I den bästa av världar!

Den rödgröna regeringen har förtydligat kommunernas ansvar för äldre i särskilda boenden. ”Den enskildes behov ska styra och kommunerna ansvarar för att äldre får den hjälp som behövs. Kommunernas ansvar är att se till att det finns tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp”. Det är vackra ord som regeringen förtydligar och i den bästa av världar så önskar jag att det alltid såg ut på detta sätt. Ambitionsnivån är hög men rimmar inte alltid med den verklighet vi befinner oss i. Ska en kommun alltid utgå ifrån den enskildes behov så kommer kostnaderna att öka stort inom äldreomsorgen. VI har en utmaning att hantera om vi ska leva upp till dessa förtydliganden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Oroande ökning av antelt olyckor

Viltförvaltningsdelegationen hade sammanträde i går och vi tog beslut om tider för älgjakt de kommande åren. Det är av stor vikt att vi har en bra avskjutning av älg av flera anledningar. VI fick en ingående dragning om antalet viltolyckor och de har ökat markant under 2015. Det har inte varit någon dödsolycka i samband med viltolycka vilket är positivt men det är en oroande ökning av antalet olyckor. En förklaring kan vara att det är fler fordon med utländska chaufförer på våra vägar och det finns inte samma uppmärksamhet och kunskap om de vilda djurlivet i vårt land.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Spännande primärvalskampanj!

I natt fortsatte den stora primärvalskampanjen inför presidentvalet i USA. Det var tydliga siffror som de två segrande kandidaterna i NewHampsire visade upp och det är två väldigt olika kandidater. Demokraterna och Republikanernas båda segrande kandidater kan man väldigt generaliserande hitta på varsin sida av den konservativa skalan. En spännande tid fortsätter för alla amerikanare som ska bestämma vilka två kandidater som slutligen ska stå som presidentkandidater. Det är i en orolig omvärld som detta presidentval sker och jag har svårt att se hur vi ska få en mer stabil omvärld om USA röstar fram en populistisk president som inte ser USA som en bricka i spelet utan sätter USA på en piedestal

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ökade förutsättningar för företagande i Norrland!

Ett positivt besked för våra norrländska företagare. Europeiska investeringsfonden har tecknat ett två årigt avtal med Norrlandsfonden vilket innebär att det nu finns ytterligare en halv miljard kronor att söka i EU stöd. Norrlandsfonden har till uppgift att främja utvecklingen i företag i norra Sverige och det är viktigt att vi i dagsläget kan erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Idrottsgala 2016

Idrottsgalan i Lycksele 2016 gick av stapeln i fredags. Vi var många som hade samlats för att se vilka som skulle ta hem priserna i de olika klasserna. Alla vinnare var väl värda sina utmärkelser och det har alla som blivit nominerade också. Idrottsgalan visar på stor bredd av föreningslivet i Lycksele och visar på hur många utövare, ledare och andra engagerade vi har i alla föreningar. En häftig kväll !

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ett bevis på att kommuikation fungerar!

Av , , 2 kommentarer 4

Kommunikation är svårt om man inte törs stå för sina åsikter och tycker det är OK att hota och sprida elakheter omkring sig. Det är för mig enbart ett bevis på att personerna bakom dessa hot är så osäkra att de inte törs stå för sina åsikter. Det är för mig en viktig del av utvecklingen och framåtsträvande att man kan ha en tydlig dialog i sakfrågor. Ett tydligt bevis på när detta fungerar bra är när jag igår tog emot Folkhälsonämnden från Södra Lappland på Medicinkonsulten. En stor delegation hade avsatt en dryg timme för att lyssna av verksamheten och även diskutera olika frågor både positiva och negativa. Här är verkligen motsatsen till alla dessa anonyma kommentarer på sociala medier, i går var det många åsikter som lyftes fram där det framstod att åsikterna gick isär. Det är precis så en ärlig debatt ska vara, vi håller inte med varandra men vi kan ändå diskutera . Jag riktar ett stort tack till Roland Sjögren och hela Folkhälsonämnden för att de kom och hälsade på.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Retoriken har inte förändrats!

Av , , 3 kommentarer 2

Den rödgröna regeringen har tillsammans med Allianspartierna en Migrationsöverenskommelse. I den överenskommelsen finns bland annat ett förslag att utöka rut-avdragen till att omfatta fler tjänster. I går var sista dagen för alla remissinstansers yttrande. Förslaget har fått både ros och ris. Arbetsförmedlingen menar att en utvidgning av antalet rut-tjänster inte enskilt kan lösa de nyanländas situation på arbetsmarknaden. Även taket för rut-avdraget måste återställas till tidigare nivå. De flesta stora remissinstanser är positiva till förslaget men LO är inte oväntat kritisk att höja taket för rut-tjänster och även att öka antalet möjliga tjänster. De säger inte heller oväntat att det är ” fördelningspolitiskt är en mycket märklig åtgärd”. Ja vad säger man om den urgamla Socialdemokratiska retoriken som fortsätter att spöka. Verkligheten ser inte ut som på 1930-talet, den har förändrats men det har inte den röda retoriken.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Jag är så less på alla hot!

Av , , 7 kommentarer 8

Sociala medier uppfyller på många sätt en bra funktion och har skapat möjligheter vi inte hade tidigare. Det negativa är möjligheten att anonymt hota och smutskasta personer. Jag är så fruktansvärt less på personer som skriver oförskämda, hotfyllda kommentarer på min blogg och det är så otroligt tråkigt att man dessutom kommer undan med det. För en dryg vecka sedan blev jag återigen hotad till tystnad på min blogg av en person. Jag polisanmälde hotet men förundersökningen lades ned. Hur ska man kunna föra en debatt på social medier när vissa personer tar sig friheten att kritisera och hota personer istället för att debattera sakfrågan som borde vara det självklara.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

7 kommentarer

Konstigt sätt att se på människors delaktighet på arbetsmarkanden!

Av , , 2 kommentarer 2

En ny lag trädde i kraft i går som innebär att den bortre tidsgränsen försvinner inom sjukskrivningen. Jag tycker att det är konstigt sätt att skapa incitament att få personer som är sjukskrivna att återgå till arbetsmarkanden. Är man sjuk så ska man givetvis vara sjukskriven, det är inte dessa personer som detta handlar om utan det är personer som har en arbetsförmåga och som kanske kan återgå till viss grad och få en delaktighet på arbetsmarknaden igen. Eftersom regeringen öppnat upp för att man kan vara sjukskriven hur länge som helst så har man tydligt signalerat att man inte är intresserad av att människor kommer tillbaka på arbetsmarkanden utan det är bättre att de fortsätter vara sjukskrivna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Varför inte lyssna på hur andra gör?

Av , , 1 kommentar 1

Nu ska Migrationsverket ta fram en plan som gör att fler kommuner tar emot ensamkommande barn och unga. Enligt regeringen är det orättvist att en del kommuner tar betydligt större ansvar än andra. Att ordna boende till ensamkommande barn är Migrationsverkets ansvar. Den nuvarande modellen anses vara både komplicerad och oförutsägbar. Det bidrar till att kommunerna får svårt att uppskatta hur många barn som de tror ska komma, och att vissa kommuner tagit ett oproportionerligt stort ansvar. Varför inte lyssna på hur andra löst utmaningen. I en delstat i Tyskland har man infört nyckeltal grundat på antal medborgare, ekonomiska förutsättningar och arbetsmarknaden och fördelar invandring efter det.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar