Spännande tider!

Det råder en hektiskt tid på alla politiska nivåer just nu. I morgon ska talmannen i Sveriges fortsätta sina diskussioner med alla partier och det ska bli intressant att se hur långt man kommer i denna diskussion. Riksdagen ska även ta beslut om olika utskottsplaceringar och jag är så nöjd över att blivit föreslagen att arbeta inom Socialförsäkringsutskottet. Det är ett utskott där jag känner mig trygg med frågorna och där jag känner att jag kan bidra med mycket egen erfarenhet. Det är spännande tider som väntar framåt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Av , , 1 kommentar 4

Idag är det upprop i Sveriges riksdag.Jag är på plats för att under fyra år arbeta med nationell politik igen. Det har varit en spännande valkampanj och ett otroligt jämt valresultat. Västerbotten var det enda distrikt i landet som fick ett extra mandat så inget har någonsin varit självskrivet.
Spännande och utmanande år väntar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Maktskifte i kommunen!

Av , , 4 kommentarer 16

Alla röster är inte räknade ännu och valresultatet är preliminärt. Det jag kan säga är att Alliansen i Lycksele gjort ett fantastiskt val och har nu en majoritet i kommunen. Detta innebär ett maktskifte i Lycksele och det är intressant att Lyckselebor som vill ha förändring gått från ord till handling och röstat fram ett nytt styre i kommunen. Det kommer inte att bli enkelt men utmaningar är till för att hanteras.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Gå och rösta!

I morgon lördag är sista dagen för kampanj inför valdagen på söndag den 9 september. Jag uppmanar alla att gå och rösta, vi kan inte ha ”soffliggare” i detta så betydelsefulla val. Det är mer viktigt än tidigare att alla tar sitt ansvar och går till vallokalen och röstar. Har man inte möjlighet till detta så kan man alltid förtidsrösta. Det är en demokratisk rättighet att rösta, nyttja den på bästa sätt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Inte en mandatperiod till!

Av , , 1 kommentar 3

Nu är det 3 dagar kvar till valet och jag har stått en del i valstuga och pratat med väljare. Många väljare är oroliga för alla skattehöjningar som drabbar främst alla oss som bor på landsbygden och är beroende av att kunna köra bil. Vi har inte tillgång till lokaltrafik och kan därför inte nyttja andra färdmedel än den egna bilen. Att införa höjda skatter på vägar, biltrafik, drivmedel, att höja flygskatt, alla dessa skatter slår hårt för alla oss som bor i inlandet. Vi kan inte se nuvarande partier i regeringsställning en mandatperiod till, då är risken stor att vi får betala dyrt för att vi vill bo här. Så kan vi inte ha det!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Lågt och smutsigt!

Av , , 9 kommentarer 7

Vad menas med detta? Flera av mina vänner som bor i lägenhet har fått vita kuvert med Socialdemokraterna som avsändare. Försvarsminister Peter Hultqvist har skickat ett meddelande där han ljuger alla som är mottagare av brevet rätt upp i ansiktet. I brevet står det tydligt att om man har för avsikt att rösta på Nya Moderaterna som kommer vi att införa marknadshyra och deras hyra kommer att öka med 40-50%. Jag trodde inte att man som statsbärande parti kunde sjunka så lågt att sprida uppenbara lögner om andra partier. Denna valrörelse kommer att gå till historien som en av de lägsta och smutsigaste. Detta är inte politik, detta är ren och skär smutskastning!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

9 kommentarer

Håll dig till egna budskap, inte lögner om andra!

Stefan Löfven och hans Socialdemokrater ter sig smått desperata. I stora annonser lovar de just nu allt till alla utan eftertanke. (S) har gjort allt de kan för att urholka lagen om stöd och service (LSS) vilket innebär att flera kommuner nu bygger barnhem för att familjer med barn som har en funktionsnedsättning men inte kan få assistans i hemmet. Det är helt fel väg att gå. Nu lovar (S) en utökad föräldraförsäkring för barn mellan 4-16 år, något som utredningen om föräldraförsäkringen tittar på men ännu ej skickat på remissrunda. I annonsen om denna utlovade extra vecka i föräldraförsäkringen så påpekar man även att (S) inte gör som Moderaterna och lovar skattesänkningar till de högsta inkomsterna. Tänk om (S) kunde fokusera på sina egna budskap istället för att sprida lögner om andra partier.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

De(S)peration i valrörelsen!

Av , , 2 kommentarer 4

Det har förekommit en rad fula påhopp på framför allt politiska företrädare för Moderaterna. Det är inte så en valrörelse ska bedrivas. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt. Det är det som är grundfundamentet i en demokrati. En valrörelse ska inte innehålla satir och falska budskap spridda från andra partier. Väljarna har redan idag svårt att välja vilket parti de ska rösta på eftersom budskapen från de flesta partierna är samstämmiga. Jag läser i media om hur (S) företrädare på en nyskapad Facebook sida sprider rena lögner till våra invandrare. Det visar på en stor desperation när man måste ta till metoder som denna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Allt som görs för att minska ensamhet är positivt.

Enligt forskning så är ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre mellan 65 och 80 år. Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna ska nu få pengar till ett projekt som ska engagera äldre att söka upp andra äldre. Organisationerna ska ta fram studiematerial, vägledning och utbilda äldre i att söka upp andra äldre. Organisationerna ska också starta en stödtelefon, dit ensamma kan ringa och få någon att prata med. Detta är ett stort problem och alla incitament som görs för att minska ensamhet är positivt. (KD) i Lycksele har skrivit en motion om just detta problem och när denna skulle upp för behandling i nämndens AU så ville (S) och (V) avslå motionen. (M) fick dock genom ett bifallsyrkande och motionen bifölls. En något märklig hantering!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Allt för stora olikheter inom vård och omsorg!

Av , , 2 kommentarer 3

Jag och Moderatkvinnornas ordförande Ulrica Schenström skriver en gemensam debattartikel. En sammanfattning av artikeln!

Vård och omsorgen är en av de mest kvinnodominerade yrkesgrupperna. Vårdbiträdets risk att bli sjukskriven är stor. 171 sjukfall / 1000 anställda, att jämföra med genomsnittet på 103 sjukfall/ 1 000 anställda. Även hos sjuksköterskor och barnmorskor, risken är fortfarande över snittet enligt Försäkringskassans ”Yrke och sjukfall”. ”OECD Economic Surveys: Sweden 2017” visar att 60% av de kvinnor som jobbar deltid i Sverige, vill jobba mer. Det inkomstbortfall som drabbar denna grupp vid både sjukskrivning och deltid, syns i en minskad inkomst idag, men problemet är större än så. På sikt fortsätter detta bygga upp grunden till den pension dessa kvinnor ska leva på i framtiden, en pension som kommer bli lägre som följd av detta.
Att kvinnor inom vården får betala med lägre inkomst vilket genererar lägre pension, tar ett större ansvar för den obetalda vården av anhöriga och inte får samma vård som männen är inte hållbart. Frågan är för viktig och problematiken för stor för att tro att enstaka förändringar kan råda bot på situationen. Hur vården i helhet ska organiseras måste ses över från grunden och moderniseras till dagens och framtidens samhälle.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer