Överskottsmålet väcker frågor!

Vi har genomgått en av de värsta ekonomiska kriserna sedan i början av 1900-talet och Sverige har tack vare god ekonomisk politik klarat sig relativt väl jämfört med de flesta andra länder inom Europa. Med Anders Borg som finansminister i den tidigare Alliansregeringen fanns en tydlig inriktning och ekonomisk stabilitet för hela landet. Anders Borg förklarade att Sverige inte kommer att uppnå vårt överskottsmål förrän i slutet av denna mandatperiod Denna ekonomiska politik orsakade stor kritik från de rödgröna som ansåg att Sverige förde en oansvarig ekonomiskpolitik. I gårdagens Dagens Nyheter skriver Stefan Löfven tillsammans med Magdalena Andersson att de har för avsikt att inte hålla fast vid överskottsmålet och istället lösgöra resurser för investeringar. Det väcker frågor varför det är helt i sin ordning att inte hålla fast vid överskottsmålet nu men det var oansvarigt för mindre än ett år sedan?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Svårt att få en plats !

Jag läste en intressant artikel om Sveriges äldreomsorg. Det är i dag svårt för våra äldre att få en plats på ett äldreboende. Det skiljer sig givetvis mellan våra kommuner runt om i Sverige men det är en oroande utveckling. Andelen sjuka äldre som har omfattande vård- och omsorgsinsatser och ändå bor kvar hemma har ökat från 67 till 74 procent åren 2008–2013. Utvecklingen ökar kraven på att primärvården och hemtjänsten har en god beredskap för de mest sjuka äldres behov. Sköra äldre som bor hemma måste oftare läggas in på sjukhus än de på äldreboende, En del äldre vill bo hemma så länge som möjligt medan andra skulle önska och behöva en plats på ett boende. Ett 80-tal kommuner uppger att de har brist på platser i äldreboenden, enligt en enkät som Boverket gjorde 2014. Ännu fler räknar med att ha brist om fem år. Enligt en prognos av Statistiska centralbyrån kan det om 20 år saknas uppemot 160 000 utbildade undersköterskor. Bakom detta ligger kraftigt ökande behov, stora pensionsavgångar och att för få utbildar sig till yrket. Det är utmaningar som vi måste ta på allvar

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ingen har sagt att han lever för evigt!

I december 2011 var jag valövervakare vid presidentvalet i Ryssland. Redan före valet var det klart att Putin skulle vinna valet och bli Rysslands president. Det förekom betydande valfusk över hela landet vilket oppositionen protesterade emot. Efter valet var många oppositionsledare ute och kritiserade Putin och den politik som han hade för avsikt att driva igenom i Ryssland. En av de stora kritikerna är den förre världsmästaren i schack, Garri Kasparov. Han sa vid ett möte att ”Putin kommer att sitta som president i Ryssland under hela sitt liv men ingen har sagt att Putin ska leva för evigt” Kasparov är en av alla de regimkritiker som lever i landsflykt. Boris Nemtsov som mördades i fredags på öppen gata är ett tydligt tecken på att opposition inte är accepterad i Ryssland. De regimkritiker som finns kvar i Ryssland har blivit tystare och de censurerar sig själva för att fortsätta driva någon form av opposition. Oavsett vem som ligger bakom mordet på oppositionsledaren Boris Nemtsov så får det konsekvenser för Ryssland. Det måste finnas en opposition för att driva en demokrati framåt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Rätt använd kompetens!

Inom 10 år kommer över 500 000 fler medarbetare att behöva anställas i välfärdssektorn. Det är en stor utmaning att få våra unga att välja ett yrke inom välfärdssektorn och dessutom stanna kvar och utvecklas inom samma sektor. Vi har aldrig haft så många utbildade läkare och sjuksköterskor som idag men de återfinns inte i välfärdssektorn. Många olika kategorier inom välfärdssektorn har försvunnit och det innebär en högre beslutning för de som arbetar. När jag började som undersköterska inom det som då hette långvården hade vi patientvärdinnor, vi hade många vårdbiträden och vi hade köksansvariga på varje avdelning. I dag finns inte de resurser som i samma omfattning kan erbjuda det lilla extra till de vårdtagare som bor på ett äldreboende. Det är viktigt att vi ser till att rätt kompetens används och det är ett sätt att höja statusen inom välfärdssektorn. Alla kompetenser behövs ! Arbetsmiljö och lönenivåer är också sätt att få fler att utbilda sig till våra välfärdsyrken och det krävs att vi börjar arbeta för en förändring nu.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Miljöpartiet försvinner blad efter blad!

Av , , 10 kommentarer 6

Tonläget är högt inom Miljöpartiet. Den ena parten av samarbetsregeringen är helt eniga i sitt ställningstagande att det samförståndsavtal vi idag har med Saudiarabien ska avslutas. Enligt media har både utrikesminsiter Margot Wallström och statsminister Stefan Löfven sagt att Sverige kommer att förlänga vårt avtal med Saudiarabbien. Ärendet bereds just nu på regeringskansliet och kommer att avgöras under våren. Att de båda partierna inom den så kallade samarbetsregeringen står på helt olika sidor i denna fråga är inte den bästa förutsättningen för samförstånd. Miljöpartiet har fått backa på en rad olika vallöften under den tid de suttit i beslutande ställning och på ett symboliskt sätt innebär det att blad efter blad försvinner på Miljöpartiets maskros och kvar är snart endast en stängel som försvinner vid nästa vårstorm.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

10 kommentarer

Ett starkt Norden!

I går kväll hade jag förmånen att prata på Föreningen Nordens årsmöte. En liten förening med ett starkt engagemang i nordiska frågor. Norden med fem länder och tre självstyrande områden är stort till ytan men få till antal invånare. Hela Nordens befolkning är inte ens halva Frankrike. Det finns många olika områden där vi har ett bra samarbete mellan våra nordiska länder men det finns områden speciellt inom socialförsäkringsområdet där samarbetet skulle kunna vara betydligt bättre. Vi måste hitta bättre samarbetsområden inom forskning och sällan diagnoser och det är områden som skulle lyfta kompetensen och stärka de olika specialiteterna. Vi behöver ett starkt Norden och vi behöver ett starkt samarbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Återremiss!

Av , , 4 kommentarer 2

Gårdagens kommunfullmäktige dominerades av vindkraft. I mitt inlägg i går konstaterade jag att det är en fråga som berör och det visade sig stämma helt och fullt. Förmiddagens information handlade om vindkraft, eftermiddagens sammanträde handlade om vindkraft. I vårt senaste kommunstyrelsemöte reserverade jag mig mot ett beslut om att tillstyrka en miljöprövning av en vindkraftspark eftersom flera markägare kände sig missnöjda över den information de fått. Det var den ingången jag hade under vårt fullmäktigesammanträde och jag tycker att vi som politiker är valda av våra medborgare och bör lyssna när man inte är nöjd. Jag yrkade på återremiss för att få lite mer tid att ta reda på var missnöjet finns och hur vi kan lösa frågan. Det handlar inte om att vara för eller emot vindkraft. Den styrande (S) och (V) majoriteten ville att vi skulle ta beslut på sammanträdet men vi fick tillräckligt många röster för att skicka ärendet på återremiss och det känns som en liten delseger att ge de missnöjda markägarna lite tid att försöka reda ut frågan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

En fråga som berör!

Av , , 7 kommentarer 3

I dag är det kommunfullmäktige i Lycksele. Det är en diger agenda av ärenden som ska hanteras. Ett ärende som ska upp till debatt handlar om vindkraft. Det är en fråga som berör och engagerar. Vindkraft är en fråga där det finns många olika åsikter. Det finns förespråkare som anser att vindkraft är framtidens energiform som ska ersätta en del av den kärnkraft vi har idag. Det finns motståndare till vindkraft som egentligen inte är emot vindkraft men de vill inte ha den på mark i närheten. Det finns givetvis nejsägare till vindkraft av andra orsaker som måste beaktas. Som politiker är det intressant att lyssna av alla sidor och försöka skapa en egen bild av den komplexa frågan vindkraft. Det är tydligt att vindkraft är en fråga som berör och jag har aldrig fått så många telefonsamtal från medborgare som både är positiva och negativa till vindkraft.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

7 kommentarer

Tjejligan hela helgen!

Inomhuscup i fotboll dominerar helgens agenda. Betsele IF har under snart 30 år anordnat Tjejligan där ett stort antal tjejer passerat, spelat fotboll och kämpat hårt. Det är en otrolig logistik att arrangera en fotbollscup av denna storlek. Inget skulle fungera utan att alla föräldrar och anhöriga ställer upp som volontärer och arbetar långa pass under helgens alla timmar. Jag känner mig priviligierad att alla mina tre systerdöttrar spelar fotboll och jag får vara med och heja fram deras respektive lag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vapenvila?

Den så kallade vapenvilan i Ukraina har nu varat sedan i helgen. Det är en vapenvila med modifikation eftersom det pågår strider på ett flertal ställen i Ukraina. Båda sidor av de stridande parterna hävdar att det finns döda och skadade soldater som måste omhändertas och det är svårt när det samtidigt pågår strider. Rebellerna och de ukrainska regeringsstyrkorna skyller på varandra och anser att man inte kan dra undan några vapen så länge man blir beskjutna. Detta är en konflikt som inte kommer att upphöra så länge som Rysslands president Putin inte menar allvar med sina löften om vapenvila .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera