JAG ÄR REDO ATT TA ANSVAR

Av , , Bli först att kommentera 2

JAG ÄR REDO ATT TA ANSVAR.

Vi i miljöpartiet är redo att ta ansvar, ansvar för människan, ansvar för samhället, ansvar för våra barn, ansvar för våra äldre.

Vi vill driva en ansvarsfull politik i Umeå där vi investerar i samhället för att modernisera för framtiden, där vi investerar för hållbarhet, där vi skapar nya jobb och fler bostäder, en ny infrastruktur som inte klimat belastar.

Vi vill ta ansvar och satsa på landsbygden där lokalsamhället växer upp igen.

Vi tar ansvar för att öka självförsörjningen i Umeå.

Vi skapar bättre villkor för företagare att kunna växa och anställa, vi skapar bättre villkor för de inom offentligsektor.

Vi skapar rätten till heltid och högrelöner, till ökad folkhälsa.

Vi tar ansvar för att minska arbetslösheten, öka tryggheten.

Vi tar ansvar för våra resurser.

Vi tar ansvar för humanismen och kärleken och mångfalden.

 

VI ÄR REDO ATT TA ANSVAR FÖR UMEÅ

KRYSSA #3 (GABRIEL FARRYSSON) PÅ MILJÖPARTIETS VALSEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE. FÖR JAG ÄR REDO ATT TA ANSVAR.

unnamed

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Verklig valfrihet

Av , , Bli först att kommentera 0

Verklig valfrihet

 

Vi människor är olika och har olika behov. Miljöpartiet vill stärka människors möjlighet att på riktigt välja den skola, vård eller annan omsorg som passar dem. Vi tycker att välfärden ska utföras av många olika aktörer, offentliga, privata och idéburna. Det är positivt både att kunna byta skola eller husläkare, men också att kunna påverka innehållet i utbildningen eller omsorgen. Den verkliga valfriheten kräver att information om valmöjligheterna är bra och lättillgänglig. Dem kräver också att möjligheten att inte välja finns: den som inte gör ett aktivt val ska få ett precis lika bra alternativ som den som väljer.

 

Men inom skola och välfärd ska vinst inte vara det primära syftet. Pengarna vi betalar i skatt ska användas till det de är till för. Företag som driver skola eller omsorg eller på något annat sätt verkar inom välfärden ska göra det med socialt och samhälleligt engagemang.

Våra skattepengar ska återinvesteras i verksamheten. Vi vill tydlig begränsa möjligheten att tjäna pengar på skolan, vården och omsorgen, men därigenom inget så kallat vinstförbud. Utan de skattepengar som staten ger ut till dessa verksamheter måste investeras tillbaka in i verksamheten, vi måste ha tydligare lagstiftning som får bort bolagens skatteplanering och deras skatteflykt från Sverige,vi måste ha ett tydligare regelverk som ger insyn i verksamheten så vi kan garantera kvaliteten, högre bemanning, med rätt till heltid, med rätt till grundläggande yrkesutbildning. Det ska handla om kvalitet och människan i centrum.

All offentligfinansierad välfärd ska oavsett vem som utför den hålla hög kvalitet. När tjänster blir upphandlade ska kvalitet vara prioriterat och hur bra de lyckas leva upp till förväntningarna följas upp. Insynen i all offentlig finansierad verksamhet ska vara hög. Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade välfärdstjänster.

Bli först att kommentera

Umeås tillväxt och vägen till nya jobb

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås tillväxt och vägen till nya jobb.

Genom en modernisering av Umeå skapar vi möjligheter till nya jobb och en hållbar tillväxt.

Investeringar i förnybar energi, nya klimatsmarta bostäder, en utveckling av kollektivtrafiken, cykeltillgängligheten och snabbare/effektivare tåg i länet. Vi måste investera i en infrastruktur som tar oss ur oljeberoendet. Vi måste investera för en levande landsbygd. Vi måste investera i att kunna självförsörja kommunens verksamheter.

Detta är bara några exempel på satsningar som ger Umeå en ökad tillväxt, en hållbar tillväxt som inte urholkar våra resurser och inte klimatbelastar samhället.

 

För att klara moderniseringen av Umeå behövs alla människors kraft, arbete och engagemang.

Vi måste sätta människan i fokus och ge Umeåborna en tryggare vardag, en säkerhet genom bättre arbetsförhållanden, rätten till heltid, en rättfärdig lön. Att möjliggöra kompetensutveckling och det finns möjlighet att göra karriärskiften i livet. Vi måste se till Umeås folkhälsa via arbetsplatsen, där våra invånare är friska och glada.

 

Det är vi politikers  ansvar att öppna vägar för nya jobb. Att ge våra företagare en gynnsam situation där de fortsätter växa och anställa, där vi ger en trygghet så människor vågar ta tag i drömmen och starta nytt. Vi måste minska krånglet och kostnaderna för företagare. Företagare ska få ägna sin tid åt att driva företag och därför måste regelbördan och byråktin minskas och effektiviseras. Kostnaderna för att anställa ska minskas genom sänkta arbetsgivaravgifter. Sjuklöneansvaret ska avskaffas för små företag.

Utvidga och miljöanpassa ROT-avdraget så att det kan användas för att renovera och energieffektivisera lokaler, skolor och hyreslägenheter i behov av upprustning.

Där vi premierar de som vill bygga nytt med klimatsmart i fokus.

Främja för innovation genom att öppna upp för företag att använda kommunens projekt som testyta för utveckling och marknadsintroducering av produkter/tjänster som gynnar en hållbar samhällsutveckling. Öka samverkan mellan kommunen, universitetet och näringslivet för att utveckla innovation, kunskap och nya företag.

 

Anställa fler i skolan, vården och omsorgen. En bra skola och förskola, en trygg äldreomsorg och en sjukvård med hög kvalitet ska vara självklart för Umeå. I stället för nya skattesänkningar ska kommunen tillsammans med staten investera i mer personal i skolan och fler medarbetare i vården och äldreomsorgen. Att återge dessa yrken den samhällsstatus och lön de förtjänar. Införa 6h arbetsdagar som alternativ för medarbetarna.

 

Ge gymnasieelever möjlighet till sommarjobb. Kommuner ska få i uppdrag och stöd att erbjuda sommarjobb genom samarbete med näringsliv, föreningsliv och i egen verksamhet.

 

Genom en rödgrön politik kommer vi kunna styra Umeå mot rätt håll, med en hållbar tillväxt, fler jobb och en skola/vård vi kommer vara trygga och stolta över. Ett Umeå som genomsyrar ansvar för människan, jämställdhet och solidaritet.

 
Bli först att kommentera

Alliansen borde läsa på!!!

Av , , Bli först att kommentera 0

Fler svar på Alliansens missledningar

 

Läste idag via sociala medier hur Alliansen ansåg att MPs förslag på lastbilsskatten var förödande för glesbygden. Jag citerar -Höjd transportskatt kommer utarma transportföretagen i Norrland.

 

Först och främst är MPs lastbilsskatt utformad så att den ej skall drabba företag som geografiskt är belagda där det inte finns några alternativ än lastbilstransport… Exempelvis Norrlands inland men även Västerbottens inland. Skatten kommer rikta sig mot tätorter där det finns tillgång till alternativa mindre klimat belastande transporter. Och man skall inte glömma att dessa pengar skall gå till en investering av vår infrastruktur, där våra företag ska kunna transportera sina gods snabbare, billigare och utan klimatbelastning. En investering som även kommer ge fler jobb, en högre levnads standard och ett hållbart samhälle.

 

Många utländska åkare slipper betala idag när de kör på svenska vägar, många fler fuskar med att betala de avgifter och skatter som finns, på detta sätt kan de dumpa priser och konkurrera ut svenska åkare. Med vår lastbilskatt kommer vi kunna koll på lastbilarna i Sverige samtidigt som vi gynnar konkurrens kraften hos svenska åkare.

 

Inom en snar framtid kommer inte skatt vara boven till ökade transport kostnader utan att oljepriset bara stiger och stiger. Med den Allians politik som råder idag har man ingen plan för att få Sverige mindre oljeberoende, men det har VI !!!!

 

Bli först att kommentera

Svar på Alliansens myter och missledningar

Av , , Bli först att kommentera 0

Svar på Alliansens myter och missledningar.

 

Nu i slut tampen av valet ser jag mer och mer hur Alliansen tillsammans med allierande medier skapar myter och vrida på ord för att missleda väljarna om vad MPs politik handlar om, allians ledare gör uttalanden som – Ni vill CHOCKhöja bensinpriserna. – Ska inte dem som inte bor i storstan få ta sig till jobbet m.m

 

Jag sopar inte under mattan att vi i MP vill höja bensinskatten, vi ser att det behövs en höjning med 70öre/liter. Men vad innebär detta i praktiken….. En bil som drar 0.9liter/mil (vilket är ganska mycket) och som rullar 2000mil/år kommer att få en ökad kostnad på 106kr/mån, 106kr som kommer återinvesteras i arbetet för att göra Sverige mindre oljeberoende, ge oss resurser att investera i tåg och kollektivtrafik. Detta skapar oss ett hållbart samhälle samtidigt som det skapar nya jobb.

Vi i MP vill inte att man ska sluta åka bil, utan att vi tar oss dit så vi kan åka bil men på hållbara, icke klimatpåverkande drivmedel.

 

För varje dag som går blir tillgången till oljan mindre och mindre, det kommer inte vara en skattehöjning på 70öre som gör det dyrt, utan ökade världsmarknadspriser, låt oss få en hållbar och fungerande lösning idag för framtiden.

 

Alliansen har ingen plan för att ta oss ur oljeberoendet. Alliansen lämnar Sverige och främst landsbygden i sticket.

Bli först att kommentera

Centerns svek mot landsbygden.

Av , , Bli först att kommentera 5

Centerns svek mot landsbygden.

 

I debatten på Allstar i onsdags så var det tydligt att Centerpartiet inte har några mål med landsbygden, som övrig allians politik, väljer man att skylla på andra, lägga ifrån sig ansvaret samt vrida och vända ord så att ens egna tomma löften ska låta någorlunda bra.

Man sitter i en allians som år efter år skär ned på landsbygdsprogrammen, en allians där man urholkat de lokala samhällen ute på landsbygden till tomma intet, en allianspolitik som  slår hårdare och hårdare mot böndernas verksamheter. Man är del av en allians politik som bygger tomma luftslott för nuet istället för att investera i en stabil grund för framtiden.

 

Under debatten påstår Centern att det ordagrant står i vårt valmanifest, och jag citerar…

-miljöpartiet i Umeå säger att de vill ha vegetarisk som norm, 100% ekologisk och att det ska vara när odlat, det låter jättebra men jag vet inte om våra elever vill i princip leva på kålrötter….. Det är ordagrant taget ur miljöpartiets lokala program, säger Centern. Så snälla Centerpartiet…sluta förlöjliga vår hållbarhetspolitik bara för att era allians kompisar inte låter er ha nån egen.

 

Så låt mig förtydliga och jag börjar med att citera MiljöPartiets De Gröna Umeås valmanifest.

-minska klimatutsläppen från livsmedel med målsättningarna, 100% ekologisk, vegetariskt som norm och ökad andel närproducerat, samtidigt som vi möjliggör för stadsodling vid bostäderna.

 

Så låt mig nu förklara, vi i Miljöpartiet vill ha en norm att det alltid ska finnas ett vällagat vegetariskt alternativ inom kommunens verksamhet. Vi vill att Västerbotten ska kunna börja självförsörja  sig med ekologisk närproducerad mat. Detta gäller både den vegetariska matcirkeln och även kött och mejeri.

Vi har en målsättning och vision om 100%ekologiskt, men det finns inte förutsättningarna för det just nu och därför måste vi investera i landsbygden, där vi kan skapa levande lokalsamhällen, där vi bättre tar tillvara på de redan icke klimatbelastande råvaror som finns i länet, att ha en hållbar infrastruktur för en grön transport av varor och människor, där vi investerar i jordbrukens verksamheter så att de kan börja utvecklas och producera det vi behöver för en närproducerad, ekologisk självförsörjning så långt som det bara går.

