God fortsättning!

Av , , Bli först att kommentera 1

15823039_10154788624819774_468358286818676427_n

God fortsättning alla läsare!

Jag ägnar min lediga vecka åt att studera S-föreningens och arbetarrörelsens historia i Holmsund. Det är en akademi att gå igenom (läs gärna litteraturlista nedanför) och har varit ett projekt jag ägnat 3-4 år till, av och an. Med start någonstans vid 2008 och återkommande vid ledigheter.

Vad man dock kan konstatera är följande: Holmsunds arbetarkommun har förutom att vara en central aktör i samhället sedan partiets skapelse också skapat bland annat Umeå, Sävar och Obbola arbetarkommun efter kongressbeslut 1919. Man kan också slå fast att första strejken genomfördes här, samt etableringen av de första fackföreningarna. VId kommunsammanslagningen 1974 innebar denna livaktiga verksamhet att det kunde bildas en Socialdemokratisk majoritet i Umeå Kommun. Vid det laget hade också Holmsunds Fackliga Centralorganisation gått in i det som idag är LO Facken Umeå (1967).  Konkret kan man tala om att Holmsund-Obbola är socialdemokratins födelseplats i södra västerbotten tillsammans med syskonet i Hörnefors.

Allt detta är såklart kurios historia för den insatte men för den vanlige medborgaren så kan man peka på t.e.x. brobygget, olasjöhallen, nätet, Trappan, de ständiga skolbyggandet, bussarna, för att inte tala om konsum och redan 1918 hittar jag de första massmötena om att införa personal och godstrafik till Holmsund via tåg. Det skulle bli så också även om personaltrafiken togs bort på 50-talet, och fortfarande idag lyfts fram i debatterna. Som senaste kommunfullmäktige. Vidare kan man hitta en enträget arbete mot kortspelandet, superiet och som motvikt, ett hårt bildningsarbete med hundratals föreläsningar under åren som gått, av både allmänbildade men även politisk karaktär.

Man kan också konstatera ett ypperligt sympatisk drag från arbetarrörelsen och samhället i stort under andra världskriget, förutom ett stort stöd till finska flyktingar och ”kvarkentrafiken” till stöd för Finland rådde det bojkott mot ryska varor (som LO drev igenom) men även för Tysk film i Holmsund. Samtidigt hölls hedersamma insamlingar för Norgehjälpen och till stöd för, av tyskland mördade, fackföreningsmän i Norge. Under 30-talet förekommer även många insamlingar till stöd för spaniens folk som sedemera skulle lida under Francoregimen.

Men nu snurrar jag iväg mig, Historia är ju en käpphäst.

Ovanför ser ni en text från Holmsunds-S lokaltidning om Kommundelsnämndernas införande 1982 som ersatte Kommundelsrådet, som i sin tur ersatte Holmsunds Kommun. Jag tycker det är en fin text som pekar på hur en s-förening skall agera och verka. Det är inget glamoröst arbete att vara en djupt förankrad lokalpolitiker, inte höga arvoden eller så, men jag anser att det är ju ”mötas på konsum” kvaliteten som har varit avgörande för socialdemokratins framgångar och förtroende. Det är därför denna devis åtminstone jag fortsätter arbeta. Sen att folk ena sekunden vill ha sandat, och andra klagar på förstört sparkföre, det får man ta. Det lokala är viktigt. Förtroende är avgörande. Det som framkommer av åratal av studier pekar just på detta, att det är från arbetsplatser, föreningar och kvarter socialdemokratins förespråkare främst vunnit förtroendet igenom.

Nu går vi in i ett nytt verksamhetsår och det mindre än två år kvar till val. Jag kommer arbeta för att arrangera fler öppna möten om aktuella lokala frågor i samhället, bland annat har jag i det här ärendet påbörjat en dialog med en byggherre som vill bygga 100 hyresrätter, samt pratat med personalen inom hemtjänsten som nu är i någon form av förhandlingar mot motparten. Vi kan också notera att kommunen nyligen släppt ut sin landsbygdsvision för dialog. Holmsund ingår ej, varken i stadsplan eller denna, men det är en tacksam utveckling att en sådan utredning görs. Det pekar på att en översiktsplan för Holmsund måste, eller kommer, skapas och desto fler vi är som påverkar desto bättre. Slutligen vill jag meddela att jag sällan håller med en kristdemokrat men i frågan om deltidsbrandmännens anställningsvillkor, löner och stora insats för Holmsund som samhälle är jag, helt, enig. Människor som gör så mycket för vårat samhälle behöver bättre lön och rättigheter! Som facklig får jag hoppas på att brandmännen organiserar sig och de kraftfullaste ryter ifrån, både kring sitt avtal och mot sin motpart.

 15622664_10154751506814774_225410705533171166_n
Intervuad har man också hunnit bli

Detta år firar även Holmsunds Socialdemokrati 100 år det firar vi av mer pompa och ståt den första maj och jag vet att det är studiecirklar på gång genom ABF kring b.l.a. Obbolas historia (ni kan kontakta Obbola S om ni vill delta) samt att hembygdsföreningen i Obbola också siktar på en text om den fackliga historiken kring Pappersavdelning 29. Appropå historia och Obbola Hembygdsförening går det nu också bra att köpa en Holmsundsbricka.
I sammanhanget bör man såklart inte heller glömma att Holmsunds kulturförening har fortsatt hög aktivitet och vi får hoppas på fler aktiviteter som guidade turer på västerbacken vid sågverksmuseumet. Vi får även hoppas kyrkan gör en av sina populära promenader på kyrkogården också.

IMG_5135

En sådan har ju såklart varje hederlig skärgårdsbo!
Så till litteraturen. Med tanke på 100 års jubliumet vill jag göra er uppmärksamma på den, akademi, av historiska texter som finns skrivet om arbetarrörelsen i Obbola och Holmsund. Den är så bred så att forskare och andra som gett sig på det hela fått finna sig i att avgränsa sig till organisationer eller geografiska gränsgradningar. Är det en av dessa böcker jag tycker man ska börja med så är det ”Märkpojkarna som tog makten” av Karin Nordborg. Den bör återfinnas på sågverksmuseumet. Där får vi följa samhällets faktiska födelse till 70-talets höjdpunkter.

”Den skötsamme arbetaren” av Ronny Ambjörnsson håller jag också högt för en sociologisk analys över en rörelse som inte bara var politiskt, utan hade djupa band till lokalsamhället, föreningarna, den vanliga medborgaren och inte minst präglades av en djup demokratisk anda. Något som avspeglades sig, humoristiskt nog, också när Holmsunds byggnadsnämnd skulle integreras i Umeås på 70-talet. Några beslut från Umeå över Holmsunds byggande. Det gick inte för sig. Den episoden finns i ”Umeå upp och ned” som förövrigt är en humoristisk historia om stadens förra stadsomvandling. Rekommederas.

Nåväl. Här kommer litteraturlista (som säkerligen inte är fullständig). Samt länk till en film som digitaliserats.

Litteraturtips på vägen är bland annat:
Jubileumstexterna som SPIAF avd 29 gett ut
Från intet till välfärd
Märkpojkarna som tog makten
Askungen i Holmsund
Holmsunds Köping
Den kämpande ungdomsrörelsen
Det Gamla Holmsund
David Johansson 100 år
Den skötsamme arbetaren
Kul Turer i Rörelsen
En studie i Välfärd, Holmsund och Robertsfors
Obbola ABFs verksamhet

Allt det här finns på biblioteket samt en hel del annat under ”lokala” avdelningen b.l.a. hittar ni bilder på Rudolf Forsén som varit central både i Holmsunds och Obbolas partipolitiska utveckling (han bildade Obbola Arbetarkommun, Holmsunds FCO m.m. bror till Sten Forsén vars diktbok ”Med lyra och lans” rekommenderas).

Självfallet är Folkrörelsearkivet en källa för mycket information och de rörelser man kan börja kolla in är isåfall:

Fackliga:
Holmsunds FCO
Avdelning 29 av SPIAF
Avdelning 80, 190, 187 av Svenska transportarbetarförbundet
Avdelning 84, 187 av Svenska Träindustriarbetarförbundet
Avdelning 208 av Svenska Träarbetarförbundet
Avdelning 499 av Grof- Och Fabriksarbetarförbundet

Avdelning 154 av Svenska Handelsarbetarförbundet
Avdelning 202 av Svenska Hamnarbetarförbundet

Politiska:

Skärgårdens Socialdemokratiska Förening
även reg. som Holmsunds Socialdemokratiska Förening
Holmsunds Socialdemokratiska Kvinnoklubb
Obbolas Socialdemokratiska kvinnoklubb
Obbolas Socialdemokratiska Förening (Fråga Lena Karlsson Engman)
Obbola ABF
Obbola SDUK
Holmsunds SDUK
Obbola Arbetarkommun

Holmsunds Arbetarkommun

Här är en länk till en film:

Bli först att kommentera

Diskussionen om kommundelarna måste förankras lokalt

Av , , 1 kommentar 7

I ett svar mellan Hans Lindberg (S) och Robert Axebro (C) så tas Obbola och Holmsund upp under följande stycke:

”Ökad befolkning ger större underlag för utvecklad service som behövs då orterna har ett stort omland och fungerar som servicepunkter för stora delar av kommunens landsbygd. I strategin finns även en tydlig förstärkning av de tidigare kommundelarna som Holmsund och Obbola. Bebyggelseområden finns även utpekade invid tätorter som Norrmjöle, Sörmjöle, Täfteå och Yttersjö.

Lokala arbetsgrupper arbetar aktivt med utvecklingsplaner som vi tar hänsyn till i kommunens översiktsplaner. Kommunen kan tillsammans med dem och andra aktörer hitta nya serviceformer, projekt och aktiviteter. Umeå C har även fått uppdraget att organisera näringsidkare och fastighetsägare i kommundelarna för att utveckla dess centrumkärna.”

Sedan tidigare känner vi till att Umeå C aktiverats kring Holmsunds centrumutveckling, som lokala krafter länge försökt påverka och diskutera, genom presentationen av Ekonomiska ramar för budget 2017 och plan 2018-2020. Under punkt 4.1 till punkt 4.1.2. Där framkommer också att en social kommission skall skapas för att övervaka så att hela kommunens väl tillgodoses.

Umeå C är en näringslivsorganisation som tidigare beskrivit sig själva som
”Umeå C AB bildades och ägs av näringsidkarna och fastighetsägarna i centrum tillsammans med det kommunala parkeringsbolaget UPAB. Vårt uppdrag är att hålla Umeå centrum levande och attraktivt för stadens invånare och besökare.”

Styrelsen i Umeå C är till största del densamma som Kommunstyrelsen. Och innefattar likväl centerpartister som vänsterpartister och socialdemokrater.

Med detta nya uppdrag från kommunfullmäktige dock får man anta att skrivningen om Umeå Centrum har förändrats.

