Bra satsning!

Den psykiska ohälsan ökar och går allt längre ned i åldrarna. Elevhälsan har i detta fall en viktig roll att spela och det finns idag inte tillräckligt med resurser för att klara av sitt uppdra fullt ut. Elevhälsan är skyldiga att göra en kartläggning av den enskilde eleven när så behövs och utifrån den vidta lämpliga åtgärder. Detta kan ta lång tid och påverkar både lärandet och skolgången. Nu satsar den rödgröna regeringen 284 miljoner på att förstärka elevhälsan och det är en positiv satsning. Satsning gäller ett år men jag förutsätter att den kommer att fortsätta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera
IMG_0252

Kampanj i Åsele

Idag avslutas den stora marknaden i Åsele och jag och min kollega Edward Riedl fanns på plats för att kampanja, samtala och lyssna in åsikter och kommentarer. Fast solen var stekhet hela dagen så var det mycket människor på marknaden och många som stannade till och vill prata. Åsikterna var många men den fråga som var mest aktuell för de flesta är den höga skatten på drivmedel och hotet att förbjuda dieselbilar. Vi bor i ett län där många av oss är beroende av att köra bil till jobbet och de nya skatterna och bestämmelserna påverkar många i stor omfattning. Denna fråga är högaktuell och något som måste ändras när vi byter regering i höst.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Bra med nationell kvalitetsuppföljning!

Utvecklingen av olika digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren, både i landstingens egen regi och på den privata marknaden. Patienter i storstäderna är de mest frekventa användare av digitala läkarbesök och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, därför föreslås att detta sker nationellt. Sedan digitala läkarbesök började rapporteras in till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antalet besök ökat i snabb takt. I april 2018 skedde drygt 35 000 besök, vilket kan jämföras med drygt 13 000 i april 2017. Jag kan se att det är positivt att vi har stor tillgänglighet inom vården men ser med oro på exempelvis förskrivning av antibiotika som vi i Sverige är återhållsamma med men som då kräver ett fysiskt besök för att kunna avgöra om man ska sätta in antibiotika eller inte. Det är exempelvis svårt att lyssna på lungorna på distans eller kontrollera en urinsticka. Då är det lätt att förskriva antibiotika utifrån patientens önskemål.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Snacka om 5i12!

Av , , 1 kommentar 6

Sverige har gått från den djupaste lågkonkonjunkturen sedan 1920-talet in i en högkonjuktur. Detta har de senaste åren visat sig med stor tydlighet att arbetslösheten sjunker och att allt fler företag står utan rätt kompetens. Nu satsar den rödgröna regeringen 2 månader innan valet på att locka fler till vuxenutbildning. Kommuner kan söka statsbidrag och regeringen har avsatt 50 miljoner kronor till landet alla 290 kommuner. Det är positivt att satsningen görs men det känns som om det är i senaste laget och det finns ingen långsiktighet i denna satsning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Förtroende?

Av , , 4 kommentarer 4

Tillbaka efter några veckors semester och tid för reflektion. Jag läser i media att den rödgröna sidan av politiken har större förtroende i vårdfrågor än vad allianspartierna har. Det är inte något nytt fenomen men jag ändå inte låta bli att fundera vad detta står för. Förtroende är något som måste förtjänas och det innebär att man måste uppvisa något slags positivt resultat för att visa på detta förtroende. I Västerbotten har den rödgröna ledningen höjt landstingsskatten men fortfarande uppvisas ett enormt stort underskott. Vårdköerna växer och vi är inom många områden sämst i landet på att erbjuda vård i tid. Hur kan den rödgröna ledningen få fortsatt förtroende med ett sådant resultat år efter år. En fråga att ställa sig!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer