Kategori: Okategoriserade

Holmsund skulle behöva någon form av kommundelscentra

Av , , Bli först att kommentera 0

I debatterna om postens avveckling från orten, som är mycket nyttig att ta då den också belyser vikten av lokalt näringsliv likväl som Maud Olofssons vansinniga fusionsprojekt med Danmark, så slår några tankar mig.

Holmsund skulle behöva ett rejält kommundelscentra.

Alltså ett ställe som

  • Är post och paketombud
  • Man kan lämna in/hämta ut kommunala handlingar
  • Man kan få rådgivning med (i förhand bokade) kommunala tjänstemän
  • Få råd med vem man ska kontakta i olika lokala frågor om fastigheter m.m.

Detta för att delvis täcka upp förlusten av kommundelsnämderna (och råden) och de hål som detta skapade. Men också för att sörja för lokalsamhällets alla delar.

Nu, tror jag, att kommunhuset är igång i alla sina delar (förr stod det ju väldigt tomt) men annars kanske man skulle kolla på det som eventuell kommundelscentral.

För på något sätt måste holmsund och andra kommundelar bindas mot Umeå. Och då majoriteten (Umeå) nedmonterat både våra nämnder, råd och alla demokratiska idéer som förr fanns här och satt oss till stor del över central administration från stan. Så är det ganska anmärkningsvärt att denna centralmakt ej har lokal infrastruktur. Det är ju som det, vanliga, i mer centraliserade strukturer. Vi befinner oss alltså mellan det gamla (sveriges mest utvecklade lokaldemokrati, genom vårt kommundelsnämnd) och något nytt (kommundelscentra) och är fångade i någon limbo som gör att service, kommunala åtaganden och medborgarnas inflytande dinglar i luften. Helt förståeligt skapar ju detta också en enorm irritation och är en grundbult i hur vi ser på samhället i stort.

Något nytt måste skapas. Och med ett sådant centra, så skulle vi vinna tillbaka posten.

Bli först att kommentera

Nya paketrutiner, trafikverket och en tråkig fasad

Av , , 3 kommentarer 0

I lokalsamhället fortsätter alltjämt utmaningarna. I takt med att Holmsund sackat efter i bebyggelse så har reträtten från centrum fortsatt och i och med nedläggelsen av Holmsund Spel så står de tnu klart att i framtiden kommer schenkerpaket hämtas ut på Circle K, resterande paket skall tydligen hämtas i Obbola. Det kan man ju ifrågasätta miljövänligheten och serviceandan i. Det försvårar för flera grupper i samhället. Vi får hoppas att folk börjar röra sig mer i centrum kommande år för att locka tillbaka ett centralt postombud. Det bästa kanske vore om Coop kunde ta ansvar i frågan?

Det är otroligt frustrerande att i samma tider som många av oss i Holmsund slåss för framtiden så nås vi konstant av olika bakslag som banker och butiker som slår igen. Det är det vi kämpar emot. Det tåls att upprepas att man bör stödja sitt lokala näringsliv i första hand. Alla borde känna till vad som hänt i takt med de stora köpcentrumen öppnat upp sedan 90-talet och hur det påverkat lokalsamhället.

Vidare så har Trafikverket gett en hel del intressanta svar rörande en gång och cykelbana till Holmsund. Då dessa skickades till en privatperson så ber jag folk uppsöka ”vad händer i holmsund” gruppen på Facebook för att ta del av informationen. Det är en fråga vi här ute inte kommer släppa och vi ser fram emot kommande diskussioner i frågan. Förr eller senare kommer man inte runt att Holmsund måste bindas ihop med Umeå på alla möjliga miljövänliga sätt som går.

Slutligen vill jag säga några ord om den nya gymnastikhallen. Först vill jag påpeka att ingen (åtminstone i min närhet här i Holmsund) vet hur den riktigt kom dit. För det andra att placeringen var olycklig, den ställde till det i förhandlingarna med Trafikverket bland annat. För det tredje att det är nödvändigt och bra att den ändå kommer hit, och att hastigheten den kom upp var minst sagt föredömlig.

Men. Det tåls att tas med att såsom den står nu så är det inte bara en tråkig vit yta vänt mot centrum som dominerar landskapet, utan en öppen inbjudan till vandalism. Här borde man skapa någon form av konstverk. Gärna över t.ex. Holmsunds historia eller kulturnära landskap eller aktiviteter. Det skulle också täcka upp mot kritiken att den offentliga konsten ej uppnår den nivå som skall finnas i stadsdelar och kommundelar. Men också som sagt, framförallt säkra mot klotter.

74333813_10157547591179774_3809607760731963392_o

3 kommentarer

Hamn och industri – alltjämt vårt öde

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår hade vi ett fullsatt möte på Storsjöskolans matsal om hamnprojektet samt de förändringarna som kommer ske inom järnvägen. Frågan om buller och ökad belastning på Holmsunds infrastruktur behandlades också. Bertil Hammarstedt (S) och de två inbjudna tjänstepersonerna, Victoria och Tomas, gjorde en alltjämt bra och pedagogisk presentation och strax efter två timmar fick vi avbryta mötet efter ett 30-tal frågor fram och tillbaka.

75588148_10157535437589774_334979617699921920_n

Några värdefulla punkter att ta med sig
a) Bertil Hammarstedt meddelade att ett avtal nu är på plats som gör att all kommande transport till hamnen skall ske på E12. Inte genom centrala Holmsund
b) Rörande bullret pga den ökade trafiken så svarade Tomas att man kommer arbeta med s.k. ”tysta sidor” i detaljplanen för Sjöstaden – alltså att minska oljudet från E12
c) ”Som smör på en het potatis” så flyttar sig nu resecentrum, tunnel och så vidare längst med bangården som nu flyttas. Förhandlingar verkar pågå för fullt. Bland annat togs det upp en ny övergång norr (efter däckjanne och pizzerian). Övergång över järnvägen är struken på grund av kostnader och otymplighet (i denna fråga har S föreningen också tillfrågats om våra åsikter, jag kan intyga att åtminstone det övergångsförslag jag såg var helt vansinnigt bökigt och dyrt i jämförelse med en tunnel)
d) I och med att ”lagunen” ute vid Hillskärs fylls igen kommer det bli vändplats för tågen samt lageryta för det alltjämt ökande behovet. Detta innebär att platsen som den är nu, som strövområde för bland annat hundägare, kommer stängas igen. Det är ej aktuellt med en gång och cykelbana ut till hamnen heller.
e) I och med detta så tittar dock Hamnen och kommunen på att dra regelbunden kollektivtrafik ut till färjeterminalen. Det kommer även byggas många fler parkeringsplatser.

Sen sas det mycket också. Om detaljer i nya hamnen. Om hur mycket nya hamnen kommer leva om (färjan kommer bland annat gå på el när den går in och ut i hamnen). Om rivningen och muddringen och om detta ska påverka badplatser (det skulle det inte p.ga. så hård botten fick vi till oss) samt om hur man tänker vid cykelbanor (Tomas underströk kraftfullt att kommunen sedan 80-talet velat se en GC-väg mellan Umeå och Holmsund), miljövänlighet (en kaj i nya hamnen blir helt för nya energislag) och ja, hur mycket som helst.

Ja. Kortfattat var det ett väldigt bra möte.

Men en fråga som togs upp tänkte jag att jag kunde utveckla mer här på bloggen.

”Vilka vinster ser man med att bygga en hamn, den är ju inte med bland Sveriges största hamnar”

Det finns flera ingångar på ett sådant svar. Man kan såklart ta upp de direkta, kortsiktiga, vinsterna. Om nya Obbolafabriken, Komatsu, Umeåbornas behov av import och export av varor, om Finnarnas behov av svenska järnvägen (de har bara ryska spår), om containerbehov som bara ökar och ökar. Om jobben som skapas i såna här projekt, särskilt i underhåll och service av järnväg och hamnen.

Sedan finns det en mer, principiell, hållning. Och den lyder ungefär såhär.

Holmsund är från första början en hamnort. Ja själva namnet avslöjar i princip hela vår moderna historia. Före hamnverksamheten fanns det bönder och fiskare. Efter hamnarna – det moderna samhället. Och från två hamnar ursprungligen (Djupvik och Holmsund) så har hamnen sedan 40-talet varit det som idag heter Umeå Hamn. Det är denna verksamhet som sedan sin början varit grundförutsättningarna för våra industrier, varav idag bara Obbola är kvar, men som idag ger förutsättningarna för aktörer som Komatsu att investera i närområdet. Det är också detta, då vi drog järnväg till Umeå Hamn, som möjliggör expansionen norr om Lövö industriområde till ett område nästan lika stort som Västerslätt. Vidare genom hela vårt län och Norrland så skapar denna infrastruktur arbeten inom träindustri, tåg, energibranschen och så vidare.

Och även om de stora hamnarna i norr, Luleå och Narvik, har mer råvaror – så bedöms Holmsund idag – med mer avancerade produkter – ha ett i princip lika stort ekonomiskt värde som de eviga tågen som går in i Narvik på LKABs järnväg.

När vi då pratar om vår hamn. Så pratar vi inte bara om en ”port” för Umeå (vars hamn las ned och idag är en omöjlighet) och en direkt livsnerv dit (Ett ypperligt förhandlingsargument med kommunen att anmärka..). Vi pratar om en regional betydelse som sträcker sig från Mo I Rana och rakt in i Finland.

Men vår hamn är gammal. Den är sliten. Det finns inte ens ett värdigt signalsystem på järnvägen.

Så vi måste göra ett val här. Antingen investerar vi för framtiden. Eller så gör vi inte det.

Här bör man minnas att mänskligheten alltid koncentrerat sin aktivitet kring där infrastrukturen för handel, resande och information varit som bäst. Först var det älven, sen järnvägen, sen bilvägarna, till sist luftfarten.

I västerbotten kryllar det av orter som ej tagit detta val, eller ej haft möjlighet. Den intresserade kan bara besöka de otaliga järnvägssamhällen som stängt ned sedan 60-talet. Eller de som har förfallande vägnät. Eller ligger för långt från flygplatser. Eller har dålig internetkoppling.

Och då är grundförutsättningen, vårt geografiska läge i den internationella handeln och infrastrukturen, redan oss till last.

Så vi saknar inte exempel på orter där infrastrukturen inte uppdaterats. Deras öde bör vara känt.

Så det är det valet vi ska ta och bedöma ”vinsterna” på. Antingen gör vi det. Eller gör vi inte det.

I slutändan tolkar jag den negativa delen av diskussionen som mycket likt en annan lokal diskussion de senaste åren, men som för oss infödda är helt obegriplig. Det är idén om Holmsund som någon form av ”playa” till Umeå.

Så är inte fallet. Flyttar man hit så bosätter man sig bredvid Europas största pappersmassafabrik (att det då luktar är något som inte bör vara överraskande för någon), man bosätter sig i närheten av en (snart stor) hamn med allt var det brakar och låter, man bosätter sig mitt i stråket av tunga transporter av varor och tjänster och man bosätter sig fram till ganska nyligen brevid två sågverk.

Det är liksom inte Saltsjö-Boo vi pratar om. För oss som växte upp här skämtades det snarare om ”Detta är inte ett gymnastiklag i Sovjetunionen, detta är Obbolas gymnaster med Holmsunds hamn i bakgrunden” (Från en gammal turistfilm).
Men, det är pengar. Det är tillväxt. Det är våra och dina och era jobb. Det är möjligheten för Holmsund att slåss för service, investeringar, bostäder, kollektivtrafik och en värdig framtid.

Vårt fokus är däremot att denna industriella verksamhet skall flyttas från Holmsund centrum till de områden som faktiskt är avsatta för industriverksamhet. Att bangården fått stå och tjuta, braka, blockera och skapa en snart 50 årig dispyt om en järnvägsövergång, med otaliga olyckor och annat – det är helt enkelt oacceptabelt.

Men att Holmsund är och förblir ett hjärta av infrastruktur och tillverkning. Det är precis som det ska vara. Vi är en nod, hjärtat, för en mycket stor del av inte bara Umeå utan hela Norrland. Och med investeringar som gör oss redo för nya skepp, nya drivmedel, mer varor – så garanterar vi det.

Och såna noder har makt. Makt att hävda sin rätt.

Det är precis där Holmsund ska vara. Alternativet, att inte göra något, är oacceptabelt.

Bli först att kommentera

Till Umeå kommer de gnälliga partierna för att dö

Av , , 4 kommentarer 2

Det går inte att undvika att det politiska samtalet i Umeå har blivit allt mer polariserat. Det tillhör väl tidens rörelser i stort kan man ju tänka. Oron inför framtiden har nästan helt förskjutit tanken på en positiv framtid och som en trygg famn står nostalgin där för att välkomna de som tycker att allt om 10-15-20 år verkar otroligt läskigt. En fullt mänsklig om än ganska passiv inställning.

Men det är ju just det som all politik handlar om. Vilket samhälle vill vi ha om 20 år?

Men visst finns det också saker att vara förbannad på. En hel del faktiskt. Men det är inte svårare än att man med största enkelhet kan se skälen till varför,. Lösningarna på detta är inte heller någon raketfysik, om än politiskt känsligt.

Staten överskjuter kostnader på regioner och kommuner. Samtidigt rapporterar staten att de går med vinst och att skattkistorna fylls. Lägg därtill på att 366 miljarder amorteras på en statsskuld som är bland världens lägsta. Ja snart spräcker vi till och med våra egna, av riksdagen antagna, riktlinjer (”skuldankaret”) över hur låg statsskuld vi får ha. Så. Där har ni grundproblemet. Staten blir rikare och rikare, kommunerna fattigare och fattigare. Ja det har till och med gått så långt att SKL, ledd av en moderatpolitiker, föreslår kraftiga skattehöjningar för att få bukt på problemet så länge som staten fortsätter sin finanspolitik. Och det är ju ett helt korrekt antagande, så länge som man tillåter dagens finanspolitik. Chockhöjd kommunalskatt, som i sin natur är djupt orättvis, ser nog ingen fram emot, tvärtom.

I grunden är det dock en ganska enkel lösning. Förespråkad av OECD, IMF, EU, ECB och allt från skribenter i Wall Street Journal och Bloomberg till Dagens Industri. Men den är politisk kontroversiell. Det är i dagsläget nämligen bara vänsteroppositionen inom socialdemokraterin, Reformisterna, som vågar tala om den. Ja inte ens Vänsterpartiet vågar.

Skapa en budget för drift. En för investeringar. Låna ansvarsfullt för investeringar, frigör således kapital till driften – kommuner och landsting. Välfärden. Klassisk socialdemokratisk politik. Ett praktiskt förslag finns här.

Idag är detta mer känsligt än dynamit inom politiken. Fastän varenda kommunpolitiker i smyg skickar fram en lapp genom klassrummet ”Bra R, BRA!”.

Men låt oss återgå till grundfrågan. Framtidssynen.

Just nu pågår en enorm förändring av Umeå. Hamnen byggs ut. SCA bygger ut. Komatsu bygger ut. Västra länken håller på byggas. Bostadsområden, om än dyra att bo i på grund av bristen av en statlig strategi, byggs. Umeå Universitet lanserar samtidigt Sveriges första AI-program. En ny gymnasieskola har nyss byggts. Det finns många exempel på en sund framtidsinriktad politik.

Den försenade Lundabron kanske till och med hinner färdigt innan Holmsundshamnen blivit helt automatiserad och SCA infört magnettåg över älven, men om detta får vi nog bara gissa.

Skämt och sido så är Umeå inne i en positiv förändringsfas. Och har varit länge. Dessa saker handlar om de 10-15-20 år jag talade om innan. Det handlar om framtidsinvesteringar. Det handlar om att garantera grunderna för en bra ekonomi och infrastruktur och utbildning.

Ja Umeå går till och med så bra så att Regeringen med över 600 parametrar räknat ut att vi har det för bra, och därför skall ta kostnaderna för inlandet. Och där till skicka lite mer pengar till rika förorter i Stockholm som saknar samma unga, kreativa, utbildade befolkning.  Ytterligare en försvårande, men inte omöjlig, politisk uppgift att ta sig an. Men minskade anslag till kommunen då staten helt missat det regionala perspektivet.

Detta ger en spelplan där vi tydligt ser utmaningarna. Staten lastar på oss kostnader med ena handen, och minskar finansieringen med den andra. Det är ett dödsgrepp. Det skapar ingen annan situation än kamp och konflikt mellan kommun och stat. En optimist tar sig an denna utmaning med självförtroende. Kamp tillhör alltid samhällets kärna för utveckling.

Men att ställa sig som nästan en majoritet av de kommunala partierna gör nu och bara gnälla torde inte skapa något större förtroende hos befolkningen.

Lösningarna är nämligen politiska. Och det är bara de partier och rörelser som har framtiden i blickfånget, och kritiken mot de försvårande politiska besluten som bas, som kommer ha en realistisk chans att vara trovärdiga. Nedskärningspartier tillhör historien. Inget politiskt projekt kan bygga på att göra det sämre för människor och tro att det ska överleva.

Hitintills saknas kritiken mot det finanspolitiska ramverket hos, alla, politiska partier på riksnivå. Och således undergräver allt de kan säga i frågan. Det är kanske inte konstigt att de allt mer gnäller, än levererar. Uppbundna av sina nationella företrädare.Man kan hoppas de tar till sig expertisens åsikter i hur vi kan inte bara kan fortsätta bygga en bra kommun, utan ett helt land.

För socialdemokratin är det dock rörigare, och rörligare. Den interna oppositionen – och framtidstron – når nya nivåer för varje månad. Den har större skäl för optimism. För att man ser en lösning i denna rävsax. Och man lägger sina förslag. Sina motioner. Sina studiecirklar. Och kämpar vidare. Det är mycket hoppingivande. Det finns ingen annan lösning ur denna situation än att konflikten över tid i samhället eskalerar så länge denna lösning inte appliceras på välfärden. Finansiera den. Punkt. Valet för politiska etablissemanget i landet är ganska enkelt. Finansiera välfärden, eller ta den politiska kostnaden i nedmonteringen av den. Bara reformisterna lägger ett förslag för framtiden i just denna stund.

Och det är så politiska rörelser ska agera. Man ska bygga för framtiden, prata om framtiden, och aktivt lägga förslag på att förändra saker som är fel. Det är med framtidshopp, och kamplust, som Socialdemokratin en gång i tiden blev folkets parti. Inte för att man ansåg att Göran Perssons ekonomiska teorier nästan var en religion.

Såna diskussioner ser jag hellre här lokalt. För i ärlighetens namn tror jag ingen i Umeå röstar på ett gnällparti när det finns krafter mitt framför ögonen som säger ”här har vi lösningen”. Det är inte i Umeås DNA. Pessimister är helt enkelt inte trovärdiga.

Men för oss som har fog för optimism, som inte skyr en dust med finansen eller kapitalet. Och som för våra ögon ser en välfinansierad välfärd, en stark investeringsbudget  och ett Umeå om 10-20-30 år som fortsätter ligga i bräschen för nationens framtid. Vi har framtiden för oss. Det kommer bli tufft. Men det kommer gå.

Framtiden tillhör de modiga.

4 kommentarer

Fakta och myt i debatten om dagbarnvårdare

Av , , 2 kommentarer 1

Debatten om dagbarnvårdare (folkspråk: dagmammor) pågår för fullt. Oppositionen påstår att S vill ta bort formen som helhet, trots att detta bara skulle försvåra för förskolorna vars arbetsmiljö för och grundskolenämnden försöker förbättra. Det påstås också att Rödåsel skall läggas ned, även fast man i underlaget klart kan läsa att Rödåsel kommer behålla sina dagbarnvårdare då inga andra alternativ finns.

Det är en snårig debatt.

Men det som kanske upprör mig mest i detta är hur fakta och underlag springs runt när flera ledamöter från C men även L påstår att detta är en landsbygd/stad fråga.
Bland annat har Anders Norqvist gått ut i SVT Västerbotten och sagt

”– Ju längre ut vi kommer från centrum ju mindre underlag finns för att ha fyra dagbarnvårdare inom ett område (…) säger Anders Norqvist (L).”

Detta överensstämmer inte med tjänstemännens underlag.

I underlaget framgår det att de områden som har sämst förutsättningar är bland annat Centrum/Öst på stan, Tavelsjö och Innertavle.  Även Rödbäck har vissa utmaningar men inte av samma dignitet.

Men det framgår också att Hörnefors, Hissjö, Kasamark/Yttersjö samt Ersboda i dagsläget inte har samma sorts utmaningar gällande bemanning, arbetsmiljö och lokaler. De passerar mer eller mindre utan anmärkningar.

Således är det en splittrad bild som långt ifrån kan tolkas så enkelt som att dagbarnvårdare drabbas i pereferin men går bra i centrum.

Det är helt enkelt felaktigt att som oppositionen gör nu att försöka göra en politisk berättelse om detta som en konflikt som rör stad och land. Det överensstämmer inte med den aktuella utredningen och de faktiska alternativen för beslut. Skulle Anders Norqvists tes ovan stämma, så skulle knappast Centrum/Öst på stan vara en av de geografiska områden som tas upp som ett område med stora utmaningar. Och Hörnefors knappast gå igenom utredningen utan en enda anmärkning mer eller mindre.

Jag vill slutligen vara noggrann att påpeka att jag hoppas denna fråga löser sig på bästa sätt för att garantera fortsatt dagbarnvårdare i kommunen och har förhoppningar om att det går att lösa smidigt. Även om jag inte sitter i För och grundskolenämnden som hanterar frågan anser jag att det är viktigt att de politiska representanterna i Umeå förstår att man inte har något på att vinna genom att konstruera politiska berättelser som inte bygger på fakta eller korrekt underlag. Vi har alla rätt till våra olika åsikter i frågan och att debattera den. I övrigt så är jag verkligen ingen expert på detaljer inom skolverksamhet, men det är här berör inte bara frågan som sådan, utan politiska klimatet i Umeå som helhet.

2 kommentarer

Bad, cykelvägar, ljudnivåer och annat

Av , , Bli först att kommentera 1

Mycket händer just nu i den lokala politiken.

  • Det finns ett tjänsteförslag som går ut på att lägga ned kommundelarnas utomhusbad, för att finansiera Navet. Det är värt att notera att detta alltså är ett förslag som tjänstemännen lagt, nämnden har ej tagit ett politiskt beslut ännu. Socialdemokraterna i Obbola har varit tydliga med att de vill behålla badet. En inställning som Holmsunds Socialdemokratiska Förening delar.
  • Frågan om cykelväg till Holmsund lyfts idag av Peder (L). I sak hurvida kommunen kommer kämpa för en cykelbana i nästa länstransportplan. Svaret från oss i (S) är att kommunen kommer kämpa för det inför nästa plan som kommer tas 2022 och att Holmsunds Socialdemokratiska Förening är tydlig i sin åsikt att Holmsund måste knytas närmare Umeå.
  • Det är många diskussioner om ljudnivåer och bulleranalyser just nu. De ställer inte bara till det för privata entrepenörer som vill bygga hus (Mer om det kommer Hans Lindberg gå in på imorgon i VK och VF) till hur Sjöstaden, försenad av miljöanalyser och annat, kommer påverkas av ljudnivåerna från den nya hamnen och fabriken. Här får man minnas delvis att processerna som sker inte ägs av kommunen utan av statliga myndigheter som Trafikverket och delvis att kommunen är väldigt tydligt med några saker a) att det ska byggas fler bostäder i Holmsund b) att alla miljö, buller och andra analyser skall ske korrekt och väl underbyggda c) att kommunen gör sitt bästa i förhandlingar med de statliga myndigheterna. Det kanske inte märks så mycket. Men kommunens inställning bör vara glasklar. Holmsund ska utvecklas. (Något annat har Umeå inte råd med)
  • Vill man diskutera mer om just ljudnivåer och annat så rekommenderar jag alla att gå på informationsmötet om Hamnprojektet Onsdagen den 6/11 18.30 i Storsjöskolans matsal. Där kommer representanter från kommunens bolag vara på plats och kan ge – delsvar – på de många frågor som finns just nu. Där framträder också med all tydlighet hur kommunen arbetar aktivt för att utveckla kommunen genom våra gemensamma bolag.
  • Rörande sjöstaden så bör det påpekas att den ihopsatta Samverkansgruppen har fortsatt dialog med Danielsson och Timo och gör sitt bästa för att föra fram idéer, förslag och frågor till projektet. Just nu finns en frustration över hur segt projektet går framåt, men samtidigt är de införstådda i att såna här projekt får förseningar. Vi får se vars det landar i slutändan men det skall stå klart att processerna om buller, miljö m.m. inte kan omkringgås. Ett litet fel skjuter fram projektet ytterligare genom överklagandeprocesser. Precis därför måste saker också få ta tid. Även om det är frustrerande.
Bli först att kommentera

Därför kommer moderaternas strategi misslyckas

Av , , Bli först att kommentera 4

Ingen kan väl ha missat debatten på debatterna om västangårdsskolan så kallade ”skolstrejk” som moderaterna satte igång. Ja till och med i Kreml lär de pratat om det.  Nu ska de tydligen ha öppet möte med Hanif Bali, en av internets mest kända influencers (se: folk som ägnar för mycket tid framför sina telefoner och att bete sig som 16 åriga punkare).

Och ingen har väl heller missat diskussionen om förskolan, där M begick harakiri på förra kommunfullmäktige.

Ja ingen har väl överhuvudtaget missat moderaterna nya giv att ge sig in i samma envisa kulturstrid som många andra partier befunnit sig i länge.

Jag måste säga att alla som vill, bör ta ut Umeå kommunfullmäktiges dagordningar från ungefär 2 år tillbaka. Det ger en bra bild över hur pass urspårad den politiska debatten blivit. För mycket handlar om narrativa frågor längst ”kulturkampen” mellan GAL (Grön alternativ liberal) och TAN (Traditionell auktoritär nationalistisk). Det är helt absurt hur mycket ekonomisk och för att vara rak på sak, riktig, politik har fått stå tillbaka. Den enda ”riktiga” kampen var den om heltid. Resten är som en karbonkopia på Twitter.

Bidragande till denna debattmiljö har både partier till vänster och höger varit, men idag ska vi prata just om de här ”nya moderaterna” i Umeå.
Det råder ingen hemlighet att Umeå länge gäckat högern som ett starkt fäste för vänstern.

Min tolkning av vad som skett de senaste åren är att umeåhögern genom att börja bete sig som en kulturhöger tror sig ha chansen att – äntligen – putta undan ”umeåvänstern”. Så de satte sig ned, kollade på omvärlden, och skapade sig en strategi att göra sig av med det som Petter Nilsson (SD) kallar det ”kommunistiska socialistiska kulturmarxistiska” Umeå.

Men de har gjort en felaktig analys.

Jag ska berätta varför.

Det är väldigt enkelt.

För att deras strategi ska fungera så måste folk besvara elden. Anklagelser om islamism ska helst besvaras av stora tal om mångkultur och islam som ”fredens religion”. Anklagelser om terrorism ska svaras på med drypande tal om pacifism. Tal om lag och ordning skall svaras på av någon form av ”alla människor är goda” karaktär som förklarar att polisen är ond och patriarkal. Helst ska det skjutas tillbaka anklagelser om sexism, rasism, kolonialism och gud vet vad på dem. Helst av någon långhårig smått ovårdad företrädare med näven i skyn, röd i ansiktet av upphetsning och med avhandlingen från Humfak under armen för att förklara läget.

Visst. Miljöpartiet fångar betet. Vänstern likaså. De rusar i väg för att ta ”the good fight”. Säkert lika mycket av PR mässiga skäl som att i vissa fall helt enkelt vara en rörelse född helt och hållet för en sådan idealistisk världsbild. Med viss humor kan man väl skrocka om att de behöver en yttre fiende för att klara av sig själva också för den delen.

Men det är inte dom som är den stora kolossen i Umeås vänster. Det är socialdemokraterna.

Och istället för någon form av emotionellt svar med heta utläggningar om världens orättvisa så kan ingen anklaga Umeås socialdemokrater för något annat än att svara med kyla, tålamod, ekonomisk politik, lagar, regler, förordningar. Fakta.

Publiken kastar såklart popcornen i väggen. Tråååkigt. Men å andra sidan handlar politik inte om att vara en månatlig cirkus för medborgarna (oavsett vad andra partier må tro om saken)

Ågren vill ta fighten med en studentvänster som sedan 1989 flyttat från stan. Högern vill ha den idealistiska striden. De vill ha plakatpolitiken. Och förinta sin motståndare när de angriper dem.  Istället står det 25 åriga gråsossar (i benämningen att de är sossar med inspiration före 1980 – Umeå får anses även inom SAP stå till vänster) och läxar upp honom om hur skollagen och friskolesystemet fungerar. Iskallt.

Så länge som svaret på högerns provokationsbeteende är och förblir disciplinerat, kyligt och professionellt så kommer de få finna sig i att umeå är och förblir rött. Inte minst beror detta på att lokala SAP präglas av ett parti som framförallt står kvar i den ekonomiska politiken som första prioritet som bas. Det är också en garanti för det socialdemokratiska partiet att lokalt ha kvar legitimitet bland sina gräsrötter, inte minst fackliga, för att bibehålla makten. Umeås sossar är helt enkelt de sorts sossar som skapas av generationer av maktinnehav och en hel del uppfriskande interna ideologiska debatter. Såna sossar flyttar man inte lätt. Ideologiska målen vägs alltid mot de praktiska. Men de har en kompass.

Det är också värt att notera när SAP, inte, stått kvar vid fördelningsfrågorna som sin bas för sin verksamhet – så har det också gått åt helvete. Smart nog överlät man det till MP och V istället. För att reda ut disciplinen internt.

Men partier bildas av olika saker. Moderaterna bildades ursprungligen som en rörelse kritisk mot demokrati och rösträtten. Socialdemokraterna för att ta den ekonomiska makten i samhället. Idag har moderaterna en intern opposition som handlar om hur nära SD de ska vara. SAPs största interna opposition handlar om hur man ska reformera finanspolitiska ramverket.

Sedan finns det gott om andra partier till vänster som kan ge sig in i otaliga bakhåll som kulturhögern lägger upp – eller ja bakhåll och bakhåll – en av premisserna är nämligen att båda bara ska skrika på varandra och sedan känna sig som segrare (följdaktigen att den andra är dum i huvudet) och på så sätt driva vidare polariseringen. Men det är just detta som får system att falla, och högern vet det, det är därför de använder sig av det. För det är inte dom som styr. Det är så dom tar makten, genom att hålla på så här. Att locka ned sossarna till deras nivå och sedan grisa runt tills ingen kan tro på något längre. Det har funkat på hundratals ställen i Sverige.

Dörren till makten vaktas dock alltjämt av socialdemokraterna. Men med bra vakthållning ska vi nog kunna kamma hem några generationer till av en rimlig politik. Allt handlar om nivån av kompetens, disciplin och att stå fast vid den ekonomiska kampen som överordnad allt.

Det intressanta i att ha en sådant fast hållning i denna storm av affektpolitik är ju också att både en och annan från högern helt enkelt inser det orimliga i dagens politiska klimat och istället för att anordna öppna möten med Hanif Bali (säkert för att locka fram någon motdemonstration) tar en kaffe med den lokala sossen för att beklaga sig över hur dum i huvudet högern blivit.

 

 

 

Bli först att kommentera

För- och grundskolemöte i Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 0

Ikväll hade Holmsunds S-förening öppet möte med för och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten.

På plats kom framförallt (fd) personal, anställda och fackligt aktiva samt styrelsen för S i Holmsund för att diskutera aktuella frågor och framtiden för grundskolan och förskolan i Holmsund. Tyvärr kom inte så många föräldrar men å andra sidan blev det en samverkan mellan politiska och fackliga krafter och ett kvalificerat resonemang om olika utmaningar och möjligheter.

Med sig hem tog Moa bland annat frågan om snöröjning vid skolorna i vinter och hur man på olika sätt kan jobba för en bättre arbetsmiljö. Inte minst diskuterades frågan om vikariepool med fast anställda och hur Holmsunds organisation kan stärkas ytterligare även om den generellt tack vare fd kommundelsnämnden är mycket god.

Till oss meddelande hon bland annat att lövö förskola kommer öppnas de kommande åren och rustas upp samt delgav hos prognoserna (försiktigt inräknat sjöstaden från 2026 och framåt) samt delgav oss ungefär hur Holmsund ligger till i kommunen. Till största del klarar vår kommundel av skolan mycket bra. Och alla som är aktiva på för och grundskolan. Inte minst de deltagande. Har många skäl att vara stolta. Ur historiskt perspektiv har Holmsund gjort en enorm resa från tex sent 90-tal tills idag.

Däremot fick styrelsen med sig både från fackligt och politiskt håll att engagemanget för föräldrarna i skolan måste ökas. Inte minst för att Holmsunds samverkan mellan föräldrar och anställda alltid varit en styrka – känt över hela riket. Idag sviktar dock intresset för skolfrågorna bland medborgarna därvidlag uppmanar vi alla att gå på föräldramöten, svara på enkäter, ställa frågor och öka engagemanget för era barns skolgång.

 

71859787_770646156709248_5512429411602792448_n

 

Nästa möte kommer med största sannolikhet arrangeras i början av November vara en informationsträff om utbyggnaden av Hamnen. Inte minst hur den + ny färja + fler boende kommer påverka trafiksituationen.

Bli först att kommentera

Bosse Ringholms paramilitära träningsläger

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår diskuterades vinster i välfärden i Umeå Kommunfullmäktige. Eller ja, Moderaterna ville prata om extremism i förskolan, vilket såklart sitter naturligt ihop med ämnet som sådant. Att tro något annat vore bara dumt. Interpellationen som sådan kunnat komma från Vänsterpartiet lika gärna. Utifrån alla betraktare såg det alltså ut som ett eminent självmål, helt uppspelad och satt i krysset hos sin egen riksdagsgrupp från umeåmoderaternas sida. Det var fascinerande hur logiken hela tiden trasslade ihop sig för de borgerliga. Man kan ju inte prata om bristerna i friskolesystemet, utan att komma in på vinster i välfärden. Det hela skedde helt klart med vissa inslag av humor.

Bäst i det gebitet var Peter Vigren (S) som påminde åhörarna om hur SSU för några år sedan lanserade en friskola med Bosse Ringholm som rektor på ett av landets arbetarrörelsedrivna folkhögskolor.

Schemat skulle bara innehålla arbetarrörelsens historia, ekonomisk materialism och marxism.

Skolan fick avslag i första instans. Inte för innehållet. Utan för att det saknades idrott på schemat.

Följdaktigen la SSU in en timmas marschträning i veckan.

Vips. Så hade SSU skapat en friskola. Godkänd i alla instanser på kommunal nivå. Borgerligt stöd och allt.

Nog drog även Ågren på smilgroparna när Peter Vigren påminde honom om hur orimligt vinster i välfärden och friskolesystemet är med dylika manövrar. Själv hade jag svårt att hålla mig för skratt, och jag var inte ensam. En ypperligt smart aktion av SSU att anmärka.

Givetvis skall inte skolor drivas på det sättet. Skolor ska följa skolplanen och våra gemensamt fattade beslut och värderingar. Alla skolor.

För att vi ska kunna implementera dessa värderingar finns ingen annan lösning än hårdare reglering av friskolesystemet, och att religiösa friskolor förbjuds. Skolans resurser skall inte gå till annat än till barnen och skolverksamheten. Skolan ska inte vara en fri marknad. Det är faktiskt inte svårare än så.

Som bonus så slipper ju dessutom moderaterna marxistiska träningsläger ledda av Bosse Ringholm.

(Fotnot: Peter var inte helt hundra på om det var Bosse eller inte, nån toppsosse var det i alla fall. Skolinspektionen skall ha upplöst beslutet när hysset uppdagades)

Bli först att kommentera

Det här om cykelbanor

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag behandlas en motion om cykelbana mellan innertavle och täfteå. Intressant fallstudie för alla som är intresserad av en GC-bana till Holmsund.

Vad som framgår i debatten är att alla partier (nästan) är för fler cykelbanor men sen varierar det hur man ska göra. Det flesta är dock eniga i att det är i regionen och Trafikverket är de som måste agera i frågan (regionen är parten för transportplanen). Bland annat talade C, L och V för banan (vi i S är för också men vi är ju majoriteten och således talar genom kommunstyrelsens förslag – något alla utom C och MP står bakom). C och MP hade ett eget förslag att passa på nu att bygga cykelbanan. En inte helt osympatisk åsikt precis. Således kan man sammanfatta en stor majoritet för cykelbanor i närområdet. Majoriteten står bakom utbyggda cykelbanor från Umeå till kommundelar.  Svaret från kommunfullmäktige blev därför att motionen anses besvarad då kommunen, och dess partier, måste agera mot Trafikverket och sina partier i landstingsfullmäktige för att nå framgångar

Däremot

Var SD det enda parti som yrkade avslag på motionen. Vilket kan vara värt att ta med sig.

Personligen kan jag anse att det finns goda möjligheter till en GC bana till Holmsund, och andra samhällen. Det behöver ju inte vara Asfalt eller belysning i ett första skede, varför inte grusväg och en proklamation om att detta är en sommarväg tills vi kan uppdatera den i ett framtida skede när vi också kan mäta belastning m.m.

Bli först att kommentera