Varför ändra lagen?

Av , , 1 kommentar 3

Jag läste en kort notis om ett nytt förslag från regeringen. Det sker en ständig översyn av lagar och förordningar. Nu är det lagen om pass som ska förändras. Regeringen vill underlätta resandet inom hela EU området och föreslår att ett nationellt identitetskort ska gälla inom hela EU. I dag gäller ett nationellt Id-kort bara inom Schengenområdet. Varför lägger regeringen ned arbete på att ändra denna lag? Ett nationellt ID-kort måste ansökas hos polisen på samma sätt som ett pass. Ett nationellt ID-kort är dyrare än ett pass och har samma giltighetstid. Ett nationellt Id-kort gäller bara inom EU, ska du resa utanför EU måste du ändå ha ett giltigt pass. Lagändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Feministisk regering?

Statsminister Stefan Löfven skriver idag tillsammans med Jämställdhetsminister Åsa Regner på DN debatt om att den rödgröna regeringen är en feministisk regering. De har nu en jämställd fördelning av de politiska posterna inom regeringskansliet. Är det inte kompetens som borde vara ledordet istället för att jämställt fördela de politiska posterna? Stefan Löfven skriver att de hade stora satsningar på jämställdhet i den budget som inte fick gehör i riksdagen ,alla dessa satsningar kommer nu i vårändringsbudgeten. I den rödgröna budgeten fanns satsningar på förlossningsvården, det fanns satsningar på traineeplatser inom äldreomsorgen och det fanns satsning på att införa en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen. De samhällsutmaningar som lyfts fram är inte nya. Jag tycker det är viktigt att arbeta för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor och det finns inga ”quickfix” lösningar utan det krävs långsiktiga och strategiska förändringsförslag. Det finns inte en jämställdhetslösning för alla utan det måste finnas utrymme för individuella svar på de jämställdhetsutmaningar vi måste hantera.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Utmaning!

I dag har Socialnämnden i Lycksele sitt första sammanträde för den nya mandatperioden. Det är också mitt första sammanträde som viceordförande i nämnden. Det är ett tufft uppdrag med stora utmaningar. Den ekonomiska situationen är den i särklass största utmaningen att hantera och det kommer att bli tuffa diskussioner i nämnden på hur vi ska lösa de utmaningar vi står inför på bästa sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Helt fel väg!

Av , , 2 kommentarer 4

Om några månader kommer regeringen att lägga fram sin vårbudget. Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) kommer den att innehålla en rad olika reformer som alla innebär skattehöjningar. Vi kommer enligt finansminstern att se en stor förändring jämfört med den höstbudget som inte fick riksdagens godkännande. Nu inleds spekulationer om vad som kommer att ingå i den nya budgeten, det är uppenbart att samarbetsregeringen behöver stöd från Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet. Det innebär att (V) kommer att få gehör för delar av sin politik. Den omtalade proposition om att begränsa vinster i välfärden som regeringen efter stor debatt fick dra tillbaka är på gång fram igen. Om den hinner färdigbehandlas eller inte återstår att se. Det vore förödande om (V) fick inflytande på Sveriges budget, vi behöver inte mer vänsterorienterad politik för Sveriges utveckling. Vi har en rödgrön samarbetsregering som lutar allt mer åt vänster för varje proposition och reform som läggs fram. Det är för mig helt fel väg för Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Kvalitetsregister för att vi ska reagera och agera!

Nationella kvalitetsregistren finns till för att skapa bästa möjliga vård och omsorg i Sverige. Registren ger unika möjligheter att arbeta för att kvalitet i vård och omsorg ska blir ännu bättre och säkerställa likvärdig vård i olika delar av landet och i olika grupper. Det är en positiv utveckling vi ser att dessa kvalitetsregister utvecklas och framförallt används på rätt sätt. De måste användas som jämförelse i hela landet och det får inte stanna vi det utan skillnader måste ifrågasättas och åtgärdas. Ett kvalitetsregister finns till för att vi ska reagera och även agera för att arbeta för en förbättrad vård och omsorg. Ibland kommer kritiken att det tar tid att registrera i registren men det måste få ta lite tid, hur ska vi annars kunna arbeta för en förbättrad, likvärdig vård och omsorg i hela landet om vi inte vet hur det ser ut

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Flyget är betydelsefullt för hela inlandet!

