IMG_0196

Landstingsfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 3

I morgon är det landstingsfullmäktige och idag har vi gruppmöte inför den dagen.

Vi börjar varje gång med en gemensam timme med allianskollegorna för att senare delas i olika partigrupper. På bilden ser vi landstingsoppositonerådet Nicklas Sandström som håller på informera oss vad som hänt sedan sist. Och det gör han som vanligt med den äran.

Även regionfrågan har vi pratat om. Och ni vet vid detta laget min inställning hur vi ska gå tillväga i den saken. Och jag svarar på Hägglunds (Arbetarpartiet) replik i morgondagens VK.

Nu diskuterar vi vårdgarantin och det finns lite att fundera över. Tidigare socialminister Göran Hägglund (kd) införde nåt som kallas kömiljarden där landstinget fick söka medel om man lyckat minska köerna till sjukvården. Detta plockade S regering bort och nu ser vu bara hur köerna ökar. Det finns tydliga siffror på detta. Du som vill kolla detta kan se det på www.vantetider.se. Den nuvarande regeringen har inget gjort i den frågan.

Vi har också i dagarna sett att det är allt fler som anmäler vårdskador. Så visst finns det utmaningar.

Bli först att kommentera

Låt bli – ociviliserat !

Av , , 10 kommentarer 10

Varför kan inte vänsterfolket förstå att deras agerande får helt motsatt verkan. Ska det vara så svårt att förstå efter alla misslyckade försök i landet.

Det jag tänker på är motdemonstrationerna mot att SD ska hålla sina möten. Jag vill först klarlägga att jag på intet sätt stöder SD, och ser deras politik som helt förkastlig och är villig att ta en ordentlig diskussion med dem för att visa hur illa deras järnrörspolitik håller ihop.

Men även vänsterfolket borde väl förstå att när dom gör motdemonstrationer så tidningen får skriva spaltmeter upp o ner så får SD ännu mer utrymme i media och bland väljarna blir stödet ännu större eftersom man ”tycker synd” om politiker som blir hackade på.

Låt Åkesson tala inför de sina i lugn o ro så hade det inte kostat massa pengar från samhället med polisinsatser och inte heller blivit så stora rubriker. Då hade deras möte fallit i glömska och fast Åkesson säger att man ökat hör i norr så finns det mandat men inte folk som gillar politiken i kommunerna så många platser står tomma.

Och jag är glad att det också är så här i Vännäs kommun, alltså att vi inte har någon aktiv Sverigedemokrat.

Alltså vänster o kulturfolk låt dem bara vara, men gilla inte deras politik o ta debatten på ett civiliserat sätt.  

Lägg ner Landstinget!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det har under en längre tid florerat partier och enskilda personer som ensidigt menar att man bara ska lägga ner Region Västerbotten så löser vi alla sjukvårdens problem. Inget är så fel o det är en ytterst populistisk vinkling av en så viktig fråga.

Man måste sätta sig in i vad Region Västerbotten har för uppgifter för att få en klar bild. Jag menar att vi ska lägga ner både Landstinget och regionen och bilda en egen regionkommun. För är det någon organisation vi behöver se över är det just Landstinget. Det viktigaste är att kommunerna måste få vara delaktig.

I dagens Västerbottens kuriren skriver jag en debattartikel på temat: Lägg ner Landstinget. Läs o begrunda!

 

Lägg ned landstinget!

Socialdemokraterna i länet är nu äntligen villiga att se över organisationerna vi har i vårt län och i likhet med många andra län i vårt land satsa på en regionkommun. 

I den ultimata demokratin väljs politikerna alltid direkt till sina uppgifter. Så långt det är möjligt ska den principen följas. Samtidigt får man inte glömma bort att det i praktiken är omöjligt att hålla direkta val till alla beslutande organ. De allra flesta politiska uppdragen i vårt land är indirekt valda. En del verkar glömt bort det i ivern över att lägga ned Region Västerbotten.

Vi ska komma ihåg att även Västerbottens läns landsting läggs ned. En större organisation och en mindre ska gemensamt bilda något nytt nämligen nya Region Västerbotten. Oavsett är det viktigt för oss Kristdemokrater att man kan fullfölja ansvarsutkrävandet mot de ansvariga politikerna. Därför motionerade vi Kristdemokrater om ett direktvalt regionfullmäktige både i Regionfullmäktige och i Landstingsfullmäktige redan november 2012 men fick då avslag på motionen.

Det har stått partier och andra aktörer på barrikaderna och sagt att bara man lägger ned Region Västerbotten löser man alla sjukvårdens problem. Man kan fundera om de inte hade otur när de tänkte. Vi ska komma ihåg att Region Västerbotten, som är ett kommunalt samverkansorgan, fått uppgifter att lösa både från Landstinget, Länsstyrelsen och det tidigare kommunförbundet.

Grundtanken med skapandet av Region Västerbotten var att vi tyckte att de regionala politikerna skulle få mer beslutsmakt genom att överta uppgifter och resurser från Länsstyrelsen. Det innebar att vi genom skapandet av Region Västerbotten kunde sammanföra tre olika organisationers utvecklingsansvar till en enda. Alla länets kommuner fick därmed beslutsmakt och därmed ansvar för hur de nu samlade regionala utvecklingsmedlen skulle användas. När nu det nya Region Västerbotten ska träda ikraft måste vi därför se till att inte länets kommuner tappar möjligheten att påverka hur de regionala utvecklingsmedlen används.

Låt oss därför ta vårt förnuft till fånga och bygga någonting nytt för framtiden där vi dels tillför ytterligare beslutsmakt till regionala politiker i en ny samordnad organisation och dels på ett klokt sätt inkluderar länets kommuner i den organisationen. Har varit med så länge att jag vet hur det var innan Region Västerbotten bildades. På den tiden samlades representanterna för kommunerna på sin kant och representanterna för landstinget på sin, oavsett partifärg. Det var trögt och svårarbetat och få uppgifter löstes.

Sen hade vi KOLA (kommuner och landsting) och senare LAKO (landsting o kommun) som skulle lösa uppgifterna med mer eller mindre lyckad framgång. Min absoluta åsikt är att sedan vi skapat Region Västerbotten har vi skapat plattformar för att konkret samtala mellan våra olika organisationer på ett adekvat sätt.

Även om sjukvården står för ca 90 % av omslutningen i en framtida regionkommun, så är den regionala utvecklingen viktig för att vi överhuvudtaget ska klara finansieringen av sjukvården. Glöm inte att den regionala utvecklingen sker i länets 15 kommuner. Därför är det oerhört viktigt och nödvändigt att vi har med kommunerna i den nya regionkommunen.

Vi har i vårt län både stad och land, större och mindre kommuner, och alla med olika erfarenheter och utmaningar. Om vi tar tillvara denna kompetens redan i starten av en ny regionkommun och samordnar det kommunala uppdraget är jag övertygad om att vårt län framöver utvecklingsmässigt kommer sticka ut.

Eftersom jag har politiska uppdrag både i kommunen, landstinget och Region Västerbotten så blir behovet för mig tydligt att även titta över hur landstingets organisation och strukturer som kan förbättras. Återigen, det är både Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten som läggs ned för att kunna bilda en ny regionkommun.

Ser verkligen fram emot breda partiöverläggningar i denna så viktiga framtidsfråga. Och jag uppmanar alla partier att stanna upp och fundera över vad vi verkligen behöver istället för att allt för snabbt hamna i skapandet av rutor i ett organisationsschema.

Fullföljer vi nu gemensamt intentionerna att tillsammans utveckla någonting helt nytt i vårt län och att partierna inte nominerar landstingspolitiker eller kommunpolitiker utan regionpolitiker på listorna, då har vi kommit långt i tillskapandet av ett nytt Region Västerbotten som kommer att bära oss in i framtiden.

Hans-Inge Smetana, Kristdemokraterna, Gruppledare Region Västerbotten

 

 

Region Västerbotten blir kvar?

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår fick vi ta del av att Socialdemokraterna kommit till beslut att föra samman Region Västerbotten och Landstinget till en direktvald region. Självklart välkomnar vi Kristdemokrater det beskedet eftersom vi drivit den frågan hela tiden. Vi gillar inga indirekta val. Men det är märkligt att helt plötsligt är det som att alla partier drivit den frågan fast man varit helt tyst i debatten.

Märkligast är agerandet från Liberalerna i länet. Dom har skrikit högst att lägga ner regionen. Dom har dessutom sagt att dom är ensam som drivit den frågan. Ja dom är ensam som drivit frågan så harmlöst dåligt att inte konstruktivt komma med förslag utan bara vända sig mot opinionen och skrika med. Och nu påstår dom att de är ensam att driva frågan. Vill bara upplysa om att Kristdemokraterna var först med att motionera i denna fråga redan 2012. Vi la en motion både i regionen och i landstinget. Men den avslogs.

Jag lämnade in motionen även till Vännäs kommunfullmäktige där att satsen utmynnade i att verka för en direktvald region. Det är bland dom få motioner jag fått bifall under mina ca 25 år i kommunpolitiken. Så här gick alla partier armkrok. Och antar att Johan Söderling höll sitt ord när han röstade på partiets distriktstyrelse förra veckan. Så inget är så fel som Liberalerna hävdar.

Menar att bara lägga ner regionen rakt av löser ungefär lika många problem som det skapar. Som gruppledare två mandatperioder o den från vårt part som var med i förhandlingarna när vi startade regionen och med flera uppdrag i densamma vet jag ganska väl vad och hur man (vi) arbetat. Och visst kan man arbeta på många andra sätt och visst kunde än det ena o än det andra göras lite smartare. Men mycket som hänt har varit positivt för vårt län och inte minst för samarbetet mellan kommuner och landstinget.

Har varit med så pass länge att jag var med på tiden innan regionen då vi hade ett kommunförbund och landstinget. Och min uppfattning är att vi grävde ner oss i skyttegravar och hade ibland öppna strider i vissa frågor. Striderna skar igenom partierna. Det var strid mellan kommuner och landsting.

Här har regionen spelat en viktig roll att lösa olika frågor och hitta konstruktiva samarbeten istället. Så i de fortsatta förhandlingarna (som startar redan på onsdag) kommer jag vara tydlig hur vi vill se Region Västerbotten i framtiden. För det är landstinget som ansöker att bli en region. Och nog ska vi väl fortsatt heta Region Västerbotten då också? Möjligen kommer Kristdemokraternas linja bli verklighet framöver. Att förstatliga sjukvården. Men det är en betydligt längre process än att vi nu ska bilda en regionkommun i Västerbotten.

I alla fall kommer jag inte godkänna att de regionala frågorna ska ätas upp av sjukvården. För även om 90 % av budgeten är sjukvård och 10 % är regional utveckling så är det 90 % av befolkningen som har mest nytta av den regionala utvecklingen. Dessutom: Ingen regional utveckling – heller ingen sjukvård.

Så nu ska vi utveckla vårt län när vi inte fick möjlighet att utveckla fyra län samtidigt.

 

Klipper nedan in det pressmeddelande jag sände in i går.

Äntligen!

- Kristdemokraterna välkomnar Socialdemokraternas besked om att bilda ett direktvalt regionfullmäktige. Detta har varit Kristdemokraternas linje sedan starten av Region Västerbotten. Efter att den större regionbildningen i norra Sverige fallit är det naturligt att även Västerbotten tar steget med egen regionbildning i likhet med våra grannlän, säger Hans-Inge Smetana, gruppledaren i Region Västerbotten.

- Vi får inte glömma att vi i Region Västerbottens regi lärt oss att samarbete mellan kommuner och landsting på ett konstruktivt sätt. Det måste vi fortsätta med så att vi inte åter hamnar i tidigare skyttegravar, säger Hans-Inge Smetana, gruppledare i Region Västerbotten för Kristdemokraterna. 

Redan i november 2012, motionerade kristdemokraterna i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige om att bilda en direktvald region. Socialdemokraterna sa då nej till vår motion.

Det är bra att vi får ett direktvalt regionfullmäktige även i Västerbotten. Men det är mycket viktigt vi tar tillvara kommunernas intresse när det gäller den regionala utvecklingen. Dagens modell har inneburit att länets kommuner varit direkt delaktiga i det regionala utvecklingsarbetet. Den delen får inte hamna på undantag nu när ett direktvalt regionfullmäktige ska finna sina former.

Det är trots allt den regionala näringslivets utveckling som ser till att medel finns för sjukvården. Det är inte tvärtom. Här behövs fortsatta samtal över partigränserna för att säkerställa att de regionala utvecklingsfrågorna inte hamnar på skymundan för den i sig viktiga sjukvården.

 

Biblioteket ska vara kvar!

Av , , Bli först att kommentera 8

Som framgått i media några dagar håller vi i Vännäs Kommun på spara in ett antal slantar eftersom vi utlovat för mycket pengar till verksamheterna.

Det ligger så till att vi av SKL (Sverige Kommuner o Landsting) får prognoser under året hur skatteintäkter förväntas bli. Dessa uträkningar bygger på många parametrar som inflyttning, födelsenetto, inkomster, geografiska aspekter etc etc.

Vi har kommit överens om att den prognos som ska gälla för vårt budgetarbete är den vi får i April månad året innan gällande budget. Så fattar vi beslut om ramarna på fullmäktige i juni. Och under hösten arbetar nämnderna med sina ramar för att få så mycket verksamhet som möjligt av den tilldelade ramen.

När vi satt i budgetarbetet på våren så visste vi också att det låg ett förslag att regering skulle låna pengar för att tilldela mer till kommunerna. För vår del talade man om 8 – 10 miljoner.  Majoriteten ville förstås ha med detta i budget när man fördelade ramarna även om beslut i saken skulle fattas långt efter vi skulle ta ramarna. Så blev också fallet och vi reserverade oss till förmån för vårt budgetförslag.

Alltså har majoriteten lovat ut mer pengar än vi skulle få redan i starten. Sen visar det sig att den prognos vi fick i sommar visade på mindre tillväxt än man räknat med i prognosen i april. Då ville vi att man samlar budgetberedningen för att göra omtag. Majoriteten tyckte att vi bör ha is i magen och vänta. Så när vi fick prognosen i höst var den ännu lägre så då samlades vi för det fanns anledning att  spara i storleksordningen 8 – 10  miljoner för att komma i fas men den senaste prognosen.

Här kom vi inte överens med majoriteten vart det ska sparas i alla delar. Det ska sägas att vi var överens om många delar. Men vi kristdemokrater vill inte spara på familjecenter och biblioteket i Vännäsby. Vi tycker inte heller att vi ska spara inom hemtjänsten. Om personalen inför hela svenska folket sitter och gråter på bron för att man inte räcker till så är det inte rätt att spara där. Så facit blev att majoriteten tillför mindre pengar till hemtjänsten än vad man gjort om man velat diskutera med oss i oppositionen. Dessa beslut fattade i Vård o Omsorgsnämnden i förra veckan.

Idag behandlas biblioteket i Vännäsby på Barn o Utbildnings sammanträde. Vi kristdemokrater vill inte lägga ner biblioteket. Det är fler partier som inte heller vill det som bl a annat C. Och jag hoppas vi får en enig opposition att motsäga sig ner läggning av biblioteket eller ännu bättre att majoriteten ändrar sig. Vi måste dock spara och vi tänker att det är bättre att spara på rektorstjänster än på bibliotek och lärare. Vi får se utfallet från dagens sammanträde.

Regeringen har satt yxan i Norr.

Av , , 4 kommentarer 8

Så har då dråpslaget för Norrland fallit. Regeringen kopplar bort Norrland från jämställdhetens karta i landet. Dessutom försöker man ändå ordna till övriga Sverige i större regioner.

Förhandlingarna fortsätter idag torsdag kl 15. L samt M kommer inte dit. KD och C kommer gå dit för att diskutera regeringens bild som lades i eftermiddag. Fortsatt diskuterar men ett stort Svealand och att tillföra Värmland till V Götaland. Men Norrland utarmar man.

Regeringen har slängt fram lite godsaker åt C för att åtminstone behålla dem. Vårt parti har hela tiden velat diskutera innehållet och vad man från staten tänker tillföra regionerna. Men här ekar svaren tomt. Inget ministern vill diskutera och inte heller statens indelning av verk o länsstyrelser etc. Så diskuterar inte heller regeringen innehållet på torsdag så kommer också vi som parti lämna förhandlingarna. Och det tycker jag är rätt. I detta läge finns tyvärr inget att fortsätta med.

Jag är övertygad om att om regeringen vänt på frågan och diskuterat innehållet innan man leker arkitekter och ger sig på att rita kartor hade utfallet varit ett helt annat i alla län. Då har alla fått se vilka mervärden en region kan tillföra.

Dom som nu höjer tonen och menar att det är bra för Västerbotten att lämnas ensam då hela övriga landet slås samman till större regioner vet inte vad hen talar om.

Hur har man tänkt komma fram med sjukvården och inte minst den regionala utvecklingen?

Hur ska vi nu kunna hävda oss på den internationella arenan när vi kommer som ca 235000 invånader när andra regioner kommer med nästan 2 miljoner invånare?

Dessa frågor ställer jag inte bara till regeringen utan också till de som hela tiden bromsat även i vårt län utan att konstruktivt komma med nåt enda förslag i frågan. Man lyfter fingret och ser vart det blåser utan att ta minsta ansvar och tänka på hur vi i framtiden ska organisera landet för våra barn och barnbarn och kommande generationer.

Jag menar det är högst oansvarigt av regeringen att gå vidare med en sån reform med så liten majoritet. Det handlar inte om vilken liten fråga som helst. Det handlar om indelning av landet i funktionella ”jämställda” regioner. O detta säger man liksom bara nej till i halva Sverige.

Ja självklart rår vi, eller rättare sagt, Ni som hela tiden bromsat utvecklingen till större regioner för att nu regeringen släpper Norrland åt sitt eget öde och fortsätter indela övriga landet.

Tänk att vi nu missar möjligheten att bli den starkaste regionen vad gäller t ex naturtillgångar så inte hade vi varit fattiga inte och vi hade blivit en trovärdig aktör på den nationella och internationella arenan som stark region.

Detta förvägras vi nu och jag kan inte se det på annat sätt än att övriga starka regioner inte vill se Norrland som starkt och slår därmed sönder möjligheten så blir vi ingen konkurrent mot Region Skåna, V Götalandsregionen samt Stockholms regionen. Och märk att de flesta som fattar beslutet är bl a Stockholmare. Ser du som jag kopplingen.

Det är en besvikelsen dag för oss Norrlänningar.

Regionens framtida utmaningar och möjligheter i fokus

Av , , Bli först att kommentera 5

Styrkor, utmaningar och politisk organisation var några av de frågor som vi diskuterade vid styrgruppens arbetsmöte igår och idag i Östersund. Blev några mil för att delta i mötet. Kollegorna från LT flög från Umeå och det kommer nog jag också göra nästa gång. Men som ombudsman har man hela tiden nåt att göra efter vägen så därav tog jag bil denna gång.

Syftet med dagarna var bland annat att skapa en gemensam bild av hur regionen ser ut idag. Styrgruppens uppdrag är att föra en bred politisk diskussion mellan företrädare för olika partier och län, där åsikterna kan vara olika. Styrgruppen fattar inga beslut för den nya regionen, utan tar endast fram underlag för framtida beslut.

Vi diskuterade bland annat möjligheter och utmaningar som finns i en ny region. Många utmaningar är givna och kända, men behöver diskuteras och värderas. Möjligheterna behöver synliggöras för att kunna tillvaratas.

Vi jobbade också fram förslag hur en politisk organisation kan se ut och vilka kriterier som bör vara vägledande när det gäller administrativa och politiska funktioner.

Diskussionerna har även rört vad som är de viktigaste behoven att tillgodose om en ny regional organisation ska formas. Till exempel vikten av att göra en begriplig organisation för medborgarna, ta hänsyn till både digital och fysisk infrastruktur och hitta en balans mellan kust och inland. Det vill säga vikten av att få till ett demokratiskt inflytande och en effektiv styrning.

Vi gick också igenom de styrkor som finns i regionen. Efter mötet sker ytterligare beredning av underlag i projektet fram till nästa möte den 8 december då vi kommer fortsätta diskutera oss fram. Självklart så ger dagens besked från berörd minister lite annan ingång i diskussionerna inför vårt möte den 8 december.

 

Bli först att kommentera

Nej Nej Nej.

Av , , 2 kommentarer 10

Så här löd det i fullmäktigesalen vid dagens fullmäktige när majoriteten svarade. Frågan man fått gällde bostadsförsörjningsprogrammet. Vi skulle anta ett nytt program och från borgerliga gruppen ville vi ha in att vi ska tillhandahålla ett trygghetsboende för våra äldre. Men som vanligt vill inte majoriteten ta hand om de äldres önskemål om ett trygghetsboende. Dessutom yrkade vi återremiss för att få inarbetade fler kloka åsikter men det skrämdes vi men att då skulle vi inte få statsbidrag vilket vi inte fått belagt på något sätt utan var ett antaganden.

Det är märkligt hur Socialdemokraterna säger sig värna de äldre men hela tiden pratar mot sig själv. Ska det vara så svårt att tillse medborgarnas behov med allehanda bortförklaringar. Man surrar om att man inte vill ha kategoriboenden. Men det behöver man inte alls övertolka i denna diskussion utan är en ren o skär bortförklaring. Man vill helt enkelt inte tillgodose våra äldres behov.

Själv tycket jag att de som byggt upp vårt samhälle borde man ge allt det stöd man kan. Men det är känd socialdemokrati att istället för att bygga samhället utifrån individens önskemål o behov så bygger man samhället utifrån en ideologi över folks huvuden. Och den ideologin bygger på att vi medborgare lägger alla våra önskningar åt sidan o anpassar oss till den av staten satta ordningen.

Behöver jag säga att jag skarpt ogillar detta sätt att styra vår kommun. Jag vill att folket ska kunna välja. Jag vill att vi ska ha ett mer vitt samhälle än det ovan nämnda. Och behöver jag säga att jag vill ha ett trygghetsboende även i vår kommun. Varit med om 4 omröstningar i frågan och lär inte bli den sista. För jag ger aldrig upp. Vill stå på de äldres sida!

2 kommentarer

Fördelar men avstånden är en nackdel.

Av , , 2 kommentarer 7

Som ombudsman i Västerbottens län finns självklart både för och nackdelar.

En av nackdelarna i jobbet är våra avstånd. Men samtidigt en av charmen. Då en del av jobbet är förmånen att åka runt i länet och träffa både partiföreträdare och andra.

Idag åker jag till Skellefteå för ett antal möten. Både mindre och större. Får se om jag får en lucka att träffa kommunalrådet Lorents Burman också. Har några gemensamma projekt vi skulle talat om. Finalen blir med hela partiavdelningsstyrelsen på kvällen. Alltid lika trevligt att diskutera framtidsfrågor etc.

Så nu rullar vi mot val snart. Snart… funderar du kanske. Ja det går väldigt fort fram till valdagen 2018. Här är både strategi och valplan beslutade så planeringen har pågått ett tag. Man kan fundera hur man hann med då det ”bara” var tre år mellan valen.

2 kommentarer

Populismens lurendrejeri om Norrlands län.

Av , , 4 kommentarer 10

Som bekant är regionfrågan högaktuell. Runt om i landet har förtroendevalda lämnat remissvar på Indelningskommitténs förslag.

Vi ska komma ihåg att Regeringen har ännu inte lämnat sitt förslag. Det är utredarnas förslag som diskuteras. Vårt parti är som alla andra partier delade i frågan från olika län.

Från Västerbotten var vi tydliga ända från när vi bildade Region Västerbotten för så där 10 år sedan att vi redan då ville ha större regioner. Men gick med på bildandet just med tanke på att vi som Lennart Holmlund uttryckte sig: – Vi ska träna inför en större region med fyra län. Då var alla partier i Västerbotten överens om saken. Men vi ser att nu att det politiksa modet vacklar hos partierna lokalt och man lyfter fingret för att se varthän det blåser.

Igår har partierna på riksnivå kallats till överläggning med regeringen. Inför detta har partiets ledning samtalat om vad vi ska ha ”med oss” till dessa överläggningar med regeringen. Debattartikeln i Dagens Samhälle klargör detta. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-taenk-om-i-regionfragan-28655

Läs hela artikeln så ser ni att vi absolut inte säger nej till regioner som en del media och andra ”förtåsigpåare” säger.

Vi fokuserar istället på innehållet i reformen och artikeln tar sitt ursprung i rikstingsbeslut som finns om att vi skall verka för större och färre regioner – men inte lagt fast antalet regioner. Vi har alltså inte som Ekot säger ”Sågat förslaget” vi vill diskutera innehållet i denna.

Så Anders Ågren du är fel ute. Kristdemokraterna i Västerbotten kommer inte att falla in i populismens lurendrejeri av medborgare till en folkomröstning som dessutom är olaglig då inte landstinget har rådighet.

För mig som ansvarig för frågan om bildandet av Region Norrland i vårt parti i länet är det fortsatt full fart framåt i förberedelsearbetet mot en storregion tills vi får regeringens prop som vi får ta ställning till.  Och jag har fortfarande inte sett nåt konkret förslag av alla på barrikaderna stående nejsägare och folkomröstningsivrare. Alltid enkelt och säga nej och låta andra ta ansvaret.

Du kan också lyssna på Emma Henriksson vår andre vice ordförande i Ekot igår.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6546532

4 kommentarer