Stadsutveckling innanför ringleden

IMG_1023I samband med beslutet om Umeåprojektet – ringleden runt Umeå tätort – beslutades även att Umeå kommun skulle förvärva statens vägnät innanför ringleden. Besluten kom till eftersom vi dels behöver förbättra luftmiljön och dels fortsätta utveckling av Umeås centrala delar.

Dessa beslut följdes upp i översiktsplanen för Umeå kommun 2011. Arbetet med omvandlingen och förtätningen innanför ringleden har nu samlats i ett Stadsutvecklingsprogram som är ute för samråd till den 11 juni 2017. Se hela programmet på webbplatsen www.umea.se/innanforringleden.

Efter omvandlingen av tidigare E4 och E12 från trafikleder till stadsgator kommer stora markytor, som idag ingår i vägsystemet (av- och påfartsramper m.m.) kunna användas för nya stadskvarter. Denna förtätning kan ge en fördubblad yta för boende, handel och arbetsplatser i centrala lägen. Dessa områden får dessutom bra förutsättningar för att kunna trafikförsörjas med kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
Stadsutvecklingsprogrammet redovisar var en sådan omvandling med nya stadskvarter kan ske -Bangårdsområdet, Teg, Västra Esplanaden, Haga, Sandbacka, Järnvägsallén, Västerslätt, Kronoparken/Rödäng/Grisbacka, Blå vägen, Umeå Östra/Sofiehem- och vilka kvaliteter som är viktiga att uppnå för de nya stadsområdena och inte minst det offentliga rummet.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>