Fler dödsolyckor med bussar tack?

Av , , 1 kommentar 3

Nu måste vi faktiskt börja säga ifrån mot den väg som arbetsmarknaden har tagit. Om man ska se till hur människor röstar i varje val så verkar det som om en majoritet av svenska folket tror att de är odödliga och att just de aldrig kommer att drabbas av några orättvisor på arbetsmarknaden. Skulle de göra det så antar jag att de resonerar som så att det bara är att byta jobb. För det första så är det inte så enkelt för de flesta och för det andra så går förändringarna till det sämre väldigt fort och ofta i det fördolda. Den ”säkra” sits du sitter i idag är långt ifrån garanterad i morgon. Många företag och arbetsgivarorganisationer jobbar oförtrutet för att maximera sina vinster på din bekostnad och därmed att inskränka dina rättigheter, försämra din arbetsmiljö och din hälsa. De ser dem nämligen som motsatser till varandra. God arbetsmiljö och rättigheter för de anställda är lika med minskade vinster för dem själva. Detta är naturligtvis nonsens men så resonerar de.

Nu kan man bara göra så många effektiviseringar utan att det drabbar de anställdas arbetsmiljö, säkerhet eller hälsa och alla de effektiviseringarna är redan gjorda i de allra flesta företag. Att jag är så säker på det är för att så fort man ser eller läser om någon förändring i ett företag nuförtiden så är det i princip alltid på de anställdas bekostnad. Det kan bara betyda att man redan plockat de lågt hängande frukterna. Sedan har vi ju även alla de förändringar som inte på något sätt har med effektivisering eller ens med verksamheten att göra utan som endast syftar till att berika ägare och de högsta cheferna. Det är aktieutdelningar och bonusar trots förluster, nedskärningar och att personalen går på knäna. Allt går ut på att maximera ledarskiktets vinstuttag och då drar man sig inte för någonting. Vi har sett det i flera branscher bland städföretag, skolföretag, vårdföretag, handel, restaurang- och hotell. Hur man staplar olika anställningsformer på varandra för att hindra folk från att få rätt till tillsvidareanställning. Vi har läst om s.k. hyvling och missbruk av allmän visstidsanställning. Uppfinningsrikedomen hos företagen är enorm. Häromdagen blev jag varse att försämringarna även inom min egen bransch, kollektivtrafik, långt ifrån bromsats upp. Inte för att jag direkt blev förvånad men fräckheten och människoföraktet är bedövande. Som sagt, denna bransch är ingalunda ensam men detta fungerar som ett tydligt exempel på hur cyniskt dessa människor resonerar och agerar.

Den 31 maj i år lägger EU-kommissionen fram ett förslag på nya kör- och vilotider för bussförare i kollektivtrafik och långfärdskörning.

I korthet föreslås att:

- Förarna kan få köra i 8-12 dagar i sträck utan vilodag istället för 5-6 dagar som idag.

- De riskerar att inte få någon hel ledig helg innan månadens slut. Med nuvarande regler så har en bussförare rätt till en hel ledig helg efter två veckors arbete.

- De kan få hela 21 timmar färre vila per månad.

EU-kommissionen vill även ändra på rasterna. Idag har man 15 minuter och sedan 30 minuter alternativt 45 minuter efter 4,5 timmar. Det vill EU-kommissionen och arbetsgivarna ändra till tre raster à 15 minuter. Den gängse bilden av lunchrast är nog kl. 12-13, alltså en timme. Ha det som en måttstock. Vem hinner äta i lugn och ro på 15 minuter?

Som reglerna är idag får en bussförare heller inte köra över vilotiden utan måste ta rast vid första bästa ställe som ges när tiden gått ut. Detta vill kommissionen och bussföretagarlobbyn också ändra på så att föraren ska vara tvungen att köra till slutdestinationen och vila där.

Ansvaret för fordonsunderhållets kvalitet vill man också skjuta över på bussföraren. Idag så får både föraren och företaget böter om bussen ertappas med straffbara brister i trafik. Kommissionen och lobbyn vill skjuta över allt ansvar på föraren så att endast denne får böter.

Efter de senaste årens alla skriverier om säkerheten inom bussbranschen med smygfilmade förare, människor som kläms, förare som inte får sin vilotid, ett antal riktigt otäcka olyckor o.s.v. hade jag åtminstone lite förhoppningar om att debatten skulle gå i riktning mot bättre villkor för att bättra på arbetsmiljön för förarna och därmed höja säkerheten. För dessa två ting är intimt sammankopplade. En dåligt utvilad bussförare är mindre säker än en bra utvilad är. Det borde vara en no-brainer men uppenbarligen inte för vare sig EU-kommissionen eller bussföretagarlobbyn.

Att vi inte fått läsa något om detta i pressen tidigare förvånar mig inte heller. Det är det här jag menar med att förändringarna sker i det fördolda. Mellan våra politiska beslutsfattare och representanter för olika branscher i näringslivet. Det har varit samma visa med de s.k. handelsavtalen TTIP och CETA, Datalagringsdirektivet m.m. De vill ha så lite insyn som möjligt för det blir jobbigt annars. Då måste man ta hänsyn till vanligt folk, självständiga kritiska forskare och sakkunniga och det kostar pengar och då blir det mindre kvar till aktieägarna och cheferna. Att detta agerande bryter ned samhället inifrån verkar man bry sig väldigt lite om.

Detta var ett exempel på hur stora delar av näringslivet med hjälp av avgörande delar av våra politiker försöker vrida tillbaka arbetsmarknaden till tidigt 1900-tal. Vi har kommit längre än så. Vi är bättre än så. Bara för att just du nu inte känner dig direkt drabbad så betyder det inte att du inte kan bli det och även om du inte blir det så tjänar du och alla andra på att så många som möjligt i samhället har det bra och känner en grundtrygghet. Den här sortens förslag och påhitt måste stoppas. Annars har vi snart inget kvar att vara det minsta glada över. Jag skulle gärna vilja höra något från vår s.k. rödgröna regering i den här frågan. Håll även noga koll på hur alla våra EU-parlamentariker har tänkt att rösta i den här frågan. Om man är positiv till detta förslag så har man en väldigt skev människo- och samhällssyn.

Länk till Europeiska Transportarbetarfacket

1 kommentar

Återinför sändningarna av kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 2

Många av ledamöterna i Umeå kommunfullmäktige brukar börja sina anföranden och inlägg med ”fru/herr talman/ordförande, ledamöter, åhörare, tittare och lyssnare”. Att ledamöter och åhörare som befinner sig i lokalen kan följa med i debatter och beslut är ju självklart men man utgår alltså även från att medborgare som inte kan vara på plats följer och tar del av detta. Tittarna som de hänvisar till är de som följer sammanträdet via strömningstjänsten på Umeå kommuns hemsida. De lyssnare man talar om är de som via en liknande strömningstjänst via kommunens hemsida följer fullmäktige.

Denna tjänst har klara nackdelar. Till att börja med så måste man ha en dator, surfplatta eller mobiltelefon som klarar av att distribuera denna tjänst. Tekniken är dessutom behäftad med diverse brister. Till att börja med så är det inte en app liknande Spotify eller Soundcloud som kan ligga i bakgrunden utan vill man göra någonting annat på mobiltelefonen samtidigt som att läsa ett sms eller kolla en hemsida så stängs sändningen ner. Sedan tar det gott och väl 5-10 sekunder att starta upp igen och då har man man missat en bra stund av debatten. Dessutom så tappar den inte sällan själv kontakten så man måste starta om strömningen. Tidigare kunde man lätt lyssna och följa med via radio även om man faktiskt sysslade med annat under tiden. Det är betydligt krångligare nu.

Detta är ett demokratiskt problem då man genom beslutet att sluta sända sammanträdena har utestängt stora delar av befolkningen från att följa och delta i det politiska arbetet i kommunen. Man hänvisade beslutet att sluta sända till att det kostade för mycket. Känns det igen? Det är märkligt att ena stunden (t.ex. när det gäller resereglementet) så är några miljoner småpengar med tanke på allt man får igen men i nästa stund så kan samma summa vara helt oöverstiglig.

Härmed begär jag att sändningarna av Umeå kommunfullmäktiges sammanträden en gång i månaden återupptas.

Bli först att kommentera

Opportunismen i kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag har jag lyssnat på Umeå kommunfullmäktiges sammanträde så gott jag kunnat. Som bussförare hade jag naturligtvis intresse av att lyssna på interpellationsdebatten om ombyggnationen av Vasaplan. Tidigare under dagen genomfördes även en annan debatt som handlade om Moderaternas motion om friskvårdstimme för alla kommunanställda. Socialdemokraterna ville inte bifalla motionen och för det anfördes lite olika skäl men det som fångade min uppmärksamhet mest var argumentet  att fackföreningarna inte fått komma till tals. Det framfördes som något otroligt viktigt då detta ju handlade om deras medlemmars arbetsmiljö. Till och med Anders Ågren (m) instämde i den kören vilket hade kunnat resulterat i en smärre kognitiv dissonans men jag förstod ju att det bara handlade om ren och skär opportunism från Ågrens sida då Moderaterna i grunden är ett fackfientligt parti.

