Ingrid i Bellvik

Start NAMNINSAMLING 4 juni!

Av , , 3 kommentarer 6

Är på gång igen efter pärsen. Min hälsoutveckling är positiv och jag lägger en timma om dagen på en rask promenad! Hjärtat skall minsann få sig en omgång. Inte ger jag mig så lätt inte!!!

Nu nalkas vår start på NAMNINSAMLINGEN. Vi vill gärna ha kontaktpersoner i varje by.

På varje lista, som är numrerad, finns bara SEX rader att fylla i namn, adress och personnummer. Alla måste vara skrivna i Västerbottens län och ha haft rösträtt till landstingsvalet förra valet. Om detta inte är fallet stryks det namnet vid kontrollen. När listan/listorna är fulla skall allt skickas tillbaka till Dorotea för vidare befordran till rösträknare/kontrollanter och sedan genast förstöras.

Om Du så bara kan få ihop 6, 12 eller 18 namn är vi redo att skicka lista till Dig. Maila Ditt namn, adress och telefonnummer till mig och det kommer brev med listor. Skriv i mailet hur många listor Du vill ha. Märk mailet NAMNINSAMLINGEN.


Vi startar den 4 juni.

Min mailadress: ingrid.oscarsson@rocketmail.com

I min by finns det 15 personer. Jag tänker alltså be att få 3 listor, gå till alla och sedan fylla på med folk i Dorotea eller i Vilhelmina när jag hälsar på min familj.

Vidare information om adress att skicka tillbaka till, om telefonnummer till oss, om hemsida och andra mailadresser kommer här och med listorna.

3 kommentarer

Lapplandsupproret har kört igång.

Av , , 2 kommentarer 10

Hej alla!

Jag har tagit en liten ofrivillig time out men är snart tillbaka på banan. Ett par dagar på Lycksele lasarett med otroligt duktig och kompetent personal gjorde mig ännu mer övertygad om att det är både för deras skull och vår skull, som vi måste fortsätta arbeta för vettiga förhållanden i inlandet.

Jag vill skicka en hälsning till Jonas Rastad denna vägen. Det är så, herr Rastad, att sjuksköterskorna redan springer litet mera! Det är så att de är värda ALL respekt och en bättre lön + semester på sommaren.  De sliter verkligen för en femtedel av Din lön. De har ansvar för liv och de FÅR inte göra fel. Problemet är kanske att de inte är lika goda löneförhandlare som Du.

Att jag är spydig och raljerar om detta är ett resultat av att jag sett/hört honom säga detta på TV-intervjuer och att jag just upplevt sjuksköterskornas arbetsuppgifter och miljö. Om jag hade haft en möjlighet skulle jag gärna sagt det till honom direkt. Ring gärna upp mig herr Rastad.

 

Så har LAPPLANDSUPPRORET dragit igång. Det känns otroligt bra! Jag kommer att rapportera mera om det de kommande veckorna. Vi skall lära oss mera om hur det är i Norrbottens läns landsting, om vilka beslut politikerna tagit där och hur deras risk- och konsekvensbeskrivningar ser ut. Undrar om det gjorts några?

 

Men nu skall vi göra det sista för att få till våra namninsamlingslistor inför vårt arbete med att få till FOLKOMRÖSTNINGEN. Det är ett stort jobb – men det skall självklart gå!!!!!

 

2 kommentarer

Insändare av Ingeborg Forsmark, Dorotea

Av , , Bli först att kommentera 10

 Ingeborg Forsmark, doroteabo sedan många år, pensionerad lärare skrev till Ordet fritt i VK papperstidning. Många har velat läsa den eftersom den har fått så mycket lovord. Tack Ingeborg!

Var så goda.

Etthundra dagars ockupation av sjukstugan i Dorotea

 

I etthundra dagar har ockupationsgruppen i Dorotea ockuperat sjukstugan, och därigenom tolkat en allmän och berättigad folkopinion mot försämringen av sjukvården i inlandet, och använt sig av sin grundlagsskyddade rätt att demonstrera.

 

I etthundra dagar har Dorotea varit berövad sina akutvårdsplatser, sjukstugan har varit stängd utom under kontorstid, och dess faciliteter plockats bort, till exempel ljusterapin, som flyttats till Åsele.

 

I etthundra dagar har landstinget storslaget "erbjudit" ett annat alternativ till en fungerande sjukvård, nämligen akutvårdsplatser på äldreboendet Bergvattengården. Detta alternativ har den nackdelen, att det för närvarande inte existerar i sinnevärlden. Det är ännu så länge bara en vag idé som möjligen kan omsättas i praktiken i en oviss framtid, där inga problem är lösta, vare sig det gäller finansiering, lokaliteter eller kompetens.

 

Ockupantgruppen är ingen förhandlingspart till landstinget, att fatta ödesdigra beslut är politikernas ansvar. Men även politiker måste inse, att det är absurt att tala om alternativ som inte finns.

 

I etthundra dagar har ockupantgruppen på ett vänligt, värdigt och partipolitiskt obundet sätt protesterat, något som torde vara unikt i Sverige. Naturligtvis finns olika åsikter i en så heterogen samling, där folk av olika samhällsställning, ålder och politiska åsikter blandas, men målet är detsamma: Att värna om en fungerande sjukvård i inlandet.

 

Varje kväll utom helgdagar hålls protokollfört stormöte, där vem som helst kan göra sin röst hörd, och där beslut fattas i demokratisk ordning. Även humorn har fått sin plats i denna unika protestaktion:

 

När landstinget drog in sin vakthållning (som då kostat cirka 300 000 kronor av dess magra kassa) ersattes denna av en flera meter hög pappfigur, tillverkad av Doroteakonstnärer, vilken med kaxig nonchalans vaktar sjukstugans olåsta dörr, dag som natt.

 

Den etthundrade dagen av ockupationen firades med en manifestation på torget i Dorotea, där mycket folk samlats trots regnet, där skolelever uppförde en dansuppvisning, där människor umgicks och festade på kaffe och tårta, och där tända marschaller bildade orden: Lika vård åt alla!

 

I etthundra dagar har ockupantgruppen kämpat på för allas bästa. Den är värd all respekt och allt stöd för sitt arbete!

 

Bli först att kommentera

Interpellation från KD till landstingsfullmäktige den 20 juni.

Av , , Bli först att kommentera 14

Eftersom jag lade ut detta innehåll en dag för tidigt och det kom i skymundan för Arena-artikeln kommer det här istället.

Låt Doroteaborna behålla sin framtidstro!

 

Med anledning av den låsta situationen i Dorotea har kristdemokraternas gruppledare, Birgitta Nordvall idag lämnat in en interpellation till socialdemokraternas Peter Olofsson till nästa landstingsfullmäktige.

 

Birgitta Nordvall vill ha svar på om Olofsson är beredd att bjuda in alla partier och berörda kommuner till ett förutsättningslöst samtal kring akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele för att försöka hitta en för alla parter acceptabel lösning.

 

 

 

Doroteaupproret!

 

Ockupanterna i Dorotea kämpar oförtrutet för sina akutplatser och är nu inne på att få en folkomröstning till stånd. Man jobbar för sin överlevnad och känner sig övergivna av landstinget. För att få till stånd en folkomröstning krävs 20550 namnunderskrifter.

 

Vi kristdemokrater vädjar till socialdemokraterna och miljöpartiet att inbjuda alla politiska partierna i landstinget och representanter från berörda kommuner för att hitta lösningar så att de som bor i inlandet ska få fortsätta att känna framtidstro.

 

Vi kristdemokrater önskar att hitta en kompromisslösning så att alla känner sig som vinnare. Som det ser ut nu så finns det stor risk att alla bara blir förlorare.

 

Utifrån ovanstående ställer jag en fråga till Peter Olofsson:

– Är du beredd att bjuda in alla partier och berörda kommuner till ett förutsättningslöst samtal kring akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele för att försöka hitta en acceptabel lösning?

 

Birgitta Nordvall, gruppledare för Kristdemokraterna

Bli först att kommentera

Om Doroteaupproret och Inlandssjukvården i Dagens Arena.

Av , , 3 kommentarer 15

 

En journalist från nättidningen DAGENS ARENA ringde en dag. Vi pratade länge och resultatet ser Ni här.

Jag vill bara innan Ni läser rätta till några saker. Jag var med nästan från början, men arbetade då från min dator hemma. Jag tänker inte ta ifrån de som startade äran, den är de väl värda.

Företagarna i Dorotea startade hela processen genom att bjuda in Peter Olofsson till ett allmänt möte. Efter det togs telefonkontakt mellan Inger Henriksson, Berith Eriksson och Simone Granberg om att det var ockupation på gång. Den senare skickade ut ett meddelande på Facebook vilket spred sig som en explosion och sjukstugan fylldes med människor. Så var det igång.

 

Doroteaupproret

 

Landstingets ansträngda ekonomi tvingade fram ett sparpaket på 150 miljoner kronor. Men när ambulansen drogs in i Åsele och Doroteaborna förlorade sjukstugans akutplatser fick ortsborna nog. Nu har det riksbekanta Doroteaupproret växt till en rörelse som omfattar inlandskommuner i hela Norrland. Frågan är vilket ansvar stat och regering har för landstingens allt mer ansträngda ekonomi.

 

 

Karl-Allan Danielsson bodde bara 200 meter från Åsele sjukstuga. Men när han i början av april fick en stroke tog det mer än en timme innan han kom dit. Orsak: Ambulansen var indragen. Det är bara en av flera incidenter efter landstingets neddragningar i södra Lappland.

 

Det är Socialdemokraterna som med hjälp av Miljöpartiet drivit igenom beslutet i Västerbottens läns landsting. Förutom den indragna ambulansen i Åsele har man bland annat också tagit bort akutvårdsplatserna i grannkommunen Dorotea.

 Tanken är att verksamheterna i kommunerna ska komplettera varandra.

 

Bakgrunden till hela sparpaketet är landstingets dåliga ekonomi. Inför 2012 skulle 150 miljoner kronor bantas bort och fram till 2015 lika mycket till. För att klara det måste man ta till rejäla grepp som både effektiviserar och utvecklar nya metoder, menar det socialdemokratiska landstingsrådet Peter Olofsson.

 – Jag har full förståelse för att åtgärderna skapar oro lokalt, men gör vi inte strukturförändringarna nu kommer läget att vara mycket värre om några år, säger Olofsson som hellre pratar om satsningar än nedskärningar.

 – Vi satsar till exempel mycket på glesbygdssjukhusen i Storuman och Vilhelmina där vi med modern teknik kan ge specialiststöd och ställa diagnoser på distans. Det är en klar förbättring av akutsjukvården i inlandet. Men vi måste också våga göra förändringar där vi ser att pengarna inte används effektivt, säger han.

 

Landstingsrådet säger förändringar när andra säger försämringar. De fyra akutplatserna på sjukstugan i Dorotea och ambulansen i Åsele var nämligen två sådana ”ineffektiva” verksamheter. De kostade mycket men var lågt utnyttjade.

 

Enligt landstinget ägnade ambulanspersonalen i Åsele förra året bara elva procent av arbetstiden till utryckningar.

 

Väckte stor ilska

 Vad landstingsledningen inte riktigt räknat med var den oro, ilska och motkraft beslutet skulle utlösa i de två kommunerna.

 

Karin Danielsson är en av de upprörda. Hennes man Karl-Allan dog några veckor efter hjärnblödningen och den onödigt långa väntan på ambulans:

 – Jag tycker det är fruktansvärt. Även om det kanske inte hade hjälpt Karl-Allan om han fått komma till sjukstugan tidigare, känns det som att all trygghet plötsligt är borta.

 Hon har svårt att förstå landstingets beslut.

 – Det blir väl ingen besparing om ambulansen från Vilhelmina, sju mil bort, ska tvingas komma för att köra en patient 200 meter. Och sedan tillbaka till Vilhelmina igen. Det borde väl också landstingsledningen kunna räkna ut.

 

Emma Ohlsson är av samma åsikt. Hennes 1,5-årige son Signar är svårt sjuk och behöver snabbt komma under akutvård när anfallen slår till. I ett känsloladdat brev till landstingspolitikerna skriver hon om sin ångest inför den förlorade tryggheten sedan ambulansen försvann.

 ”När vi hittar honom blå nästa gång, så vet vi inte om vi kan få den hjälp som krävs. Vi vet inte om Akutbilen kan rädda Signars liv!”, skriver Emma och vädjar om att beslutet rivs upp.

 

Emma och Karin är inte ensamma om att vara upprörda. Både i Åsele och Dorotea har många skrivit på protestlistorna och demonstrerat. Med de stora avstånd det handlar om här i södra Lappland – bara Åsele är lika stort som hela Blekinge – tror få invånare på att vårdkvaliteten kan upprätthållas.

 

Hälso- och sjukvårdslagen talar redan i andra paragrafen om ”alla människors lika värde” och ”en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Något som de protesterande menar satts ur spel med landstingets beslut.

 – Det här är en rättvisefråga. Står det i lagen att vi ska ha vård på lika villkor ska det också vara så. Vi i glesbygden ska inte behöva betala två gånger för den vård vi har rätt till, säger Ingrid Oscarsson i Dorotea.

 

Har ockuperat sjukstugan i tre månader

 Hon är pensionerad lärare och en av initiativtagarna till den numera riksbekanta och rekordlånga sjukstugeockupationen i Dorotea. Sedan mer än tre månader sover minst tre, fyra personer över i vårdlokalernas foajé, med kravet att akutplatserna ska öppnas igen och ambulansen återinsättas i grannkommunen.

 

Sammanlagt turas ett femtiotal Doroteabor om att sova över, och Ingrid Oscarsson ser inga tecken på att glöden skulle mattas av.

 – Nej, tvärtom. Kampviljan är obruten hos alla. Jag har bott i Dorotea i 40 år och aldrig känt en sådan gemenskap och kraft som nu. Det är en fantastisk känsla.

 

Till en början var fastighetsägaren, landstinget, tveksam till att låta ockupanterna stanna kvar, men kanske för att slippa än mer negativ uppmärksamhet gav man med sig.

 – De första veckorna hade man hyrt in nattvakter som skulle ha koll på oss, men det blev för dyrt. Nu är vi ensamma i lokalerna från det att personalen stänger vid femtiden till klockan sju på morgonen, säger Ingrid Oscarsson.

 

På kvällarna håller man regelbundna, protokollförda möten, skriver brev till politiker och planerar nya aktioner. Doroteaupproret har också fått stöd från många i andra Västerbottens- och Norrlandskommuner.

 

Tusentals har skrivit under upprop och både enskilda och föreningar har skänkt pengar för att man ska ha råd med bussresorna de drygt 20 milen till landstingshuset i Umeå där de ansvariga politikerna sitter.

 

Företagare flyttar

 Ett brett stöd har de också fått av lokala politiker i både Åsele och Dorotea. Även från Socialdemokraterna, som alltså går emot sina partikamrater i landstinget.

 – De tänker alldeles för kortsiktigt. Akutvården är en överlevnadsfråga, inte bara för alla gamla som bor här. Vi har redan drabbats av att företagare som velat flytta hit dragit sig tillbaka på grund av den indragna ambulansen, säger kommunalrådet i Åsele, Bert-Rune Dahlberg, (S).

 

Han är djupt besviken på sina partikamrater i landstinget.

 – Visst fan är jag det. Nu vill de att vi ska hjälpa till att betala det här, men det är landstingets sak att sköta sjukvården. Vill man experimentera med en akutbil får man göra det i Umeå där det finns alternativ.

 

Den akutbil Dahlberg pratar om är bemannad med lokal vårdpersonal som snabbt kan rycka ut och på plats vårda den sjuka eller skadade. Från början var dock akutbilen så liten att en liggande patient inte ens fick plats. Nu har en större bil satts in, men i den får bara personer med livshotande tillstånd transporteras.

 

Vid ett benbrott till exempel, kan smärtstillande och andra akuta insatser göras via akutbilen, men för själva transporten måste ambulansen från någon av grannkommunerna komma, många mil bort.

 Om de nu finns tillgängliga.

 – De kan ju vara ute på andra uppdrag. Och det har redan hänt en hel del. Folk som skadat sig i olyckor och tvingats ligga på gatan och frysa i väntan på ambulansen. Det känns helt ovärdigt, säger Karin Danielsson.

 

Överenskommelsen om akutbilen gäller till slutet av juni. Just nu förhandlar Åsele kommun med landstinget om fortsättningen.

 Kommunalråd Bert-Rune Dahlberg tänker inte skriva under någon förlängning och upprepar huvudkravet att ambulansen sätts in igen.

 – Det är dessutom bråttom. Eller ska någon hinna dö först innan det här eländet är över? undrar han.

 

När landstingsbudgeten för 2012 antogs i juni förra året var också Vänsterpartiet med, men partiet hoppade av när sparåtgärderna i inlandet konkretiserades under hösten.

 – Vi tyckte att budgetens inriktning var bra, men det här kändes inte rätt. Att ambulanser och akutvård skulle bort hade aldrig varit uppe på bordet. Vår bedömning var att det inte skulle kunna genomföras, säger vänsterns Maria Grip som också lämnade sitt uppdrag som landstingsråd i samband med avhoppet.

 

Neddragningen har blivit en prestigefråga

 Den borgerliga oppositionen gick fram med en egen, lika stram budget men med neddragningar på annat än vård. Bland annat ville man skära mer än dubbelt så mycket i administrationen och tredubblade den besparing som bättre hygien skulle kunna ge i form av färre vårdskador. Kultur och lokaler var andra områden de borgerliga ville spara mer på.

 

Centerns landstingsråd Olle Edblom skakar på huvudet åt den situation som uppstått. Han tycker att socialdemokraterna målat i sig i ett hörn.

 – Är det verkligen värt allt detta bråk? Besparingen är så liten att ett enda strokefall med en vårdkrävande patient som följd kan radera ut allt. Jag förstår inte att sossarna står på sig, säger Edblom som tror att det gått prestige i frågan.

 – I vilket fall kommer den opinion socialdemokraterna dragit på sig helt säkert att märkas i nästa val, säger han.

 

För socialdemokraten Peter Olofsson har de senaste månaderna varit pressande. Han blir också irriterad när opinionsläget och nästa val kommer på tal. Han säger kort ”det är mycket möjligt att det kommer att märkas i valresultatet 2014”, men menar att det vore ansvarslöst att inte genomföra förändringarna nu.

 – Då sitter vi kanske på ett underskott på 500 miljoner kronor om några år. De andra kan säga vad de vill men vi har helt enkelt inget alternativ.

 

Olofsson är också irriterad på mediebevakningen av landstingsbudgeten som han tycker bara fokuserat på neddragningarna och inte alls på de satsningar han menar samtidigt görs.

 – Jag har aldrig varit med om någon fråga där så mycket desinformation förekommit. Att säga att vi bara skär ner på inlandssjukvården är lögn. Men det är så medierna vinklar det och våra politiska motståndare hakar på, säger Peter Olofsson.

 

Flera kommuner har hakat på

 Nu sprider sig dessutom protesterna. Flera andra inlandskommuner i Norrland har fått känna på liknande neddragningar och nu till helgen samlas stridsvilliga från de fyra nordligaste länen i Arvidsjaur för att dra igång det man kallar Lapplandsupproret.

 – Kiruna med 23 000 invånare förlorade sin akutkirurgi trots olycksrisken i gruvan. Andra kommuner i Norrbotten har tappat delar av akutvården, säger Ingrid Oscarsson i Dorotea som tror att Lapplandsupproret kan bli en väckarklocka om vad som håller på att hända med sjukvården ute i den svenska glesbygden.

 

– Det här är en partipolitiskt obunden rörelse som slåss för att också vi ska få den sjukvård vi via skattsedeln betalar för. Vi kommer absolut inte att ge oss. Tvärtom, nu lyfter vi vår kamp ännu ett steg, säger hon.

 

Bertholof Brännström

3 kommentarer

Hurra för trekommungruppen!

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag har följande brev gått till

Västerbottens läns landsting

Landstingsstyrelsen

901 89 Umeå

 

Tillgång till ambulans och akutsjukvård i södra Lappland

 

Kommunerna arbetar kontinuerligt med uppgifter som bl.a rör företagsetableringar,f.n. ofta inom besöksnäringen, ökad inflyttning, förbättrat näringslivsklimat och därtill kopplade frågor.

Tillgång till ambulans och akutsjukvård är en basal service som är av största betydelse. En avsaknad av detta leder till en otrygghet för medborgarna, en försämrad patientsäkerhet och en sämre livsmiljö.

Tillgång till vård på samma villkor är att anse som en likställighetsprincip då alla länsbor har samma skattesats.

 

Trekommungruppen anser att det i varje kommun, dygnet runt, skall finnas ambulans och tillgång till akutsjukvård / akutsjukvårdsplatser i alla kommuner.

Med vänlig hälsning

Greger Lindqvist

Kommunstyrelsens ordförande  Dorotea kommun

 

Åke Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande  Vilhelmina kommun

 

Bert-Rune Dahlberg

Kommunstyrelsens ordförande  Åsele kommun

                                        ______________________

Nu har vi alla politiker med oss i de tre sydligaste kommunerna i Lappland. Vi har med oss hela Alliansen och Vänsterpartiet i VLL. ( Nicklas Sandström, Marianne Normark, Birgitta Nordvall och Olle Edblom och Maria Grip)

Det vi behöver nu är att S och Mp i Landstinget inser att de måste GÖRA OM - GÖRA RÄTT!

Bli först att kommentera

Lapplandsupproret

Av , , Bli först att kommentera 13

Detta är en av anledningarna att vi startar Lapplandsupproret till helgen. GÖR OM - GÖR RÄTT!

 

Erfaren personal lämnar sjukvården.

I samma takt som gruvnäringen i Kiruna expanderar skär Landstinget ned på sjukvården i kommunen. När akutkirurgin lades ner för sex månader sen blev ambulanstransporterna fler och allt viktigare. Men nu lämnar erfaren ambulanspersonal sjukvården.

"Det känns oroande"
I samma takt som gruvnäringen i Kiruna expanderar skär Landstinget ned på sjukvården i kommunen. När akutkirurgin lades ner för sex månader sen blev ambulanstransporterna fler och allt viktigare. Men nu lämnar erfaren ambulanspersonal sjukvården. Vi hör sjukvårdaren Mikael Nilsson som har nitton år i yrket.

I ambulanspersonalens fikarum doftar det spritade händer och nybryggt kaffe. Den här morgonen räknas kaffekassan. Stämningen är lättsam även om en och annan gäspning hörs. Det är svårt att fatta att nedskärningar och landstingspolitik länge varit det enda som diskuterats vid fikarasterna.

Ambulansverksamheten i Kiruna är speciell på flera sätt. Den har ett av landets största upptagningsområden med 14 mil till Riksgränsen i norr, sju mil till Nikkaluokta i väst och sex mil till Svappavaara i söder. Är ambulansen i Vittangi upptagen är det 18 mil till Karesuando i öst. Och i varje väderstreck finns bara en väg.

Med fjällkedjan ett stenkast bort svänger vädret snabbt. Det har förekommit att ambulanser på brådskande uppdrag till fjällen hamnar i kolonnkörning på grund av dåligt väder. Något som avsevärt kan försena transporter av sjuka patienter.

Det är den geografiska sårbarheten tillsammans med en tung gruvverksamhet, rymdindustri och växande besöksnäring som gjort att nedläggningen av akutkirurgin i Kiruna väckt så mycket ont blod.

Ambulanspersonalen anser inte längre att dom kan garantera patientsäkerheten. Tillbaka på sjukhuset berättar Mikael att han efter nitton år inom yrket nu tänker gå vidare.

– Jag trivs med arbetskamraterna och arbetsuppgifterna, men organisationens uppbyggnad är jag inte helt nöjd med så som den har utvecklats, säger Mikael Nilsson som har fått jobb på LKAB och ska börja borra under jord.

Sen första september 2011 har Kiruna sjukhus ingen kirurgi kvar vilket innebär att även patienter som ska opereras för smärre åkommor måste transporteras med bil till Gällivare – en sträcka på 12 mil. Och när den ena ambulansen lämnar Kiruna är den andra ensam kvar under dom fyra timmar resan tar fram och tillbaka.

Förra året utförde ambulansen nära 2500 uppdrag och rullade sammanlagt drygt 9000 mil. Antalet uppdrag för ambulansen har mellan 2008 och 2011 ökat med 15 procent samtidigt som antalet körda mil ökat med hela 33 procent. Gällivaretransporterna har under samma period ökat med 50 procent och förra året gjordes 193 transporter mellan gruvstäderna.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Allt fler patienter kommer att tvingas ut på vägarna när sjukvården slimmas och centraliseras. Och när erfaren personal fått nog och lämnar sjukvården ställs ett allt större ansvar på dom nya kollegorna att fatta rätt beslut.

De är många på ambulansen i Kiruna som ger uttryck för en sinande framtidstro. Det är lite paradoxalt med tanke på att det rör sig om en av landets mest expansiva kommuner. Men samtidigt som utvecklingskurvan för gruvverksamheten, rymdindustrin och besöksnäringen pekar uppåt har Landstingets skalpell skurit hårt i kommunens sjukvård.

Peter Larsson som är enhetschef för ambulansverksamheten i Kiruna är bekymrad.

– Det som känns oroande, det är är personalrekryteringen och så ser det väl ut överlag i sjukvården och akutsjukvården i hela länet, vi har gammal erfaren personal som väljer att gå vidare till andra verksamheter samtidigt som vi har svårt att rekrytera till vårdyrkena idag.

Ambulanssjuksköterskan Susanna Harnesk, med nitton år i yrket, är en annan av dem som ser sig om efter andra jobb.

– Jag har sökt en tjänst inom ungdomspsykiatrin.

Och om du inte får den tjänsten?
– Ja, då får jag väl promenera ner för backen till LKAB och höra om de har någonting att erbjuda, kanske LKAB har en bra arbetsgivare som vill ta vara på min kompetens och vidareutveckling.

Så på ambulansen i Kiruna stannar du inte?
– Nej, absolut inte.

Bli först att kommentera

NAMNINSAMLINGEN STARTAR 4 JUNI !!

Av , , Bli först att kommentera 15

 

START PÅ NAMNINSAMLING FÖR

 FOLKOMRÖSTNING!!!

 

Den 4 juni går startskottet. Då börjar vi samla in namn för att få till stånd en folkomröstning i Västerbottens län. Insamlingen pågår i sex månader. Om vi nått målet med 21 000 namn inom den tiden, kan vi avbryta.

 

Vi vill att det beslut i Västerbottens läns landsting, som lett till nerdragningarna av sjukvården skall rivas upp och att man tänker om och tänker rätt.

 

Det är alltså de i Västerbottens län, som var röstberättigade till förra landstingsvalet, som har rätt att skriva på listorna. Dessa kommer att finnas i varje kommun på flera ställen. Vi kommer att meddela var. Man skriver datum, namn, adress och födelsenummer.

 

Alla namn kontrolleras av myndighet och listorna förstörs. Ingen registrering förekommer.

 

 

Starten går på MB i Dorotea kl. 18.30 – 20.00 Välkomna alla!

Bli först att kommentera

Nu slår de tillbaka! Men de slår på fel människor!

Av , , 1 kommentar 21

 

http://www.vk.se/629767/​sekretessbrott-misstanks-i-deba​tt-om-varden

 

Sekretessbrott misstänks i debatt om vården

www.vk.se

Landstinget misstänker att sekretessen kan ha brutits i samband med protesterna mot besparingarna i inlandet. Nu har de inlett flera utredningar

 

 

 

Känner att jag blir så rasande. Jag brukar ha långt till det, men nu får det bannemej vara nog ! ! !

Vi kämpar nästan dag och natt för att människorna i Norrlands inland skall få den vård de har rätt till. Vi begär verkligen inte mycket. Vi vill bara ha en ambulans i varje kommun och en fungerande akutvård – som vi har haft tidigare. Det är inte mycket. Nu har vi beslutat lyfta frågan till folkomröstning.

 

Då kommer landstinget och kastar sig över de människor, som reagerat emot verkligt farliga och fruktansvärda  händelser som varit följden av indragningarna. De hotar med böter eller fängelse.

Vad de inte vet är att vi är oerhört stolta över Er, som vågat stå upp för de drabbade och uppmärksammat människor på de vansinniga beslut som tagits. Vi är så stolta över att Ni fortsätter att i er proffesion rädda liv och lindra allt Ni kan. Vi är stolta över att Ni är en del av vår rörelse. Vi är stolta över att få kämpa tillsammans med Er. 

Vi är så stolta över Er.

 

 

Gå rakryggade och se Er omkring, Ni som landstinget angriper. Ni är våra förebilder och vi stöttar Er på ALLA sätt i framtiden.

1 kommentar

NU KÖR VI!!!

Av , , 6 kommentarer 17

Pluggen ur. Nu startar arbetet med att få igång en folkomröstning på landstingsnivå i Västerbotten. Det är unikt i Sverige. Ingen har någonsin gjort det förut. Den skall röra kravet på att riva upp beslutet om nerdragningarna inom länet. Ingen skall behöva berövas sin trygghet och sin framtidstro!

Listor håller på att göras, kontakter tas, lagar och förordningar läses och planeringen framskrider. Startdatum meddelas om några veckor. Då kommer långa köer att ringla sig fram utanför sjukstugan för att få skriva sitt namn, sin adress och sitt personnummer. Vi håller med pennor.

Peter Olofsson sa att det skulle bli för dyrt med en folkomröstning. OK Olofsson och Winroth, vore bättre om Ni lade pengarna på de fyra akutplatserna på Dorotea sjukstuga och på en ambulans i Åsele. Gör det med garantier för fortsatt verksamhet och trygghet, så skall vi fortsätta betala landstingsskatt som alla andra och dessutom kanske avblåsa omröstningen…

Hör av Er.

 

Ett P.S till Västerbottensnytt. Nu vill vi inte koja framför kameran någon mer gång. Vi är vuxna, intelligenta människor, som vill visas mera respekt i framtiden. Alltså, inga fler reportage på den nivån. Är vi överens?

Tack.

6 kommentarer