Patetiskt av Centerpartiet…håll Er till sanningen!!

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter att ha läst Centerpartiets svar på mitt blogg inlägg från måndagen kan jag tyvärr bara konstatera att det verkar som att Centerpartiet lite olyckligt börjar köra lite samma nonsens som Vänsterpartiet. Man väljer att inte ta ansvar för politiska beslut man varit med om att ta och istället försöker rida på någon våg med att ta några billiga populistiska poäng utan att hålla sig till sanningen. Jag tycker faktiskt att denna dubbel moral och brist av insikt och ansvar ger svar på min tidigare fråga att det nog inte finns någon kommunikation mellan de förtroende valda i Centerpartiet.

Centerpartiet har suttit med i FGH samt TN och beslutat för en uppsägning av Visionen, man har röstat för att ej öka ”skolpengen” för Visionen, man har varit med och beslutat om rivning av fastigheten.

Centerpartiet har varit med och beslutat om den policy om att kommunen ej ska bygga nytt för privata aktörer. Centerpartiet var med och beslutade om att det ska byggas en dubbelt så stor förskoleverksamhet i kommunalregi där Visionen håller till idag. Så om Centerpartiet anser nu att frågan är illa skött så har Ni varit del med att sköta den illa.

Så att Centerpartiet ej tar ansvar för den politik man varit med om att besluta och sedan nu, några år i efterhand väljer att göra detta till en politisk fråga utan att erkänna sin egen roll och peka finger åt S&MP känns faktiskt lite patetiskt.

I mitt förra inlägg menade jag på att det är viktigt att ha alla korten på bordet, det är inte bara Umeåkommun som har ett ansvar i frågan, utan även Visionens ledning. Det krävs två att bjuda upp till dans. Det känns illa att föräldrar hamnar i kläm här, det måste finnas tydlighet från båda sidor.

Visionen bedriver en mycket populär och framstående verksamhet, som miljöpartist så gillar jag upplägget med personalkooperativ och ser inget annat mer fantastiskt än starka privata kvinnliga företagare.

Jag ser inget vits med att stå och peka finger hit eller dit, utan vi måste utifrån ett barnperspektiv och ett vårdnadshavare perspektiv sitta ner och hitta en lösning samt från alla sidor ge föräldrar och barn rätt information och ha en bra och lösande dialog.

Som Centerpartiet påpekar så sitter vi i majoritet med Socialdemokraterna och jag vill påstå att vi vill inget annat än att tillsammans med Visionen hitta en bra lösning för att kunna rädda verksamheten.

Bli först att kommentera

Viktigt med att ha alla kort på bordet.

Av , , Bli först att kommentera 3

Vid dagens kommunfullmäktige har vi idag debatterat två ”enkla frågor” rörande förskolan Visionen, en ställd av Liberalerna samt en av Centerpartiet. Jag undrar om det finns någon kommunikation mellan förtroendevalda i dessa partier? Ärendet har ju varit aktuellt sedan 2014 och såväl FGN som TN har nyligen helt enigt ställt sig bakom hanteringen.

När nu media rapporterar om ärendet förskolan Visionen och dess lokaler och när nu förskolans ledning informerat berörda föräldrar är det naturligtvis ännu viktigare att vi politiker är kunniga och informerar oss mellan våra olika nämnder. Inom Miljöpartiet har vi  under hela processen hållit oss informerade även mellan nämnderna i denna fråga.

Redan 2014 sas förskolan Visionen upp från nuvarande lokaler på Västteg då byggnaderna är undermåliga och renovering inte är lämpligt. Tomten är dessutom vikt för ny bebyggelse. I enlighet med gällande lagstiftning har Visionen ett besittningsskydd varför det finns ett ansvar hos oss i kommunen att erbjuda ersättningslokaler för verksamheten. Då kommunen inte har tomma förskolelokaler har vi arbetat för att lotsa Visionen till en annan möjlig hyresvärd.

En sådan möjlig fastighetsägare är Kungsleden som t ex äger den gamla slakterifastigheten. Förskolan Visionen erbjöds tidigt möjlighet att hyra dessa lokaler för att inrymma tre förskoleavdelningar. Detta tackade Visionen dock nej till. De fick sedan ett erbjudande om att det kunde byggas en fristående förskola för deras behov. Visionen har inte varit avvisande till detta förslag. En förskola i området kräver dock att en sådan enhet inkluderas i detaljplanearbetet för kv. Aspgärdan. Om Visionen vill gå vidare med detta så kan de etablera sig hos Kungsleden tidigast under hösten 2018. Det finns alltså fortfarande tid för Visionen att ta ställning för eller mot en sådan lösning. Detaljplanen för Aspgärdan skall preliminärt beslutas först under våren 2017.  Bedömning är att visionen har nya lokaler med denna lösning tidigast HT 2018 eller kanske ännu senare fram emot årsskiftet. Vi har från kommunens sida därför tidigare meddelat Visionen om uppskov med avflyttning fram till 20170731. För höstterminen 2017 och fram till ev inflyttning i nya lokaler kan Visionen erbjudas en tillfällig lösning i paviljonger på lämplig tomt. I och med detta har kommunen mer än väl tagit sitt ansvar i frågan.

Det är nu hög tid för förskolan Visionen att bestämma sig för hur det vill gå vidare. Skall de fortsättningsvis förhyra lokaler av Kungsleden måste de naturligtvis själva fatta beslut om detta. Om Visionen skulle upphöra med sin verksamhet vore det naturligtvis en förlust för Umeå de är med sin pedagogiska grund ett viktigt komplement. De bedriver en mycket populär och framstående verksamhet. Skulle de välja att istället avveckla så kommer kommunen via För- och grundskolenämndens verksamhet ta ansvar för berörda barn inom vår förskoleverksamheten.

Inom Miljöpartiet har vi kontinuerligt informerat oss i denna fråga via de ansvariga nämnderna under hela processen. Jag misstänker att Centerpartiet och Liberalerna saknar denna viktiga kommunikation utifrån dagens frågor i fullmäktige . Ärendet har ju nyligen presenterats och haft stöd enhetligt stöd i såväl FGN och TN.

Utifrån barnperspektivet är det nu viktigt att Visionen sätter sig ner med kommunen och jobbar med de förslag som finns så vi tillsammans finner en lösning för verksamhetens framtid.

Bli först att kommentera

Lagstiftningen måste stärkas med Lex Lotta

Av , , Bli först att kommentera 3

image

Igår anordnade Socionomer utan gränser med säte i Stockholm och Umeåföreningen Handihandförkvinnofrid informations- och dialogmöten i Umeå om arbetet för en ny lagstiftning Lex Lotta.

Med anledning av det brutala mordet på Lotta Rudholm i somras och med vetskap om att ca 17 kvinnor varje år dödas i nära relationer i Sverige har Maria Hellenius Henrysson på Socionomer utan gränser tagit initiativet till en expertgrupp som ska ta fram förslag till en ny lagstiftning som ska ge våldsutsatta kvinnor ett bättre skydd.

Expertgruppens ledamöter är väl meriterade inom området med toppnamn som t ex Jerzy Sarneci, Henrik Belfrage, Tomas Wetterberg och Madeleine Leijonhufvud,

Lex Sara, Lex Maria och Lex Bobby. Alla är de lagar som har tillkommit utifrån brister i myndigheternas arbete för medborgarnas skydd och vård. Lagarna har tillkommit för att upptäcka och minska systemfel och komma åt brister för att misstag inte skall begås men även att kunna användas retroaktivt, för att stärka rättssäkerheten och rättsskyddet.

Jag applåderar Socionomer utan gränser och Handihandförkvinnofrids arbete. Lagstiftningen måste stärkas till skydd för våldsutsatta kvinnor.

 

Bli först att kommentera