Hur får vi fler jobb till Lycksele?

I kväll har Alliansen i Lycksele bjudit in till en intressant diskussion på Hotell Lappland om hur vi ska få fler jobb till Lycksele. Karina Folkesson från Svenskt Näringsliv, Calle Franklin ordförande i Företagarna och Rickard Sundbom som är Lyckseles kommunchef deltar i panelen. Vi kan inte förvänta oss någon inflyttning till kommunen så länge det inte finns arbetstillfällen. Hur ska vi få ungdomar att stanna kvar och hur ska vi matcha näringsliv mot utbildningar. Frågorna är många! Det är tydligt att vi måste vara betydligt mer aggressiva när det gäller att marknadsföra Lycksele och att vi måste hitta ännu bättre samarbetsformer mellan näringslivet och utbildningsväsendet. Vi har ett antal företag som inte hittar rätt kompetens i vår kommun och här har vi en stor utmaning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Namninsamling på gång!

Av , , 1 kommentar 4

Den rödgröna regeringen har fått ett tillkännagivande av Riksdagen vilket innebär att de inte kan genomföra den planerade regionindelningen utan att ha en folklig förankring. Av den anledningen har Nya Moderaterna och Liberalerna startat upp en opolitisk namninsamling mot ett StorNorrland. Namninsamlingen kommer att få ett neutralt arbetsnamn eftersom det är betydelsefullt att detta görs oberoende av partipolitik för att få så många som möjligt att skriva under. Västerbotten behöver 21 000 namn för att vi ska få till en folkomröstning och liknande namninsamlingar har redan gjorts i våra angränsande län. I detta läge är det viktigt att alla fakta, både för och emot kommer upp i debatten och får ligga till grund för ett beslut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

En svår nöt att knäcka!

Framtidens föräldraförsäkring hur kommer den att utformas och vilka krav ställer vi på den? Sverige har en av de mest generösa föräldraförsäkringar som finns och den mest flexibla. Du kan idag gå in och arbeta två timmar på ditt arbete och sedan fortsätta vara föräldraledig. Du kan dela upp försäkringen på ett antal sätt. Däremot är det en av de minst transparenta försäkringar vi har. Vi anser ofta att Sverige är jämställt och att vi kommit långt inom detta område. När det kommer till uttag av föräldraförsäkring så har vi fortfarande mycket att önska. Konsekvensen av ett ojämnt uttag av föräldraförsäkring blir också en löneskillnad mellan mamman och pappan vilket i många fall blir bestående. Hur ska vi få ett mer jämlikt uttag av försäkringen är en fråga som engagerar både politiken och berörda organisationer. En del organisationer vill se en mer kvoterad försäkring medan andra ser att opinionsbildning kan vara den bästa vägen att gå. Detta är en svår fråga att lösa ut då det är svårt att styra den enskilda familjens livspussel utan att ta ifrån människor sitt självbestämmande.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Enögd rödgrön syn på företagande!

Av , , 4 kommentarer 2

Jag tycker det är skrämmande hur enögd den rödgröna regeringen är. Nu har man beslutat att granska alla företag som driver HVB hem. Nu ska marknaden kartläggas och regeringen har redan förutsatt att följden av den granskning som ska göras blir färre privata företag och mer kommunal verksamhet. Det kanske har att göra med att färre ensamkommande kommer till Sverige, det kanske även har att göra med den nya lagstiftningen som innebär att HVB hem ska göras om till stödboenden Civilminister Ardalan Shekarabi (S) pekar på att det finns en intressekonflikt.
– Företagen vill göra så stora vinster som möjligt, medan vi har ansvaret att hushålla med skattebetalarnas pengar och se till att kvaliteten säkerställs.
Det är otroligt trist att vi har en civilminister som generaliserar så grovt.
Varför ser man inte på helheten istället. Kommuner som driver HVB hem gör även dom vinster på sina verksamheter och det är helt i sin ordning. Återigen en rödgrön regering som inte anser att Sverige behöver företagandet utan det är staten som ska hantera allt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Jämställdhet, ingen enkel fråga!

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tagit fram en ny rapport som visar att fler kvinnor än tidigare studerar inom typiska manliga områden. Ett av dessa typiska manliga områden är civilingenjör. Antalet kvinnor som väljer att studera har ökat med 8%. Fortfarande finns en rad områden där kvinnor dominerar och det är sjuksköterska, specialistsjuksköterska och förskollärare. Ny tycker UKÄ att vi måste ändra på mönstret hur vi väljer utbildning för att skapa större jämställdhet. Tanken är god men det kommer att ta tid innan ett sådant mönster kan ändras och jag tror att vi måste hitta betydligt enklare sätt att arbeta med jämställdhet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Förlöjligar politiken!

Det är intressant att jämföra den partiledardebatt som visades i SVT Agenda i söndags och se hur debatten går till inför presidentvalet i USA. I Sverige försöker man vara saklig och hitta argument varför den egna partilinjen är det rätta. I USA kastar man skit på varandra, baktalar och drar in sin motståndares familj och alla eventuella lik i garderoben som finns. Att hela tiden anspela på otrohet och allt man kan gräva upp gör hela presidentvalskampanjen en riktig cirkus. Hur kan man tro att debatter som Trump och Clinton har ska skapa förtroende? Det förlöjligar hela den politiska världen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera
IMG_1044

Varför tittar ingen på förluster i välfärden?

Av , , 12 kommentarer 1


Publicerat på SvensktNäringslivs hemsida

Det är Elisabeth Björnsdotter Rahm, verksamhetschef och tillsammans med sin man Tomas ägare av hälsocentralen Medicinkonsulten, som tar bladet ur mun i frågan om vinsttak i vård.

Hon säger att Ilmar Reepalus förslag att begränsa den procentuella årliga vinsten till ca tio procent riskerar att föra vården i helt fel riktning. Och hon räknar upp en hel rad effekter ett verkställande av förslaget kan få, effekter som knappast någon beslutsfattare vill se, oavsett partifärg.

– De minsta kommer att köpas upp av större företag som kan skatteplanera på ett helt annat sätt, säger Elisabeth Björnsdotter Rahm.

Diskutera förluster istället

– Och påståendet att privata aktörer sparar pengar på medarbetare och på andra sätt är ett fult påhopp. Jag tycker man ska diskutera om det inte är för många anställda i offentlig sektor istället, varför diskuteras aldrig frågan om förluster i välfärden, där du och jag som skattebetalare ska betala mer skatt för att verksamheter inte sköter sin ekonomi. I dag använder vi vår vinst till att utbilda våra medarbetare samt att utveckla verksamheten på annat sätt. Hade vi inte haft den möjligheten hade vi nog inte haft så lojala medarbetare heller.

Färre nystarter

Elisabeth Björnsdotter Rahm säger också att förslaget sänder fel signaler till nya företagare.

– Det kommer att saknas incitament att som liten vårdgivare driva eller starta verksamheter. Ingen vågar göra det. Privat vård sysselsätter många kvinnor, både svenska och utländska, och för dem försvårar man i och med förslaget.

Medicinkonsulten är den enda privata hälsocentralen i Västerbotten som inte ligger i Umeå eller Skellefteå och har 4 500 patienter. Företaget har elva anställda men listan över sysselsatta är längre eftersom företaget köper in till exempel dietist, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Hur anser du att förslaget om vinsttak skulle påverka vården?
– Det får negativa konsekvenser överallt, exakt hur går inte att svara på. Men att färre kommer att starta vårdföretag kan man utgå ifrån. Många kommuner är också beroende av alternativa driftsformer för att kunna tillgodose vård och omsorg till sina medborgare och där kan det få konsekvenser, säger Elisabeth Björnsdotter Rahm.

12 kommentarer

Varför har man inte ly(S)snat tidigare?

Av , , 1 kommentar 4

Det är märkligt hur Lars Olsson (S) och den röda majoriteten i Lycksele kommun nu framställer sig själv som räddarna av byaskolorna i debatten om en ny skolorganisation i Lycksele kommun. Alliansen i kommunen har hela tiden kört en tydlig linje att alla byaskolor ska vara kvar, vi ger en budgetförstärkning till skolorna och har satt ett lägsta elevantal för att skolorna ska kunna driva verksamhet. Dialog med berörda och föräldrar ska ske kontinuerligt för att skapa delaktighet. Lars Olsson (S) har i hela denna process varit tydlig med att alla byaskolor ska läggas ned. Nu vänder (S) blad och framställer sig som räddarna av byaskolorna när det under hela processen varit tvärtom. Lars Olsson säger att han nu har lyssnat på alla berörda, varför har han inte gjort det tidigare?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Intressant partiledardebatt!

Av , , 1 kommentar 3

Under gårdagens partiledardebatt var nivån på diskussionerna väldigt skiftande. Alliansens partiledare var tydliga i sina budskap och ställde raka frågor till Stefan Löfven som han konsekvent valde att inte svara på. Det blev som vanligt en aggressiv ordväxling mellan Jimmy Åkesson och Stefan Löfevn och det jag tycker det visar på vilken nivå Sveriges statsminister har kapacitet att argumentera. Den stora frågan om hur vi ska lyckas med integrationen av våra nyanlända och hur vi ska minska skillnaden mellan utlandsfödda och svenskföddas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Annie Lööf(C) var tydlig med hur Alliansens förslag till åtgärder’ kommer att ge förändring. Stefan Löfven har inga förslag på åtgärder. Det är så tydligt att Sverige behöver en ny statsminister och det är inte Stefan Löfven

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Starkt nej till StorNorrland!

Länsstyrelsen i Västerbotten säger nej till regeringens förslag om ett Stor Norrland. Jag tycker att Länsstyrelsen med Landshövding Magdalena Andersson gjort ett gediget arbete och kommenterat regeringens förslag på en rad betydelsefulla punkter. Det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i landet. Det finns ingen folklig förankring är två av skälen till varför Länsstyrelsen säger nej. Det är inte en prioriterad fråga att lägga ned så mycket tid och resurser på att förbereda ett Stor Norrland när inte beslutet är taget. Att hasta fram ett underlag för att pressa fram ett Stor Norrland inom några år är förödande.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera