Robin Enander

banana-342677_1280

Moderat dogmatism om Fairtrade

Av , , Bli först att kommentera 5

Moderaterna i Umeå har i dagarna, genom en motion till kommunfullmäktige, begärt att Umeå kommun säger upp sitt avtal med Fairtrade och alltså slopar satsningen på Fairtrade City. En satsning som Umeå genomför jämte mer än 70 andra svenska kommuner med syftet att bidra till uppfyllande av FN-organet ILO:s konventioner om arbetares rättigheter och rättvis handel. Om detta skriver det moderata kommunalrådet Anders Ågren på sin blogg

Moderaternas resonemang genomsyras av en slags antifacklig dogmatism. Eftersom Faritrade Sverige AB ägs till 50 procent av LO ser umemoderaterna omedelbart rött.

Fairtrade är i själva verket en lobbyorganisation för facket och produktmärkningen har dessutom ingen gynnsam effekt på vanliga arbetares villkor, menar Moderaterna. Den moderata fullmäktigeledamoten Madelene Nord skriver i sin motion att ”Märkningen använder fattiga människor för att bedriva opinionsbildning för fackföreningsrörelsen”.

Moderaterna i Umeå tycks vara en världsomspännande socialistisk konspiration på spåren.

Eller?

Till att börja med kan man konstatera att bakom Fairtrade International står politiker från höger till vänster, intresseorganisationer, flera miljoner konsumenter och inte minst de omkring 1,6 miljoner odlare och anställda som äger 50 procent av Fairtrade international.

I Sverige ägs Fairtrade Sverige AB, som ingår i Fairtrade International, till 50 procent av LO och till 50 procent av Svenska kyrkan. Detta motsvarar en röstandel i Fairtrade International om cirka 2 procent totalt.

Moderaterna förefaller mena att ”fattiga människor”, alltså de arbetare och bönder som själva äger hälften av Fairtrade International, utnyttjas av svenska LO som har en röstandel på omkring 1 procent i Fairtrade International. 

Det är ett sensationellt påstående som implicit uttrycker ringaktning för de bönder och arbetare som äger stora delar av Fairtrade International. De är ”fattiga” och saknar agens, så de vet inte bättre än att bli nyttiga idioter för LO och Svenska kyrkan, verkar Moderaterna uttrycka mellan raderna.

Fairtrades kriterier grundar sig på FN-organet ILO:s konventioner rörande arbetsförhållanden och rättvis handel. Men ILO är kanske också i själva verket en lobbyorganisation för LO, det skiljer ju bara ett I mellan respektive akronym?

Både Anders Ågren och den moderata motionären hänför sig också till ”studier” som påstås utvisa ”att vanliga arbetare inte alls gynnas av fairtrademärkningen, som varken leder till högre löner eller stärkta arbetsvillkor”. Motionären anför att Fairtrade ”vilar på minst sagt skakig vetenskaplig grund”.

Ingenstans redovisas den metaanalys av den vetenskapliga litteraturen som Moderaterna ger sken av att ha gjort.

Det dunkelt sagda är ofta det dunkelt tänkta. I det här fallet är det dock svårt att avgöra om Moderaterna är medvetet diffusa på grund av insikten om att de inte kan backa upp sina påståenden. Det tyngsta skälet till deras motstånd till Fairtrade tycks nämligen vara kopplingen till LO. Påståendena om ”studier” tycks kastas in för att dölja de ideologiska motiven till motståndet mot märkningen.

En av de senaste studierna av effekterna på arbetsvillkor av Fairtrade-certifieringen kommer från Harvard university (Dragusanu, R & Nunn, N, The Effects of Fair Trade Certification: Evidence From Coffee Producers in Costa Rica, 2018).

Forskarna tittade på Fairtrade-certifieringens effekt på arbetsvillkoren för kaffearbetare i Costa Rica. Resultaten är inte odelat positiva men i genomsnitt leder Fairtrade-certifieringen, enligt forskarna, till högre inkomster för kaffeproducenter och deras familjer. Dessutom har Fairtrade-certifieringen positiv effekt på utbildningen i lokalsamhället för ungdomar i gymnasieåldern. Detta beror sannolikt, menar forskarna, på förekomsten av stipendier (scholarships) som finansieras av Fairtrade-premier.

Det finns ett antal andra studier som kommit fram till liknande resultat. CEval-institutet vid Saarland universitet kom i en studie från 2012 bland annat fram till att

It was generally ascertained that, in the cases studied, the Fairtrade Premium income is often used for projects in the communities, thus benefitting the wider population and having an impact that extends beyond the members and workers of the certified organisations.

I en annan studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften World Development 2015 (Chiputwa, B, J. Spielman, D & Qaim, M, Food Standards, Certification, and Poverty among Coffee Farmers in Uganda, World Development, Vol. 66, pp. 400–412, 2015) dras bland annat slutsatsen att: 

Using survey data and propensity score matching with multiple treatments, we find that Fairtrade certification increases household living standards by 30% and reduces the prevalence and depth of poverty.

Som påpekas av Center for Global Development är det dock oerhört svårt att utforma studier som möjliggör generella slutsatser kring Fairtrade-certifieringens effekter. Studierna är beroende av vilken del av världen som studeras, klimatförhållanden och ett antal andra faktorer som kan påverka utfallet av både Fairtrade-certifierad odling och den ”konventionella” odling man jämför med. Det finns dock gott om evidens som tyder på positiva effekter av Fairtrade i flera delar av världen. Detta utelämnar Moderaterna, såklart mot bakgrund av att det egentliga skälet till motståndet mot Fairtrade är att LO finns med i bilden.

Jag emotser en redogörelse från Moderaterna rörande den lobbyverksamhet för LO som Fairtrade påstås ha bedrivit samt på vilka grunder man menar att de arbetare och bönder (benämnda som ”fattiga människor” i den moderata motionen) helt saknar agens och endast är nyttiga idioter för LO och Svenska kyrkan.