Liberalernas trams fortsätter

Av , , Bli först att kommentera 11

Ser idag att Liberalernas gruppledare Peder Westerberg på sin blogg kallar mig för okunnig angående kommunens ekonomiska situation. Ja, ja…tycker man inte som Peder Westerberg så är man alltså okunnig. Jag kan inget annat göra än att konstatera att Liberalernas trams fortsätter. Westerbergs taktik är tydligen att dra till med anklagelser om ”okunnighet” när han inte har argument för sin sak.

Genom att kalla mig okunnig så måste ju Peder Westerberg mena att hela den politiska majoriteten i Umeå är okunnig. Är det så Peder? Nä för mig känns Westerbergs bemötande på bloggen som dagisnivå. Vad kommer här näst? Min Pappa är starkare än din Pappa?

Westerberg menar också att MP är ett osynligt parti. Det får mig att undra om Westerberg har koll på hur det politiska arbetet fungerar? Vi i MP har sedan valet 2014 haft ett valtekniskt samarbete med S, vi har i år presenterat en gemensam budget. Vi har under mandatperioden haft mycket god kommunikation mellan våra partier även då vi presenterat egna budgetar. Detta min gode herre Westerberg gör att vi och S tillsammans tar fram förslag till beslut. Vi är med i den styrande majoriteten. Samarbetet med S innebär att vi inte skriver motioner eller interpellationer till KF. Vi tar däremot fram förslag till beslut till KF tillsammans med S. För egen del vill jag nog ändå hävda att vi i MP är aktiva i fullmäktiges debatter.

 

Vi är alla fullt medvetna om kommunens ekonomiska läge. Vi har fått en intäktsminskning på 140 miljoner vilket måste hanteras. Jag tycker det är fult av Westerberg och hans kompisar i alliansen att angripa S genom rena personangrepp på Hans Lindberg. Kom igen och prata politik istället! Hur vill du Peder Westerberg hantera inkomstbortfallet? Är det genom att sälja Fridhem som du hade en interpellation om på KF senast? Är du inte medveten om att elevunderlaget växer enormt varje år framöver och att alla befintliga skollokaler kommer att behövas? Berätta Peder Westerberg hur  du vill lösa situationen.

Jag är stolt över det arbete och de riktlinjer vi i MP tar fram tillsammans med S. Vi har respektfulla och bra samtal som leder till kloka beslut som sätter människan och Umeå i centrum. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan hitta effektiviseringar och lösningar på den uppkomna intäktsminskningen.

Bli först att kommentera

Liberalernas trams!!

Av , , Bli först att kommentera 13

Läser Peder Westerbergs blogg där han refererar till alliansens debattartikel i VK. Så mycket trams på en och samma gång. Liberalerna dundrar i vanlig ordning på någon dag efter Moderaterna om att kommunens ekonomiska läge är allvarligt och uppmanar Hans Lindberg att ta politiken på allvar och sluta skratta bort och förneka problemen. De anklagar till och med kommunstyrelsens ordförande för att inte se vikten av att hålla budgeten. Man tar sig för pannan!

Att Liberalerna nu är stolt över att få ingå i en debattartikel tillsammans med Moderaterna är tydligt, men stolthet och sanning är inte samma sak. Att försöka förminska Hans Lindberg genom positiva uttalanden om hans föregångare Lennart Holmlund är endast fult maktspel.

Jag har aldrig upplevt att Hans Lindberg vare sig negligerar eller skrattat bort problem. Inte någon av de andra inom den socialdemokratiska gruppen heller för den delen. I våra samtal förs alltid seriösa diskussioner om kommunens utmaningar, de värderas och sen försöker vi komma fram till den allra bästa lösningen för kommunen och dess medborgare. Ofta hittar vi en framkomlig väg och ibland tycker vi så olika att det inte går. Det är det som är politikens spelregler.

Dagens bekymmer för kommunen är att vi fått nya prognoser om våra intäkter. Dessa prognoser visar att vi får 70 miljoner mindre i skatteintäkter och 70 miljoner mindre i ersättning för flyktingpolitiken. Det är alltså totalt 140 miljoner kronor som måste tas igen för att vi ska kunna nå målet om ett överskott på 60 miljoner enligt fastställd budget för 2017. Umeå kommun har en total budget på knappt 7 miljarder kronor, att effektivisera för 140 miljoner kronor är ingen katastrof även om det naturligtvis är jobbigt.
Om Liberalerna hade ansvarskänsla skulle man utifrån den senaste diskussionen i budgetberedningen avvakta tjänstemännens underlag och sedan i god samtalston försöka hitta gemensamma lösningar med medborgarnas och brukarnas bästa för ögonen. Om dem inte så tydligt deklarerade att man står vid Moderaternas sida är jag övertygad om att vi skulle kunna hitta gemensamma lösningar som är bra för Umeås medborgare.

Det förvånar mig faktiskt att Liberalerna så hårt knutit sig till Moderaterna. Som den socialliberal, som Liberalernas gruppledare utger sig för, har jag svårt att förstå hur han kan acceptera Moderaternas och Kristdemokraternas skuldbeläggning av socialtjänstens verksamhet för de ekonomiska utmaningarna. Såväl Kristdemokraterna som Moderaterna ville vid budgetfullmäktige i juni skära kraftigt (20 miljoner) i socialtjänstens budget inför 2017. Inför årets budget (2016) yrkade hela alliansen på nedskärningar på miljontals kronor. Vän av ordningen undrar förstås vart dessa pengar ska tas. Vill verkligen socialliberalen Peder Westerberg prioritera ned stödet till de funktionsnedsatta? Eller är det kanske den personliga assistansen som har för mycket pengar enligt Moderaterna och som Peder Westerberg i deras samarbete tvingas hantera? Eller är det möjligen missbruksvården som ska stryka på foten? Är detta verkligen vad socialliberalen Peder Westerberg längst in i sitt hjärta vill?

I artikeln hävdas att Umeå går mot underskott för tredje året i rad. Enligt den information jag har, ser det snarare ut som att kommunen genom S och MPs försorg bit för bit har betat av underskottet- som orsakats av stora investeringar under förra mandatperioden- och att vi för året närmar oss ett resultat på plus, minus, noll. De flesta partierna var överens om behovet av förra mandatperiodens stora investeringar och Liberalerna var verkligen inte de som stampade på bromspedelen. De ville ju fortsätta gasa på investeringarna genom att t ex bygga en fotbollshall och tidigarelägga gång- och cykelbron till Bölesholmarna.

Det är dags för Liberalerna att sluta imponeras av Moderaterna och faktiskt börja ta ansvar. Det kan börja redan nu med seriösa samtal om hur vi på bästa sätt- utan att det drabbar medborgare och brukare- kan effektivisera inom kommunen för det inkomstbortfall på 140 miljoner som vi nu står inför.

 

Bli först att kommentera

Liberalerna behöver lära sig läsa.

Av , , Bli först att kommentera 7

Såg idag det blogg inlägg från en Liberal som var ett svar på mitt inlägg från fredagen. Blev lite förvånad över att bli kallad okunnig, men insåg när jag läste vidare i blogg inlägget att personen ifråga antingen ej läst igenom mitt inlägg eller ej förstår vad som skrevs.

Så låt mig förtydliga lite…

I sin blogg skriver Liberalen att jag är okunnig då jag påstått att åkeribranschen är i en ”golden era”, självfallet finns det massa åkerier som måste kämpa för sin överlevnad så som många andra företag i olika branscher, det finns samtidigt en hel massa åkerier som det går väldigt bra för. Lastbilstrafiken är subventionerad. De kostnader som uppstår i form av vägslitage och miljöskador står idag skattebetalarna, inte lastbilsbranschen. Samtidigt har den förra Allians regeringen höjt banavgiften mångfaldigt under sin regeringstid. Samtidigt har lastbilstrafiken av flera olika skäl blivit ett billigare och effektivare alternativ än på länge. Resultatet har blivit att lastbilstrafiken slår ut godstågstrafiken.

Vidare i sin blogg skriver Liberalen -Sen nämns det att allt ska styras över på tågtrafik och det visar också på en okunskap om hur kartan ser ut i Norrland samt -Många företag i Norrland kommer också att drabbas hårt. Detta blir anledningen till min rubrik, i min blogg skrev jag -att enligt direktiven till den pågående statliga utredningen om vägslitageskatt ska utredarna särskilt överväga frågan om geografisk differentiering av skatten och lämna förslag på vilken del av vägnätet som bör omfattas av en vägslitageskatt. Det skulle som exempel innebära att skogsindustrin i Norrlands inland – som inte har tillgång till något alternativ till väg – ska inte betala samma skatt som lastbilstrafiken mellan Skåne och Stockholm (som lika gärna hade kunnat gå på räls). Självklart så kan vi inte ha tågräls som löper runt i samma omfattning som bilvägar, men vi måste bygga en infrastruktur där de stora industrierna har en närhet till lastdepåer kopplat till välfungerande godstågstrafik. Det finns idag många större aktörer som har insett behovet av att vi måste ändra på transport systemen till mera klimatsmarta lösningar, dock tyvärr inte Liberalerna. Så vart skrev jag att allt ska styras över på tåg?? Det Liberalerna inte verkar förstå är att vi måste skapa förutsättningar för framtiden, vad händer med åkeri näringen när en liter diesel kostar 20kr??

I bloggen skriver även Liberalen att  -I Norrland har vi av naturliga skäl, inte heller tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. Än en gång lyser okunskapen igenom om hur verkligheten ser ut. Här har Liberalerna helt rätt och det är just detta som är poängen, vi måste bygga ut kollektivtrafiken, tågnätet och skapa dem rätta och enkla förutsättningar är fossilfritt resande. Vi måste på ett hållbart och effektivt sätt knyta ihop inlandet med kusten. Det ska vara enkelt och smidigt att röra sig oavsett vart du bor eller jobbar på ett hållbart och klimatsmart sätt. Vi måste investera i infrastruktur som ger människor förutsättningar att kunna röra sig klimatsmart. I vår del av världen är det långa avstånd för många mellan punkt A till B, vi måste göra det enklare att kunna röra sig. Att vi i stora delar av vår region är beroende av bil är vi alla överens om, men vi måste ska alternativ och förutsättningar.

Så sluta upprepa samma dåliga skiva och kom med i matchen!!!

Bli först att kommentera

Liberalerna måste sluta trampa vatten och komma in i matchen

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Under den senaste tiden har det olika inlägg från Liberalerna i Umeå om att Miljöpartiet skulle vara Norrlandsfientliga samt att det skulle råda ett misslyckat samarbete mellan den rödgröna regeringen. Tyvärr verkar det som att Liberalerna inte kan se längre än till andra sidan älven och måste sluta trampa vatten och komma in i matchen.

Först ut bensinskatten:

 Undervalet 2014 så pendlade bensin priset mellan 14-15sek, detta pgd av marknadens priser och den mer tydliga brist på olja som blir mer och mer tydlig. Men trots de höjningar av bensinskatten så är det billigare än på länge att köra bil idag. Och utvecklingen talar sitt tydliga språk – vi kör mer bil än någonsin och vi tankar mer fossilt än någonsin. Vi måste ha styrmedel för att vända denna utveckling. Trotts att bensinskatten höjs så är priset per liter lägre än innan och de nya inkomsterna till statskassen ger oss rödgröna att kunna satsa på den infrastruktur och omställning som behövs för att få bort oss från beroendet av fossila bränslen, bygga ut kollektivtrafiken, tågnätet och skapa dem rätta och enkla förutsättningar är fossilfritt resande. Vi måste på ett hållbart och effektivt sätt knyta ihop inlandet med kusten. Det ska vara enkelt och smidigt att röra sig oavsett vart du bor eller jobbar på ett hållbart och klimatsmart sätt. Så min fråga blir då till Liberalerna… Hur gör vi i framtiden när bensinen kostar det dubbla, inte pgd av skatter utan marknadens priser? Ska vi stå där med skägget i brevlådan och ångra oss att vi ej tog tag i detta nu när vi har chansen?? Nä ni…det ställer inte jag upp på. I vår del av världen är det långa avstånd för många mellan punkt A till B, vi måste göra det enklare att kunna röra sig och ge bättre förutsättningar för att man väljer fossilfri transporter.

Sedan kilometerskatten:

En väl utformad vägslitageskatt skulle kunna stoppa fuskåkandet och garantera rättvisa villkor genom att alla åkerier betalar samma kostnader. En viktig anledning till att den rödgröna regeringen föreslår införande av en vägslitageskatt är att långväga lastbilstransporter betalar nämligen inte fullt ut för sina kostnader för vägslitage och miljöpåverkan. Det är viktigt att ha ett rättvist system som garanterar att alla åkare betalar samma kostnad oberoende av var de kommer ifrån och att alla gör rätt för sig. Lastbilstrafiken är subventionerad, de kostnader som uppstår i form av vägslitage och miljöskador står idag skattebetalarna, inte lastbilsbranschen. Samtidigt genomgår lastbilsbranschen en golden era – det går bättre än någonsin, dessa kostnader skulle istället kunna gå till välfärd och skolan samt satsningar inom den klimatsmarta infrastrukturen.  En vägslitageavgift är därför fullt rimlig och i enighet med principen om neutralitet mellan transportslagen. EU:s vitbok pekar även på att godstransporter på väg behöver flyttas över till järnväg och sjöfart om vi ska minska utsläppen från transportsektorn.

Det är även lustigt att i sin kritik så glömmer man att upplysa om att enligt direktiven till den pågående statliga utredningen om vägslitageskatt ska utredarna särskilt överväga frågan om geografisk differentiering av skatten och lämna förslag på vilken del av vägnätet som bör omfattas av en vägslitageskatt. Det skulle som exempel innebära att skogsindustrin i Norrlands inland – som inte har tillgång till något alternativ till väg – ska inte betala samma skatt som lastbilstrafiken mellan Skåne och Stockholm (som lika gärna hade kunnat gå på räls).

För att komma åt transportsektorns klimatpåverkan måste godstågens konkurrenskraft öka gentemot lastbilen. Liberalerna i alliansregering höjde banavgiften mångfaldigt under sin regeringstid. Samtidigt har lastbilstrafiken av flera olika skäl blivit ett billigare och effektivare alternativ än på länge. Resultatet har blivit att lastbilstrafiken slår ut godstågstrafiken. Detta kan även vara det direktiv som transport branschen behöver för att  öka takten mot att ta fram fossilfri och mer klimatsmarta fordon.

Till sist måste jag kommentera om det sk. Misslyckade samarbetet på regeringsplan, att gå till val som enskilda partier är dock för mig inget konstigt, samt att MPs språkrör samt Statsministern gjort uttalanden om att man ser ett fortsatt styre ihop. Liberalerna kanske ska istället lägga lite mer fokus på deras egen bakgård med den misslyckade samarbetet inom Alliansen i Umeå, där man tydligt ser hur partierna går mot olika håll.

Jag älskar mitt Norrland och ser fram emot att vi skapar förutsättningar och möjligheter för människor och företag, för solidaritet och jämnställdhet samt ett hållbart och klimatsmart levande.

Bli först att kommentera

Vänstern och Vilden kidnappar frågan om Sportotek

Av , , Bli först att kommentera 7

Under dagens fullmäktige lade V och Ellika Nordström fram en mottion om att starta ett Sportotek i Umeå.  MP tillsammans med S samt majoriteten av fullmäktige avslog motionen. I debatten väljer motionärerna att kidnappa frågan om  sportotek och vrida debatten till att fullmäktige är emot conceptet sportotek, att fullmäktige är emot barnens rätt att kunna idrotta oavsett ekonomiskta förutsättningar.

Jag känner mig trygg med att kunna påstå att majoriteten av fullmäktige ej är emot ett sportotek, utan man var emot hur motionens attsatser var utformade samt hur detta skall finansieras. Enligt tjänsteskrivelsen så har frågan om ett sportotek redan varit uppe i fritidsnämnden och en enig nämnd står bakom detta, arbetet pågår redan. Jag känner mig också väldigt trygg med att fritidsnämnden kommer få till ett sportotek.

Vi i MP välkommnar ett Sportotek, idrott är en viktig del av livet, idrott skapar en platform där man kan riva ner murar av segrigation, klassskillnader, en plats där man skapar mångfalld, gemenskap och kamratskap. Idrott skall vara tillgänglig för alla och överallt.

Bli först att kommentera

Så har MPs invandrarpolitiker demoniserats

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har jag fått min debatt artikel publicerad i VF, för mig är det
det anmärkningsvärd att en icke-rasifierad person kan komma med pekfingret och säga till en utsatt person vad som är rasism eller inte.

Artikeln lyder som följande:

Det är uppenbart att jag med många fler har blir utsatta för rasism i vårt egna parti. Nu tar jag strid för allas lika värde inom Miljöpartiet, skriver Gabriel Farrysson (MP).
När gubbarna ibland annat storföretagen många gånger inte medverkar till en ökning av kvinnorepresentationen i sina styrelser brukar de hänvisa till att det handlar om kompetens, och att det är därför som de väljer män och inte kvinnor. De medger aldrig att det egentligen handlar om strukturell diskriminering.
När gubbarna ibland annat storföretagen många gånger inte medverkar till en ökning av kvinnorepresentationen i sina styrelser brukar de hänvisa till att det handlar om kompetens, och att det är därför som de väljer män och inte kvinnor. De medger aldrig att det egentligen handlar om strukturell diskriminering av kvinnorna. När universitetsledningar oftare utser män till professurtjänster brukar de också hänvisa till kompetens.
Inte de heller medger att det finns en praktik att följa invanda mönster att utse män. Den strukturella diskrimineringen på grund av kön förnekas med kraft. När exempelvis det rasistiska partiet Sverigedemokraterna brukar förklara sitt motstånd mot invandrare så medger de aldrig att det handlar om hudfärg, religion eller ras, utan de hänvisar alltid till annat, såsom kunnande och kompetens. När de funktionshindrade diskrimineras idag på arbetsmarknaden brukar man aldrig medge att det handlar om att de sämre behandlas, utan hänvisas till kompetens.
Resonemanget om min och andra ”svartskallars” påstådda bristande kompetens följer samma förnekandets logik som ovan; alltså att förneka det strukturella förtrycket och rasismen och i stället hänvisa till högst subjektiva och ovidkommande faktorer.
Mitt uppdrag som kassör i styrelsen för Mp-Umeå har varit ideellt, jag har gjort mitt bästa, och jag har utan tvekan som många andra även brustit här och där. För mitt arbete i styrelsen har jag fått tummen upp och erkännande av många medlemmar, ledningsgruppen, valberedningen och partistyrelsens sammankallande tillika utomstående revisor för vår MP-avdelning. Och det är jag tacksam för.
För mina brister kan man definitivt framföra konstruktiv kritik och påpekanden om hur jag bör och kan göra saker bättre.
Ett sådant tillvägagångssätt är att bidra till utveckling. Men att under två års tid bli utsatt i sociala medier, tidningar och radio för diverse olika påhopp, svartmålning, förtal, nedvärdering och smutskastning har varit ovärdigt.
Under hela denna tid har några personer ägnat sig åt grundlösa beskyllningar åt att ”svartskallarna” i partiet är odemokratiska, att de är inkompetenta, att de manipulerar, med mera.
Att gång efter gång gå ut med grundlösa beskyllningar om att ”svartskallarna” är odemokratiska utgör kärnan i strategin att på ett effektivt sätt försöka rubba tilltron och förtroendet för ”svartskallarna”.
För detta borde alla som ägnat sig åt detta skämmas. Alla dessa negativa tillmälen har använts mot ”svartskallarna” i partiet. Detta har gjort mot varje ”svartskalle” i partiet som har krävt sin rätt att vara med och kunna utöva inflytande om hur morgondagens samhälle bör se ut.
Det har gjorts mot mig, det har gjorts mot Nasser Mosleh, det har gjorts mot Alireza Mosahafi, det har gjorts mot Mido El-habta, det har gjorts mot Jabar Amin.
Det finns ett stort antal exempel på hur flera i partiet i Umeå behandlat ”svartskallarna” sämre just på grund av att de är ”svartskalle”.
På årsmötet i söndags tog jag fyra tydliga exempel på detta. Medan somliga ha demoniserat mig som är svartskalle för att jag påstås ha för många uppdrag har kritiken mot andra med lika många uppdrag helt uteblivit. Nasser Mosleh som är MP:s främsta representant i kommunen har fått stort stöd av såväl Mp-medlemmarnas som väljarna men har blivit baktalad av sina egna.
De nämnda exemplen utgör dock endast ett axplock av alla exempel som visa på hur invandrarna har demoniserats av somliga i partiet. Att behandla folk olika på grund av deras hudfärg är rasism.
Att demonisera ”svartskallarna” för sin egen makts vinning hör inte hemma i ett modernt, grönt, solidariskt parti. De intoleranta som ägnar sig åt detta hör inte hemma i vårt parti. Sverigedemokraterna har dörren öppen för dem. Nu har jag fått nog, nu tar jag upp till strid för allas lika värde och demokrati även inom mitt eget parti.

Gabriel Farrysson (MP)
Kommunfullmäktigeledamot i Umeå

Bli först att kommentera

Ett viktigt steg taget av regeringen

Av , , Bli först att kommentera 2

Med den nya energiöverenskommelsen mellan MP och S kommer nu vattenfall att upphöra med sin planering för ny kärnkraft och avdelningen för kärnkraftutveckling avvecklas.

De sista planerna på ny kärnkraft i Sverige är nu skrotade. Istället ska regeringen nu satsa på 100% förnybar energi och en vidare utbyggnad av den förnybar elproduktionen.

MP och S kommer att tillsätta en energikommision där alla riksdags partier ska vara med så att vi tillsammans ska komma överens om en hållbar och långsiktig energipolitik, min förhoppning är att vid detta arbete läggs blockpolitiken åt sidan och att man tillsammans jobbar för framtiden, för långsiktigt och hållbart.

Ett stort steg i ett Moderniserat Sverige är taget… Låt oss fortsätta på samma bana.

Bli först att kommentera

JAG ÄR REDO ATT TA ANSVAR

Av , , Bli först att kommentera 2

JAG ÄR REDO ATT TA ANSVAR.

Vi i miljöpartiet är redo att ta ansvar, ansvar för människan, ansvar för samhället, ansvar för våra barn, ansvar för våra äldre.

Vi vill driva en ansvarsfull politik i Umeå där vi investerar i samhället för att modernisera för framtiden, där vi investerar för hållbarhet, där vi skapar nya jobb och fler bostäder, en ny infrastruktur som inte klimat belastar.

Vi vill ta ansvar och satsa på landsbygden där lokalsamhället växer upp igen.

Vi tar ansvar för att öka självförsörjningen i Umeå.

Vi skapar bättre villkor för företagare att kunna växa och anställa, vi skapar bättre villkor för de inom offentligsektor.

Vi skapar rätten till heltid och högrelöner, till ökad folkhälsa.

Vi tar ansvar för att minska arbetslösheten, öka tryggheten.

Vi tar ansvar för våra resurser.

Vi tar ansvar för humanismen och kärleken och mångfalden.

 

VI ÄR REDO ATT TA ANSVAR FÖR UMEÅ

KRYSSA #3 (GABRIEL FARRYSSON) PÅ MILJÖPARTIETS VALSEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE. FÖR JAG ÄR REDO ATT TA ANSVAR.

unnamed

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Verklig valfrihet

Av , , Bli först att kommentera 0

Verklig valfrihet

 

Vi människor är olika och har olika behov. Miljöpartiet vill stärka människors möjlighet att på riktigt välja den skola, vård eller annan omsorg som passar dem. Vi tycker att välfärden ska utföras av många olika aktörer, offentliga, privata och idéburna. Det är positivt både att kunna byta skola eller husläkare, men också att kunna påverka innehållet i utbildningen eller omsorgen. Den verkliga valfriheten kräver att information om valmöjligheterna är bra och lättillgänglig. Dem kräver också att möjligheten att inte välja finns: den som inte gör ett aktivt val ska få ett precis lika bra alternativ som den som väljer.

 

Men inom skola och välfärd ska vinst inte vara det primära syftet. Pengarna vi betalar i skatt ska användas till det de är till för. Företag som driver skola eller omsorg eller på något annat sätt verkar inom välfärden ska göra det med socialt och samhälleligt engagemang.

Våra skattepengar ska återinvesteras i verksamheten. Vi vill tydlig begränsa möjligheten att tjäna pengar på skolan, vården och omsorgen, men därigenom inget så kallat vinstförbud. Utan de skattepengar som staten ger ut till dessa verksamheter måste investeras tillbaka in i verksamheten, vi måste ha tydligare lagstiftning som får bort bolagens skatteplanering och deras skatteflykt från Sverige,vi måste ha ett tydligare regelverk som ger insyn i verksamheten så vi kan garantera kvaliteten, högre bemanning, med rätt till heltid, med rätt till grundläggande yrkesutbildning. Det ska handla om kvalitet och människan i centrum.

All offentligfinansierad välfärd ska oavsett vem som utför den hålla hög kvalitet. När tjänster blir upphandlade ska kvalitet vara prioriterat och hur bra de lyckas leva upp till förväntningarna följas upp. Insynen i all offentlig finansierad verksamhet ska vara hög. Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade välfärdstjänster.

Bli först att kommentera

Umeås tillväxt och vägen till nya jobb

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås tillväxt och vägen till nya jobb.

Genom en modernisering av Umeå skapar vi möjligheter till nya jobb och en hållbar tillväxt.

Investeringar i förnybar energi, nya klimatsmarta bostäder, en utveckling av kollektivtrafiken, cykeltillgängligheten och snabbare/effektivare tåg i länet. Vi måste investera i en infrastruktur som tar oss ur oljeberoendet. Vi måste investera för en levande landsbygd. Vi måste investera i att kunna självförsörja kommunens verksamheter.

Detta är bara några exempel på satsningar som ger Umeå en ökad tillväxt, en hållbar tillväxt som inte urholkar våra resurser och inte klimatbelastar samhället.

 

För att klara moderniseringen av Umeå behövs alla människors kraft, arbete och engagemang.

Vi måste sätta människan i fokus och ge Umeåborna en tryggare vardag, en säkerhet genom bättre arbetsförhållanden, rätten till heltid, en rättfärdig lön. Att möjliggöra kompetensutveckling och det finns möjlighet att göra karriärskiften i livet. Vi måste se till Umeås folkhälsa via arbetsplatsen, där våra invånare är friska och glada.

 

Det är vi politikers  ansvar att öppna vägar för nya jobb. Att ge våra företagare en gynnsam situation där de fortsätter växa och anställa, där vi ger en trygghet så människor vågar ta tag i drömmen och starta nytt. Vi måste minska krånglet och kostnaderna för företagare. Företagare ska få ägna sin tid åt att driva företag och därför måste regelbördan och byråktin minskas och effektiviseras. Kostnaderna för att anställa ska minskas genom sänkta arbetsgivaravgifter. Sjuklöneansvaret ska avskaffas för små företag.

Utvidga och miljöanpassa ROT-avdraget så att det kan användas för att renovera och energieffektivisera lokaler, skolor och hyreslägenheter i behov av upprustning.

Där vi premierar de som vill bygga nytt med klimatsmart i fokus.

Främja för innovation genom att öppna upp för företag att använda kommunens projekt som testyta för utveckling och marknadsintroducering av produkter/tjänster som gynnar en hållbar samhällsutveckling. Öka samverkan mellan kommunen, universitetet och näringslivet för att utveckla innovation, kunskap och nya företag.

 

Anställa fler i skolan, vården och omsorgen. En bra skola och förskola, en trygg äldreomsorg och en sjukvård med hög kvalitet ska vara självklart för Umeå. I stället för nya skattesänkningar ska kommunen tillsammans med staten investera i mer personal i skolan och fler medarbetare i vården och äldreomsorgen. Att återge dessa yrken den samhällsstatus och lön de förtjänar. Införa 6h arbetsdagar som alternativ för medarbetarna.

 

Ge gymnasieelever möjlighet till sommarjobb. Kommuner ska få i uppdrag och stöd att erbjuda sommarjobb genom samarbete med näringsliv, föreningsliv och i egen verksamhet.

 

Genom en rödgrön politik kommer vi kunna styra Umeå mot rätt håll, med en hållbar tillväxt, fler jobb och en skola/vård vi kommer vara trygga och stolta över. Ett Umeå som genomsyrar ansvar för människan, jämställdhet och solidaritet.

 
Bli först att kommentera