received_10155720429354690

Förstatligande av vården.

Av , , Bli först att kommentera 4

Västerbottenskuriren skriver om mig som politisk nykomling efter så där 20 år i samhällets tjänst på många plan.

Men jo landstingspolitiken blir ett nytt fokus för mig. Regionpolitiken har jag hållt på med i ett par mandatperioder. Men när vi nu gifter ihop region Västerbotten med VLL å bildar ett nytt Region Västerbotten då tänker jag vara med och påverka.

Men det förutsätter att jag får ditt förtroende o röst vid höstens val. Lovar du inte blir besviken – Ja jag kommer kämpa för att förstatliga sjukhusvården. #svpol #kd18 #val2018

Bli först att kommentera

Dagens fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har vi haft fullmäktige o ett långt sådant. Vi debatterade nästan ända fram till kl 20

Många frågor var på tapeten men det var nog årsredovisningen som tilldrog sig mest intresse. Vård och omsorgsförvaltningen blöder. Det har vi sett i media de senaste dagarna och det är faktiskt så illa att duktiga chefer lämnar jobbet och verksamheten bara   utökas i omfattning.

Det handlar om att verksamheten ökar lavinartat men däremot inte de tilldelade medlen i samma utsträckning. Redan de två första månaderna blöder verksamheten med ca 3 miljoner mot de tilldelade ramarna. Nu har vi ett överskott för året 2017 som vi ska tillföra en resultatutjämningsreserv (RUR) och den kan man sedan använda vid en lågkonjunktur. Man kan inte använda den när man själv tycker utan det är Sveriges kommuner o landsting (SKL) som bestämmer när det är lågkonjunktur i den meningen att man får använda RURen.

Till RURen föreslog kommunstyrelsen att vi ska avsätta 14.5 miljoner. Kristdemokraterna tillsammans med Liberalerna yrkade på att vi till RURen ska tillsätta 7.5 miljoner istället för de föreslagna 14,5 miljoner. De överskjutande 7 miljonerna ville vi tillställa vård o omsorgsnämndens ram för 2018. Centerna förslog endast 6 miljoner och när våra förslag sattes mot varandra så föll våra 7 miljoner till Centerns 6 miljoner. Men i nästa omröstning så ställdes de 6 miljonerna mot majoritetens 0 miljoner till vård o omsorgsförvaltningen.

Och då föl alla extra medel till vård o omsorgsförvaltningen och alla medel lades till RURen alltså de 14,5 miljoner har vi istället kvar i börsen. Men fortsatt en vård o omsorgsförvaltning som blöder och som fullmäktige fortfarande säger ska hålla budget.

Som ni nog vet sitter jag i nämnden sedan många år och är oerhört bekymrad över verksamheten. Vi har en bra verksamhet med personalen går på knäna och vi har stor verksamhetutökningen i form av fler äldre och mer kostnader inom IFO verksamheten.

Detta med fler äldre i kommunen menar jag fullmäktige har blundat för. Flera rapporter har lyfts fram under åren som visat denna ålderspuckel men jag menar att den har man valt att blunda över med att det på nåt sätt bara varit äskanden av medel.

Jag och några till har dock tagit det på allvar och lyft upp frågan under åren. Nu får vi se vad den utredning vi  nu gör i kommunen kommer ge för resultat. Är skeptisk att det ska ge nå många miljoner vi kan hitta. Men vi kommer inte hinna få till ekonomin i nämnden detta år.

Och frågan kvarstår om man som nämndsledamot kan ta ansvar att göra de nerskärningar som krävs för att klara fullmäktiges beslut. Tiden kommer allt närmare när man inte kan försvara verksamheten längre med allt för små resurser och för stora åtaganden. Återkommer i saken.

1C74D92F-E417-46E7-AC8D-D488AE2653B6

Västerbotten värst!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är roligt att ligga i topp i undersökningar. Men det är inte roligt att vara värst. 

Dagens Samhällle har idag belyst hur det ser ut med vårdskadorna i landet. Och i undersökningen är Västerbotten sämst i landet. Det är 2,5 anmälningar på 1000 invånare. För att ställa det i proposition så kan vi som jämförelse plocka fram Kalmar län som ligger bäst till som bara har hälften anmälningar.

Dessutom har Västerbotten legat sämst till under flera år. Under året har LÖF (Landstingens försäkringsbolag) fått in inte mindre än 16 300 anmälningar i hela landet. Det är en ökning med 2 procent.

Attt anmälningarna tyvärr kommer öka är all expertis i frågan överens om. Dels är vi bättre på anmäla när det uppkommer skador  men en viktig faktor är också att vi utför allt mer vård vilket gör att även vårdskadorna tyvärr kommer öka.

LÖF anser utifrån deras erfarenhet att de landsting som har få anmälningar brukar ligga bra till i alla sammanhang när det gäller vårdkvalitet. Samtidigt har man sett att landsting med regionsjukhus tenderar ha fler anmälningar.

Bakom dessa siffror är det enormt personligt lidande. Att människor först behöver vård o får den, och sedan får följdskador som sedan ska anmälas o drivas i process är inte roligt.  Att helt få bort alla vårdskador är nog en utopi. Men att Västerbotten är värst MÅSTE vi ändra på.

I min kritik ligger inte kritik mot vårdpersonal. Personalen går på knäna inom många områden. Utan i första hand är det den politiska ledningen som ska ge möjlighet att utföra ett bra arbete. Så vad vi måste göra för att få lösning även på detta är att byta ut den politiska majoriteten i Västerbottens läns landsting. Nu vid valet i höst har vi möjlighet att ge länet en nystart när vi startar en ny Region Västerbotten så passar vi också på att byta politisk majoritet.

Ni som följt med i debatten vet nog vad Kristdemokraterna vill när det gäller vården. Jo att den högspecialicerade sjukhusvården ska förstatligas så vi får lika vård vart vi än bor i landet som lagen säger. Då kommer nog inte vårdskadorna vara värst i Västerbotten.

Acko

Nu ökar vi trycket!

Av , , Bli först att kommentera 4

Acko Ankarberg Johansson blir vår nya sjukvårdspolitiske frontperson

Sjukvården är och har alltid varit en viktig fråga för Kristdemokraterna. Berättelserna är många om den vårdkris som Sverige befinner sig i.
Utvecklingen måste vända. Det behövs en genomgripande reformering av svensk sjukvård. Vård och omsorg behöver stärkas och förbättras för
att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla ska ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Man ska kunna lita på vården.
Därför växlar vi upp inför valet och utser Acko Ankarberg Johansson till ny sjukvårdspolitisk frontperson från och med den 14 februari 2018.

-Som sjukvårdspolitisk frontperson kommer jag se till att sjukvården får den plats i debatten som den förtjänar säger Acko.
Sjukvården har satts på undantag av den här regeringen. Man vill inte se de problem som finns, och därför saknar man också lösningar.
Det är ett välfärdssvek. Sjukvården är både väldigt bra och dålig samtidigt. Delvis en vård i toppklass, samtidigt som vårdköerna har fördubblats den här mandatperioden.
Under alliansregeringen införde vi kömiljarden som ledde till att köerna halverades.
Vi vet hur man gör, vi har gjort det förr och tänker nu ta ledartröjan för en bättre sjukvård, säger Acko Ankarberg Johansson.

Jag som känner Acko och vet hur hon jobbar så känns det tryggt att hon säger hon vill ta ledartröjan. Det är inget hon bara säger. Med all säkerhet kommer ni märka av oss i valrörelsen där vi kommer tugga sjukvård o vårdfrågor i alla sammanhang. Dessa frågor är viktiga för den enskildes behov.

Tack för förtroendet!

Av , , 2 kommentarer 7

Så har vår nomineringskommitté släppt sitt förslag till 3 landsting/region listor samt riksdagslista till höstens val. VK skrev om det häromdagen.

Som framgår av förslaget har jag fått kommitténs förtroende att toppa södra regionlistan. Det är ett spännande uppdrag och jag ser med både iver o ödmjukhet fram emot att ta mig an de uppgifterna som finns i det uppdraget. Att hjälpa till att kapa köer i sjukvården istället för att (S)kapa dem. Att påverka så mer resurser tillförs primärvården närmare befolkningen. Men också påverka den regionala utvecklingen för Västerbottningarna så Västerbotten hamnar i framkant inom många områden.

Har haft förtroendet att vara gruppledare för region Västerbotten sedan vi startade det för några år sedan, och därför är det extra intressant att få vara med i processen då vi lägger ner både Region Västerbotten och nuvarande landsting och från årsskiftet startar ett nytt Region Västerbotten som i sin helhet ska företräda Västerbottningar på både sjukvård och regional utveckling.

I min roll som v ordf. i Primär Kommunala Delegationen (PKD) är jag nu ute i kommunerna för att lyssna in hur man vill ha kommunernas koppling till den nya regionen. Kommunernas roll är otroligt viktig, för den regionala utvecklingen sker i kommunerna. Så först när vi får kommuner, region, politiker, och även i den mån vi kan påverka Länsstyrelsen, att ta armkrok för oss Västerbottningar. Då får du som medborgare mest valuta för det du betalar via skattsedeln. Och dit vill jag komma med mitt engagemang i regionala frågor.

Kommitténs förslag är framlagt och nu ska det extra partidistriktsårsmötet spika förslaget till listor inför höstens val redan på lördag. Så inget är klart förrän det är klart :-) .

 

I TOPPEN AV DE NOMINERADE

Till landstingsfullmäktige, södra:

1. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

2. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

3. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Skellefteå.

4. Anna-Karin Lundberg, företagare, Nordmaling.

5. Per-Martin Jonasson, pastor, Sävar.

Till landstingsfullmäktige, västra:

1. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

2. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Skellefteå.

3. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

4. Roland Sjögren, personligt ombud, Lycksele.

5. Rebecka Nygren, läkare, Lycksele.

Till landstingsfullmäktige, norra:

1. Karl-Gustav Lilja, sjuksköterska, Ursviken.

2. Betty-Ann Nilsson, ortoptist, Lycksele.

3. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

4. Håkan Jansson, förskollärare, Norsjö.

5. Anders Wangby, konsult, Skellefteå.

Till Riksdagen:

1. Ebba Busch Thor, partiledare, Uppsala.

2. Birgitta Nordvall, distriktssköterska, Umeå.

3. Roland Sjögren, personligt ombud, Lycksele.

4. Veronica Kerr, statsvetare, Umeå.

5. Lars Adaktusson, journalist, Stockholm.

6. Anders Wangby, konsult, Skellefteå

7. Hans-Inge Smetana, ekonom, Vännäs.

Tystnad är också ett svar.

Av , , Bli först att kommentera 8

På dagens fullmäktige hade vi tuffa diskussioner. Majoriteten i kommunen S, V o MP har ansvaret att driva kommunen framåt. Nu står vi inför stora utmaningar bl a inom Vård o Omsorgs nämndens område.

Vi har stora utmaningar inom äldreomsorgen. Ökning av verksamheten är stora och detta har vi egentligen känt till under lång tid men jag menar att majoriteten har valt att blunda för detta. Redan 2005 gjorde dåvarande Socialchef Curt Hörnqvist en utredning av behovet inom äldrevården. Många tyckte då att det bara är äskanden och behandlade det som nonsens.

När jag läste den igår inser jag att han var helt rätt på spåret. Hade vi då lyssnat så kanske läget sett lite eljest ut. Men nu är vi där vi är och måste snabbt få till en budget utifrån det arbete som ligger och inte minst viktigt är det för Vård o omsorgs område att det går snabbt för att inte helt utarma vård o omsorgsnämndens arbete.

Majoriteten vill helst inte att vi redan i KF i februari ska fatta beslut med respekt för att vi inte hinner genomarbeta hela kommunens verksamhet. Detta föranledde att jag ställde frågan om majoriteten tänker lyssna på Vänstern och lura väljarna med att höja skatten efter valet eller om dom garanterar att så inte blir fallet.

Johan Söderlind satt helt tyst och svarade inte på frågan. Alla andra från majoriteten satt också tysta och ville inte svara. Så det är nog tyvärr ingen högoddsare att det kanske blir skattehöjning om du fortsatt ger din röst på den nuvarande majoriteten. Att skattehöjningar skulle lösa alla problem som man åsamkat under åren är en ansvarslöst förd politik.

Nu har vi beslutat om en styrgrupp inför arbetet utifrån handlingsplanen med ekonomisk balans på lång sikt. Vi som Kristdemokrater kommer ta vårt ansvar och agera. Vi kommer utifrån arbetet föreslå medel till äldreomsorgen som är så viktig för oss. Men först utredning och sedan omfördela medel.

confused

Svårt få ledigt från jobbet?

Av , , 4 kommentarer 7

Har du också svårt att få vara ledig en dag från jobbet. Har funderat varför det är så och räknat på det o nu har jag svaret så förstår varför. 

Året har 365 dagar och under 52 veckor är vi ledig lördag o söndag. Då återstår 261 dagar.

Man är ledig 16 timmar/dag det blir sammanlagt 170 dagar/år. Då återstår 91 dagar.

Sen måste man räkna bort lunchen en timma varje dag vilket blir sammanlagt 48 dagar/ år. Då återstår helt plötsligt bara 43 dagar. Sen är det 6 röda dagar spridda över hela året som man slipper jobba på. Då har vi på 37 dagar kvar.

Varje dag tar du 15 minuters fikapaus vilket innebär att det blir 11 dagar/ år.  Sen får vi inte glömma att vi har ju faktiskt 25 dagars semester. Och då är det ju egentligen bara en dag kvar att jobba på.

Så nu förstår jag varför det är så svårt att vara ledig en dag :-) .

4 kommentarer
Etiketter: , , , , ,
20170906_123543

Dom svagare i samhället.

Av , , Bli först att kommentera 7

Här ovan ser ni de grundläggande orden i just LSS lagstiftningen. Orden o verkligheten av dem som gör att många med funktionshinder kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Ni som såg debatten om LSS igår blev möjligen lika besviken som jag. Inga svar, inga förändringar ja t o m Miljöpartiets representant sa att man inte gjort nån förändring och besparing trots att Regeringen i regleringsbrevet till försäkringskassan sagt att det ska sparas på personlig assistans.

Vilket hån mot alla som fått avslag med hjälp i landet (rör sig om mer än 1000 personer) att höra att man ingen besparing gjort.

Tycker det var tre riksdagsledamöter som utmärkte sig och vill se en förändring förutom vår egen Emma Henriksson (KD) så var också Anders W Johansson (C) väldigt bra samt Jan Björklund (L) Dessa båda tackade också Kristdemokraterna att man fick debattera en så viktig fråga eftersom socialutskotts ordförande Emma Henriksson begärt debatten.

Men den mest pinsamma var ändå statsrådet Åsa Regnér som hela tiden skyller på gamla regeringen, på dom som fuskar och inte kom med några som helst löften till alla som fått avslag. Det enda som kom fram att man ska skuta fram två års uppföljningen men det hjälper inte dem som redan fått avslag.

Och det är inte några extra vaganser som de hjälpbehövande inte får längre. Det finns barn som ligger i respirator som helt plötsligt inte får hjälp. Alltså att andas räknas inte som underlag för assistans. Vart är vi på väg?

Det enda konkreta jag hörde statsrådet nämna är att om man fått avslag ska man höra av sig till sin kommun. Jo jo man lastar över ansvaret från staten till kommunen.

Det fungerar så att om man har behov av assistans så står kommunen de första 20 timmarna men hamnar man över 20 timmar så går staten in och tar hela ansvaret.

Alltså LSS är en statlig reform. Att som Åsa Regnér gör att vältra över kostnaderna till kommunerna är förkastligt. För helt plötsligt är det väldigt många som har stora hjälpbehov och när ny utredning görs så har man helt plötsligt behov av 19.5 timmar. Alltså så får kommunen betala kalaset. Sen att det är Försäkringskassan som gör utredningen säger väl också sitt.

Nä jag håller med KD, C o L och även M var nog inne på att det behövs se över lagen och göra det omgående för att slippa personligt lidande. Hade hoppats på sånt löfte från regeringen men det uteblev.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,
ladda ned

Lag om Stöd o Service (LSS)

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag kommer LSS att diskuteras i Sveriges riksdag. Det är på initiativ av Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD).

LSS är en viktig lagstiftning. Lag om Stöd o Service är till för dem som behöver samhällets stöd. Och dem ska vi inte svika. Intressant att höra hur regeringen kommer lyfta fram sina satsningar men det är faktisk så att den senaste satsningen enbart handlar om en dom som man fått bakläxa på som blir prejudicerande och att man alltså måste ändra inställning.

Nu vaknar också många partier och menar att LSS måste värnas. Centern, Moderaterna, Liberalerna och även från vänsterhåll hörs röster. Men det roliga i saken är att ingen av dessa partier har satt några mer pengar på LSS-reformen i sina budgetar än tidigare. Alltså man kommer lägga fina ord i debatten men vad är fina ord värde om man inte tillskjuter medel.

Fina ord hjälper inte dem som har svårt att klara sin vardag.

Fina ord hjälper inte dem som fått avslag på sina insatser och sitter hemma utan hjälp.

Fina ord hjälper inte dem som har behov av assistans när stat o kommun skyller på varandra.

Vad dessa människor minst behöver är att man skyller på varandra från Försäkringskassan, Regeringen och kommunerna. Dessa människor och deras anhöriga vill bara få vardagen att fungera.

Många skyller på Försäkringskassan rigida hållning med massa avslag. Och visst är försäkringskassans bedömning märklig i många fall, och överlastar ansvaret på kommunerna. Försäkringskassan har varit inbjuden till Socialutskottet och där såg en del klarsynta ledamöter ganska snabbt att det måste till en lagändring om inte LSS totalt ska söndermosas.

Är oerhört glad att jag tillhör ett parti som värnar om de svaga i samhället. Emma Henriksson har gjort ett bra arbete i socialutskottet i frågan. Men inte bara Emma H. Utan även vår ekonomiskpolitiska talesperson Jakob Forsmed. I Kristdemokraternas budget valde vi att satsa totalt drygt tre miljarder kronor mer än regeringen på personlig assistans de tre kommande åren för att rädda LSS. Vår satsning är nödvändig för att klara behoven och säkra kvaliteten i assistansen.

Så KD inte bara pratar utan har även i budget avsatt medel för att verkställa. 

Se debatten på SVT kl 13.00.

IMG_51641

Hjältarnas hus.

Av , , Bli först att kommentera 9

För en tid sedan besökte vår landstingsgrupp Hjältarnas hus i Umeå. Den ligger bakom ankdammen på lasarettsområdet.  

En fantastisk anläggning för de barn med familjer som måste tillbringa tid på sjukhus längre o kortare tid. En förening bildar en ekonomisk förening och tillsammans med landstinget bygger en anläggning som nu kan nyttjas av behövande familjer. Det kan som jag ser det inte bli bättre när civilsamhället och landstinget hjälps åt med uppgifterna.

Anläggningen var fin och man hade tänkt till i alla delar för att kunna få så bra som möjligt. Förstås fanns där också en väldigt engagerad personal som tar hand om familjerna på bästa sätt. Och bra har det verkligen blivit. Ljusa o ändamålsenliga lokaler som kan skänka lite frid o ro till de som har sjuka barn. En behövlig oas skulle jag säga. Fattar inte hur nån kan vara så hjärtlös och vandalisera på stället.

För att denna förening ska kunna arbeta vidare krävs förstås intäkter för att få verksamheten att gå runt och lite vinst så man kan investera vidare. Men då kommer man in på ett känsligt område. Som vi vet så driver S på regeringnivå att man inte ska få göra vinst i välfärden. Repalu har som vi vet utrett saken och som jag tycker kommit till helt fel slutsats. Får han som han vill så kommer alla gemensamma projekt minskas och jag förstår inte hur vi ska klara vårduppgiften när många kommer sluta sin verksamhet.

Vi har ju nog problem med köer idag. Naturligtvis ska man inte kunna skicka skattepengar från välfärden till skatteparadis. Men det har redan den förra Alliansregeringen satt stopp för. Självklart ska vinsten återinvesteras i verksamheten. Men nu vill alltså S stoppa verksamheter som brukare och patienter är väldigt nöjda med. Utredningen gör sig bäst på sophögen enligt mitt sätt att se det.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,