Vad som däremot gjorde mig lite brydd var att Socialdemokraterna tydligen körde en liknande strategi med den skillnaden att de faktiskt kan leva på lite trovärdighetskapital när det gäller kärleken till fackföreningar. Så först lät det väldigt fint och traditionellt sossigt. Den trovärdigheten solkades dock ned betänkligt när man senare i debatten om Vasaplan inte ens nämnde fackföreningar och deras betydelse i dialogen med medborgarna vid politiska beslut kring omdaning av stadsrummet. Trots att Lena Karlsson Engman (s), ordförande i tekniska nämnden, fick en direkt fråga från Ulrika Edman (v) varför det var så viktigt att lyssna in vad facket tycker i frågan om friskvårdstimme men tydligen inte när det gäller ombyggnationen av Vasaplan så gav hon inget svar på det. Inte ett pip om facket. Lena Karlsson Engman hävdade att alla hade fått göra sin röst hörd och nämnde olika organisationer, trafikutövarna m.fl. Att bjuda in ledningarna för de olika bussbolagen är dock inte samma sak som att man har lyssnat av personalen och framförallt inte det, i vissa fall, superdupermegaviktiga facket.

Lena Karlsson Engman (s) ägnade istället en del av talartiden åt att återkommande anklaga Vänsterpartiet för att svartmåla projektet för egen vinnings skull. Inte minst för att Vänsterpartiet enligt henne skulle ha ändrat sig. Detta trots att Ulrika Edman (v) flera gånger sade att man inte var emot en ombyggnation och uppdatering av Vasaplan. Det intressanta med det är att man skulle kunna säga exakt samma sak om Socialdemokraternas obstruktion mot motionen om friskvårdstimme. Där hävdade de nämligen att de ville återremittera det för att det hade för dåligt underlag. Det var en mjukare ton än vad man annars hört den senaste tiden på diverse S-bloggar. Där har ett införande av friskvårdstimmen i princip omöjligförklarats. Nu ville man dock undersöka saken närmare. Man hade ändrat sig med andra ord. Vänsterpartiet vill med liknande logik skjuta på ombyggnationen av Vasaplan på grund av bristande underlag. Man har nämligen inte frågat facket eller konsulterat en enda bussförare vad de tycker.

Så vad gäller egentligen kära Socialdemokrater? Är facket viktigt att lyssna på eller inte?

Bli först att kommentera

När ställdes bättre arbetsmiljö mot personaltäthet för högre tjänstepersoner senast?

Av , , Bli först att kommentera 4

Läser Hans Lindbergs blogginlägg om den föreslagna friskvårdstimmen som bifölls i kommunstyrelsen och ska debatteras i kommunfullmäktige i morgon den 24 april. Lindbergs och socialdemokraternas invändningar handlar om att det är för dyrt om alla anställda ska ha tillgång och rätt till denna friskvårdstimma. Det är klart att det kostar pengar. Det gör allting. Det gjorde renoveringen av stadshuset också. Drygt 100 miljoner faktiskt. Byggandet av parkeringshus, ombyggnation av Vasaplan och Rådhustorget kostar också pengar.

Något som slår mig är att så fort det handlar om folk i de nedre delarna av hierarkin inom kommunen måste de alltid, till skillnad från de högre upp i organisationen, välja bort något om en annan förbättring ska införas. I det här fallet är det personaltätheten som skulle få stryka på foten. Behövde tjänstepersonerna på stadshuset offra något av sin arbetsmiljö och inkomstökning p.g.a. renoveringen på 100 miljoner? Förutom att det blev lite stökigt p.g.a. att det blev en byggarbetsplats ett tag då. Skulle inte tro det. Nu tjuter säkert någon hemma vid datorskärmen till om att jag är larvig. De där sakerna hör inte ihop menar de. Jag menar dock att de gör det. Alla former av beslut sänder signaler till samhället. Signaler om vad eller vem som är värd hur mycket. Personalen längre ned i hierarkin får alltid höra att de måste ta ansvar och inte kräva så mycket lönepåslag eller kostnadskrävande arbetsmiljöförbättringar men jag hör inte liknande diskussioner för de högre upp i organisationen.

