IMG_0206

Alla ska kunna åldras tryggt i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 1

På bilden ovan syns ett utdrag av ett tal av Olof Palme vid Handelsanställdas förbundskongress 1976. I sitt tal betonade han vikten av att prioritera barn- och äldreomsorgen för att säkerställa en god och jämlik samhällsutveckling. Detta är alltjämt fokus för vårt socialdemokratiska samhällsbygge, både lokalt i Umeå och på nationell nivå. En god välfärd är en frihetsfråga. Utan grundläggande trygghet är vi som människor inte fria att forma våra liv.

På detta tema publicerades i dag en debattartikel i Västerbottens-Kuriren som jag och äldrenämndens ordförande Janet Ågren (s) står bakom. Äldres välfärd utgör en central prioritering i det socialdemokratiska samhällsbygget. Det är också en viktig fråga inför valet i höst. Som socialdemokrater prioriterar vi välfärden för våra äldre medborgare framför de skattesänkningar som bland annat Moderaterna i Umeå aviserat att de vill genomföra.

När det går bra för Umeå vill vi socialdemokrater att välståndsökningar ska komma alla till del. Områden där behoven är som störst och där ökade resurser gör mest skillnad för människors liv och välmående måste prioriteras. Verksamheter som berör äldre är ett sådant område.

Med tiden behöver vi alla, eller någon som står oss nära, tillgång till en väl fungerande äldreomsorg. En god äldreomsorg är också en rättvisefråga; den som under ett långt liv bidragit till samhällsbygget måste kunna räkna med en trygg och värdig ålderdom.

Varken vi eller Umeås äldre har anledning att vara nöjda förrän kommunen kan erbjuda bästa möjliga service, fritidsliv samt vård- och omsorg för sina äldre medborgare. Det är mot detta mål vi ständigt strävar.

Vi ser att vårt arbete har gett vissa resultat. Av äldrenämndens resultatmått framgår att framsteg gjorts på en rad områden. Andelen personer som känner trygghet i kommunens vård- och omsorgsboenden har ökat från 89 till 93 procent och andelen äldre som är nöjda med personalens bemötande inom hemtjänsten uppgår nu till 98 procent. Vi ser också en förbättring vad gäller andelen äldre som är nöjda med de sociala aktiviteter som erbjuds, en utveckling som skett i takt med att utbudet av sociala, kulturella och fysiska aktiviteter på vård – och omsorgsboendena har ökat ordentligt.

En god vård och omsorg kännetecknas av kontinuitet och även på det området har förbättringar ägt rum. Antalet olika medarbetare som besöker en brukare varje månad i hemmet har minskat från 14 till 13. Detta är lägre än det nationella genomsnittet på 15 olika medarbetare per brukare och månad. Umeå kommun har de senaste åren också genomfört en rätt till heltidsanställningar för personal inom vård- och omsorg. Genom att förbättra villkoren för personalen så ökar också förutsättningarna för god kontinuitet och kvalitet i den vård och omsorg som kommunen tillhandahåller.

En viktig del i att trygga rätten till en god ålderdom är att säkerställa bostadsförsörjningen för våra äldre. Därför är det glädjande att det även på detta område skett framsteg. Väntetiden för personer som beviljats en plats på ett vård- och omsorgsboende har nästintill halverats under 2017 i jämförelse med föregående år. År 2016 var den genomsnittliga väntetiden från beslut till erbjudande om inflyttning 66 dagar. År 2017 lyckades vi minska väntetiden till 35 dagar.

Bakom siffror och resultatmått finns människor av kött och blod. Det finns därför ingen anledning att slå sig för bröstet. Vi tänker fortsätta att arbeta målinriktat mot visionen om att kunna erbjuda den bästa tänkbara välfärden för våra äldre medborgare. Det är vår skyldighet.

Skidlopp

I dag skriver Umeå skidhistoria!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag inleddes för första gången en stadssprint på längdskidor i centrala Umeå – Umeå stadssprint. Stadssprinten är ett samarrangemang mellan IFK Umeå, 7-mila och Röbäcks SK och kommer att fortsätta över helgen. Det kommer att bli en riktig skidfest där vi får se Sveriges skidelit kämpa på spår mitt i Umeås centrum. Jag emotser många spännande uppgörelser i kampen om pallplatserna!

För mig som gammal skidåkare i Sandvik var det en ynnest att få inviga evenemanget med ett tal. Det var glädjande att se att så många kommit för att heja fram åkarna längs spåren nere vid Väven.

Utöver de duktiga skidåkarna från olika idrottsklubbar så deltar även företag och myndigheter med lag i årets premiär av företagssprinten.

På lördag blir det en familjedag där barn får prova skidåkning. På söndag avslutas helgen med det traditionstyngda långloppet 7-mila som går genom de tre kommunerna Vindeln, Umeå och Robertsfors. Mycket att se fram emot med andra ord!

Västerbottens-Kuriren och Folkbladet sänder tävlingen på webben, så den som inte kan ta sig ner på stan ändå kan följa de rafflande loppen i sin dator eller smarttelefon. Jag rekommenderar dock varmt ett besök på plats!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,
Faksimil beslut

Konkurrensverket avskriver ärende om idrottshallar

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeå kommun och Thoréngruppen har fört en dialog angående de idrottshallar som Thoréngruppen vill bygga i Umeå. Vi har diskuterat möjligheten för kommunen att hyra tider i de planerade hallarna. Både kommunen och föreningslivet har behov av ytterligare lokaler. För att täcka detta behov ser vi såklart över alla tänkbara möjligheter för att hitta en lösning som blir så billig och bra som möjlig. Att hyra lokaler för den tid vi har behov av kan vara en god lösning som innebär att vi slipper stora investeringskostnader. För oss handlar det om att hushålla med skattemedel och hitta ekonomiskt gynnsamma lösningar.

Efter ett tips till Konkurrensverket och till följd av myndighetens egen omvärldsbevakning inleddes dock ett granskningsärende i början av februari avseende detta. I dag meddelade emellertid Konkurrensverket att ärendet avskrivs (beslut 2018-02-16 med dnr 45/2018). Myndigheten ser inga skäl för ytterligare åtgärder.

Konkurrensverket tog fasta på det faktum att inga beslut har fattats, något bygge inte har inletts och något avtal inte ingåtts. Detta är helt enkelt en fråga som analyseras av kommunens tjänstemän för närvarande. Kommunen utreder om och under vilka förutsättningar förhyrning av de planerade idrottshallarna kan bli aktuell och om det skulle vara en för kommunen fördelaktig lösning. Denna utredning inbegriper såklart en noggrann juridisk analys av de regelverk vi har att följa.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,
untitled

Flysäkerhet viktigare än kostnadsminskningar

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag skriver jag, tillsammans med Lilly Bäcklund (ordförande för Socialdemokraterna i Västerbotten och kommunalråd i Lycksele) på Svenska Dagbladets debattsida.

Vi lyfter våra farhågor inför Luftfartsverkets ambitioner att fjärrstyra flygledningen på allt fler flygplatser. Den första fjärrstyrda flygledningen i världen instiftades för snart tre år sedan när Örnsköldsviks flygplats flygledning överfördes till Midlanda i Sundsvall. Inom ett par år ska fler flygplatser trafikledas på distans. Bland annat flygplatserna i Kiruna, Östersund, Malmö och Linköping – men även Umeå Airport

Syftet med dessa förändringar är att minska kostnaderna för flygledningen.

Detta oroar oss, av både säkerhetsskäl och regionalpolitiska skäl.

Säkerheten äventyras

Fjärrstyrd flygledning blir mycket mer sårbar för säkerhetsstörningar och cyberattacker eftersom den är helt beroende av IT-kommunikation. I en krigssituation eller vid lågintensiv krigföring mot Sverige riskeras således flygsäkerheten.

Detta är sannolikt ett av skälen till att Försvarsmakten inte visat intresse för flygledning på distans. Visbys flygplats ingick initialt i fjärrstyrningsplanerna, men projektet lades på is efter Försvarsmaktens invändningar.  I dag kan de lokalt placerade flygledarna kommunicera direkt medflygplanen med hjälp av olika reservsystem på flygplatserna. Om flygledningen sköts på distans förloras denna säkerhetsfunktion. Flygkommunikationerna är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den speciella kompetens flygledarna har och som finns över hela landet skapar ett hållbart system som nu äventyras av planerna på fjärrstyrning.

Vi har redan fått erfara hur flyget i hela landet lamslogs av ett datorhaveri på Arlanda. Även oväder och stormar kan skapa störningar och avbrott.

Tekniken är heller inte testad på en flygplats av Umeå Airports storlek. De flygplatser som nu har flygledning på distans hade tillsammans 6 229 landningar under 2016. Under samma period hade Umeå Airport 12 281 landningar. Umeå Airport har dessutom en annorlunda trafikbild med en blandning av olika luftfartyg som flyger under så kallad instrumentregler och visuellt. Det finns även miljörestriktioner vid Umeå Airport som måste beaktas och som påverkar flödet av startande och landande flygplan.

En regionalpolitisk fråga

Det finns många andra skäl till att behålla flygtrafikledningen lokalt i Norrland, inte minst regionalpolitiska. Umeå Airport har i dag öppet stora delar av dygnet och följaktligen behov av en ständig tillgång till flygledare, även nattetid. Den fjärrstyrda flygledningen innebär att man flyttar lika många flygledare från Norrland som det tillförs till Stockholm/Arlanda.

Det är en politik som utarmar vår region på viktig kompetens och arbetstillfällen, vilket vi inte kan acceptera som företrädare för Umeås och Västerbottens invånare.

Men det handlar även om medicinska aspekter. I dag finns baser för ambulansflygplan i Umeå och Luleå. I det arbete som nu pågår för en gemensam ambulansflygorganisation för hela landet föreslås den nya organisationen ha sitt säte i Umeå och dirigeras härifrån. Detta innebär att om inte den digitala lösningen med fjärrstyrd flygledning fungerar drabbas hela Sverige. Även sjöfartsverkets räddningshelikopter som är stationerad vid Umeå Airport kan påverkas negativt vid bortfall av kommunikation mellan enheterna.

Vi kräver därför att regeringen agerar och upphäver Luftfartsverkets beslut om att fjärrstyra fler flygplatser.

Väven, Stora hotellet och Plaza

Turismen i Umeå fortsätter växa

Av , , Bli först att kommentera 4
Foto: Peter Steggo

Vi har den senaste tiden kunnat konstatera att Umeå är en alltmer attraktiv kommun att bo och verka i. Vår befolkning ökar just nu med omkring 2 000 personer per år och mer än 1 000 nya arbetstillfällen skapas i Umeå årligen. Det motsvarar en Northvolt-fabrik vartannat år, sett till antalet nya jobb. Vi är den kommun som satsar mest på kultur per invånare. Vi ser ett rikt kulturliv som ett fundament för en god livsmiljö. Kulturen bidrar inte minst med omätbara värden; insikter, engagemang och demokratisk idéutveckling. Umeå utsågs också till årets superkommun 2017 av tidningen Dagens Samhälle, i gruppen täta kommuner. Här kan man jämföra Umeås resultat med andra kommuner på de områden som beaktades vid utmärkelsen.

Det gläder mig därför att även turismen och besöksnäringen i Umeå växer snabbt. Umeå drar till sig allt fler människor som vill besöka och ta del av vad Umeå har att erbjuda. Totalt hade vi mer än 600 000 kommersiella övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar under 2017. Det är en ökning med 4,9 procent jämfört med året innan. Antalet svenska resenärer till Umeå ökade med 3,4 procent och utländska turister med 12,7 procent. I riket överlag minskar antalet besökare från grannländerna Finland och Norge men i Umeå fortsätter antalet besökare från dessa länder att öka. Den största procentuella ökningen av utländska besökare kom dock från USA, med en ökning på 179 procent. En fullständig bild av detta ges av Visitumea.se.

Även färjetrafiken mellan Umeå och Vasa tilltar. I statistik från Wasaline framgår att en ökning på drygt 15 procent ägt rum mellan januari 2016 och januari 2017 vad gäller antalet färder och passagerare. Färjornas godstrafik har ökat med 26,5 procent. Detta är viktigt för att stärka de öst-västliga förbindelserna som är avgörande för en fortsatt god utveckling i vår region. Trots att trafiken ökat så minskar generellt sett bränsleförbrukningen.

Det är ett privilegium att verka som kommunstyrelsens ordförande i en kommun som Umeå. En god utveckling, som den jag beskriver ovan, är både glädjande och förpliktande. Min utmaning är att fortsatt arbeta idogt för att bejaka de stora språng Umeå gör i sin utveckling och tillse att vår tillväxt fortsätter – på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Ett växande Umeå, både vad gäller invånare och turism, innebär nya utmaningar som vår kommun måste svara upp mot.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,
IMG_0089

Umeå ska växa tryggt och säkert!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag bjöd jag tillsammans med Polisen in till en presskonferens gällande vår samlade satsning på brottsförebyggande arbete kring uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert.

Vi har nu inlett ett gemensamt projekt till följd av de ordningsstörningar som uppkommit på sistone. Vår ambition är att Umeå ska växa tryggt. Därför tar vi ett helhetsgrepp i trygghetsfrågorna.

Till skillnad från andra partier stirrar vi socialdemokrater inte oss blinda på hårdare straff.

Strafflagstiftning är såklart ett av verktygen och där jobbar den socialdemokratiskt ledda regeringen aktivt med mer än trettio straffskärpningar hittills och ny lagstiftning på gång (bland annat det nya brottet blåljussabotage, insatser mot stöldligor och samtyckeslagstiftning).

Men minst lika viktigt som lagstiftning är det förebyggande arbetet, både på ett samhällsplan och på individnivå. Det är där vi som kommun kan och vill göra skillnad. Därför kraftsamlar vi nu för att se till att Umeå är en fortsatt trygg plats att bo och verka i.

I november förra året tillsköt kommunstyrelsen 1,6 miljoner kronor till ett projekt som ska arbeta förebyggande mot de tendenser till oro som förekommit i de nordöstra stadsdelarna. Problematiken är egentligen inte knuten till geografiska områden utan till individer som rör sig över stan och samlas på vissa platser.

Vi är alerta och agerar nu, innan problemet växer.

Projektmedlen används för att koordinera vårt samarbete inom kommunen, med polisen samt närings- och föreningslivet. De viktigaste insatserna kommer såklart att äga rum inom ramen för de kommunala verksamheter som kan göra skillnad, inte minst skolan och socialtjänsten. Både förenings- och näringslivet har dessutom visat ett stort intresse för att samarbeta med oss i dessa frågor. Detta är en fråga som berör oss alla och vi vill alla att Umeå ska vara en bra stad att bo och leva i! 

Efter att ha gjort en omfattande kartläggning av situationen har vi utarbetat en aktivitetsplan som vi presenterade i dag. Detta är ett långsiktigt arbete som syftar till att uppnå uthålliga resultat.

Aktivitetsplanen består av fem moment som tagits fram med Umeås situation i åtanke och på grundval av forskningsbaserade metoder:

1) Förebygga droger och kriminell livsstil

Drogförebyggande arbete, förebygga skolfrånvaro och skolavhopp, drogkompetens bland skolpersonal, socialtjänsten kartlägger individer i riskmiljö, införa sociala insatsgrupper, införa Människan Bakom Uniformen (MBU), feriejobb, medlingsverksamhet, utbildning och etablering på arbetsmarknaden.

2) Stärka föräldrar

Föräldraskapsstöd: individuellt och i grupp, etablering på arbetsmarknaden, föreningslivskunskap, bättre dialog med föräldrar vid tidiga tecken.

3) Skapa meningsfull fritid

Relationsskapande kompetens i skolorna som skolvärdar, skolfritidsledare. Vi ser ett stort engagemang från föreningslivet som vill bidra, ta ansvar och hjälpa till. Vi kommer bjuda in civila samhället till dialog och ge dem förutsättningar att ta socialt ansvar.

4) Förebygga utanförskap och social marginalisering

Satsning på stadsdelar, Boverket beviljat 2,6 mkr, kommunen satsar lika mycket, samverkan mellan Gator-och parker, fritid, fastighet och AB Bostaden, ställa sociala krav vid utdelning av mark

5) Utveckla samverkan

Översyn av de samverkansformer som nu finns, analys av orsaker till när samverkan brister.

I Umeå samarbetar vi sedan länge inom ramen för Umeås brottsförebyggande råd (UmeBrå) med andra myndigheter och civilsamhället för att motverka brottslighet. Tack vare detta samarbete med bl.a. polisen så blir vi snabbt varse om ordningsstörningar och tendenser till oro som kräver vår samlade uppmärksamhet.

Umeå är en trygg stad och till skillnad från jämförbara städer har vi inga så kallade särskilt utsatta områden. Detta visar att vi har en resistenskraft mot social oro, vilket sannolikt kan härledas till att vi jobbat aktivt med att bygga ett tryggt och jämlikt samhälle.

Barnfattigdomen är låg i Umeå, vi har en förhållandevis låg segregation till följd av diversifierade stadsdelar med blandade upplåtelseformer. Arbetsmarknaden går bra och skolans resultat är goda.

Vår utmaning ligger i att bli ännu bättre, att se till att jämlikheten ökar och klassklyftorna minskar. Vi kommer att ställa högre krav på socialt ansvarstagande i byggandet så att vi blandar bostadsrätter, hyresrätter, radhus och villor samt utformar trygga offentliga miljöer för våra medborgare. Utöver detta måste vi såklart arbeta förebyggande med individer. Alltså att se till att framförallt unga människor som ligger i riskzonen för missbruk och kriminalitet återintegreras i samhället, får en bra utbildning, en meningsfull fritid, arbete och goda livschanser.

Till skillnad från många andra partier ser vi socialdemokrater på kriminalpolitiken med en helhetssyn. Straff och liknande ingripanden som sker efter att ett brott har begåtts är inte tillräckligt. Därför måste stor kraft ägnas åt att skapa ett gott samhälle där grogrunden för kriminalitet är mindre och individer i riskzonen tidigt fångas upp.

Vi vet från forskningen att varje krona som investeras i att förebygga utanförskap och kriminalitet ger fem kronor i återbäring. Samhället tjänar, både mänskligt och ekonomiskt, på att vi är proaktiva och bygger ett samhälle där människor har goda livschanser.

Ingen ska riskera att frysa ihjäl i Umeå år 2018

Av , , Bli först att kommentera 6

Umeå kommuns samarbete med Svenska kyrkan kring ett vinterhärbärge i Backengården är i grund och botten en fråga om mänsklig värdighet. Som medmänniskor kan vi inte acceptera att någon riskerar att frysa ihjäl en kall vinternatt i Umeå år 2018. 

Umeå kommun har ingått en överenskommelse med Umeå pastorat om att öppna ett vinterhärbärge i Backengården för bland annat utsatta EU-medborgare. Härberget kommer att ha 20 platser fram till den 15 april. Det rör sig alltså om en akut insats. Kommunen bidrar med ett ekonomiskt stöd om 500 000 kr, mot uppvisad kostnad, och Svenska kyrkan står för lokal och personal. Vi följer alltså noggrant upp det stöd vi bidrar med.

I en kommentar till SVT beskriver min kollega och partivän Margareta Rönngren på ett bra sätt varför detta är en ansvarsfull och rimlig åtgärd. Det går helt enkelt inte att ha människor sovandes utomhus eller i bilar när temperaturen kryper ner mot -25. Inte minst de senaste dagarna har vi fått erfara en bitande kyla.

Anders Ågren (M) yrkade avslag till kommunens stöd till härbärget. Han har också kritiserat oss, vi som genomdrivit detta stöd, i sociala medier.

Frågan är om Anders Ågren hade kunnat tänka sig att ta på sig ansvaret för om en svårt utsatt person, långt ifrån värme, ligger stelfrusen en morgon i Umeå?

Vi måste kunna hålla flera bollar i luften samtidigt och arbeta både akut och långsiktigt. Härbärget är en akut åtgärd.

De långsiktiga åtgärderna är bland annat följande.

  • Att människor som vill verka i Sverige kommer i arbete eller annan sysselsättning.
  • Att ställa krav på att länder som Rumänien och Bulgarien upphör med diskriminering och garanterar sina medborgare grundläggande sociala rättigheter.
    Regeringen arbetar aktivt med detta.
  • Stötta ideella organisationers humanitära arbete i utsatta EU-migranters hemländer.

Lag och ordning ska såklart gälla. Regeringen har därför föreslagit ny lagstiftning för att göra det enklare för markägare att komma till rätta med olovliga bosättningar. Förslaget bereds just nu av riksdagens civilutskott.

Lag och ordning handlar också om att Sverige måste leva upp till den internationella rätt som vi förbundit oss att följa. Sverige har åtagit sig att garantera grundläggande mänsklig trygghet och värdighet. Det är ett viktigt led i vårt bekämpande av orättvisa klassklyftor.

Vi tar alltså ett helhetsgrepp och godtar inte att människors hälsa riskeras under kalla vinternätter i Umeå. Det är lätt för Anders Ågren att kritisera när han sitter i opposition. Det är en annan sak när man har ett faktiskt ansvar för att människor inte ska fara illa. 

IMG_0049

Bra möte med Skanskas ledning

Av , , Bli först att kommentera 0

Tillsammans med Lena Karlsson Engman (ordförande för tekniska nämnden) och Mikael Berglund (ordförande för byggnadsnämnden) träffade jag i dag Skanskas VD Gunnar Hagman och företagets regionala ledning. Mötet ägde rum på Teg i anslutning till Skanskas byggprojekt Solterrassen med 42 nya lägenheter. Efter mötet gjorde vi ett arbetsplatsbesök på bygget. När byggnaden är klar kommer den att utgöra ett värdefullt tillskott till bostadsförsörjningen i Umeå.

Den nya byggnaden utmärker sig på flera olika sätt. Framförallt var det glädjande att se att Skanska ansträngt sig för att hitta hållbara lösningar. Huset kommer att förses med solpaneler, väl genomtänkt ventilation anpassad till vårt klimat och flera andra energibesparande tekniska lösningar. Lägenheterna kommer också att utrustas med smarta funktioner som möjliggör för de boende att spara energi och övervaka sina hem. Flera av de tekniska lösningarna, bland annat solpanelerna, har utarbetats i ett nära samarbete med Umeå energi, vilket också är glädjande. Den här typen av modernt och hållbart byggande ligger i linje vår ambition om att Umeå ska växa på ett sätt som är förenligt med målet om en hållbar utveckling.

Under mötet stod det klart att Skanska hyser ett stort intresse för att positionera sig i Umeå. Det är positivt att aktörer som Skanska är beredda att bidra till Umeås utveckling. Det behövs nu när Umeå växer snabbt och det är därför vi för en nära dialog med aktörer som Skanska.

Umeå har en stark befolkningsutveckling. För närvarande ökar kommunens befolkning med omkring 2 000 personer per år. För att Umeås befolkningsutveckling – och ekonomi – ska kunna fortsätta i samma positiva riktning krävs att vi säkrar bostadsförsörjningen. God tillgång till bostäder är A och O för en växande kommun och ett nödvändigt led i att säkra kompetensförsörjningen i tillväxtbranscher.

Från kommunens sida innebär detta att vi måste arbeta idogt med att ta fram mer byggklar mark för att svara upp mot utmaningen att bibehålla en hög byggtakt. Detta är också viktigt för att över tid undvika konjunktursvängar i byggandet. Umeå kommuns personal har hittills gjort ett enastående arbete med att minska handläggningstiderna för bygglov, som nu ligger på drygt tre veckor. Umeå har därmed bland de lägsta handläggningstiderna i landet. Denna goda service gör stor skillnad i arbetet med att hålla uppe byggtakten.

Under 2017 tillkom 1 000 nya bostäder i Umeå och hittills i år har 2 000 nya bostäder fått startbesked. Det är rekordnoteringar och målet är att denna byggtakt ska upprätthållas och gasas på ytterligare. Vi har satt det högt ställda målet om 2 000 nya bostäder per år och det är ditåt vi strävar. Detta kräver ett fortsatt hårt arbete från vår sida och ett gott samarbete med aktörer som är beredda att investera i Umeå.

378247_jpg

Byggandet av hyreslägenheter i Umeå fortsätter i hög takt

Av , , Bli först att kommentera 2

Det går bra för Umeå och till vår stora glädje upptäcker allt fler hur bra det är att leva, verka och bo i Umeå. Vi har en stadigt växande befolkning. Och med en växande befolkning ställs höga krav på oss som kommun att leverera den service och den infrastruktur som behövs när vi blir fler umebor. En av de mest centrala uppgifterna är att se till att varje människas rätt till en god boendesituation säkras.

Vi kommer därför att fortsätta bygga hyreslägenheter i Umeå i så högt tempo som möjligt. Under 2017 byggdes omkring 1 000 nya lägenheter varav 87 procent var hyreslägenheter. Byggtakten överlag motsvarar nu rekordåren under början av 90-talet och våra målsättningar för bostadsbyggandet är högt satta. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har satt det konkreta målet om 2 000 nya bostäder årligen.

Därför agerar jag och mina partivänner politiskt för att gasa på bostadsbyggandet, så att vi kan upprätthålla en hög byggtakt och nå våra ambitiösa mål. I år, 2018, är det nästan 2 000 bostäder som fått startbesked. Slutresultatet för varje år kan såklart variera, eftersom vissa byggprojekt avslutas efter årsskiftet när räkningen för det föregående året upphört.

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Tillgången till ett tillfredsställande boende skapar frihet för människor att styra över sina liv. Vi kommer därför inte att ge oss förrän alla som vill eller behöver, har tillgång till ett eget boende!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,
455217_jpg

I dag firar vi den samiska nationaldagen!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag, den 6 februari, firar vi den samiska nationaldagen! Jag vill därför passa på att säga några ord om denna historiskt viktiga dag, uppmärksamma den starka samiska närvaron i Umeå och berätta kort om hur kommunen arbetar för att bejaka den samiska kulturen och språket. 

Nationaldagen firas i hela Sápmi, samernas land, som är det område som sträcker sig genom delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland och utgör samernas historiska bosättningsområden. Umeå kommun, som är en del av Sápmi, har i dag hissat den samiska flaggan på Rådhustorget i Umeå för att uppmärksamma nationaldagen. Dagen instiftades till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917 – och just i år är markerar nationaldagen ett 100-årsfirande av det första samiska landsmötet på den svenska sidan. Detta möte ägde rum i Staare (Östersund) 1918 och var en viktig del i det samiska politiska uppvaknandet. Under de närmsta dagarna samlas därför många samer under en samisk festivalvecka i Östersund och många samer från Umeå deltar i firandet.

Det har funnits samer i Umeå med omnejd sedan urminnes tider. Detta bekräftas av arkeologiska lämningar, samiska ortsnamn, nedteckningar och vittnesmål. Än i dag används områden i Umeåtrakten för vinterbete för flera samebyar i Västerbotten och många samer lever, verkar och utövar sin kultur i Umeå.

Det umesamiska namnet för både Umeälven och staden Umeå är Ubmeje. Namnet betyder ”det dånande, brusande”, vilket sannolikt kan härledas till ljudet från Umeälvens forsar. Umeå kommun har sedan 2012 verkat för att Ubmeje ska användas på kartor och vägskyltar, men tyvärr inte fått gehör av berörda myndigheter.

Det finns en stark samisk närvaro i Umeå, vilken utgör en viktig del av vår samhällsgemenskap.

En av Sveriges mest aktiva sameföreningar och samiska institutioner som Svenska samernas riksförbund finns i Umeå. Såhkie – Umeå sameförening har nyligen firat 40 år och är en viktig aktör för det samiska kulturlivet i Umeå. Föreningen anordnar bland annat Ubmejen bjejvieh (Samiska veckan) varje år. Varje tisdag träffas samiska seniorer på den samiska träffpunkten  i det samiska kaféet och kulturhuset Tráhppie på Gammlia.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och arbetar tillsammans med Delegationen för samiska frågor för att stärka de samiska språken och kulturen. Sedan hösten 2017 driver Umeå kommun en samisk förskoleavdelning på förskolan Passaren på Teg.

Den samiska närvaron är en viktig del av Umeås historia och framtid. Här kan man läsa mer om vad kommunen gör i egenskap av samiskt förvaltningsområde.