Positiva resultat inom UKF

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har vi haft styrelsen för Umeå kommunföretag. Vi kunde bland annat konstatera att koncernens resultat för perioden är 229 mnkr vilket innebär 79 mnkr sämre än samma period förra året. Det är ett bra resultat med det visar samtidigt på vikten av att vi aktivt arbetar med våra kommunala bolag.

Vi kan konstatera att både Umeå Energikoncernen och Bostadenkoncernen redovisar ett resultat som understiger föregående års resultat under samma period. Däremot redovisar Umeava, Inab och Upab något bättre resultat än föregående år. Prognosen för hela koncernen på helåret är 291 mnkr. Investeringarna inom koncernen uppgår för perioden till 394 mnkr vilket är lägre än tidigare år, dock är prognosen för helåret 991 mnkr.

Upplåningen i koncernen uppgår till 7 198 mnkr vilket är 333 mnkr lägre än vid årsskiftet. Soliditeten ligger på 27 % vilket är 3 % bättre är föregående år. Det positiva resultatet och minskade lån i koncernen har ökat det egna kapitalets andel i balansräkningen och påverkat soliditeten positivt.

Umeå Energis upplåning ligger idag på ca 1,6 miljarder kronor vilket använts för att trygga hållbar energi för medborgarna. AB Bostadens upplåning ligger kring 3,9 miljarder kronor vilket är en stor del av den totala skulden. Det är pengar som använts till renovering och byggande av bostäder. Det är av stor vikt att vi inte ytterligare försämrar AB Bostadens ekonomiska styrka med nya lån eller obligationer. Vi vet även att Umeva har stora kommande investeringsbehov och i genomsnitt beräknas investeringsutgifterna att stiga med mer än det dubbla jämfört med de senaste åren. Totalt beräknas behoven till 3 miljarder de kommande 15 åren.

Vi har positiva resultat inom Umeå kommunföretag men det gäller att fatta kloka och ansvarsfulla beslut för att vi ska klara framtidens utmaningar.

.

 

 

 

 

Bli först att kommentera