Liberalerna måste sluta trampa vatten och komma in i matchen

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Under den senaste tiden har det olika inlägg från Liberalerna i Umeå om att Miljöpartiet skulle vara Norrlandsfientliga samt att det skulle råda ett misslyckat samarbete mellan den rödgröna regeringen. Tyvärr verkar det som att Liberalerna inte kan se längre än till andra sidan älven och måste sluta trampa vatten och komma in i matchen.

Först ut bensinskatten:

 Undervalet 2014 så pendlade bensin priset mellan 14-15sek, detta pgd av marknadens priser och den mer tydliga brist på olja som blir mer och mer tydlig. Men trots de höjningar av bensinskatten så är det billigare än på länge att köra bil idag. Och utvecklingen talar sitt tydliga språk – vi kör mer bil än någonsin och vi tankar mer fossilt än någonsin. Vi måste ha styrmedel för att vända denna utveckling. Trotts att bensinskatten höjs så är priset per liter lägre än innan och de nya inkomsterna till statskassen ger oss rödgröna att kunna satsa på den infrastruktur och omställning som behövs för att få bort oss från beroendet av fossila bränslen, bygga ut kollektivtrafiken, tågnätet och skapa dem rätta och enkla förutsättningar är fossilfritt resande. Vi måste på ett hållbart och effektivt sätt knyta ihop inlandet med kusten. Det ska vara enkelt och smidigt att röra sig oavsett vart du bor eller jobbar på ett hållbart och klimatsmart sätt. Så min fråga blir då till Liberalerna… Hur gör vi i framtiden när bensinen kostar det dubbla, inte pgd av skatter utan marknadens priser? Ska vi stå där med skägget i brevlådan och ångra oss att vi ej tog tag i detta nu när vi har chansen?? Nä ni…det ställer inte jag upp på. I vår del av världen är det långa avstånd för många mellan punkt A till B, vi måste göra det enklare att kunna röra sig och ge bättre förutsättningar för att man väljer fossilfri transporter.

Sedan kilometerskatten:

En väl utformad vägslitageskatt skulle kunna stoppa fuskåkandet och garantera rättvisa villkor genom att alla åkerier betalar samma kostnader. En viktig anledning till att den rödgröna regeringen föreslår införande av en vägslitageskatt är att långväga lastbilstransporter betalar nämligen inte fullt ut för sina kostnader för vägslitage och miljöpåverkan. Det är viktigt att ha ett rättvist system som garanterar att alla åkare betalar samma kostnad oberoende av var de kommer ifrån och att alla gör rätt för sig. Lastbilstrafiken är subventionerad, de kostnader som uppstår i form av vägslitage och miljöskador står idag skattebetalarna, inte lastbilsbranschen. Samtidigt genomgår lastbilsbranschen en golden era – det går bättre än någonsin, dessa kostnader skulle istället kunna gå till välfärd och skolan samt satsningar inom den klimatsmarta infrastrukturen.  En vägslitageavgift är därför fullt rimlig och i enighet med principen om neutralitet mellan transportslagen. EU:s vitbok pekar även på att godstransporter på väg behöver flyttas över till järnväg och sjöfart om vi ska minska utsläppen från transportsektorn.

Det är även lustigt att i sin kritik så glömmer man att upplysa om att enligt direktiven till den pågående statliga utredningen om vägslitageskatt ska utredarna särskilt överväga frågan om geografisk differentiering av skatten och lämna förslag på vilken del av vägnätet som bör omfattas av en vägslitageskatt. Det skulle som exempel innebära att skogsindustrin i Norrlands inland – som inte har tillgång till något alternativ till väg – ska inte betala samma skatt som lastbilstrafiken mellan Skåne och Stockholm (som lika gärna hade kunnat gå på räls).

För att komma åt transportsektorns klimatpåverkan måste godstågens konkurrenskraft öka gentemot lastbilen. Liberalerna i alliansregering höjde banavgiften mångfaldigt under sin regeringstid. Samtidigt har lastbilstrafiken av flera olika skäl blivit ett billigare och effektivare alternativ än på länge. Resultatet har blivit att lastbilstrafiken slår ut godstågstrafiken. Detta kan även vara det direktiv som transport branschen behöver för att  öka takten mot att ta fram fossilfri och mer klimatsmarta fordon.

Till sist måste jag kommentera om det sk. Misslyckade samarbetet på regeringsplan, att gå till val som enskilda partier är dock för mig inget konstigt, samt att MPs språkrör samt Statsministern gjort uttalanden om att man ser ett fortsatt styre ihop. Liberalerna kanske ska istället lägga lite mer fokus på deras egen bakgård med den misslyckade samarbetet inom Alliansen i Umeå, där man tydligt ser hur partierna går mot olika håll.

Jag älskar mitt Norrland och ser fram emot att vi skapar förutsättningar och möjligheter för människor och företag, för solidaritet och jämnställdhet samt ett hållbart och klimatsmart levande.

Bli först att kommentera