Umeås skuld en följd av Samhällsbygget

Av , , Bli först att kommentera 9

4E1FD955-F6A9-4951-8541-2F4B7A38AEA0idag svarar jag Viktor Boström i VK.  Se nedan.

Umeås skuld en följd av samhällsbygget

”Skrytprojekt har grävt hål i Umeås ekonomi” skriver Viktor Boström i en insändare den 27 september. Boström hävdar att ”Väven, Navet och övriga prestigeprojekt i centrum” har lett till en kraftig belåning och menar att det i sin tur gjort att ”man inte ens har råd att låta det allmännyttiga bostadsbolaget renovera sina bostäder”. Så ligger det naturligtvis inte till!

Kommunkoncernen, alltså förvaltningen plus de kommunala bolagen, har via internbanken en total skuld på drygt 9,1 miljarder kronor. Umeå kommuns del av denna skuld är 1,9 miljarder kr vilket främst har gått till investeringar i förskolor och skolor. Umeå Energis upplåning är 1,6 miljarder kronor vilket använts för att trygga hållbar energi för medborgarna.

AB Bostadens upplåning ligger på 3,9 miljarder kr vilket är 43 procent av den totala skulden.Det är pengar som har gått till renovering och byggande av bostäder.Att ytterligare öka på Bostadens skuld antingen via upplåning eller obligationer, skulle försämra bolagets ekonomiska styrka och minska dess marknadsandel för lång tid framåt.

Nya lån kostar och det krävs större budgetöverskott från långivaren vilket leder till mindre resurser för våra gemensamma verksamheter och välfärden. En kommun i tillväxt måste ha förutsättningar att genomföra nya investeringar i till exempel förskola, skola och äldreomsorg. Ökar då Bostaden sina skulder försämrar det möjligheterna för kommunen att investera i välfärden.

När det gäller Väven och Navet som Boström kallar skryt- och prestigeprojekt är det viktigt att veta att investeringen i Väven (cirka 900 miljoner kr) inte belastar den redovisade skulden på 9,1 miljarder kr överhuvudtaget då dessa medel inte upplånats via internbanken. Fakta är att Väven i Umeå AB, ett intressebolag mellan Umeå kommun och Balticgruppen, har finansierat investeringen. Kostnaden för Umeå kommun är den hyra som vi betalar för bibliotek och andra lokaler i Väven.

Som alla vet var det gamla badhuset uttjänt och behövde ersättas. Det nya badhuset Navet är en kommunal angelägenhet och inte ett skrytprojekt. Det är en del av ett omfattande och mångfasetterat samhällsbygge för våra medborgare.

Hans Lindberg (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Bli först att kommentera