Ingrid i Bellvik

Vi har livskvalitet här.

Av , , 4 kommentarer 11

Snart Valborgsmässoafton år 2012. Först skall det bli demonstration i Dorotea med mål upp på Kullerbacken och en eld där. Det skall bli spännande att höra hur det går. Jag befinner mig I vårt vackra Borgafjäll ett par dagar men skall vara med på bussen till Umeå på 1:a maj. Hoppas att många umebor sluter upp!

Vi har livskvalitet här. Vi önskar att många fler fick ha det så. Våren gör sitt intåg. Vattendragen tar emot svanar och andra fåglar som riktigt vältrar sig i glädje. Solstrålarna använder fjällsluttningarna som landningsbana och det marinerade älgköttet blir välstekt på wookpannan.  Det är vår bygd och vårt så dyrbara smultronställe. Vi vill bo kvar här och kunna känna trygghet!

4 kommentarer

Att spara på vården är slöseri!

Av , , Bli först att kommentera 8

Kanske skulle Landstinget ENBART syssla med sjukvård… De medel som läggs på annat (3% av 8,5 miljarder, ca 250 miljoner) kanske skulle stoppas i primärvård, vårdplatser och ambulanser.

Höja skatten är ett annat alternativ, men Peter Olofsson sade på landstingsfullmäktige att: – Andra skatter kan dom höja, men vi höjer INTE landstingsskatten, för då drabbar det alla

Jag skulle kanske kalla det solidaritet.

I VF denna veckan fanns en  intervju med Pontus Karling.

Sparpaketet på 150 miljoner kronor sjösattes vid årsskiftet.

En effekt av sparbetinget är färre vårdplatser på Nus. Antalet vårdplatser i Sverige i förhållande till befolkning är bland de lägsta i Europa, uppger Pontus Karling. överläkare, facklig representant och skyddsombud för Västerbottens läns läkareförening. Andelen av bruttonationalprodukten, BNP, summan av alla varor och tjänster, visar att det i Sverige är en  förhållandevis låg andel skattepengar som går till sjukvård.

 

 

 Hög överbeläggning

 Pontus Karling berättar att infektionskliniken hade en hög överbeläggning i februari och mars till följd av influensan.

 Vid kirurgen beskriver han situationen som ”närmast ohållbar” arbetsmiljö­mässigt.

 – Även medicinkliniken har påverkats, förklarar Pontus Karling.

 Värst är läget för jour­läkarna.

 – Det är en stress i sig när de känner till att det finns små marginaler för att hitta en ledig vårdplats. Läkaren måste själv ringa runt eller se på datorn.

 – Geriatriken har i praktiken förvandlats från rehabilitering för äldre till buffertplats för patienter som inte får plats på rätt klinik.

 Konsekvensen blir att rehabiliteringen kommer i kläm.

 – Vårdtiderna kortas för att spara pengar. I själva verket drabbas patienter som oftast har behov av längre sjukhusvård.

 Klart över normen

 Enligt Socialstyrelsen ochArbetsmiljöverkets norm bör medelbeläggningen ligga på 80–85 procent.

 Landstinget redovisar en genomsnittlig beläggningsgrad för januari, februari, mars, samt till och med 10 april på, 92, 97, 95, respektive 94 procent.

 – Besparingen har lett till kraftiga försämringar. Patienter slussas från sjukhuset till primärvården där det finns många vakanta läkartjänster, fortsätter Pontus Karling.

 Ifrågasätter

 – Eftersom resurser saknas tas stafettläkare in som

 i sin tur genererar mer jobb för oss, fortsätter Pontus Karling, facklig företrädare i nio år.

 Visst förstår han att pengar måste sparas, men Pontus Karling ifrågasätter om politikerna förstått vidden av sparbeslutet.

 – Det här är det tuffaste sparbeslutet jag varit med om. Landstingsledningen sätter målet mycket långt fram. Först när det visar sig att personalen inte orkar dit, backar man. Det borde vara tvärtom.

 Saknar helhetsgrepp

 Han tänker också på kommunerna och hemtjänsten som blir hårt pressade. Karling vill helst av allt se ett helhetsperspektiv, eftersom såväl kommunernas som landstingets verksamhet baseras på skatteintäkter.

 – Tas inte den diskussionen riskerar vi att få en ännu sjukare befolkning. Till vilket pris, kan man fråga sig. 

Bli först att kommentera

Ulrich igen. Dags för revolt!!!!!

Av , , 1 kommentar 15

Tårarna rinner igen. Är det dags att göra något drastiskt från doroteabornas och åselebornas sida? Kan vi verkligen ha kvar tjänstemän, som behandlar oss på detta okloka, maktfullkomliga sätt? Det finns inga ursäkter, inga förmildrande omständigheter. TACK Ulrich, Ida, Jörgen och Per att Ni kämpar och hjälper allt Ni kan trots en hopplöst vansinnig arbetssituation. Vi är så gränslöst tacksamma.

Ulrich skriver:

 "Jag beklagar att jag måste berätta om ännu en skandalös händelse och en situation som landstinget har framkallat med indragningen av ambulansen. Samtidig kan jag inte bara åka hem med ambulansen till Dorotea igen utan att beskriva det som har hänt på nytt.

 Två ungdomar, bosatta  i Åsele (exakt 500 m från sjukstugan enligt google.maps) mådde väldigt dålig p.g.a. deras familjära situation. Båda två började nästan samtidig att hyperventilera, ett oftast ångest/stress-relaterande tillstånd med andningspåverkan som i värsta fall kan leda till medvetslöshet. Problemet med en hyperventilation är att man hamnar i en ond cirkel ju längre tid som går utan akuta åtgärderna. Med andra ord: ju tidigare en sådan patient får hjälp desto fortare och enklare kan man bryta symptomen och nå en förbättring utan nämnvärda följder.

 

Människor i barnens närhet ringde omgående till SOS och blev efter en kort händelsebeskrivning kopplad till en sjuksköterska på sjukvårdsrådgivningen. Sjuksköterskan där sa att det finns både en akutbil och en ambulans (?) i Åsele och att barnen får hjälp inom kort av dessa resurser. Efter en stunds väntan på ca 10-15 minuter utan att någon akutbil eller ambulans dök upp, ringde personalen igen till SOS och fick till svar att det dröjer eftersom det klassas som ett prio-2 larm, vilket innebär att akutbilen inte får rycka ut och ambulansen kommer från Dorotea med en körtid på ca 40 minuter. Tillståndet för det ena barnet har emellanåt försämrats betydligt och situationen för personalen var påfrestande! Efter ankomst med vår ambulans kunde vi snabb inleda enkla och effektiva åtgärder som även personalen på P.O.-bilen skulle ha kunskap om fast de inte fick åka dit för att hjälpa dessa barn samt personalen som med tanke på situationen gjorde ett bra jobb med att försöka lugna barnen!

 

 Personalen av den s.k. ”akutbilen” sitter i stället på sitt rum på sjukstugan Åsele och rullar tummarna medan ambulansen från Dorotea får lämna sin egen kommun och sina egna invånare (även här finns ensamkommande flyktingbarn). Personalen på den i stort sett värdelösa bilen får lön på flera tusen kronor per person och dygn medan nyutbildade sjuksköterskor i Umeå och på många andra orter kämpar förtvivlat för en rättvis lön!

Jag vet inte vad mer som ska hända innan högre instanser än det total inkompetenta och överflödiga landstinget, med sina ansvariga Peter Olofsson, Jonas Rastad och Robert Ylipää, äntligen ingriper och sätter stopp för en fortsatt ohållbar situation i Dorotea och Åsele kommun! Det som Herr Rastad kallar för ”ett test med rimlig risk” är ett hån och kriminellt agerande mot samtliga invånare i inlandskommunerna!

 

Jag vill understryka att det inte var SOS fel att prioritera händelsen som ett prio-2 larm, vilket åtminstone primärt var en rätt bedömning. Problemet är att den s.k. ”akutbilen” inte får rycka ut till prio 2 eller prio 3 larm, patienterna måste därmed vänta länge på en ambulans utifrån och deras tillstånd försämras oftast, i det här fallet så pass mycket att barnet i slutändan hamnade i en prio-1-situation!

Ansvarig och behörig att ändra dessa oetiska regler är verksamhetschefen för akutsjukvård Robert Ylipää, som dock tvingar SOS att prioritera på det här sättet respektive förbjuder SOS att larma ut ”akutbilen”.

Senare på kvällen fick Dorotea ambulans ett prio-1 larm till Åttonträsk till en trafikolycka, ca 10 mil enkelväg från Dorotea. Den s.k. ”akutbilen” i Åsele med körsträcka på 5 mil fick inte rycka ut …

Visserligen, det var en prio 1, men tyvärr körde lastbilen i diket utanför Åsele kommun. ”Akutbilen” skulle kunna köra fram till kommungränsen men sedan i bästa fall kunna vinka och ropa till den skadade lastbilschauffören på andra sidan gränsen att det är en ambulans på väg fast det dröjer en halvtimme till …

 

Ulrich Wisniewski – Sjuksköterska på Dorotea Ambulansen"

1 kommentar
Etiketter:

Det så kallade erbjudandet om akutvård i Dorotea.

Av , , 6 kommentarer 11

Nu skall jag bli RIKTIGT SAKLIG!

 På Dorotea kommuns hemsida har det kommit ett nytt inlägg. Det kommer jag att kommentera eftersom det inte är komplett. Mina kommentarer skrivs med kursiverad stil.

 Allmän information angående akutsjukvården i Dorotea kommun den 23 april 2012 kl 15:57

Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelsens presidium i uppdrag att ta kontakt med Landstingsrådet Peter Olofsson angående kravet om att åter öppna akutsjukvården i Dorotea.
Bokat möte med Landstingsrådet genomfördes den 11 april.

Ockupationsgruppen hade möte på Sjukstugan och bad Greger och Mats-Erik att  boka tid med P.Olofsson, ta med kraven som KF ställt och ta en första diskussion i Umeå.

De som åkte från kommunen var KS-ordförande Greger Lindqvist, KS-ledamot Sören Granberg och Socialnämndens ordförande Marie-Louise Ahlqvist.
Doroteas politiker lade fram de krav som togs i fullmäktige 2012-02-27:

att beslutet om att stänga akutvårdsavdelningen hävs 

att akutvårdsavdelningen öppnar igen 

att vi gemensamt ser över en framtida lösning

Kommunens representanter tillsammans med landstingsrådet påbörjade en ny diskussion om vilka möjligheter som finns för att åter öppna akutsjukvården inklusive vårdplatser på Dorotea sjukstuga.
 

Det som här nedan beskrivs som ett förslag från landstinget, är kommet ur ett samtal med landstingsrådet P.Olofsson (s). Det är ingen förhandling gjord. Inget skriftligt erbjudande hade kommit kommunen tillhanda 25/4 kl 14.30.

Landstingsrådet meddelar att landstinget inte tänker öppna akutsjukvården inklusive vårdplatser i de befintliga lokalerna på sjukstugan.

Landstingets alternativ är att av kommunen köpa två vårdplatser, akutsjuksköterska och ett akutrum på Bergvattengården.

Landstinget utrustar akutrummet med EKG, möjlighet för dropp och syrgasbehandling, blodprov, diagnostik, slemsug, och möjlighet att använda landstingets journalsystem och distansdiagnostik, enligt tidigare förslag som verksamhetsansvariga arbetat fram.

Detta innehåll är perfekt för palliativ vård (vård i livets slutskede) och vissa akuta situationer kan klaras. Tre olika läkare är tillfrågade om detta.

I erbjudandet från Landstinget ingår även nödvändig kompetensutveckling för personal. Den kompetensen fanns hos de sköterskor, som fått lämna Sjukstugan.

Alternativet kommer, enligt landstinget, att uppfylla lagstadgad god patientsäkerhet.

Daglig avstämning kommer att ske med ansvarig läkare eller jourläkare från hälsocentralen och av sjuksköterska med utökad kunskap i akutsjukvård. 

Det finns inga jourläkare på hälsocentralen. Ingenting klart hur ansvaret skall ligga hos olika läkare utan kunskap om fallet långt borta ifrån Dorotea (Åsele, Vilhelmina el. Lycksele) och vem vid patientens sida.

Landstingets förslag innebär:

att sjuksköterska finns tillgänglig för kommuninvånarna även under icke kontorstid.

Denna möjlighet kommer ENDAST att förmedlas av tel.nr 1177 eller112. Det finns absolut ingen möjlighet att ringa på och få hjälp. Enda möjligheten är att bli hänvisad dit. Barn och yngre skall INTE finnas i detta sammanhang. De skall hänvisas till de sjukstugor/lasarett som är i jourkedjan. Dessa platser är till för den åldrande befolkningen. (Allt enl. landstinget självt)

att landstinget bedriver verksamhet vi hälsocentralen som tidigare och ersätter kommunen för den del av verksamheten som bedrivs vid Bergvattengården.

MEN det får inte kosta landstinget mer än 1,5 miljoner kronor. Resten får kommunen själv stå för, alltså kommunala medel.

Kommunstyrelsen kommer nu att analysera landstingets förslag.

 Greger Lindqvist
Kommunstyrelsens ordförande 

Förutom ovanstående har framkommit följande:

1. Dorotea kommer inte att bli del i den läkarjourkedja, som vi var tidigare. Det blir oerhöt mycket svårare att rekrytera fasta läkare eftersom de blir tvingade att resa till Åsele eller Vilhelmina och ha jour. ST-läkare, som har inriktningen glesbygdsmedicin, kommer inte att vilja söka sig hit eftersom de inte får den bredd de behöver och kanske inte får den handledare de skall ha. (ST-tjänste är en utbildningsstjänst, som är ekonomiskt förmånlig för sjukstugornas budget, eftersom stor del av deras lön betalas ur annan kassa). Det blir tom svårare att få stafettläkare. De vill arbeta mycket och koncentrerat. Dyrt!

2. Det har ingen betydelse för landstinget var vårdplatserna finns, men om de förläggs till Sjukstugan skall landstinget ha hyra.

3. Landstinget tar bort vår akutvård och placerar oss inlandsbor i en annan dimension. Vi har inte den grundläggande tryggheten kvar, som gör att vår bygd kan överleva och växa. Företag drar sig tillbaka och etableringar hindras.

 

 

6 kommentarer

Fakta om vad som gjordes på sjukstugans akutvårdsplatser – innan de försvann.

Av , , 2 kommentarer 14

Det här gjorde man på sjukstugan…

 

Det här tog man bort för Doroteborna.

Sammanställning av utförda arbetsuppgifter på akutvårdsmottagningen i Dorotea (4platser med 7 sängar).

Arbetsuppgifterna kan indelas i två huvudgrupper planerad vård och akutvård. Av den tillgängliga statistiken går de inte att utläsa hur fördelningen mellan de olika grupperna har varit. En uppskattning är dock att fördelningen har varit 70% vårdplatser och 30% akutvård. Om man bara ser till antal patienter har vi verkligheten haft en patientnära vårdcentral med en patientnära akutmottagning.

 

Vårdplatser (planerad vård)

 • används för medicinsk vård, bl.a. läkemedelsinställning vid hjärtsjukdomar (ex försmaksflimmer, hjärtsvikt) eller högt blodtryck, även insulininställning vid komplicerat diabetesförlopp
 • Även svårläkta bensår och amputation-eftervård med dagliga omläggningar och antibiotikabehandlingar
 • Vård av brännskador under handledning av hud-och specialist på NUS. Daglig utvärdering av sårbehandling via data-telelänk
 • Behandling av patienter med svåra kroniska sjukdomar (reumatism, hjärtsvikt
 • etc) Avancerad medicinsk vård där patienter är under speciallistvård på NUS men behandlas i Dorotea under speciallistläkarnas ordinationer exempel från 2010 och 2011(cancer,reumatism, multiresistent TBC, blodsjukdomar)
 • - Infusionsbehandling i centrala venportar, eller centrala venkatetrar (CVK, Pic-line, Hickman katetra)
 • - Blodtransfusioner
 • -Intravenös cellgiftsbehandling
 • - Antibiotikabehandling med licenspreparat via infektionskliniken NUS.
 • Paliativ vård (livets slutskede) där patienten inte kan vårdas hemma eller på Bergvattengården p g a komplikationer som svår smärta, sår, syrgasbehov etc. där har de regelbunden kontakt med läkare på paljativa teamet på NUS, förutom dagliga ronder.
 • Dagliga läkarronder (måndag – fredag) av distriktsläkare
 • På jourtid (dagligen mellan 17.00 – 08.00) gör sjuksköterskan medicinska bedömmningar, även när jourläkaren finns på annat ort.

Akutvård

 • Ger första medicinska hjälpen, samordnar transporter, telefonrådgivning med jourläkare.
 • Inleda trombolysbehandling vid ex hjärtinfarkt, CPAP vid lungödem, ge inhalation med Maximer och övrig adekvat behandling vid svåra astmaanfall, nötallergier o dyl.
 • Förlossningar för att undvika taxiförlossningar med risk för komplikationer
 • En ökad grupp är de som vårdas hemma men som av olika anledningar får näringsbrist o dyl och som måste få en adekvat vård med ex dropp (kan bli akut)
 • Även medicinsk vård i akutskede,hjärtinfarkt, allmän sepsis-patient stabiliseras och skickas med ambulans till specialvård (spädbarn)
 • Läkarjour varannan helg och två kvällar/nätter i veckan
 • Här kommer mera i morgon… Trött nu.

   Medel vårdtid

Medelvård 2009 2010 2011 aug Total
50162 Medicin avd Lycks. 4,1 3,9 3,9 4,0
52121 Kir klin avd Lyck 4,2 4,2 4,2 4,2
58327 Tärnaby akutavd 4,3 5,5 4,6 4,9
58321 Vilhelmina akutavd 6,7 5,2 5,6 5,8
52904 Onk klin avd Umeå 6,0 6,0 6,3 6,1
58323 Dorotea akutvård 7,1 5,6 5,3 6,1
58326 Storuman akutavd 6,1 6,6 7,1 6,5
58324 Malå akutavd 6,7 5,6 8.5 6,5
58322 Åsele akutavd 7,2 6,5 6,3 6,7
58325 Sorsele akutavd 7,8 6,6 6,2 6,9

52906 Onk klin avd 3 Umeå


51803 Geriatrisk avd Lyck

6,912,6

7,213,6

8,715,3

7,413,5

2010

Slutenvårdskostnad,tkr

per vårdtillfälle

per vårddag

Vilhelmina

36,6

5,9

Åsele

42,8

5,7Dorotea

44,8

6,8

Malå

37,6

5,8

Sorsele

29,6

3,9

Storuman

28,3

3,7

Tärnaby

18,3

2,8

Medcinavd Lyck

31,1

6,5


 
2009

Slutenvårdskostnad, tkr

per vårdtillfälle

per vårddag

Vilhelmina

40,7

5,3

Åsele

43,8

5,4

Dorotea

41,8

5,2

Malå

42,4

5,9

Sorsele

39,0

4,5

Storuman

32,6

4,6

Tärnaby

22,5

4,3

Medicin avd Lyck

31,9

6,7

 

 • Vi kan konstatera att framförallt priset per vårtillfälle skijer mer mellan sjukstugorna än vad som är rimligt. Vi behöver ser över och kontrollera statistiken samt se över all tänkbar samverkan med kommunerna för att få en så bra kostnadsnivå som möjligt på platserna.
  (Landstinget egen anmärkning angående statistiken)
2 kommentarer

VIKTIGT! VIKTIGT! VIKTIGT!

Av , , 4 kommentarer 17

Ett inlägg från Max Brantholm i Dorotea bör spridas överallt!

 

På något sätt har många av oss glömt eller låtsats glömma det som är sagt och inse verkligheten.

 

1. Ockupanterna genomför sin protest för att de vill ha det som det var TIDIGARE beträffande akutsjukvården i Dorotea.

 2. Ockupationen förhandlar inte med Landstinget utan är en påverkande grupp människor som har nästan 100% av Doroteas befolkning bakom sig.

 3. Alla Politiska partier har anslutit sig till ockupanternas krav och har också visat det genom politiska beslut.

 

Alla vet vi att ockupationsgruppen är emot "förändringen". Det är hela "substansen" i deras agerande. Något annat är otänkbart. Allt annat vore att göra övergrepp på sig själva.

 

Det finns några som ifrågasätter ockupationsgruppens agerande och tycker att de skall vara öppen för andra lösningar, går det att se framförallt på "tyck till" på VK:s hemsida. Även här finns inlägg som tycker att ockupationens mål ska förändras. Vi vet alla Landstingets "bud" är till Dorotea kommun. Observera "TILL KOMMUNEN" inte till ockupanterna.

 

Ockupationen är en proteströrelse och inget annat och skall självklart också vara det. Att begära att en proteströrelse förändrar sin målsättning och acceptera det de protesterar mot är verkligen naivt att tro.

 

Eventuella råd om hur man ska förhandla bör alltså inte ges till ockupanterna utan till politikerna. Ockupanterna har tagit fram fakta vilket politikerna kan ha nytta av när de förhandlar. OCKUPANTERNA FÖRHANDLAR INTE!! Deras roll är inte att förhandla utan att påverka till det de själva anser är rätt.

 

Idag finns det så vitt jag vet inte mycket att förhandla om. Landstinget har erbjudit sig att betala 1,5 miljoner till två vårdplatser på BVG och står fast vid det. De är inte öppna för förhandlingar. Så är det bara. (Att förhandla är inte att säga "ja tack" till något man inte vill utan den minsta kompromiss)

 

Landstinget beter sig som en förtryckarstat som i princip säger att våra tillförda resurser från kommunen och tidigare demokratiskt fattade beslut gäller inte längre. Ni har bara att acceptera det vi säger och tycker. Tar vi ifrån er akutsjukvården så har ni inget att göra med det.

Vi är alla överens om att det behövs akutsjukvård i alla kommuner. Den respektlöshet Landstingspolitikerna visar är förhoppningsvis övergående. Snart är det nytt val och jag tror ingen vettig människa vill ge dessa manipulativa översittare sitt förtroende igen.

 

Att lägga mer ansvar på ockupanterna och påstå att det är de som bestämmer är alltså fel. Många försöker att vrida ansvaret mot dem vilket självklart är befängt. Förmodligen ett medvetet "drag" från "motståndarna".

 

Själv är jag glad att ockupanterna "enbart vill ha det som det var innan förändringen".

4 kommentarer

Vad är information?

Av , , Bli först att kommentera 12

Information är svårt. Landstinget har anstält 83 personer för att sköta det. Ändå tycker vi inte att de klarar det alltid.

Det som jag kallar information kallar Du för propaganda. Det som Du kallar information kallar jag för löften som inte går att tro på. Det är inte lätt! Vi brottas just nu med att information från olika håll inte når fram. Jag tycker att detta är mycket signifikativt för politisk information. Man hör samma sak, men tyder det på olika sätt.

Varning! Nu skall jag vara kritisk mot de ledande i Landstinget igen.

Efter att ha suttit i två dagar i Umeå och lyssnat på argument och inlägg i debatten, som jag själv VET är osanna, för att jag läst i protokoll. Jag hör de ledande politikerna slingra sig undan frågor och ge inga svar. Jag hör hur de säger att det finns ingen prestige i frågorna som engagerar hela Sverige – de i Dorotea och Åsele, men de vill inte komma och delta i en dialog (Vi i ockupationsgruppen bad våra politiker kontakta landstingsrådet och få audiens, vilket de gjorde). Jag har hört de styrande i Landstinget förkasta förslag eftersom de kommer från fel håll… Jag har hört hur man säger att det inte handlar om att inlandskommunerna skall medfinansiera fast jag vet att det är så -

- så TROR JAG INTE PÅ NÅGRA KANSKE!!! INTE PÅ LÖFTEN!

I Peter Olofssons utpressarbud till våra tre politiker 11 april, fanns

att Landstinget vill köpa två förstärkta vårdplatser- och var vi förlägger dem har inte de någon synpunkt på, men skall de vara på sjukan skall de LT ha hyra. De två platserna får inte kosta mer än 1,5 miljoner/år. (De kostade ca 5,5 inkl internhyra för lokalerna)

Vi har inte klart begreppet förstärkta. 1,5 milj räcker ung till 1,5 sjuksköterskor. Det behövs väl lika många som det fanns tidigare! Dygnets timmar blir ju inte färre och det måste till lika många SSK till två platser som till fyra. Vi vet att kommunen måste betala det som inte 1,5 milj räcker till, dvs ca 3 milj. varje år. Vi kan ju inte sluta vårda när pengarna är slut…

Vi kan stanna där. Resten som kostar pengar tror inte jag på ett dugg att landstinget kommer att kosta på oss! Akutsjuksköterskeutbildningar (vi hade ju duktig personal på sjukan), akutintag på BVG, ombyggnader av befintliga lokaler, syrgas i väggarna, och viss läkarförstärkning (men jag lovar ingenting, sa Peter Olofsson…). Alltså ingen jourkedja tillbaka! Ronder varje dag, som det var på sjukan(här blir det ett par gånger i veckan, kanske).

Dessutom är det bara två platser, inte fyra!

Nu har vi bara pratat pengar – precis som Landstinget, men detta är betydligt mera. Det är människosyn, det är en syn på hur man skall prioritera alla de pengar som finns. Landstinget har en budget på ca 8 400 000 000 (8,4 miljarder kronor) och man vill av prestigeskäl ta bort doroteabornas trygghet för 3,4 miljoners skull.(Det finns alltså 8 396 000 000 kr kvar!) Man bryr sig inte om att grunden för vårt samhälles möjlighet till växande undermineras.

Vår sjukvård MÅSTE FÅ KOSTA PENGAR! det är vi och inlandet värda!

Bli först att kommentera

Svar från Maria Brömster, Jonas Sjöstedt och Anders W Jonsson

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Britt-Inger och jag skrev till de politiker som besökt oss och frågade vad de gjort sedan de kom hem… Här redovisar jag de svar jag fått. Ett par idag och resten imorgon. Först från Maria Brömster, Umeå.

Hej och tack för mejlet och tack för att ni kämpar som ni gör!

Jag besökte er för en tid sedan. Det var ett väldigt bra besök för min del. Jag var innan jag kom in i riksdagen oppositionslandstingsråd så jag känner väl till sjukstugornas betydelse för inlandet och hur mycket de betyder för att kunna göra tjänstgöring som doktor attraktiv i inlandet . Jag har på olika sett varit med i debatten på min blogg, på facebook och jag vet att mina partikollegor i landstinget verkligen har drivit dessa frågor stenhårt. Jag rekommenderade er att ta kontakt med Roger Molin som sitter på socialdepartementet och som nu har ett speciellt uppdrag kring det fria vårdvalet inom hälso och sjukvården. På nationell nivå har man ju infört tvingande lagstiftning kring det fria vårdvalet men det är varje landsting som gör lokala bestämmelser kring upphandling mm. Det fria vårdvalet skulle kunna öppna möjligheter för er om det fanns någon / några som skulle kunna tänka sig att driva sjukstugan till exempel.
Sedan har jag själv försökt att kolla upp vilka krav som gäller på ambulansverksamhet , om det finns några nationella riktlinjer mm. Har tyvärr inte fått tag på den person som var ansvarig för detta. Det som kommer att bli intressant är ju hur socialstyrelsen ser på denna "effektivisering" som i min menig helt strider mot patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011.
Det är landstingspolitikerna som verkligen kan göra något konkret i denna fråga. De har tagit ett drastiskt beslut för Dorotea och andra inlandskommuner, utan konsekvensbeskrivningar och i strid mot både hälso och sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen. Det är viktigt att varenda incident som kan ske hädanefter anmäls , vilket jag utgår ifrån alltid görs . Vi lagstiftare har genom patientsäkerhetslagen, genom förändringar i hälso och sjukvårdslagen samt med lagen om valfrihet skapat möjligheter att utgå från patienternas behov. Tyvärr är det inte landstingsmajoritetens ambition utan där är det kortsiktiga lösningar som styr.

Hälsningar

Maria

Maria Lundqvist-Brömster
Riksdagsledamot (fp)
Telefon; 08-786 46 52
Mobil; 070- 361 00 02

Och från Jonas Sjöstedt

Hej Britt-Inger och Ingrid,

Tack för ert brev och tack för att jag fick besöka er i Dorotea. Efter att jag var hos er har jag tagot upp neddragningarna i akutvården i Norrlands inland i en särskild debatt i riksdagen. Jag har skrivit om frågan för att bilda opinion och jag vet att Vänsterpartiet i landstinget har försökt finna lösningar för att undvika nedskärningarna. Men beslutet kan i sak bara ändras av landstinget även om det är riktigt att riksdagen ger landstinget dess ekonomiska ramar. Det är ramar som vi försöker ändra till det bättre, men med lite gehör från regeringen,

mvh
Jonas Sjöstedt
partiordförande för Vänsterpartiet
www.jonassjostedt.se

Anders W Jonsson, Vice partiledar i Centerpartiet och ledamot i socialutskottet.

 Hej Ingrid!

 
Som jag berättade så är det dessvärre helt upp till landstinget i Västerbotten att organisera sin slutenvård. Det vi kan göra från statens sida är att se till att Socialstyrelsen granskar utifrån medicinsk säker vård. De har redan frågan på sitt bord.
 
Jag kan förstå att sossarna i Västerbottens landsting gärna vill skylla på att någon annan har ansvaret. Om det handlar om statsbidrag så har kommuner och landsting idag betydligt mer stats bidrag än de hade 2006 så jag förstår inte hur de får ihop ekvationen isåfall.
 
Det viktiga som ni kan göra är att sätta hård press på majoriteten i landstinget för att de ska ändra sig. Om de inte ändrar sig handlar det om att se till att någon annan tar makten i landstinget efter valet 2014.
 
Hör gärna av er om ni vill bolla tankar.
 
 MVH
 
 AWJ
Bli först att kommentera

Tänk ordentligt!

Av , , 3 kommentarer 13

Två akutvårdsplatser.

Detta handlar inte bara om två akutvårdsplatser! Det har kommit att handla om de styrande i Landstingets (s och mp) syn på oss som vill bo kvar här, långt ifrån akutsjukhusen. Det handlar om att vi vill att vår bygd skall leva och utvecklas. Det handlar om människosyn. Det handlar inte bara om oss, det handlar om 45000 invånare i hela Lapplands underbara glesbygd från Kiruna i norr till Dorotea i söder.

I två dagar har jag suttit på Landstingsfullmäktige i Umeå och lyssnat. Alla skulle någon gång göra det och uppleva hur maktens arrogans blommar ut och lägger sig som ett kvävande moln över frågor, vädjanden och samtal. Hur kan vi människor ha blivit sådana här?

-Vi förstår er oro, men tänker inte göra något för att lindra den om inte ni själva betalar extra för det. Vi vill inte höja landstingsskatten, för då går det ut över alla… (direkt citat P.O.)

-Vi förstår er oro till hundra procent, men det är viktigare med Norrlandsoperan och flygplatsen i Umeå.

-Vi förstår er oro, men om ni inte kan leva med den så flytta på er.

Det sas inte med dessa orden, men meningen var HELT TYDLIG! Man låter prestige gå före empati och förnuft och är helt säkra på att Inlandet i Västerbottens län är glest befolkat av människor, som inte protesterar, som finner sig i att bli illa hanterade och nästan är tacksamma för att få ha det som vi.

I informella samtal mellan doroteapolitiker och Peter Olofsson förra veckan, framkom med all önskvärd tydlighet att Landstingets insats i Doroteas sjukvård inte får kosta mer än 1,5 miljoner kronor. Resten skall vi stå för själva! En liten kommun i inlandet med bara knappt 3000 invånare skall stå för det själva, medan Umeå kommun anser att akutsjukvården är Landstingets sak…

 

Vi är bara värda 1,5 miljoner! Tänk efter hur mycket vi får för det? Tror Ni alla att det räcker till akutsjuksköterskor dygnet runt för 87% beläggning (det var det på våra fyra platser år 2011)? Timmarna på dygnet, då sjuka skall vårdas  (2 eller 4) blir ju inte färre. Våra jourläkartider tillbaka, utbildningar, akutintag, utrustning (som finns på sjukstugan), transporter från helikopterplattan nere vid sjukstugan, med en ambulans, som sällan befinner sig i Dorotea. Tror Ni att vi får lätt att rekrytera personal med den kompetens vi behöver för att våra människor skall få en GOD VÅRD som vi har rätt till?

Jag tror det INTE! 

Massor med Umebor tror det inte! De tycker att vi har lika stor rätt till trygghet, människovärde och god vård som de själva!

Jag nöjer mig inte med en lösning som är sämre än den vi hade! (citat primärvårdschef Håkan Larsson)

I detta fallet är det ett stort steg framåt att gå tillbaka till ruta ett. Jag nöjer mig inte!

 

 

 

 

3 kommentarer

Härskarteknik och undanflykter…

Av , , 2 kommentarer 10

Då var jag hemma igen. Resan ensam i bilen var tröttsam. Tack Kerstin för kaffetermosen och mackan. Satt fint för huvudet där vid sjön i Fredrika.

I morse blev jag arg. Det brukar väl gå bra för det mesta, men denna gången gjorde det inte det. Jag har kvar ilska fortfarande och måste få ur det innan jag skall försöka somna. Nu är jag INTE NEUTRAL, så Du som inte klarar det, kan sluta läsa nu och komma tillbaka en annan dag.

Dagen började med allmänhetens frågestund. Den har funnits i ca 10 år och jag var den första allmänhet under alla dessa år, som ställt en fråga. Man var tvungen att hålla frågorna inom ramen för revisorernas årsredovisning för 2011.

 Så där. Helt ovan situationen att stå på läktaren i landstingsfullmäktige med en mikrofon i handen och ställa mina frågor till Peter Olofsson och de andra 1000 ledamöterna, kändes det litet! oroligt. Jag vet ju att Olofsson har förmågan att prata omkring och inte svara på det man vill veta. Det hade jag hört åtskilliga exempel på under tisdagen, men ändå var jag inte beredd.

Detta läste jag upp från mitt papper: 

Under november 2011 tog landstingsstyrelsen beslutet att plocka bort vårdplatser i Dorotea och dra in en ambulans i Åsele.

 

Detta gjorde landstingets majoritet i form av socialdemokrater och miljöpartister UTAN att risk- och konsekvensanalyser had gjorts tillgängliga för alla som skulle delta i beslutsprocessen. Den ena risk- och konsekvensanalysen i Projekt Balans Glesbygdsmedicin – gjord av medicinsk och administrativ personal: verksamhetschefer och MLA från Inlandet, gjordes i november 2011.

Den andra: Riskbedömning inför ändringar i verksamheten i Dorotea och för den i Åsele var klar 18/1 2012. Alla tre med mycket skrämmande slutsatser.

 

Jag har två frågor.

 

1. VARFÖR togs besluten om budget, Projekt Balans och nerdragningar UTAN risk- och konsekvensanalyser i medföljande handlingar?

  

2.HUR kan vi och Era väljare förvänta oss att det blir bra, kloka och väl genomtänkta beslut, när ledamöterna undanhållits så viktiga handlingar?

 

Peter Olofsson klev upp i talarstolen och satte mig direkt på plats:

-Tack för din fråga Ingrid. Den är egentligen inte relevant i sammanhanget, men jag skall i alla fall ta mig tid att besvara den.

Där var jag redan dumförklarad och han var den snälle och överseende. Jag kippade efter litet extra luft och var väl medveten om att jag inte hade möjlighet att tala om vad jag tyckte om hans sätt.

Efter inledningen berättade han att han och jag talat om och mailat i flertal kontakter om denna fråga. Det har vi INTE. Jag har mailat och frågat och han har skrivit två brev – inte svar – om sådant han tycker och tänker om besparingar i Inlandet. Det kunde jag inte heller bemöta. Det var tydligt uttryckt att det inte fick bli en diskussion – ordförande var upp till mig innan mötet började och berättade det mycket noga.

Så kom redogörelsen för hur arbetet med att göra klart Projekt Balans nedskärningar hade varit och det som fanns var från arbetsgrupper och MBLförhandlingar mm. Rent svammel. De risk- och konsekvensanalyser vi fått tag på är allvarlig och skrämmande läsning, som det är skandal att man inte visat oppositionen!!! Kanske inte ens sina egna…

Så tar Peter Olofsson upp och börjar tala om vårdplatserna och ambulansen. Jag bara gapade. Jag hade INTE frågat om det. Jag hade frågat om RISK- och KONSEKVENSANALYSER!!!

Trots att jag upprepade mitt krav på att få svar på frågorna kom det inget.

 

Bara så arg. Hur kan man bara ge katten i att svara på en fråga? Om han kom på att det inte var rätt gjort, så skulle han sagt det. Peter Olofsson säger mycket ofta i sina anföranden -Det står jag för till 100%. Det gjorde han inte idag. Och det fick jag inte sagt till honom.

Men jag lär väl träffa honom någon gång när jag inte är så arg…

2 kommentarer