Carl-Oskar

Beslut ska tas där de hör hemma!

Av , , 4 kommentarer 2

I måndags kväll hade vi besök av en av Nya Moderaternas toppkandidater till Europaparlamentsvalet den 25 maj. Carl-Oskar Bohlin hade bjudits in av Jägareförbundet i Lycksele för att pratat rovdjurspolitik kopplat till Europavalet. Carl-Oskar var tydlig i sitt anförande varför är det viktigt att gå och rösta den 25 maj. Det är inte rätt att lagstiftning i Bryssel ska styra hur många vargar vi ska ha i Sverige. Det finns tydliga exempel på att lagstiftninegn inte hängt med och stämmer inte överens med den verklighet vi lever i idag. Det är viktigt att kunskapen och förståelsen för EU ökar eftersom lilla landet Sverige är ett exportberoende land och drar stora fördelar av ett medlemskap i EU. Däremot ska EU stå för gränsöverskridande lagstiftning och inte besluta om frågor som bäst kan beslutas på nationell nivå. En rak och tydlig Carl-Oskar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Detta är oacceptabelt!

Det är inte OK att skriva vad som helst och inte behöva ta ansvar för det! Personen som skrev en kommentar på min blogg var kopplat till ett inlägg om mitt uppdrag som styrelseledamot i Svenska Afghanistankommittén. Är det OK om personen kan lämna en rimlig förklaring varför det är bra att jag som riksdagsledamot har en bra efterlevandeförsäkring? Är det OK om personen inte menade att vara hotfull när han skrev att utan militärt skydd är jag lika kortlivad som en höna i Etiopien? Ska ett uppdrag som styrelseledamot kräva ett militärt skydd? Enligt åklagaren är det OK att jag som privat person får ta emot hot av detta slag men det är skillnad om jag är myndighetsperson! Detta är helt oacceptabelt!Detta är ett hot mot mig som riksdagsledamot! Det är inte OK att en person får skriva hotfulla kommentarer och när han blir åtalad så påstår han att han inte menade det! Jag upplever det han skrev som ett hot mot mig som person och det kan inte upplevas på annat sätt och personen ifråga måste stå till svars för det! Jag hoppas att vårt rättsväsende är starkare än så här!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det är inte Ok att skriva vad som helst!

Av , , 13 kommentarer 15

I en demokrati så har vi alla rätt att uttrycka våra åsikter och det är något som vi måste stå upp för och värna. Det innebär inte att jag måste hålla med om allt som tycks och sägs men jag måste respektera andra människors åsikter. Som politiker tycker jag att tonen i vårt samhällsklimat har blivit tuffare och det har blivit enklare att uttrycka sig anonymt och på så sätt inte behöva ta ansvar för sina åsikter. Jag får på min blogg ta emot många kommentarer och jag uppskattar att det blir en dialog och att åsikterna skiljer sig. Att som politiker ta emot kommentarer om mina politiska åsikter är självklart, det är däremot inte sjävklart att behöva ta emot kommentarer av personlig karaktär eller direkta hot mot mig som person. Jag polisanmälde en person för en kommentar på min blogg som var ett direkt hot mot mig som person och det är för mig ett brott att uttrycka sig som denna person gjorde. Att uttrycka sina åsikter anonymt har blivit ett enkelt sätt att inte behöva ta ansvar för sitt handlande och det blir så tydligt när man som denna person kliver över gränsen för vad som är accepterbart. Åklagarens beslut att inte väcka åtal för att det inte går att bevisa att personen hade ett uppsåt är för mig väldigt underligt. Har man inte ett uppsåt när man hotar en annan person till livet? För mig är signalvärdet väldigt tydligt, det visar att det är OK att skicka hot till andra människor och man behöver inte ta ansvar för sitt handlande. Jag tycker inte att det är OK att skriva vad som helst!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(V) lovar allt till alla!

Av , , 18 kommentarer 24

Häromdagen presenterade Jonas Sjöstedt och (V) sitt valmanifest och alla de punkter som de ska gå till val på. Föga förvånande så kommer deras paradbudskap vara att förbjuda vinster i skola, vård och omsorg. Sjukförsäkringen ska få höjda ersättningsnivåer, omfatta fler och betalas ut så länge det finns en ”pågående sjukdom”. Bostadsbristen ska byggas bort med 40 000 bostäder om året. Järnvägsinvesteringar­na ska öka kraftigt, och ”storskaligt försök med avgiftsfri kollektivtrafik” genomföras. Så fortsätter det, sida upp och sida ned.
Hur kan någon tacka nej till dessa generösa förslag? Vad som är problemet är att alla dessa löften inte är finansierade. Det är enkelt att lova allt till alla om man inte behöver ta ansvar för att genomföra sina löften. Jag läste en intressant debattartikel i Dagens Nyheter, läs hela artikeln!

http://www.dn.se/ledare/signerat/lofven-kommer-inte-runt-v/

Elisabeth Björnsodtter Rahm (M)

Positiva signaler för Västerbotten

I Alliansens vårbudgetproposition kommer välkomna satsningar på Västerbotten. 580 nya utbildningsplatser till Umeå universitet är en av satsningarna som ingår i den stora satsning som görs på skolan. Sastning på förstelärare i skolan kommer att innebära att nästan 400 lärare i Västerbotten får en möjlighet att få nya uppgifter med en löneförhöjning som en posiitv följd av statens satsningar. Bland de satsningar som görs på fler utbildningsplatser så finns det en extra satsning på att utbilda fler barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Det är en bra satsning eftersom vi ser idag att det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Ska vi kunna öka satsningar på skola, vård och omsorg är vi beroende av att det finns företag som vill anställa människor och här införs regelförenklingar för sjuklöneansvaret. Regeringen satsar också 700 miljoner på ett särskilt landsbygdsprogram. Pengarna ska användas till insatser som syftar till att ge en god tillgänglighet till kommersiell och lokal service i gles- och landsbygder. Det kan handla både om att stötta lanthandlare och bensinmackar och olika insatser för att öka tillgängligheten till lokal service.
Positiva signaler för Västerbotten!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stora satsningar på skolan!

I dag presenteras 2014 års ekonomiska vårproposition, mycket av de satsningar som görs är redan presenterade och det är satsningar på en rad olika områden. Ett område som prioriteras är skola, vård och omsorg. Här kommer stora satsningar på alla nivåer. Förskolan integreras i grundskolan och det innebär att hela grundskolan nu blir 10-årig. Skolinspektionen ska också få ännu större möjlighet att inspektera verksamheterna. Lågstadielyftet innebär satsningar på höjd kvalitet i undervisningen genom att till exempel minska klasserna, fler halvklass timmar, fler speciallärare. Satsningar görs på mer undervisningstid i lågstadiet och antalet matematiktimmar ökar. Listan på satsningar inom skolan är lång men det innebär att vi behöver fler lärare för att klara av dessa satsningar. Antalet utbildningsplatser ökar inom flera områden, både till speciallärare som till ämneslärare och extra satsningar görs på de som utbildar sig till ämneslärare där det idag råder stor brist som ex. matematik och NO ämnen. Det är positiva satsningar som vi på sikt kommer att se resultat av.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

IMG_4028[1]

Nato eller inte?

Av , , 9 kommentarer 8

Igår deltog jag i en debatt på Umeå Universitet om Sverige ska gå med i Nato eller inte. Det var ca 75 personer som hade samlats för att lyssna på ja sägare till Nato och även höra nej sägare lyfta sina argument. Efter det var det en debatt mellan några av oss riksdagsledamöter från länet. Jag som moderat företrädare lyfte fram vår position att vi är positiva till ett medelmskap i Nato förutsatt att det finns en stark folklig förankring och även en bred parlamentarisk enighet. Det gäller att inleda en intensivare debatt om hur vi ska förhålla oss till Nato och skapa en medvetenhet bland oss alla. Kunskapsnivån är generellt låg och likaså intresset. Det var också en tydlig signal, det var tre kvinnor förutom jag på denna debatt, att intresset inte är stort bland stor del av vår befolkning. En stark skiljelinje mellan oss och (S) är att de inte tycker försvarsfrågan är viktig eftersom de ägnat stor möda att montera ned vårt försvar under de senaste dryga 20 åren. Det hettade till i debatten när företrädare för (S) som vanligt lyfte fram att de satsningar som nu görs är för små, för sena. Vi hade inte stått inför denna utmaning att bygga upp vårt försvar från en låg nivå om (S) inte lagt ned i princip alla förband i hela vårt land.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Integration med Interaktion !

”Gärna Integration men ännu mera Interaktion”, det var titeln på ett seminarie som jag anordnade under moderatarenas stora Sverigemöte i Göteborg. Jag hade bjudit in företrädare från Yallatrappan i Malmö, Fryshuset i Göteborg och från Utipo i Umeå. Syftet med seminariet var att lyfta fram de goda exempel som finns när det gäller integration av våra invandrare och även skapa en dialog kring de utmaningar vi står inför. Företrädarna för de olika verksamheterna var tydliga med att det finns inga enkla lösningar men för den skull så behöver man inte krångla till det. Det gäller att skapa kontakt med våra invandrare och visa alla de möjligheter som finns när det gäller utbildning, arbetsmarknad och framförallt delaktighet. Integration handlar om att tillsammans skapa ett samhälle och det var ett av de gemensamma budskapen som företrädarna för de olika verksamheterna lyfte fram. Många kvinnor får inte eller vågar inte ta plats på vår arbetsmarknad och då finns det olika vägar att mötas för att förändra detta. Pia Granström från Utipo i Umeå berättade om flera av de kvinnor hon träffat i de olika projekt hon drivit som har olika intressen och hur Pia pushat dessa kvinnor att förstärka sina intressen och se möjligheter att starta egen verksamhet. Det var ett spännande seminarie där många goda exempel lyftes fram.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mänskliga rättigheter!

Av , , 4 kommentarer 6

Jag träffade företrädare för RFSU häromdagen och vi diskuterade mänskliga rättigheter, sexualitet och den oroande trend vi ser idag inom EU när exempelvis abortmotsåndet växer i allt fler länder. Det handlar om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och det handlar om rätt till sin egen kropp. Inom många områden är vi så upplysta i Sverige men när det kommer till sexualitet är det tydligt att normerna har förändrats vad vi anser vara OK och inte. De flesta landsting har ungdomsmottagningar eller motsvarande och här borde det vara självklart att både tjejer och killar söker sig dit för att få information. Tyvärr ser det inte ut så! En annan grupp i vårt samhälle som RFSU arbetar för är äldre, varför förutsätter vi att bara för att man blir äldre så har man inte behov av närhet från sin partner? Det oroande motståndet mot abort som växer i Europa är oroande och med allt fler politiska partier som växer fram inom Europa så kommer frågan om abort inte att bli enklare. Det finns många frågor som är oroande.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Varför vänta i 90 dagar?

Av , , 12 kommentarer 4

Företagande och jobb är den enskilt viktigaste frågan för Sveriges fortsatta utvecking. Jag tycker därför att det är en väldigt underlig retorik som (S) använder när man påstår att en höjning av arbetsgivaravgiften för unga inte kommer att påverka antalet jobb i Sverige. Jag har tidigare använt besöksnäringen som ett bra exempel där 10 000 nya arbetstillfällen skapats för unga människor. Denna bransch skulle med (S) förslag få en höjning av arbetsgivaravgiften för unga under 26 år vilket skulle innebära att det blir nästan 50 000 kronor dyrare per år för en arbetgivare att anställa. Skulle denna ökade kostand sakna betydelse? Skulle denna fördryring för arbetsgivare innebär att fler jobb skulle skapas? (S) går ut och lovar en jobbgaranti för unga, att de ska erbjudas en sysselsättning inom 90 dagar. Varför ska en ung person behöva vänta 90 dagar på att få en sysselsättningsåtgärd om det finns ett ledigt jobb i en växande bransch?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)