Kategori: Okategoriserade

Öppna Förskolan är kvar

Av , , Bli först att kommentera 2

Det har varit, och är, ganska hektiska dagar nu när många vill avsluta olika ärenden inför semestertiderna. Ändå tänkte jag stanna upp en liten stund.
Igår blev det klart att Öppna Förskolan i Holmsund (och de andra i omlandet) blir kvar. Privatiseringen av personlig assistents förhindrades också, och fältgruppen räddades. Detta gjordes genom ett förslag framlagt av S+MPs ledamöter som fick majoriteten med sig mot tjänstemännens förslag. Hela uttalandet finns att läsa här om ni har Facebook.

Antalet timmar som nämndens ordförande, Andreas Lundgren, kämpat med detta går nog inte att förstå för en vanlig dödlig. Jag tycker alla bör särskilt läsa delen om det statliga systemfelet i uttalandet ovan. Det är också mycket glädjande att politiken börjar bli mer och mer transparent och att S-grupper i olika nämnder släpper uttalanden som detta om sin verksamhet. Politiken måste synas mer, inte mindre.

Från S-föreningens sida så har vi jobbat med frågan om Öppna Förskolan parallellt med den namninsamling som skett och som mobiliserat hundratals föräldrar. Vi tog ställning tidigt och på så sätt så gavs det gott med tid för att samla in olika argument och föra många olika samtal i samhället, både med föräldrar, anställda och andra som har inblick i verksamheten. Som ordförande har jag och Andreas suttit ned och diskuterat frågan, men jag har också lyft frågan med Janet Ågren (kommunalråd) och andra politiker i Umeå. Holmsund S har agerat och vi har under den här tiden nåtts av många positiva signaler från lokalsamhället, men också andra politiker.

Idag kan jag därför känna att vi alla bör vara stolta för en god insats för att ge Öppna Förskolorna en ny chans.

Men det är ingen enkel verksamhet sett till dess finansiering. Öppna Förskolorna passar inte in under IFNs mycket lagbundna verksamhet och prioriteringsordningar, även om Öppna Förskolorna kan och verkar i dess andemening. Det vore rimligare t.ex. om Öppna Förskolorna stod närmare reel skolverksamhet. Samtidigt samverkar Öppna Förskolan – särskilt i Holmsunds fall med familjecentralen – i mycket hög grad med landstinget. Det är många olika kockar sett till den praktiska verksamheten. Det finns därför stora möjligheter att på olika sätt försöka utveckla verksamheten. Gärna till stabilare ekonomiska grund då hotet om nedläggning är återkommande. Det är precis detta som utredningen bör kolla på. Ska verkligen Öppna Förskolorna ligga under IFNs verksamhetsområde?

Det är det som diskussionerna nu bör rikta in sig på. Hur kan man utveckla verksamheten så den också kan behållas i det längre loppet?

Men för stunden så kan en stor mängd föräldrar i Obbola och Holmsund andas ut. Ingen är gladare för det än mig själv som i både min roll som pappa och som tvillingförälder fått oerhört mycket hjälp och avlastning av öppna förskolan. Jag har själv sett det mervärde deras arbete innebär.

S-föreningen vill också rikta sitt tack till alla de hundratals föräldrar som engagerat sig i frågan. Ert engagemang betyder någonting i alla de samtal man haft. Obbola och Holmsund sticker ut från hela kommunen i sin täthet av barnfamiljer. Att denna del av kommunen skulle få nedskärningar mot barn och föräldraverksamhet är självklart helt orimligt. Jag litar på att ni fortsatt också håller ett vaksamt öga på vad som sker inom politiken. Även om det tar emot, man drunknar ju inte i tid och ork att engagera sig, så gör ni en stor insats. Jag hoppas några av er också kanske vill engagera er i ett politiskt parti och få påverka även kring förhandlingsborden. Vi behöver fler aktiva holmsundare i politiken.

Slutligen så noterar jag att Kommunal Umeå såg mitt inlägg i senaste Kommunfullmäktige som kvalitetshöjande och tydligt om hur arbetet med heltidsinförandet ska fortsätta och nu sprider ett inlägg om hur de ser på de olika partiernas och politikernas utspel. Mycket glädjande att fackföreningarna börjar recensera lokalpolitiken, inte en dag för tidigt. Det märks med all tydlighet att de behövs för att höja kvaliteten. Och, tack så mycket. Jag hoppas å min sida ni gillar 6Fs rapport lönebildning i en ny tid som berör era medlemmar extremt mycket.

Jag vill också lämna en kort notis om att frågan om en busshållplats på Holmen sakta går framåt. S-föreningen har antagit sitt fulla stöd en hållplats och senast för några dagar sedan pratade jag med en av de engagerade boende där ute som också gav mig nummer till aktuell handläggare på Trafikverket. Efter dagens förhandlingar så tar jag nog och ringer honom.

Sen tar jag midsommar. Och det hoppas jag alla ni andra gör också!

Bli först att kommentera

Dagen efter budgetdebatten

Av , , Bli först att kommentera 1

Några korta notiser kring mitt eget inlägg samt dagen som helhet.

