Har vi en feministisk regering eller…?

Jag tycker det är intressant att den rödgröna regeringen som lyft fram att de är en feministisk regering lägger fram ett förslag om att kvotera in kvinnor i börsnoterade bolagsstyrelser. Senast 2019 ska 40% av styrelseledamöterna i privata bolag vara kvinnor. Om detta inte uppfylls blir det böter i miljonklass beroende på hur stort bolaget är. Kvotering är diskriminering och att staten nu föreslår en lagändring som påverkar hur privata företag väljer att tillsätta sina styrelser är för mig helt vansinnigt. Om Socialdemokraterna själva väljer att kvotera in kvinnor i sina verksamheter så är detta deras beslut, att ändra lagar och styra företag är att plocka bort äganderätten och då är vi ute på hal is.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Satsa krut där det behövs!

Att bilda ett storNorrland är en prioriterad fråga för den röda majoriteten i Västerbottens Läns Landsting. Det pågår redan nu förberedelser för att 2019 slå ihop våra nordligaste län och bilda en stor region. En av konsekvenserna för Lycksele lasarett blir att man kommer att slå sönder en av de bäst fungerande klinikerna , ögon till en länsklinik och då rasera den positiva utveckling vi sett under så många år. Vad kommer det att innebära för alla patienter? Svaret är enkelt, sämre vård till högre kostnad. Ett StorNorrland kan inte vara en prioriterad fråga, lägg fokus på att lösa de utmaningar som vi har idag med kompetensförsörjning, en ekonomi i balans och arbetsmiljön.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Var är vi på väg?

Antalet ungdomar som behöver placeras på ett av Statens Institutionsstyrelsens ungdomshem har ökat drastiskt. På två år har drygt 24 000 fler ungdomar fått ett placeringsbeslut via socialtjänsten i den egna kommunen och detta är en stor kostnad för kommunerna samtidigt som det innebär en stor press på alla ungdomshem att kunna ta emot alla dessa ungdomar som behöver hjälp med att komma bort från kriminalitet eller droger. Ungdomshemmen är uppdelade efter kön och det är framförallt på pojksidan som det är störst efterfrågan på platser. Det är en utveckling som man inte tror kommer att avta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ett tydligt ställningstagande!

Moderatkvinnorna säger blankt nej till regeringens kvoteringsförslag

Näringsminister Mikael Damberg meddelade i eftermiddag att regeringen föreslår att till år 2019 ska minst 40 % i bolagsstyrelserna bestå av kvinnor. Annars väntar dryga böter för företagen på mellan 250 000 och fem miljoner kronor, beroende på bolagets storlek.

- Förslaget från regeringen är, förutom ett inskränkande av äganderätten, rent kontraproduktivt i utvecklingen av att få fler kvinnor på beslutsfattande positioner i samhälls- och näringslivet, kommenterar moderatkvinnornas ordförande Annicka Engblom.

Moderatkvinnorna menar att det istället är attitydförändringar och stimulanser som är svaret och under alliansregeringens tid skedde en positiv utveckling av både antalet kvinnor i bolagsstyrelser och andelen företag ägda av kvinnor. En utveckling som tyvärr gått åt motsatt håll sedan regeringsskiftet 2014

- Säg mig den kvinna som vill bli bedömd efter sitt kön och inte efter den kompetens man har. Jag tror inte ens regeringens egna kvinnliga ministrar vill bli inkvoterade, utan bli erbjuda sina ministerposter efter kompetens, fortsätter Engblom.

- Jag betraktar regeringens förslag om kvotering som både ogenomtänkt, ogenomförbart och egentligen ett sätt för regeringen att håva in pengar till en underfinansierad budget snarare än ett slag för jämställdheten, avslutar Annicka Engblom.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vad händer med alla bra förslag?

Nordiska rådet har under lång tid arbetat med att främja det nordiska samarbetet. Tyvärr hamnar många frågor i en långbänk och tenderar till att försvinna i alla administration. Det är presenterats långtgående planer på ett gemensamt register för legitimerad hälso-och vårdpersonal för att undvika att obehöriga åker runt mellan olika länder och arbetar, det har presenterats planer på ett nordiskt system för återvinning av pantflaskor, det har presenterats förslag om att samordna vården för sällan diagnoser för att lyfta kvaliteten. Alla dessa och betydligt fler har fortfarande inte blivit verklighet och valsar runt i systemen. Nu presenteras ett nytt förslag om att de nordiska länderna ska öka samarbetet kring integration av flyktingar. Intressant att se vad som händer av detta förslag!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Varför reagerar ingen på hur män klär sig?

Av , , 3 kommentarer 4

Återigen kommer diskussionen upp i media om hur kvinnor klär sig. I Frankrike har debatten varit hög kring burkiniförbudet. Nu meddelar Frankrikes Högsta förvaltningsdomstol att det är olagligt att förbjuda burkini på badstränder i Frankrike. I det flesta våldtäktsmål eller mål där kvinnor blivit utsatta för övergrepp kommer alltid frågan upp hur kvinnan var klädd. Varför ska jag som kvinnlig turist i Indien tvingas att bära långbyxor för att inte bli utsatt för övergrepp.
Varför diskuteras överhuvudtaget hur kvinnor är klädda? Debatten lyfter aldrig frågan om hur männen klär sig . Vi lever i år 2016 och att denna debatt fortfarande är så stor är skrämmande!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

System fel!

Av , , 3 kommentarer 2

I helgen har det varit vårduppror runt om i landet. Vårdpersonal, anhöriga och patienter har i gemensamma demonstrationer visat sitt gemensamma missnöje över hur den svenska vården fungerar idag. Det ser givetvis ut på olika sätt runt om i landet men på många ställen har ett systemfel sakta smugit sig in i verksamheterna och inneburit att det är allt mer administration, möten, projekt och andra uppgifter som innebär att tid med patient blir allt mindre. Det resulterar i att allt fler slutar och för att fylla tomma platser tar man in icke utbildad personal eller personal med lite erfarenhet och det blir ett Moment 22 läge där den kvarvarande personalstyrkan får arbeta allt mer och det resulterar i att allt fler slutar. Detta är bara en del av en mycket komplex situation inom vården och omsorgen men det är en bidragande orsak varför sjukskrivningarna och den psykiska ohälsan ökar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Varför gör man skillnad?

Av , , 12 kommentarer 1

Den mycket omtvistade utredning som Ilmar Reepalu ska presentera under hösten väcker redan stor oro. Det är en utredning som den rödgröna regeringen lät tillsätta för att blidka Vänsterpartiet så att de skulle stödja den rödgröna budgeten. Det handlar om att begränsa möjligheterna att generera vinst i företag som erbjuder välfärdstjänster. Det är intressant att hela utredningen fokuserar på just de företag som levererar välfärdstjänster och inte på de byggföretag som bygger lokaler till vård, skola och omsorg, den fokuserar inte på de företag som säljer böcker till skolan, den fokuserar inte de företag som levererar mat eller andra nödvändiga produkter till vård, skola och omsorg. Varför gör man denna skillnad?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

12 kommentarer

En stilla undran!

Av , , 5 kommentarer 1

Snacka om att kasta sten i glashus. Detta är vänsterpartiet i ett nötskal. Vänsterpartiet kritiserade friskt vårdnadsbidraget innan det avskaffades förra året, eftersom det tvingade in kvinnorna i den traditionella kvinnorollen. Nu är det annat ljud i skällan Nu vill Vänsterpartiet införa sitt eget vårdnadsbidrag. Precis som med vårdnadsbidraget så kommer anhörigdagarna att föra jämställdheten bakåt. Jonas Sjöstedt var tydlig i sitt sommartal att staten skulle satsa miljarder i byggsektorn för att få igång byggandet i landet. Kommer de då att kräva att byggföretagen återinvesterar pengar i verksamheten likväl som de kräver att alternativa driftsformer inom vård, skola omsorg ska göra?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

5 kommentarer

Äntligen måndag!

Av , , 3 kommentarer 1

Bra skolmat handlar inte om pengar utan om passionerade matlagare, engagemang och kunskap. Prisskillnader mellan olika skolors måltider är bara av marginell betydelse för kvaliteten på skolmåltiden.
Efter en helg är det många skolbarn som går och lägger sig hungriga. Sedan är det äntligen måndag – det kanske inte alltid är lektionerna som står högst upp på listan utan snarare att få sig ett ordentligt mål med mat. I många skolkök runt om i Sverige är det oerhört tydligt att det går åt mer mat på måndagar än andra dagar. Det slängs också mindre mat på måndagar än andra dagar. Allt för många barn i Sverige lever i ekonomiskt eller socialt utsatta familjer där det saknas kunskap eller ekonomi för att laga god och bra mat.
Dålig kost ger också en allt mer utbredd barnfetma, koncentrationssvårigheter vilket i sin tur kan leda till sämre prestationer i skolan. Bra mat är en investering i våra barns hälsa och framtid. Det är dags att sätta ordentligt fokus på bra skolmat, för bra mat gör skillnad!
Vi Moderatkvinnor är övertygade om att det går att göra skillnad i varje skolkök om vi som politiker ger rätt förutsättningar och ger möjligheter för att ta ansvar för att minska matsvinnet, öka matglädjen, förbättra arbetsmiljön, minska transporterna, öka lärandet i skolan, öka andelen ekologiska inköp och sortera matavfallet så att det återvinns på rätt sätt. Det är långsiktig hållbarhet. Det är alla barn värda!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer