar från landsbygden in till städerna och i städerna sker utvecklingen snabbt. Hur många världsbilder finns det plats för när ett parti ska beskriva sin politik? Det ser olika ut i vårt avlånga land och därför blir världsbilden väldigt olika och det innebär att vissa känner inte igen sig i befintliga partier längre. Jämfört med många länder runt om i världen har Sverige en hög standrad och därför har vi ”råd” att rösta på ett politiskt parti enbart utifrån våra hjäretfrågor. Politiska partier växer fram utifrån vilken efterfrågan som finns i vårt samhällsklimat. Vi såg detta väldigt tydligt i valet i september. Många intressanta tankar att ta med sig när vi ska fortsätta utveckla den moderata politiken.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera