En dag i verkligheten

Av , , 2 kommentarer 4

Omsorgsnämnd i går. Ungefär som det brukar vara. Rapporter från verksamheterna, stöd till människor som har svårt att få vardagen och livet att gå ihop, information om olika projekt inom vård och omsorg som kommunen deltar i. T ex stöd till anhörigvårdare. Den ekonomiska rapporten haltade så vi fick inte klarhet i den ekonomiska ställningen för 2009. Folk har slutat på ekonomisidan under hösten 2009 utan att beredskapen för detta varit särskilt hög. Omsorgsnämnden kan troligen visa ett överskott men en stor del av detta överskott kan bero på att s k periodiseringar görs vid detta årsskifte som inte periodiserades vid förra årsskiftet och beror alltså inte på att nämnden har "för stor kostym". Den ekonomiskt kunnige förstår detta. Det ryktades att FKUN går med överskott på 3-4 milj. Detta kan innebära att min tidigare redovisning av kommunens långtidsbudget kan justeras en smula för 2010 men i övrigt håller.  I övrigt verkar taktiken vara att den ekonomiska härdsmältan skjuts framåt till åren efter valet i höst och då blir det inte roligt att vara kommunledning.

En annan fråga som fick sin fulla förklaring var frågan om varför den av fullmäktige beslutade utbyggnaden av demensvården gått i stå. Under lång tid har jag informellt tagit upp frågan om utbyggnaden av Blåsippan och påpekat att vi måste agera. Jag fick nu med utbyggnadsfrågan på dagordningen som "övrigt ärende" och ville att vi skulle uppfylla fullmäktiges beslut och avtala med Umluspen om igångsättning av den projekterade utbyggnaden vid Blåsippan. När det uppdagades att det fanns majoritet för detta tog det hus i helsicke. Nu argumenterades det att det inte finns pengar och att behovet av demensplatserna inte var dokumenterat etc etc. När inte ens detta hade verkan kallades chefstjänsteman in för att få stöd för att frågan inte fick tas upp och beslutas om på sammanträdet. Det vilade upphetsning över omsorgsnämndens sammanträde vilket är mycket ovanligt.

När jag tydligen kunde övertyga om att ärendet visst fick tas upp, eftersom nämnden beslutat att ärendet fick tas upp under övriga frågor, blev taktiken en annan. Vi skulle behöva tiden fram till nästa sammanträde om en månad för att begripa att det finns ett behov. Nu kantrade majoriteten så att jag fick ge mig. Vi behöver alltså en månad för att inse det behov som vi gick till fullmäktige med våren 2009 och fick fullmäktigebeslut på 23 juni 2009. Det verkar inte bara vara kommunstyrelse och budgetberedning som skitit i fullmäktiges beslut att bygga ut demensvården med 8 platser. Tyvärr.  Men det är bra att jag fick klart för mig hur saker och ting hänger ihop. Under tiden fram till nästa sammanträde i omsorgsnämnden kan jag nog förvänta mig ett frenetiskt arbete för att stoppa varje utbyggnad av demensvården men jag är helt säker på att nämndens majoritet inte kommer att godta några fler undanflykter om en månad.

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Omsorgsnämnden i morgon.

Av , , 2 kommentarer 9

På omsorgsnämnden i morgon ska vi behandla en skrivelse undertecknad av alla enhetschefer inom omsorgen jämte medicinskt ansvarig sjuksköterska, totalt 9 st ledande personer. De skriver bl a så här:

"Vi ser med oro på hur Storumans kommun skall kunna tillgodose den kommande efterfrågan på vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Vi vill ha svar på vad Storuman kommuns ledande politiker tänker om den framtida demensvården. Vi ser i vårt arbete dagligen att demenssjuka och deras anhöriga far illa när vi inte kan tillgodose de behov dessa människor har av vård och omsorg".

De skriver även att det på kort tid har skett nästan en fördubbling av behov av demensboende hos personer som bor i särskilda boenden eller i korttidsboende. Dessa 9 st chefer inom äldreomsorgen frågar alltså vad Storumans ledande politiker tänker om den framtida demensvården. Jag måste tyvärr konstatera att hittills tänker de inte alls med några få undantag. Däremot får jag på skallen för att jag inte begriper det himmelrike som följer av att satsa 23 miljoner av pengar vi inte har på ett flyg som inte löser några problem men som drar kommunen ned i fördärvet. På ett möte med anhöriga till dementa i höstas försvarade "ledande politiker" att den av fullmäktige beslutade utbyggnaden av demensvården i Storumanområdet skulle stoppas och "ledande politiker" försvarade även att inte en krona av regeringens 4 milj till Välfärdens Kärna skulle gå till demensvården eller något annat inom skola och omsorg. Pengarna till välfärdens kärna skulle m a o stoppas i det ofantliga underskottet för flyg i Gunnarn. En ledande centerpartist sade i anslutning till sitt försvar för att 23 miljoner gått upp i rök samtidigt som vi har dessa behov inom äldreomsorgen att "det går att effektivisera"! Var det en ny ännu ej upptäckt stjärna som föddes? På frågor hur välfärdens kärna ska klaras de närmaste svåra åren med sjunkande kommunala inkomster och 23 bortflugna miljoner till flyg har jag hittills fått noll svar.  Och att dessa "ledande politiker" inte har något vettigt svar förstår jag. Summan motsvarar nämligen vad det kostar att driva äldreboendet Vikbacka i nästan fyra (4) år! Det verkar som en del "ledande politiker" har ryckt alla säkringar!

2 kommentarer

Kommunala besparingar nr 2

Av , , 12 kommentarer 10

Knepigt det här med Excel. Provar med att förminska så att hela kalkylbladet kommer med. Observera att de återtagningar som måste ske enligt balanskravet kan vara olika mellan åren men totalsumman måste ordnas inom en 3-årsperiod. Återtagningarna enligt balanskravet hänför sig helt och hållet till Storumans egen bedrivna Rikstrafik i trots mot staten. Totalt år 2010 – 2013 =25 milj kr.  Observera också att kalkylbladet utgår från de beslutade långtidsramarna som kan ändras och att även övriga förutsättningar kan ändras men mina sifferlekar ger ändå en föraning om vad som väntas. Jag har förutsatt att demensutbyggnaden i Storumanområdet är klar innan året är slut och att utvecklingen i Tärnaby kräver återbemanning av gamla Stefansgården i mitten av år 2012. Jag vill visa att vi inte kan tänka med två hjärnhalvor, en för flyg och den andra för all annan verksamhet utan att de två hjärnhalvorna tvingas konfronteras med varandra. Läs bladet så här. Utifrån mina antagna förutsättningar måste omsorgsnämnden minska sina kostnader i nuvarande verksamhet med en summa motsvarande 54,242424 anställda fram till 2013 varav närmare 30 st beror på flygunderskotten.

Kommunens ekonomi 2010 – 2013 budget miljoner kr.Antagen kostnadsökning = 2%/år.
    År 2010   År 2011   År 2012   År 2013
Kommunstyrelsen   73,2   73,2   73,2   73,22
2 % kostnadsökn   1,2   2,4   3,6   4,8
Balanskrav andel   1,2   1,9   1,9   1
                 
Omsorgsnämnden   118   118   118   118
Ök vsh t ex dem bo   1   4   6   8
2 % kostnadsökning   2   4,1   6,2   8,3
Balanskrav andel   1,9   3,1   3,1   1,6
Tot kostn minskning   4,9   11,2   15,3   17,9
Pers minskn jmf idag   14,848485   33,939394   46,363636   54,242424
                 
                 
Fritid-skola-kultur   110,5   110,5   110,5   110,5
2 % kostn ökning   1,9   3,8   5,7   7,6
Balanskravet andel   1,7   2,9   2,9   1,3
Tot kostn minskning   3,6   6,7   8,6   8,9
Pers minsk jmf idag   10,909091   20,30303   26,060606   26,969697
                 
                 
Miljö-bygg   3   3   3   3
2 % kostn ökning   0,06   0,12   0,18   0,24
Balanskrav andel   0,04   0,08   0,08   0,04
                 
Kända kostnökningar återtag enl balanskrav. 2010=5 milj. 2011=8 milj. 2012= 8 milj. 2013=4 milj.                
Fördelas enligt "osthyvelsprincipen". Antag 1 milj = 3 st anställda.                
Kalkylen tar inte hänsyn till ändrade lokalkostnader inom t ex skolan.                
Personalminskning är jämfört med dagens läge. Sparkrav pga demensutbyggn gäller nuv vsh.                
12 kommentarer

Kommunala besparingar

Av , , Bli först att kommentera 1
Kommunens ekonomi 2010 – 2013 budget miljoner kr.Antagen kostnadsökning = 2%/år.
    År 2010   År 2011   År 2012   År 2013
Kommunstyrelsen   73,2   73,2   73,2   73,22
2 % kostnadsökn   1,2   2,4   3,6   4,8
Balanskrav andel   1,2   1,9   1,9   1
                 
Omsorgsnämnden   118   118   118   118
Ök vsh t ex dem bo   1   4   6   8
2 % kostnadsökning   2   4,1   6,2   8,3
Balanskrav andel   1,9   3,1   3,1   1,6
Tot kostn minskning   4,9   11,2   15,3   17,9
Pers minskn jmf idag   14,84848   33,93939   46,36364   54,24242
                 
                 
Fritid-skola-kultur   110,5   110,5   110,5   110,5
2 % kostn ökning   1,9   3,8   5,7   7,6
Balanskravet andel   1,7   2,9   2,9   1,3
Tot kostn minskning   3,6   6,7   8,6   8,9
Pers minsk jmf idag   10,90909   20,30303   26,06061   26,9697
                 
                 
Miljö-bygg   3   3   3   3
2 % kostn ökning   0,06   0,12   0,18   0,24
Balanskrav andel   0,04   0,08   0,08   0,04
                 
Kända kostnökningar återtag enl balanskrav. 2010=5 milj. 2011=8 milj. 2012= 8 milj. 2013=4 milj.                
Fördelas enligt "osthyvelsprincipen". Antag 1 milj = 3 st anställda.                
Kalkylen tar inte hänsyn till ändrade lokalkostnader inom t ex skolan.                
Personalminskning är jämfört med dagens läge. Sparkrav pga demensutbyggn gäller nuv vsh.                
Bli först att kommentera

När enfalden inte får ett ansikte.

Av , , 2 kommentarer 6

Kommunens nya sätt att spara. Om man bortser från allt förnuft kan kommunen spara 10 miljoner på att vid varje betalning av fakturor från leverantörerna, d v s företagen, dra av 10 %. Vid varje lönebetalning dra av 5 %. Att jag inte tänkt på det. När jag betalar mina elräkningar drar jag bara bort 5 % och när jag handlar på Konsum eller Ica ger jag kassören en summa som är 5 % lägre än vad kassören begär. På flyget kan man väl dra bort 1200 kr på direkten vilket är den summa kommunens skattebetalare sponsrar biljetten med. Bäst att sätta igång och dra åt svångremmen. Andras svångrem vill säga, det är lättare. En anonym kan komma med vilka dumheter som helst och det är väl därför. Som att spatsera omkring i burka utan namnskylt på ryggen. Min rubrik tänker jag inte förklara.

2 kommentarer

Kultur är utveckling

Av , , 2 kommentarer 3

Kulturakademin i Storuman lever i en pressad ekonomisk situation. Instrumentundervisningen i byarna dras in vilket är bara ett exempel på följderna av den pressade kommunala ekonomin. Och varför den är särskilt pressad nu har naturligtvis att göra med de 23 miljonerna som slösats bort på att leka Rikstrafik i statens ställe, ett synnerligen misslyckat och inkompetent sätt att skapa förutsättning för utveckling. En hundradel av den summan skulle betyda enormt mycket för Kulturakademin. Men som ett f d kommunalråd sa, "skogsarbetare behöver inte kunna sjunga för att vara skogsarbetare". Har man den synen då sitter kulturen trångt.

Kultur hör till de säkraste korten när det gäller att skapa miljöer för utveckling. Så har det varit ända sedan människan började traska omkring i upprätt ställning. Inom kulturområdet finns mycket att förbättra. Samemuseet i Tärna är lagrat i en källare. Studieförbunden har fått se sina kommunala anslag minskas. Vår lokala historia borde utforskas mera och dokumenteras. Gamla foton bör letas fram innan de hamnar i återvinningen,digitaliseras och identifieras. Detta är dock på gång tack vare enskilda entusiaster som lägger ned årsverken och tack vare Länsmuseet som engagerar sig i vår kommun. Hembygdsgårdsfrågan i Storuman bör få en lösning etc etc. Mycket av de här sakerna ökar upplevelsevärdet hos tillresta turister. Den samiska kulturen är mycket intressant för turister från när och fjärran. Samemuseet i Tärnaby brann ned för ett antal år sedan och i Storuman finns vad jag vet inget man kan tipsa en frågande turist om när det gäller det samiska. Åtminstone en mindre utställning av något slag borde kunna åstadkommas.

Men som sagt när vi i stället för att satsa på andlig odling (kultur),  använder 23 miljoner under 2 år för att sponsra flygbiljetter för resenärer som flyger till och från Gunnarn då är slutet nära.  Det mesta får av just denna anledning mindre resurser, inte minst utbildning och omsorg om de äldre.

2 kommentarer

Teknikens seger över människan

Av , , Bli först att kommentera 4

Adjöss Axess, den fantastiska kultur- och kunskapskanalen. I morse var det godnatt. STV har flyttat Axess till Boxers betalutbud eftersom man inte anser sig ha råd att hålla oss med gratis kunskaper. Gott och väl med det kan man tycka, jag betalar gärna en slant. Men AXESS sänds från och med idag i en teknik som inte finns norr om Dalälven ännu. Enligt Terracom nås 60 % av det svenska folket med den nya tekniken och då anser då jag att SVT kunnat vänta tills de övriga 38 procenten nås av sändarnas täckning. (2 % av oss anses som obefintliga i TV-världen). Det är en syn på kunden som för tankarna till planekonomins förakt för kundinflytande. Jag har inte på Terracoms eller Boxers hemsidor kunnat finna någon tidtabell för utbyggnad av sändarnätet med den nya tekniken med MPEG4 och vad det nu heter. Detta tyder också på förakt för kunden, åtminstone om kunden bor norr om Dalälven. Är det fråga om1 månad eller 2 år innan de nya signalerna når södra Lappland?

Dessutom begåvas vi alltså med en ny teknik MPEG-4 som väl vad jag förstår medför att min digitala TV och digitala DVD-inspelare som lider av en ålder på 2½ år är föråldrade. I instruktionsböckerna hittar jag MPEG-2  för TV:n och inga "PEGGAR" alls för DVD-inspelaren där BOXER-kortet sitter. Men det är väl bara att bita ihop. Det är väl bara att sälja huset och köpa nya grejor?

Det kanske är tur att man är lite till åren kommen för om mediaprodukternas livslängd i dessa yttersta dagar börjar sjunka under två år kan man kanske förvänta sig att om sådär 20 år får människorna köpa nya TV-grejor varje halvår för att kunna ta del av kultur- och kunskapsutbudet i TV.

Tekniken skulle nog inte segra över människorna om det inte vore för människorna. Åtminstone somliga av dem.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,