Följaktligen så finns det nu alltså:
Umeå C
En social kommission
Lokala arbetsgrupper

Aktiva i utvecklingen av Holmsund som samhälle. Med representanter från alla partier och näringslivet. Det är ju jättekul att det nu bildats massa organisationer och nätverk, antagligen på grund av oss brädgårdsindianers ständiga debatterande i frågan, men…

Som aktiv i både föreningsliv och politiken lokalt så vet jag att det  länge har diskuterats i vårt samhälles utveckling. Lokala (S) har haft öppna möten om byggnationer, ställt frågor till politiker och försökt påverka Trafikverket och Umeå Kommun om infrastruktursatsningar. På Facebooksidorna har diskussionerna rasat. Trots politiska oenigheter så finns det självklart idéer där man enas om hur samhället ska utvecklas. Jag har själv suttit med Hans och diskuterat det här. Så det kan väl sägas, att aktiviteten varit hög från lokal nivå. I synnerhet bland oss socialdemokrater. Det finns, många, bra idéer. Då blir man ju såklart nyfiken på allt det här nu när det debatteras fram och tillbaka i pressen.

Så nu när dessa organisationer tydligen finns, representerade av samtliga partier, så hoppas jag på ökad transparens i frågan. För hittills så har just dessa organisationer lyst med sin frånvaro i utvecklingen och diskussionerna. Det är helt ärligt, helt nya namn inblandade i det hela. Det är i VK vi får läsa om det här, inte genom en politik som sammankallar möten och sträcker fram händer lokalt för att föra dialog och ta emot idéer, förslag och åsikter. Vad är det här ens för grupper? Vad finns där inne inför kommande Holmsundsutvecklingen? Har forskning, akademi, studiecirklar och tidigare arbete införlivats i tankarna om centrumutvecklingen? Järnvägsövergången? Cykelbana? Vilka är den lokala arbetsgruppen? Om det är S föreningen så kan jag väl bara svara som medlem och vice ordförande, men då får man väl tacka. Men då tycker jag man ska vara tydlig med att det just är en s-förening som är aktiva i frågan.

Jag kan bara svara som privatperson. Men jag tror inte det blir några stora protester om nu dessa organisationer och nätverk vill sätta sig ned med den lokalt största politiska aktören för att presentera sitt arbete än så länge, eller helt enkelt bjuda in föreningslivet. Men vi i s-föreningen har ju populära öppna möten som kan fungera som ram tänker jag. En fortsatt tystnad, eller helt enkelt oreda, kan nog snarare vara politiskt skadligt än till nytta för oss socialdemokrater och för politiken överlag. Signalen nu är tydlig att det ska börja jobbas med de gamla kommundelarna, då är det dags att åka dit och presentera sig också tycker jag!  Kyrkan funkar jättebra som mötesplats. Eller q-ben.

Välkomna hursomhelst!

1 kommentar

Decemberupdatering för Holmsund (trygghet, skola, bostäder, brott, föreningar)

Av , , 4 kommentarer 2

Det var ett tag sedan jag skrev något här. Ibland blir det bara så och att vara aktiv i både föreningsliv, facket och politiken skapar inte karaktärer som har tid att sitta och tycka saker på Internet hela tiden. Bra så. Det är bättre att vara kärnfull än åsiktsmaskin. Det är också bättre på många sätt att komma med ”helhetsgrepp” över det lokala än många små updateringar.

Några korta spaningar innan jag sätter igång idag:
- Hazeland har satt igång nu i Holmsund, gamla sandviksindustrin. Holmsund har alltså nu äntligen en kulturhus (genom dess förening Kulturklubben) samt ett nytt företag som b.l.a. arrangerar paintball och andra roliga saker. Facklan från Öppna Holmsund har på sitt sätt lämnats över samtidigt som det nätverket fortsätter leva kvar med fokus på lokalnyheter via sin fackebook och t.e.x. låna ut datorer till sämre bemedlade. Samtidigt verkar det som att PRO, som förlorat en lokal, också närmat sig Hazeland för eventuell lageryta. Bra! Snart är det också jul och Öppna Holmsund brukar vara kreativa på den fronten så att alla får en jul värdig namnet!

- Diskussionerna om någon form av gemensamt föreningsdag eller liknande har ökat i samhället vilket är mycket positivt. Som inbjuden på IFK Holmsunds föreningsdag på Q-ben, jag anses tydligen vara en ”ledare och inspiratör” (Tack!), så lyftes den här diskussionen upp mellan företrädare för Öppna Holmsund, IFK Holmsund, Skärgårdskampen och andra. Förhoppningsvis så leder det här i slutändan till att Holmsund får en gemensam dag i likhet med Obbolamarknaden, eller för den delen Skyltsöndagen, sommartid! Det är med glädje också man ser att t.e.x. Bagarstugan verkar gå bra med fler medlemmar! Nu är det bara en tidsfråga innan någon förening ”tar tag i saken” och bjuder in alla andra för överläggninar om hur vi ska t.e.x. lansera en marknad eller liknande. Vågar man hoppas på Lions som ofta gör det bra med skyltsöndagen?

- S föreningen har varit mycket aktiv och det är glädjande att fler och fler har velat delta i höstens möten om b.l.a. byggnationer i Holmsund och Tryggheten i fokus. Jag kommer gå djupare in på dem nedan.

- Obbola Hembygdsförening är som vanligt mycket aktiva och efter deras succé med en bricka över gamla Obbola så har jag nu snappat upp att även en Holmsundsbricka gjorts! Håll ögonen öppna och köp den gärna. Stöd lokala föreningar som gör bygden levande och intressant!

- Den tidigare nämnda ungdomsledaren, kring ungdomsfrågan rörande 18+ ungdomar i Holmsund, blev kontaktad av Umeå Kommun efter mitt blogginlägg. Och som jag förstått det så har ett konstruktivt samarbete inletts där frågan nu behandlas och dryftas. Bra! Kul att veta att folk läser min blogg!

Om byggnationerna:
Holmsund kommer oundvikligen fortsätta utvecklas och S lokalt kommer arbeta med just den frågan. En karta har tagits fram över prioriterade områden för nybyggnationer, med åsikter från ett öppet möte som grund, detta utgör grundplåten för diskussionerna. Däremot föreligger det problem med att få bygga i Holmsund. Konkurrenslagarna är hårda så den privata delen på hyreslägenheter måste öka markant innan Bostaden AB kan komma på tal för att bygga. Tyvärr så är politiken alltså inte primära drivkraften. Vi kan alltså inte använda Bostaden för politiskt bostadsbyggande ännu.

Privata aktörer dras därpå med banker som inte vill låna ut till investeringar i Holmsund och Obbola för att det är ”för långt från femkilometerstaden”. Trots denna situation ser vi satsningar från modiga byggföretag framförallt i Centrum. Bakom konsum är det nu godkänt att bygga nya hyreshus av insatsmodell (du får alltså tillbaka summan när du flyttar ut). Och sedan tidigare vet vi att ett äldreboende planeras vid återvinningscentralen, mitt emot blomaffären i L formation nedåt järnvägen. Lokala S kommer arbeta vidare med frågan och vända sig utåt för tips och åsikter kring hur samhället vill att samhället ska utvecklas. Öppna Holmsund har här pekat på kooperativt byggande i Vännäs, Nordmaling och Skellefteå i debatten.Samtidigt vet jag att flera föreningsaktiva på sina håll försöker stimulera bostadsbyggande genom sina kontakter. Bra. Holmsund måste också tjäna på Umeås förvandling!

Om tryggheten:
I dialog med polis, fältarna, kvinnojouren och akademin så har en övergripande analys över Holmsund gjorts ur trygghetssynpunkt. Resultatet presenterades med en föreläsning på ett öppet möte nyligen, arrangerat av Socialdemokraterna i Holmsund (”Brädgårdsindianerna”).

Holmsund är ett mycket tryggt samhälle. Största delen av brotten begås av en handfull som kan betraktas som yrkeskriminella och kända sedan tidigare. Vanliga medborgare hamnar mycket sällan på fel sida lagen, och då oftast i konflikt med de få individer som är vanligt förekommande. Exemplet som togs upp är t.e.x. om onyktra annars laglydiga hamnar i bråk med dessa på vägen hem efter krogen. Visst förekommer ”vanlig” kriminalitet, som fortkörningar och annat i samhället men all form av grov brottslighet handlar om en handfull individer.

Generellt finns det en paradox här i vårt samhälle som finns överallt. Unga män gör och drabbas företrädelsevis av mest brott men känner sig tryggast. Äldre förekommer knappt i brottstatstiken överlag, som offer eller förövare, men känner sig mest otryggast.

Att äldre känner sig otryggare är i sig inget konstigt. Gemenskapen i samhället i stort har minskat i och med en modernisering där individualismen ökat markant och t.e.x. internet är en källa för en gemenskap som ersätter en äldre kollektivism och social kontroll, eller om man så vill, byagemenskap. Akademin och erfarenheterna här är tydliga att desto fler gemensamma öppna arrangemang som sker i ett samhälle. Vi kan prata om marknader, levande centrum, allmänningar eller andra ytor där människor träffas – ökar känslan av trygghet i ett samhälle – och är i sig själv – brottspreventivt. Människor som rör sig i ett samhälle förhindrar också brott. Därför hoppas jag att föreningarna i skärgården ser inte bara till sitt egenintresse, utan också till samhället, när man diskuterar om att lansera t.e.x. en ”Holmsundsmarknad” eller ”föreningarnas dag” eller liknande. Sedan tidigare förekommer ju diskussioner om ett ”föreningarnas hus” i Holmsund, företrädelsevis i gamla Kommunhuset. Detta skulle i sig göra centrum tryggare och mer livaktigt.

Självklart är det här också viktigt att poängera vikten att handla lokalt och att aktivt leva och röra på sig i centrum. Det är bara när ”skuggan” kan falla som brottsligheten kan stiga. Det blir färre inbrott i ett samhälle där t.e.x. människor är ute och promenerar tillsammans, känner varandra och tar hand om varandra.

På mötet fanns också ett koncenus, från både deltagare och akademi, att vettigaste sättet att politiskt bearbeta frågan är införandet av närpolis, ”kvarterspolis”, igen som kan arbeta i nära samarbete med lokalsamhället. Bara att polis syns minskar brottsligheten avsevärt enligt all forskning på ämnet. Detta är såklart ett mastodontprojekt, att påverka nationell politik men ändå en lag och ordning fråga som kan få brett stöd i samhället.

Om centrumutvecklingen:
Sedan tidigare är det känt att Umeå C, alltså näringslivet, har på sitt bord att utveckla Holmsunds centrum. Detta är ju i sig lite oroande, då Umeå C alltså inte är en politisk eller demokratiskt tillsatt grupp utan just en gemenskap av handlare. Däremot finns det ju både forskning, studiecirklar, kampanjer, och erfarenheter åtminstone 30 år tillbaka i tiden som handlar om just Holmsunds centrumutveckling som finns, utanför, näringslivet. Ofta förankrat i föreningar, akademi och intresseorganisationer. En dialog mellan Umeå C och lokalsamhället är därför eftersträvansvärt och är något som jag åtminstone kommer prioritera på dagordningen. Självfallet skall samhället vara med och säga sitt i Holmsunds utveckling. All form av centrumutveckling – måste – ske i dialog med de boende.

Jag vet också att lokala S är på kommunen och trafikverket att få in en järnvägsövergång till den infrastrukturplan som sträcker sig till 2022. Att vänta på denna övergång verkar i sanning vara en större långbänk än Norrbotniabanan!

Pensionärer och boende:
Tyvärr ser vi antalet fattigpensionärer öka i länet. Och än värre är, att de oftare blir hemlösa. Detta är baserat på uppfattningen att alla pensionärer äger ett hus och därför kan köpa sig en bostadsrätt för sålt kapital. Så är såklart inte fallet. Ofta är det mannen i huset som står som ägare för ett hus, och inte hemmafruarbetande kvinnan. Detta måste vi ha i åtanke när vi diskuterar äldreboende. Alla kommer inte ha råd att köpa en bostadsrätt genom att sälja sin villa (nu när proppen förhoppningsvis släpper iom byggnationer). Det kommer finnas ett stort antal pensionärer som, inte, har kapital på fickan. Och som dessutom har horribelt låga pensioner. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och poängtera att även ett hyresbestånd för äldre måste finnas att tillgå här lokalt. Ett samhälle mår bara bra med en god mix av hyres- och bostadsrätter. Något som vi har idag men riskerar att förändras om vi bara t.e.x.  bygger villamattor.

Skola:
Antalet barn blir fler och fler till Obbola och Holmsund. Varenda analys över hur stor nästa generation ska bli har alltid hamnat i underkant. Därför är det bra nu att en ordentlig upprustning görs. Skärgårdsskolan kommer renoveras, i Obbola kommer en förskola fördubbla sin kapacitet och slutligen kommer Sandvikskolan också förbättras. Det är bra. Redan när Storsjöskolan stod färdig – så var den för liten. Det är ett lyxproblem att vi måste stärka vår lokala kapacitet för skolgång, så jag hoppas folk tar de få störningar som kommer av det här med ro. T.e.x. får barnen i Obbola gå i Folkets Hus en begränsad tid.

Ingenting tyder idag på att befolkningen i Holmsund och Obbola kommer minska. Tvärtom. Därför, måste, vi stärka skolan här ute.

Hemtjänsten/Äldrevården:
Det har skett förändringar inom Hemtjänsten i Obbola och Holmsund. I samtal med arbetsplatsombud där så har det framkommit att det är det förhandlingar på gång mellan anställda och personalavdelningen på Umeå Kommun. Den korta versionen är att Holmsund och Obbola haft ett annat system än i Umeå, baserat från tiden som Kommundel och att missnöje med ”Umeåmodellen” finns. Går allt som det ska kommer det komma ett öppet möte om detta i framtiden, oberoende av vad som sker lokalt på arbetsplatserna, då detta är en fråga som berör en sån stor del av vårt samhälle. Många på byn verkar helt enkelt inte riktigt veta hur det funkar där och då är det bra att ha en informationsträff om hur det ser ut lokalt där allmänheten kan ställa frågor och annat. Det är ju trots allt ett ”kärnämne” för socialdemokratin och för samhället i stort genom vårt mycket aktiva PRO. Tillsvidare får vi väl hoppas, alla vi som saknar insyn, att förhandlingarna går bra och till fördel för de äldre i vår kommundel.

Det var allt för denna gång. Må väl!

4 kommentarer

Att ge tillbaka till samhället, om Holmsunds kulturella utveckling

Av , , Bli först att kommentera 2

Holmsund kommer förändras. För att Umeå har förändrats.

I spåren av att fler och fler kulturarbetare och ”scener” nu känner sig ”utkörda” från centrala Umeå så har Holmsund snappats upp som alternativ för verksamheterna. Jag vet också att denna utveckling är av intresse för en stor (största?) fastighetsägaren i Holmsund. Och det är ju logiskt ur många synsätt. Holmsund har tomma lokaler, billiga hyror, hyfsat nära Umeå. Det kommer innebära att umebor mer eller mindre kommer besöka Holmsund mer, och det är bra, men frågan man bör ställa sig – om inte Holmsund bara ska vara en festyta för unga umebor – är kort och gott: vad får vi i Holmsund tillbaka?

Det är en central fråga i det hela. Det bör vara lämpligt med former för socialt engagemang eller dylikt för externa aktörer som nu ser möjligheter i billiga lokaler. Det här är trots allt driftiga företag och jag kan inte slita mig från tanken vad de kan erbjuda i form av utbildningar, studiecirklar och inspiration för t.e.x. de ungdomar i Holmsund som jag talat om tidigare, som mer eller mindre inte ser någon som helst framtid. Enligt mig är det, avgörande, hur populära dessa externa etableringar kommer bli om de kan tackla frågan att respektera, lyssna och förstå Holmsund på ett bra sätt – och att ge något tillbaka.

Handla av våra lokala affärer? Dialog med ungdomsgårdarna? Meddela grannskapet vid större arrangemang? Hjälpa till att starta upp saknade arrangemang för skolungdomarna?

Holmsund är ett litet ställe där expertisen på kultur ofta flytt fältet (18-25 åringar flyttar mest). Befolkningen domineras av småbarnsföräldrar och äldre. Precis därför är erfarenheterna som i såfall kommer komma till byn ovärderlig ur lokal synpunkt för den del ungdomar här som valt att stanna kvar och för de skolungdomar som vill utvecklas och få inspiration.

Holmsund är ingen lekstuga för konstnärligt campus kids som helt plötsligt finner sig utan lokaler i ett allt mer dyrare Umeå, det kommer nog ingen på byn heller acceptera, men vi kan säkert gärna vara en bra plats för etablering för unga företag med litet på fickan. Hur mycket jag personligen kan förstå frustrationen och förstå själva processen som föranlett denna utveckling – gentrifikationen – som gör Holmsund marknadsattraktivt för unga, kreativa, företagare (som dessutom anser sig ha socialt patos) så kommer jag ändå ställa er frågan: Vad får Holmsund? Och hur behandlas Holmsund? Det är inget personligt, jag själv känner ju till många av dessa aktörer som kulturellt intresserad, det är helt enkelt min förbannade plikt att be er sköta det snyggt och tänka längre och djupare på vad er verksamhet kan skicka för signaler och göra för nytta. Det kan bli hur bra som helst, och jättedåligt.

Mardrömsscenariot är såklart att det kommer busslaster med umebor som festar loss i Holmsund och sen tar bussen hem igen. Som om det här vore någon rastgård typ. Till ingen som helst nytta för någon som faktiskt bor här.

Och så vill vi ju inte ha det. Eller hur?

I övrigt, Välkomna!

Bli först att kommentera

Intressant kyrkomöte och snart har vi nästa möte

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår hade vi i s-föreningen i Holmsund ett lyckat möte om kyrkopolitiken och folkkyrkan som drog över 20 personer till församlingssalen i Holmsunds Kyrka. Inbjuden gäst för dagen var Roland Samuelsson, som inte bara skrivit den riktigt bra boken ”ingen en grå massa” om Hörneforskampen på 80-talet, utan också är aktiv i Umeå pastorat och Tro & Solidaritet. Pedagogiken var strålande och det är alltid kul att vara på möten där svordomar dyker upp och det mumlas. Politik som rör upp känslor är bra. Men det var inte socialdemokratins politik som upprörde, utan det var POSKs. De så kallade ”opolitiska” inom kyrkopolitiken. Förutom att POSK helt fräckt snott åt sig Svenska Kyrkans hemsidelayout för att leka sandlåda och få folk att associera fritt mellan kyrkan och dom så är det en bedrövligt reaktionär väg denna borgerliga samling av liberaler och moderater verkar gå. Nu anmärktes det i rättvisans namn att nog fanns det vanliga liberaler också i POSK men att de liksom borgerliga politiken generellt idag står på två ben, med ena foten i den klassiska liberalismen och den andra foten allt mer i brunare sörja.

Exempel på förd POSK-politik är t.e.x. att de vill att präster och biskopar ska få mer att säga till om i kyrkan, vilket är en sak såklart, men att avgiftsbelägga barn som deltar i kyrkoaktiviteter. Det laddade av ett ganska högljutt ”VA!” i lokalen. Socialdemokratin vilar ju som sagt på helt andra grunder. Nämligen att kyrkan är så pass rik och viktig att alla ska vara välkomna, och i synnerhet skall barn vara det. Avgiftsbelägger man barnaktiviteter är det klart som korvspad att fattigare inte kommer kunna prioritera att ha sina barn kyrkoaktiva. På samma sätt skall kyrka självklart agera mot barnfattigdom och inte vara en återinförd instans för fattigvården dit folk ska komma och berätta hur pass illa de har det ställt hemma. Kyrkan ska stödja de fattiga, punkt. Vi vill inte se människor med mössan i hand be framför prästen igen!

En annan historia som kom fram inom detta spektra av politiken är ju den ganska roliga historien om hur Maud Olofsson förra valet, vansinnig på lokala centerpartister, uttryckligen förbjöd samarbete med oss inom det kyrkopolitiska. Vi kan väl bara konstatera att det föll här på lokalt plan. Det är dock intressant att bevittna dessa splittringar i Centerpartiet och man kan ju undra när folkrörelsecentern kommer få nog av budkavlarna från söder? Eller ja i det här fallet, från Bygdeå.

Ja, det var några av sakerna. Men framförallt var det kul med bra uppslutning och nu har kyrkolistan till Holmsunds församling kommit en bra bit på vägen med nya intresserade att sitta i kyrkofullmäktige för att se till Holmsunds Församling fortsätter vara en folkkyrka öppet för alla. Inte minst som ett starkt stöd till de lokala föreningarna. Aktiviteten i Holmsunds kyrka är nämligen konstant och har blivit det naturliga sociala centret för många av bygden lokala aktörer. Det ska de ha all heder för. Holmsunds Församling har år efter år agerat föredömligt när det gäller allt från sociala frågor till aktiviteter. Självklart, och symptomatisk till detta, är det också glädjande att just Holmsunds församling är den rödaste i kommunen och uppenbart lockar en hel del folk som ser klara sammanband mellan en solidarisk ideologi och en solidarisk tro.

Nästa möte är 10/10 och de kommer vi behandla byggnadsfrågor. Vi måste sätta oss ned och på allvar diskutera Holmsunds framtid och vår relation till Umeå, vilka möjligheter det skapar. Till mötet har vi därför bjudit in Mikael Berglund, ordförande i byggnadsnämnden. Då kommer vi också ta beslut om nämnda kyrkolista. Se affisch nedan och dyk gärna upp och ställ frågor eller kom med idéer eller förslag på hur vi kan utveckla Holmsunds Socialdemokratiska Förening! Inga frågor är för dumma och ramlar det in någon fråga under någon nämnd som inte är representerat på mötet så kommer vi föra frågan vidare! Vi börjar 18.30, kaffe finns!

Välkomna!

14440762_10154472948064774_2589099875754344871_n

Bli först att kommentera

En påminnelse rörande gatubelysning

Av , , Bli först att kommentera 1

Tre gånger på tre dagar nu har jag på ett eller annat sätt upptäckt själv eller blivit kontaktad av andra rörande gatubelysningen i Holmsund. För egen del var det promenadstråket runt Omberget som stack ut där jag tror vi räknade till 7 st lampor som var ur bruk. Vidare har jag blivit kontaktad rörande trasig belysning kring elljusspåret samt att det också saknas belysning kring strandpromenader – vilket det också gör. Självfallet bör nästa steg i den upprustning kommunen, med s föreningen som initiativtagare, gjort i Djupvik vara att sätta belysning på den grillplats och gångväg som nu uppförts. Området är ofta besökt och populärt, både av hundägare, fiskare och hurtiga holmsundsbor ute på en joggingtur. Belysning där torde vara lika självklart som den eviga långbänken om ett riktigt övergångsställe i området.

Men rörande just nu trasig gatubelysning. Det effektivaste sättet här är, inte, att få mig skriva mail kors och tvärs. Utan att agera själva. Är det många som agerar så kommer det också synas i mail, appsystem och annorstädes och således kommer kommunen också då prioritera insatser. Med gott spaningsöga har jag t.e.x. sett att nån eller några måste redan kommit igång med det här då hål och annat nu fyllts igen i vissa områden med sand.

Så här gör du:
1) App
Det effektivaste sättet att felanmäla trasig belysning, vägar och annat är att använda sig av appen ”Felanmälan Umeå Kommun” som finns tillgänglig för er som är driftiga med smartphones. Ladda hem den, ta bilder, ge platsanvisningar och är ni flera som stör er be andra också felanmäla. Skulle nu inte saken åtgärdas kan ni fortsätta med andra strategier, men ni bör veta att felanmälningar förs in i statistik och annat och därför gör en skillnad hursomhelst i kommande debatter om Holmsunds utveckling. Noterar man många felanmälningar men inga utredningar eller åtgärder, är det helt enkelt fel någonstans. All kommunal verksamhet, likväl som i landstinget eller i statlig regi, är offentliga handlingar.

2) Formulär
Gå in på Umeå Kommuns hemsida sök efter felanmälan. Gör felanmälan online genom ett elektroniskt formulär. Beskriv vad du sett, vars du sett det och ge sakliga argument till varför det måste åtgärdas.

3) Kontakta din lokala politiker
Nu har det gått lång tid och inget hänt och det här är en uppenbar risk och källa till oro och otrygghet. Hör av dig! I Holmsund funkar det jättebra att höra av sig till s-föreningen så kan vi arbeta med det vidare inom partiet, vi vill vara ett parti som du kan och vill prata med på konsum, eller så kan du helt enkelt sätta dig på Umeå Kommuns hemsida och kontakta den nämnd som ansvarar över det hela, så kan de ge dig svar eller hjälpa dig vidare. Det viktigaste är att något blir gjort och att du som medborgare känner att någon är beredd att hjälpa och lyssna på dig.

Funkar inget av dessa så får vi helt enkelt ta en djupare diskussion om vad som är fel. Kom ihåg att det här är en demokrati och det står dig fritt att skriva insändare, samla in namn, demonstrera eller vad du nu känner för att göra för att få din röst hörd.  Men testa de här vägarna först för att åtgärda de vanligaste frågorna. App, formulär, ringa/kontakta aktiva i politiken. Det tenderar att lösa de vanligaste problemen, eller åtminstone få bollen i rullning. Självklart ska holmsundare inte känna sig otrygga när de är ute och går.

I övrigt är jag glad över att så många Holmsundare är aktiva och måna om en miljö som är trygg och säker.

Bli först att kommentera

Ungdomens möjligheter i Holmsund

Av , , 2 kommentarer 3

Tidigare i veckan blev jag kontaktad på Konsum av en av de lokala ungdomsledarna som ville göra mig uppmärksammat kring ett problem.

Holmsund har en god och bra ungdomsverksamhet för ungdomar mellan 13 och 18 år i Storsjöskolans lokaler. Det är verkligen en ungdomsgård med många möjligheter till verksamheter som kan engagera unga till en bra social miljö och vettiga fritidsintressen.

Sedan händer det något. Ungdomarna blir över 18 år gamla. Då får man inte längre vara på UG.  Är man inte rik nog, eller driven nog, eller kanske saknar sociala kontaktnät i Umeå så hamnar man på drift i Holmsund utan egentligt syfte. Man är för gammal för UG, man är för ung för vuxenintressen. I synnerhet om man är sökande och kanske har problem hemma hamnar man i en ytterst prekär situation. Precis i en kritisk stund i livet, som unga vuxna,  med många frågor och saker att komma på om sig själv, så står man utan någonstans att umgås Det är ofta arbetslöshet som också skuggar i bakgrunden. Ingen skola, inget arbete. Att bygga en social trygghet försvinner till förmån för deras egen förmåga att söka efter en mening i livet.

Den här åldersgruppen (18.25) är den grupp som flyttar mest ifrån Holmsund, om det råder det ingen tvekan, men alla flyttar inte. Alternativen när det inte finns något att göra, det etablerade föreningslivet misslyckas med att involvera dem (mycket p.g.a. generationsskillnader och kunskap), arbetslivet inte kommit igång och skoltröttheten hägrar innebär att det nu år efter år finns en ”generation X” i Holmsund som tyvärr också är den del av befolkningen som ibland återkommer i nyhetsbevakningen när det är buskörningar, urspårade fester och droger inblandade. Lägg därtill, att i samma åldersgrupp så har vi även en utslussning lokalt för unga personer på glid nära centrum. Det är inte så svårt att räkna ut att vissa i dessa grupper kommer träffa på varandra på några av hemmafesterna som hålls.

Glädjande då att när jag påpekade detta så svarade ungdomsledaren att ungdomarna själva har idéer om vad de vill göra, och att de är beredda att kämpa för en lokal för ungdomar i ordets rätta bemärkelse. Jag ombads därav att ”dra i de trådar” jag kunde i ämnet. Vilket detta blogginlägg är en av dessa trådar.  Ungdomsledarna på UG hade helt enkelt misslyckats, flera gånger, att få kontakt med Umeå Kommun.

Om det finns ungdomar som vill engagera sig för en ungdomsgård för den egentliga ungdomen (18-25 år), vill driva den själva under övervakning och ledning av ungdomsledarna så är det något vi seriöst bör överväga för att täppa till ett av de sociala vakuum som idag finns i samhället. Inte minst ger det också strålande tillfällen för t.e.x. ABF att engagera fler i sitt arbete då finansieringen av detta projekt är väl det som i sak måste diskuteras.

Såhär skriver ungdomsledaren bland annat till mig på facebook då jag bad om någon form av underlag:
” Dessa ungdomar är kontaktsökande och i behov av vuxenstöd som är utanför familjen, samt hjälp med att hitta på aktiviteter på sin fritid. En del av ungdomarna har diagnoser som kan försvåra övergången från tonårstiden till vuxenlivet. Ungdomarna själva har efterfrågat hjälp och stöd till att kunna styra upp en verksamhet som är för dem. Förslaget, till att börja med, är att finna en lokal där de tillsammans kan exempelvis sysselsätta sig med att bygga en skate/bmx- bana, under ledning av vuxna personer.

Därför söker vi nu efter en lokal att hyra till detta ändamål.

Syfte: Vårt syfte är att hjälpa ungdomar som har svårigheter att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter, minska risken för att dessa ungdomar hamnar i destruktiva beteenden samt hjälpa till med övergången från tonårslivet till vuxenlivet.

Mål: Målet är att finna en lokal som är anpassad för ungdomarnas olika behov av vad det vill hitta på. Vi vill att det skall finnas vuxna ledare som tillsammans med dessa ungdomar kan styra aktiviteterna och gradvis låta ungdomarna ta eget ansvar, lära sig att samarbeta samt finnas som samtalsstöd vid behov.”

Mitt förslag är därför, då kommunens kistor ser lite skrala ut just nu, att vi progressiva politiska krafter som bryr oss om social trygghet och allas lika rätt hjälper ungdomarna och UG-ledarna genom att undersöka möjligheten för dem att t.e.x. låna det nu nedlagda ”grottan” eller annan lokal för sin verksamhet och att en utredning skapas, och utbildning ges, i hur de skall finansiera detta på egna ben genom t.e.x. studieförbund och allmänna arvsfonden. Eller om detta är medel som kan tas av den redan nuvarande finansieringen av ungdomsarbetet för dem i skolåldern. Det skapar en period där vi kan avgöra om projektet är bärande så fritidsnämnden eventuellt kan ge konkret stöd i framtiden efter en utvärdering. Men vi inom politiken kan gott och väl ge en hjälpande hand till dem att komma igång. Öppna dörrarna och möjligheterna för dem att bevisa att Holmsund i framtiden också kan ha ungdomsverksamhet värdig namnet för de som passerat 18 års åldern.  Inte minst då detta är konkret, handlingskraftig, politik för att skapa en bättre framtid för ungdomarna i synnerhet, och i slutändan Holmsund som samhälle.

Vill någon ta kontakt med ungdomsledarna så kan jag förmedla detta.  Kontakta mig i sådant fall på stellan@h-sund.nu

2 kommentarer

PRO Holmsund av med en lokal – lösningen finns på centrum

Av , , Bli först att kommentera 0

Först kan jag avslöja att vi till vintern kommer påbörja den här diskussionen om byggandet i Holmsund, samt återkomma med information om de bygganden som nu kommer ske inom en kort framtid. Inklusive en diskussion om centrum och hur det ser ut idag med byggregler och annat.

On a another note blev jag varse om att PRO tydligen förlorat en lokal där de förvarar vävstolar och annat, eftersom lokalen var tänkt som samlingslokal. Tänk vad det i princip övergivna kommunhuset skulle kunna göra en skillnad här för en av Holmsunds mest aktiva föreningar.som dessutom skulle ha tillgång till sina verksamheter mitt i centrum. Man får hoppas de som bestämmer kring kommunhuset läser det här och tar kontakt med PRO för att ge en hjälpande hand. Vi pratar trots allt om en av kärnföreningarna i Holmsund.

En tredje notering kan också göras kring att efter medlemmar påtalat ”förbuskningen” i Holmsund som på vissa gator och vissa trottoarer kunnat utvecklas till en fara för lekande barn och gångare så har nu kommunen begett sig ut för att ta hand om det hela med en påminnelse till kommunens fastighetsägare. Likväl som en undersökning är på väg kring om hurvida kommundelarna får sämre vägunderhåll än centrala Umeå.
Slutligen kommer det hållas ett öppet möte om Folkkyrkan och Socialdemokraternas syn och roll i kyrkopolitiken den 26/9 18.00 @ Holmsunds kyrka, församlingsalen. Hjärtligt välkomna.

14302882_10154485535011168_1723307283_n

Bli först att kommentera

Bygg hyresrätter i kommundelarna

Av , , 2 kommentarer 0

Det här har jag redan skrivit om men kalla fakta har idag släppts om utvecklingen av bostadsrätter, det vill säga, bostadsbristen och gentrifikationen. Priset på bostadsrätter har ökat med 74% rapporterar Västerbottens Kuriren. Det skapar ett behov av billigare boenden för Umeås växande befolkning. Därför är det viktigare än någonsin att få lös tomter i kommundelarna att bygga på.

2 kommentarer

I Åsele och Vilhelmina lever 20% av befolkningen i fattigdom

Av , , Bli först att kommentera 0

I Åsele och Vilhelmina lever 20% av befolkningen över 18 i ”relativt fattigdom”.

Västerbotten; Norrbotten, Jämtland och Västernorrland har minst klassklyftor. Baserat på att det också bor minst antal rika där också sett som riket som helhet.

Den relativa fattigdomen har dock vuxit explosionsartat i de norrländska regionerna och klyftorna har ökat även här med större spridning mellan olika inkomster, sett ur riket som helhet dock är klassamhället betydligt mer synligt och påtagligt i Stockholm, Skåne och Göteborg.

Inte oväntat bor de rikaste personerna i Norrland i kuststäderna och de fattigaste i inlandet.

Hoppas på fördjupade analyser kring Norrlands kuststäder som fortsättning.
Källa:  Regional Inkomstojämnlikhet i Sverige

Bli först att kommentera