Ingrid i Bellvik

200 dagar!!!!

Av , , Bli först att kommentera 25

 

200 dagar av Ockupationen av Dorotea sjukstuga.

 

Ockupanter – Doroteabor.

 

Det har nu gått 200 dagar sedan ockupationen av Dorotea sjukstuga startade. Det tändes en gnista genom det civilkurage som visades just den dagen. Det tändes en gnista som satte eld på den rörelse som har samlat de flesta i Dorotea kommun och många i Västerbottens län. Den gnistan har spridit sig till resten av Lappland och glimmar nu för fullt i hela Norrbotten.

Den har speglats i Riksdagen i Stockholm, i Almedalen på Gotland, i landstingshuset i Umeå,  på alla tänkbara marknader i vårt län nu under sommaren. Snart finns den också på Glesbygdsriksdagen i Blekinge.

 

Och den har inte slocknat ännu.

Nej, tvärt om har den mångfaldigats, blivit tusentals gånger kraftigare och förvandlats till en lysande eld som nu i sin tur tänder eldar runt om i vårt land. – Kan man i Dorotea, så kan vi…

 

Från första dagen har vi i Doroteaupproret haft inställningen att vi genom ett oklanderligt uppförande, ett vänligt sätt, ett sakligt argumenterande och med ickevåld skall visa vår beslutsamhet och vår kraft. Vi är värda att behandlas med respekt – vi behandlar andra med samma respekt. Hittills har vi lyckats. Tack alla ockupanter och doroteabor för det!

 

Doroteaupproret handlar om tre stora frågor.

I första hand det som var starten: Västerbottens läns landsting måste ändra sitt beslut att ta bort akutplatserna vid Dorotea sjukstuga. Vi vägrar att finna oss i att sjukstugan bara är öppen vardagar mellan klockan 08 och 17. Vi vägrar att finna oss i att vår färd till sjukvården blir ännu längre än den redan är. Landstinget måste också ändra sitt beslut att dra in ambulansen i Åsele vilket inneburit att Dorotea kommun måste dela ambulans med vår grannkommun.

I andra hand handlar detta nu om Norrlands inlands överlevnad. Kommunerna har genom sina politiker protesterat mot nerdragningarna, skogsbolagen har delgivit media sin oro för den bristfälliga sjukvården, turistnäringen börjar höras i debatten, företagare deltar kraftfullt och det mullrar hos de sjukvårdsanställda.

Den tredje – och största – frågan är att i vårt land ALLA människor skall vara värda lika mycket! Alla människor, oavsett om vi är unga eller gamla, kustbor eller inlandsbor, hantverkare eller akademiker, kvinnor eller män skall ha lika värde. På den grundvärderingen vilar doroteabornas kamp för att få tillbaka den basjukvård som togs ifrån oss i november 2011. På den grundvärderingen vilar kampen för att en liten grupp människor skall inse att det inte går att trycka ner och nedvärdera vår lilla kommuns invånare.

Vi är värda lika mycket som alla andra!

 

Tack alla som stöder kampen. Tack alla Ni som tillbringar Er fritid på sjukstugan, alla tider på dygnet! Tack alla som aktivt stöder oss med bidrag, kaffetermosar, en blombukett från lägdan hemma. Tack alla Ni som ger ett vänligt ord i kön på affären, Ni som skickar ett vykort, Ni som samlar namn på våra listor. Tack alla som på något sätt uppmuntrar kampen för att vi skall få akutplatserna tillbaka på sjukstugan i Dorotea och få tillbaka vår ambulans.

 

Vi vet att vi kämpar för det vi har rätt till!

Vi kommer inte att ge upp!

Bli först att kommentera