Socialdemokraternas stereotypa valfrihetsreform inom barnomsorgen.

Av , , 2 kommentarer 0

Heja Kommunal!

Det är inte ofta jag står på samma sida som Kommunal men det händer. Med glatt hjärta skrev jag under protestlistor som fanns på skyltsöndan idag. Där gick barnskötarna med listor för att medborgarna ska ge dem sitt stöd. Och det var det jag gjorde. Jag hoppas du gjorde likadant.

Vi kan inte acceptera att en hel yrkesgrupp ska bort. Vi har fattat ett långsiktigt beslut som säger att det ska vara förskollärare på våra barnstugor. Men det är på sikt. Och detta ska skötas med naturlig avgång. Nu verkar Barn o utbildningsnämnden fått kalla fötter och säger upp barnskötare. Den uppgift nämndsledamöterna fick när beslutet skulle fattas för några månader sedan var att det inte rör nån som varit anställd länge. Som vanligt lägger man ut dimridåer för att få igenom de beslut som man vill. Nu visar det sig enligt uppgift att av de 4 som nu är uppsagda har en som längst 9 år i kommunen. Är inte den erfarenheten värd att ta tillvara på?
Så följden blir att man byter ut barnskötare med lång erfarenhet mot kanske en nyexaminerad förskollärare utan erfarenhet. Är absolut inte mot förskollärare på nåt sätt men jag saknar rim o reson i denna fråga.

Det är bra och viktigt med utbildning det ska först villigt erkännas. Men det är tyvärr inte alltid lämpligheten följer med utbildningen. Alltså vill jag påskina att vi har outbildad personal som gör ett bättre jobb än de som är utbildad. Därmed har jag inte sagt att de som är utbildad gör ett dåligt jobb utan tvärtom. Sen ska vi komma ihåg att barnskötarna inte är utan utbildning. De har en gedigen utbildning som tidigare var fullt accepterad. Och vi har barnskötare i vår kommun som verkligen vet hur man tar hand om barn, vill ta hand om barn, och barnen vill vara med dem. Vart är då problemet?

Jag förstår full ut den barnsköterska jag pratat med som kunde ståta med 26 år inom kommunen som barnsköterska, och några år till i annan kommun, som sa: – Jag känner mig inte motiverad att göra ett bra jobb då man ska ha bort oss som yrkesgrupp.

Majoriteten har länge tyckt att det är svårt att rekrytera dagmammor. Konstigt. Först behandlar man en arbetsgrupp som om de inte vore värd vattnet och sedan tycker man det är konstigt att inga söker. Nu är det tyvärr nästa yrkesgrupp. Barnskötarna. Sakta men säkert vallas vi in i Socialdemokraternas stereotypa valfrihetsreform inom barnomsorgen. Huvva….

Sätt stopp för detta mina borgerliga kamrater i BoU nämnden.

Så än en gång HEJA KOMMUNAL…..

2 kommentarer

Äntligen får pensionärerna en del av kakan.

Av , , 1 kommentar 0

Kristdemokraternas ihärdiga arbete för pensionärerna bär nu äntligen frukt. Nu är det bara drygt en månad till så får de mer pengar i plånboken. En årlig skattelättnad för en pensionär med ingen eller låg inkomstpension på 2 300- 3 500 kronor.

Med en god ekonomisk utveckling räknas pensionerna upp automatiskt. Men det finns en grupp som inte riktigt har hängt med och det är de sämst ställda pensionärerna. Kristdemokraterna värnar särskilt om den här gruppen och det är mycket glädjande att det nu blir verklighet att ge dem ett särskilt ekonomiskt tillskott, samtidigt som nästan alla pensionärer kan få en höjning av sin pension.

Drygt 90 procent av alla som den 1 januari har fyllt 65 år får en skattesänkning. Och för att skattesänkningen verkligen ska hamna i plånboken höjs ändras reglerna för äldreförsörjningsstödet och särskilt bostadstillägg för pensionärer. Också förbehållsbeloppet höjs så att inkomstförstärkningen inte ska ätas upp av höjda avgifter till kommunen.

Ett förhöjt grundavdrag för dem som fyllt 65 år införs också. Denna grupp behöver inte betala skatt på hela sin inkomst utan bara på den del som blir kvar när man har räknat bort grundavdraget och det nya, förhöjda grundavdraget. Till detta ska läggas även en höjning av prisbasbeloppet. Det ger därutöver cirka 3 000 kronor per år och sammantaget för en garantipensionär cirka 5 600 kronor per år.

Det här är en satsning för trygghet och rättvisa. De som har de lägsta inkomsterna får behålla mest vilket i hög grad gynnar kvinnor som ofta har många år med oavlönat arbete i hemmet.

Sen att oppositionen helt plötsligt tycker att satsningen är för liten är märkligt. Själv kan jag naturligtvis också tycka att det borde var mer pengar till de som inte har ATP eller andra förmåner. Men detta är ett första steg. Men att nu oppositionen med stöd av PRO fördömer allt är väl ändå höjden av feghet. En vän av ordning funderar vad de gjorde då de själv satt vid makten. Vilken nivå på höjningen gjorde man för de sämst ställda pensionärerna? Svaret är enkelt: Inget. Sen kan man skrika och gorma högt och ifrågasätta och nu helt plötsligt lägga ännu mer "låtsaspengar"i pensionärerna knä. Var är trovärdigheten?

1 kommentar

Ålder är ingen sjukdom sa Alf Svensson för en tid sedan. Och han har rätt.

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag har jag bl a varit hos mina partikamrater i Umeå och samtalat med Seniorförbundet som träffas en gång i månaden. Denna gång ville de ha information från ombudsmannen vad som är på gång etc. i det stora hela på riskplanet, inom partiet etc. Där satt ett antal pigga pensionärer där den äldsta var 93 år och den yngsta bara ungdomen om man jämför. Men med vilken glöd dessa partivänner resonerade. Det var ett mycket trevligt möte och jag är benägen att fullständigt hålla med Alf Svensson. Nog hade säkert en del av de närvarande en del krämpor (men det var ingen som klagade) men när vi samtalade om viktiga frågor i samhället så var det klara toner.

Dom tillsammans med mej känner stor stolthet att vi som Kristdemokrater står på de svagas sida. I de aktuella frågor som vi nu resonerar om på riksplanet vill vi lägga in barnperspektivet och det känns bra. För vem ska annars föra deras talan om inte vi som Kristdemokrater gör det? Utmanar andra partier att ta den funderingen.

En av de närvarande sa att jag är alldeles för gammal för att göra nåt. Det var han som var 93 år. Men han kan göra mycket än kom vi överens om. Det finns plats för alla i det viktiga samhällsbyggande vi håller på med där etik o moral, den kristna traditionen och västerländsk humanism får vara grundbultar i arbetet. Det behövs än mer i vårt nuvarande samhälle än då KD startade för ett antal år sedan.

Bli först att kommentera

Fullmäktige igen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Hemkommen från ännu ett fullmäktige så snurrar tankarna lite. Jag får en olustig känsla av att alla dessa möten inte ger så stor effekt som jag önskar. Nåja vi pratar ju om kommunens högsta beslutande organ. Då kan man väl inte säga så eller?…
Den tid jag satt i KSAU så hade man samma ärende i KSAU sedan i kommunstyrelsen och slutligen i fullmäktige. Så nog vandrar ärenden runt och tuggas i varje konstellation.
Men demokratin kostar som ni vet. Men har lite svårt att acceptera trögheten ibland.

I dag var det i alla fall lite kul med debatt om intraprenader bl a .
Ungdomar kom och ställde en fråga om lokal för ungdomsaktivitet. Friskt och bra initiativ att medborgarna jagar på oss "tröga" politiker.
Tycker att Lars Lilja gör ett bra jobb som fullmäktiges ordförande. Tydlig och bra i sina proportioner etc. Fast som jag sa till honom idag så är det nog bra med en liten ärendebeskrivning inför de olika ärenden vi har på agendan. Det är ju faktiskt folks som kommer och lyssnar och de har ju inte varit med och tuggat samma sak i flera gånger. Lars höll med. Tror det är viktigt för demokratin att vi får intressant fullmäktige så medborgare kommer och ställer frågor. Så jag ska fundera till och komma med fler förslag som kan vitalisera fullmäktige framöver.

Lite roligt var det när man glömt ordförandeklubban på kommunhuset och Calle Palms hammare fick tjäna som klubba. Så nu kan jag ståta med att fullmäktiges ordförandeklubba har klubbat på mitt fritidshus.

Bli först att kommentera

Fortsätter LOVa LOVen.

Av , , 1 kommentar 0

Ja Herr Sjöström jag tar väl sista ordet då i denna debatt. Men jag hoppas det inte är så att du blev avskräckt för jag vill debattera fler ämnen framöver.

K-G skriver:
Men bäste Hans-Inge, varför i alla sin dar blanda in förhållandena i det forna Ryssland i vårt lilla lokala meningsutbyte? Jag lovar att aldrig någonsin, hur svårt jag än skulle få att hitta argument i en debatt med dig, skulle peka på saker som hänt historiskt i kulturer som baserat sina göranden och låtanden på den livsåskådning som jag utgår från att du och flertalet andra i ditt parti har.

Svar:
Jag tog med detta som ett bevis på "icke valfrihet" fast man betalar fullt. Hade inget att göra med ditt ställningstagande eller så. Däremot antyder du nåt om livsåskådningar i vårt parti. Jag vill upplysa dej att i vårt parti finna alla typer av människor som tillsammans bejakar Subsidiaritetsprincipen, människors lika värde, valfrihet för alla åldrar, etik o moral, felbarhetsprincipen etc. Alltså man behöver inte vara "religiös" eller troende för att tillhöra Kristdemokraterna. Denna fördom har vi därmed krossat.

Sen till införandet av LOV i kommunerna.
Jag antar att du läst senaste dagens samhälle eller var det veckan innan. Där framgick tydligt hur intresset är för införandet. Och det är stort. Speciellt i många S – styrda kommuner. Men jag måste påminna att det är svårt att införa nåt som inte finns ännu. Så därför har ännu ingen infört den. Information från Maria Larsson ger vid handen att det inte går att söka pengar bara för att få dem. Det kan bli aktuellt med återbetalning ifall man inte gjort enligt de regler och den ansökan man gjort. Det tycker jag är rätt. Man ska inte få pengar för att sen stoppa dem i ett stort svart hål utan de ska användas till det som de var tänkt.

LOVen är inte lika med att de anställda vi har idag inte ska få heltider. Då måste du läsa på vad den innebär. Jag värnar precis som du för de anställda som gör ett jättejobb.

Jag är inte orolig. LOV:en kommer att lovordas lång tid framåt. Den som lever får se o LOV:a. Och eftersom jag gick till val på att göra vad jag kan för att Vännäsborna ska ha så stor valfrihet som möjligt kommer jag naturligtvis att kämpa för ett införande även här.

Till detta med SÄBO-plats. Ja jag delar dina önskemål om snabb uppkoppling på äldreboendet. Det är nya tidens tilläggstjänster. Kanske hinner vi tjatta tillsammans för du skev om ungdomlig rodnad. Man får tacka. Hur länge är man ungdom egentligen? Har nog egentligen passerat det kan jag tänka ibland. Men tack ändå det värmde.

Ja K-G vi får väl avsluta detta ämne nu. Men detta var ju roligt. För sen har vi skolan, EU, USA m.m. m.m. som vi kan debattera om framöver. Det skapar spänst o dynamik på denna sida så haka på fler gånger kamrat.

1 kommentar

Maktens korridorer – Lissabonfördraget

Av , , Bli först att kommentera 0

Av olika anledningar var jag igår nere i maktens korridorer. En vän av rationalism och effektivitet kan få sig en mörk stund när man går förbi all dessa rum med riksdagsledamöter och kanslister i mängder. Men demokratin kostar.

Gick bl a förbi Åke Sandström så vi satt på hans rum och såg lite av debatten om Lissabonfördraget. Utan att ha för stor insikt i frågan (hinner inte läsa på allt) så känns det inte bra att bli ytterligare uppknuten till EU. Vi vet att idag är det ca 70 % av alla beslut vi tar i kommunstyrelsen och fullmäktige beroende på beslut i EU parlamentet. Du som medborgare bör känna till detta. Jag kan fundera hur detta går ihop med det jag tidigare nämnt i vår "debatt med K-G. Subsidiaritetsprincipen (visst blev det rättstavat denna gång) alltså beslut på lägsta möjliga nivå.

Vi ska ha klart för oss att det är jättebra med EU samarbete på många nivåer. Ta bara det samarbete man hade om barnpornografi. Man gjorde gemensamt tillslag samtidigt i många länder och lyckades på så vis få betydligt bättre effekt då dessa kedjor ofta är internationella. Detta är bara ett exempel, det finns flera.
Men ändå kan man ju fundera?.

Läs vad bl a tre kristdemokrater i riksdagen skriver i GP:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=459176

Tål att funderas på.
När jag lämnad Åke och vi följdes ut så kunde jag inte låta bli att ställa frågan: Är det verkligen verkstad i alla dessa rum? Fick av förklarliga skäl inte klart svar av Pengsjöbon. Men jag sa i alla fall att o vad bra det är på kommunal nivå. Där kan man se resultat av det man gör. Ofta i alla fall.

Bli först att kommentera

Hallå K-G åter i etern helt ogenerad.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nä jag är inte tystad av dina argument. Det behövs betydligt mer än så säger dom som känner mig. Och det är rätt. Nä LOV:en lovordar jag fortfarande. Tystnaden några dagar beror helt och hållet på att jag haft lite mycket några dagar. Och när det hopar sig uppgifterna då får debatten med dej K-G stryka på foten.
Har ju besökt Vilhelmina med allt vad det innebör av debatt runt Vojmån mm. Vi har haft intressant distriktstämma (som jag ska berätta för dej om en annan gång) Jag uppskattar din debattvilja och jag lovar att jag ska fortsätta debattera när du nu dessutom lovat ställa bort cykeln men jag är rädd att det enbart rör sig om en kort period under vinterhalvåret. Sen börjar du väl cykla igen. Enligt mitt sätt att se det cyklar du hela året utan att du vet om det :-) .

LOV:en kommer jag att lovorda till jag säger nåt annat. Ser ingen rädsla att det ska vara någon nackdel utan snarare tvärtom på alla punkter. Jag gillar när människor själv får välja förstår du K-G. Det är skillnaden mellan vårt resonemang. Du ser hot i detta och jag ser möjligheter. Jag ser till individen, du ser till systemet?. Visst är det skillnad och det ska vi respektera men vi ska också bryta argumenten. Jag anser att jag fått väljarna mandat för att införa valfrihet i så många former som möjligt. Gick nämligen till val på det. Anser att många beslut som sker idag kan ske på lägre nivå. Du förstår K-G vi har i vårt parti en viktig princip den heter subsidiaritets principen. Den innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Då är det inte med den överensstämmande att låta fullmäktige bestämma allt över våra huvuden.

Ica eller Konsum
Jo jag tycker att du har en poäng med att då avgör man själv då man betalar allt. Men det tyckte men inte i Ryssland?? Så nog kan man diskutera frågan. Jag tycker att man ska kunna välja även om kommunen går in med upp till 90% av kostnaden. Varför inte? Jag har bidragit men mina skattepengar till det finansiella systemet så varför ska jag inte få välja. Du anför flera rädslor för heltider m.m. Men det rör hela tiden det nu gällande systemet. Jag tänker framåt hur vill vi ha det i framtiden? Jag är säker på att den dag du K-G behöver en SÄBO- plats så vill du inte ta den första bästa som någon annan sagt du ska ha.

K-G skriver:
Hans-Inge känner sig pressad, eftersom han inte så lätt kan resa sig efter den tankevurpa han gjorde i sitt inlägg och som jag som jag så respektlöst påpekade. Hans-Inge har äntligen förstått vad jag menade och vill inte yttra sig igen förrän den generande rodnaden på hans kinder har avtagit.
Jag vill upplysa herr Sjöström att mina kinder ofta är rodnade och det betyder inte att jag skäms i nån mån utan snarare av engagemang att debattera sen att du nämner om tankevurpa så var vi ju överens om att det är betydligt lättare att vurpa med cykel nu när det är så halkigt.
Ta även du del av vad vår Äldreminister skriver i Aftonbladet. Alltid lär vi oss nåt?
http://www.aftonbladet.se/debatt/article3802608.ab

Bli först att kommentera

Grattis Orion

Av , , 1 kommentar 0

Det enda boende vi har i kommunen som drivs som intraprenad har varit på vård och omsorgsnämndens bord idag. Vi hade att anta budget inför 2009 och man hade tilldelat Orion mer besparing än andra vekrsamhweter klarat av och dessutom inte gett nattbemanning som personalen önskat under lång tid. Har haft förståelse att Orion vill vara intraprenad 24 timmar om dygnet. Men envetet arbete lönar sig. Döm om min förvåning då nämnden köpte våra argument fullt ut och dessutom antog tilläggsyrkande?strongt?

Känns som en seger för vårt arbete och framför allt för Orion som gjort ett mycket bra arbete där både brukare och anhöriga är mycket nöjda. Jag har förmånen att vara nämndens kontaktpolitiker där och det är med glädje man åker dit och möter dessa positiva människor. Att man som anställd kan påverka sin arbetsplats ger positiva effekter det vet vi.

Så här skrev vi i vårt yrkande: Vi är hela borgerliga alliansen i Vård o omsorg.
_________________________________________________________________
Tilläggsyrkande vid Vård o omsorgsnämndens sammanträde 081129 Ang budget 2009 och verksamhetskrav 2009 – 2011.

Vi inom den borgerliga alliansen har deltagit i budgetprocessen både vid det utökade budgetutskottets möten samt vid arbetsutskottets arbete med budgetprocessen.

Vi har funnit stor samsyn i budgetfrågorna och det har varit ett givande och tagande under arbetets gång. Men det är en fråga som vi anser oss inte fått gehör för. Frågan vi menar är behandlingen av det nya avtalsförslaget till intraprenaden Orion.

Vi anser att intraprenaden Orion under de tre år som intraprenaden funnits gjort ett mycket bra arbete. Personalen gör ett fantastiskt jobb och brukarna och anhöriga är mycket nöjda. Lägg därtill att Orion har lyckats spara en del slantar för utveckling av sin verksamhet. Därför anser vi att vi ska tillmötesgå dem så långt det är möjligt med det nya avtalet, samt att verka fler att fler intraprenader växer fram inom våra verksamheter.

Det är viktigt att se vad kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sagt om just intraprenader.
Fullmäktige skriver i en av portalparagraferna i den strategiska planen: Den kommunala verksamheten skall fortsätta att utvecklas, Stelheten i den kommunala organisationen måste brytas upp. Utveckling ska stimuleras både inom den löpande verksamheten och genom Intraprenaden eller andra alternativa verksamhetsformer, inklusive entreprenader.
Kommunstyrelsen har också i ett antal paragrafer tyckt till om att takten borde tillta för bildande av fler intraprenaden. Så det torde inte råda någon osäkerhet vart kommunens ledande politiker står i denna fråga.

Vi anser att intraprenaden Orion inte ska få fördelar än andra verksamheter för sin driftsform men absolut inte heller förfördelas för detta. Detta skulle i så fall försvåra för kommunen att få ytterligare intraprenader tvärt emot vad fullmäktige och kommunstyrelsen sagt.

I den förslagna budgeten förslås att inte låta Orion vara intraprenad 24 timmar om dygnet då man inte får tilldelat budget för nattpersonalen. Vi motsätter oss detta. Vi anser också att alla kostnader i vår kommun ska kontoföras där den finns. Också en viktig synpunkt som revisorerna har.

Sedan anser vi inte att vi kan ålägga intraprenaden Orion större besparingskrav än vad övriga verksamheter fått och klarat av. Eftersom vi inte tillskjuter medel till intraprenaden under verksamhetsperioden är det extra viktigt att ingående värde i avtalet blir så rättvisande som möjligt.

Därför yrkar vi

- att vård och omsorgsnämnden i budget 2009 tillför Orion nattbemanning 0,6423 tjänst * 3 alltså 1,9269 årsarbetare till en summa av 920,000 kr. Medelsanvisning blir äldreomsorgen då summan redan ligger på Hjorten.

- att Orion erhåller samma besparing som andra verksamheter klarat av som ingångsvärde i sitt nya avtal. Verksamheterna har blivit ålagda 2,5 % på personalkostnaderna men endast klarat 30 % av den summan för 2008. Detta innebär 0,75 % besparing på personalkostnaden istället för det föreslagna 2,5 % för Orions del. Det ingående värdet i deras avtal blir följaktligen 2 717 000 istället för 2 673 000 enligt arbetsutskottets förslag i budget. Medelsanvisning blir gemensamma resurser.

- att övriga poster i budget och verksamhetsplanen fastställes.

Hans-Inge Smetana
Arnold Nåteryd
Elin Fridolfsson
Ingmarie Lindqvist
Gunilla Forsgren
_______________________________________________________________
Detta innebär att vi är eniga om budgeten inför 2009. Det känns bra. För jag anser att du som medborgare inte gagnas av att vi hela tiden strider med varandra. Utan konstruktiv förändring leder till större respekt för varandra. Sen önskar man ju lite valfrihet även i Vännäs………

Idag har regeringen haft sammanträde och beslutat om införande av LOV. Grattis Sverige till ett komplement till LOU som möjliggör valfrihet.
Läs vad Maria Larsson skriver på aftonbladet.

http://www.aftonbladet.se/debatt/article3802608.ab

1 kommentar

K-G är ute o cyklar……..

Av , , Bli först att kommentera 0

Tycker K-G ska ställa bort cykeln. För nu börjar det bli halkigt?.:-)
Att K-G tillhör Ylva Johanssons gäng som vill stoppa den frihet som LOV innebör står ganska klart. Han ondgör sig över min jämförelse mellan att handla på Konsum eller Ica och anser att den jämförelse inte kan användas när man som medborgare ska välja tex. hemtjänstutförare.
Att en hemtjänstberättigad medborgare inte betalar hela summan för sin tjänst torde vara känd av alla. Summan man betalar ligger på ca 10 % av den totala kostnaden och resten finansieras av samhället. Och så tycker jag det ska fortsätta.
Att man för in den lovordade LOV: en förändrar inte detta. Sen att om man för in LOV så får inte de som arbetar med denna tjänst heltidssysselsättning. Förstår inte den kopplingen alls. Den torde vara betydligt knepigare att förstå än den liknelse som vi haltar med att ta bilden av att handla mat.
De företag som anställer dessa duktiga arbetare har samma ambitioner som andra arbetsgivare att ta hand om sin personal på ett bra sätt. Jag tycker att heltid är en bra möjlighet för dem som vill och jag är övertygad att dessa arbetsgivare har denna ambition. Vi som arbetat som ledare och chefer vet att det optimala är inte hur många huvuden man ska leda. Utan det optimala är att man utför det arbete man ska göra med så få huvuden som möjligt. Och detta talar ju för heltider eller?. Så att KD inte är för heltider torde därmed vara vederlagt.
Sen att det ska vara så synd om kommunens anställda? Är Kommunen duktig att utföra hemtjänsten då väljer ju många det. Och vi har en hemtjänst i vår kommun som vi absolut ska vara stolta över. En duktig chef och duktiga medarbetare men en sund konkurrens gynnar alla verksamheter.
Nä K-G gör som en hel del av dina partikamrater (läs dagens samhälle) ställ bort cykeln och titta förutsättningslös på de kommuner där man fört in valfrihet och tänk vilken förmån för medborgarna.

Måste säga det igen jag är stolt att det är viktigare att se till individen istället för till systemen. Tänk om K-G.

Bli först att kommentera

lokal folkomröstning – en höjdare

Av , , Bli först att kommentera 0

Sitter nu i den ort i vårt län som arbetar med en fråga som verkligen engagerar. Engagerar så i den milda grad att man skiljer grannar från varandra och det till och med att åsikterna delas bland dem som bor tillsammans. Jag är alltså i Vilhelmina och frågan jag tänker på är naturligtvis frågan om en utbyggnad av Vojmån. Att i en ort få en fråga som så engagerar är intressant att följa. Kommer detta att leda till att samhället får många engagerade politiker i framtiden. Jag är övertygad om detta. Men nu ska det först folkomröstas och räknas för att se vem som vinner på söndag. Vilken åsikt som än vinner så har Vilhelmina ett jobb att ena medborgarna. Just nu leder nej-sidan i opinionen. Och det känns viktigt för dem att sedan komma med förslag hur man ska få jobben till orten. Det är som bekant ja-sidans tunga argument. För min del känns Nej som mest naturligt. Dessutom har mina partikamrater i Vilhelmina som ett parti av två deklarerat en enig åsikt och det är Nej.
Vi har vår distriktstämma på hotell Vilhelmina i helgen för att känna på trycket. Vi får se om jag stannar kvar till folkomröstningsdagen. Men jag ska nog försöka få till en fråga med lokalomröstning framöver i vår kommun. Tror nämligen att det vitaliserar demokratiarbetet.

Bli först att kommentera