franska

Moderna språk

Av , , Bli först att kommentera 0

Lärarnas tidning citerade nyligen Skolverkets rapport om moderna språk. Skolverket vill att flera elever läser ett tredje språk (d.v.s. ett till språk utöver svenska och engelska). Detta har visat sig vara ett svårt projekt att genomföra. Många elever väljer nämligen bort det tredje språk, trots att de allra flesta kan välja mellan spanska, tyska och franska. Intresset för tyska är vidare så pass lågt att man på vissa orter inte kan erbjuda undervisning. Krafter inom näringslivet har försökt återupprätta intresset för det tyska språket. Exempelvis har den tysk-svenska handelskammaren gått in med pengar för att stötta utbildningsväsendet. De har avsatt 5 miljoner kronor som finns tillgängliga för skolor som har för avsikt att öka intresset för det tyska språket.

Grundproblemet verkar vara att eleverna inte ser det som viktigt att kunna mer än engelska. Personer i näringslivet hävdar dock att det finns ett behov av att knyta an till det kontinentala Europa. Detta är dock inte ett isolerat problem. Ser man till svenska politiker är språkkunskaperna inte allt för sällan begränsade till svenska och engelska. Går man längre tillbaka i tiden kan man se att Olof Palme försökte tala både spanska och franska, även om han inte pratade språken flytande.

I övrigt kan man även se ett minskande intresse för franska, samtidigt som det finns en viss positiv utveckling för det spanska språket. Många verkar dock glömma hur viktigt det kan vara med kunskaper inom franska, en jämförelse kan exempelvis läsas här. Slutligen kan man konstatera att ett tredje språk öppnar sinnet för en ny idévärld. Att kunna läsa och prata ett till språk har många positiva effekter på hjärnan.

 

Bli först att kommentera

Hej världen!

Av , , 1 kommentar 0

Välkommen till Västerbottens-Kuriren – Bloggen. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sen är det bara att börja blogga!

1 kommentar