Nordiskt toppmöte

Av , , Bli först att kommentera 5

Direkt efter valet åkte jag ner till Danmark på Nordiskt toppmöte. Värd för denna gång var Danmark och närmare bestämt Öster Snede mitt på Gylland.

Från tidig morgon till sen kväll har vi avhandlat allehanda ämnen från miljöfrågor till mer jordnära frågor som  vilken mat vi ska äta etc.
 
I dag på förmiddan åkte halva delegationen från Norge hem och den resterande delegationen från södra Norge åker hem på måndagskväll. Själv åker vi hem idag på förmiddan. Vägen går till Ängelholm med bil och sedan flyg Ängelholm – Umeå.
 
Att mötet varit toppen kan jag intyga. Den yngsta deltagaren var bara 3 veckor gammal. Det jag talar om är alltså att hela min familj har varit samlad i Danmark bl a till barndop av vårt lilla barnbarn. Som ni kanske känner till har jag två barn med respektive i Norge och ett barn med respektive i Danmark. Så vi brukar tala om nordiskt toppmöte när vi samlas. Naturligtvis utan protokoll och sammanträdestider. Men trevligt har vi när vi träffas, Ja det är riktigt toppen.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Räknat rätt?

Av , , Bli först att kommentera 4

Kom för ett tag sedan hem från vallokalen. Vi var klar ca halv två. Så nu ska länets resultat analyseras innan lampan slocknar. Man missar en hel del då man sitter i vallokalen hela kvällen. Men det är ändå som lite kul när man sitter där och räknar och någon räknat fel så brukar komplimangerna hagla.

På riket får man konstaterar att det blir en alliansregering. Sen får vi hoppas att miljöpartiet tar sitt förnuft till fånga och stöttar alliansen så vi slipper ha SD som vågmästare. Lokalt är ju Centern den stora förloraren. Vi tappar också ett mandat men vi hade ett väldigt svagt mandat med 2 rösters övervikt så det var inte helt oväntat även om det varit mer spännande om det varit åt andra hållet.
 
Men vad hjälper det om moderaterna fick ett mandat till då vi ändå inte rubbar maktförhållandet i vår kommun. Men minns vad jag skriver. Det gör vi inte förrän vi har en tydlig allians även i Vännäs. Hoppas att det går att få till nån gång. Har kämpat med det nu ända sedan innan förra valet. Få se om dagens valresultat gör saken lättare.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Hela sin rösträttt.

Av , , 2 kommentarer 5

En matpaus innan räkningen ikväll är behövlig så hjärnan klarnar. Har just inmundigat lite mat och ska kolla mejlen.

Har varit i röstlokalen sedan 12 och det har rullat på. Som ordförande får man ta beslut om ett o annat men det mesta är tydligt reglerat. Men det är ett o annat att ta tag i. Förtidsröster ska sprättas och kollas och budröster ska stämmas av och bokföras på ett visst sätt för att sedan läggas på ett visst sätt i en viss sort påse etc etc…

 

Ja som ni förstår så är det rigorösa bestämmelser runt hur valet ska hanteras. Och det är väl riktigt att man är noggrann. Men nästan in absurdum noggrann gillar jag inte. Blir liksom för mycket…Men ingen ska sen komma och klaga att det inte gjorts på rätt sätt.
 
Men jag noterade några saker i vallokalen. Dels det vanliga att det alltid är lite tjafs innan alla partier vet och har accepterat var valsedlarna ska ligga. Men vi hade i vår liggare väldigt många unga som inte röstat. Så kom det en hel del ungdomar som skulle rösta. Och många av dem använde inte sin fulla rösträtt.
 
Många ungdomar gjorde bara ett gult val. Andra valde att göra ett gult och ett vitt val. Förvånansvärt många glömde det blå valet. Som valförrättare upplyste jag om möjligheten att använda sin fulla rösträtt men man var inte intresserad.
 
Just landstingsvalet brukar man prata om det glömda valet. Och nog är det lite så. Detta bekräftar bara den erfarenhet jag har av nomineringsarbetet inför detta val. Jag har varit nomineringskommitténs ordförande i länet så har jag tydligt sett att det är betydligt lättar att få med ungdomar på riksdagslistan och på kommunlistan men svårast på landstingslistan.
 
Och helt plötsligt blev jag moderat. Vi lägger ner landstinget. Nu är det spännande.Om 3-4 timmar vet vi vem som ska styra i vårt land, landsting samt kommun.
 
2 kommentarer
Etiketter: , ,

Kömiljarden – räddar liv.

Av , , Bli först att kommentera 3

Kömiljarden till sjukvården har gett oss kortare köer. Den har lett till ett ökat engagemang i landstingen och ute i vården och en prioritering av tillgänglighetsfrågor på alla nivåer.

När kömiljarden lanserades i september 2008 hade nära 130 000 personer stått i vårdkö längre än de borde. Under tiden med kömiljarden har det skett kraftiga förbättringar. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist har minskat med 77 procent, och för väntetiderna till behandling/operation är minskningen hela 82 procent. Sammantaget betyder minskningen cirka 100 000 personer.

Socialdemokraterna har kritiserat kömiljarden och sagt att köerna inte blivit kortare än vad de var 2006. Ködata från 2006 håller inte alls samma kvalitet som den gör nu. I oktober 2006 var det till exempel bara cirka 80 procent av vårdgivarna som rapporterade in sina köer och vi vet ingenting om de 20 procent som inte gjorde det.Det finns misstankar om att rapporteringen inte gjorts på samma sätt i alla landsting och därför skapas nu ett nationellt förtydligat regelverk. Dessutom försvinner i år möjligheten att räkna bort gruppen "Patientvald väntan".

Ylva Johansson har 4 dagar innan valet vaknat och kräver nu fler vårdplaser. Vi skrev redan i vårt valmanifest "Antalet vårdplatser inom sjukvården måste öka för att svara mot det verkliga behovet."

På 10 år har antalet vårdplatser i Sverige minskat från 33 000 till 26 000. En viktig del av förklaringen är en fantastisk utveckling med nya läkemedel och behandlingar som gör att vårdplatserna kan minskas. Den som tidigare behövde stanna både en och två nätter på sjukhuset kanske numera kan åka hem efter bara någon timme efter en operation med titthålskirurgi. Men vi ser nu alltmer av överbeläggningar. Risken för spridningar av infektioner och multiresistenta bakterier och vårdskador ökar. Vår bedömning är att antalet vårdplatser måste öka. Att landstingen i ljuset av en åldrande befolkning måste planera för hur en utbyggnad ska ske.

Välkommen!

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu närmar sig debatten här i Vännäs. Kl 18,00 ska vi ha debatt på Lobbyn (Hammarskolans gamla matsal) Det är trevligt med debatter. Man kan munhuggas och lyfta fram sina åsikter. Men jag kan försäkra dej att alla politiker i Vännäs är respekterad av varandra.

Så efter vi har munhuggits kan vi ha trevligt över en lunch. Vi har ett särdeles gott arbetsklimat i vår kommun (snäll opposition:-) och det gagnar dej som medborgare.

Man måste skilja på sak och person. Annars anser jag att man inget har i politiken att göra. Välkommen att lyssna och ställa dina frågor kl 18.00.
Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

RUT ger vita jobb- gratis

Av , , 2 kommentarer 3

Ännu en retorisk fråga som vi hör i debatten ska vi ta död på med fakta. T o m att Mona Sahlin tog upp det i utfrågningen igår. Hon har tydligen inte tagit del av vad Konjunkturinstitutet sagt.

Enligt deras bedömningar så kostar inte RUT- avdraget någonting för staten. KI menar att det inte finns några statsfinansiella skäl att avskaffa RUT-avdraget.
 
Detta är bra att ha med sig i debatten. De rödgröna hävdar ju att regeringen lägger 1,3 miljarder på RUT-avdraget. Det är pengar som de rödgröna hellre vill lägga på välfärden. De har räknat ut att 1,3 miljarder motsvarar närmare 3000 heltidstjänster i hemtjänsten eller barnomsorgen. Men om det inte kostar något, går det ju inte heller att lägga pengarna på en annan reform.
 
Erik Mellander, ställföreträdande chef för IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering), säger: Mitt intryck är att invändningarna mot RUT inte i första hand är ekonomiska.
 
Rot går bra för de rödgröna för det gynnar ofta män men sånt som gynnar kvinnors företagande det vill man plocka bort. Men man pratar vackert om jämställdhet men lever själv inte upp till det.
 
Så nog är det luft i oppositionen budget. För om kostnaden inte finns vart ska man då ta pengarna ifrån när man redan lovat ut dem. Men det är som vanligt friska löften av dem som inte har en krona att fördela. Vi får se på söndag vem som kan fördela pengarna.
2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Unika värdet?

Av , , 1 kommentar 4

Vi och Sverige har allt att vinna på en utvecklad integrationspolitik som gör Sverige attraktivt när vi det närmaste årtiondet ska slåss med hela Europa om den arbetskraft som ska efterträda alla de som kommer att gå i pension.

En röst på Kristdemokraterna är en röst på ett mänskligare Sverige – för allas lika, unika och okränkbara värde!

Detta skriver Michael Anefur vår riskdagkandidat från Skåne och tillika vår integrations politiske talesman med anledning av att han tycker SD får alldeles för stor uppmärksamhet.
 
Och jag är fullt benägen att hålla med. Michael om någon har jobbat i de politiska rummen där SD har florerat och han vet vad han talar om. Spräckte bl a en borgerlig majoritet i kommunen för han vägrade ha samröre med nazister.
 

 

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Rätt siffror.

Av , , 7 kommentarer 4

I valtider hör man både lögner och även okunskap i debatter om siffror och hur man själv vill vinkla siffrorna till sin fördel för att stämma sin ideologi.

Något man ofta hör är att den nuvarande regering har minskat bidragen till kommunerna så det är därför kommunerna måste skära i sina verksamheter. Men vi ska komma ihåg att kommunsektorn beräknas gå med ca 20-25 miljarder i överskott 2010 så pengar finns. Men vi vet också att många kommuner ändå måste göra besparingar så överskotten i landet är inte jämt fördelat.
Men för att tydliggöra denna diskussion har jag fördjupat mig i stadsbudgeten för att få reda på siffrorna utan politiska vinklingar.
 
Statsbudgeten har en post som heter "Allmänna bidrag till kommuner". Där finns det mesta av statens bidrag till kommuner. Sen finns det också diverse öronmärkta pengar inom allt från kvinnofrid till energiomställning som tillkommer. Men jag har koncentrerat mig på de allmänna bidragen.
 
Allmänna bidrag till kommuner har enligt stadsbudgeten haft följande utveckling:
2006:            60,2 miljarder
2007:            72,8 miljarder
2008:            64,5 miljarder
2009:            67,0 miljarder
2010:            75,6 miljarder
 
Varför budgeten 2007 hade högre siffror är att det inkluderar sysselsättningsstöd som flyttas från statsbudgetens inkomstsida till det generella statsbidraget, 7,0 miljarder kronor. Vidare ingår I totalbeloppet även skatteregleringar samt regleringar avseende utjämningssystemet för LSS-kostnader.
 
Så jag kan med fakta konstatera att den som påstår att alliansregeringen minskat bidragen till kommunerna har fel. Däremot har vi genomgått en finanskris av stora mått, ja på gränsen till finansiell härdsmälta som gör att kommunerna tappat skatteintäkter. Men regeringen har ändå lyckats bibehålla bidragen på en ökande nivå. Så därmed är denna retorik dödad av fakta.
7 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Sverige går som tåget!

Av , , Bli först att kommentera 7

De rödgröna talar gärna om hur Alliansen saboterat svensk ekonomi. Detta blir allt svårare att hävda med någon som helst trovärdighet i takt med att rapporterna om styrkan i ekonomin trillar in i strid ström.

Svensk ekonomi växer nu snabbt och starkt. Enligt SCB så ökade Sveriges BNP under andra kvartalet med 4,6 procent i jämförelse med motsvarande kvartal förra året. Det är en av Västvärldens högsta tillväxtsiffror. Få, om någon, bedömare hade räknat med en sådan ökning.
 
Samtidigt kommer ansedda World Economic Forums ranking av världens bästa ekonomier. Sverige har stärkt sin ställning och rankas nu som världens näst mest konkurrenskraftiga ekonomi, efter Schweiz. Sverige har sedan förra året gått om USA, vilket fått stor uppmärksamhet utomlands. Självklart är regeringens ekonomiska, och övriga politik, en delförklaring till detta, vilket också framgår i motiveringen.
Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Gillar jobbet!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det finns undersökningar på allt. Man har gjort en Gallupundersökning i Amerika och ställt en fråga till chefer i ett antal företag.

Frågan löd: Känner du att alla dina medarbetare är motiverade på riktigt?
 
Alltså: Är de positiva, kommer med idéer, kommer till jobbet, håller tider, är produktiva, är intresserade av resultat mer än arbetstid, klagar sällan, hanterar kritik bra, och helt enkelt känns som tillgångar?
 
* 56 % gör det de ska på jobbet men helt utan passion och/eller energi
* 15 % av medarbetarna förstör aktivt för företaget
Med andra ord…
 
71 % av alla anställda är omotiverade (i olika grad och i just den här undersökningen).
 
Skulle detta stämma in på många av våra företag så har vi ett jobb att göra. Själv tror jag inte att denna undersökning är relevant över hela linjen, utan kan vara aktuellt på vissa arbetsplatser. Jag har den grundtanken i mitt ledarskap att alla vill göra ett bra jobb och att det ligger på mig som ledare att motivera arbetare.
Bli först att kommentera
Etiketter: ,