Vi blir bara fler och fler!

Statistiska Centralbyrån visar att under 2017 så ökade Sveriges befolkning med drygt 125 000 personer. Vi är nu drygt 10,1 miljoner innevånare i vårt land. Den folkbokförda befolkningen ökar av två anledningar. Det föds fler barn än det dör personer och antalet invandrare har varit betydligt fler än antalet utvandrare. I Västerbotten ser det lite olika ut våra stora kommuner Umeå och Skellefteå ökar men även mindre kommuner som Lycksele, Malå och Vännäs visar på en relativt stor ökning av invånarantalet. Det är positivt att vi växer men det ställer krav på att vi ska kunna tillgodose service på alla nivåer, vi ska kunna erbjuda arbete, utbildning och bostad. Angenäma utmaningar men dock en realitet. Antalet bostäder har inte ökat i stor omfattning i andra områden än våra kuststäder men nu ser trenden lite annorlunda ut och vi måste våga se det positiva i utveckling och ta steget från tanke till handling

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vindarna blåser inom äldreomsorgen!

Jag läser med stort intresse allt som skrivs om vår äldreomsorg. Vindarna blåser fram och tillbaka när det gäller vilka trender som är aktuella. Ska vi bygga fler äldreboenden, ska vi satsa på kvarboende med hemtjänst eller ska vi bygga trygghetsboenden. Detta är ett axplock av alla vindar som blåser. Många forskare anser att kvarboende med hemtjänst är att föredra och lyfter fram fördelen med att bo hemma i sitt eget hem med stora igenkänningsfaktorer. Är det positivt som änka/änkling att bo kvar hemma med alla minnen och ofta leva ett ensamt liv. Är ett äldreboende att föredra ofta med , institutionsliknande förhållanden, ja för många svårt sjuka kan det vara en fördel. Jag tror på en utveckling där vi blir allt friskare och kommer att ställa högre krav bla på våra boenden. Att satsa på attraktiva trygghetsboenden med möjligheter till hjälp, olika aktiviteter och att ha tillgång till uppehållsytor är i min framtid något som vi ska satsa betydligt mer på

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Det finns inget annat sätt att stoppa dom !

Av , , 8 kommentarer 10

Den 9 september är det val och vi har alka ett ansvar att rösta bort den rödgröna regeringen. Den har lagt fram förslag efter förslag dom alla har det gemensamma målet att göra det svårare att bo på landsbygden och framförallt i den norra delen av landet. Den rödgröna regeringen fortsätter med sina floskler om alla människors lika värde och när det kommer till kritan gör de tvärtom. Nu lägger man fram ett förslag som innebär att barn under 12 år med särskilda behov blir helt utan möjlighet att få assistans utanför hemmet. Det är skrämmande att de bara fortsätter sina oövertänkta förslag. Det finns inget annat sätt att stoppa dom, rösta rätt den 9 september

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8 kommentarer

Vad gör vi åt utvecklingen?

Av , , 3 kommentarer 2

Jag läste en ny rapport från Nordiska ministerrådet där man lyfter fram behovet av en yngre befolkning. Vid första anblicken verkar påstående lite underfundigt men det står för något betydligt mer allvarligt. De nordiska länderna går bra ekonomiska och när vi tittar på arbetsmarknaden. Jämför vi med länder inom EU så ser vi en stor skillnad mellan de nordiska länderna och länder inom EU. Nordiska länderna är de mest digitaliserade områdena inom EU. Det är intressant att jämföra de nordiska länderna och den nordligaste delen av Finland sticker ut jämfört med övriga länder i Norden och om utvecklingen fortsätter så kommer år 2030 ca 50% av alla att vara över 65 år .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Stort antal undersysselsatta!

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 5.025.000 personer, en ökning med 104.000 jämfört med samma kvartal föregående år. Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 67,6 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 322.000. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,0 procent, en minskning med 0,4 procentenheter, Ett stort antal positiva siffror för ett land på toppen av en högkonjunktur. En ny spännande siffra jag inte noterat tidigare är att bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Bland de sysselsatta i åldern 15-74 år var 236.000 undersysselsatta. Undersysselsatta utgjorde 4,7 procent av de sysselsatta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vem stöttar vem?

Politik engagerar, politik får oss att reagera och i vissa fall även att agera. Jag tycker det är intressant att lyssna av hur Vänsterpartiets kongress diskuterar sina frågor på den i helgen avslutade kongressen. Vänsterpartiet anser att om vi bara beskattar de rikaste i Sverige kommer alla andra att få det bättre. Jag undrar om Jonas Sjöstedt och hans partivänner har full koll på hur det ser ut i vårt land. Det är få länder som har så stor så kallad medelklass som Sverige. Jag tror inte att en ökad beskattning av våra rikaste i landet kommer att göra den stora skillnad som Sjöstedt målar upp. Vänsterpartiet är enligt dom själva det enda partiet som står för jämställdhet och det är spännande att man påstår det samtidigt som man tydligt försvarar sitt samarbete med Stefan Löfven. De båda partierna gör allt för att krossa eget företagande speciellt inom välfärden där vi hittar flest kvinnor. Hur snett blir inte jämställdhetsdebatten när man tycker det är ok att byggnadsarbetare bygger äldreboenden men kvinnor får inte driva och arbeta inom dessa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Bättre matchning

I måndags träffade jag personer från en rad olika företag i Västerbotten och en av frågorna som de var tydliga med var att brist på rätt kompetens är en stor utmaning och det är något vi kommer att få leva med ett längre tag. Sverige har fortsatt bred jobbtillväxt och en utbredd brist på arbetskraft inom flera yrkesområden. Det finns goda möjligheter till jobb inom många yrken men det krävs minst gymnasieutbildning för att få en långsiktig etablering på arbetsmarknaden, Vi måste också få till ett bättre samarbete mellan skola och näringsliv så att vi utbildar den kompetens som efterfrågas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vi måste ha samma mål

2016 rapporterades drygt 15 500 fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens i Sverige. 2030 har antalet fördubblats, enligt prognosen. 2050 tros antalet fall vara drygt 70 000, det vill säga mer än fyra gånger fler än idag. Denna utveckling är alarmerande och innebär ökade kostnader för vård och behandling. Vi har bra strategier i landet men det gäller att alla har samma mål med antibiotikaförskrivningen. Jag är lite skeptisk att man kan kontakta sin läkare på nätet och få antibiotika förskrivet utan klinisk undersökning. Vi ligger trots detta på en bra nivå jämfört med andra länder men det krävs fortsatta insatser.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Stor viktiga fokusområden!

Nya moderaterna presenterade före helgen vilka fyra huvudområden som kommer att ligga till grund för den politik som vi kommer att gå till val på den 9 september. Fokusområdena kommer att vara ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring och integration och sjukvård och skola. Det är stora och betydelsefulla områden för oss alla runt om i landet. Sedan 2014 har vårdköerna fördubblats och Moderaterna satsar därför på en utvecklad kömiljard för att återigen korta dem. I skolan behövs mer kunskap, bland annat genom fler undervisningstimmar i matematik och svenska. För att vården och skolan ska fungera måste både medarbetare, patienter och elever känna sig trygga. Vi ska ställa tydliga kvalitetskrav inom välfärden och samtidigt värna mångfald och valfrihet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Svårtolkat!

Från den 1 februari är det förbjudet för förare av fordon att hålla i en mobiltelefon, prata, surfa eller skicka sms .Ändringen i trafikförordningen är en skärpning av lagen från 2013 om hur mobiltelefoner får användas under bilfärd. Sverige följer därmed många andra länders förbud. Föraren får använda ”handsfree” endast om det inte menligt påverkar körningen av fordonet. Lagen säger att ingen mobiltelefon/navigator eller annan kommunikationsutrustning får användas om föraren håller den i handen. Enligt polisen är detta en skärpning av lagstiftningen som är lite knepig. Var går gränsen för om det är ok att använda handsfree eller inte, idagsläget vet ingen

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera