Fel fokus!

Av , , 2 kommentarer 3

Det är intressant hur den rödgröna regeringen väljer att fokusera sina insatser för att som de säger stärka upp vård och omsorg i Sverige. Vi ser en väldigt stor utmaning inom vård och omsorg där många väljer att avsluta sin tjänstgöring eftersom de inte orkar arbeta i den arbetsmiljö som idag råder inom många verksamheter. Istället för att titta på hur vi kan behålla våra medarbetar inom vård och omsorg väljer man helt andra fokus. Socialminister Annika Srandhäll har tillsatt en utredning som ska titta hur man ska begränsa s.k vårdsponsring. Det är märkligt att detta kräver en utredning, alla landsting har idag upphandlingsavdelningar som sköter alla inköp. Den frågan som socialministern ska utreda kan därför inte vara en stor fråga. Lägg fokus på en bra arbetsmiljö istället för onödiga utredningar

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer
IMG_1675

Tack Melker Karlsson

Lycksele Sportklubb har under de senaste åren hyllat våra ishockeyhjältar. Igår kväll passade vi på igen att fira vår Melker Karlsson. Melker som under ett antal säsonger spelat i NHL och spelat otroligt bra ishockey. LSK passade på att hylla Melker och hissa upp en stor vimpel i samband med att vi har hockeyskola för närmare 100 ungdomar. Det är viktigt med positiva förebilder och Melker är verkligen en förebild att lyfta fram som visar att man kan komma långt med vilja, mycket träning och givetvis talang. Ett stort tack till Melker Karlsson för att vi i LSK får använda dig som en stor och positiv förebild

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

När ska utredningen läggas ned?

Av , , 5 kommentarer 5

Nu har Illmar Reepalu kommit med sitt andra delbetänkande i hur han tänker sig Ordning och reda i välfärden. Det blev en stor debatt kring hans slutsatser där att ett vinststopp skulle vara det som skulle göra skillnad. I delbetänkande nr 2 kommer nästa förslag. Bästa sättet att stärka kvaliteten i välfärden är inte att mäta och följa upp just kvaliteten utan att begränsa möjligheterna att ta ut vinst. Med spänning ser jag fram emot nästa slutsats. När ska denna utredare avsluta sin helt absurda utredning. Slutsatserna blir alltmer verklighetsfrämmande.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

5 kommentarer

Var finns spärren?

Av , , 2 kommentarer 6

Vi kan inte vara utan sociala medier och vi använder oss allt mer av olika funktioner inom sociala medier för att kommunicera. Detta är en utveckling på gott och ont. Jag kan se en rad positiva anledningar till varför vi ska använda sociala medier och det har underlättat för många av oss att vara närvarande i vad som händer och sker. Den största negativa konsekvensen av ett utökat användande av sociala medier är att det är så enkelt att gömma sig bakom anonyma signaturer och använda sin röst till att trakassera och hota andra på sociala medier. Det är anmärkningsvärt hur denna möjlighet har skapat ett beteende utan tanke på att det finns en mottagare av trakasserier och hot. Jag tycker det är fruktansvärt att det finns så många människor som inte har en spärr som säger stopp !

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Winwin för alla!

Jag läste en intressant artikel i VK i måndags. Den tog upp en aktuell fråga gällande alla våra mindre kommuner i Västerbotten. Vi har ett minskande befolkningsunderlag men ändå ska den kommunala servicen upprätthållas i samma omfattning och alla kommuner ska ha egna tjänstemän på alla positioner. Samarbete är ett ord som låter bra men när det kommer till handling så gäller ”samarbete men inte på vår kommuns bekostnad” Det är en tanke som inte kommer att fungera om vi inte hittar former för samarbete mellan våra kommuner. För att kunna erbjuda den bästa kompetensen och servicen måste vi hitta bra former till samarbete. Vi kan inte ha gymnasieskolor som inte fyller sina utbildningslinjer och kan erbjuda kompetenta lärare. Vi kan inte ha myndighetspersoner på varje kommunhus som hanterar så få specifika områden att de tillslut inte har kompetens för detta. Samarbete som innebär en winwin situation för alla är det som måste till.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Plötsligt blev det tyst!

Av , , 2 kommentarer 1

Plötsligt blev det alldeles tyst, Motorveckan har avslutats och många av de häftiga, snygga bilarna har lämnat Lycksele. Det har som vanligt varit en intensiv vecka med många evenemang och mycket människor i farten. Jag har personligen inte ett stort motorintresse men jag kan inte låta bli att fascineras av allt som händer under Motorveckan. Det är positivt att Lycksele sätts på kartan och att vi får positiva ambassadörer för Lycksele.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Se möjligheter och erbjud morötter!

Vården utvecklas ständigt, behandlingsriktlinjer uppdateras och läkemedel förbättras och förfinas. Vi ser en stor skillnad på kraven som ställs på häls och sjukvården och här gäller det att alla medverkande är med på allt som sker. Vi ser en stor utmaning att utbilda specialistsjuksköterskor och det finns en rad anledningar till detta. Regeringen har utsett en utredare för att se hur vi kan öka antalet utbildade specialistsjuksköterskor. Det gäller att vara lyhörd inför den arbetsmarknad som finns och kunna erbjuda bra förutsättningar och individualisera morötterna för att locka fler att utbilda sig. Erbjuda bra arbetsmiljö, kanske utbildning med betald lön, ett utvidgat ansvarsområde, ja alternativen är många.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Hur länge ska detta fortsätta?

Av , , 4 kommentarer 4

Hur länge kan vi han en statsminister och en rödgrön regering som inte tar sitt uppdrag på allvar och inte förstår konsekvenserna av detta. Media har rapporterat om ett antal händelser där Stefan Löfven och hans ministrar har stått handfallna och inte agerat i tid eller kraftfullt. Den senaste incidenten som rör Transportstyrelsen är ytterliggare ett bevis på att vi har en regering som inte tar ansvar. När det uppdagas att den tidigare generaldirektören brutit mot lagar som skyddar våra register skyller ministrar på varandra för att skydda sin egen rygg, alla har varit medvetna om det inträffade under lång tid utan att de tagit ansvar. Hur länge ska detta få fortsätta? Sverige behöver en ny regering!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Trygg miljö för blåljuspersonal!

Blåljuspersonal kan aldrig säga nej, blåljuspersonal kan inte avstå att hjälpa nödställda på grund av att det är dåligt väder, dåliga förutsättningar, de måsta alltid rycka ut. Blåljuspersonal är en utsatt yrkesgrupp som på senare tid blivit alltmer ansatt av hot och våld vilket är helt oacceptabelt. Det är aldrig acceptabelt att människor utsätts för hot och våld men när en yrkesgrupp blir larmad för att undsätta personer som behöver hjälp ska man inte utsättas för hot och våld. Regeringen ska utreda en nationell alarmeringsfunktion för att de olika kategorierna blåljuspersonal ska kunna kommunicera enklare. Det är ett steg i rätt riktning men det kommer att krävas betydligt mer för att skapa en trygg arbetsmiljö för blåljuspersonal

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

En aning märkligt!

Penningpolitik är inte helt enkelt att förstå sig på men så pass mycket är klart och tydligt att de åtgärder som Riksbanken vidtagit för att hålla nere reporäntan på en minus nivå och samtidigt köpa statsobligationer har haft effekt. Inflationen har ökat något och här spelar givetvis omvärldens situation in. Det är något lugnare runt om i vår omvärld även om media rapporteringen inte riktigt ger oss den bilden. Vad som nu är märkligt är att vi har en finansminister som inte ser detta . Hon slår sig för bröstet och säger att det går bra för Sverige tack vare hennes politik, har hon missat att vi gått från en av de värsta lågkonjunkturerna sedan 1920-talet in i en högkonjunktur? Det vore en aning märkligt om det inte gick bra för Sverige eftersom vi klarade av den djupa lågkonjunkturen på ett otroligt positivt sätt. Finansministern har inte heller förstått att det är i högkonjunktur vi måste spara för att klara av nästa lågkonjunktur. Vår finansminister lånar upp mer pengar istället för att spara. En aning märkligt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera