Rätt avända pengar?

Jag kunde inte låta bli att notera ännu en av konsekvenserna av den politik som den rödgröna regeringen för. De fortsätter att skapa skillnad mellan stad och landsbygd, inte bara genom alla de skattehöjningar på drivmedel, flyg, och vägtrafik som drabbar landsbygden stort men även inom området kulturen. Nu granskar Riksrevisionen den så kallade fri entrén-reformen, som inneburit gratis inträde till 18 statliga museers permanenta samlingar. Revisionen kommer bland annat titta på hur reformen genomförts och hur den påverkat museernas verksamhet. Det innebär till exempel ökade kostnader i form av säkerhetsåtgärder och städning. Fri entré-reformen infördes första gången för 15 år sen på ett antal museer. Avskaffades 2006 – för att sen 2016 återinföras igen. Syftet var att nå en bredare publik och öka tillgängligheten, något som Myndigheten för kulturanalys undersökt. Där kunde man se att gruppen unga och äldre ökar, men samtidigt tycks det vara den redan vana musiepubliken som ökar. Frågan är uppenbar, ska vi subventionera museer för de som ändå besöker våra museer?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Varför är (S) inte ärliga ?

Av , , 4 kommentarer 5

Varför är inte (S) ärliga i sin retorik kring de besparingar som ska göras på Arbetsförmedlingen?
Oavsett politisk nivå så missar inte (S) företrädare ett tillfälle att berätta att det är M/KD budgeten som är ansvarig för att Arbetsförmedlingen nu gör neddragningar. Den sk ”servettskiss” som statsministern raljerade över är i verkligheten en budget som tar ansvar för Sverige. . Vår budget innebär en minskning av förvaltningsanslaget på 400 miljoner kronor och det motsvarar en besparing på 700 helårsarbetskrafter på Arbetsförmedlingen. Myndigheten kommer på samma nivå som den hade 2015/16. Med andra ord en rimlig besparing i högkonjunktur.
Regeringen med sina stödpartier Centern och Liberalerna har i sin så kallade Januariöverenskommelse varit tydliga med att Arbetsförmedlingen ska reformeras och de har inte skjutit till mer resurser till myndigheten och inte heller nu i sin vårbudgetproposition. Det talar sitt tydliga språk. Det är så lätt att skylla ifrån sig på en M/KD budget när de själva blundar för sina egna beslut och inte tar ansvar för sina överenskommelser. Det är fegt och ohederligt att göra så!
 
Till skillnad från Socialdemokraterna så satsar Moderaterna på landsbygden och vi vill öka konkurrenskraften för svenskt jordbruk, skogen ska brukas och äganderätten respekteras, inte åsidosättas med naturskydd. Vägarna är viktigare än en 300-miljardssatsning på höghastighetståg, som regeringen vill ha. En ofantligt dyr satsning som gör det lite snabbare för Stockholmarna att åka till Malmö och Göteborg. Vi gör det lättare att bygga strandnära på landet, bilen är en förutsättning för landsbygden och ska inte straffbeskattas.
 
Sverige och resten av världen är på väg in i en lågkonjunktur och då behöver vi satsa på att få fler i arbete för att klara av vår välfärd, vi behöver en stark regering som står redo att möta de utmaningar som kommer. Sverige behöver en regering som tar ansvar och inte en regering som sprider fagra ord utan innehåll.
 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Spännande med digitalisering

Av , , 1 kommentar 0

Moderaternas stora Sverigemöte gick av spateln i helgen och det var drygt 1300 kommun,regin och riksdagspolitiker som träffades, diskuterade och utbildade sig. Många av de seminarier som fanns att välja på berörde den situation vi har idag inom hälso- och sjukvården. Ett ledord för utvecklingen inom området är digitalisering. För många är det ett lite skrämmande ord, farhågorna är att tekniken ska ta över mycket av de personliga möten som sker idag. Sanningen är att med den demografiutevckling vi har så kommer utbudet av vård och omsorg att öka.
Digitalisering som används på rätt sätt är ett bra komplement till den verksamhet som vi har idag. Att använda kameror nattetid som trygghetsövervakning istället för att personer ska få ett stort antal fysiska besök nattetid. Att kunna mäta sitt blodsocker med en mobiltelefon och skicka in sina värden till sin läkare är en positiv utveckling, att kontakta vården via olika digitala medel ökar tillgängligheten. Listan kan göras lång och jag tror att detta bara är början på utvecklingen men vi måste alltid sätta patienten i fokus och inte tappa bort betydelsen av det personliga mötet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Ohållbara väntetider

Av , , 1 kommentar 5

Alla minns vi den stora strömmen av asylsökande som kom till Sverige hösten 2015 och våren 2016. För att Sverige skulle ges möjlighet att hantera situationen så infördes den tillfälliga lagen med begränsningar i möjligheterna till uppehållstillstånd den 20 juli 2016 och skulle gälla i tre år. Den innebar att tillfälliga uppehållstillstånd blev regel och att möjligheterna till familjeåterförening skars ned, samt att det blev mycket svårare att få asyl av humanitära skäl, till exempel svårt sjuka barn. I januariavtalet mellan regeringspartierna S och MP plus samarbetspartierna C och L, sägs att lagen ska förlängas i två år. Men möjligheterna till familjeåterförening öppnas delvis igen. Det innebär att Migrationsverket som redan idag har långa väntetider på beslut eftersom detta beslut innebär att flera prövningar måste göras i samma ärende. Antalet ansökningar som Migrationsverket har att hantera detta år ökar enormt. Det är inte hållbart att förlänga väntetiden på beslut.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Skuldbelägger bilkörandet!

Av , , 3 kommentarer 11

Jag såg en debatt på Web TV mellan M och MP företrädare. Debatten handlade om att MP skuldbelägger bilister och bilkörande men de vill själva inte erkänna detta. Vi har fått en bättre luftkvalitet i hela landet och vi blir mer och mer miljömedvetna men givetvis återstår mycket att göra. MP vill minska biltrafiken och det är en bra tanke om det finns alternativ att tillgå. Bor man som de flesta miljöpartister i Stockholms innerstad så finns en rad olika alternativ till bilen. Bor man i en inlandskommun i Västerbotten så finns inga alternativ att ta sig till arbetet, affären än att ta bilen. Det blir med andra ord ett skuldbeläggande när man som den rödgröna regeringen höjer skatten på drivmedel, höjer vägtrafikskatten. I debatten påstår MP att vi måste göra skillnad på stad och landsbygd men det blir i min värld bara floskler då vi bor i ett avlångt land med så stora skillnader. Ska vi ha olika skattesatser på drivmedel i landet eller hur tänker sig MP att vi ska göra?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Cancervård är inget lotteri!

Av , , 6 kommentarer 1

De fyra vanligaste cancerformerna prostatacancer, bröstcancer, tjocktarmscancer och lungcancer står för 27 000 fall av cancer per år, vilket motsvarar 40 procent av all cancer i Sverige. De fyra cancerformerna ökar inte lika mycket som hudcancer. Cancerfonden presenterar i en ny rapport om den strategi som alla regioner tagit fram inte fungerar och den vårdgaranti som finns inte efterlevs.
Bara tre av 21 regioner klarade målet att bröstcancerpatienter som regel ska opereras inom 28 dagar. Vid stark misstanke om bröstcancer är det nationella målet att 80 procent av patienterna ska vara opererade inom 28 dagar. Riksgenomsnittet är 41 procent. Det kan inte vara så att cancervården blir ett lotteri där bostadsorten spelar roll för vilken vård du ska få.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer
IMG_0501

Årsmöte i Lycksele

I går hade Nya Moderaterna årsmöte i Lycksele. Regionrådet Nicklas Sandström var med och informerade om de utmaningar vi står inför inom hälso-och sjukvården. Årsmötet valde även en ny styrelse där jag fick äran att bli ny ordförande i föreningen. Michael Nilsson blir ny viceordförande. Styrelsen består av Inge Dahlgren, Ewa Stuge, Anna Ackemo, Christer Rönnlund och Elis Ivarsson. Det är en utmaning att fortsätta utveckla den moderata politiken i Lycksele speciellt när vi tagit över makten i Lycksele tillsammans med övriga Allianspartier.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vår motion har fått genomslag!

Jag och min kollega Ann-Britt Åsebol har lagt en motion om behovet av att införa en nationell läkemedelslista. Motivering till detta är att det har stor betydelse för vilken behandling och vård man får var man bor i Sverige. Socialstyrelsens egna undersökningar understryker detta och visar även på att gemensamma läkemedelsrekommendationer kan bidra till en mer jämlik sjukvård i Sverige. Genom att öka det nationella samarbetet och likrikta läkemedelsförskrivningen sker både en effektivisering och en besparing, vården blir också mer jämställd.
Det är därför bra att vår motion tagits på allvar och att riksdagen i torsdags beslutade att uppmana regeringen i ett tillkännagivande att överväga om det går att tidigarelägga datumen för när lagen om en nationell läkemedelslista ska börja gälla. Riksdagen bedömer att läkemedelslistan kommer att förbättra patientsäkerheten och arbetet med att förskriva läkemedel.
Det är få motioner som får genomslag och därför är jag glad över detta

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Kompetensutvisningar måste upphöra!

Av , , 2 kommentarer 0

Hur kan vi förhindra att vi utvisar människor med hög kompetens på grund av oskyldiga misstag som den enskilda i många fall inte kan påverka. Det kan handla om att en person tagit ut för lite semester, har felaktig försäkring eller att en tidigare arbetsgivare av misstag inte betalat in rätt avgifter. I media kan vi läsa om alla dessa tragiska fall. Vi har idag ett rättsosäkert system när det kommer till det vi kallar ”kompetensutvisningar” Idag har Migrationsverket ett trubbigt regelverk och det är svårt för den enskilde att påverka ett utvisningsbeslut som är grundat på något man inte kan påverka. Sverige är beroende av arbetskraftsinvandring och vi måste därför se över våra regelverk så att vi inte riskerar att utvisa människor med hög kompetens. Om jag väljer att inte ta ut hela min inarbetade semester så händer ingenting. Om en person från ett annat land som arbetar här gör samma sak riskerar han att utvisas. Det är orimligt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer