Debatt i morgon!

I morgon har jag debatt med statsrådet Ardalan Shekarabi på min interpellation gällande vinster i välfärden.
Med anledning av ovanstående är mina frågor till statsrådet Ardalan
Shekarabi följande:
1. Hur ser statsrådet på möjligheten att ”kasta” Reepaluutredningen i
papperskorgen och tillåta att vi har andra driftsformer inom vår välfärd?
2. Har statsrådet någon plan för hur vår välfärd ska drivas i likvärdiga
former oavsett driftsform och för hur den nya inriktningen kommer att
emottas av alla kommuner och regioner ute i landet?

Jag tycker det är märkligt att ingen vågar lyfta frågan om förluster i välfärden. 2017 uppvisade Västerbottens läns landstings egna hälsocentraler ett underskott på 96 miljoner kronor. Det är inte ok att inte hantera våra skattepengar på ett ansvarsfullt sätt. Att dessutom använda sig av kreativ bokföring och avskriva förlusterna är ännu värre.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Är det rätt att ge bistånd till de som inte har rätt att vistas i vårt land?

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Det förekommer att kommuner ger ersättning för mer varaktig försörjning till personer utan rätt att vistas i landet. Detta minskar drivkraften hos den enskilde, som befinner sig i landet utan tillstånd, att återvända till sitt hemland och undergräver därmed den reglerade invandringen.

Det rimliga är att kommuner i sådana här situationer bara får erbjuda mycket kortvarig hjälp. Parallellt med att sådan kortvarig hjälp ges bör kontakt tas med Migrationsverket.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

Avser ministern och regeringen att ta initiativ för att förbjuda kommuner att ge annat än mycket kortvarig hjälp till personer som vistas i kommunen utan tillstånd att vistas i landet?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

När får vi ett förvar i norra Sverige?

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Det råder en stor brist på förvarsplatser i Sverige. Det vittnar både polisen och Migrationsverket om. Moderaterna och Kristdemokraterna satsar särskilt på fler förvarsplatser i den budget för 2019 som riksdagen har fattat beslut om.

Vi har därtill från Moderaterna i flera år påpekat behovet av ett nytt förvar i norra Sverige. Det mest nordliga förvaret i Sverige i dag finns i Gävle. Det betyder långa resvägar, särskilt för polisen.

Migrationsverket har ett pågående arbete med att inrätta ett nytt förvar i norra Sverige. Detta arbete går dock trögt. Under första halvåret 2018 var arbetet inriktat på en befintlig anläggning i Östersund. Detta projekt lades dock ner sedan polisen gett besked om att placeringen i Östersund var olämplig. Ett nytt arbete påbörjades.

Fortfarande finns det, såvitt känt, ingen tidsplan för när ett nytt förvar i norra Sverige kan finnas på plats.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

När kommer det att finnas ett nytt förvar i norra Sverige på plats?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera