Vänstern behöver hitta sin egen plattform.

Av , , Bli först att kommentera 5

Ser att Vänsterpartiet försöker som vanligt kidnappa politiska frågor och försöka vända dem till sina egna. Nu senast gällande kärnkraft projektet i Pyhäjoki, man kan läsa på bloggen hur Vänstern försöker ta äran om att de drivit frågan. Vi i MP Umeå skrev redan 2013 en motion till KF om att Umeå kommun skulle motsätta sig detta projekt, vi hade sedan även med i vårt valmanifest inför 2014 att ta ställning mot projekt som det i Pyhäjoki. Jag är stolt att vi under denna tid legat i och nu äntligen kan tillsammans med Socialdemokraterna med stöd av en bred politisk majoritet i Umeå kommun äntligen ta ett gemensamt steg och yttra ett remissvar till Naturvårdverket om att vi motsätter oss en slutförvaring av kärnkraft i vårt närområde.

Tyvärr så är detta inte första gången som Vänstern försöker kidnappa och vrida frågor till sina egna, man ser fler och fler ogrundade populistiska utspel…senast på KF påstod Vänstern att de ej alls stödde beslutet om Vallberget….om jag minns rätt så var de med och röstade igenom beslutet och var för Vallberget när det var uppe i KF, fegt att vända kappan efter vinden tycker jag.

 

Bli först att kommentera

Liberalernas trams fortsätter

Av , , Bli först att kommentera 11

Ser idag att Liberalernas gruppledare Peder Westerberg på sin blogg kallar mig för okunnig angående kommunens ekonomiska situation. Ja, ja…tycker man inte som Peder Westerberg så är man alltså okunnig. Jag kan inget annat göra än att konstatera att Liberalernas trams fortsätter. Westerbergs taktik är tydligen att dra till med anklagelser om ”okunnighet” när han inte har argument för sin sak.

Genom att kalla mig okunnig så måste ju Peder Westerberg mena att hela den politiska majoriteten i Umeå är okunnig. Är det så Peder? Nä för mig känns Westerbergs bemötande på bloggen som dagisnivå. Vad kommer här näst? Min Pappa är starkare än din Pappa?

Westerberg menar också att MP är ett osynligt parti. Det får mig att undra om Westerberg har koll på hur det politiska arbetet fungerar? Vi i MP har sedan valet 2014 haft ett valtekniskt samarbete med S, vi har i år presenterat en gemensam budget. Vi har under mandatperioden haft mycket god kommunikation mellan våra partier även då vi presenterat egna budgetar. Detta min gode herre Westerberg gör att vi och S tillsammans tar fram förslag till beslut. Vi är med i den styrande majoriteten. Samarbetet med S innebär att vi inte skriver motioner eller interpellationer till KF. Vi tar däremot fram förslag till beslut till KF tillsammans med S. För egen del vill jag nog ändå hävda att vi i MP är aktiva i fullmäktiges debatter.

 

Vi är alla fullt medvetna om kommunens ekonomiska läge. Vi har fått en intäktsminskning på 140 miljoner vilket måste hanteras. Jag tycker det är fult av Westerberg och hans kompisar i alliansen att angripa S genom rena personangrepp på Hans Lindberg. Kom igen och prata politik istället! Hur vill du Peder Westerberg hantera inkomstbortfallet? Är det genom att sälja Fridhem som du hade en interpellation om på KF senast? Är du inte medveten om att elevunderlaget växer enormt varje år framöver och att alla befintliga skollokaler kommer att behövas? Berätta Peder Westerberg hur  du vill lösa situationen.

Jag är stolt över det arbete och de riktlinjer vi i MP tar fram tillsammans med S. Vi har respektfulla och bra samtal som leder till kloka beslut som sätter människan och Umeå i centrum. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan hitta effektiviseringar och lösningar på den uppkomna intäktsminskningen.

Bli först att kommentera

Liberalernas trams!!

Av , , Bli först att kommentera 13

Läser Peder Westerbergs blogg där han refererar till alliansens debattartikel i VK. Så mycket trams på en och samma gång. Liberalerna dundrar i vanlig ordning på någon dag efter Moderaterna om att kommunens ekonomiska läge är allvarligt och uppmanar Hans Lindberg att ta politiken på allvar och sluta skratta bort och förneka problemen. De anklagar till och med kommunstyrelsens ordförande för att inte se vikten av att hålla budgeten. Man tar sig för pannan!

Att Liberalerna nu är stolt över att få ingå i en debattartikel tillsammans med Moderaterna är tydligt, men stolthet och sanning är inte samma sak. Att försöka förminska Hans Lindberg genom positiva uttalanden om hans föregångare Lennart Holmlund är endast fult maktspel.

Jag har aldrig upplevt att Hans Lindberg vare sig negligerar eller skrattat bort problem. Inte någon av de andra inom den socialdemokratiska gruppen heller för den delen. I våra samtal förs alltid seriösa diskussioner om kommunens utmaningar, de värderas och sen försöker vi komma fram till den allra bästa lösningen för kommunen och dess medborgare. Ofta hittar vi en framkomlig väg och ibland tycker vi så olika att det inte går. Det är det som är politikens spelregler.

Dagens bekymmer för kommunen är att vi fått nya prognoser om våra intäkter. Dessa prognoser visar att vi får 70 miljoner mindre i skatteintäkter och 70 miljoner mindre i ersättning för flyktingpolitiken. Det är alltså totalt 140 miljoner kronor som måste tas igen för att vi ska kunna nå målet om ett överskott på 60 miljoner enligt fastställd budget för 2017. Umeå kommun har en total budget på knappt 7 miljarder kronor, att effektivisera för 140 miljoner kronor är ingen katastrof även om det naturligtvis är jobbigt.
Om Liberalerna hade ansvarskänsla skulle man utifrån den senaste diskussionen i budgetberedningen avvakta tjänstemännens underlag och sedan i god samtalston försöka hitta gemensamma lösningar med medborgarnas och brukarnas bästa för ögonen. Om dem inte så tydligt deklarerade att man står vid Moderaternas sida är jag övertygad om att vi skulle kunna hitta gemensamma lösningar som är bra för Umeås medborgare.

Det förvånar mig faktiskt att Liberalerna så hårt knutit sig till Moderaterna. Som den socialliberal, som Liberalernas gruppledare utger sig för, har jag svårt att förstå hur han kan acceptera Moderaternas och Kristdemokraternas skuldbeläggning av socialtjänstens verksamhet för de ekonomiska utmaningarna. Såväl Kristdemokraterna som Moderaterna ville vid budgetfullmäktige i juni skära kraftigt (20 miljoner) i socialtjänstens budget inför 2017. Inför årets budget (2016) yrkade hela alliansen på nedskärningar på miljontals kronor. Vän av ordningen undrar förstås vart dessa pengar ska tas. Vill verkligen socialliberalen Peder Westerberg prioritera ned stödet till de funktionsnedsatta? Eller är det kanske den personliga assistansen som har för mycket pengar enligt Moderaterna och som Peder Westerberg i deras samarbete tvingas hantera? Eller är det möjligen missbruksvården som ska stryka på foten? Är detta verkligen vad socialliberalen Peder Westerberg längst in i sitt hjärta vill?

I artikeln hävdas att Umeå går mot underskott för tredje året i rad. Enligt den information jag har, ser det snarare ut som att kommunen genom S och MPs försorg bit för bit har betat av underskottet- som orsakats av stora investeringar under förra mandatperioden- och att vi för året närmar oss ett resultat på plus, minus, noll. De flesta partierna var överens om behovet av förra mandatperiodens stora investeringar och Liberalerna var verkligen inte de som stampade på bromspedelen. De ville ju fortsätta gasa på investeringarna genom att t ex bygga en fotbollshall och tidigarelägga gång- och cykelbron till Bölesholmarna.

Det är dags för Liberalerna att sluta imponeras av Moderaterna och faktiskt börja ta ansvar. Det kan börja redan nu med seriösa samtal om hur vi på bästa sätt- utan att det drabbar medborgare och brukare- kan effektivisera inom kommunen för det inkomstbortfall på 140 miljoner som vi nu står inför.

 

Bli först att kommentera