Bättre cykelvägar med bilistperspektiv

Av , , Bli först att kommentera 0
I DN 17 maj handlar en artikel om vilket perspektiv planerare, projektledare, entreprenörer och konsulter ska ha då de arbetar med infrastruktur för cykeltrafik. En företrädare för centerpartiet anser att de ska lägga sig till med ett cyklistperspektiv.
Jag brukar tänka att om de tänkte likadant när de arbetade med cykeltrafik som när de arbetar med biltrafik då skulle det bli mycket bättre. Umeå kommun är jätteduktig på att bygga bilvägar och hade de gjort likadant med cykelvägarna hade det blivit jättebra, men när kommunen ska bygga cykelvägar då försöker de lägga sig till med ett särskilt perspektiv och så blir det ibland fel. Mitt råd är alltså – gör som du brukar (dvs när du arbetar med biltrafik).
Bli först att kommentera

Dubbdäck på bilar kan göra mer skada än nytta

Av , , Bli först att kommentera 0

Några forskare skrev på DN debatt i går bl a: ”dubbdäck är att de minskar bromssträckan vid färd på hal is och hårdpackad snö, men å andra sidan har de sämre effekt på torr eller våt vägbana”. De konstaterade också att dubbdäck är tillåtna under en ganska stor del av året och att vägbanorna under denna tidsperiod i stora delar av landet är torra eller våta. Deras slutsats är att dubbdäck generellt i Sverige knappast ger ett nettobidrag till trafiksäkerheten.

Jag tycker de resonerar klokt och skulle önska olika styrmedel som minskar dubbdäcksanvändningen till de bilister som kör bil där vinterväglag råder.

En stor nackdel med dubbdäck är nämligen att de fyller luften med partiklar som skadar människors hälsa. Det kan alltså bli så olyckligt att människor genom sitt val av däck på bilen gör mer skada än nytta.

Jag använder dubbdäck, bara när det råder vinterväglag och bara på cykeln.

Bli först att kommentera

Tåg som går

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag var i Stockholm i går och reste som vanligt med tåg och det fungerade utmärkt. Gick hemifrån strax före nio i tisdags kväll, tog bussen ner till Umeå C, installerade mig i sovkupén, gick till restaurangvagnen och hämtade en kopp te som jag drack till mina kvällsmackor samtidigt som jag förberedde mötet dan efter.

Sov gott och blev väckt strax efter 6, duschade på tåget, åt frukost på hotell vid centralen och promenerade sen till mötet.

Tåget tillbaka avgick 16.22. Jag satt i den systa avdelningen som var närmast folktom och kunde i lugn och ro arbeta, sova, läsa och göra ingenting. Hämtade mat och fika i bistron. Inget tågbyte. Framme 22.45. Buss hem. Hemma 23.30

 

Bli först att kommentera

Skid-VM har börjat

Av , , Bli först att kommentera 0

Egentligen bryr jag mig ju inte men i praktiken kan jag inte hålla mig. Jag gillar det mentala spelet. Åkarnas form kan jag inte veta något om men jag kan genom Tv-bilderna förnimma deras inbördes rang. Emil Jönsson brukar ha enorm pondus i sprintlopp. I dag hade han det fram till upploppet i semifinalen där han märkte att han inte kunda spurta ner Kriukov. Då minskade hans handlingsutrymme drastiskt. han blev tvungen att göra en Hellner i uppförsbacken och just eftersom han var tvungen att avgöra där, och hans konkurrenter visste att han visste att  han var tvungen, kunde de fokusera på att hålla avståndet så litet som möjligt, komma i kapp och sen göra upp om guldet. Northug har nu två raka VM-silver i sprint.

Jag åker själv också. Åkte i kvällningen fyra "snabba" varv för att få lite känsla för vad åkarna i val di Fiemme gör. På lördag blir det 30 km, utan skidbyte.

Bli först att kommentera

Bilfri

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag har ingen bil så jag slipper fylla på spolarvätska, byta bil, tvätta bilen, besikta bilen, reparera bilen, byta bildäck, betala skatt, betala försäkring, städa bilen.

Om jag behöver bil så hyr jag en men oftast behöver jag ingen utan väljer att gå, cykla eller åka taxi, buss eller tåg. Eller så får jag skjuts.

Jag har 3 km till jobbet så dit kan jag gå, cykla eller åka buss. 1 km till affären, 800 m till förskolan.

Jag har valt att vara bilfri främst av ekonomiska skäl. Utan bil behöver jag inte arbeta så mycket och får mer fritid. Dessutom känns det bra att inte utsätta mina medmänniskor för luftföroreningar och att inte bidra till utsläpp av växthusgaser.

 

Bli först att kommentera

mer vägar ger mer biltrafik

Av , , Bli först att kommentera 0

Anders Brodin skriver i VK under rubriken "hårt prövade bilister kan andas ut" att bilköerna kommer att minska i rusningstid, att det är en logisk följd av att ombyggnadsarbetena på befintliga vägar är över.

Jag tror att Anders underskattar dynamiken i trafikanternas beteende, dels att trafikanter väljer trafikslag utifrån vad som är rationellt och att bilister väljer att köra eller inte köra utifrån vad som är rationellt.
 
Ombyggnaderna har fått bilister att använda andra transportslag, andra vägar och tider och att avstå bilresor. Att delinvigningen beskrivs som ett tillfälle att pusta ut får fler trafikanter att välja bil och att välja den kortaste vägen, den lämpligaste tidpunkten och bilisterna kommer att göra fler bilresor. Resultatet blir igenkorkade vägar, igen. Om jag får gissa, först i någon av cirkulationsplatserna på Ersboda.
 
Helt logiskt
Bli först att kommentera

Miljöpåverkan av en ny handelsplats

Av , , 1 kommentar 0

Riksdagsledamoten Edward Riedl påstår i sin blogg att det för miljön skulle vara bättre för miljön med ett IKEA i Umeå än utan. Han frågar: Hur kan det vara bättre för miljön att vi i Umeå med omnejd istället åker till Sundsvall och Haparanda för att handla på Ikea?

Till att börja med måste vi skilja på utsläpp som har lokala effekter: kvävedioxid, partiklar mm, och utsläpp som har global effekt: koldioxid.
I min värld är ett tillskott av tusentals (5000?) bilister i Umeå varje dag (prognosen säger +3000 på Tegsbron) värre för luftkvaliten i Umeå än säg 100 (ren gissning) Umebilister som beger sig till Sundsvall en genomsnittlig dag. För luftkvaliten i Umeå alltså, lokala utsläpp.
 
Tittar vi på globala utsläpp så kan vi räkna ut att 5000 bilister som kör 10 km till en handelsplats i Umeå orsakar dubbelt så stora utsläpp jämfört med 100 bilister som kör 270 km.
 
Sammantaget är det alltså klart fördelaktigt för miljön med stort avstånd till handelsplatsen, eftersom det håller nere antalet besök.
1 kommentar

miljö och trafik

Av , , Bli först att kommentera 0

När vi resonerar om miljö och trafik måste vi skilja på ett kort och ett långt tidsperspektiv.

I ett kort perspektiv kan man tro att färre parkeringsplatser innebär mer biltrafik eftersom bilister som är vana att hitta en parkeringsplats kommer att köra runt och leta parkering. I ett längre perspektiv innebär färre parkeringsplatser mindre biltrafik. Bilister väljer andra transportslag eller åker någon annanstans.
I ett kort perspektiv kan man också anta att en stängning av Storgatan innebär fler bilister på andra gator i centrum men i ett längre perspektiv anpassar sig trafikanterna till minskad framkomlighet och väljer andra vägar och andra transportslag. Sämre framkomlighet för biltrafik leder alltså till mindre biltrafik.
En handelsetablering söder om Umeå innebär förstås också mer biltrafik, lokalt kring handelsområdet men också i hela Umeå.
Till sist är det att föredra att placera attraktioner (skyskrapor, badhus mm) till centrala stan där tillgången på kollektivtrafik är god och tillgängligheten för gående och cyklister också är god. Det viktiga är att frikoppla sådana etableringar från kravet på bilparkeringsplatser.
 
För bättre luft: Begränsa biltrafikinfrastrukturen kring det nya handelsområdet, stäng Storgatan för biltrafik, minska antalet bilparkeringsplatser och verka för ett badhus i centrum.
Bli först att kommentera

Satsa på gående och cyklister

Av , , Bli först att kommentera 0

Om gående och cyklister vill besöka Nydalasjöns östra sida och ta sig dit från norr så finns det under den snöiga årstiden inget alternativ till vägen som passerar bilparkeringen vid skidspåren vid Nydala. Jag och min familj passerade där i helgen och det var riktigt olustigt med tät biltrafik.

Mitt förslag är att kommunen rustar upp den befintliga cykelvägen norr om Ume lagun och ser till att den får belysning och snöröjning.
Bli först att kommentera

Åtgärder mot hälsofarlig luft

Av , , Bli först att kommentera 0

Luften i Stockholm klarar inte miljökvalitetsnormerna. Precis samma sak gäller i Umeå. Länsstyrelsen i Stockholm har enligt DN presenterat ett förslag på åtgärder. Det är alltså intressant för oss i Umeå också. Luftföroreningarna har två komponenetr: partiklar och kväveoxider. För att minska halterna av partiklar föreslår länsstyrelsen i Stockholm dubbdäcksförbud (alltså inte vinterdäcksförbud), hastighetssänkning och effektivare städning och dammbindning. För att minska halten av kväveoxider gäller det att minska avgaserna och länsstyrelsen i Stockholm föreslår miljözon i innerstan så att bilarna som släpper ut mest förbjuds att köra där och varianter på trängselskatter (högre avgift, högre avgift då problemen är som störst eller för bilar som förorenar mest).

Det finns all anledning för Umeås politiker att ta till sig av förslagen och komma till skott med åtgärder i stället för att sitta och vänta på ringleden. Det är människors hälsa det handlar om.

Bli först att kommentera