Erik Sedig, förtroendevald (KD)

Rödgrön röra i Vännäs

Av , , 1 kommentar 5

Gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen i Vännäs tog en oväntad vändning. På bordet låg ett förslag till budget för de kommande tre åren. Bakom det stod (KD), (C), (S) och (V) – dvs ett enigt arbetsutskott. Förslaget innebar ett budgeterat resultat på 7 miljoner kronor nästa år. Egentligen behöver det vara 13 miljoner för att kommunens ekonomi långsiktigt ska vara sund. Ett mål som också kommunfullmäktige fastslagit. Men vi var överens om att göra detta avsteg för att möta de behov som finns t.ex. inom förskolans område.

Men i går på kommunstyrelsen så var jag som kristdemokrat den enda som höll den bara sex dagar gammla överenskommelsen. Nästan "fem i tolv", efter en sju månader lång budgetprocess, i det närmaste tävlar (C) och (S) om att fördela ytterligare pengar till barn- och utbdilningsnmämnden och reservera medel för kollektivtrafik. Mest förvånad blev jag över (C) som mindre än en vecka tidigare argumenterat för att det budgeterade resultatet inte får understiga tio miljoner, men nu gladeligen sänkte det till fem. Att dela ut pengar som politiker är alltid roligt – och enkelt. Att vara återhållsam – i linje med förvaltarskapsprincipen - och planera för framtiden är svårare. Jag tror säkert att mer pengar kan göra nytta inom skola och barnomsorg men lösningen på ökade behov är inte alltid mer pengar.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Patientmakt hellre än politikerförakt

Av , , 2 kommentarer 1

Jag skrev i min blogg i går om tidningen Vårdfackets artikel om löneexplosionen bland sjuksköterskor som en följd av vårdvalsreformen i Västra Götaland. På detta blev jag emotsagd av Isak i en kommentar. Så som svar på detta vill jag säga två saker:

1) Det råder ju inget direkt samband mellan löneläget i vårdföretagen och de pengar som ska finansiera vårdvalet. Hur stor erstättning varje vårdcentral får regleras ju i ett särskilt avtal med landstinget och påverkas av andra saker än personalens lönekostnader. Lek istället med tanken att t.ex. höga löner ökar tillfredsställelsen och motivationen hos personalen och att det på så sätt ökar deras effektivitet. Vore inte det bra för patienterna? Dessutom är det ju generellt sett så att höga inkomster i ett samhälle ger större skatteintäkter.

2) Jag har inte svårt att dela Isaks tro att vårdcentraler kommer att slå igen som en följd av att patientunderlaget är för litet för både alla gamla och alla nya etableringar. Men jag ser inte det som ett problem. Tvärtom. De som blir kvar är de som patienterna själva har valt istället för att politker (likt mig själv) ska besluta var vårdcentralerna ska ligga. (Sedan vet jag också att det kan behövas speciella beslut för att trygga vården i glesbygden.) Jag är övertygad om att invånarna i Västerbotten vill ha ökad makt som patienter. Om vi politiker spjärnar emot så riskera vi istället att spä på politikerföraktet.

Löneexplosion med vårdval

Av , , 2 kommentarer 2

I Vårdfacket, Vårdförbundets tidning, nr 12 i år, rapporteras det att sedan det fria vårdvalet infördes i Västra Götaland i oktober i år har 32 (!) nya vårdcentraler startats. Det innebär en fördubbling mot tidigare. Bra för regionens invånare och helt i linje med socialmininster Göran Hägglunds (KD) och regeringens avsikt med det att införa vårdvalet. Men lika väntat och viktigt är att de anställda vinner på reformen. I kampen på personal bjuder nu arbetsgivarna i Västra Götaland över varandra. Löneökningar på upp till 10000,- (!) är inte ovanliga för specialist- och funktionsutbildade sägs det i tidningsartikeln. Tänk att de socialistiska partierna i Västerbottens läns landsting har gjort allt vad de kunnat för att förhindra och förhala införandet av vårdvalet (hälsovalet) i vårat landsting. Tänk att de inte vill ha en ordning där patienterna får en mer tillgänglig vårdcentral och de anställda får en chans att få upp sina löner genom att ha fler arbetsgivare att välja på. Toppen att Vårdfacket lyfter fram detta så att fördelen med reformen blir känd. Jag ser fram emot att det från årsskiftet införs ett vårdval även i Västerbotten.

Har du nyligt prövat något nytt?

Av , , Bli först att kommentera 0

I kväll väntar besök på premiären på dans- och musikföreställningen Echange. Tillsammans med hustrun blir det först After Work på lämplig lokal och sedan föreställningen som fick bra kritik i dagens VK. Det blir första gången jag går på en dansföreställning på Norrlandsoperan. Jag har varit där tidigare och sett opera men som sagt inte dans och jag ser verkligen fram emot nya intryck. Jag tror att det är viktigt att vi människor ständigt utsätter oss för nya tankar och ideér och att vi försöker ta till oss och förstå¨även sådant som till en början inte verkar begripligt. Så mitt helgtips är att du provar att byta och bryta dina vanor. Ratta in en ny radiokanal, läs en annan dagstidning, bläddra inte förbi ledarsidorna eller gör ett besök på ett museum om det var länge sedan sist. Ett barn lär sig och utvecklas som människa genom sin nyfikenhet. Något för oss vuxna att betänka? Trevlig helg.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Får en Kristdemokrat vara engagerad i LO?

Av , , 3 kommentarer 2

Frågan i rubriken är inte onödig. Joakim Widell, medlem i Kristdemokraterna, uppmanades i september  att lämna sina fackliga uppdrag i Transport under pågående mandatperiod. Det skedde av den fackliga representanten på Transport avdelning 19, Mälardalen, Susanne Bergman Israelsson och rapporteras av tidningen Världen idag. Han var bl.a. ersättare i FAPU, det fackligt politiska utskottet i förbundet. Utan att han själv lämnat in någon begäran om avsked  från har en ny person utsett för det uppdraget!  Joakim Widell tror att hans kritik av att facket subventionerar medlemskap i Socialdemokraterna kan ha bidragit. Från Transport menar man att man inte kan arbeta politiskt i facket och samtidigt ”arbeta för ett parti som driver en anti-facklig politik i regeringsställning”. Detta är ett märkligt uttalande, eftersom Kristdemokraterna står bakom den svenska modellen och exempelvis värnar LAS. För Kristdemokraterna är fackets stora betydelse för att skapa ekonomisk rättvisa och värna ett pluralistiskt samhälle självklar.

 – Tyvärr är fallet med Joakim Widell inte unikt. Det har hänt flera gånger att kristdemokrater utestängts från facklig verksamhet inom LO. Nu måste LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin sätta ned foten och svara på frågan om man som kristdemokrat automatiskt är utestängd från fackliga uppdrag inom LO. Det säger Desirée Pethrus Engström (KD), ordförande för Kristdemokraternas fackligt- sociala råd och riksdagsledamot.

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Öppnare rekrytering med Alliansregeringen

Av , , Bli först att kommentera 0

Med jämna mellanrum kritiseras regeringen för att inte leva upp till sitt löfte att fler statliga toppchefer skulle rekryteras efter en öppen annonsering, istället för att man handplockar partikamrater. Under den Socialdemokratiska regeringen var rekryteringsprocessen väldigt sluten. Fakta är nu – som regeringen också redovisat för riksdagen – att under innevarande mandatperiod har 68 % av 113 tillsatta tjänster föregåtts av intresseannonsering. Andelen är stigande för varje år. Under 2009 har är den 78 %. Detta konstaterar Mats Odell (KD) i DN, ansvarigt statsråd för dessa frågor. 

Den nuvarande regeringen har dessutom ökat andelen kvinnliga myndighetschefer. Från 33,5 % under sosseregeringen till 40 procent idag.

Massmördaren aids

Av , , Bli först att kommentera 0

”Jag åkte till Calcutta i Indien under ett halvår för att få pengar till familjens försörjning. Jag hade egentligen tänkt stanna längre men lönen och arbetsförhållandena var dåliga så jag återvände. Under min tid i Calcutta gick jag till ”Red light district” där jag köpte sex av olika kvinnor. Efter att jag återvänt till Nepal blev jag efter några månader sjuk och sökte vård. Då fick jag beskedet att jag fått hiv. Jag blev väldigt rädd och visste bara att detta var en dödlig sjukdom. Dessutom tänkte jag på vad min omgivning skulle säga, skulle jag bli diskriminerad? Jag berättade direkt för min fru och tester visade att hon inte blivit smittad. Det var skönt, men ibland känner jag mig orolig att mina två barn är smittade. Ingen annan än min fru vet om att jag bär på smittan. Jag hoppas att samhället snart ska förändras så att omgivningen får förståelse för vad sjukdomen innebär. Men där är vi inte idag. Vår ekonomi är svår att få att gå ihop och jag försöker att ta dagsjobb på byggplatser eller städar de dagar som jag orkar. När jag tänker på framtiden är jag mest orolig för min fru och mina två barn och vad som händer om jag går bort.”  -  Tirtha, 38 år, Nepal

Det är internationella aidsdagen idag. Berättelsen kommer från PMU InterLife, www.pmu.nu. Den 25-åriga epidemin har drabbat alla världens länder. Vare sig det gäller befolkningsgrupper i fattiga länder eller enskilda personer i västvärlden så har aids definitivt förändrat vår tillvaro. VK skrev häromdagen att FN rapporterar att aidskurvan vänder nedåt. Men det får inte betyda att frågan sjunker på den politiska dagordningen. 33 miljoner människor lever med sjukdomen idag. 20 mijoner har dött. Viktiga saker att göra är insatser mot riskgrupper, bättre behandlingsmetoder i kombination med information om sjukdomen och kamp mot diskriminering av sjuka. Detta har givit goda resultat i många länder. I vårat eget land ökar sjukdomen hos människor som migrerat hit, personer som blir smittade under utlandsresor, och sprutnarkomaner. Det är viktigt att dessa grupper prioriteras i hiv/aids-arbetet i Sverige.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Tack Finland

Av , , 1 kommentar 0

Både VK och VF har idag större reportage med anledning av att finska vinterkriget bröt ut den 30 november 1939. I Umeå bor det fortfarande personer som har egna minnen av kriget. Detta är bra att lyfta fram. Inte minst då detta 70-årsjubileum sammanfaller med att vi i år firar 200 år av fred sedan slagen i Ratan och Sävar 1809. I detta s.k. sista slaget förlorade Sverige Finland. Men vi vann freden - som har varat i 200 år. Finland däremot har utkämpat flera krig under 1900-talet. Betänk om vi vunnit mot ryssen och fått behålla den s.k. östra rikshalvan. Då hade det varit av Sverige Sovjetunionen krävt landavträdelser 1939 och vi hade varit indraget i andra världskriget. Vi har anledning att vara tacksamma för att Sverige nu under lång tid skonats från krig och vi har anledning att vara tacksamma mot Finland som först stred med oss mot Ryssland 1808/1809 och sedan gjort vad de kunnat för att stå emot det kommunistiska Sovjet.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Jag har skrivit under – har du?

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om klimathotet. Värdens länder behöver komma överens om ett nytt klimatavtal. Om några dagar är det upp till bevis. Det stora klimatmötet i Köpenhamn startar och det är dags att gå från fagra ord till bindande löften för världens ledande politiker. Det är har ju kommit positiva nyheter från Kina och USA, men räcker det dom säger? FN:s klimatpanel är tydlig. Jordens medeltemperatur får inte öka mer med än 2 grader C. I morse var det ett reportage om hur ett land som Bangladesh hotas av ett varmare klimat. Jag har själv rest i landets floddelta och förstår att det handlar om miljoner fattiga människor som kan drabbas och att de egentligen ingenstans har att ta vägen om havsnivån stiger.

Jag skriver sällan under upprop. Men nu har jag gjort det. För följande:

 • Jag vill ha ett globalt klimatavtal
 • Alla världens länder ska delta
 • Temperaturen får öka högst 2 grader
 • Säkerställa de fattigaste ländernas rätt till utveckling

Gå in på www.2grader.se du med. Skriv under. Sen gäller det ju för oss var och en att ord blir till handling.

Reportaget om Bangladesh går att höra här: http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2073719&BroadcastDate=&IsBlock=

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Framtid Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag hörsammade kommunalrådets inbjudan ikväll att komma och diskutera hur vi utvecklar Vännäs kommun på bästa sätt. Detta är vad jag förstår det första av en rad möten, vilka är resultatet av att den politiska majoriteten backade i skolfrågan och beslöt att byskolorna inte ska läggas ned. Vi var ca 20 personer, många politker men inte bara, som trotsat regnet och letat oss till Vegaskolans matsal. Vad blev då sagt? Här följer en del av förslagen som diskuterades som viktiga för tillväxt och attraktivitet:

 • Bygg badhus
 • Varierat kulturliv, även eget skapande
 • Förbättra den yttremiljön i centrum
 • Utveckla Middagsberget
 • Ta vara på älven, tex strandnära boende
 • Förbättrade kommunikationer
 • Utveckla skolorna
 • Förbättra vägarna
 • Skapa ett torg i centrum
 • Mer enterprenörskap och företagande
 • Anlägg pendlingsparkeringar
 • Alternativ inom barnomsorgen, t.ex. vårdnadsbidrag
 • Seniorboende
 • Allaktivitetshus (medborgarhus) med bibliotek
 • Bygg små lägenheter
 • Utveckla hästnäringen
 • Mer samverkan med grannkommunerna
 • Möjlighet till boende kombinerat med en företagsdel

Jag har säkert inte fångat allt och mycket kring varje punkt blev sagt. Alla höll inte med om allt. Själv gör jag några reflektioiner. För det första, inget av ovanstående är nytt. Det är inte brist på idéer som saknas. Det behövs " vekstad". Jag ser fem områden. Inom vart och ett av dessa måste det ske en utveckling för att befolkningen ska kunna växa. Kommunen kan inte ensamt vara ansvarig för allt och privata aktörer är jätteviktiga. Men kommunen måste skapa de rätta förutsättningarna.

 • Företagande
 • Kultur och fritid
 • Boende
 • Kommunikationer
 • Kommunal service

Jag återkommer med tankar om vad jag tror måste hända inom dessa områden.