Liberalerna behöver lära sig läsa.

Av , , Bli först att kommentera 7

Såg idag det blogg inlägg från en Liberal som var ett svar på mitt inlägg från fredagen. Blev lite förvånad över att bli kallad okunnig, men insåg när jag läste vidare i blogg inlägget att personen ifråga antingen ej läst igenom mitt inlägg eller ej förstår vad som skrevs.

Så låt mig förtydliga lite…

I sin blogg skriver Liberalen att jag är okunnig då jag påstått att åkeribranschen är i en ”golden era”, självfallet finns det massa åkerier som måste kämpa för sin överlevnad så som många andra företag i olika branscher, det finns samtidigt en hel massa åkerier som det går väldigt bra för. Lastbilstrafiken är subventionerad. De kostnader som uppstår i form av vägslitage och miljöskador står idag skattebetalarna, inte lastbilsbranschen. Samtidigt har den förra Allians regeringen höjt banavgiften mångfaldigt under sin regeringstid. Samtidigt har lastbilstrafiken av flera olika skäl blivit ett billigare och effektivare alternativ än på länge. Resultatet har blivit att lastbilstrafiken slår ut godstågstrafiken.

Vidare i sin blogg skriver Liberalen -Sen nämns det att allt ska styras över på tågtrafik och det visar också på en okunskap om hur kartan ser ut i Norrland samt -Många företag i Norrland kommer också att drabbas hårt. Detta blir anledningen till min rubrik, i min blogg skrev jag -att enligt direktiven till den pågående statliga utredningen om vägslitageskatt ska utredarna särskilt överväga frågan om geografisk differentiering av skatten och lämna förslag på vilken del av vägnätet som bör omfattas av en vägslitageskatt. Det skulle som exempel innebära att skogsindustrin i Norrlands inland – som inte har tillgång till något alternativ till väg – ska inte betala samma skatt som lastbilstrafiken mellan Skåne och Stockholm (som lika gärna hade kunnat gå på räls). Självklart så kan vi inte ha tågräls som löper runt i samma omfattning som bilvägar, men vi måste bygga en infrastruktur där de stora industrierna har en närhet till lastdepåer kopplat till välfungerande godstågstrafik. Det finns idag många större aktörer som har insett behovet av att vi måste ändra på transport systemen till mera klimatsmarta lösningar, dock tyvärr inte Liberalerna. Så vart skrev jag att allt ska styras över på tåg?? Det Liberalerna inte verkar förstå är att vi måste skapa förutsättningar för framtiden, vad händer med åkeri näringen när en liter diesel kostar 20kr??

I bloggen skriver även Liberalen att  -I Norrland har vi av naturliga skäl, inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. Än en gång lyser okunskapen igenom om hur verkligheten ser ut. Här har Liberalerna helt rätt och det är just detta som är poängen, vi måste bygga ut kollektivtrafiken, tågnätet och skapa dem rätta och enkla förutsättningar är fossilfritt resande. Vi måste på ett hållbart och effektivt sätt knyta ihop inlandet med kusten. Det ska vara enkelt och smidigt att röra sig oavsett vart du bor eller jobbar på ett hållbart och klimatsmart sätt. Vi måste investera i infrastruktur som ger människor förutsättningar att kunna röra sig klimatsmart. I vår del av världen är det långa avstånd för många mellan punkt A till B, vi måste göra det enklare att kunna röra sig. Att vi i stora delar av vår region är beroende av bil är vi alla överens om, men vi måste ska alternativ och förutsättningar.

Så sluta upprepa samma dåliga skiva och kom med i matchen!!!

Bli först att kommentera