Socialdemokratisk offensiv i bostadsbyggandet

En fungerande bostadsförsörjning är en förutsättning för att Umeå ska kunna utvecklas med full sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft. En bra bostadspolitik är oerhört viktig för rörligheten på arbetsmarknaden. En växande arbetsmarknad utvecklas bäst när arbetskraften lockas av och ges möjlighet till att bo och verka där jobb eller utbildning finns. På samma sätt riskerar en dåligt fungerande bostadsmarknad att sätta hinder för både den enskilde, för den ekonomiska utvecklingen och för samhällsutvecklingen i stort.

Förra året ökade byggtakten markant i kommunen och det byggdes cirka 1200 nya bostäder. Men det räcker inte, vi har fortfarande bostadsbrist i Umeå. Det behövs nya krafttag, en politisk offensiv i bostadsbyggandet.

I går tog jag och Socialdemokraterna initiativ till att fördubbla bostadsbyggandet. Kommunen har nu ett nytt mål där 2000 bostäder ska byggas per år. Stadsdirektören har fått uppdraget att arbeta fram en plan för hur fördubblingen av bostadsbyggandet ska genomföras.

Vi har sedan valet arbetat intensivt med att förkorta handläggningstiderna för bygglov och planläggning och vi har beslutat att utöka mängden byggbar mark och öppna upp fler områden för byggnation. Vi snabbar nu på processerna med att förtäta centrum och vi jobbar intensivt med nya områden. Inom kort kommer vi att gå ut på samråd om bostäder för 3000 nya Röbäcksbor. Ön är en annan viktig plats för nybyggnation och vi för diskussioner med försvaret om att kommunen ska kunna ta delar av I 20-området i anspråk för bostäder på lite längre sikt.

Bostadsmarknaden kräver långsiktighet. Bostadsproduktion tar tid och dagens beslut spelar stor roll för bostadsförsörjningen under flera decennier framöver. Med målet om 200 000 invånare år 2050 krävs en offensiv politik för bostadsbyggandet. Den offensiven står vi Socialdemokrater för.

Hans Lindberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>