Ruggedised – Umeå smart city

Smart City

Umeå är en av de vinnande städerna i ett internationellt partnerskap, som tillsammans med Rotterdam och Glasgow, beviljas 180 miljoner kronor i projektmedel från EU:s H2020-program. Inom ramen för detta ska projektet RUGGEDISED investera 40 miljoner kronor (EU-medel) i Universitetsstaden för att den ska bli en så kallad Smart City. Teknik, marknad och konsument ska samverka för hållbara och smarta teknologier och lösningar. 

Bilden till höger visar förslag till ny bebyggelse i Universitetsstaden enligt det fördjupade detaljplaneförslaget för Liljansberget. (Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB).

Universitetsstaden innefattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park. Det lokala partnerskapet består av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Västerbottens läns landsting, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Umeå universitet. Alla parter kommer att vara inblandade i ett eller flera delprojekt inom området.

Några exempel på projekt som kommer att genomföras:

  • Solpaneler för att ladda och lagra energi i batterier till elcyklar och elbilar
  • Energiutbyte mellan olika verksamheter inom området
  • Smart styrning av energianvändning i lägenheter. Hyresgästen kan göra aktiva val för att minska energianvändning och klimatpåverkan under tiden som man inte vistas i lägenheten. Återkoppling görs till hyresgästen och skapar incitament som uppmuntrar till klimatsmart beteende.
  • Ny typ av inbyggd busshållplats för snabbare av- och påstigning på bussen och för att minska energiförluster och uppvärmningsbehov för bussen vintertid.
  • Optimering och styrning av enskilda byggnader och en hel stadsdel för att reducera värmeeffektbehov och minska CO2-utsläppet. Optimering och styrning sker i nära samverkan mellan energileverantör och fastighetsägare.
  • ”Grönt parkeringsköp” för att uppmuntra resor med kollektivtrafik eller cykel
  • 100 % förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden

Ambitionsnivån för Universitetsstaden var redan hög och med projektet får vi nu möjlighet att göra ännu mer. Projektet blir en viktig del i genomförandet av visionen i den fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>