Fler och fler förstår konsekvenerna!

Tobias Baudin fackförbundet Kommunals ordförande gick ut i lördagens Dagens Industri ut och kritiserade Reepalu utredningens krav på ett totalt vinststopp i vård, skola och omsorg. Det är en intressant svängning av retorik och jag förstår att även det stora röda partiet är öppen för förhandling i frågan eftersom de redan nu vet att de kommer att förlora votering i riksdagen. Jag tycker det är intressant att se hur mycket Stefan Löfven är beredd att förlora bara för att gå Jonas Sjöstedt till mötes. Är det verkligen värt att köpa (V):s röster och få alla andra emot sig i en betydelsefull fråga som skulle få katastrofala konsekvenser om gick igenom. Tacksamt är dock att fler och fler förstår konsekvenserna av den stora utredning som gjorts och diskussionerna börjar plana ut på en mer rimlig nivå.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ett tyst erkännande!

Av , , 1 kommentar 2

Rot- och rutavdragen minskade med 8,3 miljarder kronor 2016 jämfört med året före. Skatteverket tror att en anledning till minskningen kan bero på ändrade regler som gjordes 2016. Då sänktes skattereduktionen för rotavdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Antalet företag som utförde rotarbete minskade med cirka 6 000 medan antalet företag som utförde rutarbete ökade med cirka 800.Det är intressant att den rödgröna regeringen starkt kritiserat både RUT och ROT men nu inför man utökade möjligheter att använda skatteavdragen. Det är ett tyst erkännande av en bra reform

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Lottdragning eller struktur?

Förra året hade vi ett fullständigt kaos med den enorma mängd asylsökande som kom in i landet och placerades ut i landets kommuner. Året som gått har präglats av ett stort arbete att försöka beta av alla asylsökande, deras behov och försöka tillgodose barnomsorg, skola och praktikplatser. Trycket på sjukvården och främst primärvården har varit enormt och i början av hösten 2016 började trycket avta och arbetet kunde struktureras upp. Nu kommer nästa inferno när Migrationsverket flyttar de asylsökande igen utan kontroll. Det finns asylsökande med fullständiga personnummer och de som fortfarande saknar fullständigt personnummer och det är helt omöjligt att få en kontrollerad avrapportering eller överflyttning av alla asylsökande som ibland försvinner över en natt. Det är svårt att förstå om det finns en strukturerad tanke bakom den stora omflyttning som pågår eller om det är lottdragning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Slutet på alla helger

Trettonhelgen innebär slutet av julhelgen. I år har den varit ovanligt kort men jag hoppas att alla haft möjlighet att njuta av lite ledighet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Frågorna är många och svaren desto fler!

Av , , 6 kommentarer 3

Vi står inför stora utmaningar att klara av vår välfärd. Vårdköerna till slutenvården växer, kostnaderna för hyrpersonal slår nya rekord, vi utbildar fortfarande många inom vård och omsorgsyrken trots det saknas det ständigt medarbetare inom alla kategorier. Hur stoppar vi denna karusell på ett hållbart sätt. Frågorna är många och svaren desto fler. I Västerbotten har man i flera år sagt att vi måste satsa mer resurser på primärvården för att avlasta slutenvården. En bra strategi men då krävs det att man inte bara flyttar över arbetsuppgifter utan även resurser för att kunna utföra dessa. Vi måste även hitta en gemensam samsyn när det gäller hyrpersonal så att vi alla säger nej och på så sätt minskar efterfrågan. Denna fråga är komplicerad och kräver ett nationellt samarbete. Varför stannar inte utbildad personal inom vård och omsorgsyrken? Det sitter inte enbart i lön utan stor del även i arbetsmiljö. Vi har en stor utmaning att se möjligheter att förändra befintliga strukturer som inte fungerar så att vi öppnar upp för möjliga förändringar

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer

Mindre klasser, en väg att gå

Om en kommun ska kunna ta del av statsbidrag måste barngrupperna i förskolan minskas och leva upp till det riktmärke som den rödgröna regeringe slagit fast. Eftersom det finns en pedagogisk läroplan för förskolan så ställs stora krav på att leva upp till kvalitet och kompetens hos medarbetarna. I dag är det inte så enkelt att rekrytera rätt kompetens till förskola. Att minska antalet barn i förskoleklass är ett sätt att ge det resultat vi eftersträvar. Vi måste även öka attraktiviteten och statusen på förskollärare för att kunna leva upp till de pedagogiska mål som finns uppsatta. I alla undersökningar som gjorts gällande våra barns studieresultat så visar det sig att tidig inlärning ger bättre skolresultat.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera
Nyår

Gott Nytt År

Av , , 2 kommentarer 1

Önskar er alla ett riktigt Gott Nytt År

Elisabeth Björnsdotter Rahm

2 kommentarer

Vi är inne på fel väg!

Av , , 2 kommentarer 3

Det har under en längre tid diskuterats om den rödgröna regeringens satsningar. Jag tycker det är på sin plats att istället ifrågasätta och se att vi idag behöver andra alternativ. För att Sverige ska fortsätta att utvecklas behöver vi ett livskraftigt företagande för att öka skatteintäkterna till bla vår välfärd. Vi kan inte försvåra för företag genom regelkrångel, höga skatter och avgifter som den rödgröna regeringen konstant gör. De stora skattehöjningar som föreslås på åkerinäringen är ett exempel på hur fel det blir när man inte ser konsekvenserna av de förslag som läggs utan bara ser till att driva igenom ökade skatteintäkter. Jag ser också behovet av ökade intäkter men det finns en rad andra sätt att göra det utan att slå hårt på företag som är plattformen för att Sverige ska utvecklas i rätt riktning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

A och O med det svenska språket!

Ingången till en lyckad integrering är att man kan språket. Att läsa svenska för invandrare (SFI) är en rättighet för EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige. Det har visat sig att det ser lite olika ut runt om i landet om kommuner erbjuder SFI eller inte men en nyligen genomförd undersökning visar att en övervägande majoritet av landets kommuner erbjuder SFI, nästa problem är att undervisningen ska genomföras av den enskilde. Det får inte heller vara skillnad på män eller kvinnor. Ska man bo och arbeta i Sverige är det en förutsättning att man kan det svenska språket.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera
tomte

En riktigt God Jul

Av , , 2 kommentarer 2

Jag tillönskar er alla en riktigt God Jul.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

2 kommentarer