Jag har full förståelse för att man i förhandlingar måste ge och ta ibland men det börjar bli dags för alla att göra uppoffringar om Umeå kommun menar allvar med att de vill vara en attraktiv arbetsköpare. Fast de kanske bara bryr sig om att vara attraktiva för tjänstepersoner och chefer? Det är i alla fall signalerna man sänder ut. Det har varit samma visa under lång tid. Deltidsbrandmän som vård- och omsorgspersonal har exempelvis behandlats otroligt arrogant från ledningshåll. Antingen är det så att den politiska ledningen i Umeå bara slänger sig med floskler eller så är det så att tjänstepersonsnivån aktivt motarbetar den politiska viljan i kommunen. Om det är det sistnämnda som pågår så måste den politiska ledningen ta sig i kragen och visa vem som bestämmer. Demokratin ska vara den yttersta beslutsfattaren och tjänstepersonsnivån ska implementera politikernas vilja. Jag hoppas verkligen inte att politikerna endast kör med floskler som låter bra och sedan backar upp detta beteende från tjänstepersonshåll. Det skulle vara otroligt cyniskt och skrämmande i så fall.

Så inför nästa budgetbatalj så kanske man skulle satsa på att kräva ett lönestopp för alla inom kommunen som tjänar över ett visst belopp, exempelvis 40.000 kronor i månaden. Sen skulle man dessutom kunna sänka arvodena för alla politiker med en viss procent. Man skulle även kunna överväga att lägga vissa kostsamma projekt på is. Det skulle nog ge lite pengar och vill man verkligen visa allvar med att folk ska ta ansvar och visa solidaritet så bör hela organisationen vara med och göra uppoffringar.

Bli först att kommentera

Socialdemokratins svek mot folket

Av , , Bli först att kommentera 4

När regeringen och då främst Socialdemokraterna efter kritik mot avtalet CETA (mellan EU och Kanada) till slut beställde en rapport för att utvärdera avtalet så gjorde man det från en ytterst partisk källa med utredare som har direkt personliga vinster på att CETA-avtalet kommer till stånd i nuvarande form. Det som främst kritiserats i avtalet är den s.k. tvistlösningsmekanismen, tidigare ISDS numera kallad ICS som ger företag och bolag möjlighet att i en egen domstol stämma t.ex. kommuner och stater som fattat demokratiska beslut om stärkt arbetsrätt, miljö- och hälsolagstiftning eftersom det kan påverka bolagens framtida vinsters storlek. Man anser med andra ord inte att det rättsväsende som vi andra får hålla till godo med duger åt enorma bolag med arméer av advokater utan de behöver en egen domstol utan insyn. Detta avtal och dess broderavtal TTIP (mellan EU och USA) har i stor utsträckning glidit under medieradarn och när det skrivits om det i de stora dominerande tidningarna och kanalerna så är de oftast positiva toner och stöd för avtalet som framförs av förespråkare av avtalet. En god motvikt som tyvärr inte fått särskilt stor plats är ttippen.se. Jag länkar nedan till den sidan då detta är en bitvis komplicerat fråga och jag inte känner att jag kan återge alla de detaljer den innehåller tillräckligt utförligt. Det finns ingen anledning att jag gör det när det redan finns så välgjort redan.

Att de borgerliga partierna inklusive SD (för de är ett borgerligt parti som är helt köpta av Svenskt Näringsliv) stödjer detta är ju inte förvånande med tanke på det öppna förakt som de visar mot alla människor som de inte anser uppfyller deras syn på framgång. Borgerlig syn på framgång verkar inte kräva att man vare sig är innovativ och skapar sin egen framgång eller följer lagar och etik utan de visar odelad respekt även för framgång som bygger på ärvda förmögenheter, miljöförstöring, förgiftning, utnyttjande, skattefusk och ren kriminalitet. Att Socialdemokraterna och LO skulle svika inte bara hela sin väljarbas utan hela svenska folket på detta vis är dock chockerande och mycket sorgligt. Jag förväntade mig mer från Socialdemokratiskt håll med alla texter och tal om solidaritet, jämlikhet och jämställdhet.

Regeringsunderlag om CETA

Bli först att kommentera

Var är Ågrens och Lindbergs upprördhet nu?

Av , , Bli först att kommentera 3

Luftfartsverket har bakom totalt hemlighetsmakeri jobbat för och kommer troligen snart att ta beslut om att införa s.k. fjärrstyrda flygledartorn. Flygledning och övervakning av Umeå flygplats kommer exempelvis att skötas från Arlanda via kameror och kablar. What could possibly go wrong there?

Detta projekt har fått svidande kritik från tunga remissinstanser och Europeiska transportarbetarfacket kräver förbud mot dylika lösningar. När SVT begärde ut handlingarna så var i princip allt överstruket och hemligstämplat.

När en skatt aviserades från regeringen på ca 80-430 kronor per flygresa gick Anders Ågren (m) och Hans Lindberg (s) unisont i taket. Det skulle krossa Norrland hävdar man. Inga belägg för det men det låter ju alltid fint att vara emot skatter. Oavsett vad de är tänkta att gå till.

Nu lyser dock deras oro och kritik med sin frånvaro. De borde gå igång som en spinnrock på detta då Luftfartsverket verkar ha fått svidande kritik från alla håll på detta projekt. Inte minst för att det försvinner arbetstillfällen och vi har ju lärt oss att arbetstillfällen gör man vad som helst för att försvara, när det passar opinionen. Dessutom visar ju hemlighetsmakeriet att något inte är som det ska. Ågren brukar inte vara sen med att hävda ”den som inte har något att dölja” när han pratar om övervakning av allmänheten men nu är det tyst. Jag undrar varför.

Anders Ågren och Hans Lindberg och gärna fler ledande lokala politiker borde gå ut och kräva att detta stoppas.

Bli först att kommentera

Nordea och Wahlroos fräckhet

Av , , Bli först att kommentera 6

Nordeas styrelseordförande Björn Wahlroos fräckhet är gränslös. Han hotar med att Nordea skulle flytta om regeringen inte drar tillbaka sitt förslag om att höja inbetalningarna till den s.k. riskreserven, alltså den reserv som staten behöver om de skulle behöva rädda bankerna. Staten har ju ryckt ut och räddat dem förut och bankerna vet att staten måste göra det för att undvika om inte en systemkollaps så i alla fall väldigt stora problem i samhället. Banker som Nordea är så stora att om de skulle gå omkull så riskerar de att dra med sig resten av samhället som vi såg vid krisen 2008. Fråga islänningarna.

Vilken sund människa som helst förstår att det regeringen kräver är självklarheter men inte samhällsparasiter som Björn Wahlroos och Nordeas vd Casper von Koskull och i förlängningen Nordea. De anser att när staten/medborgarna ställer krav på dem så är det att likställa med konfiskation, expropriation. De hotar med att Nordea ska flytta från Sverige om regeringen inte ändrar sitt förslag. Om förslaget genomförs så innebär det en ökad avgift från en halv miljard till drygt fem miljarder kronor enligt Wahlroos och fullständigt omöjligt att ha råd med trots att de förra året gjorde en vinst på 40 miljarder. Alla dessa brösttoner är naturligtvis endast en taktik för att skrämma politikerna till lydnad.

Wahlroos har fräckheten att påstå att staten använder bankerna som en mjölkko som man ständigt drar pengar ur. Detta trots att det bevisligen är precis tvärtom. Inte bara genom att staten måste rycka in när bankerna har spekulerat bort sig själva och alla sparares pengar utan även genom att som Nordea hjälpa rika människor och företag att undslippa skatt. Panama är ju bara ett skatteparadis. Nordea lär finnas representerade på fler ställen. Man är alltså med och sliter sönder samhället i två ändar. Igår, den 18 mars så rapporterade dessutom Dagens Industri att Handelsbanken och Nordea slipper böter till följd av Panamautredningen. Detta trots att de bevisligen har aktivt tillhandahållit tjänster som uteslutande går ut på att se till att klienterna slipper betala skatt.

Precis som Wahlroos säger så tillhandahåller Nordea stora tjänster för samhället men bara för att man gör något bra så legitimerar inte det att en kan bete sig oetiskt i övrigt. Sorgligt och märkligt nog så är detta beteende inte olagligt utan uppenbarligen helt i sin ordning. Det kan jämföras med hur hårt man från myndigheters håll jagar illegala fildelare och enskilda försäkringskassebedragare för att bara ta två exempel.

Jag håller med Magdalena Andersson när hon säger att det kanske bara är bra om Nordea flyttar utomlands för de utgör en stor ekonomisk risk för hela svenska samhället. Wahlroos, von Koskull och deras gelikars oro och beteende har inget med ekonomi eller bankens överlevnad att göra utan det är ren och skär girighet och maktdemonstration. Han har en fruktansvärd människosyn.

Bli först att kommentera