Fina ord utan något som helst innehåll!

Av , , 3 kommentarer 10

Det hade kunnat vara en bra insändare i VK från den styrande majoriteten i Västerbottens landsting men som vanligt så är det en insändare fylld med fina ord utan några som helst konkreta lösningar och svar på den stora frågan om hur man ska lösa den alltmer ökande kostnader för hyrpersonal. Man skriver så fint i insändaren att ”Vårdpersonalen är grundbulten i landstingens verksamhet som måste värnas om och ges goda förutsättningar”. Jag håller helt med om detta men då hade det varit bra om det fanns en tydlighet om hur detta skulle göras. ”En trygg, säker och jämlik vård är det som landstinget i Västerbotten ständigt har som måttstock” fortsätter den rödgröna majoriteten att skriva och det känns inte riktigt som om skribenterna är riktigt förankrade i sin egen verklighet. Hur jämlikt blev det för Skellefteås och Lyckseles öron patienter som nu alla måste åka till Umeå? Avslutningsvis kommer den stora släggan för den politik som den rödgröna majoriteten säger sig representera ” Vi tar nu krafttag för en stabil personalstyrka, en hållbar ekonomi och en tillgänglig vård. Det är en ansvarsfull politik.” En hel insändare med fina ord utan det minsta innehåll, det är inte vad jag vill läsa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Vi är utplottrade!

I lördags lyssnade jag på statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. En klok person med stor erfarenhet av hur den politiska världen fungerar. Han var tydlig med att den politik som vi för idag inte riktigt har landat i den verklighet vi alla befinner oss i. Stig-Björn pratar om att vi idag är så ”utplottrade” vilket i stora drag innebär att vi har många strängar på vår lyra, vi är ständigt uppkopplade och har många kontakter igång samtidigt. Det var intressant att lyssna på hur han beskriver hur den politiska beslutsgången inte hänger med och ingen av de politiska partierna är riktgt med på tåget. Detta är givetvis ett kåseri av honom men till viss del har han rätt, vi är i en övergångsperiod hur vi kommunicerar våra politiska budskap, ska vi använda papperstidning, annonser, Facebook, andra sociala medier? Det kommer att bli en spännande valrörelse och se vem som träffar mest rätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Måste tänka nytt för att kunna förändra!

Av , , 4 kommentarer 2

Västerbottens Läns Landsting prognostiserar för ett enormt underskott. Ett underskott som nu ska hanteras. 20011 iscensatte landstinget Projekt Balans där syftet var att få en budget i balans, det lyckades inte riktigt som var tänkt. Då stängde man bland annat ned 50 vårdplatser, man överförde 15 000 patientbesök till primärvården utan att tillskjuta medel till primärvården. Nu ska man titta över kostanden för bland annat hyrpersonal. Utmaningen med hyrpersonal är stort och det växer. Varför, är en viktigt fråga att ställa och jag tror att mycket handlar om arbetsmiljö och hur man organiserar arbetet på respektive klinik. Vi kunde läsa om en hälsocentral i länet som helt arbetat bort hyrpersonal och nu har egna fastanställda. För att uppnå det krävs ett stort och omfattande arbete där man måste inse att man måste förändra arbetssätt, måste tänka om för att kunna uppnå ett annat resultat.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Uppåt för (M)!

Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade igår sin stora partisympatiundersökning. Denna undersökning presenteras två gånger per år och ansens vara den undersökning som är mest tillförlitlig av alla opinionsundersökningar som presenteras ganska frekvent. Det är en undersökning som isar på hur ett valresultat skulle se ut om det vore val idag. Moderaterna har ökat stort sedan undersökningen i maj och nu kan man se att Alliansen är större än de båda regeringspartierna. En utmaning kvarstår dock att KD klättrar över spärren och får mer än 4 %. Oavsett tillförlitlighet så är det ändå resultatet den 9 september 2018 som gäller och det är det vi måste förhålla oss till.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Svår nöt att knäcka!

Jag tycker det är intressant att läsa rapporter, skrivelser och andra dokument som visar på nytänkande och på att utvecklingen går framåt. Nu har VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut lämnat en rapport till regeringen med förslag till kollektivtrafik på landsbygden. Jag visste inte ens att vi hade ett institut som VTI, intressant är att detta institut konstaterar att bil är viktig på landsbygden. Rapporten ger exempel på och beskriver lösningar för ökad tillgänglighet och mobilitet på landsbygd. Lösningar kan vara olika typer av anropsstyrd trafik, gratis kollektivtrafik och samordning av olika trafikformer och tjänster, till exempel att öppna skolskjutsar för allmänheten. Bussar och järnväg pekas ut som betydelsefulla för att kollektivtrafik på landsbygden kan utvecklas. Jag är enig med detta men om vi titta på hur det ser ut i verkligheten med vägnätet, med en icke elektrifierad järnväg där man har tågset som inte riktigt är gjorda för det norrländska klimatet så blir det en svår nöt att knäcka hur vi ska få ene bättre kollektivtrafik på landsbygden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Det är insidan som räknas!

En stor byggkran tornar upp sig mot himlen ovanför Lycksele Lasarett. En byggkran av storleken som ger signaler om stora byggnationer och renoveringar. Det är positiva signaler för Lycksele och för hela inlandets hälso- och sjukvård. Vi säger ofta skämtsamt att det inte är storleken som räknas utan det är insidan. I detta fall tycker jag att det stämmer ganska bra. Landstingsledningen har kört över medarbetarna inom en rad kliniker vid Lycksele Lasarett och trots deras protester infört länskliniker. Stora kliniker som toppstyrs från Umeå och som innebär en stor och otymplig organisation. En organisation som innebär att alla patienter ska stå på samma väntelista och följden av detta är att vårdgarantin inte går att uppfyllas av någon. En bra arbetsmiljö förutsätter en god styrning och ledning och detta är svårt att uppnå om det inte finns en ansvarig chef närvarande som kan se medarbetarna och som kan uppmärksamma positiva och negativa frågeställningar i ett tidigt skede. Högst ansvarig tjänsteman inom landstinget uttrycker att protesterna från medarbetarna vid Lycksele Lasarett och uppsägningen av en ortoped bara är grus i maskineriet, inget som betyder något för den fortsatta utvecklingen. Jag befinner mig i landstingets primärvård, som ska vara 1:a linjens sjukvård känner mig djup oroad över den utveckling som sker vid Lycksele lasarett. Förutsättningen för att vi ska kunna bedriva en 1:a linjens sjukvård är en trygg och stabil specialistsjukvård som kan ge råd och stöd när primärvårdens patienter har behov av det. Landstingen får bygga och renovera utsidan hur mycket som helst men har vi inga medarbetare som arbetar på insidan av det stora fina lasarettet så faller huset samman som ett korthus. Grunden för en bra sjukvård är medarbetare och en tydlig och närvarande styrning och ledning. Det finns inget annat alternativ än att tänka om och tänka rätt, länskliniker med toppstyrning i stuprör ger ingen högre kvalitet och bättre vård till våra medborgare, snarare tvärtom.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vänder kappan efter vinden!

Av , , 1 kommentar 5

Måndagens utspel från den rödgröna regeringen visar återigen hur desperat Stefan Löfven och hans socialdemokratiska ministrar är. För två månader sedan när stora demonstrationer runt om i landet ville att de asylsökande ensamkommande ungdomarna främst från Afghanistan skulle få stanna. Då var migrationsministern tydlig med att vi måste värna asylrätten och inte göra undantag. Nu låter det helt annorlunda. Nu finns det tydligen möjligheter att göra undantag genom att ställa lite märkliga krav och göra en gränsdragning som innebär att väldigt många av de ensamkommande ungdomarna som kom hösten 2015/våren 2016 inte omfattas av dessa undantag. Det känns väldigt instabilt när Stefan Löfven inte står upp för sin politik och väljer att byta inriktning bara för att sitta kvar i regeringsställning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Fruktansvärda berättelser!

Könsstympning är förbjudet enligt lag och straffbart i Sverige. Men det händer att kvinnor i drabbade grupper har utsatts för könsstympning innan de kommit till Sverige. Det förekommer att familjer tar sina döttrar på semester till sina hemländer och utsätter dem för könsstympning. När de återvänder till Sverige och det upptäcks kan åtal väckas. Tyvärr är detta väldigt svårt att upptäcka och det är något som få vågar prata om. Jag träffade en kvinna som bott länge i Sverige som berättade att hon som 8-åring könsstympades hemma i den by hon då levde i. Hon berättade att hon fick någon sorts bedövning som inte hjälpte men att själva ingreppet inte var fullt så fruktansvärt som tiden efteråt. Hon berättade att hon fick ligga på en matta tillsammans med andra flickor som blivit könsstympade, de fick inte äta eller dricka på 4 dagar, de fick inget smärtstillande. De var tillsagda att inte kissa eller bajsa eftersom risken för infektion skulle öka. Hennes berättelse var fruktansvärd att lyssna på. Det är fler länder som förbjuder könsstympning även om det är allt för många som fortfarande utför dessa tortyringrepp på små flickor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Våld mot äldre är en bortglömd fråga!

Våld mot kvinnor skiljer ofta ut sig från det våld män utsätts för. Medan män oftast utsätts för våld utomhus av okända män, drabbas kvinnorna mest av våld i nära relationer. Att utsättas för våld i hemmet av någon som står en nära, innebär att den plats där de flesta av oss kan koppla av och känna oss trygga tas ifrån en. I morgon är det internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor, och Moderatkvinnorna och Moderata seniorer tycker att det är extra viktigt uppmärksamma en ofta bortglömd grupp, våra äldre kvinnor. I dagens samhälle behandlas ibland äldre som egen grupp istället för en del av vårt samhälle. Vi har en arbetsmarknad med åldersdiskriminering trots behovet av att fler jobbar längre, vi ser statistik på att äldre och oftast kvinnorna, får sämre vård och lägre pensioner. Inom medicinsk forskning har läkemedel inte anpassats för äldre kvinnor, trots att de är en stor patientgrupp. Vi måste våga uppmärksamma och adressera problemet även hos äldre. Våld mot kvinnor drabbar alla åldrar och samhällets ansvar slutar inte vid 65 år

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Allt fler vildar!

Jag läser i media att Sverigedemokraterna redan idag har ett stort antal politiska vildar i Sveriges Riksdag. Antalet vildar riskerar att öka inom (SD):s redan decimerade riksdagsgrupp. Det är inte underligt att det är just SD som har flest politiska vildar då det fortfarande är ett parti som inte har politik inom alla områden och som i mångt och mycket är ett missnöjesparti. Partiet har en tydlig fråga som genomsyrar hela deras politik och det får konsekvenser när invalda ledamöter börjar ifrågasätta och tydligt visa att de inte har samma ideologi som SD. Jag är införstådd i det regelverk som vi har gällande riksdagsledamöter men om utvecklingen fortsätter med fler politiska vildar riskerar det att få konsekvenser för hur frågor röstas igenom i Sveriges Riksdag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera