Ingrid i Bellvik

Akutvårdsgruppens arbete.

Av , , Bli först att kommentera 3

 Jag har i omgångar skrivit till Robert Ylipää som är Verksamhetschef för Akutvården i vårt område och bett att få veta mera om den grupp landstinget utsett att arbeta med akutsjukvården i Inlandet. Han har svarat, men oftast hänvisat till Primärvården och andra. Denna gången hänvisade han på fråga 1 och 2 till Marie Rodling Wahlström och fråga 3 till Jonas Rastad. Detta var mitt brev.

Hej.
 
1. Givetvis har Du rätt att inte lämna ut arbetsgruppens protokoll eftersom det tydligen klassas som arbetsmaterial. Återkommer när gruppen har arbetat färdigt och det är offentlig handling. 
 
2. Gruppens direktiv måste väl ha givits av landstingsstyrelsen och finnas protokollfört. Har Du någon speciell anledning att inte hänvisa till något protokoll/paragraf/datum och inte offentliggöra ddessa? Vilket lagrum stöder Du i så fall detta på? 
 
3. Jag undrar vilket skäl det finns att inte offentliggöra namnen på de personer som sitter med i den gruppen Du leder, där ni arbetar med att utveckla och planera akutsjukvården i Inlandet. Vi vill gärna ha dessa namn för att kunna vidarebefordra fakta, som kan vara av intresse för Ert pågående arbete.
Om Du inte anser att gruppens ledamöter skall offentliggöras undrar jag vilket lagrum du stöder detta på. 
 
Med vänlig hälsning från Ingrid Oscarsson, Bellvik, 2,5 mil från Dorotea, 7,5 mil från Vilhelmina och Åsele, 17,5 mil från Lycksele och 25 mil från Umeå.
 

Bli först att kommentera

Borga, Klimpfjäll, Kittelfjäll, Tärna/Hemavan, Ammarnäs…

Av , , Bli först att kommentera 3

Mail till Peter Olofsson (s) landstingsråd i Västerbotten – Umeå.

När Doroteaupproret var i Umeå fick Du frågan om hur allt skall hanteras med säkerhet, akutvård och ambulans i fjällbyarna, nu när sportloven gör att de fylls av Stockholmare och kustbor. (Stockholm nu vecka 9) Då fick Doroteaborna svaret att det var redan ordnat med förstärkningar.

Nu vill vi veta vad Du menade. Ingen förstärkning har noterats – på sjukstugan i Dorotea eller i Borgafjäll. Ansvarig sjuksköterska har inte hört någonting från varken Dig eller någon tjänsteman. Borgaborna stod alldeles frågande när vi frågade dem vari förstärkningen bestod.

 Var finns det förstärkningar och vad består de av?

 Tacksam för svar snarast.

 Ingrid Oscarsson, Bellvik, 2,5 mil från Dorotea, 5,5 mil från Åsele och Vilhelmina, 17, 5 mil från Lycksele och 25 mil från Umeå.

 PS. Vill Du vara snäll och fråga Jonas Rastad vad han menade när han efter frågan om hur Katastrofgruppen (sjukvårdsgruppen) i Dorotea kommun skall kunna fungera med den nya organisationen, svarade: – Det blir nog svårt att ordna.

SÅ KOM SVARET. Mycket snabbt. Men det blev ingen kommentar omkring mitt PS…

Hej
Jag känner inte igen något av dom uttalanden som du påstår att jag skulle ha sagt.

MVH Peter Olofsson

 

 

Bli först att kommentera

Verksamhetschef Akutsjukvården i Västerbotten

Av , , 3 kommentarer 8

Fler frågor som behöver förklaras. Alltså skrev jag åter till Ylipää och bad honom kommentera mina frågor. Det som är understruket är de svar jag fick 22 februari.

Hej igen från Dorotea.

Några förtydliganden om mina förfrågningar. Skulle vilja ha svar på följande:

 

1.Var kan jag hitta de protokoll som skrevs av gruppen

Skickat frågan vidare.

Du satt i som arbetade med sjukvården i inlandet?

Nej det gjorde jag inte. 

 Vill ha en lista på de som verkade i den.

Skickat frågan vidare.

 

   Nej, jag menade inte alls bara Dorotea och Åsele. Jag bad Dig svara om Din grupps arbetsdirektiv och protokoll.

 Ser fram emot att få se dem.

Skickat frågan vidare.

 

2. Arbetade inte Din grupp med konsekvensbeskrivningen som grund för förändringsarbete och planering?

    Var hittar jag den? Om inte Ni gjorde det ber jag om ett svar på varför?

Vi arbetade med konsekvensbeskrivningar under hela arbetet, detta arbete skedde både från akutsjukvården samt från primärvårdens sida.

Gällande risk och konsekvensanalys för det beslut som fattades så får jag be dig vända dig till Kerstin Lagervall

    Om Du fortfarande hänvisar mig till primärvården måste jag be att få namn på någon att tala med.

 

3. När det gäller akutbilen.

    Vad ligger i "införande"? Vilka poster?

    Vad kostar bilen? Vad kostar personalen?

Budget för akutbil cirka 2,36 miljoner

 

4. Vad var kostnaden för ambulansen i Åsele år 2011?

cirka 3,4 miljoner

 

Även dessa svar behöver jag för att ge invånarna i våra kommuner relevant information. Jag lägger ut Dina svar på min VK-blogg.

 

Tack från

 Ingrid Oscarsson, Bellvik, 2,5 mil från Dorotea, 7,5 mil frånVilhelmina och Åsele, 17,5 mil från Lycksele och 25 mil från Umeå.

 När jag är i stugan i Borgafjäll, 10 mil till Dorotea, 15,5 mil till Vilhelmina och Åsele, 25 mil till Lycksele och 32 mil till Umeå.

 

 Idag kom så svaren på vad han menade med att han skickat vidare. Det innebar att han inte vill lämna ut arbetsgruppens anteckningar/protokoll, och det har han rätt att vägra. Så länge gruppens arbete inte är avslutat och den är just en arbetsgrupp, så är inte det skrivna ofentligt, men…

Det finns en annan infallsvinkel. Varför offentliggör man inte namnen i den grupp som arbetar med akutsjukvården i Inlandet? och varför får vi inte tillgång till direktiven gruppen hade/har?

 

Jag skriver till honom igen!!!

 

 

3 kommentarer

Mera stöd! Underbart brev!

Av , , Bli först att kommentera 5

Två bloggar idag! Läs denna och nästa! Olika innehåll verkligen…

Mitt på dagen idag kom ett mail till mig. Jag läste och tårarna rann. Tack, ni människor med hjärta och empati. Om det nu skulle vara så att tidningarna inte sätter in Era ord, så skall vi se till att det kommer fram till folk att Ni stöder människorna i Inlandet. 

Insändare till Västerbottens Kurir (VK) och Västerbottens Folkblad (VF) och Norran

”Jag orkar inte resa till Umeå för en behandling eller en undersökning en gång till – hellre dör jag.” Kvinnan som yttrade det här dog några veckor senare. Alternativet hade varit att vara redo kl.4.00 på morgonen, åka sjuktransport i 5 till 6 timmar (eftersom bilen ska plocka upp fler resenärer här och där), genomgå jobbiga undersökningar på sjukhuset och om möjligt åka hem samma kväll.

Det är redan tufft att vara sjuk och bo i Västerbottens inland eller i fjällen med de långa avstånd vi har, även om det inte är akut. En fungerande ambulans och akutvård så nära som möjligt är direkt livsavgörande. Dagligen konfronteras vi präster och diakoner i Södra Lappland med befolkningens berättelser, oro och lidande pga långa avstånd och långa väntetider inom vården. När det blir besparingar och centraliseringar i en organisation som landstinget drabbas alltid de svagaste först. Detta är en tydlig utveckling som vi kan iaktta. Att till exempel dra in på akutplatser och ambulanser som just nu i Dorotea och Åsele, Sorsele och Malå, sparar kanske pengar, men skapar stor otrygghet, kväver optimismen och lusten att leva och bo i en hel region.
 

Här bor nämligen en befolkning som kämpar inte bara för överlevnad utan också för en framtid. Gruvnäringen och turistsektorn växer. Invandrare från Europa flyttar hit och etablerar sig. Indragning på grundläggande infrastruktur som bra och trygg ambulans och akutsjukvård motverkar direkt alla ansträngningar som görs av kommuner, privata näringsidkare, och ideella föreningar och omöjliggör ett levande Västerbottens inland.

Vi, Svenska kyrkans präster och diakoner i Södra Lappland uppmanar landstingsledningen att i sin prioritering behålla fokus på människornas bästa och på helheten – ett levande Västerbotten för alla.Vi stödjer Doroteaupproret och instämmer i deras motto: gör om – gör rätt – för människorna i Västerbottens inland och fjäll och för hela länets skull.

 Präster och Diakoner i Svenska kyrkan i

Lycksele församling

Malå församling

Dorotea-Risbäck församling

Tärna församling

Stensele-Vilhelmina pastorat

Sorsele församling

Åsele-Fredrika församling

 

 

Bli först att kommentera

Katastrofberedskap

Av , , 1 kommentar 10

Idag handlar det om katastrofer. – Man skall vänta det bästa, men vara beredd på det värsta, sa min kloka pappa. Det är det detta handlar om.

Den grupp som kallas sjukvårdsgrupp, skall finnas vid varje vårdcentral/skukstuga och tala om hur allt skall fungera vid en stor olycka. Den som är ansvarig tjänsteman heter Noomi Jonsson. Jag har haft kontakt med henne i två omgångar och hon är trevlig och försöker svara på mina frågor. Men eftersom jag inte är så kunnig inom detta område (visste inte ens att det fanns för fem veckor sedan…) så får det bli frågor och följdfrågor tills jag fattar!

Mina nya frågor är

Till Noomi Jonsson
 
Hej i Umeå. Här snöar och blåser för det vilda och våren verkar ännu mycket långt borta.
Jag återkommer, som Du sa att jag fick, med en del fler frågor.
 
1. Var kan jag hitta (få tag på) den plan Du talar om som varje sjukstuga skall ha, för hur sjukvårdsgruppen skall ta sig till olyckan och larmlistan, mm? Vill gärna ha Dorotea och Åsele.
 
2. Om det händer en olycka i Borgafjäll en helg - var tar man sjuksköterskorna ifrån? Var kommer läkaren ifrån? Vem hämtar läkaren? (Ambulansen kan inte flyga pga dåligt väder)?  Vart för man de skadade?
 
3. En sträcka på 12 mil! – från Strömsund på Jämtland och till Vilhelmina i Västerbotten, längs europaväg 45, har ingen akutvård/ sjukstuga med akutpersonal på kvällar och helger. Där är mycket bussar (Östersund – Gällivare och till Umeå) och mycket tung trafik i form av timmerbilar och långtradartrafik (mycket norrmän).
Hur har CKL resonerat omkring det i samband med nerdragningen av akutplatserna i Dorotea och av ambulansen i Åsele?
 
Räddningstjänsten är mycket oroad över situationen och kommer att tillskriva Dig i ärendet.
 
Peter Olofsson har blivit tillfrågad om hur beredskap inför sportloven i fjälltrakterna är ordnad. Han svarade att det är ordnat med förstärkt organisation. Stockholmarna fyller ju våra skidorter denna veckan. Väderprognosen säger mkt dåligt väder = ingen helikopter. Vad vet Du om det? Vem skall jag vända mig till för att få veta?
 
Tacksam för svar
Ingrid Oscarsson, Bellvik, 2,5 mil från Dorotea, 7,5 mil från Vilhelmina och Åsele, 17 mil från Lycksele och 25 mil från Umeå.

 

1 kommentar

Socialdemokratiska riksdagsmän…

Av , , 18 kommentarer 22

Nu tänker jag ta ett kliv högre. Nej det var fånigt sagt. De är ju BARA vanliga människor de också, dock sedda som litet klokare, kunnigare och ofta med mycket karisma och personlighet. De människor som fått förtroende att fatta mycket viktiga beslut för oss andra kräver jag mycket av. Egentligen tycker jag att personlighet och värderingar är viktigare än partipolitik. Fel parti men rätt människa känns bättre än rätt parti och fel människa! 

Nu har jag satt ihop ett brev om Doroteaupproret och vårt stora problem med att inte känna oss respekterade och få GOD VÅRD som vi enligt lag har rätt till. Denna gången skickar jag det till de socialdemokratiska och miljöparti riksdagsmännen i Socialutskottet personligen. Kan låta konstigt, men min tanke är att kanske några är raka, rejäla och empatiska människor, som kan hjälpa oss att tala om för S och Mp i Västerbottens Läns Landsting att de gör bort sig och att de där envisa Ockupanterna i Dorotea inte kommer att ge sig. De kommer istället att se till att det blir många färre röster i nästa val…

Så här skriver jag bland annat:

Du kanske inte har hört talas om Doroteaupproret. Därför vill jag berätta för Dig så att Du kan hjälpa oss. Jag vet att inte Ni politiker på riksplanet har möjlighet att praktiskt rycka in – men på ett mänskligt och etiskt plan hoppas jag att Du vågar ta ställning och hjälpa oss att påverka.

 

I slutet av november 2011 togs ett beslut i Landstingsstyrelsen i Västerbottens läns landsting, som förändrat vårt liv här i inlandet och fjälltrakterna. Liksom de flesta  vanliga invånare är jag dålig på att läsa protokoll från Landstingsstyrelsen, så när företagarna i Dorotea bjöd in till en träff med landstingsrådet Peter Olofsson på grund av akutvårdsreformen, förstod jag inte allvaret, men gick ändå dit. Vi var 190 personer, vilket är mycket i ett samhälle med ca 1500 invånare. Under kvällen gick det upp för mig att detta beslut, som socialdemokrater och miljöpartister tagit om hur nerdragningarna skall göras, kommer att resultera i både en mänsklig och en samhällskatastrof.

Vi var många som gick från mötet med en känsla av att vi ingenting är värda annat än när vi skall stå för service till turister från städerna.

 

Så beskriver jag hur S och Mp har tänkt sig att vi skall ha det i framtiden och så kommer

 

Geografilektion. Ni som bor i södra Sverige och aldrig har varit i närheten av Dorotea, Åsele, Vilhelmina och Lycksele måste få veta mera om vår hembygd för att förstå vår reaktion.

I den västra delen(ca tre mil från norska gränsen) ligger Sutme och Borgafjäll, turistorter med flera hotell, ett par hundra stugor och ca 40 åretruntboende plus en affär. Där kör man 13 – 10 mil till Dorotea genom fyra större byar. Från Dorotea är det 5 mil norrut till Vilhelmina och 5 mil österut till Åsele. Vi har 15 mil från Dorotea till Lycksele och 22 mil till Umeå.

Våra vägar går genom viltrika marker och eftersom vi ligger i fjällkanten ger vädret ofta trafikproblem både på marken och i luften.

 Och så fortsätter jag

Landstinget i Västerbottens län har i sin fina broschyr en kampanj. Strokekampanjen, där man skriver att varje minut är dyrbar!  Den är som ett hån för oss idag efter besparingsåtgärderna!!

Av 3 strokepatienter som kommer under vård efter ung 1,5 tim kan en ofta gå hem från sjukhuset efter 2-3 dagar och bli bra. 1 av 7 kommer att kunna bli bra om tiden utökas till 3 timmar och om det går 4,5 timmar är det bara 1 av 14.

Annars behövs ofta upp till 30 dagar på sjukhus (ca 360 000 kr) och en lång konvalesens, i värsta fall boende på långvård. När vi frågade landstingsrådet om detta sade han att det var så svårt att räkna på…

 Och så till akutplatserna på sjukstugan.

Akutvårdsplatserna på Dorotea sjukstuga har varit en stor trygghet för oss. Läkare och sjuksköterskor alla tider på dygnet har ingripit vid akuta tillstånd och räddat liv och kunnat hindra mycket lidande. Nu kommer den hjälpen att nås med minst en timmes fördröjning – i många fall mycket mer. Akutvårdsplatserna har också gjort att sjuka kunnat skickas hem från lasaretten tidigare och eftervården kunnat ske närmare hem och anhöriga på en billigare vårdplats.

 

Så avslutar jag

 

Allt detta har upprört människorna i Dorotea och Åsele, så att det bildats en Ockupationsgrupp, som från och med slutet på januari ockuperar sjukstugan i Dorotea. Våra rättmätiga krav är att vi får ha kvar sjukvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele.

Vi har fått sympatier och stöd av människor från hela Sverige! Det är otroligt vad stort detta har blivit. Alla våra lokala politiker står på folkets sida och kräver detsamma av Landstinget. Namnlistor i kommunen och på nätet visar ett massivt stöd och har överlämnats till Landstingsfullmäktige. Vid demonstrationen i Umeå vid Landstingsfullmäktiges sammanträde 14 februari uppmärksammades vår situation av Västerbottens TV, radio och alla tidningar i vår omgivning. Efter det har våra problem skrivits om i kvällspressen, i fackpress och journalister ringer ideligen för att få veta vad som händer.

På onsdag kommer Uppdrag Granskning att belysa vår situation och dagen efter är vi med i Debatt.

 

Jag vädjar till Dig att Du hjälper oss genom att uppmärksamma Ditt partis handlande i Västerbottens Läns Landsting och göra det Du kan för att vi skall få tillbaka vår trygghet och glädje i att kunna bo i en av de underbaraste bygder i världen – vår.

 

 

Tack för hjälpen och välkomna till Dorotea.

 

Ingrid Oscarsson, Bellvik, 2,5 mil från Dorotea, 7,5 mil från Vilhelmina och Åsele, 17,5 mil från Lycksele och 25 mil från Umeå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps. Jag bloggar i VK.se och kommer att lägga ut Ditt svar där, eftersom jag tycker att våra medborgare har rätt att veta vad deras förtroendevalda gör, hur de tänker och tycker. Titta gärna i bloggen på Doroteasidan och sök på Doroteaupproret, så får Du veta mera.

 

18 kommentarer

AMBULANSEN – VÅRA LIV!!!

Av , , 3 kommentarer 20

LÄS DET ULRICH HAR SKRIVIT!!!

Angående så kallade "akubil" Åsele
Jag ser behovet att tydliggöra än en gång angående fakta "akutbil" och/eller den bilen som finns i Åsele:
- en riktig akutbil är ett utryckningsfordon (med blåljus, märkt och lackad som en ambulans) som har mycket höga krav från transportstyrelsen att bli godkänd som ett utryckningsfordon. Endast fordon som är tillverkade med ändamål "utryckningsfordon" blir godkända! Att få ombyggda bilar godkända är nästan omöjlig!
- en riktig akutbil är bemannad antingen med
1. personal: ambulanssjukvårdare eller ambulanssjuksköterska
2. personal: anestesi/IVA-sjuksköterska
eller kombinationen
1. personal: ambulanssjuksköterska
2. personal: akutläkare
- en riktig akutbil kan jämföras med "en ambulans UTAN bår" vilket innebär att man varken kan/ska lasta en patient i bilen och framför allt EJ kan transportera en patient
Jag har jobbat i 8 år på en riktig akutbil och vet vad jag pratar om.

- den så kallade "akutbilen" i Åsele är en vanlig personbil som dessutom saknar samtliga lastsäkringsanordningar som är ett högt krav för att säkerställa att den dels tunga utrustningen inte kan bli en fara för både personalen i bilen och andra trafikanter. För i bilen befintliga syrgastuber gäller extra höga krav för dess placeringar och lastsäkringar. En löst liggande syrgastub innebär explosionsrisk!!!
- den så kallade "akutbilen" måste följa samtliga trafikregler och hastighetsbegränsningar! Dessutom är den än så länge bemannad med endast en ambulanssjuksköterska och där utöver med en förare som saknar aktutsjukvårdsutbildning och dessutom befinner sig sedan den 1. februari i permanent beredskap. Anmärkningsvärd med tanke på arbetsmiljölagen, vilotider mm …

Den så kallade akutbilen är ett så stort steg bakåt i tiden att jag jämförar det med att man erbjuder Jonas Rastad en tvättstuga på källarvåningen på landstings-huset som sitt nya kontor!
Undrar om han skulle bli glad då …?

KÄMPA PÅ!
Hälsningar Ulrich – Ambulansen

3 kommentarer

Frågor till Ylipää, Akutvårdschef i Västerbotten

Av , , 1 kommentar 9

Jag skickade frågor till Robert Ylipää, verksamhetschef för Akutvården i Västerbotten, och fick snabbt svar. Av allt jag väntade mig blev mest hänvisningar, så det är bara att fortsätta jobbet… Som tur var skickade jag också frågorna till primärvårdschefen Leif Persson. Vi får se om han hinner svara innan han går i pension, men om inte går frågorna vidare till den nye chefen Håkan Larsson. Han borde ju ha speciellt intresse för Doroea och Åsele eftersom han haft en halvtidstjänst på vår sjukstuga.

Ser fram emot fler svar, men här får Ni tillsvidare de från Robert Ylipää.

1. Satt Du i den grupp, som arbetade med att utforma akutvården i detta området? Var kan jag hitta gruppens protokoll och arbetsdirektiv?

Svar: Jag satt med i den grupp som hade uppdraget gällande Akutsjukvård och ambulans för hela länet. Jag tror att din fråga specifikt gäller Dorotea och Åsele sjukstuga då får jag hänvisa dig till primärvården då detta ingick i deras uppdrag.

2. Jag önskar se den konsekvensbeskrivning som Ni har gjort innan beslutet om att ta bort akutvårdsplatserna i Dorotea och därmed läkarjourerna + ambulansindragningen i Åsele sattes i verket.

Svar: Vänd dig till primärvården i detta.

3. Hur såg Dorotea sjukstugas budget ut år 2011 och hur ser den ut år 2012? Hur såg det ekonomiska bokslutet ut år 2011?

Svar: Vänd dig till primärvården i detta.

4. Vad kostade ambulanshelikoptern år 2011? Vilka kostnader ingår i årets avtal och hur mycket kostar det?

Svar: Vänd dig till Anestesi Iva i Lycksele för att få svar på detta, helikoptern ingår inte organisatoriskt under Akutsjukvården.

5. Hur ser katastrofberedskapen ut i Norrlands inland nu? Finns en katastrofgrupp? Hur är den organiserad?

Svar: Beredskapssamordnaren kan ge dig svar på detta.

6. Hur mycket är budgeterat för "akutbilen" i Åsele för 2012? Vilka poster ingår i den budgeten?

Svar: 2,36 miljoner.  Införande – personal – drift.

7. Hur många gränsöverskridande insatser mot Jämtland och Västernorrland gjorde Dorotea- och Åseleambulanserna år 2011?  Hur regleras dessa insatser konomiskt?

Svar: Regleras enl. prislista, finns på norrlandslingens hemsida. Beroende på vilka uppdragstyper som räknas får man olika svar men ca 90 – 100 uppdrag över året. Dessa ingår i det totala antalet transporter som redovisats för 2011. 

 Då hoppas jag att få svar på massor av Leif Persson, och så skall jag ta reda på vem som är beredskapssamordnare, och så skall jag skicka ett mail till Anestesi Iva i Lycksele… och så skall Ylipää få tillbaka en del som han varken svarat på eller hänvisat till!

Jag/vi ger oss inte! Vi kräver tillbaka akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele!

1 kommentar

Vilka har planerat akutvården?

Av , , Bli först att kommentera 4

Vilken grupp ? I protokollet från landstingsfullmäktige 2011 11 29 står det följande:

 

Primärvården ska även fortsättningsvis tillhandahålla

jourläkare på sjukstugorna för inlandets medborgare. Tillsammans med

specialistvårdens akutvårdsorganisation kommer akutservice även fortsättningsvis erbjudas till hela länet. I projekt balans är det tillsatt 18 grupper, varav en som ska hitta goda lösningar för just akutsjukvården.

 

Jag har nu skickat mail till primärvårdschefen och akutvårdschefen för att få reda på vilka som satt i den grupp som arbetade med vårt område. Jag vill ställa frågan till alla deltagarna där, hur deras konsekvensbeskrivning ser ut. För DE måste väl ha gjort en ur verksamhetssynpunkt…

 

Det stod också

 Socialdemokraterna och miljöpartiet i Västerbottens läns landsting tar ett politiskt ansvar för ekonomin och har tydliga visioner och idéer om hur hälso- och sjukvården ska utvecklas in i framtiden. En tydlig strategi är att utvecklingen ska gå från sjukhusvård till ökad vård nära medborgarna och egenvård. Inriktningen är att flytta resurser och patienter från sjukhusen till vård närmare medborgarna på hälsocentraler/sjukstugor.

Det är ofta bättre för patienten och vården kan utföras till en lägre kostnad.

 

Vilka sjukstugor har hållit sig inom ramarna och vilka har kostat mer än landstinget tänkt? Skall gräva i det.

 

Bli först att kommentera

En stjärna föll.

Av , , 3 kommentarer 9

Där, på den svarta vinternatthimlen, tindrade stjärnorna. Ja, de gjorde verkligen det; ändrade sitt ljus, strålade mera, blev svagare, bytte glans och skiftade i färg. Vintergatan, som jag hörde om i sagan om Sulamit och Salamits möte, var ovanför och runt omkring mig. Jag hade stannat på väg hem och stod utanför bilen. Luften klar och livgivande stod stilla omkring mig. Snötyngd skog, där vandringsälgen lämnat spår alldeles nyss, kändes som min trygghet.

Då föll den. Som ett klart lysande långt band, från vänster ner mot Bellvikssjön. En sekund och så var det ögonblicket över, den upplevelsen borta. Men så länge min verklighet finns för mig kommer just den fallande stjärnan att vara lysande. Jag stod kvar i tystnaden och kom på mig att önska. Pappa sa alltid, när jag satt på hans arm insvept i en gammal militärpäls och tittade på stjärnhimlen: – Glöm inte att önska, när du ser en stjärna falla. Om du önskar tillräckligt starkt Ingrid, så blir det så. Jag förstod inte då vad han menade, men jag trodde på honom.

Idag tänker jag på vad han ville säga mig. Tankens kraft och människans vilja är stark. Ja, nästan oövervinnerlig. Vill man så kan man förändra och förbättra. Det är det jag ser omkring mig i dessa dagar nere på sjukstugan i Dorotea. Jag ser vilja och kamplust, jag ser empati och omtanke. Jag känner hur alla gemensamt kämpar för de människor som lever i bygden vi önskar skall leva. Det är en kamp för att de folkvalda skall inse, att även invånare i Norrlands inland skall kunna känna trygghet i vardagen.

Visst förstår ni vad jag önskade mig i vinternatten på Bellviksvägen?

 

 

 

3 kommentarer