Pusselbitarna faller på plats!

Det är intressant att läsa om de nya lagförslag som den rödgröna regeringen tagit beslut om. De har varit stora motståndare till RUT avdrag och har valt att försämra möjligheterna till att göra avdrag för dessa tjänster. Från och med den 1 augusti så utvidgas möjligheterna att göra Rut avdrag, inte i hur stor del du får göra avdrag för men vad du får göra avdrag för. Nu ska Rut avdrag omfattas av trädgårdstjänster, flytt och även It-tjänster. Under Alliansens regeringsperiod gjorde den rödgröna oppositionen en stor fråga av vilka tjänster som ingick i RUTavdraget och var kritisk till allt detta. Nu väljer man att utöka möjligheterna till att få göra RUT avdrag. Plötsligt händer det att pusselbitarna faller på rätt plats och man förstår vad saken handlar om!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ändrade intagningsregler!

Under Alliansregeringens åtta år vid makten ökade antalet poliser runt om i landet. Den rödgröna regeringen fortsätter satsa på att utbilda poliser och det är positivt. Nu ändras antagningskriterierna något för polisutbildningen. Nu till hösten 2016 hade drygt 6500 sökt till polisutbildningen och 550 studenter har antagits. Det är fortfarande ett stort tryck på ansökningarna och testerna är tuffa och hårda. Vi behöver fler poliser både i patrullerande tjänst och som utredare för att stävja den brottslighet vi har.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vi flyger och far!

Av , , 1 kommentar 1

Sverige är ett avlångt land och vi är starkt beroende av att ha en välfungerande infrastruktur för att vi ska kunna bo och arbeta i hela landet. Flyget är därför ett av våra viktiga transportmedel. Diskussionerna har varit många den senaste tiden om höjd flygskatt, nedläggning av Bromma flygplats. Swedavia, det statliga flygplatsbolaget som äger och driver tio svenska flygplatser varav Umeå är en, visade på ett underskott första halvåret 2016 men kunde ändå visa på ett överskott tack vare andra åtgärder. Passagerartillväxten har ökat med drygt 5 % vilket motsvarar nästan 19 miljoner passagerare som flyger mellan våra städer varje år. Vi är beroende av en väl utbyggd flygtrafik även om (MP) gör allt de kan för att försvåra.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Inga nyheter!

Av , , 6 kommentarer 1

Jag har vid ett flertal tillfällen ifrågasatt de statsråd som sitter i den rödgröna regeringen och representerar Miljöpartiet. Det är en genomgående trend att de inte håller hög kvalitet och inte levererar mycket politik. Vår biståndsminister Isabella Lövin är inget undantag. Trots att biståndsbudgeten uppgår till 43 miljarder så finns ingen ambition för politik.
I opposition var Miljöpartiet kritiskt mot att pengar togs från biståndet för att finansiera flyktingmottagande, i dag låter det annorlunda. Att pengar flyttas om från biståndsbudgeten till att finansiera svensk asylmottagning har diskuterats År 2014 tog alliansregeringen fyra miljarder kronor från biståndet för att finansiera det svenska asylmottagandet. Då var det en tiondel av hela biståndet. 2015 , 2015, tog den rödgröna regeringen 8,4 miljarder kronor – vilket var en fördubbling och innebär att en femtedel av totala biståndet nu försvinner. Är detta den enda politikutveckling vi ska ha inom detta område?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Gynnar inte Västerbotten!

Den rödgröna regeringen som säger sig stå för att hela landet ska leva har lagt fram ytterliggare ett förslag som starkt kritiseras. Förslaget handlar om att införa en kilometerskatt på tungtrafik. Svenska Näringsliv har gjort en enkät bland företag i Västerbotten och resultatet är entydigt. Företagen i Västerbotten är starkt kritiska till det redovisade förslaget och en överväldigande majoritet vittnar om hårda konsekvenser överlag.
- 6 av 10 av de svarande företagen i Västerbotten menar att konkurrenskraften försämras av den föreslagna kilometerskatten
- 9 av 10 företagare i Västerbotten tror att svenska företags internationella konkurrenskraft kommer försämras markant eller nämnvärt av den nya skatten
- 8 av 10 företagare menar att de inte har möjlighet att flytta transporterna från lastbilar
Detta förslag innebär stora försämringar för företag i länet och kan därför inte räknas som ett förslag som gynnar företagsamhet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Kort reflektion!

Av , , 9 kommentarer 3

En kort reflektion av den nyligen avslutade Almedalsveckan. De vanliga utspelen om förslag till nya reformer är något som hör till alla partier. Några förslag sticker ut mer än andra och det är (V) förslag om gratis läkemedel till alla över 80 år, detta ska finansieras genom införande av fler skatter. SD vill stänga alla gränser och bygga upp murar mot andra länder allt för att bevara det svenska, MP ska införa en rad miljöavgifter vilket i sig är motstridigt när de röstar igenom en försäljning av brunkol i Tyskland. M vill sätta ett tak för bidrag och det tycker jag är positivt, det måste löna sig att arbeta Det som är en gemensam nämnare för de flesta partier är att den svenska modellen lyfts fram som en förebild och något vi ska vara stolta över och fortsätta att utveckla. Vi har bara lite olika bild över innehållet i den svenska modellen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

9 kommentarer
midsommar

Trevlig midsommar!

Jag önskar alla en trevlig midsommar!
Under sommaren kommer jag att dra ned på antal inlägg på min blogg

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera
th

I dag avgörs det!

Av , , 1 kommentar 1

I dag går Storbritannien till valurnorna och ska genomföra en av de mest omdiskuterade folkomröstningarna. Ska landet lämna den Europeiska unionen eller ska landet stanna kvar, Kampanjen för och emot har lyft fram rader av argument som framförts av stora företrädare för de två alternativen och enligt opinionsinstitutens alla undersökningar så svänger det fram och tillbaka och det är ovisst ända fram till den sista rösten är räknad. Tidigare i veckan var det en övervikt för stanna, men det finns ingen säker prognos utan det gäller att med spänning avvakta resultatet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Saknar social kompetens!

Av , , 2 kommentarer 1

En majoritet av riksdagens partier inledde en överläggning om en gemensam bostadspolitik. Den planerade blocköverskridande överenskommelse som planerats har spruckit på grund av att en rad betydelsefulla frågor som investeringsstöd och statliga subventioner inte gick att kompromissa om. Det är givetvis olyckligt att den rödgröna regeringen och alliansens partier inte kan hitta gemensam politik men en förhandling innebär givande och tagande. Den nya bostadsministern Peter Eriksson (MP) uttryckte efter att samtalen avslutats” man kan leda en åsna till vattenkällan men man kan inte tvinga den att dricka” Vi får de ministrar vi förtjänar en som i detta fall saknar social kompetens.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Rättsväsendet hänger inte med

Det var i mars som fyra unga män greps efter en studentkryssning, misstänkta för grov våldtäkt på en jämnårig kvinna. Kvinnan har berättat att männen förgrep sig på henne på en efterfest och att hon var berusad och rädd. I fredags friades männen i tingsrätten med motiveringen att kvinnan inte var kraftigt berusad och att hon hade möjlighet att lämna hytten. Det är inte acceptabelt att lägga all skuld på offret och denna dom visar tydligt på att vårt rättsväsende inte fungerar på rätt sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera