En budget som är bra för Västerbotten!

Av , , 4 kommentarer 5

Den övergångsbudget som den rödgröna övergångsregeringen lade fram på riksdagens bord för ca 1 månad sedan innehöll av förklarliga skäl inga reformer och inga satsningar. Den enda satsning som fanns med var den sänkningen av skatten på pensionärer som alla partier tidigt hade enats om. I går var det budgetdebatt i Riksdagens kammare och som väntat vann M och KD:s budgetmotion omröstningen i kammaren. Detta innebär nu att vi får en betydligt mer kraftfulla budgetramar att styra Sverige med och det innebär också att det är en betydligt mer ”Norrlandsvänlig” budget. Om de rödgröna hade fått fortsätta styra hade de bla infört höjd skatt på bensin och diesel, höjd flygskatt, höjd kilometerskatt. Alla dessa planerade skattehöjningar tar vi nu bort och det är positivt för alla oss som är beroende av bil och en välfungerande infrastruktur. M och KD:s budget innebär också satsningar på fler poliser, en ny kömiljard för att minska vårdköerna, en stor satsning på primärvården för att öka möjligheterna för människor att få vård på rätt nivå, det innebär en rad satsningar som är bra för Sverige och Västerbotten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Vi behöver fler förvarsplatser i norra delen av Sverige!

Vi har alla bilden av året 2015 i tydligt minne och det omfattande antalet asylsökande vi då hade i Sverige. Vi ser fortfarande konsekvenser av detta idag. Det finns idag ett stort antal människor som fått sin asylansökan prövad och avslagen, prövad igen av domstol på olika nivåer och även här fått avslag men som trots detta upprätthåller sig olagligt utan tillstånd i Sverige. Det existerar idag ett skuggsamhälle i Sverige där människor lever utanför vårt samhälle. Detta är inte en hållbar situation. Skuggsamhället får inte bli permanent.

Den rödgröna regeringen aviserade satsningar på att bygga fler förvarsplatser så att de personer som har fått ett utvisningsbeslut kan placeras där i väntan på utvisning och på så sätt kunna verkställa utvisningar på ett rättssäkert sätt. Anders Ygeman (S) utlovade att verkställa det han så stort omnämnde 80 000 utvisningar ur Sverige, men det är vi inte ens i närheten av. Den rödgröna regeringens satsningar räckte inte. Vi har nu en situation där vi om några år kan ha uppåt 80 000 människor i Sverige som vistas i landet utan tillstånd. Givetvis vore det bästa om människor återvände av egen fri vilja men om man inte gör det så måste det bli konsekvenser.

Vi har en övergångsregering som i sin övergångsbudget inte lagt fram några av de utlovade satsningar som tidigare gjorts. Sverige har däremot inte en övergångsriksdag. Därför kommer Moderaterna att lägga fram ett skarpt budgetförslag som riksdagen ska rösta om den 15 december. Ett av förslagen handlar om en satsning på 100 miljoner för att bygga fler förvarsplatser i landet. Det förvar som ligger längst norrut idag finns i Gävle. När polisen i Lycksele gör en inre utlänningskontroll och finner att personen har ett utvisningsbeslut så måste polisen i Lycksele transportera personen ifråga 52 mil enkel väg. Vi vet alla hur tillgången på poliser ser ut i vår del av landet.

I förslaget pekar Moderaterna inte ut var i landet ett nytt förvar vore lämpligt men den norra delen av landet är en trolig placering av det nya tilltänkta förvaret. Det behövs minst ett nytt förvar i norra Sverige. Som riksdagsledamot för Västerbotten ser jag stora möjligheter att placera ett förvar i någon av våra kommuner. Det skulle innebära en stor satsning motsvarande ca 70 nya arbetstillfällen. Vår satsning är utöver den utbyggnad av förvarsverksamheten som Migrationsverket nu planerar.

I kommande budgetsatsningar utesluter inte Moderaterna ytterligare satsningar på fler förvarsplatser då prognosen från Migrationsverket och Polismyndigheten visar på ett stort behov. Nya Moderaterna vill se en större rättssäkerhet i hela landet och våra budgetsatsningar visar på detta med stor tydlighet

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Tuff arbetsmiljö för gränspolisen!

Av , , 7 kommentarer 3

I dag har jag och några av mina kollegor i Socialförsäkringsutskottet besökt gränspolisen ute på Arlanda. 81% av alla inresta till vårt land kommer via Arlanda och det är ett digert arbete att kontrollera alla inresande och snabbt fatta beslut om personen ifråga får komma in i landet eller inte. En av våra stora utmaningar är när personer kommer utan giltigt pass eller andra handlingar och söker asyl. Migrationsverket ska ta beslut och göra en utredning om personens asylrätt eller inte. Tyvärr finns få platser där den asylsökande kan bo i väntan på beslut, dessutom tar det alltför lång tid. Gränspolisen berättade också att många kommer och vill in i landet men blir av någon anledning stoppad och avvisad direkt. Samma person kommer då tillbaka dagen efter med ett nytt pass, en ny identitet och försöker återigen komma in i landet. Enligt gränspolisen är detta ett oerhört tufft arbete och efter den rundvandring vi fick har jag full förståelse för deras tuffa arbetssituation.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

7 kommentarer

Skrämmande utveckling

Av , , 2 kommentarer 3

På 10 år har psykisk ohälsa bland barn och unga tredubblats. Vi har närmare 5700 barn i åldern 10-14 år som medicineras med antidepressiva läkemedel. Vi är nog rörande överens om att den växande psykiska ohälsan måste få ett slut men vi kan inte släcka bränder utan att utreda brandorsakerna och på så vis kunna förebygga dem. Vi måste hitta orsakerna till varför våra barn och unga mår dåligt, först då kan vi på allvar förebygga psykisk ohälsa. Vi behöver öka tillgången på snabba insatser men det allra viktigaste är att se till att våra barn blir motståndskraftiga.

”Små barn skulle bli mycket mer trygga och utvecklas bättre om de fick 15 minuters odelad uppmärksamhet av sin mamma eller pappa varje dag”

Detta citat var från en utbildning som hölls för personal på en förskola i Karlstad. Vi bör alla ställa oss frågan hur det kan ha gått så här långt Vi pratar om att vissa barn idag får alltför lite tid att anknyta till sina föräldrar. Bilden av vuxna i lekparken dyker genast upp när man ser att deras fokus finns i mobilen samtidigt som barnen söker ögonkontakt och uppmärksamhet Detta väcker sorg då anknytning är så viktig för barnets personlighetsutveckling. Det skapar en viktig relation mellan barn och förälder bland annat genom att välbefinnandehormonet oxytocin utsöndras som i sin tur genererar känsla av trygghet.

Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd psykolog som arbetar inom området att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Han pekar på några viktiga skyddsfaktorer där just anknytningen till vuxna i tidigt stadium är en av dem och att man som barn ska ges utrymme att leka (och då pratar vi inte genom tv-spel, dator, mobil etc.). Barnet måste också få vila från stress och press. Med denna självklara kunskap till grund bör vi fråga oss själva om denna ständiga skärmtid som vi lägger ned tid på verkligen är så viktig? I synnerhet när det är på bekostnad av våra barns inre trygghet.

Barn som inte får med sig Dr Neufelds ”trygghetspaket” från början blir nästa generations unga och vi har redan sett den negativa utvecklingen med psykisk ohälsa med exempelvis självskadebeteende till följd. Ungdomar själva vittnar om att vuxna inte förstår hur utbrett det är att tjejer och killar mår psykiskt dåligt och till följd av det skadar sig själva och hur de skapar en pysventil för att hantera svåra känslor på. Finns det ett utbud av ”quick-fixes” istället för att må dåligt är risken stor att man prövar den, allt från anti-depressiva läkemedel, till olika former av självskadebeteenden .

Det är hög tid att stanna upp och ta en allvarlig funderare på orsakerna till att den psykiska ohälsan ökar. Kan vi själva påverka denna negativa spiral? Vi lever i ett socialt twittersnabbt mediesamhälle där bekräftelsebehovet är högt. Denna värld rullar på dygnet runt och missar vi några timmar knackar abstinensen snabbt på. Vi matas ständigt med perfekta bilder och människors liv från den ljusa sidan som kräver interaktioner och likes. Detta har skapat onåbara ideal som vi alla vill nå så snabbt som möjligt. Detta i jakten på det många gånger ouppnåeliga som det kan vara så att man till slut mår psykiskt dåligt och känner sig stressad. Och självklart märker våra barn av detta.

Barn ska växa upp med närvarande föräldrar som ser till att barnen får utrymme att knyta an till dem. De ska inte bli smittade av vuxenvärldens stress och tillgänglighetskrav på sociala medier. Samhället behöver informera och stärka upp vårdnadshavare om just orsakerna till psykisk ohälsa så att man ges möjlighet att förebygga det. Vi måste ge barnen goda förutsättningar att utvecklas på ett tryggt sätt. Vi måste se till att det finns tillräckligt kompetens i samhället om hur man inom exempelvis skolan, sjukvården, barn- och mödravården förebygger psykisk ohälsa genom att informera vårdnadshavare i tidigt stadium om vilka skyddsfaktorer som är viktiga så att våra barn blir motståndskraftiga.

Ingen 10-åring ska behöva äta antidepressiva läkemedel för att vuxenvärlden misslyckats med att se dem. Det här den absolut viktigaste frågan. Allt annat politiskt arbete faller platt om våra barn mår psykiskt dåligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Oerhört inkonsekvent!

Av , , 10 kommentarer 7

I dag har något inträffat som jag inte trodde skulle ske. Två borgerliga partier har röstat bort en borgerlig statsminister och sagt nej till att bilda en Alliansregering. Ett märkligt sätt att hantera en komplicerad politisk situation och ett märkligt inkonsekvent resonemang. Ulf Kristersson har varit tydlig med att en Alliansregering ska driva Allianspolitik. Om det finns andra partier som också tycker att det är en bra politik så kan vi inte hindra dom från att rösta på oss. Detta var ett faktum förra mandatperioden då ca 150 Alliansförslag röstades igenom riksdagen med hjälp av andra partier som också tyckte att det var bra förslag. Idag gick det inte! Tråkigt för Alliansen, tråkigt för Sverige som just nu mer än nånsin behöver en Alliansregering för att skapa ett starkare Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

10 kommentarer

Ekvationen går inte ihop!

Av , , 3 kommentarer 0

Det politiska engagemanget är stort, oavsett tid på dygnet så är politiken topp 1 i alla medier. Idag går USA till mellanval och det kan bli ett spännande val. Får republikanerna behålla makten kongressen eller inte? I Sverige ligger vi inte långt efter när det handlar om spänning inom politiken. Nu har talmannen Andreas Norlén aviserat att han kommer att föreslå Ulf Kristersson till statsminister och att han kommer att prövas genom en omröstning i riksdagens kammare redan nästa vecka. En förhandling handlar om att ge och ta, det handlar om att ta ett steg bakåt eller ett steg framåt. Det handlar om rörelse! Det är lite intressant att lyssna på alla kommentarer och uttalanden där man står kvar på sin position, man vill ha Ulf Kristersson som statsminister, är inte villig att förändras och kommer i nästa steg att rösta nej till Ulf Kristersson i statsministeromröstning. Det är en ekvation som i nuläget inte går ihop. Jag hoppas att när allvaret kommer krypande allt närmre så blir det andra besked

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Varför är det så tyst?

Av , , 8 kommentarer 1

För 10 dagar sedan fick Stefan Löfven uppdraget av talmannen Andreas Norlén att sondera möjligheterna att bilda en regering som tolereras av Sveriges riksdag. Det har i princip varit fullständig medietystnad under denna period och efter halvtidsrapporteringen till talmannen så fortsätter tystanden. Jag kan tycka att det är lite märkligt att skillnaden är så stor mellan hur media väljer att rapportera och spekulera i olika mer eller mindre tänkbara scenarier. När Ulf Kristersson först fick sonderingsuppdraget så var alla medier fyllda med spektakulära nyheter, ihopklippta sanningar och mer eller mindre överdrivna slutsatser drogs av varje litet uttalande. Frågan känns adekvat. Varför är det så stor skillnad?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8 kommentarer

Allmänpolitisk debatt

Denna vecka pågår den allmänpolitiska debatten förfullt. Det är intressant att följa debatterna och svängningarna mellan områdena som debatteras. Jag ska upp i talarstolen i morgon och debattera valfrihet och att vi måste tillåtas att själva ta ansvar och göra egna val. Jag hoppas att det blir en bra debatt och att vi kan tydliggöra den skillnad vi idag ser mellan den rödgröna sidan och den ståndpunkt som Allianspartierna står för.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vi måste ändra inställning!

Av , , 3 kommentarer 8

Jag läste en intressant artikel i en av våra stora tidningar idag. Där beskriver man den utmaning vi står inför gällande den överanvändning av penicillin som vi har.
Penicillinet upptäcktes på 1920-talet av en slump, då forskaren Alexander Fleming hittade mögel på sin streptokockodling. I början av 1940-talet blev möglet medicin och 1945 fick sir Fleming Nobelpriset. Bara ett par år senare såg vi en stor minskning av barn som dog av enkla infektioner.
Men nu är penicillinets dagar räknade på grund av överanvändning börjar det bli verkningslöst.
Upptäckten revolutionerade sjukvården i hela världen. Tyvärr har vi invänt penicillin i allt för stor omfattning. Vi använder antibiotika där den inte behövs: vid virusinfektioner, vid snuva, hosta och förkylning. Inom sjukvården gör vi allt för att förhindra spridningen av resistenta bakterier och samtidigt öppnar vi för den köksvägen genom att köpa kött från uppfödare som använder antibiotika som konkurrensvapen. Utmaningen är stor men vi måste förändra vår inställning innan det är för sent!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Mycket att bita i

Arbetet i mitt utskott i Riksdagen är stort och väldigt brett. Det rymmer frågor från ”vaggan till graven” och innebär att många frågor kommer att bli tuffa att hantera. Just nu ligger det ärenden från den förra mandatperioden som ska hanteras men det kommer inte att dröja länge innan vi kommer in i denna mandatperiods stora ärenden. Migration, Pension, Föräldrapenning är stora och intressanta områden som ingår i utskottets ansvar så det finns mycket att bita i.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera