Feministisk regering?

Sänkningen av rut-avdragets maxtak från nuvarande 50 000 till 25 000 är ett av förslagen i den nya regeringens budget, ett förslag som föreslås införas 1 januari 2016. Det slår direkt mot de drygt 17 000 företag som erbjuder hushållsnära tjänster. Den nya rödgröna regeringen har vid ett flertal tillfällen sagt att de är en feministisk regering och när det gäller detta ändrade lagförslag har nog regeringen inte riktigt förstått konsekvenserna. Förslaget slår hårdast mot kvinnor eftersom majoriteten av de som arbetar inom dessa 17 000 företag är kvinnor.
En halvering av RUT avdraget kommer att innebära att många av de kvinnor kommer att stå utanför arbetsmarknaden. Hur kan en feministisk regering försvara det ?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Urban Express!

Av , , 2 kommentarer 3

Moderaternas tidigare partisekreterare Per Schlingman har tillsammans med Kjell A Nordström skrivit boken Urban Express. En tankeväckande bok som lyfter fram och ifrågasätter strukturer i vårt samhälle och problematiserar över hur vi förhåller oss till dessa. Majoriteten av Sveriges kommuner tappar unga invånare till främst universitets- och storstadsområdena. Vad innebär det för landsbygden? Går det att stoppa denna utveckling och är det önskvärt? Hur förhåller sig politiken till denna utveckling? Vi står inför faktum att kvinnor är mer välutbildade än män, hur ser arbetsmarknaden ut idag och hur hanterar vi det s.k livspusslet? Det finns många frågor att fundera över.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Ge ungdomar lön för att äta hamburgare är lö(S)ningen!

I går eftermiddag var det interpellationsdebatt i Riksdagens kammare. Många av interpellationerna var ställda till finansminister Magdalena Andersson. En av interpellationerna handlade om ungdomsarbetslöshet och åtgärder för att komma tillrätta med de utmaningar vi står inför. Den rödgröna regeringen har aviserat att de vill ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och ersätta reformen med traineejobb och en 90-dagars garanti. Det är reformer som starkt ifrågasätts eftersom traineejobb är statligt finansierade platser som under en kort period ska ge ungdomar en plats inom vård och omsorg varvat med utbildning och erhålla en avtalsenlig lön. Vilka signaler ger det till de som väljer att utbilda sig inom vård och omsorg? 90-dagars garantin har prövats tidigare med dåligt resultat. Det som väckte mest frågor i debatten var när en (S) riksdagsledamot stod i talarstolen och förklarade sin syn på att skapa arbetstillfällen för unga. Han menade på allvar att de vore bättre att ge ungdomar lön för att gå och köpa hamburgare på en restaurang och på så sätt öka efterfrågan och det skulle innebära att arbetsgivaren kunde anställa fler ungdomar för att möta den ökade efterfrågan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Tidiga insatser för att förebygga fallolyckor!

Av , , 2 kommentarer 1

Fallolyckorna bland äldre över 65 år ökar. Enligt en samkörning av Socialstyrelsens olika register visar siffror att det är ett stort antal äldre som ramlar så illa att de behöver sjukhusvård. Regeringen tillsätter nu en kommission för att titta på det. Regeringen skjuter dessutom till 2 miljarder kronor till kommunernas Det är en allvarlig utveckling och det finns en rad olika sätt att försöka minska antalet fallolyckor. Den 2 miljarders satsningen som regeringen annonserar skulle för Lycksele kommun innebära ca 2 miljoner. Det är drygt 4 nya undersköterskor i äldreomsorgen. Jag tror inte att de 2 miljonerna till kommunen kommer att vara det som gör skillnaden utan vi måste titta på bred front. Många äldre bor hemma betydligt längre och är utan hemtjänst, hur ska kommunen förhindra fallolyckor i hemmet ? Jag tror att vi måste arbeta med tidiga åtgärder, kunna erbjuda trygghetsboende, erbjuda fysisk aktivitet, kost och näring är betydelsefullt för de äldre och här finns förbättringsområden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Kung i sitt eget land?

Jag kan inte låta bli att fundera över hur många i vårt land tänker. Funderar om det är så att det gamla uttrycket att man inte kan bli kung i sitt eget land som går igen eller är det något annat? Jag läser i media att vår tidigare finansminister Anders Borg fått ett nytt uppdrag inom World Economic Forum. En stor organisation som enbart hanterar ekonomiska frågor. Grundaren till organisationen beskriver Anders Borg som en av världens mest briljanta finanspolitiker. Inom organisationen ska Anders Borg leda en grupp som ska se hur framtida ekonomiska kriser kan hanteras bättre. Jag ställer mig frågan varför Sverige inte uppskattar Anders Borgs kunskaper?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Finanspolitik inte helt enkelt !

Jag var på ett stort seminarium på Riksbanken i veckan och frågorna var många om anledningen till den nollränta som beslutades om för ett par veckor sedan och det finns flera svar på den frågan. En av anledningarna till varför nollräntan sattes är att inflationen inte gått upp som förväntat. Nollränta ska stimulera oss att konsumera och företag att producera. En stor utmaning är den överhettade bostadsmarknaden. I storstäderna ligger belåningsgraden på ca 400% av de enskilda intäkterna, övriga Sverige ligger inte långt efter. Finansinspektionen gick ut med krav på amortering på alla bolån och det är i sak positivt men det måste införas successivt för att inte öka på kostnaderna för alla med bolån. Det måste också byggas betydligt fler bostäder i hela landet för att sänka kostnaderna. Inom bostadssektorn finns mycket att göra och det har skett mycket men mer kvarstår.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

20 års medlemskap!

I dag är det 20 år sedan Sverige blev ett av medlemsländerna i den Europeiskaunionen. Medlemskapet föregicks av en folkomröstning och debatterna var många och långa inför detta beslut. Sverige är ett litet exportberoende land och är beroende av starka och stabila handelspartners. EU är en sådan partner som varit positiv för många delar av den svenska marknaden . Vi gynnas inte av regelkrångel, av avgifter eller av protektionism i form av handelshinder och tullavgifter. EU ska inte detaljstyra enskilda länders olika lagar och regler utan det ligger på de enskilda ländernas ansvar. EU ska vara den övergripande och sammanhållande länken för medlemsländerna. De pågående förhandlingarna om frihandelsavtal med Kanada och USA är ett bevis på betydelsen av EU .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Kultur storm eller inte?

Av , , 1 kommentar 4

Det är intressant att se hur media så fokuserat granskar och kritiserar den nya kulturministern Alice Bah Kuhnke . Varför är det sådan storm kring kulturministern när många av de övriga ministrarna står helt i mediaskuggan? Om vi ser till medias prioriteringar känns det som om kulturfrågorna är ett av det högst prioriterade områdena i svensk politik. Jag kan tycka att den nya kulturministern gjort ett antal mindre bra framträdanden och uttalanden och hon saknar helt politisk erfarenhet. Jag tycker också att det är bra att media granskar den politik som förs men det fokus som hittills varit på kulturområdet känns lite snedvridet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Konst för mänskliga rättigheter!

Av , , 3 kommentarer 5

I går hade jag förmånen att få inviga en stor konstutställning i Umeå . Det är en konstutställning som kommer att pågå fram till den 20 november på temat sanningens, godhetens och tålamodets konst. De 18 kinesiska konstnärerna som visar sin konst bygger den på mänskliga rättigheter och visar tydligt vilka skillnader det finns när det gäller att leva i ett land som ständigt kränker de mänskliga rättigheterna. Inom konsten är det bara fantasin som sätter gränser, inom konsten kan våra mänskliga rättigheter tolkas av alla trots att vi talar olika språk. Använder vi konst som uttryckssätt för våra mänskliga rättigheter så kan vi komma hur långt som helst. Ta chansen och besök konstutställningen på Folkets Hus i Umeå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Alliansens budgetförslag presenteras idag!

Av , , 1 kommentar 3

I dag presenterar Alliansen sitt gemensamma budgetalternativ. Ett budgetalternativ som sätter jobb och ekonomi i främsta rummet. Kvalitet och tillgänglighet i välfärden sätts i fokus för att fortsätta utveckla Sverige. Sverige är det enda land i EU där den offentliga skulden väntas minska mellan 2006 och 2014, vi har högst arbetskraftsdeltagande och högst sysselsättningsgrad i EU. Alliansen har ett jobbmål om att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020 genom att sysselsättningen ökar med 350 000 personer. Arbetet för att nå dit börjar i skolan. Stora satsningar görs för att stärka upp kunskapskraven .
Små och medelstora företag spelar en central roll för framväxten av nya jobb. Alliansen föreslår ett omfattande paket av regelförenklingar och förbättringar för entreprenörer, även åtgärder för att förbättra regelverket för generationsskiften. Åtgärder för att halvera tiden det tar att starta ett företag samt sänkt krav på aktiekapital är betydelsefulla . Ökade anslag till landsbygdsprogrammet bidrar till utveckling av landsbygden och fler jobb i hela landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar