Unga ska inte vara arbetslösa


Vi Socialdemokrater vägrar acceptera att unga är arbetslösa. Med våra förslag ska ingen ung längre vara arbetslös mer än sex månader. Eftersom situationen ser väldigt olika ut bland olika ungdomsgrupper så behövs en bred palett av insatser. Vår utgångspunkt är att unga människor ska jobba eller studera. Inte vara långtidsarbetslösa.

Vi föreslår ett batteri av åtgärder som sammantaget innebär att alla unga under 25 år som är arbetslösa anvisas antingen arbete eller utbildning.

1. För det första vill vi införa ett utbildningskontrakt för unga utan fullgjord gymnasieutbildning. Unga arbetslösa som saknar fullgjord gymnasieutbildning ska fullgöra gymnasieutbildningen. Det ska bli ett krav på unga arbetslösa som uppbär ersättning från samhället. I vår budget avsätter vi resurser så att alla långtidsarbetslösa unga också får den praktiska möjligheten att uppfylla kravet.

2. För det andra vill vi brett satsa på yrkesintroduktionsjobb. Inom dessa ges unga nyanställda möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket. I vårt budgetalternativ gör vi en satsning där kommuner och landsting kan erbjuda anställningar till kollektivavtalade löner kombinerat med handledning/utbildning. Vi inrättar också ett kraftigt stöd till arbetsgivare som anställer inom yrkesintroduktionsavtalen, för att stödja modellen inom det privata näringslivet.

3. För det tredje vill vi brett satsa på kunskap. Vår ambition är att attackera rekryteringsgapet. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre, vilket hindrar företagens möjligheter att växa. Här behövs breda satsningar på bristyrkesutbildning, utbyggd yrkesutbildning och satsning på högskolan. Vi räknar med att 5 000 av de nya platserna inom yrkeshögskolan samt högskola och universitet tas i anspråk av ungdomar som vill komma vidare från långvarig arbetslöshet.

 Hans Lindberg (s)

Totalt vill vi skapa mer än 35 000 nya jobb och utbildningsplatser för unga, utöver regeringens förslag. På kort sikt minskar vi den höga arbetslösheten. På lite längre sikt underlättar vi den generationsväxling som kommer att äga rum på arbetsmarknaden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>