Rödgrönt krig!

Det är skrämmande vilken otroligt svag och otydlig regering vi har. Den rödgröna regeringen har lagt fram lagförslag om att öka invandringen i form av familjeåterförening, gymnasielagen . 2018 hade Sverige 21 000 asylsökande och 42 000 personer beviljades uppehållstillstånd. I Januari överenskommelsen finns även en punkt om att driva en ytterligare skyddsgrund i migrationsutredningen vilket innebär en ökad invandring. I gårdagens media gick statsminister Stefan Löfven ut och lovade att vi skulle minska flyktingmottagandet. Det råder fullt krig inom den rödgröna regeringen. Sverige förtjänar en starkare och tydligare regering!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Rekrytera och kompetenssäkra våra deltidsbrandmän!

Av , , 1 kommentar 2

112 jag behöver hjälp! Så låter det när 10 000 personer varje dygn ringer till SOS larmtelefon. Det är 10 000 personer varje dygn som är i behov av hjälp av vår blåljuspersonal. Det är vår blåljuspersonal som ska ge oss den trygghet vi behöver och då krävs det att vi har resurser att ge våra medborgare den tryggheten!
Idag saknas det personal på mer än 70 % av landets brandstationer och det är en skrämmande siffra. Det råder brist på både utbildade hel och deltidsbrandmän. Det råder brist på räddningsledare och personer som kan framföra stora tunga fordon. Personalomsättningen är stor och det leder till höga utbildningskostnader och lägre kompetens.
2018 fanns det ca 10 000 deltidsbrandmän i Sverige och om vi slår ihop alla 290 kommuners räddningstjänst så blir det en stor yrkeskår.
Det är idag svårt att rekrytera framförallt deltidsbrandmän, en förklaring är att människor i högre utsträckning arbetar på en annan ort än där man bor, fritiden värderas högre idag, en förklaring som jag fått när jag varit ute och besökt olika räddningstjänster är att låga räntor och låg arbetslöshet gör att människor klarar sin ekonomi på ett bättre sätt och behöver inte binda upp sig och vara brandman på deltid. Det är även svårt att motivera alla deltidsbrandmän att all övning sker på deras egen fritid Vi ställer stora och höga krav på våra frivilliga i vår räddningstjänst. Beroende på hur stor ort man verkar i och hur många larm som stationen har per år så varierar givetvis möjligheten att praktisera sina färdigheter. Vid alla träningstillfällen är det många moment som ska hinnas repeteras vilket gör det näst intill omöjligt att hålla sig uppdaterad på alla de färdigheter som krävs av en deltidsbrandman. För att få framföra ett tungt fordon krävs ett C körkort. En brandbil väger i snitt strax under 20 ton. För att en brandman ska få ta sitt C-körkort krävs samma kunskap, teori, praktik som en person som ska framföra en tung lastbil. En brandman kanske inte behöver kunskap om lastning/lossning, vilotider och annat som är specifikt för en blivande lastbilschaufför. Ett förslag är att införa ett eget utbildningsprogram för C-körkort till räddningstjänst med mer fokus på deras kompetensområde.

Det är också ett stort hinder att en person som är arbetssökande inte kan vara deltidsbrandman eftersom han då förlorar hela sin arbetslöshetsersättning om han gör en utryckning på 1 timme. . Villkoren i kollektivavtalen är även den en orsak till att rekryteringen av deltidsbrandmän är svår. Sedan 1997 har avtalsförhandlingarna styrts av märket och det har inneburit väldigt små löneökningar i kronor räknat för en deltidsbrandman
Avtalet har förändrats kraftigt sedan 2015 och ett av målen har varit ökad flexibilitet. De flesta räddningstjänster jag har träffat vittnar om att vi är på väg åt rätt håll, men ofta står det fortfarande i anställningsannonserna att kravet är att man ska ha beredskap hela veckor. Här kanske nya idéer måste till?

Om vi skulle tvingas att ersätta deltidsbrandmän med heltidspersonal för att försäkra oss om en fullgod räddningstjänst så skulle kostnaden för ex Lycksele med 13 000 innevånare med i snitt 1 utryckning per dygn bli ca 20 miljoner/år.
Detta är en orimlighet för de flesta små kommuner därför måste vi slå vakt om våra deltidsbrandmän och se till att kompetensen kvarstår och höjs och att vi även fortsättningsvis kan rekrytera. För att klara en fortsatt rekrytering krävs ett samarbete med företag på orten. Alla företag har inte möjlighet att ha medarbetare som samtidigt är deltidsbrandmän. En deltidsbrandman kan inte vara ute på ensamarbete och det ställer stora krav på att en arbetsgivare ska kunna anpassa arbetsuppgifter varje vecka medarbetaren har beredskap.
Jag tror att vi måste erbjuda arbetsgivare morötter för att anställa eller tillåta redan anställda medarbetare att bli deltidsbrandmän. Sänkt Arbetsgivaravgift? Samhällsnyttigt avdrag för lönen i deklarationen? Delade tjänster inom kommunal/offentlig verksamhet för att öka attraktiviteten?
Kanske jämföra med reglerna för sjöinkomst, den personen tillgodoförs ett sjöinkomstavdrag vid inkomstbeskattningen. Avdraget görs från den beskattningsbara förvärvsinkomsten utöver det vanliga grundavdraget.
Vi måste vidta åtgärder för att kunna rekrytera och behålla våra kompetenta deltidsbrandmän så att vi även fortsättningsvis kan erbjuda våra medborgare den trygghet vi behöver.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Riksdagsledamot Västerbotten

1 kommentar

Vi återupprättar samhällskontraktet!

Av , , 2 kommentarer 8

Gator och torg ska återtas från brottslingarna och gängen så att alla medborgare kan känna sig trygga. Vi vill att 2 000 ordningsvakter ska bistå Polisen med att återta kontrollen. Betald polisutbildning och högre löner ska få fler ska vilja söka sig till och stanna kvar i polisyrket.

ANNONS

När samhällskontraktet hotas av otrygghet och bristande välfärd.

När Sverige tillryggalagt högkonjunkturen och ändå, på många sätt, står sämre rustat än när vi gick in i den.

När behovet av reformer är avsevärt större än utrymmet för dem.

Då krävs tuffa prioriteringar.

Moderaternas budget för 2020 sätter det som är viktigast för Sverige främst. Vi gör det med fokus på tre områden:

- För det första handlar det om ett återupprättat samhällskontrakt

Välfärden ska finnas där när man behöver den och den ska fungera i hela landet. I Moderaternas budget föreslås en omfattande ökning av de generella resurserna till välfärden. Detta för motverka skattehöjningar och nedskärningar. För kommunerna och Region Västerbotten innebär det ett tillskott på 373 miljoner kronor nästa år.

Gator och torg ska återtas från brottslingarna och gängen så att alla medborgare kan känna sig trygga. Vi vill att 2 000 ordningsvakter ska bistå Polisen med att återta kontrollen. Betald polisutbildning och högre löner ska få fler ska vilja söka sig till och stanna kvar i polisyrket.

Totalt innebär Moderaternas satsningar mer än 3,2 miljarder kronor för fler poliser och ökad trygghet under 2020. Vidare fortsätter vi förstärka den svenska försvarsförmågan.

“Vår budget innebär att priset på bensin och diesel sänks med en krona vid pumpen nästa år.”

- För det andra handlar det om att stärka sammanhållningen i Sverige

Framtidsutmaningar ska vi tackla tillsammans, inte var och en för sig. Vissa tar tunnelbanan till jobbet, andra tar bilen. Om Sverige ska hålla ihop måste alla ha råd att transportera sig. Vår budget innebär att priset på bensin och diesel sänks med en krona vid pumpen nästa år. Dessutom tar vi bort flygskatten.

Lika viktig är sammanhållningen mellan generationer. Alla pensionärer som varit med och byggt Sverige – inte bara de med högst pension – förtjänar sänkt skatt. Jämfört med regeringen sänker därför Moderaterna skatten dubbelt så mycket för dubbelt så många pensionärer.

Med språkkrav för de vuxna och en skola som fokuserar på kunskap ges förutsättningar för alla som är nya i Sverige att komma in i samhället och vara med och bidra till det gemensamma.

- För det tredje en stärkt arbetslinje som ger Sverige högre tillväxt

Nu tar Moderaterna tag i bidragen. Vi föreslår skärpta krav för att få försörjningsstöd, kvalificering in i bidragssystemen, krafttag mot bidragsfusk och ett bidragstak så att det alltid lönar sig att ta ett jobb. Samtidigt förstärks jobbskatteavdraget med inriktning på de lägsta inkomsterna. Hälften kvar av en löneökning ska vara en princip som gäller alla.

Därför föreslår vi nu att nivån på den statliga inkomstskatten trappas ned.

Tillsammans leder dessa reformer till fler jobb och ökad tillväxt.

När andra tittat ner i sina önskelistor har vi moderater tittat ut över Sverige. Vi har sett att det finns stora problem att lösa.

Nu återupprättar vi samhällskontraktet och ser till att skattebetalarna i Västerbotten får valuta för sina pengar.

Edward Riedl (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

2 kommentarer

Det finns så mycket ondska!

Av , , 2 kommentarer 5

Jag har skrivit en krönika i Lokaltidningen om den verklighet vi ser nu och som är mer än fruktansvärd

Människan är en märklig art. Vi är alla unika och vi formas av olika förutsättningar, vissa kan vi själva styra över, andra inte.
Vi möts varje dag av media i olika former där krig och våldshandlingar ständigt förekommer. Det har blivit så vanligt förekommande att det i viss mån trubbar av våra sinnen. Vi konstaterar att det hänt och sedan går våra liv vidare. Jag tror inte att vi riktigt förstår hur krig och våldshandlingar drabbar förrän man själv varit utsatt eller kommit nära i någon form.
Jag kan inte låta bli att ställa mig frågan vad som driver människor att utföra våldshandlingar, utföra onda gärningar mot andra människor. Var är respekten för våra medmänniskor, var är respekten för en annan människas liv? Vad gör att en människa kan uttala sig kränkande, elakt eller rent hotfullt mot en annan människa?
Som jag tidigare konstaterat så är vi alla olika och det är en olikhet som vi ska vårda ömt, då vi alla kan dra nytta av varandras olikheter för att utvecklas. Vad ger en människa rätten att med hårda ord, felaktiga påståenden och direkt nedvärderande uttryck sätta sig på en annan människa?
Jag har funderat mycket på detta både som politiker och som medmänniska. Som politiker är det mer vardag att bli utsatt för andra människors hot och hat, men det är likafullt inte acceptabelt. Som medmänniska är det i omvärldens ögon mer allvarligt. I grund och botten vill jag tro att alla människor är goda och vill varandra väl, men ibland uppstår tveksamheter när man inte förstår vad som föranleder elaka kommentarer, kränkande ord eller rena hot.
Handlar det om en rädsla? Handlar det om en oförståelse för andra människors åsikter eller beslut? Handlar det om ren avundsjuka? Ja, det är svårt att ge ett entydigt svar men en sak som är genomgående, är att det har blivit allt mer vanligt och många av oss har blivit mer immuna vilket gör mig rädd. Det gör mig rädd för att det ska bli naturligt att utföra våldshandlingar, vara ond eller hota andra människor.
Vem är det som ska dra i handbromsen och säga att den utveckling vi ser just nu inte är ok, det kan inte fortsätta så här, vi kan inte normalisera den våldsutveckling vi ser och vi kan definitivt inte nonchalera den och blunda för den verklighet vi ser runt omkring oss. Vi kan inte sitta ned runt ett bord och prata om handlingsplaner och strategier, vi måste aktivt göra något, markera att den utveckling vi ser nu inte kan fortsätta. Vart är vårt eget civilkurage?
Jag tror inte på medborgargarden men jag tror på att den enskilde människan kan sätta ned foten när man upptäcker något som inte är ok, den enskilde kan förändra genom att markera vad som är rätt och fel. Jag tror fortfarande på att vi människor är goda och vill varandra väl och att vi kan förändra den utveckling vi ser, men vi får inget gratis och vi måste alla hjälpas åt att förändra och förbättra.

”Jag tror fortfarande på att vi människor är goda och vill varandra väl och att vi kan förändra den utveckling vi ser.”

Elisabeth Björnsdotter Rahm

2 kommentarer

Företagsklimatet blir bättre i Lycksele!

Svenskt Näringsliv presenterar sin årliga ranking om företagsklimat i hela landet. Lycksele ligger fortfarande kvar i bottenskiktet av landets 290 kommuner men har klättrat 32 placeringar på skalan och ligger nu på plats 229. Det är ett steg i rätt riktning men vi får inget gratis utan måste ständigt arbeta för att förbättra vårt företagsklimat och att göra det ännu mer företagarvänligt i vår kommun. Har vi inte ett expansivt företagsklimat så kan vi inte heller satsa mer pengar på vår välfärdssektor. Det som är positivt är att både kommunpolitikernas och tjänstemännens syn på företagande blivit bättre och det bådar gott för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår kommun.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Norrland är förlorare på det nya utjämningssystemet. Den Norrlandsfientliga politiken bara fortsätter!

Av , , 1 kommentar 9

I en debattartikel (VK 5/9) menar riksdagsledamoten Isak Frohm (S) och regionrådet Anna-Lena Danielsson (S) att klyftorna mellan stad och län minskas med förslaget till ny kommunal skatteutjämning.

Så enkelt och lätt är det tyvärr inte.
Det är ingen som ifrågasätter att det behövs ett utjämningssystem. Staten borde dock ta ansvaret för en helhetsöversyn gällande hela utjämningssystemet, såväl inkomstsidan som kostnadssidan.
Staten måste i det sammanhanget ta en större del av ansvaret när det gäller utjämning mellan kommuner och regioner. Det är inget som Moderaterna i Västerbotten eller Stockholm är ensam om att tycka. Vi kan konstatera att även Socialdemokraterna i Stockholm motsätter sig det nya förslaget till skatteutjämning.
För Västerbottens del kommer kommuner som Umeå och Skellefteå bli stora förlorare i det nya systemet. Umeå tappar 64 miljoner och Skellefteå 35. Det är pengar som de två städerna behöver för sin fortsatta tillväxt. Det kostar att bygga nya skolor, äldreboende och ge hälso- och sjukvård till en växande befolkning.
I en sammanställning som Umeå kommun gjort visar det dessutom att Norrland blir nettoförlorare i det nya förslaget.
Den sammantagna effekten av det nya förslaget blir att norrlandskommunerna kommer att betala 400 miljoner mer än de får. Det kan jämföras med Stockholmsregionen som gör en vinst på 1,6 miljarder. Det vi ser är en fortsättning på en norrlandsfientlig politik från sittande S-regering.
Vi har djup förståelse för att Region Västerbotten behöver mer pengar vilket föreslås. I förslaget får regionen 255 miljoner kronor mer. Tyvärr täcker det inte i närheten de stora underskotten i sjukvården som ligger på runt 800 miljoner kronor. Det är snarare resultatet av en långvarig socialdemokratisk politik, något som en ny skatteutjämning inte förmår att rätta till.
Det är djupt olyckligt att det blir en politisk debatt som går ut på att ställa stad mot land, det ökar i stället för att minska de allt mer växande klyftorna. Såväl stad som land behövs lika mycket.
Ett starkt samhälle med höga välfärdsambitioner förutsätter tillväxt, fler jobb, ökad trygghet och en politik som håller ihop helheten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Inte alla dagar jag får tummen upp !

Som politiker är jag inte van att få tummen upp för något jag gör eller gjort. Det gläder mig därför enormt när jag läser i VK nedanstående ord. Även som politiker behöver man få positiv kritik!
Jag är tacksam för de fyra resenärer jag ”räddade” så att de hann med sin efterlängtade semester, jag laddade mobiltelefonen så att de hade ström i mobilen för att boka om sina biljetter. Det är kul att bli uppskattad som hjälpande medmänniska!

Ut ur dimman.

Du gjorde vår dag Elisabeth Rahm. Vi hann. Jättetack!

” italienarna” igår kl. 08:36

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Ännu mer Norrlandsfientlig politik

Av , , 5 kommentarer 11

Tidigare har den rödgröna regeringen med sina stödpartier gått ut med att vi som bor på landsbygden får 137 kr i sänkt skatt. En löjeväckande summa när man i nästa andetag höjer skatten på drivmedel med 15 öre per liter. Du behöver inte köra många mil innan skattesänkningen på 137 kr/månad ätas upp av den ökade kostnaden på drivmedel. Denna skattehöjning har den rödgröna regeringen gjort tillsammans med sina stödpartier (C) och (L) och detta är återigen ett bevis på att regeringen för en Norrlandsfientlig politik. Var är rättvisan i detta? Vi som bor på landsbygden är beroende av bil för att kunna färdas och vi fortsätts bli beskattade för detta. Vägtrafikskatt, kilometerskatt, flygskatt, ökad drivmedelsskatt. Var ska detta sluta? Vi kan inte alla bo i centrala delar av landet där det finns alternativa transportlösningar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

