Hållbara samtal i Xien

Av , , Bli först att kommentera 3

IIMG_6617 går träffade jag borgmästaren i Xian för att prata samverkan mellan våra städer. Xian likväl som Umeå står inför stora utmaningar inom miljöområdet.

Xian är en stad med ca 9 miljoner människor och har ett rikt näringsliv. Ett område som vi gemensamt kommer att fortsätta utveckla är att bygga städerna mer hållbara. Det handlar om områden som t ex infrastruktur men även hur vi kan få människor att bli mer miljövänliga. Hur vi stimulerar fler företag att jobba med hållbar utveckling, forskning,  innovation  och studentutbyte .

Jag ser möjligheter att få stora internationella företag att aktivera sig i båda våra städer i utvecklandet av mer hållbara lösningar. I detta kan vi få draghjälp av Xian.

Jag har även under våra samtal påpekat vikten av att förlänga ”The Silke Road” upp till Helsingfors, Vasa, Umeå och MO i Rana på så sätt når Kina en atlanthamn på ett snabbare sätt än vägen genom Europa.

Vi hade ett mycket bra möte som bådar gott inför framtiden.

 

Bli först att kommentera

Budgetreflektioner från Kina

Av , , Bli först att kommentera 5
IMG_4631IMG_0021Jag tar del av regeringens budgetpresentation under min resa i Kina. Det är en fantastiskt stark och bra budget.
Regeringen har lyckats vända den forna alliansregeringens underskott till ett överskott som nu används på allra bästa sätt. Det handlar om kraftfulla investeringar i välfärden och miljön – över 40 miljarder investeras- samtidigt som statsskulden betalas av med samma summa. Statsskulden har inte varit så här låg sedan 1977.
Vårt land har en mycket god tillväxt, prognosen för 2017 är 3,1 procent. Det är en högre tillväxt än de flesta jämförbara länder. Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta som uppmätts i ett EU-land sedan mätningsrna startade. Arbetslösheten minskar och beräknas ligga under 6 procent nästa år.
”Styrkan i Sveriges ekonomi ska komma alla till del” sa finansminister Magdalena Andersson i dagens budgetdebatt. Och så är det. Regeringen vill höja barnbidraget med 200kr och studiebidraget med 300kr, En storsatsning för en jämlik skola och den orättvisa pensionärsskatten ska bort. För  att det ska vara möjligt att leva och arbeta oavsett var man bor görs en särskild satsning på jobb, infrastruktur och statlig service i hela Sverige. Kommuner och landsting får ytterligare förstärkning, utöver de redan presenterade 10 välfärdsmiljardena kommer 11 miljarder till i budgeten. Det är en välbehövlig förstärkning.
Idag är jag en mycket stolt och glad Socialdemokrat på resa i Kina.
Bli först att kommentera

Prisbasbeloppet höjs i sjukförsäkringen

Av , , Bli först att kommentera 1

IMG_4610Den S-ledda regeringen med Socialminister Annika Strandhäll i spetsen tar nu steg för att infria vallöftet från 2014 om att på sikt höja taket i sjukförsäkringen till 10 prisbasbelopp.

I budgeten kommer nu förslag om höjt inkomsttak från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Det betyder en höjning fån 28.400 till 30.300 kr per månad.

Det här är en mycket viktig höjning. Blir man sjuk så ska vårt gemensamma trygghetssystem finnas där på en rimlig nivå. Nu får fler 80 % av lönen vid sjukdom. Framförallt är det här en viktig höjning för många kvinnor.

Men mer behöver göras. Vilket även LO påtalar. Vi behöver tex fortsätta förbättra för de långtidssjuka och ändra tidsgränserna som alliansen införde 2008 i den sk rehabiliteringskedjan.

 

Bli först att kommentera

För en öppen och demokratisk folkkyrka

Av , , Bli först att kommentera 2

IIMG_4609 dag har jag röstat på Socialdemokraterna i kyrkovalet.

Jag har röstat för en öppen och demokratisk folkkyrka och emot en inskränkt elitkyrka. Jag har röstat för allas lika värde och rätt.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Ett av våra S-vallöften är att alla aktiviteter i kyrkan för barn och ungdomar ska vara avgiftsfria. Vi Socialdemokrater vill även försvara allas rätt att gifta sig kyrkligt. Mot det står Sverigedemokraternas och de konservativas linje om att homosexuella inte ska få gifta sig i kyrkan.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att Svenska Kyrkan inte blir ett verktyg för att sprida fördomar och rädsla eller för att förtrycka vissa människor.

 

Bli först att kommentera

Platt fall för SD

Av , , Bli först att kommentera 7

voteringDet blev sannerligen platt fall för SD i morgonens misstroendeomröstning mot statsminister Stefan Löfven.

43 röstade ja (SD har 47 ledamöter, 136 röstade nej och 155 ledamöter avstod från att rösta. Statsministern har alltså riksdagens förtroende, för att en misstroendeomröstning ska gå igenom krävs att minst 175 av riksdagens 349 ledamöter röstar ja.

Läs gärna min tidigare blogg om detta!http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2017/09/14/riksdagen-ar-ingen-cirkus/

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Regeringen gör en unik satsning på skolan

Av , , Bli först att kommentera 5

eleverEn elevs bakgrund, var han eller hon bor eller vilken skola eleven går på ska inte avgöra våra barn och ungdomars framtid. Kunskaperna i den svenska skolan ska fortsätta öka och ojämlikheten i skolsystemet ska brytas. Den S-ledda regeringen föreslår nu därför en unik och välbehövlig satsning på skolan genom en rejäl förstärkning av den statliga finansieringen.

Fullt utbyggt, med en infasning på tre år, föreslår den S-ledda regeringen att 2020 avsätta sex miljarder kronor i ett statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Förslaget innebär att resurserna till skolan i större utsträckning fördelas efter behov för att bidra till att nå målet om en jämlik kunskapsskola. Stödet ska villkoras så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för jämliket, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten.

Det nya statliga stödet ska fördelas ”så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer såsom vårdnadshavarnas utbildningsnivå och inkomst, om familjen uppbär försörjningsstöd, nyanlända och bostadsområdets socioekonomiska status. Resurstillskottet kan exempelvis användas till mindre klasser, högre lärartäthet, högre lärarlöner, utökad tid för lärarnas kompetensutveckling och till höjda löner, ökad personaltäthet eller kompetensutveckling inom elevhälsan”.

För Umeå kommuns del skulle det statliga tillskottet 2020 kunna innebära en ökning (en indikativ beräknad ungefärlig höjning, det kan naturligtvis förändras utifrån flera faktorer som t ex elevunderlag) med 4 procent, (Procentuell förändring i relation till totala kostnader för utbildning 2015) samt 7 procent (Procentuell förändring i förhållande till kostnader för undervisning och elevhälsa 2015).

Det här är verkligen en efterlängtad och bra satsning som kommer att gynna våra elever de närmaste åren och göra skillnad för framtiden!

Bli först att kommentera

Riksdagen är ingen cirkus

Av , , Bli först att kommentera 8

riksdagenTvå S-ministrar har redan avgått efter att skandalen inom Transportsstyrelsen uppdagades. Försvarsminister Peter Hultquist har sedan före sommaren ett misstroende hängandes över sig och igår riktade SD även misstroende mot statsministern.

SD menar att Stefan Löfven inte har tagit sitt ansvar som ledare och att han inte insett allvaret med IT-skandalen på Transportstyrelsen. Med tanke på de uppgifter som framkommit kring IT-skandalen är SDs agerande igår mycket märkligt. Jag misstänker att syftet endast är framställa politiken som en cirkus och att genom detta öka politikerföraktet för egen vinnings skull.

Vi vet att regeringen Reinfeldt redan i maj 2011 uttryckte i en skrivelse att ”det är önskvärt att en större del av myndigheternas it-behov tillfredsställs med hjälp av outsourcing”. Vi vet att upphandlingen började 2014 under alliansregeringen. I går redovisade dessutom DN nya uppgifter om att avstegen från IT säkerheten inom Transportsstyrelsen gjordes redan 2014 under alliansensregeringen med Catharina Elmsäter Svärd (M) som ansvarig minister. Då 2014 var det Carola Gunnarsson (C) som var ordförande i Transportstyrelsen.

Trots dessa nya uppgifter riktade alltså Sverigedemokraterna misstroende mot statsministern samma dag. SD får nog finna sig i att om de vill göra rikspolitiken till en cirkus kommer de inte att vara någonting annat än cirkusens pajasar.

Vi måste naturligtvis få reda på vad som hänt och vart ansvaret ligger – låt KU arbeta- innan ansvar utkrävs och kompetenta och duktiga människor tvingas lämna viktiga uppdrag. Detta måste gälla för alla oavsett politisk hemvist.

I morgon kl 09.00 kommer omröstningen om misstroende mot statsminister Stefan Löfven att genomföras. SD verkar dock inte få något stöd av allianspartierna i omröstningen. Jag hoppas verkligen att det stämmer. Politik är ingen underhållning och ingen cirkus. Politik är viktig, seriös och ger oss vår nutid och framtid. Vi får aldrig tillåta att pajasar försöker ta över politiken och göra den till en cirkus.

Bli först att kommentera

Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare borta 2020

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag kom sannerligen ett gott besked. Regeringen sänker skatten för pensionärer ännu mer och snabbare än vad man tidigare aviserat. Nu fördubblar den S-ledda regeringen satsningen för 2018. Skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska vara helt borta till 2020.

Det är naturligtvis inte rimligt att man på pension -som är uppskjuten lön- ska betala högre skatt än på lön.

Den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år. Detta kommer att vara en del av regeringens budgetproposition för 2018. Jag är oerhört glad över att regeringen nu tar bort denna orättvisa till 2020.

Bli först att kommentera

Gör som LO, lämna Nordea!

Av , , Bli först att kommentera 3

LOLO flyttar sina cirka 800 miljoner från Nordea efter banken beslutat att flytta huvudkontoret till Helsingfors. LO:s styrelse har nu tillsatt en utredning för att bytet ska vara klokt och ansvarsfullt. Jag tycker att LO gör rätt i att lämna Nordea. De visar ansvar.

Under bankkrisen 1990-94 köptes Nordea av staten för att förhindra banken att gå omkull. Vi skattebetalare stoppade via staten in 65 miljarder i affären. Bankens värde beräknades till ca 30 miljarder så vi skattebetalare pumpade in ca 35 miljarder kronor för att rädda Nordea. Vi har alltså gemensamt -genom våra skattepengar- räddat Nordea undan konkurs under bankkrisen och det tack vi skattebetalare nu får är alltså att Nordea lämna Sverige. Trots det stora överskott -ca 40 miljarder- kronor som banken gör.

-Gör som LO lämna Nordea!

Bli först att kommentera

Umeå Science Park och Universitetsstaden viktig framtidssatsning

Av , , Bli först att kommentera 5

Science parkScience Park i Umeå -som ägs av Umeå kommun, Västerbottens läns landsting och Umeå Universitet-arbetar för att utveckla såväl Universitetsstaden som med att möjliggöra satsningar. Universitetets forskning och universitetssjukhusets verksamheter ska tillsammans med ”start ups företag” och aktörer inom innovationssfären attraherar externa etableringar, investerare och utvecklingssatsningar.

I går träffades styrelsen tillsammans med representanter från oss ägare i Umeå kommun, landstinget och universitetet. Vi samtalade om parkens framtid och hur vi ska lyfta parken ytterligare med fler aktörer som vill utveckla området. Styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare i samtalens riktningen.

Vår Science Park spelar en mycket viktig roll för att skapa framtida företag och arbetstillfällen i vår region. Vid gårdagens möte tog vi ytterligare steg i parkens utveckling. 

 

Bli först att kommentera