Notera att 100%ekologisk är ett mål en vision och vikten ligger i att vi aktivt jobbar med att ta oss dit. Att vi moderniserar hela Sveriges infrastruktur så vi även klimatsmart kan transportera oss själva och varor.

 

Med en rödgrön politik kommer vi jobba för en levande landsbygd, jobba mot ett ekologiskt samhällstänkande, jobba för en politik där vi tar ansvar idag och för framtiden. Där vi investerar för fler jobb, ett hållbart ekologiskt samhälle, en fungerande välfärd och skola.

 

 

Bli först att kommentera

Kultur debatt på ”klossen”

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår var det Kulturdebatt på studiefrämjandets kulturhus ”klossen”. Ett mycket väll arrangerat event där alla partier var representerade.

 

Vi från MPs sida kommer att driva en ”kultur politik” som ser till att kulturen är tillgänglig alla människor på lika villkor. Kultur ska vara inte bara vara centraliserad utan stadsdelskulturen är lika viktig. Kultur är en viktig del av integrations och jämställdhets processen. Att låta kulturen vara en naturlig mötesplats där människor får mötas, utvecklas och tänka fritt.

Att se till att de kultur föreningar som ej kan stå på egna ben ekonomiskt får av politiken möjligheter och förutsättningar att frodas och leva vidare.

Vi kommer jobba hårt även för att öka stödet till musikskolan, samt att få projektet El Sistema till en ordinarie del av musikskolans verksamhet.

 

Bli först att kommentera

Att överföra skolan i statlig regi löser inte problemen!!!!

Av , , Bli först att kommentera 2

Att överföra skolan i statlig regi löser inte problemen!!!! 

 

Olika elever och olika kommuner behöver olika resurser och med detta behöver kommunens och statens utbildningspengar riktas mot de regioner med störst behov. Staten måste dock ta mer ansvar och ha en ökad reglering med att få en hållbar samverkan med kommunen där även staten tar ett ansvar för att garantera rätt förutsättningar och kvalitet.

Med ökade investeringar i skolan kommer vi kunna höja kvalitén  i skolan, en skola där lärare för vara lärare och varje elev hinner i tidigt stadier ses och omfamnas och få rätt möjligheter/förutsättningar till att ta sig framåt.

Vi måste investera så kommunerna kan höja lärarlöner, lärarantalet, att vi låter lärare vara drivkraften i utvecklingen för skolan.
Ett moderniserat Sverige kräver en moderniserad skola.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

En levande landsbygd

Av , , Bli först att kommentera 2

I förra veckan hade jag förmånen att delta i debatten om landsbygden i Umeå. En av kvällens viktigaste frågor blev om hur man ska få kommande generationer att stanna på landsbygden och hur man ska få kommande generationer att vilja återinvestera i jordbruket. För oss i MP är svaret ganska självklart, man kan dela upp det i två aspekter….

Det är tid för kommunen och landstinget att medvetet dela upp upphandlingarna där mindre aktörer kan komma in i ett lokalt handlingsprogram där vi kan förse verksamheterna med ekologisk och lokal producerad mat. Att ge jordbruket möjlighet på att bli världsledande på odling av biobränsle i leden att ta oss ifrån ett olje beroende samhälle. Genom detta kommer vi kunna öka våra vinster genom bättre mat, minskad miljöpåverkan och fler jobb.

Vi måste även få en levande landsbygd, med en hållbar infrastruktur med hållbara kommunikationer och järnväg där människor och varor enkelt, snabbt och miljö-vänligt kan förflytta sig mellan länets orter. Återskapa utbildnings säten, där man även tillsammans med näringslivet kan knyta åt sig innovativa företag inför de moderna utmaningar i vårt digitala samhälle. Genom att öka resurserna i landsbygdsprogrammet få tillbaka samhällsservicen och de statliga jobben.

 

Landsbygden är en av grundstommarna för ett levande Västerbotten, låt oss tillsammans med en rödgrön politik få den levande igen.

 

 

Bli först att kommentera