Noterbart för allmänheten bör vara
- Bara ett parti anser det rimligt med skattesänkningar, moderaterna. Liberalerna gjorde en tydlig markering mot M som uppskattas. Majoriteten av partierna står för en oförändrad skatt i detta kärva ekonomiska läge. Det är rimligt.
- SD kom inte fram med egen budget. De röstade på APs budget med skattehöjningar. En röst på SD är alltså en röst på AP.
- Vs budgetkalkyl kritiserades med rätta för att skriva upp kraftintäkterna för mycket och inte minst att man inte kan dra pensionspengar från KS kontot hur som helst. Men det är ju lite av vänsterpartistisk tradition.
- KD, M och AP samt SD gav sig in, med stor detaljrikedom, i hur kommunens anställda ska arbeta inom ramen för införandet av heltid i kommunen. Kring detta kretsade mitt inlägg. Självklart avgör inte kommunfullmäktige egenhändigt denna fråga. Det regleras i HÖK16, Huvudöverenskommelsen, mellan SKL och Kommunal. De s.k. Parterna. Att KF i Umeå undergräver parternas överenskommelse skulle vara undergrävande av huvudöverenskommelsen och delar av förslagen som kom upp ser vem som helst är avtalsbrott. HÖK16 sträcker sig till 2021 och stipulerar också hur man på lokal nivå kan jobba med frågan. På hemsidan heltid.nu kan man följa, parternas, arbete i frågan. Kommunfullmäktige beslutade också med stor majoritet att fortsätta med heltidsinförandet enligt avtal.
- Mitt anförande i övrigt pekade på att detta innebär på inget sätt att förringa problem både historisk och idag med detta införande. Eller att budgeten överhuvudtaget är en enkel sak att ta utan konsekvenser för våra anställda och medborgare. Handbromsen kommer kännas. Men bästa balansen sett till helheten står S för. Detta blev också kommunfullmäktiges uppfattning.
- Jag ägnade mycket tid i går med att samtala med kommunals demonstranter (där jag också överlämnade 6Fs rapport om jämlikare lönebildning till deras ordförande). Jag delar fullt ut synen att detta innebär massa problem. Halleluljahförsäljare gör jag mig dålig som. Men det är upp till parterna att lösa, inte till ledamöter i KF att rota runt i. Men både kommunal och vi står bakom en ”Hållbar heltid”. Inte en paus, inte en revidering, inte att riva upp ambitionen om heltid. Vi följer avtalet mellan SKL och Kommunal. De som vill riva eller bryta avtalet, gör det inte. Och detta kommer säkert noteras även från SKLs håll som redan idag placerar Umeå på plats #61 bland Sveriges kommuner för att kunna erbjuda sin personal heltid. Var sak har sin plats och att försöka införa t.ex. 75% tjänster som norm (SD) visar med all tydlighet att kommunpolitiker ska låta arbetmarknadens parter lösa saker mellan varandra och är ett gott argument som något till varför vi har den modell vi har där parlament ska hålla sig borta från relationen mellan arbete och kapital.

Några få korta. Jag lär få återkomma i frågan. Nu ska ju – alla – ha sina möten så jag måste rusa igen.

Bli först att kommentera

Investeringar i Holmsund, en kort rapport om framtiden

Av , , 2 kommentarer 1

Idag tog tjänstledigt två timmar för att sätta mig ned med Janet Ågren (sosse, kommunalråd som jag hoppas ni vet) samt ordföranden för Tekniska Nämnden, obbolabon Lena Karlsson Engman (S).

På dagordningen låg förslaget till investeringsbudgeten från socialdemokraterna och miljöpartiet. Jag gick till mötet med viss oro. Investeringsplanen för kommunen har reviderats ett antal gånger och då det är här som ”nödbromsen” kickar in ordentligt i de kommande besparingarna så ville jag försäkra mig över att ha någorlunda koll över vad som kommer ske i Holmsund under resten av planperioden (2020-2023). Vi som parti har stora ambitioner för Holmsund och jag vill vara säker på att inte sitta med en lokal svekdebatt.

Som ordförande för en geografisk förening inom Socialdemokratin är det, tror jag, en begäran som är lite annorlunda. Men å andra sidan så vill jag ju driva föreningen också lite annorlunda. Men jag ville försäkra mig över att Holmsund inte helt plötsligt stod med tillbakadragna investeringar eller drastiska beslut likt det som nu sker inom en annan del av kommunbudgeten (Öppna Förskolan), och i synnerhet att detta skulle ske utan någon större lokal kännedom kring det hela. Jag ville helt enkelt gå igenom saker som gator och parker, vägar, skolor, renoveringar, fastigheter med mera. Det är ju där som de riktigt stora pengarna, och således besparingarna, sker. ”Inga problem! jag bokar in ett möte!” var direkt svaret till min stora glädje.

Jag kommer idag inte gå igenom några som helst detaljer offentligt. Delvis är det vi diskuterat ett förslag till en investeringsbudget, som kommer bestämmas av fullmäktige på måndag. Delvis är det ointressant för läsaren med allt för stor detaljrikedom. Det öppnar också upp för missförstånd om man är ovan att läsa budgetmaterial. Delvis finns det också saker som kan förändras i den vardagliga driften efter budgeten är tagen. Och framförallt så måste man alltid ha med sig diskussionen kring en budget för att förstå den rätt. Men, jag har fått en dragning och fått gå igenom objekten. Och oavsett vilken budget det nu blir, så kommer jag gå igenom dem igen framöver för att ge en återrapport till er läsare.

Och det jag, kan, säga är att såklart så kommer Holmsund, likt hela kommunen, känna av att investeringsbudgeten krymper betydligt om detta förslag går igenom. Inom den allmänna potten eller vad man ska kalla det. Självklart är det så (och det är alla partier eniga om). Men det jag också kan säga är att jag gått igenom objekt för objekt och kan ej notera något i dagsläget som är överdrivet dramatiskt. I vissa fall skjuter man fram saker till slutet av perioden, att takten slås av något. I några få fall så lyfts saker ur budgeten helt och hållet (alltså en besparing) men ingenting vad jag minns som jag kan identifiera som ett djupgående problem på kortare sikt. Allt återkommer i sådant fall 2024 istället (nästa planperiod). Överlag verkar de tagit kommundelarna i beaktande. Överraskande många saker är helt enkelt orört och kommer genomföras under perioden till min glädje. Så slutsatsen är att det här  är ingenting som vi inte kan ta igen, som man säger.  Och i jämförelse med mycket annat, och då i synnerhet välfärdsnämnderna, lindrigt. Överlag så är socialdemokraternas förslag till investeringsbudget för Holmsunds del, efter förutsättningarna under perioden, okej. Det är en sladd med bilen men det är inte en frontalkrock, vilket däremot generella skattesänkningar skulle skapa.

Sedan tidigare så har jag skrivit att i fallet med de stora projekten i Holmsund, så ligger det antingen på privata sektorn (t.ex. Danielssons skärgårdsstad) eller på de kommunala bolagen (främst INAB) och de har en helt annan ekonomisk situation än den kommunala förvaltningen. Om det inte rent utav är statliga pengar, t.ex. Trafikverket. Och berörs ej således. Riktlinjen för att bygga ett framtida Holmsund där infrastrukturen läggs som ett första steg, står helt enkelt kvar. Det är viktigt att man kan skilja på dessa pengapåsar. Då många frågat mig om saker senaste tiden som helt enkelt är finansierat från andra kapitalflöden än kommunbudgeten. Ni kan vara trygga i att t.ex. Hamnen fortsätter byggas om (vilket i sin tur lyfter bort hela järnvägsproblemen i centrum och skapar ny mark etc. Ja ni kan det där nu). Det har inte med det här att göra.

Och som vi alla vet, så innebär denna infrastruktur också inkomster som är nödvändiga i framtiden. Så vi slipper det här, igen, om 10-20 år.

På mötet framförde jag också bland annat att man bör se över vissa lekplatser i Holmsund för att fortsätta kunna göra investeringar av mindre ekonomisk betydelse – lämpliga för perioden som kommer – men med stor genomslagskraft för de boende (här lyfte jag särskilt fram lekplatsen i efter centralgatan, en eftersatt lekplats många anmärkte på under föreningsdagen) . Vi hade också en diskussion, igen, om Öppna Förskolan. Den här gången lyfte jag perspektivet att det har en god geografi sett till hur Holmsund kan komma se ut om 10-20 år och att man måste tänka långsiktigt i frågan. Det blir ju en centrumanläggning med flera tusen boende omkring sig inom några hundra meter om de privata bostadsbyggarna kommer igång. Vi hade också konstruktiva samtal om möjliga andra lösningar i frågan som jag dock inte tänker springa före i och skriva om här. Jag står dock kvar i att jag tycker den ska vara kvar. Att den ska utvecklas kan jag dock köpa, om det leder till, att den är kvar.

Men åter till budgeten. I stort sett så tycker jag socialdemokraternas förslag duger, om än jag inte är nöjd, för Holmsunds del. Man vill ju alltid mer än budgetramar tillåter, och gärna så fort som möjligt också. Men det tillhör ju sakens natur. Man vill ju samhällets bästa. Och vill tacka för ett gott möte.

Det stora problemet kvarstår dock och det är att budgeten som helhet kommer fortsätta ta stryk, även nästa år, så länge som staten snålar på de generella statsbidragen samtidigt som byggbonus och annat dras in och Umeå blir största nettoinbetalaren i kommunala utjämningssystemet – samtidigt – som staten också kastar över kostnader på kommunen, främst inom socialtjänsten.

Detta sker samtidigt som 400 miljarder skickas för att betala en statsskuld som inom 140 dagar når skuldankaret, golvet, källarnivån, end of the line. (Alltså nästan per definition: då betalar vi av en statsskuld som inte finns i princip, vilket många nationalekonomer också säger). De pengarna hade kunnat säkra upp för många kommuner att överhuvudtaget slippa vrida, vända, bända och slita med sina budgetar. Inte minst i just en sån här investeringsbudget. Där mycket samverkar just med nationella intressen, som bostadsförsörjning och infrastruktur. Vilket i sin tur frigjort pengar till välfärdsnämnderna. Det är ju också en jättediskussion med massa parametrar, men det duger inte att säga att det går bra för Sverige samtidigt som kommunerna skär ned. Det går inte. Partier som pratar så tappar med rätta förtroendet bland folk.

Fortsätter den situationen, det helt uppenbart riggade spelet, så är det som att sitta i en bil utan bromsar överhuvudtaget.

Vi får se på hur det blir på måndag när budgeten ska tas helt enkelt. Men återigen: överlag bra parerat inom just denna budget.

2 kommentarer

Sista rycket för insamling kring öppna förskolan

Av , , 1 kommentar 2

Den 19:e tar IFN beslutet om Öppna Förskolans framtid i Holmsund. Sedan en vecka tillbaka går det en namninsamling som ska skickas in med en skrivelse inför mötet. Vill ni stödja namninsamlingen så kan ni skriva under den här.

I dagens lokal TV uppmärksammades också öppna förskolans öde och det kan ses här.

Samtidigt har nämndens ordförande Andreas Lundgren reagerat kraftigt över hur storpolitiken nu slår till mot sveriges kommuner och vill se socialdemokratin lämna regeringsöverenskommelsen om detta fortsätter. Detta kan läsas här.

Slutligen vill jag ytterligare påpeka vikten av Öppna förskolan och göra ett varnande finger, att ta bort öppna förskolan som idag skapar navet i ett familjecentrum där kommunen och landstingen samarbetar mycket väl med varandra (detta stärks av samtal med personal både i Holmsund och andra jag pratat med) kan på sikt bli mycket dyrare. Öppna Förskolan i Holmsund är effektiv just för att verksamheten kan samordnas på ett effektivt sätt, både ur ekonomisk och verksamhetssynpunkt.

Sedan ska vi såklart lägga till de sociala effekterna öppna förskolan har i samhället för barn och föräldrar (som också sparar pengar på sikt med god integration m.m.) samt vikten av att välfärd skall vara tillgänglig över hela kommunen, och att jämförelser med ”utsatta” områden faller då delar av Holmsund har exakt samma nivå av socioekonomiska nivåer.

Hjälp till att rädda förskolan. Skriv under!

1 kommentar

Nationaldagen borde firas i samhället

Av , , Bli först att kommentera 2

B6049447-E1DA-4950-BCB5-A36F1E84724A

 

Sveriges nationaldag firas officiellt med påmpa och ståt. De flesta av oss har dock en lite mer folklig approach till det hela. De flesta av oss vet nämligen att det är midsommardagen som är de facto nationaldag. Och att kungar och drottningar är tämligen ointressanta. Patriotismen syns nog mer i nyttjandet av allemansrätten när vi plockar bär och svamp och hur vi manngrant åker ut i skogen på vår lediga tid för att besöka länsstyrelsens naturreservat, vandra i fjällen eller bara gå en promenad med hunden. Man kan väl konstatera att alltjämt slår svenska hjärtat mest för vår identifikation med vår djur och natur, än med vår statsmakt. Inget fel i det, Stockholm ligger långt borta. Vi älskar vårt land ändå.

Alltjämt är Sverige något att fira, det kan jag hålla med om. Och nu när vi har vår nationaldag så ekar det otroligt tyst ute på Himmelska Fridens Torg. Det är synd. Det är en ledig dag.

Och då slår det mig när ungarna springer runt på ”apberget” och hur jag ser torget fyllas upp av våra barnfamiljer att här är det något som saknas. Något att göra på samhället en dag när vi alla är lediga och firar in sommarens första dagar.

Då minns jag i bakskallen en organisation och en dag som var mycket stor och populär förr i tiden – Barnens Dag.

Det var en dag när man som samhälle lyfta fram barnens rättigheter och fyllde dagarna med olika aktiviteter och roliga saker för barnen. Själva organisationen i sig kom till för att även de fattigaste i vårat land skulle kunna få sin röst hörd och sin fritid fylld med aktiviteter. Ur dessa dagar kommer bland annat kollorörelsen fram och fortfarande idag finns det utanför Umeå, i Tavelsjö, en Barnens Dag förening. Det är en av de folkrörelser som byggde Sverige men som likt mycket annat, idag är avskaffat till förmån för skärmtiden.

Men tänk er Himmelska Fridens Torg, eller storsjöparken, fylld med olika organisationer och händelser för de allra yngsta. Tänk er att organisationer som öppna förskolan (ta i trä att ni får vara kvar!), unga örnar, BRIS, scouterna, sportföreningarna med mera samlas och ha en dag för alla barn här i vårat samhälle. Och där vi vuxna skulle kunna hitta nya föreningar att engagera barnen i, nya föräldrar att lära känna och inte minst skulle det i sin tur – på sikt – kanske leda till kolloverksamheter till stöd för alla de som är ensamstående och andra nyttiga, praktiska, saker både för barn och vuxna. En dag där storsjöskolan kan presentera vad de har på gång och där organisationerna som kan hjälpa till med läxläsning presenterar sig. Allt inramat av hoppborgar, vattenlekar m.m.

Det tycker jag skulle vara en alldeles strålande Nationaldag och ett bra firande av vårat samhälle och våra gemensamma ungar som kommer ta över efter oss. Ja, det finns väl inget bättre sätt?

I övrigt så är jag ju också en vurmare för lokalhistoria och kulturhistoria så nog skulle jag gärna se en riktig hembygdsförening bildas här ute någon gång. De skulle också kunna bidra med en mer aktiv och intressant nationaldag. Och stärkande för den lokala identiteten.

Eller så kan man ju bara ta fram grillen på gården också, det går ju bra, men det känns som att en Barnens Dag hade passat hand i handske i Holmsund— där vi nästan allihopa är barnfamiljer.

För ärligt talat är ju Nationaldagen ännu mer krystad än arbetarrörelsens första maj. Det är en dag som måste fyllas med innehåll för att det ska ha något värde. Om Palme känns trött för de flesta, hur känner man sig inte för Gustav Vasa? Och än så länge, och intressant nog så är forskningen mer eller mindre enig, så är det vi ”svenskar mitt i livet” som minst tar tillvara denna dag. För det är ju mer eller mindre en fabricerad dag så sent som på 2000-talet (förut var det ju svenska flaggans dag).  Men ja, å andra sidan går vi ju runt och väntar på midsommar istället. En dag för alla tjattingar hade varit på sin plats igen helt enkelt.

Om föreningar och medborgare vill, så kanske vi får se detta också. Det är ni som äger frågan.

Bli först att kommentera

Skriv på för att rädda Öppna Förskolan

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är väldigt mycket som händer just nu i sken över att budgeten ska tas och effekterna av statliga styrningen (inga generella statsbidrag i praktiken) får effekt. Som jag skrivit om tidigare slår detta hårt mot alla välfärdsnämnder. Nödbromsen dras i kommunen, vilket alla partier är eniga om, och nu kommer känningarna.

Jag har själv ägnat en hel del tid senaste dagarna att prata med folk och fick även ett möte med Andreas Lundgren för att i ett tidigt skede reda ut vad som håller på att hända och vad vi faktiskt konkret, kan, göra. Tjänstemännens förslag rörande socialtjänsten är inte upp till mig att prioritera vars och hur kniven ska skära, men jag reagerade som många andra kring förslaget att lägga ned Holmsunds öppna förskola.

Det har skett förut, 2016, men lyckades räddas kvar. Nu ser det mörkare ut. Men. Det finns fortfarande små chanser kvar. Lundgren lovade att kolla över tjänstemannaförslaget som nu ligger noggrant och en sak som han skickade med mig var att jag skulle försöka sammanställa en lista med hårda argument som han kan ta med sig i sitt arbete Inför deras nämndbeslut den 19:e.

De nätverk av föräldrar, boende och medborgare som nu samlar sig får gärna hjälpa mig i detta!

En av sakerna man göra är skriva under följande namninsamling:
https://www.skrivunder.com/radda_oppna_forskolan_i_holmsundobbola

Andra saker man kan göra är såklart att maila in sin åsikt. Med rationella, sakliga, argument – eller förslag på lösningar.

Det är värt att notera att Lundgren, som mycket väl vet av effekterna av allt detta, bör ändå respekteras. Han är tydlig I anledningarna till varför det blivit såhär och riktar sin kritik rätt.  Folk ska inte stå och skrika på honom. Staten övervältrar honom med kostnader samtidigt som de strypt pengarna. Och i debatterna om välfärd vs centrala investeringar har han alltid slagits för sin nämnds ekonomi. I sken i att socialtjänsten nu i princip vill lägga ned allt som inte är bundet av lag så hoppas jag att folk fortsatt respekterar honom som person. För det här rör inte bara Öppna Förskolorna, det rör lika mycket Umeå Fältgrupp och de som jobbar mot droger m.m. Andreas Lundgren har, utan att överdriva, Umeås i särklass jobbigaste jobb. Att besluta vilka av många svaga grupper som ska få känna på statens yxa.

Några tankar kring öppna förskolan ur privat synvinkel
- Jag är tvillingförälder. Det har varit ovärderligt för oss med den ”extra arbetskraften” som ÖF utgjorde de första åren.
- De har direkt utvecklat mig till en bättre pappa och hjälpt mig komma i kontakt med olika stödfunktioner för att t.ex. Hantera rollen som nybliven pappa. Jag har också fått sitta där och prata föräldraskapet med andra föräldrar utan att det varit konstigt. (En annan tvillingpappa i Holmsund ”Hängde på låset varje dag” för att klara av sin roll. Jag kan nog gissa att det finns ett hundratal såna historier)
- Mina barn har alltid varit välkomna, en promenad bort med vagnen, när man känner att det är ”för mycket” hemma.
- Det ligger centralt placerat med kontakter med vad man nu kan behöva. BVC. Läkare. Psykologer. Om man måste smita förbi apoteket. Konsum. Det är alltså smart planerat, även om lokalerna kunde varit bättre.
- Det är ett av få ställen i Holmsund där det sker riktig integration mellan svenska och utländska föräldrar och barn. Evas insatser för de fattigaste familjerna i samhället ska vi inte heller glömma. Flera gånger har det skett insamlingar och annat i öppna förskolans grupper.
- Det är i särklass en av de tydligaste flaggskeppen för välfärd, till alla, i Obbola och Holmsund. En nedläggning av detta centraliserar inte bara allt, ännu mer, till Umeå utan gör ytterligare att man måste vara ”utsatt” på något sätt för att ta del av välfärden.
- Men om det är nivån av ”utsatthet” som ska avgöra Öppna Förskolans öde så är det anmärkningsvärt att nu kastas isåfall b.l.a. västra Holmsund och solskenet under bussen, områden med samma ekonomiska förutsättningar och inkomstspridning som i de områden där Öppna Förskolan skall få finnas kvar. Vad är argumentet här?
- Det är orealistiskt att tro att småbarnsföräldrar skulle ta sig till Umeå för att delta i öppna förskolans verksamhet framöver. Politiker tror alltid att vi ska åka in till Umeå för saker och ting. Så funkar inte livet med småbarn. Man prioriterar. Aqua Arena före Navet. Och försvinner saker och ting, så inte gör man extra ansträngningar i ett liv som småbarnsförälder som definieras av just ansträngningar. Särskilt till okända boendeområden.
- Folk ska kunna leva och bo även i framtidens Holmsund. I sken av att vi vill se orten växa så är det såklart helt vansinnigt att välfärdsprojekten drivs på reträtten.
Det finns säkert mer att säga om allt det här. Jag fortsätter svara på frågor på chatten och så vidare men jag hoppas alla håller god ton, oavsett hur allt det här slutar. Jag ska försöka sammanställa en lista med goda argument till nämndens ordförande tills dess. Jag hoppas ni andra också försöker komma med konstruktiva och kreativa förslag, och driver opinion i frågan.

Samtidigt i en annan del av Sverige vill jag påpeka att vi betalar av 4 500 kr i sekunden av en av EU områdets lägsta statsskulder samt att RUT bidraget fördubblades igår. ..

Ja ni kan ju själv lista ut vad som finansierar vad här.

Bli först att kommentera

I skenet av en blänkande yxa

Av , , 2 kommentarer 13

Jag har tidigare beskrivit läget i kommunsverige men har anledning att återkomma till detta igen. Men för att beskriva situationen så kan man hålla sig kortfattat till några punkter,

1) Statsbidragen är i princip avskaffade, och om de finns så är de riktade. Landet styrs av ett hopkok av politiska ideologier som inte överensstämmer med den budget, servettskiss, som är lagd. För att tala klarspråk är pengarna strypta, ”riktiga” statsbidrag betalas inte ut längre till kommunerna. Det parlamentariska politiska läget är låst. Som finanspolitiken.

2) ”Det går bra för Sverige” är en slogan man hör från centralmakten, det avser statskassans finanser i rådande högkonjuktur  Det gäller inte för kommunerna. För kapitalflödet, är låst.

3) Prioriterade området för statskassan är i dags dato att betala av en av världens minsta statsskulder (400 miljarder under året har gått till detta)

4) Centralmakten, Staten, överskjuter kostnader på kommunal nivå I ett flertal olika rör. Inte minst socialtjänsten. LSS är ett område som borde vara enligt all logik ett statligt område, detta hanterar kommunerna idag.

5) SKL aviserar om höjd kommunalskatt i hela landet om ekonomin ska gå ihop (kommuner är bundna att följa ”budget i balans”). För Umeås del skulle det landa på samma nivå som i Dorotea. Kommunala skatten är platt och drabbar de fattigaste värst. Om man inte får in inkomster från annat håll, som statsbidrag.

6) Produktionen i landet är alltjämt ökande, pengar finns, men det avspeglar sig bland annat i att vi som är en av världens rikaste länder nu samlar miljardärer på hög samtidigt som kommunal verksamhet tvingas skära ned i område efter område. Nuvarande regering har en fortsatt snedfördelade fördelningsprofil och är bunden att inte kunna göra något åt situationen genom överenskommelsen med C och L. Miljardärer betalar lika mycket i kommunal skatt som en fattigpensionär. Det klirrar gott i kassan. Men det spelar ingen roll för folks uppfattning om hur samhället står till.

7) Lösningen på detta riggade system är enligt vissa politiska krafter att sänka skatten. Hur detta skall skapa mer välfärd står fortfarande obesvarat. Samtidigt ser vi kommuner som Danderyd där man sålt av mark för att få ihop budgeten i åratal nu är så skuldsatta så de till sist faktiskt måste erkänna löpande inkomster, skatt, till sin budget. Det fanns ingen magisk pengakran i skyn bara för att man har Sveriges lägsta skatter och tättbefolkat med höginkomsttagare. Det står klart att om det här ska fungera, så måste staten (Alltså vi allihopa) ta sitt ansvar.

8) Det är värt att notera att IMF och OECD riktar hård kritik om vad som händer i Sverige just nu. Sverige klättrar i all rankning som finns genom skenande klassklyftor.  Det är också värt att notera att åsikten om att man inte kan betala av en statsskuld i all evighet delas av många krafter både vänster och höger i politiken.

9) Kommunala utjämningssystemet har goda intentioner men gör t.ex. Umeå till näst högsta nettoinbetalare i landet. I praktiken skjuter staten i från sig ansvaret för att Umeå ska bära upp Norrlands omfördelningsprofil. VIlket såklart undergräver kommunala ekonomin.  Här är det också värt att notera att den s.k. Byggbonusen nu är utspelad.

10) Allt det här kommer slå ut på den kommunala budgeten som kommer. Oavsett vad som beslutas i den. Yxan går över landet. Yxan kommer gå över Holmsund. Det här är ingen lek, folk kommer känna av detta i sina hem. I detta inlägg kommer jag inte spekulera något i detaljer rörande denna.

11) I det här läget är det ohållbart att mumla på om att ”ta ansvar”. Kommuner över hela landet går på sina knän, vänder på varje sten, skär i varenda budget, kolla över varenda kostnad. Alla tar sitt ansvar. Det i sig ger inte heller någon magisk pengakran. De kommer inte klara det här budgetåret. Och nästa budgetår måste de ta fram yxan igen. Och så kommer det fortsätta. Så länge som spelet är riggat. Maskinen kommer mala på tills staten och centralmakten stimulerar kommunal ekonomi Igen och det finns en finanspolitisk plan för landet. För om det finns någon sådan idag, så är den ytterst oklar i folkmedvetandet.

12) Det kommer inte duga med konferenser, toppmöten, politiker som träffar varandra lite nu och då och att bocka och buga för direktiv från stockholm. Vi måste ta ansvar för svensk ekonomi. Investeringar måste på plats, välfärden måste säkras, samhället måste rulla på. Annat kan vi ta alla fina ord och bara slänga dem i papperskorgen direkt.

13) Folk måste höja rösten. Yxan kan gå över en skalp i taget och då kommer folk inte reagera. Men om folk förstår att det här är ett kösystem, om inte du nu, så nästa år, så kanske något händer. Alla sitter i samma båt. Våra barn, äldre, funktionshindrade står längst fram I skottlinjen. Reagera för fan.

Påbörja diskussionen. Det här handlar om samhällets sociala och ekonomiska hållbarhet. Och om att förbereda oss för långkonjuktur. Kom ihåg att allt det här händer nu när vi har högkonjuktur.

Ska vi satsa på samhället eller ska vi fortsätta med jobbskatteavdrag och gnälla på förskolan, socialtjänsten, hemtjänsten samtidigt? Eller ska vi hjälpas åt, och ge våra barn den framtid de förtjänar.

Det är allvar. Ni kommer känna av det. Höj er röst.

Halvera klassklyftorna – inte statsskulden

2 kommentarer

En busshållplats på holmen är en vettig idé

Av , , Bli först att kommentera 1

D7542FEA-3FC6-4186-8E11-7A988EB1DDB9

De senaste månaderna har en fråga börjat diskuteras mer och mer. Det var i ett samtal med Margareta Rönngren som jag först fick information om ärendet och jag har sedan dess också kommit i kontakt med boende i frågan och andra instanser som kan vara av intresse.

Det handlar kortfattat om att de boende på Holmen (”Holma”) blivit fler och fler. I dagsläget går till och med skolskjutsar från Holmen. Samtidigt så finns det både utkiksplats och en Kolerakyrkogård som är av allmänt intresse för kommunens medborgare att besöka. Ändå finns det idag ingen busshållplats på ön. Trots att det dessutom finns både med gott om plats för att kunna ordna detta – och att länstrafiken redan idag passerar med åtminstone två turer vilket skulle skapa regelbunden trafik.

Bristen på kollektivtrafik är självklart störande för de boende. Det är dessutom ur miljöaspekt ganska dumt. Vidare är det ekonomiskt korkat då skolskjutsar är dyrare än bussar. Slutligen så används inte Obbola och Holmsunds attraktionskraft korrekt. Holmen skulle mycket väl kunna bli en bra attraktion för småbarnsfamiljer som vill ta en liten promenad i ett skogsområde och med utblick över deltat och umeå ta en kopp chocklad. Det skulle vara en till nod i att utveckla Ume Älvdal.

För egen del rekommenderar jag starkt att se solnedgången från utkiksplatsen. Den observante har nog sett mig gå runt med hunden där lit en och då också.

Som jag förstår läget just nu så delas denna ambition av Margareta Rönngren. Det jag har fått till mig är att ansvaret nu ligger på Trafikverket att godkänna detta. Därför ber jag er ödmjukast att ge ert stöd om ni tycker denna idé är vettig genom att höra av er till dem och be dem rappa på samt tydligt ställa er bakom idén I de rör ni känner att ni kan påverka igenom – i allt från samtal med kommunen, partier, insändare eller dylikt. För all del, kontakta också Trafikverket. Många beslut som berör Holmsund ligger just nu där borta. Och varje höjd Holmsundsröst är ett lika gott argument som något annat i en förhandling för de politiker och tjänstemän som jobbar med olika frågor.

På bordet för egen del ligger just nu ett stöduttalande till de boende som förhandlar om frågan på S-föreningens dagordning som jag kommer be styrelsen anta nästa möte. Vi har också i sken av att frågan växer, aviserat om att ha ett möte om kollektivtrafiken efter semestern, ja och då är det ju en hel del andra frågor också som ni förstår, men här är en av dem.

Förövrigt kan jag tycka att monumentet som står på Holmen gott kan flyttas på om det nu krävs men det är så gott om plats där vid parkeringen på Holmen så jag tror inte det blir några problem att anlägga en busshållplats där. Det handlar bara om vilja.

Bli först att kommentera

Kommunernas kris ger reformisterna rätt

Av , , Bli först att kommentera 1

Över hela landet så sker en utveckling som är ödesdiger för landets landsting och kommuner. SKL går så långt som att avisera för kraftiga skattehöjningar på 13 öre, över hela landet, för att klara situationen. I hundratals kommunfullmäktige och tusentals nämnder så gnisslar man tänderna, bråkar med varandra och svär. Detta framkommer tydligt med alla som är aktiva i kommunpolitiken eller läser denna rapport.

Men även med en sådan höjning, lokalt till exempel att kommunen tvingas höja skatten till Doroteas nivå, så framkommer det tydligt att de flesta kommuner ändå måste hantera kraftiga så kallade besparingar/effektiviseringar (låt oss kalla det för vad det är: nedskärningar) för att klara av de lagkrav som finns på en s.k. ”Budget i balans”. Kort och gott: Kommuner får inte gå med underskott.

Det står klart att skatten som verktyg helt enkelt är otillräcklig. Och kan inte ge nödvändiga utrymmet för investeringar och reformer för ett trevligt framtida samhälle. Med skyhöga skatter så skulle man som högst kanske reda upp några till krispunkter i budgetar som blöder överallt.

Och man bör komma ihåg också att kommunalskatten är platt. Kronorna på hundringen drabbar lika hårt fattigpensionären som Balticgruppens VD. I grunden är alltså kommunskatten orättvis.

Samtidigt ställer verkligheten krav på ökade investeringar, kompetensförsörjning och fler händer ute i välfärden. Det är en ohållbar situation.

Alla kommuner i landet står med samma fråga: Hur ökar vi intäkterna?

Varför sker detta då? Vad är det som spökar?

1. Staten skjuter över kostnader på kommunen. Inte minst inom Individ och Familjenämndens områden. Oavsett anslag som vi inom kommunen helt enkelt ger denna nämnd så landar notan mer och mer kommunens område. Eller om man ska förenkla det. Staten undergräver kommunernas förmåga till välfärd för de fattigaste. Om detta vittnar Andreas Lundgren om tydligt på sin blogg.

2. Statsbidragen har minskat avsevärt med det nya parlamentariska lägret. I Norge, ett relativt jämförelsebart land, så är både skattesystemet delvis mer progressivt delvis har betydligt större statsbidrag för att stimulera hela landet.

Och så kan vi fortsätta. Prioriterad nationella finanspolitiska mål är till exempel att betala av en statsskuld som är bland världens minsta. Något som sverige också fått en utskällning om av både OECD, IMF och FN som dålig ekonomisk politik – eller rent utsagt oansvarigt. Det är häpnadsväckande att nationella nivån i Sverige, av samtliga partier i dags dato, inte lyssnar på organisationer som i alla andra vanliga fall varit ledande i finanspolitiska strategier.

Och det är nästan farsartat att politiska partier på kommunal nivå spelar dumma i att de inte förstår detta. Alla bör veta vid det här laget att spelet just nu är riggat.

Det enda man kan göra som är hedersvärt är isåfall debatten om vars man ska skära ned.

Det duger inte som en hållbar politik. Det är inte det som politiker ska hålla på med . Det tror jag alla kan hålla med om.

Finanspolitiska ramverket står som en skugga över hela debatten. Samtidigt som statskassan aviserar att ”Det går bra för Sverige” så sitter kommunerna med osthyvlar, yxor redo att kasta sig över välfärden för att nå ”Budget i balans”.

I grunden undergrävs alltså relationen mellan stat och kommun. Det är historiskt sett kanske den kraftigaste processen som funnits för större konflikter och slitningar. I en samtid där alla internationella mätningar pekar på ett land med skenande klassklyftor.

Nu är jag helt övertygad om att kommunerna gör sitt för att påverka centralmakten. Det är säkert jättemånga olika konferenser om det här. Men det räcker inte. För att få en förändring måste inte bara politiken inom SAP ändras, utan medborgarna i landet måste förstå och skapa opinion kring detta. Pengarna finns helt enkelt. Vi har råd. Folket måste ut på gatorna. Kommuner ska inte stå mot varandra, och liksom i nämnderna slåss om smulor, ska de inte tvingas slåss med varandra.

Det som behövs är en mer konstruktiv debatt i om hur samverkan mellan kommunerna kan stärkas, och hur vi förändrar kommunernas finanser i grunden.

För den här situationen är såklart ohållbart. Det är självklart vansinnigt att statskassan betalar av en statsskuld som är irrelevant låg. En strategi som till och med de största organisationerna med finansiellt ansvar reagerar över. Ja till och med PM Nilsson håller med. Det är noterbart alltså att det tydligt ”vänsterprojektet” Reformisterna idag har stöd över hela politiska skalan.

För det är ganska enkelt.

Går det bra för Sverige så ska det också gå bra för de organ som faktiskt, gör Sverige. Landstingen och kommunerna.

Därför är reformisternas program mycket intressant. Och vad allt pekar på just nu så kommer verkligheten ge dem rätt. Sedan finns det både ett och annat där som måste prövas, diskuteras och förändras på. Men i dagsläget hittar jag inga andra med några som helst visioner, eller ambitioner, för att reda upp situationen. Idag är det enda som hörs mummel om skattehöjningar. Det duger inte.  Därför är deras program också intressant för er som inte är socialdemokrater.

Det är allvar nu.

Bli först att kommentera

Nödvändigt upprop om föreningshus!

Av , , 4 kommentarer 2

Följande information sprids i samhället just nu. Jag kommenterar nedan men först kan ni ju ta och läsa:

ALLMÄNT UPPROP TILL ALLA FÖRENINGAR I HOLMSUND

Nu är det bråttom att agera för ett gemensamt föreningshus/samlingslokal i Holmsund. Därför måste alla föreningar gå sammanför att visa på behovet av en gemensam lokal!
Vi har länge påtalat detta behov för kommunen och bett dem om att ge oss en möjlighet att ordna en lämplig lokal för ändamålet, men vi har hitills inte fått någon respons.

Vi föreslår nu att kommunen skyndsamt köper tillbaka SANDVIKSTEATERN! Den anrika samlingslokalen är djupt saknad av Holmsundsborna.
INTRESSERADE FÖRENINGAR KOM TILL SPF´S MONTER PÅ SKÄRGÅRDSDAGEN.
HIMMELSKA FRIDENS TORG LÖRDAG DEN 25 MAJ
och anmäl ert intresse för aktionen där
eller mejla lennart.olund@gmail.com eller ring 073-2307165
SPF skärgården och Lionsclub Holmsund Obbola
Några snabba spaningar på detta är
1) Även om jag är osäker på att anrika Sandviksteatern är en rimlig investering eller lokal för ändamålet så tycker jag att det är ett fullt rimligt krav att det måste till ett föreningshus i Holmsund som kan erbjuda kök, servering och andra ytor som idagsläget inte finns tillgängligt. Frågan om vilken lokal som lämpar sig mest överlämnar jag helt till experterna och de intresserade. Jag vill bara flagga så man inte ”bygger in” framtida renoveringskostnader och så vidare I ett tidigt skede. Det sagt så vet jag inte vilka renoveringar som gjorts på Sandviksteatern de senaste åren!

2) Det är mycket sunt och bra att föreningarna börjar ena sig och närma sig varandra. Det är den enda framkomliga vägen i mitt tycke. Kommunen står inför hårda prioriteringar, som politiken alltid gör, och därför behöver de lokala krafterna enas inte bara för att föra opinion utan också för att stärka sin egna ekonomiska bas så deta inte blir ett projekt som hänger fast sig vid politikens väl och ve. Stabil ekonomi, god ekonomisk hushållning och tydliga styrelsedirektiv kommer vara A och O om detta ska gå igenom. Först då kommer också kommunen kunna, bidra, med vissa saker. Bygg Först hemma, blanda sen in kommunen. I ett läge kommer denna grupp säkert också behöva organisera fler i lokalsamhället, få fler medlemmar, och få fler föreningar på tåget. Då tycker jag att folk borde sluta upp bakom dem. Bara tillsammans kommer Holmsunds föreningsliv ha starka nypor nog! Det är också här värt att notera att som jag uppfattar det så var också PRO ute i ett tidigt skede. Även folk från dartklubben vet jag står bakom idén. Jag har också noterat att folk från Kulturklubben och Kulturföreningen tagit upp frågan förr. Det är grunderna för en, mycket, stark lokalorganisation i Holmsund framöver.

3) Hela holmsund har nytta av ett riktigt föreningshus. Som jag tidigare redovisat har vi i Socialdemokratiska Föreningnen i Holmsund antagit på vårt årsmöte en skrivelse som ställer sig helt och fullt bakom kraven på ett nytt Folkets Hus (eller liknande) eftersom vi ser dessa behov Bland väldigt många i samhället. Det ger också förutsättningarna för fler föreningar att bildas och en möteslokal för tematiska nätverk och annat som bildas i loksamhället. Samtidigt hör vi också hur kyrkan är allt mer bokad och att q-ben också fylls upp samt inte täcker behoven som behövs. I det framtida holmsund som vi kämpar varje vecka för, avspeglat inte minst i centrumupprustning och fler boende i samhället, så kommer detta vara en absolut nödvändighet för att bibehålla ett aktivt, attraktivt och levande civilsamhälle.

Det är därför mycket glädjande att föreningarna nu påbörjar sitt arbete. Jag har ingen annan uppfattning än att idagsläget står hela Holmsund bakom dem. Min uppmaning är att alla intresserade pratar med dem den 25/5 på torget. Jag kan också tycka att de borde börja ställa krav på politikerna hur de ser på frågan. Alltså politikerna inne i stan det vill säga, för lokalt hör jag ingen avvikande åsikt än den som framfört av oss i S och i de andra partierna som vi träffar i Samverkansgruppen här i Holmsund.

4 kommentarer