Utmaningar med nya seniorboenden!

Förra veckan överlämnades en utredning till regeringen där man ger en bild av hur bostadssituationen för äldre ser ut i landet Den visar att två tredjedelar av lägenheterna i flerbostadshus inte fungerar för personer som inte klarar trappor. Hälften av alla ålders¬pensionärer i flerbostadshus saknar hiss i huset – och av dem som har hiss har mer än hälften ändå trappsteg i entrén. Och trappor som enda väg fram till entrén är faktiskt ännu vanligare i småhus. Enligt utredningen kommer om femton år ytterligare cirka 450 000 invånare i Sverige ha fyllt 75 år. Utredningen varnar för att om inget görs kan många äldre efter hand hamna i en ohållbar bostadssituation. Det behövs ett varierat utbud av bostäder som är attraktiva för seniorer och som fungerar att åldras i – samtidigt som det frigörs bostä¬der för yngre hushåll. Denna utmaning kan ingen kommun blunda för och det kommer att ställa höga krav på ett ökat bostadsbyggande

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ny organisation!

Sedan den 1 juli har Lycksele kommun en ny organisation. En förvaltning med 8 olika verksamheter under samma tak. Denna nya organisation har processats och förhandlats under en tid och inom vissa verksamhetsområden är den nya organisationen tydlig och kommer att fungera bra. Inom andra verksamheter råder det vissa frågetecken om hur de ska organiseras. Vad som också återstår är hur den politiska organisationen ska förhålla sig och organiseras. Det är viktigt att den nya organisationsförändringen går hand i hand med politiken för att få bäst resultat.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Mer satsningar !

Av , , 4 kommentarer 3

8 av 10 hushåll förlorar på regeringens politik. Det handlar om kraftigt höjd bensinskatt, sänkt disponibelinkomst för män och kvinnor, försämrade RUT- och ROT-avdrag samt en utbyggnad av bidragssystemen. Regeringen höjer skatterna med runt 40 miljarder och 90% av skattehöjningarna slår direkt mot jobb och tillväxt. Sammantaget hotas nu 20 000 jobb. Så tar man inte ansvar för Sverige. I dag presenterar Moderaterna sin budgetmotion som bland annat innehåller betydligt mer satsningar för att stimulera företagande, satsningar på att fler unga ska få sitt första jobb, satsningar på pensionärer och satsning på Sverige ska vara konkurrenskraftigt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Ensam är inte stark!

Av , , 2 kommentarer 2

Ensamkommande flyktingbarn kommer till Sverige i en allt ökande takt och här måste alla berörda myndigheter, organisationer och andra berörda samordna sina insatser. I dagsläget blir de allra flesta barn placerade på ett s.k HVB hem som idag kostar mycket. Regeringen föreslår nu införande av en ny boende form, ett stödboende som är en mindre resurskrävande boendeform. Det sker en rad olika andra arbeten parallellt med stödet till de ensamkommande flyktingbarnen och bla ökar regeringen på anslagen till hjälporganisationer på plats i Syrien. Det finns mycket att göra men det krävs att alla europeiska länder tar ett gemensamt ansvar för att vi ska komma någonvart.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Hög täckningsgrad!

Av , , 2 kommentarer 1

Hälften av alla personer över 65 år vaccinerade sig under influensasäsongen 2014/2015. Det når inte upp till WHO:s målsättning som är en 75 procents täckningsgrad för äldre och riskgrupper. PRO och SPF Seniorerna menar att ett vaccinationsprogram för äldre skulle omfatta vaccinationer mot influensa, pneumokocker och bältros. Bland barn är det bättre täckningsgrad men det finns föräldrar som av olika anledningar väljer att inte vaccinera sina barn. Jag tycker det är av stor betydelse att vi ger våra barn de vacciner som finns för att öka immuniteten. När det gäller att nå upp till WHO:s täckningsgrad för äldre så är det en bra idé och det vore intressant att se utvecklingen av detta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Sedelbyte!

Av , , 1 kommentar 1

I dag den 1 oktober är det sedelbytardag. Då får Sverige nya sedlar. Först ut är 20-, 50-, 200- och 1 000-kronors sedlarna och det historiska sedelbytet har föregåtts av en stor informationskampanj av det lite ovanliga slaget. Riksbanken har bland annat gjort en applikation för smartphones där man kan kontrollera sin sedel och se när utgångsdatum är, det finns information om de nya sedlarna och även ett spel där man kan testa sina färdigheter. Nästa år kommer 100-, och 500 kronors sedlarna och även de nya mynten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Viktigt med valberedning!

Det har skrivits mycket om bristen på jämställdhet i både statliga bolagsstyrelser som inom det privata näringslivet. Jag tror inte på kvotering in i en styrelse utan det finns andra vägar att gå. För att förändra en styrelse är det av största betydelse att man har en valberedning som fungerar bra. En bra valberedning som agerar aktivt och söker kandidater med rätt kvalifikation oavsett kön. Det är viktigt att valberedningen förstår sitt uppdrag och är aktiv under hela sin mandatperiod inte bara inför ett årsmöte.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

En punkterad såpbubbla!

Av , , 2 kommentarer 1

Tre av fyra företagare tror att skattehöjningarna i regeringens budgetproposition kommer göra det svårare för dem att nyanställa. Det framkommer i en ny företagarenkät från Svenskt Näringsliv. Med dessa siffror är det intressant att se hur Stefan Löfven och den rödgröna regeringen ska kunna leva upp till ett av sina vallöften att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En majoritet av de tillfrågade företagen påverkas dessutom negativt av höjd skatt på bensin och diesel, höjd marginalskatt, samt minskning av rot- och rutavdraget. Speciellt kritiska är företagen mot höjningen av arbetsgivaravgiften för unga. Över åtta av tio företag säger att den påverkar dem negativt. Stefan Löfvens vallöfte kommer att bli som de övriga löftena en punkterad såpbubbla .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Oönskade konsekvenser!

I gårdagens Agenda på SVT såg jag en debatt mellan socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Moderaternas talesperson i dessa frågor Johan Forsell. Först kan jag konstatera att det är väldigt trist när en minister använder härskarteknik i en diskussion och hela tiden avbryter och inte respekterar att någon annan har ordet. Diskussionen handlade om beslutet från den rödgröna regeringen att ta bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och det är ett beslut som kommer att få oönskade konskevenser. Frågan handlar inte om att personer som är sjuka ska vara sjukskrivna, det handlar om incitament att få rehabilitering och så småningom återgå till arbetsmarknaden. Nya Moderaterna och Alliansen satsar betydligt mer resurser på rehabilitering och tycker att det är betydelsefullt att människor får möjligheter att komma tillbaka efter en sjuskrivning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Norrlandskonferens !

Av , , 1 kommentar 1

I helgen samlas Moderater från de fyra nordligaste länen till Norrlandskonferens i Sundsvall. Det är ett fullspäckat program med mycket politikutveckling och spännande diskussioner. En helg att se fram emot.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar