Extra resurser till läxhjälp

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi Socialdemokrater menar att elevers möjlighet att få hjälp med läxor inte ska vara beroende av föräldrarnas ekonomi. Regeringen satsar nu därför extra på läxhjälp.

460 488 elever i hela Sverige kommer genom satsningen att få möjlighet till läxhjälp i år. För 2017 betalar Skolverket ut totalt 363 miljoner kronor i statligt bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Det är en ökning med nästan 30 miljoner jämfört med förra året. Västerbottens får 12 274 000 kr extra vilket ger 10 392 elever möjlighet till läxhjälp.

Avsikten med bidraget är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet. Stödet till läxhjälp ger våra elever mer likvärdiga förutsättningar, vilket jag är väldigt glad över.

 

Bli först att kommentera