Vi arbetar för att förebygga våldsbejakande extremism

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Umeå har ett brett angreppssätt kring frågor som rör våldsbejakande extremism. Sedan 2014 arbetar vi inom kommunen aktivt med att förebygga våldsbejakande extremism inom ramen för våra beprövade uppbyggda struktur. Vi arbetar dessutom sedan förra året tillsammans med polismyndigheten i ett konsultationsforum. 

Detta forum fungerar som ett specialiststöd för olika professioner inom kommunen som t ex lärare, kuratorer, personal på socialtjänsten, fritidsledare eller personal vid vårdcentraler. De kan via konsultationsforum begära vägledning i ärenden som berör våldsbejakande extremism. Ett antal personer från olika verksamheter har specialistutbildats för att sitta med i detta konsultationsforum och ge stöd kring frågor som rör våldsbejakande extremism i alla former. Konsultationsforum mot våldsbejakande extremism följer lägesutvecklingen varje vecka.  Just nu arbetar vi även-inom ramen för Umeå BRÅ- med en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Vi tar utveckling kring våldsbejakande extremism på stort allvar och jag är glad över det förebyggande arbete som görs, det konsultationsforum vi nu har och den kommande handlingsplanen.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Reflektioner från Harpsund

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_0248Statsministern var på ett strålande humör när han mötte upp oss kommunalråd från de större städerna på Harpsund under helgen.

Vi förde samtal om välfärdspolitiken och de utmaningar som finns ute i kommunerna. Den satsning som regeringen har gjort med 10 nya miljarder årligen för kommuner och landsting till välfärden är mycket värdefullt och viktigt.

Vi diskuterade även t ex flygskatten, behovet av gemensam lagstiftning för att hantera tiggeriet och utmaningarna inför den kommande valrörelsen.

Stefan Löfven gör ett bra jobb som statsminister, han är ständigt påpassad och ägnar många timmar av dygnet till att styra landet. Det är ingen lätt uppgift han har. Men vid helgens möte visade statsministern på energi, glädje och tydlig politisk riktning för ett bättre Sverige.

Vi ska komma ihåg att regeringen har vänt budgetunderskott i statsfinanserna till överskott och nu kan vi börja på att bygga landet igen, ett Sverige som ska hålla ihop!

Bli först att kommentera

En helg på Harpsund

Av , , Bli först att kommentera 5

HarpsundI eftermiddag åker jag ned till Stockholm för att inleda helgen på Harpsund. Statsminister Stefan Löfven har bjudit dit ett antal Socialdemokratiska kommunalråd i helgen för dialog om välfärdspolitik och andra aktuella frågor.

Jag har förberett mig för att vara mycket tydlig i diskussionen med vår partiordförande och statsminister. Två  frågor som jag anser är av stor vikt och som jag avser att aktualisera är dels frågan om flygskatten och dels vikten av att utlokalisera myndigheter i landet.

Jag har tidigare bloggat om min kritik mot regeringens förslag till en flygskatt. I stort handlar det om att den utredning som presenterades i slutet av förra året visar att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. För oss i norr är flygförbindelserna avgörande. Skulle en flygskatt införas skulle det  få stora samhällsekonomiska konsekvenser för oss. Vi i Umeå är beroende av flyget, vi har idag över 1 miljon resenärer per år. Skulle regeringen välja att införa en flygskatt kommer det påverka såväl tillväxten som jobben i vår del av landet. Det är inte okey.

När det gäller regeringens löfte om att utlokalisera myndigheter är det nu dags att gå från ord till handling.Vi har i vårt land tidigare gjort utlokaliseringar. Dels på 1970-talet, då 48 myndigheter flyttades ut till 16 orter och dels  efter 2004 års försvarsbeslut som innebar förbandsnedläggningar på många orter och som kompenserades via utlokaliseringar.

 

Sverige ska hålla ihop och hela landet ska ha vettiga förutsättningar. Det är oerhört viktigt att regeringen nu visar att de menar allvar med utlokaliseringar av myndigheter. Det är också viktigt att lokaliseringsfrågan alltid prövas ur ett regionalpolitiskt perspektiv när nya myndigheter startas. Jag har fortfarande inte smält att Jämställdhetsmyndigheten placerades i Göteborg och inte här i Umeå.

 

Jag ser fram emot att spendera helgen på Harpsund i dess vackra miljö och föra politiska diskussioner med Stefan Löfven och kommunalråd från olika delar av landet

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Glöm aldrig säkerhetsaspekterna med digitaliseringen

Av , , Bli först att kommentera 5

Tomas Izaias Englund politisk chefredaktör på Örnsköldsviks Allehanda tycker att det är märkligt att vi i Umeå har uttryck kritik mot den aviserade fjärrstyrda flygledningen av Svedavias flygplatser. Det faktum att Örnsköldsviks och Sundsvall Timrås flygplats för några år sedan var först i världen med fjärrstyrd flygtrafikledning tar den liberala politiske chefredakören till intäkt för att det enbart skulle handla om allmänt gnäll och är en frustration över att arbetstillfällen lämnar Umeå. Han menar att ”Det är hög tid att sluta gråta krokodiltårar över digitaliseringens möjligheter”

Den något bittra tonen i inlägget vittnar om en frustration över Umeå, vår storlek och vår utveckling. I Umeå har vi länge arbetat med digitaliseringen och dess möjligheter. Men vi ser även den stora utmaningen i att skapa säkra system. När det gäller den aktuella frågan om fjärrstyrning finns det flera invändningar att rikta.

För det första vill jag vara tydlig med att det den dag jag inte längre värnar om arbetstillfällen i Umeå och kommunens utveckling är det dags för mig att sluta som kommunstyrelsens ordförande. Jobben och tillväxten är avgörande för att vi ska kunna garantera en kvalitativ välfärd i Umeå kommun. Med förslaget om att fjärrstyra flygledningen flyttas arbetstillfällen från Umeå till Stockholm. Självklart reagerar jag över det.

För det andra finns det en säkerhetsfaktor i frågan som inte är tillräckligt analyserad. Vi har under förra året fått erfara att flyget i hela landet lamslogs då en dator på Arlanda havererade. Det är inte rimligt att våra nationella flygplatser är beroende av en centralt placerad dator.

I en omvärld som ter sig mer och mer otrygg och osäker är det av stor vikt att vi i varje läge analyserar säkerhetsaspekterna med nya digitaliserade lösningar. Vi lever i en värld med hot och terror och vi måste försäkra oss om att alla nya system är säkra. Förslaget om att fjärrleda flygledningen från Stockholm har inte kunnat visa att det är tryggt och säkert.

Såväl Länsstyrelsen i  Västerbotten som Region Västerbotten- som bör anses ha ett större perspektiv än bara Umeå- känner också oro inför förslaget om fjärrstyrning.

Visst finns det stora möjligheter med digitaliseringen och dem ska vi naturligtvis ta tillvara men låt oss aldrig glömma säkerhetsaspekterna. Vi måste kunna vara trygga med framtidens lösningar.

Bli först att kommentera

Bygg inte ytterligare en tröskel för oss som lever med avstånd

Av , , Bli först att kommentera 8

flygplanTog just del av ett pressmeddelande från regeringen som skickades ut nu under förmiddagen. Finansdepartementet meddelar att de idag remitterar en promemoria med förslag om att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Det låter ju vid första anblicken bra men när man läser vidare inser man att förslaget möjliggörs genom den skatt på flygresor som just nu bereds. Man tar sig för pannan!

Vi norrlänningar som är beroende av flyget på grund av långa avstånd ska alltså genom flygskatten finansiera sänkt arbetsgivaravgift för småföretag som till största delen finns i storstäderna i de södra delarna av vårt land. Nej det är verkligen inte okey!

Hela upplägget är befängt. En Socialdemokratiskt ledd regering måste ta ansvar för jobb och tillväxt i hela landet och inte bara i de södra delarna. Jobb och tillväxt är en förutsättning för den svenska modellen med en kvalitativ välfärd.

Utredningen om flygskatt visade med tydlighet att de efterfrågade miljövinsterna med en flygskatt inte skulle uppnås. Nu verkar regeringen alltså ha släppt klimatspåret och försöker legitimera flygskatten genom behovet av sänkt arbetsgivaravgift.

Sverige har ett lite avisides läge geografiskt i världen, vi är dessutom ett avlångt land med stora avstånd. Vi som lever i de norra delarna av landet är i stort behov av goda kommunikationer. Det befängda med regeringens idé är att de vill beskatta oss som lever med stora avstånd och är beroende av flyget för att ge till småföretag mer centralt placerat i landet i form av sänkt arbetsgivaravgift.

Regeringen behöver sannerligen inte göra det än svårare för oss som lever med avstånd. I Norrland ser vi flyget som Stockholmarna ser tunnelbanan. Det är en naturlig del av kollektivtrafiken. Vi behöver kommunikationer till den globala marknaden och vi behöver kunna utveckla turismen och besöksnäringen för att behålla och skapa framtidens jobb. Vi behöver inte nya höga trösklar skapade av regeringen i konkurrens med andra länder. Regeringen måste tänka om och tänka rätt!

 

Bli först att kommentera

Regeringen måste lyssna på S ute i landet

Av , , Bli först att kommentera 10

magda och BolundRegeringen höll nyss presskonferens genom finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund. Det handlade om förberedelser inför hösten budgetproposition och de remisser som ska skickas ut inom främst området klimat- och miljöskatter. Regeringens förslag är kostnadsneutrala, de sänker skatten på el för datacentraler och höjer koldioxidskatten på värmeproduktion och indexerar miljöskatterna.

Vid dagens presskonferens återupprepades det att regeringen planerar att införa en skatt på flygresor i budgetpropositionen för 2018. Flygskatten innefattades även i dagens förslag om att indexera miljöskatterna. Det är inte okey, regeringen måste föra en politik för hela landet.

Det är oerhört bekymmersamt att regeringen överhuvudtaget överväger den här typen av symbolskatt. Utredningen visar att ett införande av skatten inte ger några miljövinster men skapar problem för oss som är beroende av flyget på grund av långa avstånd. Det handlar om ett svårt slag mot Norrland såväl när det gäller tillgänglighet som ekonomi och tillväxt.

Man börjar ju fråga sig om det för Socialdemokratiska regeringsföreträdare är viktigare att hålla Miljöpartisterna i Stockholm på gott humör än att lyssna på oss Socialdemokrater ute i landet.

 

Bli först att kommentera

Solceller för privatpersoner med Umeå Energi

Av , , Bli först att kommentera 7

solcellerIntresset för solceller växer snabbt i Sverige och fler och fler privatpersoner väljer att sätta upp solceller på taket. Det beror dels på att tekniken har blivit billigare och dels på att staten på olika sätt stöttar den som vill producera el från solen. Men nu finns det även- vilket har uppmärksammats en hel del nationellt-  en möjlighet för privatpersoner att hyra solceller. Umeå Energi erbjuder paketlösningar i olika storlek där allt från solceller, växelriktare, montering till installation ingår.

För att man som privatperson lättare ska kunna få en uppfattning om hur soligt ens tak är har vi i kommunen i samarbete med Umeå Energi, tagit fram en solkarta. Solkartan är ett hjälpmedel för den som bor i Umeå tätort och som funderar på att sätta upp solceller. Genom solkartan får man ett underlag på hur mycket solen strålar på ens tak, vilka delar av taket som är bäst att installera solceller på och hur mycket el man skulle kunna producera med solceller under ett år. Se gärna mer på:

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/energiochuppvarmning/solceller.4.65c1214d14f38ac1553215e.html

Det som händer är att energin i solens strålar omvandlas till el i solceller på taket. För att sätta upp en solcellsanläggning ska takytan vara riktad mot syd, väst, sydväst eller sydost. För bäst effekt ska takytan inte skuggas och ha en lutning mellan 0-60 grader.

Solceller är en bra investering, både för miljön och plånboken, så det är väl värt att undersöka möjligheterna

 

 

Bli först att kommentera

Vänsterpartiet sviker glesbygden

Av , , Bli först att kommentera 5

Vänsterpartiet i Umeå kommun slår sig gärna för bröstet och försöker framstå som glesbygdens försvarare och hjältar. Men, när det kommer till kritan sviker de glesbygden.

Ett tydligt exempel på detta är veckans behandling av detaljplan 3:7 för Holmön. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utökat fritidsboende och tillfartsvägar.

Vi Socialdemokrater vill fortsätta utveckla Holmön och yrkade därför bifall till detaljplanen. Tyvärr är inte Vänsterpartiet (och KD) lika välvilligt inställda till att utveckla denna glesbygd och yrkade avslag på förslaget.

Bli först att kommentera

Sjukpenning i avvaktan på beslut

Av , , Bli först att kommentera 3

Den 1 november 2016 ändrade Försäkringskassan sin handläggning utifrån två kammarrättsdomar. Förändringen innebär att Försäkringskassan inte kan betala ut sjukpenning innan ett ärende har utretts klart. Det innebär också att personer kan bli av med sjukpenning retroaktivt. Så kan vi inte ha det. Regeringen föreslår därför förändringar som gör att Försäkringskassan kan återgå till en tillämpning på samma sätt som gjordes före 1 november 2016. Förslaget går nu ut på remiss och regeringen hoppas kunna lägga fram ett förslag till riksdagen under året. Den nya lagen kommer att föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2018.

Bli först att kommentera

Alliansen hade fel- kommunen gör plusresultat

Av , , Bli först att kommentera 9

alliansen om budget 2016

 I dag vid kommunstyrelsens arbetsutskott kunde vi för kommunen fastställa 2016 års resultat till +85 miljoner kronor och kommunkoncernens resultat till +349 miljoner kr -där ingår kommunens resultat. Det kändes riktigt bra, vi har lyckats vända den ekonomiska trenden från underskottet (2015) på -42 miljoner till dagens överskott (2016) på + 85 miljoner kronor.

-Visst minns Ni Moderaten Anders Ågrens bloggande så sent som i november förra året med rubriker som ”(S) har tappat kontrollen över Umeå kommuns ekonomihttp://www.andersagren.com/2016/11/02/s-har-tappat-kontrollen-over-umea-kommuns-ekonomi/

-Visst minns Ni även Alliansen debattartikel i VK samma månad med rubriken ”Umeå går mot ett underskott för tredje året i rad! http://www.vk.se/1850083/umea-gar-mot-underskott-for-tredje-aret-i-rad

I texten menade alliansens företrädare ”Problemet är att sedan f.d. kommunalrådet Holmlund (S) överlämnade ansvaret inom (S) till Hans Lindberg och den ”nya” generationen av socialdemokrater, så är det inte längre viktigt att hålla budget.”

Ja ja det var då. Nu kan vi med stolthet bevisa att alliansen hade fel och att vi Socialdemokrater i Umeå kommun har fullständig koll på ekonomin vilket har resulterat i dagens överskott. Vi har i samarbete med MP lyckats vända den ekonomiska trenden från underskottet (2015) på -42 miljoner till dagens överskott (2016) på + 85 miljoner kronor. Vi har hela tiden haft en ekonomisk plan för att komma tillbaka till överskott och det känns naturligtvis extra bra att nu kunna visa resultat genom dagens fastställa siffror. Nämnderna har lyckats mycket bra i sitt arbetet, sen har vi även fått ta del av regeringens byggbonusen och dessutom har vi avslutat försäljningar av exploateringsfastigheter under året.  

Målet är naturligtvis att kommunens resultat förbättras ytterligare under kommande år. Det är avgörande för att klara nödvändiga investeringar inom skola, omsorg och andra verksamheter utan att öka låneskulden. För behoven blir större nu när Umeå växer så det knakar. Under förra året ökade vi med drygt 2 100 personer. Det är bland de högsta noteringarna genom tiderna och en bekräftelse på att Umeå är en attraktiv kommun.

Bli först att kommentera