Lyckad strategi till ekonomiskt överskott

Av , , Bli först att kommentera 6

nyalagetVi kan nu se resultaten av den strategi det nya Socialdemokratiska laget arbetade fram inför den här mandatperioden. Vi har i samarbete med MP lyckats vända underskottet (2015) på -42 miljoner till ett överskott 2016 på + 85 miljoner kronor och enligt prognosen ett överskott på minst +189 miljoner 2017.

Vår strategi har handlat om att tydligt prioritera efter kommunmedborgarnas och verksamheternas behov. Genom att vända underskott till överskott har vi kunnat minska låneskulden och vi har gjort tydliga analyser och prioriteringar när det gäller nya investeringar. Under året har vi genomfört investeringar för cirka 500 miljoner kronor.

Kommunens låneskuld ligger idag på cirka 1,7 mdr kronor. Det är mycket positivt är att vi under 2017 kunnat minska kommunens lån med cirka 70 miljoner kronor. Utan nya lån har vi ett investeringsutrymme på cirka 500 miljoner kronor per år. Med årets överskott ökar naturligtvis möjligheten att genomföra mer investeringar utan nya lån. Överskottet ger oss även resurser för att åtgärda arbetsmiljö och bemanning i samband med heltidsinförandet inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Vi har en röd tråd i vårt politiska arbete som utgår från den strategiska plan som kommunfullmäktige fastställt för 2016-2028. Det övergripande målet i denna strategiska plan är att Umeå ska bli 200 000 invånare år 2050. Vi har även beslutat att denna tillväxt skall ske med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Vi vill nå tillväxt genom att vara en attraktiv kommun.

Den befolkningstillväxt som Umeå har, förväntas ha och önskar medför stora investeringar av flertalet aktörer som bidrar till företagstillväxt, fler anställda och i förlängningen bidrar till att skapa utrymme för välfärdsinvesteringar. Människor ska vilja flytta till Umeå eftersom vi har en bred arbetsmarknad och ett brett utbud av utbildning, omsorg, kultur och fritid. Att vi blir fler i Umeå och att fler verksamheter utvecklas ska bidra till att säkra medborgarnas livskvalitet och göra så att nya livschanser kan etableras.

Bli först att kommentera