Varför inte använda det som redan är gjort?

Ännu en utredning ska tillsättas. Ambitionen är kanske god men när vi idag kan se utmaningar så ser jag inte alltid att tillsättande av en ny utredning ska förändra utan det är ett handlingskraftigt åtgärdsprogram som behöver tas fram kopplat till de utmaningar vi ser idag. Ett område som är tydligt är organdonation. Sverige har trots en hög donationsvilja inte ett antal donationer som motsvarar behovet av organ för transplantation. Varje år avlider människor i Sverige i väntan på att få ett organ. Den tidigare utredningen var tydlig med var de stora utmaningarna fanns, nu väljer man att tillsätta ännu en utredning, varför inte använda tidigare utredningar?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

När man aldrig behöver ta ansvar!

Jag kan inte påstå att jag är förvånad när jag läser vilket budskap som Vänsterpartiet har för avsikt att gå till val på den 9 september. Den röda tråden säger man är ökad jämlikhet. Ett Sverige för alla-inte bara för de rikaste. I vilken verklighet lever Sjöstedt och hans partikamrater? (V) vill att alla inom kommun och landsting ska få en kortare arbetstid, givetvis med bibehållen lön, Detta är inte tillräckligt utan (V) vill att alla ska få en generellt kortare arbetstid. En intressant fråga dyker upp, hur tänker (V) finansiera detta? Vi ska alla arbeta mindre med samma lön, det är alltid så intressant när (V) lägger fram förslag eftersom det hela tiden handlar om att någon annan ska betala, det går bra att göra av med andras pengar så länge man inte behöver arbeta. Det kanske är på plats att informera Vänsterpartiet om att inom den kommunala och landstingsfinansierade världen så är man beroende av skatteintäkter. Till stor del kommer dessa skatteintäkter från människor som arbetar och betalar skatt in i systemet. Om 7 år ska det inte säljas dieselbilar längre enligt (V). Hur tänker man lösa den ekvationen? Sverige befinner sig som ett litet exportberoende land i en utsatt position och nu anser en majoritet av det svenska folket att vi ska se över ett medlemskap i NATO, det vill inte (V). Sverige ska klara sig själv! Jag kan fortsätta med de utopiska förslag som (V) lagt fram men jag kan konstatera att deras röda linje är tydlig och att det är lätt att lägga förslag när man aldrig behöver ta ansvar för något.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nytt år, nya lagar !

Nytt år innebär nya utmaningar och nya möjligheter. Det innebär också att en rad nya lagar träder i kraft. Från och med höstterminen är det obligatorisk skolstart för alla barn som fyllt 6 år. Riksnormen för försörjningsstöd höjs, förändringar som berör etablering och utbildning till nyanlända, tydligare regler för åtgärder mot spelmissbruk i både socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen. Detta är bara ett axplock av alla nya lagar som från och med den 1 januari har börjat gälla. Det är många nya lagar som påverkar oss alla i kommuner på ett mer tydligt sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Positiva siffror!

Av , , 2 kommentarer 2

Arbetsförmedlingen presenterar nya intressanta siffror gällande arbetslösheten i Sverige. I slutet på december var 366.000 inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. Det innebär en arbetslöshetsnivå på 7,5 procent och är en minskning med 6 000 personer på ett år. Det är positiva siffror och precis som det ska vara när landet är mitt i en högkonjunktur. Stefan Löfvens vallöfte om att ha Europas lägsta arbetslöshet är liksom de flesta andra av hans vallöften något som inte går att uppnå. Tyskland ligger bland de länder som har lägst arbetslöshet i Europa och de ligger på siffror runt 3,6% . Alla siffror som Arbetsförmedlingen presenterar är positiva, även arbetslösheten för utrikesfödda minskar och de extratjänster inom välfärden som regeringen infört har inneburit att drygt 11 000 personer fått ett arbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Vi måste vara med på tåget!

Nya siffror gällande löneutvecklingen visar att lönerna den senaste tiden har ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet. Särskilda satsningar på lärares och undersköterskors löner har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket stor i kommuner och landsting. Detta är bara början på den efterfrågan av arbetskraft inom vår välfärdssektor som vi kommer att se. Den demografiska utveckling vi ser kommer att innebära ett betydligt större tryck inom vår välfärd och då gäller det att vi är på tåget och utbildar medarbetare och skapa bra förutsättningar inom sektorn så att attraktiviteten ökar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera
Nyår

Gott Nytt År !

Julen har passerat och vi har nu kommit till årets sista helg. Årets sista dag där vi med ännu större tillförsikt får lova varandra ett Gott Nytt spännande År

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Julhandeln minskar!

Av , , 2 kommentarer 1

Julen har passerat ,oavsett hur man valt att fira den så hoppas jag att den varit fridfull. Det är även den period där vanligvis handeln ökar stort. Detta år har branchorganisationen Svensk Handel redovisat en minskning med 4 % jämfört med samma tid förra året och det finns en rad olika förklaringar till detta. En av förklaringarna som lyfts fram är den osäkerhet som råder på bostadsmarknaden, en faktor som får stor påverkan är den internet-handel som ökar vilket givetvis får negativa konsekvenser för den lokala handeln. Vi är inne i en utmanande utveckling!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer
tomte

God Jul

Av , , 2 kommentarer 5

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och hoppas att ni alla får en lugn och fridfull jul där ni får möjlighet att vila och ladda batterierna inför det kommande spännande nya året

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Detaljstyrning, nej tack!

Av , , 1 kommentar 6

Den rödgröna regeringen slutar aldrig att förvåna, nu kommer förslaget om att öronmärka fem månader av föräldraförsäkringen till pappan, man har precis ökat på antalet ”pappamånader” från två till tre, nu ska den rödgröna regeringen detaljstyra den enskildes familjer i ännu större grad. Jag tycker det är bra att det finns en valfrihet att låta familjer styra och ställa som det passar bäst, jag tycker inte att Stefan Löfven ska bestämma på detaljnivå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Det går bra att kasta sten i glashus!

Av , , 3 kommentarer 8

Debatten fortsätter och jag finner det märkligt att Vänsterpartiets distriktsstyrelse vill att jag ska nyansera debatten, jag funderar vem som satt tonläget i denna debatt? Medlemmarna i distriktsstyrelsen ger mig svar på mitt debattinlägg där jag för en dryg månad sedan ifrågasätter deras kunskap om den verksamhet de ger sig på. Jag ifrågasätter även deras kunskap om det förslag som Reepalu lagt fram i sin utredning om ett totalt vinststopp. Deras svar till mig visar med stor tydlighet att de fortfarande inte har läst utredningen och förstår inte innebörden av de förslag som Reepalu lägger fram. Förslagen innebär att de företag som inte har ett eget operativt kapital dvs, äger byggnader, inte får göra någon vinst alls. Hur hade (V):s distriktsstyrelse tänkt att en Hälsocentral som Medicinkonsulten skulle kunna hantera investeringar, löneökningar och ta höjd för ständigt återkommande oförutsedda kostnader? Vi kanske får göra som Reepalu uttalat att vi får låna pengar för att täcka dessa kostnader. Alla andra förutom (V) förstår hur otroligt dumt detta är. Distriktsstyrelsen har fortfarande ingen insikt om hur verkligheten ser ut och hur majoriteten av företag som verkar inom skola, vård och omsorg fungerar. Idag drivs ca 12% av all verksamhet inom skola, vård och omsorg av andra aktörer än det offentliga, den stora majoriteten av dessa företag är små och medelstora företag. (V):s distriktsstyrelse fortsätter med en dåres envishet att påstå att vinst är det enda rättesnöret för företag inom skola, vård och omsorg. De har fortfarande så fel! Medicinkonsulten Hälsocentral i Lycksele AB ökar vårt patientantal varje månad och för mig innebär det att patienterna vill lista sig hos oss av en anledning, vi har under alla år toppat patientnöjdhetsundersökningar. 2011 var vi topp 3 i Sverige bland alla Hälsocentraler. Den notoriska nidbild som (V) sprider att det inte handlar om kvalitet är oerhört trist. (V):s distriktsstyrelse avslutar med att påstå att de står för ett bättre samhälle mer jämställdhet och en trygg välfärd. Jag tycker det vore klädsamt att distriktsstyrelsen öppnar ögonen och ser sig om i sitt eget landsting Västerbotten. Ni är med och styr detta landsting och vi ser en budget som visar enorma underskott, vi ser en ojämlik vård som ska centraliseras till Umeå, vi ser en flykt av medarbetare då arbetsmiljön inte är bra. Det går bra att kasta sten när man som (V):s distriktsstyrelse sitter i sitt glashus, det är alltid någon annan som får ta hand om alla stenar som (V) kastar eftersom de aldrig behöver ta ansvar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer