Viktigt med att ha alla kort på bordet.

Vid dagens kommunfullmäktige har vi idag debatterat två ”enkla frågor” rörande förskolan Visionen, en ställd av Liberalerna samt en av Centerpartiet. Jag undrar om det finns någon kommunikation mellan förtroendevalda i dessa partier? Ärendet har ju varit aktuellt sedan 2014 och såväl FGN som TN har nyligen helt enigt ställt sig bakom hanteringen.

När nu media rapporterar om ärendet förskolan Visionen och dess lokaler och när nu förskolans ledning informerat berörda föräldrar är det naturligtvis ännu viktigare att vi politiker är kunniga och informerar oss mellan våra olika nämnder. Inom Miljöpartiet har vi  under hela processen hållit oss informerade även mellan nämnderna i denna fråga.

Redan 2014 sas förskolan Visionen upp från nuvarande lokaler på Västteg då byggnaderna är undermåliga och renovering inte är lämpligt. Tomten är dessutom vikt för ny bebyggelse. I enlighet med gällande lagstiftning har Visionen ett besittningsskydd varför det finns ett ansvar hos oss i kommunen att erbjuda ersättningslokaler för verksamheten. Då kommunen inte har tomma förskolelokaler har vi arbetat för att lotsa Visionen till en annan möjlig hyresvärd.

En sådan möjlig fastighetsägare är Kungsleden som t ex äger den gamla slakterifastigheten. Förskolan Visionen erbjöds tidigt möjlighet att hyra dessa lokaler för att inrymma tre förskoleavdelningar. Detta tackade Visionen dock nej till. De fick sedan ett erbjudande om att det kunde byggas en fristående förskola för deras behov. Visionen har inte varit avvisande till detta förslag. En förskola i området kräver dock att en sådan enhet inkluderas i detaljplanearbetet för kv. Aspgärdan. Om Visionen vill gå vidare med detta så kan de etablera sig hos Kungsleden tidigast under hösten 2018. Det finns alltså fortfarande tid för Visionen att ta ställning för eller mot en sådan lösning. Detaljplanen för Aspgärdan skall preliminärt beslutas först under våren 2017.  Bedömning är att visionen har nya lokaler med denna lösning tidigast HT 2018 eller kanske ännu senare fram emot årsskiftet. Vi har från kommunens sida därför tidigare meddelat Visionen om uppskov med avflyttning fram till 20170731. För höstterminen 2017 och fram till ev inflyttning i nya lokaler kan Visionen erbjudas en tillfällig lösning i paviljonger på lämplig tomt. I och med detta har kommunen mer än väl tagit sitt ansvar i frågan.

Det är nu hög tid för förskolan Visionen att bestämma sig för hur det vill gå vidare. Skall de fortsättningsvis förhyra lokaler av Kungsleden måste de naturligtvis själva fatta beslut om detta. Om Visionen skulle upphöra med sin verksamhet vore det naturligtvis en förlust för Umeå de är med sin pedagogiska grund ett viktigt komplement. De bedriver en mycket populär och framstående verksamhet. Skulle de välja att istället avveckla så kommer kommunen via För- och grundskolenämndens verksamhet ta ansvar för berörda barn inom vår förskoleverksamheten.

Inom Miljöpartiet har vi kontinuerligt informerat oss i denna fråga via de ansvariga nämnderna under hela processen. Jag misstänker att Centerpartiet och Liberalerna saknar denna viktiga kommunikation utifrån dagens frågor i fullmäktige . Ärendet har ju nyligen presenterats och haft stöd enhetligt stöd i såväl FGN och TN.

Utifrån barnperspektivet är det nu viktigt att Visionen sätter sig ner med kommunen och jobbar med de förslag som finns så vi tillsammans finner en lösning för verksamhetens framtid.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>