Det går bra nu…kompis det går bra nu

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag nynnar jag på rapparen Petters låt -Det går bra nu. Igår fick vi det glädjande beskedet om satsningarna från regeringen på tågtrafiken här uppe i Norr. Idag kom ytterligare goda nyheter från trafikverket om att Västra länken blir av.

Västra länken är en avgörande pusselbit för att få en förbättrad luftkvalitet i centrum och nu kan vi dirigera om tungtrafik och genomfarts trafik till en mer effektiv körrut. Västra länken möjliggör även goda möjligheter och ger  förutsättningar att vidare utveckla en infrastruktur för fossilfritt resande.

Bli först att kommentera

Regeringen satsar på infrastruktur i Norr

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag kommer glädjande besked om att regeringen kommer satsa 20 miljoner per år de närmaste åren för att säkra Norrtågs trafik i Norrland. Detta ger oss ytterligare medel till satsa på att bygga ut en mer hållbar infrastruktur och stärka tåg nätet, vi kommer nu även kunna göra resor med tåg enklare och mer tillgängliga för medborgare. Vi har även fått klartecken från vår röd-gröna regering om att Norrbotnia banan ska byggas.

Idag har vi även haft besök i Umeå av Per Bolund och Magdalena Andersson där vi i Miljöpartiet och från Socialdemokraterna påtalat behovet om satsningar på Kvarken/Midway projektet.

Jag har länge sagt att en av de absolut svåraste och viktigaste utmaningar är att skapa hållbara förutsättningar för våra medborgare, idag tog vi ett steg närmare målen.

Bli först att kommentera

Liberalernas hån mot välfärden

Av , , Bli först att kommentera 5

Som vanligt verkar Liberalernas gruppledare i sin oförmåga att presentera argument eller föra en konstruktiv politisk diskussion, vilja dra till med anklagelser och påhopp om okunskap och brist på verklighetsuppfattning hos dem som tänker olikt honom själv. Det känns som att samma gamla skiva fastnat på ”repeat”..om och om igen.

Att Liberalernas gruppledare väljer att kalla oss Miljöpartister okunniga och att vi har en bristande verklighetsuppfattning kan jag personligen leva med, lite synd dock då jag saknar lite konkret politik från Liberalerna och den politiska diskussion som då medföljer.

Det jag då finner upprörande efter att ha läst Liberalernas gruppledares blogg är det sätt som han väljer att underminera och håna dem som jobbar inom välfärds sektorn.

Att i sin blogg skriva   - ”Sen visar också offentliga studier att små sänkningar av arbetstiden innebär stora bortfall i samhällsekonomin. Inom välfärden skulle det också vara ett oerhört slag, med tanke på den svårighet som det är med personalrekrytering. Än en gång visar miljöpartiet sin okunskap om verkligheten och den här gången är det hur dagens arbetsmarknad ser ut.” 

Jag vet inte vilken verklighet Liberalernas gruppledare befinner sig i?? Att skriva på detta sätt visar dock en klar brist på medvetenhet om den verklighet som våra medarbetare inom välfärden upplever dagligen. Tex det finns idag många sjuksköterskor med giltig legitimation som har valt att lämna yrket, personal omsättningen på landets sjukhus är oroande hög. Den arbetsmiljö som råder idag är oacceptabel, vårdpersonal utsätts för ökad stress, brist på resurser och arbetsbördan blir bara större och större, arbetsvillkoren blir osäkrare, vi ser hur sjukskrivningarna ökar och medarbetare lider mer och mer av utbrändhets  symptom. Vår vårdpersonal drar ett av samhällets tyngsta bördor samtidigt som de är ett av samhällets mest underbetalade. Detta skapar inte bara en osäkerhet hos medarbetarna men även för vårdtagare. Många väljer att även lämna yrket så situationen blir mer och mer ohållbar. Många jag har talat med berättar om den osunda miljö de arbetar i, hur de körs slut på jobbet och inte hinner med varken sig själva eller familjen utanför jobbet. Vården är en dygnetrunt verksamhet och arbetstiderna är udda och krävande. Vi måste få bukt med med arbetsmiljön för våra välfärds medarbetare, vi måste ge dem en värdig tillvaro och med en värdig lön. Vi måste öka attraktiviteten inom välfärds yrken så vi kan behålla dem som finns idag och locka till oss nya medarbetare. Vi måste kunna erbjuda en skälig lön, en hanterlig arbetsbörda och skäliga arbetstider  och arbetsförhållanden. Medarbetare inom välfärden måste få en möjlighet till en värdig tillvaro på jobbet men även utanför jobbet, de måste få vila och återhämta sig.

Vi måste börja ta hand om dem som vi förväntar oss ska ta hand om oss.

Men jag kan förstå att detta känns främmande för Liberalerna, då man varit med i den Allians regering som aktivt sänkte välfärdens resurser genom skattesänkningar, där man istället för att ta ansvar för välfärden istället vill privatisera och låta våra skattepengar hamna på riskkapitalets vinst konton. Så jag skickar med detta till Liberalernas gruppledare… Tänk vad mycket de ca 15 miljarder som årligen går ut i vinst från våra skattepengar skulle kunna göra för vården, skolan, äldreomsorgen och polisen.

När det kommer till Liberalernas utspel om friår, så tycker jag att det är bra att regeringen tittar på frågan, jag välkomnar att regeringen ser över olika lösningar med att ta fram verktyg med att få bättra folkhälsan och minska den ökade stress och utbrändhet som drabbar samhället idag. Personligen tror jag inte att samma modell som fanns 2005-2007 är aktuell idag, vilken ingen annan direkt påstått heller från MPs sida, utan man vill utreda olika möjligheter och modeller vilket jag välkomnar.

Det finns flera framgångsrika exempel både i Sverige och runtom i världen där arbetstidsförkortning inom välfärdsektorn likväl inom de privata näringslivet get bättre verksamheter, friskare och mer produktiva medarbetare och där business never been better!!!

Bli först att kommentera

Tillväxt behöver inte vara så tabu.

Av , , Bli först att kommentera 2

På vissa håll inom politiken och ”gräsrotsrörelsen” har konceptet tillväxt blivit en negativ grej, vilket jag finner olyckligt, tillväxt behövs utan det vi behöver kolla på är vilka normer och drivkrafter som styr tillväxten.

I en hållbar utveckling behöver vi tillväxt. Det måste finnas en ny norm inom ekonomisktillväxt där en hållbar utveckling är drivkraften, med fokus på klimatet, material och energi hushållning, kvalitet samt med ett socialt ansvar.

Vi jobbar för att gå ifrån ett fossil beroende samhälle till det fossilfria samhället. Vi jobbar för att hushålla med de material och energiresurser så vi ej äventyrar framtida generationers behov. Vi står inför stora utmaningar med att utveckla den framtida infrastrukturen, framtida byggprocesser och framtidens produktions led från producent till konsument ställs om med det hållbara samhället i fokus. Allt detta för att ej vidare belasta vårt klimat och vår jord. Allt detta arbete som vi står inför och som vi utför idag är tillväxt.

Genom att skapa förutsättningar och ge rätt stöd men även våga ställa krav ska vi uppmuntra företag att miljöprofilera sig och satsa på ett miljödrivet arbete. Att satsa på teknisk och organisatorisk innovation, där då företagen står bättre rustade för framtiden och kan stärka sin konkurrenskraft och bidra till en ökad hållbar tillväxt samt ökade antal gröna jobb. Allt detta är en form av tillväxt.

En hållbar tillväxt tillsammans med en ekonomisk tillväxt är även nödvändigt för att bekämpa världsfattigdomen. Tillväxt behövs här för att ge människor möjligheten att vara en del av samhällets omvandling. Det behövs tillväxt för att ge dessa människor tillgång till välfärd, skola och demokrati. Tillväxt behövs för att ge dessa människor möjlighet till ett bättre liv, möjlighet till utbildning, men även en mer medveten vardag där man har resurser att tackla de klimat och resurs utmaningar världen står inför.

Bli först att kommentera

Negativ dominoeffekt

Av , , Bli först att kommentera 2

Strax innan jul så publicerade VK en artikel om att moderaterna föreslår att Umeå kommun skall som en lösning ge ett ökat hyresbidrag till förskolan Visionen. Men samtidigt så har moderaterna suttit i FoG nämnden och beslutat  att så skall det inte ske.

Jag finner det lite olyckligt att flera av allianspartierna väljer att rida på denna media våg angående förskolan visionen när man samtidigt i nämnder agerar helt motsatt. Detta skapar oreda och förvirring om situationen och gör processen till att finna en lösning svårare. Som jag har sagt innan så krävs det två för att bjuda upp till dans, jag hoppas att förskolan Visionen sitter ned med Umeåkommun och tillsammans finner en lösning.

Rörande förslaget om att ge Visionen specifika hyresbidrag så ser jag inget positiv i detta, utan det kommer leda till en negativ dominoeffekt, det måste finnas en lika princip. Om Umeåkommun ska ge enskilt bidrag till en aktör hur ska man kunna försvara detta mot andra aktörer?? Ska privata aktörer plötsligt få mer pengar per elev än de kommunala verksamheterna?? Hur ska man förklara sig mot tex språkskolan som har varit i samma situation som visionen men lyckades med samma ”skolpeng” driva sin verksamhet vidare?? Nä det funkar inte!! Det måste finnas en likhetsprincip där man då skulle höja bidraget för alla kommunala och privata verksamheter, som i sin tur skulle nog leda till en ohållbar ekonomisk situation för För&Grundskolan.

Jag tycker att det även är lite anmärkningsvärt hur media har valt att belysa situationen där man tydligt valt en vinkel som tyvärr inte visar hela bilden eller rätt bild av situation.

Bli först att kommentera