Pressmeddelande kopplat till gårdagens artikel.

Av , , Bli först att kommentera 7

Under gårdagen så publicerade VK en artikel om att jag tagit tillbaka min kandidatur till valet. VK valde att publicera delar av det pressmeddelandet som skickades ut igår. Så här kan Ni läsa hela pressmeddelandet. Jag vill också här ta tillfälle att tacka alla Ni som under gårdagen och idag hört av Er med stöd och lovord, det kommer jag ta med mig. Tack!! I artikeln har jag också mötts av att jag för osanning, men det finns framför mig ett underlag som styrker mina uttalanden som kommer från Dagens Nyheter.

Pressmeddelande

Det är efter en tids betänkande vill jag här med meddelar att jag tagit tillbaka min kandidatur för Miljöpartiet i Umeå inför valet den 9 september 2018. Jag kommer att fullfölja alla mina förtroende uppdrag mandatperioden ut samt min anställning som politisk sekreterare fram till årsskiftet. Mitt namn kommer dock finnas med på valsedeln då dessa hunnit gå till tryck.

Den senaste tidens turbulens inom partiet har tyvärr kommit till en punkt då jag med stor sorg väljer att efter mandatperioden lämna politiken. Att en partistyrelse för ett regeringsparti kan agera på ett odemokratiskt och rättslöst sätt som så skett i MP Umeå är för mig skrämmande. Att som partistyrelsen också frånta medlemmarna sina demokratiska rättigheter är för mig ”putinfasoner”, att utsatta medlemmar för repressalier då man ifrågasätter partistyrelsen är inget jag kan stå bakom.
Den slutgiltiga spiken i kistan kom dock nu under sommaren då det bekräftats att partistyrelsen tillsammans med vissa av partiets toppkandidater inför valet haft en dold agenda att ”röja” bort vissa medlemmar för sin egen vinning. Partiet saknar transparens, insyn och demokratiska processer när det kommer till beslut.

Efter de framgångar MP Umeå haft under den gångna mandatperioden så ser jag också en ny inriktning inom den politiska sammansättningen i MP Umeå, tyvärr känns detta för mig att partiet tar flera steg bakåt.

Det har varit otroligt givande att på ledande positioner få vara med och utveckla Umeå till det bättre. Under den här mandatperioden har vår nuvarande kommungrupp lyckats få igenom mer grön politik än någonsin innan och jag kan med stolthet säga att vi tillsammans med socialdemokraterna tagit ansvar för välfärden, skolan och miljön i Umeå.

Det har varit en fantastisk resa jag gjort som politiker. Jag är otroligt tacksam och hedrad för det förtroende jag har fått att förvalta genom att få representera Miljöpartiet i Umeå kommun, jag har fått jobba och vara aktiv inom områden som jag är engagerad i och brinner för. Jag är så ödmjukt tacksam för den positiva respons och lovord jag fått under åren från våra medborgare men också tjänstepersoner och övriga politiker från alla olika block. Detta är för mig ett kvitto att jag har lyckats med de uppdrag jag tilldelats inför mandatperioden och ett kvitto på att man gjort bra ifrån sig.

Jag kommer finnas till hands för både den nya och nuvarande kommungruppen fram tills årsskiftet. Fram till dess kommer det vara business as usual. Efter en framgångsrik mandatperiod är det viktigt att knyta ihop påsen på bästa sätt och se till att alla våra gröna framgångar lever vidare under kommande mandatperiod.
Mitt engagemang för Umeå och hållbarhetsfrågor kommer finnas kvar.

Mvh
Gabriel Farrysson, Kommunfullmäktige ledamot och Politisk sekreterare för MP Umeå

Bli först att kommentera

Det går bra nu…kompis det går bra nu

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag nynnar jag på rapparen Petters låt -Det går bra nu. Igår fick vi det glädjande beskedet om satsningarna från regeringen på tågtrafiken här uppe i Norr. Idag kom ytterligare goda nyheter från trafikverket om att Västra länken blir av.

Västra länken är en avgörande pusselbit för att få en förbättrad luftkvalitet i centrum och nu kan vi dirigera om tungtrafik och genomfarts trafik till en mer effektiv körrut. Västra länken möjliggör även goda möjligheter och ger  förutsättningar att vidare utveckla en infrastruktur för fossilfritt resande.

Bli först att kommentera

Regeringen satsar på infrastruktur i Norr

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag kommer glädjande besked om att regeringen kommer satsa 20 miljoner per år de närmaste åren för att säkra Norrtågs trafik i Norrland. Detta ger oss ytterligare medel till satsa på att bygga ut en mer hållbar infrastruktur och stärka tåg nätet, vi kommer nu även kunna göra resor med tåg enklare och mer tillgängliga för medborgare. Vi har även fått klartecken från vår röd-gröna regering om att Norrbotnia banan ska byggas.

Idag har vi även haft besök i Umeå av Per Bolund och Magdalena Andersson där vi i Miljöpartiet och från Socialdemokraterna påtalat behovet om satsningar på Kvarken/Midway projektet.

Jag har länge sagt att en av de absolut svåraste och viktigaste utmaningar är att skapa hållbara förutsättningar för våra medborgare, idag tog vi ett steg närmare målen.

Bli först att kommentera

Liberalernas hån mot välfärden

Av , , Bli först att kommentera 5

Som vanligt verkar Liberalernas gruppledare i sin oförmåga att presentera argument eller föra en konstruktiv politisk diskussion, vilja dra till med anklagelser och påhopp om okunskap och brist på verklighetsuppfattning hos dem som tänker olikt honom själv. Det känns som att samma gamla skiva fastnat på ”repeat”..om och om igen.

Att Liberalernas gruppledare väljer att kalla oss Miljöpartister okunniga och att vi har en bristande verklighetsuppfattning kan jag personligen leva med, lite synd dock då jag saknar lite konkret politik från Liberalerna och den politiska diskussion som då medföljer.

Det jag då finner upprörande efter att ha läst Liberalernas gruppledares blogg är det sätt som han väljer att underminera och håna dem som jobbar inom välfärds sektorn.

Att i sin blogg skriva   - ”Sen visar också offentliga studier att små sänkningar av arbetstiden innebär stora bortfall i samhällsekonomin. Inom välfärden skulle det också vara ett oerhört slag, med tanke på den svårighet som det är med personalrekrytering. Än en gång visar miljöpartiet sin okunskap om verkligheten och den här gången är det hur dagens arbetsmarknad ser ut.” 

Jag vet inte vilken verklighet Liberalernas gruppledare befinner sig i?? Att skriva på detta sätt visar dock en klar brist på medvetenhet om den verklighet som våra medarbetare inom välfärden upplever dagligen. Tex det finns idag många sjuksköterskor med giltig legitimation som har valt att lämna yrket, personal omsättningen på landets sjukhus är oroande hög. Den arbetsmiljö som råder idag är oacceptabel, vårdpersonal utsätts för ökad stress, brist på resurser och arbetsbördan blir bara större och större, arbetsvillkoren blir osäkrare, vi ser hur sjukskrivningarna ökar och medarbetare lider mer och mer av utbrändhets  symptom. Vår vårdpersonal drar ett av samhällets tyngsta bördor samtidigt som de är ett av samhällets mest underbetalade. Detta skapar inte bara en osäkerhet hos medarbetarna men även för vårdtagare. Många väljer att även lämna yrket så situationen blir mer och mer ohållbar. Många jag har talat med berättar om den osunda miljö de arbetar i, hur de körs slut på jobbet och inte hinner med varken sig själva eller familjen utanför jobbet. Vården är en dygnetrunt verksamhet och arbetstiderna är udda och krävande. Vi måste få bukt med med arbetsmiljön för våra välfärds medarbetare, vi måste ge dem en värdig tillvaro och med en värdig lön. Vi måste öka attraktiviteten inom välfärds yrken så vi kan behålla dem som finns idag och locka till oss nya medarbetare. Vi måste kunna erbjuda en skälig lön, en hanterlig arbetsbörda och skäliga arbetstider  och arbetsförhållanden. Medarbetare inom välfärden måste få en möjlighet till en värdig tillvaro på jobbet men även utanför jobbet, de måste få vila och återhämta sig.

Vi måste börja ta hand om dem som vi förväntar oss ska ta hand om oss.

Men jag kan förstå att detta känns främmande för Liberalerna, då man varit med i den Allians regering som aktivt sänkte välfärdens resurser genom skattesänkningar, där man istället för att ta ansvar för välfärden istället vill privatisera och låta våra skattepengar hamna på riskkapitalets vinst konton. Så jag skickar med detta till Liberalernas gruppledare… Tänk vad mycket de ca 15 miljarder som årligen går ut i vinst från våra skattepengar skulle kunna göra för vården, skolan, äldreomsorgen och polisen.

När det kommer till Liberalernas utspel om friår, så tycker jag att det är bra att regeringen tittar på frågan, jag välkomnar att regeringen ser över olika lösningar med att ta fram verktyg med att få bättra folkhälsan och minska den ökade stress och utbrändhet som drabbar samhället idag. Personligen tror jag inte att samma modell som fanns 2005-2007 är aktuell idag, vilken ingen annan direkt påstått heller från MPs sida, utan man vill utreda olika möjligheter och modeller vilket jag välkomnar.

Det finns flera framgångsrika exempel både i Sverige och runtom i världen där arbetstidsförkortning inom välfärdsektorn likväl inom de privata näringslivet get bättre verksamheter, friskare och mer produktiva medarbetare och där business never been better!!!

Bli först att kommentera

Tillväxt behöver inte vara så tabu.

Av , , Bli först att kommentera 2

På vissa håll inom politiken och ”gräsrotsrörelsen” har konceptet tillväxt blivit en negativ grej, vilket jag finner olyckligt, tillväxt behövs utan det vi behöver kolla på är vilka normer och drivkrafter som styr tillväxten.

I en hållbar utveckling behöver vi tillväxt. Det måste finnas en ny norm inom ekonomisktillväxt där en hållbar utveckling är drivkraften, med fokus på klimatet, material och energi hushållning, kvalitet samt med ett socialt ansvar.

Vi jobbar för att gå ifrån ett fossil beroende samhälle till det fossilfria samhället. Vi jobbar för att hushålla med de material och energiresurser så vi ej äventyrar framtida generationers behov. Vi står inför stora utmaningar med att utveckla den framtida infrastrukturen, framtida byggprocesser och framtidens produktions led från producent till konsument ställs om med det hållbara samhället i fokus. Allt detta för att ej vidare belasta vårt klimat och vår jord. Allt detta arbete som vi står inför och som vi utför idag är tillväxt.

Genom att skapa förutsättningar och ge rätt stöd men även våga ställa krav ska vi uppmuntra företag att miljöprofilera sig och satsa på ett miljödrivet arbete. Att satsa på teknisk och organisatorisk innovation, där då företagen står bättre rustade för framtiden och kan stärka sin konkurrenskraft och bidra till en ökad hållbar tillväxt samt ökade antal gröna jobb. Allt detta är en form av tillväxt.

En hållbar tillväxt tillsammans med en ekonomisk tillväxt är även nödvändigt för att bekämpa världsfattigdomen. Tillväxt behövs här för att ge människor möjligheten att vara en del av samhällets omvandling. Det behövs tillväxt för att ge dessa människor tillgång till välfärd, skola och demokrati. Tillväxt behövs för att ge dessa människor möjlighet till ett bättre liv, möjlighet till utbildning, men även en mer medveten vardag där man har resurser att tackla de klimat och resurs utmaningar världen står inför.

Bli först att kommentera

Negativ dominoeffekt

Av , , Bli först att kommentera 2

Strax innan jul så publicerade VK en artikel om att moderaterna föreslår att Umeå kommun skall som en lösning ge ett ökat hyresbidrag till förskolan Visionen. Men samtidigt så har moderaterna suttit i FoG nämnden och beslutat  att så skall det inte ske.

Jag finner det lite olyckligt att flera av allianspartierna väljer att rida på denna media våg angående förskolan visionen när man samtidigt i nämnder agerar helt motsatt. Detta skapar oreda och förvirring om situationen och gör processen till att finna en lösning svårare. Som jag har sagt innan så krävs det två för att bjuda upp till dans, jag hoppas att förskolan Visionen sitter ned med Umeåkommun och tillsammans finner en lösning.

Rörande förslaget om att ge Visionen specifika hyresbidrag så ser jag inget positiv i detta, utan det kommer leda till en negativ dominoeffekt, det måste finnas en lika princip. Om Umeåkommun ska ge enskilt bidrag till en aktör hur ska man kunna försvara detta mot andra aktörer?? Ska privata aktörer plötsligt få mer pengar per elev än de kommunala verksamheterna?? Hur ska man förklara sig mot tex språkskolan som har varit i samma situation som visionen men lyckades med samma ”skolpeng” driva sin verksamhet vidare?? Nä det funkar inte!! Det måste finnas en likhetsprincip där man då skulle höja bidraget för alla kommunala och privata verksamheter, som i sin tur skulle nog leda till en ohållbar ekonomisk situation för För&Grundskolan.

Jag tycker att det även är lite anmärkningsvärt hur media har valt att belysa situationen där man tydligt valt en vinkel som tyvärr inte visar hela bilden eller rätt bild av situation.

Bli först att kommentera

Patetiskt av Centerpartiet…håll Er till sanningen!!

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter att ha läst Centerpartiets svar på mitt blogg inlägg från måndagen kan jag tyvärr bara konstatera att det verkar som att Centerpartiet lite olyckligt börjar köra lite samma nonsens som Vänsterpartiet. Man väljer att inte ta ansvar för politiska beslut man varit med om att ta och istället försöker rida på någon våg med att ta några billiga populistiska poäng utan att hålla sig till sanningen. Jag tycker faktiskt att denna dubbel moral och brist av insikt och ansvar ger svar på min tidigare fråga att det nog inte finns någon kommunikation mellan de förtroende valda i Centerpartiet.

Centerpartiet har suttit med i FGH samt TN och beslutat för en uppsägning av Visionen, man har röstat för att ej öka ”skolpengen” för Visionen, man har varit med och beslutat om rivning av fastigheten.

Centerpartiet har varit med och beslutat om den policy om att kommunen ej ska bygga nytt för privata aktörer. Centerpartiet var med och beslutade om att det ska byggas en dubbelt så stor förskoleverksamhet i kommunalregi där Visionen håller till idag. Så om Centerpartiet anser nu att frågan är illa skött så har Ni varit del med att sköta den illa.

Så att Centerpartiet ej tar ansvar för den politik man varit med om att besluta och sedan nu, några år i efterhand väljer att göra detta till en politisk fråga utan att erkänna sin egen roll och peka finger åt S&MP känns faktiskt lite patetiskt.

I mitt förra inlägg menade jag på att det är viktigt att ha alla korten på bordet, det är inte bara Umeåkommun som har ett ansvar i frågan, utan även Visionens ledning. Det krävs två att bjuda upp till dans. Det känns illa att föräldrar hamnar i kläm här, det måste finnas tydlighet från båda sidor.

Visionen bedriver en mycket populär och framstående verksamhet, som miljöpartist så gillar jag upplägget med personalkooperativ och ser inget annat mer fantastiskt än starka privata kvinnliga företagare.

Jag ser inget vits med att stå och peka finger hit eller dit, utan vi måste utifrån ett barnperspektiv och ett vårdnadshavare perspektiv sitta ner och hitta en lösning samt från alla sidor ge föräldrar och barn rätt information och ha en bra och lösande dialog.

Som Centerpartiet påpekar så sitter vi i majoritet med Socialdemokraterna och jag vill påstå att vi vill inget annat än att tillsammans med Visionen hitta en bra lösning för att kunna rädda verksamheten.

Bli först att kommentera

Viktigt med att ha alla kort på bordet.

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid dagens kommunfullmäktige har vi idag debatterat två ”enkla frågor” rörande förskolan Visionen, en ställd av Liberalerna samt en av Centerpartiet. Jag undrar om det finns någon kommunikation mellan förtroendevalda i dessa partier? Ärendet har ju varit aktuellt sedan 2014 och såväl FGN som TN har nyligen helt enigt ställt sig bakom hanteringen.

När nu media rapporterar om ärendet förskolan Visionen och dess lokaler och när nu förskolans ledning informerat berörda föräldrar är det naturligtvis ännu viktigare att vi politiker är kunniga och informerar oss mellan våra olika nämnder. Inom Miljöpartiet har vi  under hela processen hållit oss informerade även mellan nämnderna i denna fråga.

Redan 2014 sas förskolan Visionen upp från nuvarande lokaler på Västteg då byggnaderna är undermåliga och renovering inte är lämpligt. Tomten är dessutom vikt för ny bebyggelse. I enlighet med gällande lagstiftning har Visionen ett besittningsskydd varför det finns ett ansvar hos oss i kommunen att erbjuda ersättningslokaler för verksamheten. Då kommunen inte har tomma förskolelokaler har vi arbetat för att lotsa Visionen till en annan möjlig hyresvärd.

En sådan möjlig fastighetsägare är Kungsleden som t ex äger den gamla slakterifastigheten. Förskolan Visionen erbjöds tidigt möjlighet att hyra dessa lokaler för att inrymma tre förskoleavdelningar. Detta tackade Visionen dock nej till. De fick sedan ett erbjudande om att det kunde byggas en fristående förskola för deras behov. Visionen har inte varit avvisande till detta förslag. En förskola i området kräver dock att en sådan enhet inkluderas i detaljplanearbetet för kv. Aspgärdan. Om Visionen vill gå vidare med detta så kan de etablera sig hos Kungsleden tidigast under hösten 2018. Det finns alltså fortfarande tid för Visionen att ta ställning för eller mot en sådan lösning. Detaljplanen för Aspgärdan skall preliminärt beslutas först under våren 2017.  Bedömning är att visionen har nya lokaler med denna lösning tidigast HT 2018 eller kanske ännu senare fram emot årsskiftet. Vi har från kommunens sida därför tidigare meddelat Visionen om uppskov med avflyttning fram till 20170731. För höstterminen 2017 och fram till ev inflyttning i nya lokaler kan Visionen erbjudas en tillfällig lösning i paviljonger på lämplig tomt. I och med detta har kommunen mer än väl tagit sitt ansvar i frågan.

Det är nu hög tid för förskolan Visionen att bestämma sig för hur det vill gå vidare. Skall de fortsättningsvis förhyra lokaler av Kungsleden måste de naturligtvis själva fatta beslut om detta. Om Visionen skulle upphöra med sin verksamhet vore det naturligtvis en förlust för Umeå de är med sin pedagogiska grund ett viktigt komplement. De bedriver en mycket populär och framstående verksamhet. Skulle de välja att istället avveckla så kommer kommunen via För- och grundskolenämndens verksamhet ta ansvar för berörda barn inom vår förskoleverksamheten.

Inom Miljöpartiet har vi kontinuerligt informerat oss i denna fråga via de ansvariga nämnderna under hela processen. Jag misstänker att Centerpartiet och Liberalerna saknar denna viktiga kommunikation utifrån dagens frågor i fullmäktige . Ärendet har ju nyligen presenterats och haft stöd enhetligt stöd i såväl FGN och TN.

Utifrån barnperspektivet är det nu viktigt att Visionen sätter sig ner med kommunen och jobbar med de förslag som finns så vi tillsammans finner en lösning för verksamhetens framtid.

Bli först att kommentera

Lagstiftningen måste stärkas med Lex Lotta

Av , , Bli först att kommentera 3

image

Igår anordnade Socionomer utan gränser med säte i Stockholm och Umeåföreningen Handihandförkvinnofrid informations- och dialogmöten i Umeå om arbetet för en ny lagstiftning Lex Lotta.

Med anledning av det brutala mordet på Lotta Rudholm i somras och med vetskap om att ca 17 kvinnor varje år dödas i nära relationer i Sverige har Maria Hellenius Henrysson på Socionomer utan gränser tagit initiativet till en expertgrupp som ska ta fram förslag till en ny lagstiftning som ska ge våldsutsatta kvinnor ett bättre skydd.

Expertgruppens ledamöter är väl meriterade inom området med toppnamn som t ex Jerzy Sarneci, Henrik Belfrage, Tomas Wetterberg och Madeleine Leijonhufvud,

Lex Sara, Lex Maria och Lex Bobby. Alla är de lagar som har tillkommit utifrån brister i myndigheternas arbete för medborgarnas skydd och vård. Lagarna har tillkommit för att upptäcka och minska systemfel och komma åt brister för att misstag inte skall begås men även att kunna användas retroaktivt, för att stärka rättssäkerheten och rättsskyddet.

Jag applåderar Socionomer utan gränser och Handihandförkvinnofrids arbete. Lagstiftningen måste stärkas till skydd för våldsutsatta kvinnor.

 

Bli först att kommentera

Vänstern behöver hitta sin egen plattform.

Av , , Bli först att kommentera 5

Ser att Vänsterpartiet försöker som vanligt kidnappa politiska frågor och försöka vända dem till sina egna. Nu senast gällande kärnkraft projektet i Pyhäjoki, man kan läsa på bloggen hur Vänstern försöker ta äran om att de drivit frågan. Vi i MP Umeå skrev redan 2013 en motion till KF om att Umeå kommun skulle motsätta sig detta projekt, vi hade sedan även med i vårt valmanifest inför 2014 att ta ställning mot projekt som det i Pyhäjoki. Jag är stolt att vi under denna tid legat i och nu äntligen kan tillsammans med Socialdemokraterna med stöd av en bred politisk majoritet i Umeå kommun äntligen ta ett gemensamt steg och yttra ett remissvar till Naturvårdverket om att vi motsätter oss en slutförvaring av kärnkraft i vårt närområde.

Tyvärr så är detta inte första gången som Vänstern försöker kidnappa och vrida frågor till sina egna, man ser fler och fler ogrundade populistiska utspel…senast på KF påstod Vänstern att de ej alls stödde beslutet om Vallberget….om jag minns rätt så var de med och röstade igenom beslutet och var för Vallberget när det var uppe i KF, fegt att vända kappan efter vinden tycker jag.

 

Bli först att kommentera