Bra förslag av regeringen!

Av , , 2 kommentarer 2

År 2010 höjdes straffen för allvarliga våldsbrott. Den rödgröna regeringen anser inte att höjningen var tillräcklig. Nu höjs straffen för en rad olika våldsbrott och det är ett bra förslag av regeringen och jag tycker det är bra att de är tydliga med att vi ser allvarligt på att personer begår våldsbrott och att det får konsekvenser. Det måste också följas upp av fler synliga poliser för att bättre kunna förebygga att brott begås och att kunna vara ute i miljöer där det är stor oro och många brott begås.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Fel väg att gå!

Av , , 2 kommentarer 3

En av de stora nyheterna i media denna vecka är att antalet personer i Västerbotten som får avslag på sin sjukförsäkring har ökat med nästan det dubbla det senaste året. Försäkringskassan har fått nya direktiv från regeringen att minska sjuktalen och då ökar avslagen på sjukskrivningar. Denna fråga är inte ny och har varit i fokus de senaste åren . Enligt ansvarig minister är det arbetsgivarnas ansvar att rehabilitera sina medarbetare och regeringen har tillskjutit pengar för att detta ska ske. Försäkringskassan å sin sida har fått direktiv att avslå sjukintyg. I media sitter företrädare för försäkringskassan och säger att sjukvården skriver för dåliga intyg och det är en av anledningarna till varför fler får avslag. Jag tycker att försäkringskassan gör det enkelt för sig när de avslår betydligt fler sjukintyg idag istället för att fundera på varför personerna är sjukskrivna. Den önskade effekten att minska sjuktalen uppnås inte med att avslå sjukskrivningar .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Inget är som väntans tider!

Det är intressant att se hur lång tid alla beslut egentligen tar. Nordiska rådet har under mandatperioden 2006-2010 drivit frågan om att avskaffa alla roamingavgifter inom Europa. Frågan började inom Norden men utökades snart till att omfatta hela den Europeiska unionen. Den 15 juni i år införs detta och det är intressant att se hur lång tid detta beslut har vandrat runt i alla korridorer. Det är ett positivt beslut för oss alla som bor i Europa att vi nu kan använda mobiltrafik till samma kostnad som vi idag gör i vårt hemland. Tidigare har det varit ett byte av pengar mellan de olika mobiloperatörerna vi har inom Europa. Ett bra förslag som äntligen landat i ett positivt beslut för oss alla.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Arbetsmiljön i fokus!

Det är ett stort fokus på hur vår vård och omsorg ska kunna fortsätta utvecklas samtidigt som vi ska ha en ekonomi i balans. Hela vård och omsorgssektorn har genomgått en stor förändring och förväntas anpassa sig till den verklighet vi befinner oss i. Ett område där vi ser stora svårigheter med anpassning är utmaningen att erbjuda en bra arbetsmiljö så att medarbetarna stannar kvar inom vård och omsorg. I dag ser vi en stor flykt från de traditionella arbetsgivarna inom vård och omsorg in i bemanningsföretag. Detta har medfört en ökad kostnad för kommuner och landsting med 650 miljoner kronor bara under 2016. 650 miljoner kronor är pengar vi kunde ha använt på ett betydligt bättre sätt. Jag tror inte alltid att det är en högre lön som lockar på ett bemanningsföretag, en stor faktor är att arbetsmiljön i ett bemanningsföretag är helt annorlunda jämfört med traditionell vård och omsorg. Ska vi lösa denna utmaning och få våra medarbetare att stanna kvar och orka arbeta inom vård och omsorg krävs ett gemensamt handlingsprogram för att lösa denna utmaning. Arbetsmiljön är en stor del i denna utmaning,

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nu får det vara nog med dumheter!

Av , , 1 kommentar 3

Dagens Industri skriver i gårdagens tidning att även den ideella välfärdssektorn drabbas hårt av det föreslagna vinsttaket. Trots att idéburna aktörer inom skola, vård och omsorg inte plockar ut en krona i vinst skulle många tvingas att sänka sina marginaler kraftigt. Det har fram till nu kommit in drygt 70 remissvar på Illmar Reepalus utredning vilket är ovanligt många. Reeplau skriver i en kommentar till alla oroliga företagare som driver verksamhet inom vård, skola och omsorg att de kan låna pengar i bank för att täcka den förlust som uppstår på grund av hans förslag. Nu räcker det. Jag tror inte mina öron att jag som företagare ska låna pengar i bank för att täcka förluster på grund av ett idiotiskt förslag som den rödgröna regeringen lagt fram. Det blir allt mer tydligt Sverige måste byta regering!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Hallå Där! Tänk om gör rätt!

”Vi kommer tvingas att lägga ned”
NYHET Publicerad 7 februari 2017
HALLÅ DÄR…. Elisabeth Björnsdotter Rahm, verksamhetschef på Medicinkonsulten Hälsocentral. Du och din man Tomas driver den enda privata hälsocentralen i Västerbotten som inte ligger i Umeå eller Skellefteå. Ni har lämnat in ett remissvar där ni avstyrker Repaluu-utredningens förslag om att införa ett vinsttak.

Elisabeth Björnsdotter Rahm, verksamhetschef på Medicinkonsulten Hälsocentral.
Varför vill ni att förslaget skrotas?
– Av den enkla anledningen att jag och min man inte skulle kunna driva vidare vår verksamhet med de vinstbegränsningar som föreslås. Inledningsvis talades det om ett vinsttak på 7 procent, men när det utökades till att inbegripa det operativa kapitalet så blev förslaget helt obegripligt.
– För oss med en solid verksamhet där hela bolagets värde finns i personal- och patientstocken, där det inte finns några skulder eller egna lokaler, så får förslaget katastrofala följder.
På vilket sätt får vinstbergränsningsförslaget katastrofala följder för er?
– Vi skulle tvingas minska rörelseresultatet med 100,14 %, vilket ger ett minusresultat på -4 094 kronor. Det innebär en rörelsemarginal på -0,02 %. För oss leder det till att vi varken kan hantera löneökningar, investeringar eller oförutsedda kostnader i verksamheten.
– För att frigöra kapital måste vi i så fall dra ned på personalkostnaderna. Något som inte är aktuellt eftersom vi inte kan bedriva en kvalitativ verksamhet om vi måste skära ned personalstyrkan.
I remissen skriver du att ”utredningen inte till fullo eller ens begränsat inser vad som kan hända om vinstreglering införs”. Kan du utveckla vad du menar?
– De riskerar att slå ut en hel bransch där det idag bedrivs kvalitativ vård som dessutom visar ett positivt resultat. Vårt bolag är ett utmärkt exempel; blir förslaget verklighet kommer vi att behöva lägga ned vår verksamhet som sysselsätter 14 person och 4 500 patienter kommer att stå utan primärvård. Det blir katastrof hela Lycksele kommun.
– Eftersom vi verkar på den offentliga sektorns spelplan så kommer vi inte heller att kunna sälja vårt bolag utan tvingas lägga ned, de miljoner vi satsat i verksamheten får vi aldrig tillbaka.
Om du får skicka ett budskap till Repaluu-utredningen. Hur lyder det?
– Tänk om och gör rätt. Sätt kvalitén i första rummet. Genom att analysera och lyfta fram förlusterna i den offentliga vården skulle man kunna hämta hem stora vinster.
– De senaste åren har det spridits en nidbild över hur privata vårdbolag gömmer sina vinster på Caymanöarna. När den privata sektorn egentligen till största del består av vårdföretag, som precis som vi, lyckas med att ge både en god kvalitativ vård och samtidigt göra vinst.

Bli först att kommentera
16508970_1377778112262011_6282598029126938571_n

Idrottsgalan 2017

Idrottsgalan i Lycksele i fredags blev som vanligt en uppvisning av fantastiska idrottsprestationer och en påminnelse till oss alla hur stort Lyckseles föreningsliv är. Vi var drygt 240 personer på plats för att få se alla pristagare. Som ordförande i Lycksele Sportklubb är jag extra stolt över att vår J-lags målvakt Zackarias Norén tog hem priset som årets idrottselev. Hans tacktal lämnade ingen oberörd, hans egen prestation lyfte han inte fram lika mycket som den laginsats han tyckte var grunden till hans framgång.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Ett katastrofalt förslag!

Av , , 2 kommentarer 2

Illmar Reepalu har på den rödgröna regeringens uppdrag tagit fram en utredning med fokus på vinster i välfärden. Denna utredning innehåller en rad bra förslag men dessa överskuggas av ett förslag om att införa vinsttak på det operativakapitalet i företaget. Det är inte många som förstår vad detta innebär, det handlar inte om att titta på ev. plussiffror i räkenskapen utan är betydligt snävare än så. Jag bad att vår ekonom skulle räkna på vad förslaget skulle innebära för vårt företag och det visar på katastrofala konsekvenser. Från att ha plus på sista raden blir det ett betydande minus. Hur hade Reepalu tänkt att företag skulle kunna återinvestera, hantera löneökningar och i stort driva en verksamhet vidare som bara tillåts gå med förlust. Jag tycker det är ett stort hån mot företagsamhet att ens lägga fram ett förslag som detta. Hur tror den rödgröna regeringen att Sverige ska kunna utvecklas om allt ska ske i offentlig drift?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Ett klokt beslut!

När civilminister Ardalan Shekarabi lät meddela att det inte skulle bli någon regionbildning var det många som jublade. Jag var en av alla dom, tanken att bilda regioner med så stora län är en helt absurd tanke. Samarbete är en sak som i sig inte står i motsatsförhållande till en storregion men att formalisera en storregion var dödsdömt från början. Det är därför en självklar konsekvens att vi nu även lägger ned Region Västerbotten. Det finns idag inget politiskt parti förutom miljöpartiet som står bakom att fortsätta driva region Västerbotten. Tanken är att det istället ska bli ett direktvalt regionparlament för att fokusera på hur hälso-och sjukvården ska drivas. Ett klokt beslut

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Det går inte att blunda och ha skygglappar på!

Av , , 2 kommentarer 2

Vårdföretagarna är ute och informerar om vad Reepaluutredningen har lagt fram för förslag och hur det kommer att slå på alla företag inom hela välfärdssektorn. Detta är en fråga som jag inte kan släppa eftersom om Reepalu får igenom sina förslag kommer det att få förödande konsekvenser för hela vår välfärdssektor. Den mest förödande av alla konsekvenser är att alla företag kommer att konfiskeras av staten och all verksamhet kommer att återgå till den offentliga sektorn igen. Jag tror inte att den rödgröna majoriteten förstår konsekvenserna av detta. Världen kommer aldrig att vara svart eller vit utan gråzonerna kommer alltid att finnas. Varför ska vi diskutera en utredning som så kategoriskt rycker undan förutsättningarna att driva verksamhet inom vår välfärd. Varför kan vi inte titta på kvalitet som den stora parametern i vår välfärd istället. Ska vi fortsätta utveckla vår svenska välfärd gäller det att se möjligheter med öppna ögon och inte begränsa sig med skygglappar och samtidigt blunda inför hur verkligheten ser ut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer