IMG_4063[1]

Viktigt med ett första jobb!

I går besökte jag en rad intressanta företag i Umeå . Ett av föetagen är Umiren,ett företag med snart 20 år i branschen. De driver ett städföretag som erbjuder både företagsstäd och hemstäd. Sammanlagt har företaget över 70 medarbetare och medelåldern är låg. Det är många ungdomar som får sitt första arbetstillsfälle på Umiren. Det är en betydelsefull inkörsport in på arbetsmarknaden och viktigt när nästa jobb ska sökas att ha ett tidigare arbete att referera till.
Umiren lägger ofta anbud på uppdrag och lagen om offentlig upphandling är snårig och lämnar stort tolkningsutrymme. Uppföljningsansvaret från den verksamhet som lägger ut ett anbud är stort och följs inte alltid upp som det ska.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vill vi arbeta mindre och betala mer i skatt?

Av , , 3 kommentarer 1

I går blev jag uppringd av P4 Västerbotten för att svara på frågan hur jag som moderat företrädare ställer mig till (V) och (MP):s förslag med generell arbetstidsförkortning. Jag tycker att människor i Sverige förtjänar tydliga besked kring valets viktigaste fråga nämligen jobben. Alliansen har en gemensam politik för fler jobb och fler arbetande timmar som ska stärka Sveriges ekonomi och vara plattformen till framtidens satsningar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har kongressbeslut på att de ska verka för en generell arbetstidsförkortning och det kommer att få förödande konsekvenser. Med bibehållen lön medför det en kraftigt minskad sysselsättning när arbetsgivare ska betala full lön trots färre antal arbetande timmar. SKL presenterade i veckan siffror på att det kommer att behövas 225 000 fler medarbetare inom äldreomsorgen, hur löser vi det genom att göra som (MP) och (V) föreslår att arbeta mindre? Stefan Löfven har uttalat att han och (S) vill öka antalet arbetande timmar i Sverige. Trots det så går man i (S) styrda kommuner som Malmö, Göteborg och Umeå i motsatt riktning. Här vill man öppna upp för 6 timmars arbetsdag. Det finns otaliga studier gjorda på arbetstidsförkortning och dess påverkan på skatteintäkter och produktion. Ska Sverige ha råd att införa en generell arbetstidsförkortning så komer vi att se stora skattehöjningar. Hur ställer sig (S) till (V) och (MP):s kongressbeslut om generell arbetstidsförkortning?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

IMG_4062

Trägen kamp i Dorotea!

Jag besökte Dorotea sjukstuga igår och träffade några av de många Doroteabor som engagerat sig i kampen om att få tillbaka akutvårdsplatserna på sjukstugan i Dorotea. Stämningen var hög bland de Doroteabor som varje dag och natt bemannar upproret på sjukstugan. I morogn är det landstingsfullmäktige och en grupp ska åka dit och försöka ställa en fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S). Besvikelsen är stor eftersom de tidigare har fått en rad löften från den styrande (S) majoriteten som inte har infriats. Ofta får de höra att Västerbottens länslandsting får mindre statsbidrag än tidigare och de är därför tvugna att spara. Alliansregeringen har tillfört nästan 70 mijarder mer än tidigare regering och det är trist när detta inte nämns i debatten. Ska en inlandskommun fortsätta utvecklas är tillgång till service betydelsefull. Om sjukstugan i Dorotea nedmonteras i den takt som sker nu så minskar incitamenten för människor att både flytta dit och även att bo kvar. Det är inte den utvecklngen som jag vill se.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Röd/grön oenighet i försvarsfrågan!

Av , , 9 kommentarer 3

Jag läste en intressant artikel som tog upp de tydliga skiljelinjerna mellan de röd/gröna oppositionspartierna i försvarsfrågan. Utrikespolitik är en rörlig materia, förändringar sker snabbt i vår omvärld och vi har ibland svårt att ta till oss allt som sker.
Händelserna i Ukraina har förändrat Europa. Det går att tala om en tid före Rysslands illegala annektering av Krim och om en efter. Vi kan definitivt tala om att ett nytt säkerhetspolitiskt läge har uppstått i vår närmsta omgivning. Vi kan inte blunda inför vad som händer och det påverkar definitivt det svenska försvaret. Alliansregeringen tillsatte en försvarsberedning för att presentera en nulägesanalys av det svenska försvaret och i nästa steg vad som krävs för att Sverige ska ha ett starkt försvar. De senaste åren har S tagit rygg på alliansen och lagt sig på samma nivå på försvarsanslaget som regeringen. Detta trots ett högt tonläge i debatten Alliansregeringen har de senaste åren börjat tillföra mer resurser till försvaret, såväl när det gäller materiel som personal. En intressant fråga att ställa sig är hur den röd/gröna oppositionen ska kunna enas i försvarsfrågan. En andra intressant fråga som man kan ställa till Stefan Löfven och Socialdemokraterna är om de kan tänka sig att släppa sina egna politiska mål med försvaret och jämka sig samman med V och MP kring en gemensam försvarspolitik.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Alternativet till det fria skolvalet?

Av , , 13 kommentarer 5

I veckan har vi kunnat läsa i media om att (S) i Skåne kommer att ta bort det fria skolvalet. Det finns många forskare som vittnar om det negativa med ett fritt skolval och det finns givetvis en sanning i det. Vad som är mer intressant är om alternativet till det fria skolvalet är den rosenröda positiva bild av samhället som både (S) och (V) lyfter fram. Om jag inte själv väljer vilken skola mina barn ska gå i så styrs mina barns skolgång av något som i realiteten inte är någon slumpmässig social blandning utan ett urval styrt av boendet. Det är närhetsprincipen som Vänsterpartiet och andra motståndare till valfrihet brukar förorda som alternativ. Där närhetsprincipen gäller väljer föräldrar uppväxtmiljö åt barnen genom att flytta till ett område med bra skola. I praktiken är det alltså pengar och sociala kontakter som styr. Är det ett bättre alternativ?

Elisabeth Björnsodtter Rahm (M)

Carl-Oskar

Beslut ska tas där de hör hemma!

Av , , 5 kommentarer 4

I måndags kväll hade vi besök av en av Nya Moderaternas toppkandidater till Europaparlamentsvalet den 25 maj. Carl-Oskar Bohlin hade bjudits in av Jägareförbundet i Lycksele för att pratat rovdjurspolitik kopplat till Europavalet. Carl-Oskar var tydlig i sitt anförande varför är det viktigt att gå och rösta den 25 maj. Det är inte rätt att lagstiftning i Bryssel ska styra hur många vargar vi ska ha i Sverige. Det finns tydliga exempel på att lagstiftninegn inte hängt med och stämmer inte överens med den verklighet vi lever i idag. Det är viktigt att kunskapen och förståelsen för EU ökar eftersom lilla landet Sverige är ett exportberoende land och drar stora fördelar av ett medlemskap i EU. Däremot ska EU stå för gränsöverskridande lagstiftning och inte besluta om frågor som bäst kan beslutas på nationell nivå. En rak och tydlig Carl-Oskar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Detta är oacceptabelt!

Det är inte OK att skriva vad som helst och inte behöva ta ansvar för det! Personen som skrev en kommentar på min blogg var kopplat till ett inlägg om mitt uppdrag som styrelseledamot i Svenska Afghanistankommittén. Är det OK om personen kan lämna en rimlig förklaring varför det är bra att jag som riksdagsledamot har en bra efterlevandeförsäkring? Är det OK om personen inte menade att vara hotfull när han skrev att utan militärt skydd är jag lika kortlivad som en höna i Etiopien? Ska ett uppdrag som styrelseledamot kräva ett militärt skydd? Enligt åklagaren är det OK att jag som privat person får ta emot hot av detta slag men det är skillnad om jag är myndighetsperson! Detta är helt oacceptabelt!Detta är ett hot mot mig som riksdagsledamot! Det är inte OK att en person får skriva hotfulla kommentarer och när han blir åtalad så påstår han att han inte menade det! Jag upplever det han skrev som ett hot mot mig som person och det kan inte upplevas på annat sätt och personen ifråga måste stå till svars för det! Jag hoppas att vårt rättsväsende är starkare än så här!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det är inte Ok att skriva vad som helst!

Av , , 13 kommentarer 16

I en demokrati så har vi alla rätt att uttrycka våra åsikter och det är något som vi måste stå upp för och värna. Det innebär inte att jag måste hålla med om allt som tycks och sägs men jag måste respektera andra människors åsikter. Som politiker tycker jag att tonen i vårt samhällsklimat har blivit tuffare och det har blivit enklare att uttrycka sig anonymt och på så sätt inte behöva ta ansvar för sina åsikter. Jag får på min blogg ta emot många kommentarer och jag uppskattar att det blir en dialog och att åsikterna skiljer sig. Att som politiker ta emot kommentarer om mina politiska åsikter är självklart, det är däremot inte sjävklart att behöva ta emot kommentarer av personlig karaktär eller direkta hot mot mig som person. Jag polisanmälde en person för en kommentar på min blogg som var ett direkt hot mot mig som person och det är för mig ett brott att uttrycka sig som denna person gjorde. Att uttrycka sina åsikter anonymt har blivit ett enkelt sätt att inte behöva ta ansvar för sitt handlande och det blir så tydligt när man som denna person kliver över gränsen för vad som är accepterbart. Åklagarens beslut att inte väcka åtal för att det inte går att bevisa att personen hade ett uppsåt är för mig väldigt underligt. Har man inte ett uppsåt när man hotar en annan person till livet? För mig är signalvärdet väldigt tydligt, det visar att det är OK att skicka hot till andra människor och man behöver inte ta ansvar för sitt handlande. Jag tycker inte att det är OK att skriva vad som helst!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(V) lovar allt till alla!

Av , , 23 kommentarer 25

Häromdagen presenterade Jonas Sjöstedt och (V) sitt valmanifest och alla de punkter som de ska gå till val på. Föga förvånande så kommer deras paradbudskap vara att förbjuda vinster i skola, vård och omsorg. Sjukförsäkringen ska få höjda ersättningsnivåer, omfatta fler och betalas ut så länge det finns en ”pågående sjukdom”. Bostadsbristen ska byggas bort med 40 000 bostäder om året. Järnvägsinvesteringar­na ska öka kraftigt, och ”storskaligt försök med avgiftsfri kollektivtrafik” genomföras. Så fortsätter det, sida upp och sida ned.
Hur kan någon tacka nej till dessa generösa förslag? Vad som är problemet är att alla dessa löften inte är finansierade. Det är enkelt att lova allt till alla om man inte behöver ta ansvar för att genomföra sina löften. Jag läste en intressant debattartikel i Dagens Nyheter, läs hela artikeln!

http://www.dn.se/ledare/signerat/lofven-kommer-inte-runt-v/

Elisabeth Björnsodtter Rahm (M)