Tack för förtroendet, men styrkan vilar i föreningen som helhet!

Av , , Bli först att kommentera 0

I söndags hade Umeå Arbetarkommun sitt repskap där ombuden från de olika föreningarna fastställer Socialdemokratins kandidater inför kommun- regionkommun/landsting och riksdag.

Glädjande för Holmsunds S-förening och Holmsund som helhet är att efter ett visst arbete från medlemmarna i föreningen så lyftes vår kandidat, underskriven, upp till valbar plats inför valet. På plats 13. Det innebär konkret att Holmsund nu har chansen till en socialdemokratisk parlamentarisk representation i Umeå Kommuns kommunfullmäktige. Helt klart ett avancemang sett till påverkan på det socialdemokratiska partiet och kommunen som helhet.

Samtidigt har S-föreningen också stärkt sin position i nämnda arbetarkommun då vi passerat 61 medlemmar vilket innebär att vi får tre mandat i Arbetarkommunen nästkommande år, om alla medlemmar betalar sina avgifter. Att vi nu också med största sannolikhet också får en folkvald politiker till orten hoppas jag ytterligare skall stärka föreningen och intresset från föreningens medlemmar att delta i de kommunala besluten och att påverka kommunen. Jag hoppas således på att denna framgång kan ge ytterligare medlemmar som i sin tur stärker vårt mandat, stärker vårt inflytande och genererar ännu fler politiker från Holmsund. Den som följt denna blogg, har också följt att det ger praktiska resultat i verkligheten med en stark och driftig S-förening. Det är med självförtroende vi går mot seger 2018, vår strategi håller och vårat budskap är enkelt. Det bästa för Holmsund.

Våra kandidater till valet 2018 är idag således fyra stycken.
I Landstinget har vi Anette Andersson, aktiv i Kommunal
I Äldrenämnden har vi Ronny Kassman, med bakgrunden i Pappers
Kandidat till ny nämndplats är Rita Poroma, föreningens nya sekreterare, och erfaren socialpolitiker
samt undertecknad som är fackligt aktiv i SEKO

Tre av fyra av våra kandidater kommer således från LO-sfären, vilket måste sägas avspeglar vårt samhälle väl.

Utöver detta så kommer Socialdemokraterna ha en särskilt nomineringsprocess för styrelser och nämnder som vi förbereder föreningen inför som kan komma att stärka föreningen ytterligare. Där har vi redan idag flera som anmält intresse. Det är jag mycket nöjd över.

Samtidigt har nu dialogen med Liberalerna, som utsett en kontaktperson, och Centern lokalt sakta lossnat och jag har nu lagt ett förslag på en gemensam fika för att diskutera Demokratirådet

Vi i Socialdemokraterna kommer också ha ett sista medlemsmöte inom kort inför julen där vi kommer bjuda på glögg och gå igenom just vårt arbete inför valet, lägga upp en plan inför vårens aktiviteter och hur vi ska gå vidare med några lokala frågor. Medlemmarna kommer få brev hem om detta.

En fråga om julgransbelysning redde jag dock ut för Lions i veckan som var. Tyvärr verkar den slängd när jag kollat omkring mig i kommunen, så jag hoppas Holmsunds Köpmän kan hitta en lösning på detta då ett desto mer levande torg, desto bättre och tryggare torg.

Slutligen vill jag tacka för det stora förtroende Holmsunds S Förening och partimedlemmarna och föreningarna i Socialdemokraterna gett mig, men jag antar inte uppgiften lättsinnat. Holmsund, som länets snart tredje största samhälle, behöver en betydligt starkare politisk röst än det här. Det är med aktsamhet om framtiden vi måste arbeta målmedvetet för att ta tillvara våra medborgares intressen. Som ordförande ställer det kravet på mig att jag ej företräder mig själv och mina åsikter, utan föreningen, och det är en roll och idétradition jag stolt bär. Det är bara med grundmurade demokratiska åsikter, transparens och öppet debattklimat som föreningen växer och blir starkare. Blir aktuell för medborgarna.

Därför ska du också gå med i föreningen om du delar vår ideologi och värderingar.

Välkommen!

P.s. slutligen vill jag tacka partimedlemmarna för den stora disciplin och känsla för ordning som rådde, trots att vi har olika åsikter inom oss, i den turbulenta veckan i borgerlig press som var inför nomineringsmötet. Ni är föredömliga i att bete er civiliserat och hövligt mot varandra, oavsett ”Falang”. Det är en heder att företräda er.

umeaomland

Bli först att kommentera

Några eventuella motioner kring kultur och Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 0

Några kortfattade förslag till motioner om hur vi ska kunna utveckla Holmsunds offentliga miljö i framtiden

1) Minnesplankett för asylmottagandet 2015
Holmsund har sedan tidigare en historia där vi tidvis tagit emot många asylsökande. Inte minst skedde detta under krigsåren när vi tog emot många finska krigsflyktingar, krigsbarnen. Detta arbete står i dag som en liten staty i färjeterminalen. 2015 tog vi återigen emot många barn från krigsdrabbade länder. Civilsamhället och medborgarna tog ett enormt ansvar i detta arbete. Mängder med leksaker, kläder och frivilliga ställde upp. Effekten blev att i Holmsund tog många sina första steg till Svenska samhället. Barn och unga som flytt över medelhavet lärde sig simma på Storsjöhallen. Analfabeter lärde sig läsa och skriva. Många fick sina första svenska kompisar, och några stannade faktiskt kvar i lokalsamhället. Denna imponerande uppvisning av civilsamhället bör minnas och hedras, med hundratals frivilliga som skänkte kläder och annat. Lämpligen bör en minnesmonument ställas upp t.e.x. storsjöskolan.

2) Använda sig av holmsundskaraktärer till gatunamn
Nu när Holmsund kommer expandera kommer flera nya gator behöva dras i samhället. Samtidigt har många i flera år försökt få till stånd  t.e.x. en gata i David Johanssons åminne. Nu när nya gator skall dras bör vi ta tillfället i akt att minnas flera lokala Holmsundskaraktärer genom gatunamn. Inte minst bör aktiva kring industriverksamheten, fackliga och andra, prägla gatunamnen i Skärgårdstaden. Här bör självfallet Axel Anberg och David Johansson nämnas. Det finns även en mängd andra personer som betytt mycket för Holmsund som nämns i litteratur och forskning som finns bevarat i b.l.a. ”Märkpojkarna som tog makten” och ”Askungen i Holmsund”. Givetvis skall man också lyfta fram de många kvinnliga personligheterna som också byggt Holmsund. Inte minst bör systrarna Pettersson nämnas här. Att vi bygger nya Holmsund på gamla Holmsunds starka personligheter ser jag som en självklarhet.

3) Inget Himmelska Fridens Torg utan en Ljugarbänk
Sedan Ljugarbänken försvunnit, som jag hört beror främst av mögel, så bör vi dock självklart säkerställa en Ljugarbänk på torget för att minnas Fredrik Burgmans minne. Det är och förblir en av Holmsunds starkaste kulturkaraktärer och nationellt känd under sin levnad där en hel programserie just kretsade kring Himmelska Fridens Torg, vilket han också namngav. Därför bör vi, för att undvika mögel, införskaffa en ljugarbänk i lämpligt material som tål tidens tand.

4) Ytterligare hembygdsinsatser
Utöver har Västerbacken har vi år sett en glädjande utveckling i framförallt Djupvik. Däremot finns åsikten, och den delar jag, att det behövs en riktig informationstavla om Djupvik som historiskt samhälle samt att många av husen efter Gamla Storgatan har så pass stark historisk karaktär så att de bör ha enskilda informationstavlor. Vidare bör en ordentlig informationstavla om Holmsundssågen placeras i den kommande Skärgårdsstaden för att påminna om områdets vikt för regionen och kommundelen.

Bli först att kommentera

Ett första litet steg till stor Holmsundsförening

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag hölls första förmötet om en form av intresseförening/demokratiförening i Holmsund. Det var en liten med intresserad skara av Holmsundare som samlats och följande beslut togs:

- Jag ska försöka presentera idén för kulturföreningarna på deras större möten framöver
- Vi ska sprida idén bland de föreningar vi är aktiva i och till eldsjälar för återkommande möten
- Vi skall lägga nästa möte så att fler kan delta, idag var många i kyrkan och vi är måna om att ha med oss hela civilsamhället och alla aktörer
- Det skall vara en förening som uteslutande handlar om Holmsunds bästa. Mitt förslag på ordförande är sittande ordförande för kulturföreningen, Jonas. Som är ung och bosatt i Holmsund med vana av organisationsarbetet lokalt och utan tydlig partifärg i sitt uppdrag (till skillnad från mig)
- Det skall vara en registrerad förening med styrelse som avspeglar de olika ”verksamhetsområden” som föreningen kommer hantera. T.e.x. kultur, politik (lämpligen en/två från varje ”läger”), kommunala frågor m.m.
- Vi måste locka med oss fler föreningar, t.e.x. sportföreningarna, modelljärnvägsföreningen, kulturklubben och bagarstugan. Det åligger alla att sprida idén ”i hus och hem”
- Vi är överens om att det här får ta tid, och inte är en lätt uppgift,
- Vi är också eniga om att samordningen i Holmsund mellan olika föreningar måste bli bättre. Kulturföreningen kunde här delge att de jobbar på en ”Holmsundskalendern” som traktens alla föreningar, även i Obbola, skulle ha nytta av och existera både i tryckt form (2 gånger per år) samt digitalt format för aktiva att följa i realtid. Mycket bra initativ!

Fråga som vi fortsatt disktuerar är om detta skall vara ett Förbund av olika föreningar, eller öppet för alla bli medlemmar i. Vi var dock eniga i att vi vill ha demokratisk organisation som bygger på röstlängd, och inte t.e.x. en stiftelse.

Vi diskuterade idag även utifrån Skärgårdsviljans erfarenheter och jag tog på mig att diskutera dessa med Peter Olofsson.

Vidare diskuterade vi allt mellan himmel och jord, från Holmsunds avsaknad av riktig hembygdsförening till vad man skulle kunna göra av asfaltsplanen vid Sandviksindustrin och Holmsundsleden. Och diskuterade lite gamla frågor om Holmsunds centrum och annat.

Nu ska vi prata runt lite i samhället och återkommer med fler möten. Desto fler vi blir, desto större kraft blir vi. Men det här var bara de första stegen, nästa gång lägger vi mötet smartare så även de kyrkligt aktiva kan vara med!

Mvh
Stellan

Bli först att kommentera

Parkgatan, Vattentornet, Holmsundsv/Solbackav m.m.

Av , , 2 kommentarer 0

IMG_9274

 

Idag hölls ett öppet möte om Vattentornets framtid. Det var ett kreativt och intressant möte där många ville prata om mycket, högt i tak och långt till dörren. Mötet kunde sammanfattas i följande anteckningar som jag personligen skickade till Hans Lindberg nu vid 21-tiden på kvällen samt till aktuella nämndsordföringar.

1. Mötet ansåg generellt att de projekt som ligger redan i röret borde skyndats på i jämförelse med hela projektet vid vattentornet. Detta framfördes av många och det var irritation över att de tre andra projekteten (Bjurbäcks, Martinsson, mfl) drar ut på tiden medans ”detta tydligen går hur fort som helst”. En byggnadsentrepenör var på mötet och vittnade om att han fått säga upp personal i väntan på att papper och tillstånd skall färdigställas.

2. Angående vattentornet ansåg de flesta att om det nu ska vara kvar så skall det isåfall iväg på upphandling till eventuell entrepenör. Aktiva och insatta inom bland annat socialnämnden påpekade kommunens ekonomi för satsningar på t.e.x. ett café. Vad man dock framförallt ville se var en ordentlig utredning i kostnader m.m. som man kunde ta ställning till vattentornets framtid mer konkret. ”Om det inte kostar något så visst kan vi ha kvar det” var en åsikt. I detaljplanen framgår det också att en sådan utrednig ej gjorts. En entrepenör på plats, var intresserad av att bygga kaféverksamhet m.m i tornet och såg potential i byggnaden. Några få ville helt enkelt riva det men kunde tänka sig ha kvar det om det kommer till någon användning. De som ville ha kvar det pekade på att det måste gagna lokalområdet.

3. Största oron var kring Parkvägen som ska ansluta till området. I detaljplanen framgår det att 80 parkeringsplatser kommer byggas (+ gäster) vilket kommer anstränga vägen betydligt, som dessutom idag trafikeras av skolungdomar (som cyklar i hög fart) i stor grad, då området är ett barnfamiljområde och genomfartsled mot skolan. Här enade sig mötet om att göra ett uttalande till tekniska nämnden. Det var anmärkningsvärt ansåg vissa deltagare att parkvägens utveckling inte varit med i planeringen då detta irriterat folk mest. Här noterade jag själv största oron.

4. Folk är mycket intresserade över vad som kommer ske vid järnvägsspåren när väl bangården flyttas. Föreningen fick på sig att försöka påverka i den mån det går att ”pengarna inte försvinner till skellefteå” enligt Längsstyrelsens planer i deras senaste betänkande. I allmänhet har fler frågor också börja komma in angående om det händer något i frågan.

5. I en kortare diskussion togs området upp som rekreationsyta. Vad som kom fram där är sedvanliga diskussioner vid byggnationer men tanken som slog mig hemma var om det inte går att bygga in t.e.x. gångstigar i sluttningen som är kvar med trätrappor, spång m.m. så ytan fortfarande kan användas av de boende i närområdet i framtiden och i kontakt med närliggande skogen som är en nyckelbiotop. D.v.s. skapa nya stigar ned mot vägen som binder ihop nya området med holmsundsvägen. Ett naturstråk.

Slutligen var det många som funderade kring om det ska bli någon lösning kring skärgårdsskolans parkering och missnöjet med chicanen/korsningen (Holmsundsvägen/Solbackavägen) och i synnerhet om lösningarna som b.l.a. trafikgruppen la fram till Tekniska Nämnden kommer förverkligas eller inte. Denna fråga har skickats vidare till Tekniska nämndens ordförande.

Vid sidan av mötet idag har det också framkommit till mig synpunkter vid synligheten kring Skärgårdsskolan, och då i synnerhet häcken som är vid storsjöparken som jag ska kolla vidare på. Föräldrar har rapporterat rena kollisioner när de lämnat storsjöparken vilket såklart bör skapa en diskussion om man helt enkelt skall ta bort eller skära ned häcken helt och hållet, eller bredda öppningen. Största riskmomenten här är såklart att någon i hög hastighet lämnar parken och kör ut i vägen, och inte kan uppfatta biltrafiken på Solbackavägen.

På mötet togs det också upp att på Söndag klockan 11.00 så påbörjas diskussionen om Holmsunds lokaldemokrati i Storsjöskolan. En allmän uppfattning både från företag, medborgare och föreningar i många av ärenden som behandlats senaste åren i  Holmsund har varit att kommunen ej ger feedback eller vill föra dialog med dem. Här kan jag som ordförande instämma att det är ofta i den frustrationen som ärenden kommer i mitt knä. Folk rapporterar saker, mailar, ringer utan återkoppling vilket på sikt självklart undergräver tron medborgardialog, demokrati men även lusten att engagera sig. I slutändan måste dock en större vision för Holmsund tas fram, vilket vi behöver sätta infrastrukturen för genom återkommande möten där Holmsundsbor får vara med och utveckla sitt lokalsamhälle.

Välkomna!

2 kommentarer

Två möten i veckan, Brogatan och nyheter

Av , , Bli först att kommentera 0

Hej allihopa!

 

Det börjar närma sig vintern och det är med glädjande man kan följa aktivteterna som b.l.a. Lions planerar inför med en riktigt bra skyltsöndag och hur Obbola Folkets Hus livas upp av däckbytardagar.

Kulturföreningen ska också sammankallat till möten om större samorganisering så vi får ett levande kulturår 2018.

Samtidigt nåddes vi av en kris för Holmsunds IBC, innebandylaget, att de stod utan lokal i veckan som var, kommunikationen från kommunen hade helt brustit, men vi gick ihop gemensamt och nu ska den frågan vara utredd. Ansvariga politiker m.m. blev kontaktade inom loppet av några få timmar.  Bra jobbat allihopa!

För de som inte vet så skall Mäster Eriks asylverksamhet också stänga ned inom några veckor. Det är för mig åtminstone oklart vad Mäster Erik ska användas till istället men Familjecentralen kommer vara kvar på samma ställe såsom jag förstått det.

Jag har också fått till mig att det är diskussioner om en ny verksamhet som ska flytta in till Swedbank och att förhandlingar pågår mellan fastighetsägare och intressant. Mer än så vill jag inte gå på för tillfället men jag hoppas det löser sig bra.

 

Om hastigheterna på Brogatan + vandalism

På senaste Öppna Förskolan kontaktades jag av en förälder boende i området kring brogatan som vittnande om allt för höga hastigheter när folk kommer körande från golfbanan mot rondellen. Jag själv tog en tur och noterade också att det är relativ fri sikt och raksträcka vilket bidrar till att folk ”automatiskt” ligger på gasen.. Vad man dock inte har bakhuvudet är att i närligande området, i direkt anslutning till vägen, ligger en lekpark, en badplats och flera fastigheter med barnfamiljer.

Bromssträckan, vid rondellen, ligger flera meter efter där barnen rör sig fram och tillbaka över vägen. Med bakgrund av att jag blivit kontaktad i ärendet av en orolig förälder har jag också skrivit till kommunen om en ordentlig mätning i det hela och förfrågan om detta kan lösas med en chican eller liknande och experternas syn på det hela. Jag har också uppmanat föräldrarna i fråga att göra detsamma. Jag vet inte om Trafikgruppen (Jocke, Urban mfl) är inkopplad på ärendet men härmed kan man också se dem som informerade i ärendet och jag hoppas de också uttalar sig i frågan.

Det har också kommit till min kännedom, liksom många andra, att trafikljus nedplockats av vandaler i helgen. Ordförande i tekniska nämnden är informerad om detta och flera medborgare har felanmält incidenten. Jag undrar om dessa vandaler förstår innebörden i att plocka ned trafikljus vid en passage där de minsta i samhället rör sig och vilka som får betala för deras nya partybelysning.
Jag vill påminna om två saker till veckan:

Måndag. 17.30 i Holmsunds Kyrka
arrangeras mötet om Vattentornets framtid. Den gängse åsikten är att detta skall stå kvar men vi får se vad diskussionen landar imorgon. Arrangör är Socialdemokraterna i Holmsund

Söndag  11.00 i Storsjöskolans matsal så hålls första planeringsmötet för Holmsunds demokratiplattform. Kompletterande möten ska också hållas med Centerpartiet och Liberalerna (De är aktiva i kyrkan då, jag råkade ju lägga mötet på högmässan) inför detta möte. Jag återkommer till dem i veckan. Se affisch nedan. Arrangör är Socialdemokraterna i Holmsund.

medborgarplattform

Bli först att kommentera

Segern på vasaplan, Vattentornet, Torget

Av , , 2 kommentarer 0

Hej allihopa!

Först vill jag skicka ett meddelande till Länsstyrelsen som nu bland annat har möjligheten att påverka det förslag som Trafikverket lagt fram som innebär att vi får hamnen ombyggd och järnvägsbanan flyttad, vilket innebär en säker järnvägsövergång. Och det meddelandet är ganska enkelt. Efter 40 år så är det dags att investera lite i Holmsund också! Vi har inget emot att det satsas på inlandskommuner eller andra bruksorter, men att om pengarna skall fördelas så är det bättre att de fördelas just bland oss mindre samhällen och inte till de stora städer som har en explosiv tillväxt och expansion. Vi hoppas Länsstyrelsen ger sitt stöd till att vi också nu får en utvecklad infrastruktur!

 

Några snabba nedslag!

1. Som ni nu noterat så har nya Vasaplan öppat upp för trafik igen. Den uppmärksamme har noterat att busshållplatsen står kvar där den alltid gjort. Följdaktigen gav kampanjen, det öppna mötet och dialogen med kommunen i våras frukt och vi fick ha kvar vår busshållplats på Vasaplan. Idebatten som fördes då,förekom förslag om allt från att våra bussar bara skulle gå till NUS till att flytta oss till Busstationen. TIllsammans ändrade vi detta.

 
2. Torget är som de flesta sett under ombyggnation. Det har varit lite lustiga kommentarer om det hela, men så är det alltid. Kuren som står brevid busskuren är alltså inte till för kollektivtrafik, utan för att vi också ska kunna ställa in cyklarna säkert och under tak. Svårare än så var inte den gåtan :) Det är också en gammal käpphäst som åtminstone 2-3 medlemmar i Holmsunds S tagit upp flera gånger. Så det är glädjande att se att det realiseras. I övrigt hör jag inga uppgifter om förseningar eller dylikt, förutom att järnvägsgatan kommer repareras nästa år p.g.a. flytten av järnvägsövergången/bangården.

 

3.Det bör dock noteras att många vägar i Holmsund fortfarande är under, all, kritik. Tills vi också fått dessa reparerade så behöver medborgare ta foton, anmäla och påpeka detta för Umeå Kommun. Använd gärna deras app! Den funkar bra också mot t.e.x. klotter! Den uppmärksamme har dock noterat att visst arbete förekommit för att lägga gatubelysning längst strandpromenaden i Djupvik!

 

4. Slutligen kommer Holmsunds S ha ett öppet möte om Vattentornet före vi lanserar Demokratirådet. Affiisch finns nedan. Välkommen!
vattentornet

P.s. Följ oss gärna på facebook! Holmsunds socialdemokratiska Förening!
D.s.. Partimedlemmar är välkomna på social samvaro. Hör av er till ordförande för mer information!

 

2 kommentarer

Updatering kring demokratirådet + Vattentornet

Av , , Bli först att kommentera 3

22091518_10155700704157512_438533429_n

 

Veckan som varit har blivit bitvis intensiv kring nyheten om ett demokratiråd till Holmsund som vi tagit intatitv till. Många har hört av sig och fått information om mötet som ska hållas och förutom detta har jag även talat på arbetarkommunen i Umeå om det hela (bild ovan) samt i dag etablerat en digital plattform för projektet som idag b.l.a. erbjuder en hel del gigabytes att jobba på med t.e.x. en hemsida eller lagringsutrymme, men också möjligheten för de som vill att teckna @h-sund.nu adresser.

Största frågan som dock uppstått i veckan är om att Obbola ska vara med på båten också. Min ärliga uppfattning är, ja, i långa loppet. I dagsläget finner jag dock en risk i att starta något som idagsläget saknar initativtagare och intresserade. Man ska inte ta vatten över huvudet när man först hoppar i poolen. Sedan finns det en intressant diskussion också om inte detta blir ”för stort” helt enkelt för två orter och det därför är mer relevant att Obbolabor själva styr upp ett liknande råd. Dock uppmanar jag självklart de obbolabor som vill att komma på mötet, om inte, bara för att få inspiration och för att det är nyttigt att vi i lokalsamhället träffas och umgås. Oavsett hur det blir med Obbola i framtiden, så är självklart en diskussion intressant i ämnet.

Vidare vill jag poängtera att mötet som vi nu håller i slutet av Oktober alltså ska ses som mötet där vi förbereder verksamheten och konstituerar oss, det kommer inte vara ett möte som direkt hanterar problem eller är igång direkt. Först måste vi få ihop så många eldsjälar, småföretagare, föreningsordföringar m.m. som vill och kan jobba med detta att komma på mötet och engagera sig. Det kommer jag behöva er hjälp med. Så fortsätt gärna sprida bifogad affisch.

Den är i A4 och därför lämplig att dela ut eller sprida till såna ni tror kommer spela en roll för Holmsunds utveckling i framtiden.

Före mötet kommer vi i Holmsunds Socialdemokratiska Förening också kalla till ett annat öppet möte vi i framtiden kan lägga på rådet, nämligen om Vattentornets framtid. Som det ser ut nu, kommer det ske Måndag den 23:e 18.00 i Kyrkan. Välkomna!

 

Bli först att kommentera

Förmöte/mobilisering: 29/10 om Demokratiråd (etc) i Holmsund + Dialogen spelar roll

Av , , Bli först att kommentera 1

medborgarplattform

Då ovanstående affisch säger det mesta och anknyter till vad jag tidigare skrivit om. Så kan jag direkt gå över til nästa punkt som är:

 

Bra jobbat av tekniska nämnden att lyfta fram dialogen i våras!

Mycket proffsigt och bra gjort av tekniska nämnden att lägga upp en bra rappport om vårens möten med Holmsundsborna. Inte minst är det mycket kul att se att de också lagt upp ett mer detaljerat åtgärdsprotokoll. Sen får väl jag och andra i S Holmsund mfl be Lena Karlsson Engman om ursäkt för att järnvägsgatan nu måste vänta då järnvägsöverången ska flyttas på! Här visas med all tydlighet hur man vill ha det, ordentliga rapporter, enkelt att hitta, med en poäng i att medborgarna varit medskapande!

Bli först att kommentera

Det är dags att enas för Holmsunds bästa!

Av , , 3 kommentarer 1

Det har pågått en längre tid men efter diskussioner både internt och externt, studiecirklar och otaliga möten och samtal  väljer jag idag i egenskap av socialdemokraternas ordförande i Holmsund, och etablerat i vårt senaste styrelsemöte och samtal i partiet, att aktualisera, inte bara diskussionen, utan möjligen verktyget för hur vi kan stärka lokaldemokratin och Holmsund som helhet. Det är en lång text men jag ber er läsa den, tänka, och gärna återkomma med kritik. Det här är ett projekt som ytterst bygger på demokrati och delaktighet men detta är vad jag vill ”komma till bordet med” till flera av er ute i samhället som jag redan pratat med. Vad vi kallar det, demokratiråd, medborgarplattform eller dialogforum, är sekundärt. Här är i alla fall ett praktiskt förslag på hur vi alla kan enas, över politiken, för Holmsunds bästa. Korta versionen lyder: Vi borde alla träffas en gång i månaden för att samordna våra verksamheter tillsammans med medborgarna.

Bakgrund och problemanalys

Med bakgrund i Kommundelsnämndens avskaffande och följaktligen slutet på ett 40 årigt demokratiprojekt för Holmsunds del. Likväl som det alltmer defragmenterade samhället där vi ser färre och färre intresserade av föreningsliv, politik och folkrörelser, så behövs det en enade kraft för att ta tillvara Holmsundsbors intressen. Som kan ena många aktörer för ett enda syfte: Holmsunds bästa.

I den digitala världen av idag finns det större möjligheter än förut att just realisera de teoretiska målsättningarna kommundelsnämnderna en gång hade och på sikt stärka medborgarnas styre över lokalsamhället. Trots detta ser vi istället en tendens av att föreningar och folkrörelser sitter på den egna kammaren istället för att hjälpa varandra och dra åt samma håll för samhällets bästa. Den enda handen vet inte vad den andra gör. Samtidigt växer klyftan mellan medborgare och politiker där förtroendet för de demokratiska organisationerna är lägre än före rösträttens införande. Denna klyfta mellan medborgare och Umeå Kommun innebär också att kunskapen om kommunala ärenden, ekonomi och hur man faktiskt påverkar samhället minskar, med konspirationsteorier som följd. Det öppna demokratiska samtalet ersätts mer och mer med det infekterade affektfulla samtalet med få konstruktiva vägar som följd. De senaste 30 åren har det vuxit fram ett samhälle som många ser som kallare och mer ensamt.

Den kommunala demokratin har sedan 80-talet också varit på reträtt och uppfattningen att man har mindre att tycka till om är inte helt ogrundad. Demokratiforskningen och demokratiprojekten på kommunal nivå har likaså befunnit sig på reträtt och få exempel på det motsatta är lika långt gångna som Holmsunds kommundelsråd och kommundelsnämnd var, vilket påverkat medborgarna i en demokratiskt positiv anda – i en samtid där lokaldemokratin på det hela minskat. Samtidigt har centralisering av ekonomi och beslut gett följden att fler och fler ser sig själva leva i skuggan där ord som inflytande, medbestämmande och tillgång till information är främmande termer.  Istället för att samhället utvecklas med så stort stöd som möjligt i samhället, förankrat i dess föreningar och folkrörelser, och med stor öppenhet, så förvrids samtalet till att enbart förespråka enkla lösningar på komplicerade problem, med klickartiklar, sensationsjournalistik och fake news som resultat. Samlade resultatet av detta är ett lokalsamhälle som helt enkelt tar mindre och mindre initiativ och blir mer och mer spöklikt, där samverkan och samarbete lever kvar i några få föreningar. Ett samhälle där folk stänger in sig och där allt ter sig omöjligt. Termen ”High trust society” är något centralt här att förstå. I ett samhälle med hög tillit och gemenskap förbättras i princip alla aspekter av samhället och demokratin, i samhällen där dessa ting inte prioriteras så sänks också förtroendet, tilliten och gemenskapen.

Slutligen så har vi i Holmsund också sedan kommundelsnämndernas avskaffande hamnat i en situation där vi har många eldsjälar och föreningar men att de alla lever i bubblor utan någon närmare kontakt eller dialog med varandra. Vilket är känt. Trots detta har samlade grepp för att visa upp holmsunds föreningsliv till exempel avskaffats senaste åren och enskilda organisationer istället gjort sitt bästa.  Men till dags dato, har ingen samlande kraft agerat för att få in dem under samma tak för att få en samordning som kan vara alla till godo. Detta förslag får också ses som ett försök till detta.

Syfte

Vi som ställer oss bakom detta är övertygade om att vi måste för Holmsunds bästa vända på utvecklingen och ta ett helhetsgrepp för att stärka inflytandet från medborgarna, skapa ett mer levande och inbjudande lokalsamhälle och ge föreningar och folkrörelser ett forum där de kan dra åt samma håll. Inte minst måste den vanliga medborgaren i Holmsund få ett forum dit de kan vända sig med frågor och idéer som de samlade krafterna i Holmsund kan lösa. Ett forum som också kan vara ett verktyg och väg till att förbättra relationerna mellan medborgaren och kommunen. Och där idéer kan realiseras. Som kan öppna upp information och föra en öppen diskussion om saker och ting. Men också där medborgaren kan lära sig om hur kommunen fungerar, vilka tjänstemän man kan kontakta, och få praktiskt nytta ut av detta samarbete.

I sken av att vi inom en generation kommer vara Västerbottens tredje största samhälle, men mer eller mindre en stadsdel i Umeå Kommun, så framträder ett scenario där vi måste ta tillvara alla chanser att påverka nämnder, styrelser och makthavare för att hålla vårt lokalsamhälles utveckling aktuellt. Detta kan och skall ske genom främst de lokala partiernas arbete men för att de ska få rätt förutsättningar och driva Holmsunds frågor behövs det en infrastruktur för det, som fångar upp åsikter och är jordmånen som lokal politik kan växa ifrån. Inte minst med en sådan framtid till mötes så kommer en kraft som har möjligheten att få stora delar i Holmsund att ställa sig bakom viss utveckling, väga tungt. I det framtida Umeå Kommun kommer således Holmsund behöva en stark lobbyorganisation, eller lobbynätverk, för att uttrycka sig rakt på sak. Detta kan ses som detta, men inte bara. Effekterna är påtagligt bättre för lokalsamhället, och medborgarna, än modellen med små slutna sammanslutningar som påverkar politiken. Detta testades i fallet med järnvägsövergången i över 40 år. Sådana exempel visar med all tydlighet att när vi i Holmsund pratar, så ska vi göra det med en enad röst.

Vi är också övertygade om att detta inte enbart kan ske från ett parti eller rörelse. Vi behöver alla demokratiska föreningar, folkrörelser, partier och eldsjälar, medborgare, i detta arbete. Från de få lokalpolitiker vi har till de som kämpar i det offentliga, i skola och vården, kulturen och idrotten i Holmsund. Inte minst behöver vi medborgare som ser möjligheterna i ett sådant här projekt för att förbättra sitt lokalsamhälle. Projektet vilar därför på ett brett samarbete mellan politiska partierna och de andra aktörerna, för Holmsunds bästa. För att få in alla perspektiv i diskussionen. Och för att öka påverkansgraden rejält.

Syftet är således, att:

För medborgarna
- Få inflytande över lokalsamhället
- Få insyn i vad som händer i Holmsund
- Bygga ett intresse för demokrati, föreningsliv och folkbildning
- Ha ett forum öppet att lyfta frågor i
- Känna att de tillhör samhället och lyssnas på

För föreningar & folkrörelser
-  Att samordna sig och dela resurser
- Att lyfta frågor till lokalpolitiker
- Att synliggöra sin verksamhet
- Att stärka rekryteringen & mobiliseringen

För politiska partier
- Lyssna på medborgarna
- Hjälpa medborgarna med kommunala frågor/lyfta mot kommunen & partier
- Ta emot kritik och diskussioner om aktuella frågor
- Säkerställa den ideologiska målsättningen om att utveckla demokratin

För näringslivet
- Få ett forum att bolla idéer med och synas
- Samverka med föreningslivet och folkrörelserna
- Diskutera med de politiska partierna
- Stärka etableringsgraden av företag och handel

För kommunen
- Få en yta att möta medborgarna på
- Att synliggöra planer, verksamheter m.m.
- Att ha en ordentlig remissinstans, någonstans att vända sig
- Att säkerställa demokratiskt inflytande och medborgardialog
- Delge Holmsunds medborgarforum, eller vad nu namnet blir, information

För Holmsund
- Få ett strukturerat sätt att påverka Umeå Kommun
- Värna om ett öppet och demokratiskt samhälle
- Få ett levande samhälle med föreningar, folkrörelser och småföretagare
- Holmsund återgår till att återigen vara ett av Sveriges mest närdemokratiska samhällen

Hur

Förslaget som presenteras här är inte färdigställt utan måste konstitueras från de parter som i deltar i skapandet av en styrelse och förening.  Klart är att det måste vara en ordentlig förening som så snart som möjligt aktivt söker ekonomiskt stöd från t.e.x. föreningsbyrån och andra aktörer för att säkerställa sin ekonomiska bas. Till dess detta är gjort kommer projektet bäras av de deltagande.
En naturlig utgift är från början att medelst trycksaker, flygblad, annonser göra forumet välkänt i Holmsund. Senare avgifter är hyror för lokaler, eventuellt egna arrangemang och t.e.x. undersökningar i lokalsamhället av olika slag och i olika frågor genom t.e.x. enkäter.

Styrelsen i en sådan förening skulle avspegla Holmsund som samhälle i stort, från de olika perspektiv som är aktiva här och avspegla politiken likväl som föreningar, medborgare och folkrörelser.

En viktig poäng i en sådan förenings stadgar är givetvis at alla organisationer, föreningar med mera som deltar gör det av egen fri vilja och att föreningen ej har makt över dessa utan att t.e.x. politiska partier eller intresseorganisationer (medlemmar) äger sin egen verksamhet. I föreningen läggs verksamheten som alla kan enas bakom. Föreningens målsättning är helt enkelt att vara forumet, plattformen, för sina medlemmar.

En stark styrelse är i denna kontexten, av stor vikt, och en van och väl bildad styrelse och valberedning. Inte minst för att det också kan finnas intressekonflikter och olika starka viljor i lokalpolitiken. Därför behövs likväl som en bra arbetsordning en transparens i sina möten, t.e.x. med offentliggörandet av månadsmötets protokoll för alla medborgare att ta del av. Att en sådan här förening finns online för att nå fler är i sammanhanget också viktigt.

All verksamhet skall således präglas av demokrati, öppenhet och engagemang. Onödig slutenhet i ett sådant här projekt motverkar själva syftet, stadgarna, för dess existens. Syftet är att få fler aktiva, inte att skapa ytterligare en sluten förening som verkar i det dolda. Och ett delmål är synliggörande kan undanhållande av information inte vara en internkultur.

Således vilar engagemanget på ideel grund. Med långsiktiga målsättningen att detta skall upptas som normal kommunal verksamhet i Umeå Kommun, med ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Vad händer nu

Ett första steg är en ordförandeträff bland Holmsunds alla föreningar och de som redan idag visat intresse, att samlas under ett och samma tak, för att diskutera igenom detta förslag och ”gå hem” och förankra denna idé i våra organisationer och ute i lokalsamhället och den versionen av detta dokument vi enas om. Frågorna är enkla i sak men svårare att genomföra: Hur stärka samarbetet för Holmsunds bästa? Hur engagera mer medborgare? Hur bygger man ett ”High trust society”? Hur får vi upp den nödvändiga legitimitet gentemot Umeå kommun och dess tjänstemän, så de ser den stora nyttan i sådana här råd, forum eller medborgarplattformar? Hur bygger vi Holmsund, tillsammans?

En god idé, efter en tids etablering och byråkrati samt marknadsföring, vore att på sikt arrangera månatliga möten med föreningen som huvudarrangör med t.ex.. olika teman som lockar medborgarnas intressen – månadsmötet. Där alla intresserade medborgare och medlemmar kan stämma av vad som händer i samhället, vad de behöver hjälp med eller om man har en aktuell fråga man vill lyfta för de andra organisationerna.  Månadsmötet kommer på sikt således bli en tydlig avstämning i hur det går att ta Holmsund dit vi vill och för att stärka relationerna till de styrelser och nämnder vi behöver ha kontakt med för samhällets bästa.

När

I dagarna kommer jag i egenskap av Socialdemokraternas ordförande planera in en första träff för de intresserade i arbetsnamnet ”Holmsunds bästa” och behöver allas hjälp att sprida denna information till alla som kan vara intresserade och som ni vet brinner för Holmsund och de lokala frågorna. Det rimliga är att med god framförhållning att detta första förberedelsemöte sker i November.  I Januari bör det vara rimligt att komma igång med de första offentliga träffarna.

Målbild

Målbilden är att vi i framtidens Holmsund som vuxit betydligt men fortfarande är en liten del av ett Umeå Kommun som då har över 200 000 medborgare, har en plattform där holmsunds ”samlade krafter” träffas en gång i månaden. Där säkerställs att medborgare får tycka till, får information, träffar kommunala tjänstemän och där samlas Holmsunds föreningar för att samordnas och att detta avspeglar sig i ett samhälle med många aktiviteter för barn, unga och äldre och där medborgarna är aktiva i att utforma sitt lokalsamhälle och deltar aktivt att utveckla det. Genom bland annat ta på sig förtroendeuppdrag i föreningar, folkrörelser och de politiska partierna. Att vi också har en träffpunkt där lokala näringslivet kan träffa medborgare och andra för att delge sina åsikter och frågor och hur de vill se samhället utvecklas. Målsättningen är således att en del av hålet efter kommundelsnämnden skall vid det laget, 2018, vara ersatt med denna organisationsform. Namnet? Det kommer vi överens om tillsammans.

Mitt förslag är Holmsunds Medborgarplattform

Vad är ditt?

Intresserade av detta kan maila mig på
stellan@h-sund.nu eller ta kontakt med mig på t.e.x. facebook
ringa går bra men jag svarar i regel i mån av tid
0727370532

Väl mött!

3 kommentarer

Fem bra nyheter på en vecka!

Av , , Bli först att kommentera 1

Fem bra nyheter på en vecka!

- Byggnadsnämnden har nu godkänt Skärgårdsstaden! Således har vi tagit ett till steg närmare att få till stånd byggandet vilket i sig kommer göra Holmsund till länets tredje största samhälle. Det tar tid, men sakta men säkert rullar byggprojekten igång!

- Kommunen tilldelar Holmsund mer industriell mark precis som vi velat och drivit fram genom att b.l.a. diskutera och påverka gruppen bakom Kommunala Handlingsprogrammet! Det innebär konkret att fler industrier kan etablera sig, vilket är bra för välfärden och inte minst för dem som får jobb!

- Efter diskussioner med Hyresgästföreningen Södra Västerbotten så kommer de sammankalla medlemmarna i Holmsund och Obbola för ett möte där det finns stora möjligheter att bilda en lokalavdelning!

- Vi står nu i startgroparna för ett projekt som kommer förbättra medborgardialogen och närdemokratin betydligt i Holmsund i ett brett samarbete! Mer information inom kort! Äntligen täcker vi till lite av ”Hålen” efter Kommundelsnämndens avskaffande!

- Vi är fortsatt största parti inom kyrkan och har ett gott samarbete med posk som garanterar en fortsatt öppen folkkyrka för medborgarna och föreningarna här ute!

Samtidigt kan vi alla ta del av det politiska arbete som vi lagt ned senaste åren med ombyggnationer på centrum, insatser i infrastrukturen, utvecklad park i djupvik med mera.

Tillsammans gör vi det bästa för Holmsund!

Nu är det skördetid!

Bli först att kommentera