5 kommentarer

Det finns inte järnväg överallt

Av , , 2 kommentarer 3

Företagare som vill transportera sitt gods på järnväg och som undersöker förutsättningarna stöter på en rad faktorer som förhindrar att det blir möjligt. I närmiljön finns i ett fall från Västerbotten ett gammalt industrispår som företaget är intresserade av att ta i anspråk för godstransporter av byggbodar men där har växeln tagits bort så det går inte att använda järnvägsspåret. Det får till följd att transporter av företagets byggbodar måste ske via lastbil till en central där företaget kan lasta om till järnväg för vidare transport.
Logistiken vid en transport på järnväg fungerar inte heller som när man beställer en transport med lastbil. I fallet med gods på järnväg är det företagaren som måste beställa transport, rapportera när tågvagnen är lastat, rapportera när tågvagnen är framme vid slutdestination, rapportera när tågvagnen är lossat på slutdestination. När transporter sker via lastbilar så tar åkeriföretaget ansvar för hela transporten som företaget beställer. Därmed blir det mer merarbete för företagaren om denne vill frakta sitt gods på tåg.
Godsvagnar som kan ta upp till tre byggbodar och därmed är effektivt för företaget finns att beställa men vid närmare granskning så finns det endast en sådan godstransport att boka i landet.
Järnvägstransporter till och från de stora terminalerna i Stockholm och Göteborg utgör en stor flaskhals då det råder utrymmesbrist och därmed blir järnvägstransport i princip omöjligt.
Vi anser att en konsekvens analys måste göras innan man påför nya skatter i syfte att styra över transporter på andra alternativ. I detta fall går det inte att transportera på järnväg utan det är lastbil som blir alternativet för att transportera ca 30 byggbodar per vecka till kunderna.
Ska vi få hela Sverige att leva så kan inte regeringen införa skatter på det enda transportsätt som är möjligt, detta är att straffbeskatta delar av landet som inte har andra transportmöjligheter är lastbil.
Vi vill att regeringen ser över möjligheterna att en konsekvensanalys görs så att det blir mer rättvisa transportförhållanden för företagare i hela landet.
Den rödgröna regeringen straffbeskattar i dag företag och företagare när de lägger skatt på biltransporter och inte gör det möjligt att transportera gods på järnväg.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Öppna ögonen Peter Olofsson!

Av , , 2 kommentarer 8

Peter Olofsson har i media svara på mitt inlägg på ett typiskt Socialdemokratiskt manér, med slutna ögon och förträngning. Här är mitt svar till honom

Jag är inte förvånad över att Peter Olofsson (S) och hans röda majoritet är besvikna över att höra en sanning som de inte vill se eller förstå. Jag är tacksam över den ingående beskrivning som de gör över den fastighetsutvecklingsplan som finns för Lycksele lasarett. Däremot går det att konstatera att de inte läst mitt debattinlägg ordentligt.. Jag angriper Skatteverkets tolkning av en EUlagstiftning av den enkla anledningen att andra länder valt att göra en helt annan tolkning vilket innebär att vård och omsorgstjänster fortfarande är momsbefriade. I Sverige är det en helt annan syn på alternativa driftsformer.

I Januariöverenskommelsen står det tydligt i punkterna 60-63 att vård och omsorg ska drivas på lika villkor och konkurrensneutralitet ska råda. Hur kan Olofsson (S) och hans röda majoritet inbilla mig att det då är helt i sin ordning att regionen kompenserar sina egna verksamheter för den ökade momskostnaden men inte övriga verksamheter. I alla andra verksamheter är det slutkunden, i detta fall patienten, som betalar momskostnaden. Nu ska denna ökade momskostnad betalas av den enskilda verksamheten vilket är helt absurt. Återigen lyfter Olofsson fram den utslitna retoriken att Moderaterna prioriterar vinstdrivna privatiseringar, när ska han inse att det inte är driftsformen som är av betydelse utan det är kvalitet, god arbetsmiljö och en ekonomi i balans. Problem som regionen står inför med bland annat en ekonomi i fritt fall och problem med att rekrytera rätt kompetens. Bland annat saknas det 19 sjuksköterskor vid Lycksele Lasarett och man tvingas ställa in operationer eftersom det saknas operationssköterskor

Det är trist när Socialdemokraterna inte är ärlig då dom mycket väl vet att regionen valt att avskriva den egna primärvårdens underskott. Ett beslut som skapar bristande konkurrensneutralitet och ytterst drabbar den enskilde patienten med en sämre vård. . Om jag satt på Olofssons (S) stol skulle jag ställa mig frågan varför situationen ser ut som den gör och göra något åt den istället för att hitta på nya märkliga administrativa pålagor för redan hårt pressade verksamheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Riksdagsledamot Lycksele Västerbotten

2 kommentarer