Ingrid i Bellvik

Nisse Hansson (s) och Astrid Näsström (Fp) svarar på frågorna.

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Frågesvar från Astrid Näsström, kommunfullmäktigeledamot för Folkpartiet.

 

 1. Jag visste inte att det förkom förhandlingar mellan kommunalrådet och Peter Olofsson, Vll.
 2. Jag har inte deltagit i några överläggningar med kommunalrådet.
 3. Jag har inte deltagit i förhandlingar med Peter Olofsson och Vll.
 4. Jag vet inte om det finns något delegationsbeslut i detta ärende för kommunalrådet.
 5. Ja, jag var med och tog det enhälliga beslutet i KF om akutplatserna.
 6. En avsiktsförklaring är ett dokument som inte är ett färdigt avtal, utan en gemensam överenskommelse som är på väg till ett slutligt avtal.
 7. Kommunalrådet kan inte ensam ta ett beslut som strider mot KF´s beslut.
 8. Jag anser inte att kommunalrådet har handlat i enl. med kommunallagen. Ärendet är av principiell beskaffenhet och skall upp i kommunfullmäktige.
 9. Jag anser att kommunen skall meddela Landstinget att Dorotea kommun INTE kommer att teckna avtal enligt avsiktsförklaringen, utan att ärendet åter skall upp på Fullmäktiges bord.

 

Med vänlig hälsning Astrid Näsström.

 

Frågesvar från Nisse Hansson (s) kommunfullmäktigeledamot.

 

 1. Nej
 2. Nej
 3. Nej
 4. Jag känner inte till om det finns delegation för kommunalrådet när det gäller framtida akutvård.
 5. Ja, jag var med när kommunfullmäktige tog beslutet.
 6. Avsiktsförklaring är normalt inte bindande. Det är en överenskommelse på väg mot ett avtal.
 7. Nej
 8. Nej, skall tas av kommunfullmäktige.
 9. Detta skall tas upp vid nästa kommunfullmäktige.

 

GÖR OM – GÖR RÄTT!

 

SJUKVÅRD FÖR ALLA!

 

 

Bli först att kommentera

Hur insatta är media?

Av , , Bli först att kommentera 19

Det är förvånande att det har så svårt för att bli rätt i tidningarna. Visst vill vi att det skall skrivas om Doroteaupproret, som kämpar för att alla skall ha rätt till en bra vård. Visst vill vi att det skall skrivas om Folkinitiativet, som syftar till att få till stånd en folkomröstning för god vård åt alla i Västerbottens län. Visst vill vi att  att det skall skrivas om de vansinniga beslut som s och mp i landstingsfullmäktige har tagit och vår kamp för att de skall ändras på. Visst vill vi det.

 

Men när det skrivs är det märkligt att det har så lätt för att bli fel, förvrängas, ta upp bara en sida av saken, skriva fel siffror eller producera problem som inte finns. Det är värre än skvallret på byn…

Det senaste tokiga, som framkommit är naturligtvis i samband med namninsamlingen. VEM är orsaken till detta? Är det uppgiftslämnarna eller de som tar emot? Jag har under dessa nio månader upptäckt att det är ytterst få skribenter, som är ute efter fakta – hellre sensationer.

Så här är det:

1. De 15 124 namn som vi lämnade in är exklusive de som vi själva räknat bort – de vi upptäckte var fel. Ex. inte de fyra sista siffrorna med, fel ort kanske inte i länet, mm. Dessa har vi markerat och alltså räknat bort INNAN vi överlämnade dem till LT.

2. I kommande pärmar kommer det att finnas NOGA KOLLADE listor, eftersom vi har blivit mer och mer noga för varje ställe vi varit på. Alltså, ännu mindre felprocent!

3. Vi har god marginal! Det blir en folkomröstning under våren 2013. Rusta Er för att gå till valurnorna!

Vi jobbar för glesbygden, vi jobbar för småsamhällen och för de grupper av människor som är lätta att köra över. Vi skäms inte för att vi utnyttjar den grundlagsskyddade rättighet vi har i Sverige, att visa att vi har rätt att protestera mot vansinniga beslut, tagna av FOLKVALDA politiker. Tillsammans är vi starka!

GÖR OM - GÖR RÄTT!

Bli först att kommentera

Svar från Lilian Tegnander, Fp och Gaby Bisping, DKL.

Av , , Bli först att kommentera 9

Hej Ingrid

Jag har inget emot att besvara dina frågor.

Mvh. Lilian Tegnander, Folkpartiet

 

 

1.      Visste Du, den 10 oktober, om att förhandlingar mellan kommunalrådet och P. Olofsson pågick?

Svar: Nej, hade ingen aning om det.

 

2. Har Du deltagit i några överläggningar med kommunalrådet?

Svar: Nej!

 

2.      Har Du deltagit i förhandlingar med P. Olofsson?

Svar: Nej!

 

3.      Vet Du om det finns något delegationsbeslut för kommunalrådet?

Svar: Ett kommunalråd har rätt att fatta beslut i många frågor enligt en delegationsordningen. Om nu kommunalrådet hade delegationsrätt i denna fråga så har han alldelers för högt mandat. Detta är en fråga för kommunfullmäktige.

 

4.      Var Du med och tog det enhälliga beslutet i KF om att kräva akutplatserna tillbaka?

Svar: Ja, och jag var glad över att alla var överens.

 

5.      Vad anser Du är skillnaden mellan en Avsiktsförklaring och ett avtal?

Svar: Jag anser att en avsiktsförklaring är en beskrivning/mål/vision över ett kommande beslut/överenskommelse.  En avsiktsförklaring kan leda till ett avtal. Ett avtal är juridiskt bindande, men en avsiktsförklaring är inte juridiskt bindande.

 

6.      Anser Du att kommunalrådet ensam kan ta beslut som strider mot KF´s beslut?

Svar: Nej!

 

7.      Anser Du att kommunalrådet har handlat i enighet med kommunallagen och hur motiverar Du Ditt svar?

Svar: Nej, om kommunalrådet har tolkat kommunallagen att han skulle ha rätt att ta detta beslut så anser jag att han feltolkat den lagen. Detta är ett ärende som är av större vikt för kommunen och dess befolkning. Det skulle ha tagits i kommunfullmäktige enligt min mening.

 

8.      Hur anser DU att detta ärende skall hanteras de kommande månaderna?

Svar: Jag anser att det ska upp i Kommunfullmäktige igen om det är någon förändring sedan sist och då ska det först beredas. Men….vi har ju redan tagit ett enhälligt beslut i tidigare kommunfullmäktige.

 

 

Och även svar från Gaby Bisping, DKL.

 

Frågesvar från Gaby Bisping, DKL

 

God morgon Ingrid,

 

här kommer mina svar till dina frågor. Och förresten tycker jag att skrivelsen i sig är helt okej, men jag förstår att inte alla kan/vill svara på det.

 

Svar till fråga:

 

1.Nej, jag visste inte att det var förhandlingar på gång

 

2.Ja, det har jag men inte efter februari 2012

 

3.Nej, jag har inte deltagit i förhandlingar med P.Olofsson

 

4.Vet ej. Jag känner inte till delegationsordningen för KS in och ut.

 

5.Ja, jag var med under den dagen.

 

6.En avsiktsförklaring ska leda till ett avtal (på så sätt förberedande/arbetsmaterial) och kan under vissa förutsättningar vara bindande.

 

7./8. Jag tror inte det, men oavsett tycker jag att det inte var bra gjort efter det enhälliga uttalande i KF.

 

9. Det måste tas fram fakta om vad som är rätt eller fel i det här ärendet och sedan måste politiken bestämma sig och komma fram till ett beslut och jobba efter det. Jag hoppas fortfarande på en gemensam lösning som vi alla kan vara nöjda med, även om den ena eller den andra måste backa.

 

Hälsningar ifrån Högland

Bli först att kommentera

Svar från Carina Oscarsson, Fp och Birger Svanlund, V

Av , , Bli först att kommentera 7

Det börjar komma in fler och fler svar. Intressant att se vilka ledamöter som tycker att det är viktigt att låta väljarna veta mera i denna frågan. Det är intressant att se vilka ledamöter som visar kommuninvånarna respekt och står för det de tycker och för hur de agerar.

Här kommer två ledamöter i KF till.

 

Från Carina Oscarsson, ledamot i KF för Fp

 

Här är mina svar till dig:

1: Jag visste inte den 10 oktober att det pågick förhandlingar mellan K-rådet och

P. Olofsson

 

2: Jag har inte deltagit i några överläggningar med K-rådet.

 

3: Jag har inte deltagit i förhandlingar med P. Olofsson.

 

4: Jag vet inte om det finns något delegationsbeslut i en sådan här fråga för K-rådet.

 

5: Ja, jag var med och tog det enhälliga beslutet i KF.

 

6: Skillnaden är att ett avtal är juridiskt bindande.

 

7: Nej, han borde överlagt med övriga partier i en sådan stor och för Doroteaborna

viktig fråga.

 

8: Jag vet inte exakt, men min känsla är att detta borde upp till fullmäktige.

 

9: Ärendet måste behandlas i fullmäktige.

 

Vänligen Carina Oscarsson

 

 

Frågesvar från Birger Svanlund, suppleant i KF för Vänsterpartiet.

 

 Här kommer svar på frågorna från mig.

 

1. Då låg jag inlagd på lasarettet och fick höra det när en bekant ringde mej och berättade det.

 

2. Nej

 

3. Nej

 

4. Nej, inte från kommunfullmäktige.

 

5. Ja, då var jag ordinarie.

 

6. Avsiktsförklaringen är till innan det blir till ett avtal.

 

7. Nej, det är en för kommunen ett särskilt behov och då ska fullmäktige ta det enligt lagen. Detta är ett fall för kommunal fullmäktige

 

8 Det ska diskuteras i kommunfullmäktige innan något avtal skrivs på.

 

/Birger Svanlund (V)

 

Bli först att kommentera

Vårduppror i 8 städer.

Av , , Bli först att kommentera 6

Detta låg på min Facebooksida i morse.

Snälla Ni, gå in på www.tv4play.se och se det gripande och engagerande inslaget. 

 
Arvin Yarollahi, läkare säger: -Jag lärde mig när jag studerade till läkare att patienterna går först; när jag började jobba fick jag lära mig att det är budgeten först…man är rädd för repressalier när man anmäler som personal…vårdpersonal har gjort allt men man har kommit till en gräns när man inte orkar längre"…

Kan det vara dags att renodla uppdragen och ägna sig åt sjukvård, bara sjukvård, för landstingen och låta andra som både kan bättre och nyttjar resurserna optimalt ägna sig åt annat som lokaltrafik, kultur, vindkraftverk mm? Eller är det dags att skrota landsting och/eller kommuner och reorganisera från grunden där ansvar tydliggörs och förutsättningar utifrån det och de kvalitetsmål som bör styra. Idag drivs verksamheter som att "hämta andan i en plastpåse" och med olika Napolionistiska styren istället för att lyssna på de som kan men inte längre orkar eller rent av vågar. För mig är detta ofattbart.

 

Protester mot nedskärningar inom vården

www.tv4play.se

Protester på åtta platser i Sverige på lördag mot nedskärningar inom vården. Arvin Yarollahi, initiativtagare och läkare. Torbjörn Hammar förlorade sin fru i cancer.

Bli först att kommentera

Svar från Ran Svanlund (S) och Torbjörn Isaksson (DKL)

Av , , 2 kommentarer 6

Från Ran Svanlund.

Hej!

 

1.    Visste Du, den 10 oktober, om att förhandlingar mellan kommunalrådet och P. Olofsson pågick?  Nej

 

2.    Har Du deltagit i några överläggningar med kommunalrådet? Nej

 

3.    Har Du deltagit i förhandlingarna med P. Olofsson? Nej

 

4.    Vet Du om det finns något delegationsbeslut för kommunalrådet? Ja, Det är ganska många och jag kan inte skriva ned dem här utan att titta i delegationsordningarna.

 

5.    Var Du med och tog det enhälliga beslutet i KF om att kräva akutplatserna tillbaka? Nej

 

6.    Vad anser Du är skillnaden mellan en Avsiktsförklaring och ett avtal?

 

Avsiktsförklaring är normalt inte bindande utan ett dokument som man skriver som en överenskommelse om vad man kommit överens om på vägen mot ett avtal

 

7.    Anser Du att kommunalrådet ensam kan ta ett beslut som strider mot KF´s beslut? Nej

 

8.Anser Du att kommunalrådet har handlat i enlighet med kommunallagen och hur motiverar Du Ditt svar?

 Ja- ex .Kommunallagens 2:a kap.3§:Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.

 

Jag tycker att efter 8 månader utan någon som helst sjukvård på orten kvällstid och helger måste medborgarna få någon akutsjukvård innan något mer, eller allvarligare händer. Vem är ansvarig om det värsta händer någon nära som vi har det idag? Jag tycker det är bättre att ha lite än inget alls. Detta är också i linje med den sista att-satsen som togs i KF,

- Hitta en lösning.

 

9. Hur anser Du att detta ärende skall hanteras de kommande månaderna?

 

Jag hoppas att alla fortsätter jobba för en så bra akutsjukvård som möjligt. Att vi ser till att vi får någon form av akutsjukvård på orten under tiden men för den skull inte nöjer oss med något som visar sig vara otillräckligt för oss.

 

Jag  önskar för allas skull att man visar varandra respekt och skiljer på person och sakfrågor framöver. Som det varit sista tiden i kommunen och i media har det varit en hemsk debatt med många personangrepp och det leder inte till någon framgång i frågan.

 

Med vänliga hälsningar

Ran Svanlund (s)

 

Och från Torbjörn Isaksson, Borgafjäll för DKL.

 

 

 Hej Ingrid, här kommer mina svar.

 
1. Nej, jag visste inte om någon förhandling vid detta datum.
2. Nej, jag har inte varit med på några överläggningar.
3. Nej, inga förhandlingar med PO.
4. Nej, inte i detta ärende.
5. Ja.
6. En avsiktsförklaring är inte ett färdigt avtal men syftar till att bli ett avtal. Vid vissa omständigheter kan det vara juridiskt bindande.
7. Nej.
8. Nej, denna fråga är av stor vikt för Dorotea kommun och skall tas av KF.
9. Mer och tydligare information från KR och KS till allmänheten så att ett folkligt beslut kan tas i KF.
 
Hälsningar Torbjörn Isaksson, Borgafjäll
 
2 kommentarer

Svar från Sören Granberg, DKL

Av , , Bli först att kommentera 10

Svar på frågorna från Sören Granberg, ord. ledamot i KF för DKL.

 

 

Ingrid här kommer svar på dina frågor

 

1.Visste Du, den 10 oktober, om att förhandlingar mellan kommunalrådet och P. Olofsson pågick?

Svar; Nej

 

2. Har Du deltagit i några överläggningar med kommunalrådet?

Svar; Nej inte i frågan som avser avsiktsförklaringen.

 

3. Har Du deltagit i förhandlingar med P. Olofsson?

Svar; Nej inte i frågan som avser avsiktsförklaringen.

 

4. Vet Du om det finns något delegationsbeslut för kommunalrådet?

Svar; I delegationsordningen finns inget som ger kommunalrådet rätt att –  utan beslut i Ks eller Kf -  skriva under en avsiktsförklaring eller ett avtal med VLL.

 

5. Var Du med och tog det enhälliga beslutet i KF om att kräva akutplatserna tillbaka?

Svar; Nej jag var bortrest den dagen.

 

6. Vad anser Du är skillnaden mellan en Avsiktsförklaring och ett avtal?

Svar; En avsiktsförklaring är en överenskommelse där parterna skall ha en förhandling som man avser skall leda till ett avtal. När man träffat en avsiktsförklaring är tanken att parterna ska redovisa  all relevant fakta som krävs för en förhandling om exempelvis olika villkor, innan ett eventuellt avtal kan tecknas. Blir man inte överens i förhandlingen blir det inte heller något avtal.  Det är därför mycket anmärkningsvärt att man i avsiktsförklaringen anger en summa pengar innan det upprättats någon konsekvensbeskrivning, riskanalys eller ekonomiska kalkyler. Det är också anmärkningsvärt att man inte utvärderat de olika alternativen som finns.

 

7. Anser Du att kommunalrådet ensam kan ta beslut som strider mot KF´s beslut?

Svar; Nej

 

8. Anser Du att kommunalrådet har handlat i enighet med kommunallagen och hur motiverar Du Ditt svar?

Svar; Nej då det I kommunallagen står  ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”. Enligt min uppfattning är avsiktsförklaringen av en sådan beskaffenhet att den måste först upp i Ks och sedan KF.

 

 

9.  Hur anser DU att detta ärende skall hanteras de kommande månaderna?

Svar; Så vitt jag förstår är inte avsiktsförklaringen undertecknad av parterna vilket innebär att det egentligen inte finns något juridiskt dokument. För att göra en bindande avsiktsförklaring måste ärendet beredas i Ksau för att sedan tas upp i Ks som för frågan vidare till Kf för beslut.

Den politiska oppositionen i Dorotea lade redan i mars månad fram ett förslag om att skyndsamt utreda ”bildandet av en lokal vårdhuvudman tillsammans med Dorotea kommun och Landstinget”. Tyvärr har den politiska majoriteten inte tagit till sig vårt förslag.

Bli först att kommentera

Svar från Ann-Charlotte Nilsson (KD) och från Bengt Henriksson (C)

Av , , Bli först att kommentera 10

 Här kommer svar på dina frågor om Lanstinget och Gregers "Avsiktsförklaring".

  

1. Jag hade ingen information att några förhandlingar skulle förekomma.

 

2. Nej.

 

3. Nej.

 

4. Det finns en deligationsordning som styr vad var och en får göra, även kommunalrådet. Jag kan den inte i detalj så det måste jag läsa på.

 

5.Jag var med och tog beslutet i KF.

 

6. Enligt min mening är en avsiktsförklaring ett utryck för vad man vill göra, och ett avtal är en bindande juridisk överenskommelse.

 

7-8. Med hänvisning till punkt 4 så kan jag inte säga om det är juridiskt riktigt, men ett Kommunalråd som sköter ett viktigt ärende på detta vis kan knappast komma till de övriga partierna och vilja att vi skall sammarbeta i framtiden.

 

9. Eftersom ärendet har varit uppe i KF, så skall det även beslutas där.För det finns ingen annan som kan upphäva det.Kommer detta inte att ske så är det ett hån mot demokratin och de väljare som har valt den styrande majoriteten.

 

 Bengt Henriksson

 Gruppledare, CENTERN

 

 Frågesvar från Ann-Charlotte Nilsson, suppl. för KD i fullmäktige.

 

1. Visste Du, den 10 oktober, om att förhandlingar mellan kommunalrådet och P. Olofsson pågick?

 Svar: Hade ingen aning om några förhandlingar mellan Kommunalrådet och P O.

 

 

2. Har Du deltagit i några överläggningar med kommunalrådet?

Svar: Jag har inte deltagit i några överläggningar med Kommunalrådet.

 

 

3. Har Du deltagit i förhandlingarna med P. Olofsson?

 Svar: Har aldrig deltagit i några förhandlingar med P.O

 

 4. Vet Du om det finns något delegationsbeslut för kommunalrådet?

 Svar: Han har säkert delegationsbeslutsrätt i vissa frågor men knappast i den här frågan.

 

 5. Var Du med och tog det enhälliga beslutet i KF om akutplatserna och ambulansen?

 Svar: Nej, jag var inte närvarande.

 

6. Vad anser Du är skillnaden mellan en Avsiktsförklaring och ett avtal?

 Svar: En avsiktsförklaring anser jag vara ett arbetsmaterial som ska förankras hos den instans som har delegationsbeslutande rätten, jag anser inte att det skall ses som ett beslut.

 

7. Anser Du att kommunalrådet ensam kan ta ett beslut som strider mot KF´s beslut?

 Svar: Det kan jag inte tro och det känns fel, men jag är inte så insatt i vad och vilka punkter han har delegationsrätt i. Men man kan ju undra om han lyssnat till doroteabornas vilja i denna fråga.

 

 8. Anser Du att kommunalrådet har handlat i enlighet med kommunallagen och hur motiverar Du Ditt svar?

 Svar: Jag upplever och känner att det är fel, men jag måste ta in information om detta och vad kommunallagen säger om detta.

 

9. Hur anser Du att detta ärende skall hanteras de kommande månaderna?

 Svar: Detta ska tas upp i KF!

 

 Detta är mitt svar på dina frågor, nu är det så att jag hat inte varit så aktiv och närvarande i KF p.g.a att jag är ersättare.

 

 

Och från Bengt Henriksson (C) ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.   

Bli först att kommentera

Svar från Carina Thellbro och Erik Sundin.

Av , , 1 kommentar 8

En omgång svar från Carina Thellbro som är KF-ledamot för DKL (Dorotea kommunlista). Tack för detta Carina. 

1. Visste Du att det den 10 okt pågick förhandl. mellan KR och P.Olofsson?

 Nej jag visste inte, den 10 okt, om några förhandlingar mellan KR och P Olofsson

 

2. Har Du deltagit i några överläggningar med KR?

 Nej, jag har inte deltagit i några överläggningar med KR

 

3. Har Du deltagit i förhandlingarna med P. Olofsson?

Nej, jag har inte deltagit i förhandlingar med P Olofsson.

 

4. Vet Du om det finns något delegationsbeslut för KR?

Jag har inte kännedom om det finns beslut på delegation till KR  att ensam besluta ang, framtida akutvård.

 

5. Var Du med och tog beslutet i KF?

Ja, jag var med när KF, alla partier, ställde sig bakom beslut att sända en gemensam skrivelse till landstinget.

 

6. Vad menar Du är skillnaden mellan avsiktsförklaring och avtal?

Precis det som det kallas. Det är en avsikt från Greger. Trodde vi hade kommit överens om avsikten i KF.

 

7. Anser Du att KR ensam kan ta ett beslut som strider mot KF´s beslut?

En avsikt är något man har för avsikt att utföra, ett avtal är något man ska göra. (Greger L har alltså haft för avsikt  att godta landstingets förslag som KF sa nej till)

 

8. Anser Du att KR har handlat i enlighet med kommunallagen och hur motiverar Du ditt svar?

Nej absolut inte. Uppfattar det som Greger L på eget initiativ har utformat den här avsikten. Eller rättare sagt tillsammans med Peter Olofsson.  Min uppfattning är att han brutit mot delegationsordningen tidigare ett flertal ggr och gör det även nu. Det framgår i kommunallagen att “frågor av stor betydelse för kommunen skall beslutas av KF”. Är inte det en fråga av stor betydelse så vet jag inte vad som är av “stor betydelse”:

 

9. Hur anser Du att detta ärende skall hanteras de kommande månaderna?

Jag anser att kommunalrådet har agerat mot beslut taget i KF. Ett taget beslut måste rivas upp innan andra beslut kan tas. Anser att även en avsiktsförklaring måste upp i KF eftersom det riktar sig mot tidigare fattade beslut i KF.

 

Direkt här kommer svaren från Erik Sundin. Tack Erik.

 

 

 

 

Hej Ingrid!

 

Här kommer mina svar på dina frågeställningar.

 

Jag ska inleda med att jag sen i våras inte varit aktiv varken i Kommunfullmäktige eller på arbetarkommunens möten pga. mycket övertid på jobbet, familjen och mitt "fritidsföretag"

 

Sen har vi väl inget kommunalråd i Dorotea utan en KS ordförande…. kanske samma sak men :)

 

Men här kommer mina svar.

 

1. Jag visste inte den 10 okt att det pågick några förhandlingar med Peter Olofsson.

 

2. Nej , Jag har inte deltagit i några överläggningar med Ks ordförande Greger Lindqvist.

 

3. Nej , Jag har inte deltagit i några förhandlingar med Peter Olofsson.

 

4. Jag vet inte hur delegationsordningen är i Kommunstyrelsen, men det torde ju ledamöterna    som sitter där kunna svara på.

 

5. Nej, jag var inte närvarande på det mötet i Kommunfullmäktige.

 

6. Ett avtal är ett avtal och en avsiktsförklaring är inte ett bindande avtal.

 

7. Jag tror inte att Ks ordförande ensam har tagit detta beslut,  samt utan detta hade Dorotea fortfarande varit utan akutvård efter kl 17.00 vilket vi har varit utan nog länge enligt min mening!

 

Nog är det möjligt att denna fråga borde ha lyfts från Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige men då hade vi fått vänta 1 1/2 månad till på akutvård kvällar och helger. Vi har ju trots all varit utan den sen i Februari  ( nästan 8 månader)

 

8. Den frågan kan jag inte svara på då jag inte vet delegationsordningen.

 

9. Jag anser att vi ska jobba för att få tillbaka akutvården i Dorotea så att det blir så bra och tryggt som möjligt för Doroteas invånare.

 

 

 

Erik Sundin ( ersättare för S i Kommunfullmäktige)

 

 

1 kommentar

Något vackert.

Av , , 2 kommentarer 14

Nu vill jag skriva något fint! Jag är bara så trött på det negativa, det misstänksamma, det ogina, det rent dumma, det elaka…

Nu glömmer jag det en stund. Nu skall jag bara tänka positiva och fina tankar. Tror att jag skall vika en stund till det varje kväll, just innan jag kryper till kojs. Det måste vara bra medicin för själen och hälsan.

Var så goda.

Två små fötter har petat på mig hela natten. Efter en sista litet otålig spark sa den andra änden: -Hur länge skall vi sova igentligen, farmor?

Jag tog pannlampan och lyste på klockan. 07.15… insåg direkt att det var slut på sovandet och vi kravlade oss förbi storebror, som genast vaknade. Det gäller att inte missa något kul.

MorgonTV en stund och frukost samtidigt är bara så underbart. – Får vi Oboy, farmor? Vet du att jag älskar dig? Skall vi rita en stund eller bygga med Lego? Kan vi fara till Elsa på Näset och dricka elvakaffe för jag vill ha kakor?

Efter besök på Fantastiska Fiket (min svägerskas kök) och en förmiddag med bara helt underbara onyttigheter, tog vi på oss skogskläderna och gick upp i berget ovanför vår gård. Nu skulle plockas mossa till tomtebordet och lummer till adventskransar. Tror att det ser ut som spår efter utomjordingar bland björnmossan, renlaven, vitmossan och lingonriset. Vi testade djupfrysta blåbär. Vi kollade på flugägg under en murken gren. Vi sjöng Manboy så det dånade mellan vindfällena i hyggeskanten.

Jag berättade om kärringkrut (frömjölet från lummer), om björnmossans frökapslar, om vitmossans förmåga att suga upp vatten, om pappas koja som han byggde med sina bröder (bara en brädhög kvar nu – en vemodig brädhög).

Det kändes skönt att göra upp eld i vedspisen när vi kom in. Det blev bellvikansk snabbmat i form av falukorv och makaronhjul medan vi kollade litet, bara litet på några spel i datorn… 

Så droppade de vuxna in i vår verklighet. Farfar kom från älgskog med en belåten min. Mamma kom och var tesugen och till sist dök pappa upp med hundarna Sigge och Iver. Då hade vi middagen färdig och dagen avslutades med en riktigt mysig stund tillsammans.

Nu är jag ensam kvar vaken. Den unga familjen har återvänt till sig, Gunnar hann nog inte lägga sig innan han sov och vår Nitra kurar ihop sig i spisvärmen. Det blev en vanlig men fin dag. Jag hoppas att resten av mitt liv skall innehålla många sådana.

2 kommentarer