Vänstern och Vilden kidnappar frågan om Sportotek

Av , , Bli först att kommentera 7

Under dagens fullmäktige lade V och Ellika Nordström fram en mottion om att starta ett Sportotek i Umeå.  MP tillsammans med S samt majoriteten av fullmäktige avslog motionen. I debatten väljer motionärerna att kidnappa frågan om  sportotek och vrida debatten till att fullmäktige är emot conceptet sportotek, att fullmäktige är emot barnens rätt att kunna idrotta oavsett ekonomiskta förutsättningar.

Jag känner mig trygg med att kunna påstå att majoriteten av fullmäktige ej är emot ett sportotek, utan man var emot hur motionens attsatser var utformade samt hur detta skall finansieras. Enligt tjänsteskrivelsen så har frågan om ett sportotek redan varit uppe i fritidsnämnden och en enig nämnd står bakom detta, arbetet pågår redan. Jag känner mig också väldigt trygg med att fritidsnämnden kommer få till ett sportotek.

Vi i MP välkommnar ett Sportotek, idrott är en viktig del av livet, idrott skapar en platform där man kan riva ner murar av segrigation, klassskillnader, en plats där man skapar mångfalld, gemenskap och kamratskap. Idrott skall vara tillgänglig för alla och överallt.

Bli först att kommentera