Av , , 2 kommentarer 7

Trafikverket presenterar nu hur den kommande upphandlade flygtrafiken kommer att se ut. Länge var sträckan Lycksele-Stockholm med i upphandlingen men under hösten lämnade NextJet in en kommersiell anmälan. Det innebär att flyglinjen Lycksele-Stockholm från och med hösten 2015 kommer att trafikeras utan ersättning från Trafikverket. Flyglinjen Hemavan-Vilhelmina-Stockholm är upphandlad och kommer att stöttas av Trafikverket för att flygtrafiken ska fortsätta. Lycksele kommun är en inpendlingskommun och är beroende av en väl fungerande infrastruktur. Kommunen är också beroende av att vara en turistkommun och utan flyget kommer vi inte att vara lika attraktiva.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Ensam är inte stark!

Av , , 2 kommentarer 1

Drygt 100 dagar har gått sedan Stefan Löfven och hans samarbetsregering tillträdde. Det har varit politiskt stormiga dagar och det har visat sig i en regering utan förslag och utan reformer. Gustav Fridolin lovade komma med förslag som skulle förändra skolan de första 100 dagarna och av dessa förslag har vi inte sett ett enda. Tidsfristen för Gustav Fridolins löften har gått ut och förra veckan öppnade han upp för att förhandla fram blocköverskridande politik för skolan. Den politik som Gustav Fridolin starkt kritiserat de senaste åtta åren är nu inbjuden till förhandling. Det är positivt att detta nu sker eftersom vi behöver en politik som stämmer överens med den samhällsutmaning vi ser. Förra mandatperioden hade vi en blocköverskridande överenskommelse om friskolor vilket den nya regeringen snabbt rev upp. Nu är denna friskoleövernskommelse enligt Fridolin också förhandlingsbar igen. Gustav Fridolin behövde dessa 100 dagar för att inse att ensam inte är stark och det finns mycket vi kan samarbeta kring när det gäller skolan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Lika möjlighet till läkemedel i hela Sverige!

En ny modell för samverkan inom läkemedel träder i kraft detta år. Det är en modell som innebär att alla patienter ska få tillgång till samma läkemedel oavsett var i landet man bor. Detta är en positiv utveckling och innebär att alla landting och regioner tillsammans kan pressa priser på läkemedel eftersom volymerna blir större. Det finns många nya effektiva läkemedel i dag som är kostsamma för landsting och regioner men har stor patientnytta. Detta kan förändras tack vare denna samverkansmodell. Vi borde titta på fler likande samverkansmodeller!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Jämställdhet i siffror!

Med statistik kan man visa vad som helst, trots det är det intressant att jämföra och se trender i vårt samhälle. Jag läste en debattartikel om jämställdhet där man lyfte fram den utveckling som skett på området. För 30 år sedan tog kvinnor ut 94% av dagarna med föräldrapenning, 2013 ser vi en minskning med 20%. Det är fortfarande en övervägande majoritet av kvinnor som tar ut föräldraledighet och jag har svårt att se hur vi ska se en helt jämställd fördelning av dagarna. Dessutom så tycker jag att det är upp till varje familj att bestämma hur man vill fördela föräldraledighet. 1987 arbetade 45% av alla kvinnor deltid medan endast 6% av männen gjorde det. 2013 har den siffran minskat till 30% bland kvinnor och den har ökat till 11% av männen. Jämställdhet går framåt i vårt samhälle men det går sakta och det är intressant att fundera varför!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Intressant vändning i Natofrågan!

Av , , 2 kommentarer 1

Nu har Nya Moderaterna en ny partiledare. Anna Kinberg Batra valdes i lördags enhälligt av alla närvarande ombud vid Nya Moderaternas extra partistämma i Stockholm. Anna Kinberg Batra höll ett långt tal efter att hon blivit vald och i detta tal var hon tydlig med att Sverige kan mer och att vi måste fokusera på ordning och reda i ekonomin för att fortsätta utveckla Sverige. Under talet gav även Anna en rad nya löften och det som fick mest applåder är ett ställningstagande i Natofrågan. Nya Moderaterna har alltid varit tydliga med att vi är positiva till ett medlemskap i försvars och säkerhetsorganisationen Nato men att det kräver ett brett parlamentariskt stöd och att även Finland tar samma ställningstagande. Anna Kinberg Batra lyfte fram att vi nu vill se en utredning och titta på konsekvenserna av ett svenskt medlemskap i Nato. Under gårdagen inleddes det årliga mötet med Folk och Försvar i Sälen och där var det en tydlig utrikesminister som sa nej till en utredning om Nato. I dag har detta nej blivit ” – Allting måste man kunna diskutera” Det var tydligen bra att vår utrikesminister fick sova på saken och fundera ett varv till.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer