Tveksam satsning!

Sverige borde ha världens friskaste befolkning och alla de bästa förutsättningarna för detta. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Från en rekordhög siffra 2002 sjönk antalet sjukskrivna i vårt land för att 2009 åter vända uppåt igen. Denna uppgång har givetvis en rad olika förklaringar men en stor grupp av våra sjukskrivna lider av psykisk ohälsa. Nu vill den rödgröna regeringen veta varför, den tillskjuter drygt 30 miljoner kronor till en forskningssatsning. Det är bra att satsningar görs men att satsa medel på forskning är för mig i detta fall en tveksam satsning!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Bra siffror för Västerbotten!

Spännande läsning på Svenskt Näringslivs näringslivshemsida. Svenskt Näringsliv har en företagarpanel som varje kvartal svarar på frågor om hur konjunkturen, investeringstakten och övriga marknaden ser ut. Resultatet är intressant att ta del av. Företagen i Västerbotten är i mer positiva än riket som helhet om konjunkturen. Det gäller både om vi tittar framåt och bakåt. Också i övriga frågor ligger Västerbotten i topp. Det som främst sticker ut är investeringarna. Hela 48 procent av företagen i Västerbotten uppger att de idag har högre investeringar än för sex månader sedan. Sverige har i snart två år befunnit sig i en högkonjunktur och den ökade efterfrågan från, framförallt Europa, avspeglade sig i en hög exporttillväxt under årets andra kvartal. Eftersom Sverige är beroende av hur vår utrikeshandel utvecklar sig kommer den ökade omvärldsefterfrågan att fortsätta gynna svensk tillväxt framöver

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

En fantastisk dag i Kalix!

I går hade jag förmånen att prata inför ett stort antal Moderatkvinnor från Norrbotten. Hotell Valhall i Kalix hade samlat engagerade moderatkvinnor som ville prata politik och som ville göra sin röst hörd i vårt politikutvecklingsarbete. Det är lätt att visa den målbild vi satt upp, det är däremot betydligt mer komplicerat att lyfta fram drivkraften att nå de uppsatta målen. Det var vad jag trodde, jag hade fått tre timmars taltid och var lite fundersam hur jag skulle fylla hela den tiden. Med facit i hand var det inget problem. Alla dessa engagerade moderatkvinnor hade hur mycket drivkraft som helst och de hade många bra förslag till politikutveckling. Det kommer inte att bli svårt att nå ut med den moderata politiken när man har så engagerade företrädare med en enorm drivkraft att förändra och att påverka. En fantastisk dag i Kalix!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Den vänstervridna retoriken är skrämmande och vilseledande!

Av , , 4 kommentarer 8

I Lokaltidningen har ledamöter i Vänsterpartiets distriktsstyrelse skrivit ett debattinlägg och jag har svarat dessa väldigtv tydligt!

Det är skrämmande att läsa hur okunniga och dåligt pålästa ledamöterna i Vänsterpartiets distriktsstyrelse är. I ett debattinlägg i Lokaltidningen påstår ledamöterna att företag som verkar inom vår välfärd saknar moral, etik, samvete och bara vinstmaximerar. Det är rent oförskämt av dessa okunniga ledamöter att påstå detta. De fortsätter att påstå att de företag som verkar inom vår välfärd inte har sina brukare, patienter eller elever i fokus utan det är ekonomin som styr. Ledamöterna visar återigen sin okunskap om hur företagande fungerar. Har inte vi våra patienter, brukare, elever i fokus så har vi inget företag att driva. Det är kvalitet och god service som är drivkraften i företagande inom välfärden och det är av den anledningen som så många väljer andra utförare än stat och kommun. Ledamöterna säger sig värna våra gemensamma skatteintäkter, och då ställer jag mig den mest naturliga frågan, hur kan de med gott samvete acceptera att många verksamheter inom offentlig verksamhet inte har en ekonomi i balans. Hur kan de acceptera förluster i välfärden och så blint förkasta verksamheter som har ekonomi i balans. Dessa inskränkta ledamöter i Vänsterpartiet pratar mot bättre vetande och har inte förstått hur verkligheten ser ut utanför deras ideologiska skygglappar. Att fortsätta påstå att verksamheter inom vård, skola, omsorg opererar på en fullständigt konstgjord subventionerad marknad visar än en gång på vilken okunskap som ledamöterna besitter. Vem betalar byggföretag för de skolor som byggs? Vem betalar för de ständigt pågående byggnationerna på NUS? Vem betalar för maten till våra äldreboende? Jag kan informera ledamöterna att det är vi gemensamt via våra skattemedel som gör det. Ledamöterna i Vänsterpartiet vet kanske inte hur våra skatteintäkter uppstår och då kan jag berätta för er att våra skattepengar som finansierar vår gemensamma välfärd kommer till stor del från företag som anställer medarbetare som i sin tur betalar skatt. Vårt land är beroende av att människor arbetar och det går tyvärr inte att leva efter Vänsterpartiets verklighet att alla ska ha rätt till bidrag och någon annan ska betala. Ledamöterna avslutar med att säga att det är skönt att förnuftet har folkviljan på sin sida. Vilken folkvilja då? Jag tror på den enskilde individens förmåga att själv fatta egna beslut, jag tror på valfrihet och att det är så vi utvecklar verksamheter. Jag tror inte på den verklighetsbild som ledamöterna i Vänsterpartiets distriktsstyrelse målar upp eftersom den liknar mer Nordkorea än Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Utveckla istället för att avveckla!

Av , , 10 kommentarer 0

Jag blir skrämd av den snedvridna debatten som tillåts fortsätta och som späds på av illvilliga retoriska propaganda maskiner som Jonas Sjöstedt med flera. Hur kan svenska skattebetalare fortsätta att blunda för förluster inom välfärden, hur kan man fortsätta blunda för att kvalitet inte sätts i första rummet utan det är blind ideologi som ska styra hur vi ska forma vår svenska välfärd. Vi är noga med att lyfta fram att vår välfärd är så välutvecklad och står i framkant och det stämmer på många sätt, men ska vi fortsätta utvecklas måste vi släppa skygglapparna och se vilken verklighet vi lever i. I Västerbotten har drygt 25% aktivt valt andra utförare inom skola, vård och omsorg då de vill ha möjlighet att påverka och att välja bort det man inte vill ha. Jag tycker det vore klädsamt att släppa ideologin och se hur vår välfärd kan utvecklas istället för att blunda och se välfärden avvecklas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

10 kommentarer

Bra samarbete löser hinder!

Omkring 65 000 nordiska medborgare bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat. Tillsammans bidrar de nordiska gränspendlarna med 5,3 miljarder euro till den nordiska ekonomin, samtidigt som länderna sparar in arbetslöshetsersättningar i miljardbelopp. För att arbetspendling ska fortsätta att fungera krävs det en samordning av de olika regelverk som våra Nordiska länder har. Det finns ett politiskt tillsatt Gränshinderråd som har fått de nordiska regeringarnas uppdrag att befrämja den fria rörligheten inom Norden. Det finns idag en rad olika gränshinder som redan är lösta tack vare att dialogen finns inom Gränshinderrådet. Det är ett bra initiativ att lösa utmaningar och se till utveckling i nom de Nordiska länderna .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

En helg att minnas!

Allhelgona eller Halloween? Vad är det vi firar denna helg, eller har vi redan firat den tidigare i veckan? I tisdags hade jag flera barn och ungdomar som knackade på min dörr och sa” bus eller godis”. Det är en typisk amerikansk sedvänja som landat hos oss vare sig vi vill eller inte. Enligt Svenska kyrkan är Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som lämnat det här livet. En helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. Det rimmar därför lite illa med den amerikanska sedvänjan med monster, blod och bus eller godis.

Oavsett detta önskar jag alla en trevlig helg!

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Våga för att vinna!

Nätverk är betydelsefullt i alla lägen, oavsett om vi pratar föreningsverksamhet eller rent privat. Det är dessutom oerhört betydelsefullt att ha nätverk rent professionellt, att träffa personer i liknande positioner, situationer som kan dela med sig av egna erfarenheter och ge av sig själv för att lyfta andra. Jag har förmånen att vara delaktig i ett nätverk med starka och energigivande kvinnor som har olika positioner i Västerbotten. Nätverket utgår från vår Landshövding Magdalena Andersson och hon bjuder in till träffar med en föreläsare och efter det öppen dialog. Att lyssna på hur en kvinna som Mona Edström Frohm, platschef på Volvo Lastvagnar berätta om sin resa till där hon är i dag var otroligt intressant. När hon fick erbjudande att åka till Brisbane, Australien och vara chef på en stor fabrik tog hon erbjudandet utan att tveka. Att som kvinna ta ett jobb som chef i en så mansdominerad verksamhet i ett land där jämställdhet inte har kommit så långt som i Sverige var verkligen tufft. Vågar man inte så vinner man inget heller.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Fler arbetsgivare utvecklar vår välfärd!

Av , , 5 kommentarer 1

Välfärdssektorn är ett område som ständigt är uppe till diskussion. Jag tycker det är bra att vi kan vända och vrida på frågan och på så sätt utveckla vår välfärdssektor. Jag läste ett debattinlägg skrivet av en person som tydligt hävdar att andra driftsformer och företagande i välfärdssektorn inte ger fler medarbetare. Det är ett intressant sätt att tänka. Jag skulle vilja påstå det motsatta. Om vi bara skulle ha en arbetsgivare i vår välfärdssektor , vad skulle förbättringen bestå av? Fler arbetsgivare innebär en utveckling av en sektor, det ger en möjlighet att höja kvaliteten och att skapa en flexibilitet på arbetsmarknaden för att öka möjligheten att byta arbetsgivare. Fler arbetsgivare inom vår välfärdssektor innebär dessutom en tydligare kontroll av våra skattemedel. Om de som driver företag inom vår välfärdssektor inte skulle ha en god ekonomisk hushållning skulle de inte finnas kvar. Den offentliga verksamheten har långt ifrån samma tänk när det gäller god ekonomisk hushållning. Det borde finnas samma goda ekonomiska hushållning eftersom det handlar om att använda våra skattemedel på ett så bra sätt som möjligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

5 kommentarer

Vindarna blåser åt rätt håll!

Det är på valdagen det gäller och det finns egentligen inte några andra säkra siffror. Alla opinionsundersökningar är en trend och en fingervisning av hur opinionsläget är just nu. Om man betraktar de ständigt återkommande undersökningarna som en fingervisning och på hur de politiska vindarna blåser just nu så kan jag inte annat än positivt konstatera att det är en förändring i rätt riktning. Moderaterna ökar nästan 4%, i stort sett i samma storleksordning som SD tappar väljarstöd. Jag hoppas att detta är en trend som fortsätter att hålla i sig .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera