Positiva siffror!

Sverige befinner sig mitt i en högkonjunktur och vi ser effekterna av detta på många sätt. Bland annat sjunker arbetslösheten och den största skillnaden som Arbetsförmedlingen pekar på är att arbetslösheten bland ungdomar minskar. Arbetslösheten är betydligt lägre bland unga kvinnor, där den är 6,9 procent. Det kan jämföras med 10,2 procent bland unga män. Arbetslösheten fortsätter att gå ned bland både inrikes- och utrikes födda, men skillnaderna i arbetslöshet mellan de två grupperna är fortsatt stor. Bland inrikes födda är arbetslösheten låga 3,5 procent, bland utrikes födda var den 20,0 procent. En förklaring är att många av de nyanlända som kom till Sverige i samband med flyktingkrisen nu är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Bra satsning!

Av , , 2 kommentarer 1

Den psykiska ohälsan ökar och går allt längre ned i åldrarna. Elevhälsan har i detta fall en viktig roll att spela och det finns idag inte tillräckligt med resurser för att klara av sitt uppdra fullt ut. Elevhälsan är skyldiga att göra en kartläggning av den enskilde eleven när så behövs och utifrån den vidta lämpliga åtgärder. Detta kan ta lång tid och påverkar både lärandet och skolgången. Nu satsar den rödgröna regeringen 284 miljoner på att förstärka elevhälsan och det är en positiv satsning. Satsning gäller ett år men jag förutsätter att den kommer att fortsätta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer
IMG_0252

Kampanj i Åsele

Idag avslutas den stora marknaden i Åsele och jag och min kollega Edward Riedl fanns på plats för att kampanja, samtala och lyssna in åsikter och kommentarer. Fast solen var stekhet hela dagen så var det mycket människor på marknaden och många som stannade till och vill prata. Åsikterna var många men den fråga som var mest aktuell för de flesta är den höga skatten på drivmedel och hotet att förbjuda dieselbilar. Vi bor i ett län där många av oss är beroende av att köra bil till jobbet och de nya skatterna och bestämmelserna påverkar många i stor omfattning. Denna fråga är högaktuell och något som måste ändras när vi byter regering i höst.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Bra med nationell kvalitetsuppföljning!

Utvecklingen av olika digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren, både i landstingens egen regi och på den privata marknaden. Patienter i storstäderna är de mest frekventa användare av digitala läkarbesök och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, därför föreslås att detta sker nationellt. Sedan digitala läkarbesök började rapporteras in till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antalet besök ökat i snabb takt. I april 2018 skedde drygt 35 000 besök, vilket kan jämföras med drygt 13 000 i april 2017. Jag kan se att det är positivt att vi har stor tillgänglighet inom vården men ser med oro på exempelvis förskrivning av antibiotika som vi i Sverige är återhållsamma med men som då kräver ett fysiskt besök för att kunna avgöra om man ska sätta in antibiotika eller inte. Det är exempelvis svårt att lyssna på lungorna på distans eller kontrollera en urinsticka. Då är det lätt att förskriva antibiotika utifrån patientens önskemål.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Snacka om 5i12!

Av , , 3 kommentarer 6

Sverige har gått från den djupaste lågkonkonjunkturen sedan 1920-talet in i en högkonjuktur. Detta har de senaste åren visat sig med stor tydlighet att arbetslösheten sjunker och att allt fler företag står utan rätt kompetens. Nu satsar den rödgröna regeringen 2 månader innan valet på att locka fler till vuxenutbildning. Kommuner kan söka statsbidrag och regeringen har avsatt 50 miljoner kronor till landet alla 290 kommuner. Det är positivt att satsningen görs men det känns som om det är i senaste laget och det finns ingen långsiktighet i denna satsning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Förtroende?

Av , , 6 kommentarer 4

Tillbaka efter några veckors semester och tid för reflektion. Jag läser i media att den rödgröna sidan av politiken har större förtroende i vårdfrågor än vad allianspartierna har. Det är inte något nytt fenomen men jag ändå inte låta bli att fundera vad detta står för. Förtroende är något som måste förtjänas och det innebär att man måste uppvisa något slags positivt resultat för att visa på detta förtroende. I Västerbotten har den rödgröna ledningen höjt landstingsskatten men fortfarande uppvisas ett enormt stort underskott. Vårdköerna växer och vi är inom många områden sämst i landet på att erbjuda vård i tid. Hur kan den rödgröna ledningen få fortsatt förtroende med ett sådant resultat år efter år. En fråga att ställa sig!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6 kommentarer
midsommar

Trevlig midsommar

Önskar er alla en riktigt trevlig midsommar helg. Jag kommer att ta två veckors semester från mitt bloggande så jag är tillbaka den 9 juli!

Vi ses då

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bli först att kommentera

Äntligen!

Biståndsbedömt trygghetsboende. Så kommer en ny boendeform för äldre att kallas och som införs 2 april 2019. Regeringen vill göra det lättare för gamla som är för friska för ett vanligt äldreboende att få en bostad med omsorg och service. I dag upplever många friska äldre kvinnor och män otrygghet och ensamhet i sina bostäder. Dessa äldre har samtidigt fått det svårare att få en plats i ett särskilt boende då utbudet kommit att anpassas till de äldre som har mer omfattande vårdbehov. Dessa boenden upplevs heller inte alltid som attraktiva för de äldre som främst upplever otrygghet och ensamhet. Skillnaden mellan ett vanligt äldreboende och biståndsbedömt trygghetsboende är att i det senare, får den äldre möjlighet att komma till ett boende som exempelvis erbjuder gemensamma måltider, umgänge och kulturella aktiviteter

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Hur räknar (V) ?

Av , , 4 kommentarer 2

Jag har sagt det tidigare men det tål att upprepas. Man får de politiker man förtjänar. Det var mer än tydligt i tisdagens debatt i Västerbottens Nytt mellan (C) och (V). Stora delar av debatten handlade om primärvården och hur vi ska kunna lösa den stora utmaningen med få distriktsläkare och en skenande ekonomi. Ewa-May Karlsson (C) var tydlig med att det inte går att fortsätta i samma hjulspår då vi i dag ser ett underskott bara för primärvården på dryga 128 miljoner. Det finns idag något färre än 10 hälsocentraler i Västerbotten som har en annan driftsform än landstinget och det anser Liselotte Olsson(V) att vi inte har råd med. Alla hälsocentraler i Västerbottens ska drivas av landstinget, erbjuda samma vård och omsorg. Hur tänkte (V) nu, precis som vanligt skulle jag påstå, inte alls! Om alla hälsocentraler drevs av landstinget skulle underskottet vara betydligt större, det inser inte (V) utan de ser bara att andra driftsformer är av ondo och till varje pris ska förgöras. (V) ser inte att de hälsocentraler som har andra driftsformer än landstinget är tvungna att ha en budget i balans, ligger högt i kvalitetsundersökningar och högt i patientnöjdhetsundersökningar. Alla dessa fakta blundar (V) för och hur de kan tro att landstinget skulle få en bättre ekonomi inom primärvården om alla hälsocentraler drevs av landstinget är en ren och skär ideologisk idioti.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Allt mer ökande psykisk ohälsa

Av , , 2 kommentarer 4

Den psykiska ohälsan ökar i allt större omfattning. Det sätts diagnoser som aldrig förr och det medicineras för de flesta av diagnoserna psykisk ohälsa. Detta är en oroande utveckling och vi vet inte idag hur barn med långvarig behandling för en ADHD diagnos reagerar när de blir äldre. Socialstyrelsen har nu lagt fram en frågeställning och de vill titta på hur speciellt unga kvinnor med psykisk ohälsa drabbas av ätstörningar. Det är bra att man tittar på hur exempelvis ADHD påverkar andra funktioner och beteenden i kroppen, men jag tycker det är en oroande utveckling vi ser med den allt större ökande psykiska ohälsan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer