Ingrid i Bellvik

”Akutsköterskeutbildning” – ambulans…

Av , , 2 kommentarer 16

Hej alla.

Det blir kunskapsspridande igen. Jag fick en kommentar på den blogg som handlar om mina frågor till kommunalrådet och KS på fullmäktigemötet som jag vill ägna ett blogginlägg. Jag vill inte trampa på någon, vill att det skall bli rätt och erkänner att jag tog i litet i mesta laget. Låt mig förklara.

 

Så här var frågan till kommunalrådet/KS:

Fråga 5. Har de sjuksköterskor som idag arbetar på BVG kompetens som akutvårdssjuksköterskor? Hur många skall anställas för att täcka heltid för "akutvården" (de två vårdplatserna)?

I den första kommentaren sade "anonym" att vi är oförskämda mot ssk på BVG och att vi påstår att de är inkompetenta. Jag protesterade naturligtvis eftersom jag/vi aldrig nuddat vid tanken att de skulle vara okunniga! Så skrev "anonym" att det bara var några på ambulansen, som har vidareutbildning inom akutvård.

Jag berättade i mitt svar att utbildningen för en ambulanssjuksköterska är en ettårig universitet/högskolekurs – och sedan skrev jag ett FEL!! Därav detta blogginlägg.

Jag skrev: Utan den får man inte utöva akutsjukvård i ambulans.

"Anonym" svarade så här

 

Kravet för att jobba i ambulans är leg. sjuksköterska alt. ambulanssjukvårdare. Man behöver inte alls något extra år på universitet för att jobba i ambulans. En av ssk i ambulansen går den utb. nu och mig veterligen har hon jobbat i flera år innan. Och det jag menar är att nästan alla sjuksköterskor i den här kommunen endast har grundutbildning, även de som jobbade på sjukstugan. Vissa är väl distriktssköterskor men det är även en del av dom som jobbar på bvg.

 

 Nu skall jag rätta till mitt fel.

Jag har pluggat och intervjuat sjukvårdspersonal sedan dess. Nu skall det bli rätt:

Sedan ca 7 år sedan måste en i ambulansen vara utbildad sjuksköterska (3-årig grundutbildning).

Efter det har man börjat utbilda de som vill arbeta inom akutsjukvården i en specialistubildning,  "Ambulanssjuksköterska" 1 år = 60 poäng på högskola/universitet. Det har blivit en mycket viktig utbildning att ha i sitt CV när man söker en ambulanstjänst. Teoretiskt FÅR man jobba utan specialistutbildningen, men eftersom fler och fler skaffar sig denna och då går före vid anställningar visar det sig att i praktiken är de flesta som anställs specialistutbildade i akutsjukvård. Det kan också ha utbildningar som intensivvårdsköterska eller narkossköterska, också dessa ettåriga påbyggnader.

 

Kort sagt: Grundkrav – sjuksköterska, Önskemål – specialistsjuksköterska.

 

ALL personal som arbetar inom vården är värd vår beundran. Det är inget lätt jobb och ibland gräsliga arbetstider. Vi kan ju inte bestämma när vi blir sjuka…

Vi är dåliga på att säga tack, ge Er beröm och positiv feedback. Önskar vi kunde lära oss det.

 

En riktigt bra sjukstuga: 1 – 2 duktiga läkare, distriktsköterska, röntgensköterska, diabetessköterska och gärna också en specialistutbildad akutvårdssköterska och undersköterskor såklart? Övrig personal, som gör att verksamheten flyter, inte att förglömma.

Och självklart en egen ambulans med specialistutbildad sjuksköterska!

 

Hoppas att Du "anonym" – vem Du nu är förstår mig nu, alltså ingen oförskämdhet mot ssk på BVG!

 

 

2 kommentarer
Etiketter: ,

Ingen risk- och konsekvensanalys av KS innan beslut!

Av , , 4 kommentarer 17

Kommunfullmäktige den 27 november.

Jag gick fram till talarstolen för att läsa upp min fråga som var inlämnad måndag morgon.

Jag ställer frågan till kommunstyrelsens ordförande.

Vilka delar av Västerbottensläns landstings risk- och konsekvensanalys när det gäller nerdragningarna av akutvårdsplatser på sjukstugan, har kommunstyrelsen ansett oviktiga respektive viktiga vid beslutet att underteckna avtalet om vårdplatserna på Bergvattengården?

Jag önskar att kommunstyrelsens ordförande belyser det ur patientsäkerhetssynpunkt och hänvisar till den analys Dorotea kommun gjort i beredningen av ärendet.

När jag läst upp frågan och lämnade talastolen stack Greger Lindqvist, kommunalrådet, sitt svar i handen på mig. Under tiden jag gick till min plats läste han upp sitt svar. Det gick snabbt! Så här löd det:

Svar på fråga från Ingrid Oscarsson.

Den bedömning jag gjort när det gäller risk- och konsekvensanalys av att vårdplatserna på sjukstugan är borta är

* att de som är i behov av vårdplatserna får åka onödigt långt och med det följer risker för vårdtagaren och besvär för dennes anhöriga.

* När det gäller akuta besvär, efter kontorstid och helger, så har vi i nuläget ingen mottagning för detta i Dorotea och det medför naturligtvis ökade risker.

* Det samarbete som avtalet med landstinget medför tillför nu Dorotea vårdplatser och mottagning vid akuta besvär efter kontorstid och helger och på så sätt minskar riskerna för patienterna och besvären för anhöriga.

Den övergripande risk- och konsekvensanalysn av den verksamhet som landstinget köper är det socialstyrelsens uppgift att utföra.

2012-11-28

Greger Lindqvist, kommunstyrelsens ordförande

Eftersom det i kommunallagen står tydligt att vid allmänhetens frågestund är det gällande att frågeställaren läser upp sin fråga och svaret ges muntligt, att det endast är fråga – svar, så kommer frågor här som jag skulle ställt igår. Var så goda.

Några kommentarer:

1. Jag ställde frågan om vad KS tyckte var viktigt och kommunalrådet svarar i jag-form… Har KS studerat Vll´s risk- och konsekvensanalys?

2. Det finns ingen hänvisning till någon risk- och konsekvensanalys. Har alltså kommunen inte gjort någon? Har en sådan ersatts med kommunalrådets bedömning?

3. Avtalet tillför inte två vårdplatser för kommuninvånarna – det halverar och förändrar kvaliteten på de fyra akutvårdsplatser vi hade på sjukstugan. Vilken utrustning kommer att finnas i de rum som avsätts till de tjänster som landstinget köper?

4. Hur påverkas patientsäkerheten genom att vi inte längre har del i jourläkarkedjan?

5.Har de sjuksköterskor som idag arbetar på BVG kompetens som akutsjuksköterskor? Hur många skall anställas för att täcka en heltid för "akutsjukvården" (de två vårdplatserna)?

6. Hur kommer akutintaget att se ut och vilken utrustning kommer att finnas där? Det är ju en viktig del efterson ambulansen mycket ofta är borta på utryckning. Hur påverkar det patientsäkerheten?

7. Hur påverkas patientsäkerheten om de två vårdplatserna är belagda?

8. Kommer 112 och 1177 att hänvisa till BVG under icke kontorstid och under helger? Hur påverkar detta patientsäkerheten?

Försök att tänka igenom svaren på de här frågorna till nästa kommunfullmäktigemöte, kommunalrådet, för då kommer en ny fråga på allmänhetens frågestund och då kommer Du att behöva svaren. Då är jag förberedd på att jag får fortsätta prata efter Ditt svar.

4 kommentarer
Etiketter:

Avtalet skrivs under…

Av , , 4 kommentarer 17

- Höja landstingsskatten? Peter Olofsson såg både frustrerad och indignerad ut över Maria Grips förslag. Nej, det gör vi aldrig, då drabbar det ju alla…

Det var ett citat från budgetfullmäktige i juni. Nu har det visat sig hur det drabbar.

I Dorotea höjer de styrande kommunalskatten till landets högsta imorgon. Kommunen måste ju samarbeta med Landstinget och placera två vårdplatser på ett av våra äldreboende. Detta görs för att Landstinget skall spara pengar, för man vill inte höja skatten, man vill inte omprioritera och lägga de pengar man har på sjukvård.

Vi i Dorotea får betala vår akutvård två gånger…

Det drabbar inte alla. Det drabbar Doroteaborna nu, sedan socialdemokraterna och vänsterpartiet i kommunen skriver under avtalet med Västerbottens läns landsting. Det blir svårt att lyssna på detta imorgon på kommunfullmäktige på MB kl. 17.30. Tänk att de kan svika oss så…

Hur kan kommunen gå emot vad 24 000 västerbottningar tycker? Det är ALLA i Dorotea kommun och 21 000 till! Vi är värda en god vård. Varför tycker inte våra egna politiker det?

4 kommentarer

Vi ljuger inte!

Av , , 2 kommentarer 18

Tråkigt, elakt och dumt!

Det är svårt att veta hur man skall bemöta, eller om man skall bemöta en del alldeles oerhört oseriösa påhopp på ockupationen i Dorotea. Det är kanske omöjligt att nå fram till dessa människor som med misstänksamhet, bitterhet och avundsjuka vräker ur sig sådant som tydligen är ämnat att skapa aggretioner. Jag skall inte bemöta det. Jag skall bara förklara hur det är.

Doroteaupproret är INTE ute efter att, som grupp, agera politiskt i avseende att avsätta några speciella partier. Vi vill få de som fattat dåliga beslut att GÖRA OM och GÖRA  RÄTT!  Vi består inte av antisocialdemokrater och antimiljöpartister. Vi berstår av moderater, folkpartister, socialdemokrater, vänsterpartister, centerpartister, miljöpartister och kristdemokrater och kanske en och annan partilös… Vi samarbetar med de partier som vill förändra situationen, göra om och göra rätt. Vi jobbar för lika vård åt alla.

Några försöker tala om för Er ute i länet att vi är själviska och bara tänker på Dorotea och Åsele. Men nej, så är det inte heller. Vi vill ha en lika vård för alla, vi vill att landstinget börjar med att återställa akutvårdsplatserna på sjukstugan i Dorotea och ger tillbaka ambulansen till Åsele. Då har vi börjat komma närmare den lika vården. Självklart skall vi inte ta ifrån en annan kommun dess vård. Har aldrig hört något så dumt! Vi har ju sagt många, många gånger att vi vill omfördela resurser från ickesjukvård till sjukvård!!!

Vi tänker på hela länet. Vi vill att hela länet skall leva och utvecklas. Det betyder att inlandet skall vara med! Det tycker kustborna också. Det har de övertygat oss om på våra besök där.

Det är INTE vi som är skyldiga till att Landstinget får punga ut med de miljoner som folkomröstningen kostar! Det är socialdemokraterna och miljöpartisterna i Landstinget. Hade de gjort om och gjort rätt hade detta inte behövt hända.

Du som känner Dig fundersam när det gäller folkomröstningen behöver inte vara det. Du kommer självklart att få en fråga att ta ställning till i god tid innan det är dags att traska iväg till valurnorna. Det är självklart DU som på egen hand tar ställning efter att ha satt Dig in i vad det innebär att säga ja eller nej.

Vi kommer att ha fakta och finnas till för Dig när Du känner att Du vill samtala om allt detta. Du kan lita på oss.

2 kommentarer

Därför vill vi ha tillbaka akutvårdsplatserna på sjukstugan.

Av , , Bli först att kommentera 13

Akutvårdsplatserna skall tillbaka till Dorotea sjukstuga!

300 dagar har vi visat att vi tycker det. Här är de fakta som vi tillsammans med kunnig personal satt ihop för att visa Dig anledningen till att det är bättre att ha akutsjukvårdsplatserna på sjukstugan än på något annat ställe.

Därför skall vi ha tillbaka akutplatserna på sjukstugan i Dorotea.

 ·       Det är en mkt bra och säker avlastning för sjukhusplatser i Umeå och Lycksele. Om akutplatser finns kan tiden på sjukhus förkortas. Då finns tillräckligt kompetent vård i Dorotea.

·       Trygghet för patienter på vägen mellan sjukhus och hemvård.

·       Det blir en tryggare tid under rehabilitering efter sjukhusvistelse (t.ex operation) med personal som har kompetens och erfarenhet.

 

·       Sista tiden i en patients liv kan bli mycket värdigt tillsammans med de anhöriga och underlättas av personal med stort kunnande.

 

·       Kvarnbäcken är en mycket lugn miljö och få patienter.

 

·       Vi blir del i jourkedjan med läkare dygnet runt en tredjedel av tiden i Dorotea, vilket alla i kommunen har stor nytta av.

 

·       Personalen på AVA kan hjälpa till dygnet runt med mindre uppgifter även om inte jouren är i Dorotea.

 

·       Helikopterplattan kan användas och utan att omlastning av svårt sjuka patienter behövs.

 

·       Akutingång finns och fungerar i anslutning till läkarstationen.

 

·       En patient som på jourtid blir akut dåligare har läkarhjälp inom ett par minuter.

 

·       Hela avdelningen är nyrenoverad med ett modernt brandlarm och ingenting behöver åtgärdas.

 

·       Det finns syrgas i väggarna färdig att användas.

 

·       Läkarna kan gå rond varje dag och vara där på några minuter om det blir bråttom.

 

·       Organisationen med vikarier under frånvaro är lättare att lösa med mer akutvårdskunnig personal på samma ställe. Sårbarheten i organisationen blir mindre.

 

·       Det går att uppehålla två katastrofgrupper( som rycker ut vid svårare olyckor) för att det finns läkare på plats och inte behöver kallas in från omkringliggande kommuner.

 

·       Möjligheten till samarbete mellan kommun och landsting ökar. Man har någonstans att göra av svårare sjuka gamla. (Måste annars skjutsas utom kommunen.)

 

·       Det blir lättare att rekrytera läkare med glesbygdsinriktning och man kan få ST-läkarna att stanna kvar eftersom de kan göra sina utbildningsuppgifter  i Dorotea.

 

·       Det blir lättare att rekrytera stafettläkare eftersom de vill göra jourer – mycket på kort tid.

 

·       Det blir lättare att behålla de läkare vi har eftersom de kan göra sina jourer på hemmaplan.

 

·       Om akutplatser och läkarjour finns i Dorotea kommer transporterna med ambulans och andra fordon att minska och dessa blir mer tillgängliga.

 

·       Om AVA blir kvar blir det lättare att ha bra arbetstider för personalen och arbetsmiljön blir bättre. Man kan lättare uppfylla LT´s krav att alla skall kunna ha heltidstjänster.

 

·       Det blir billigare att ha fasta läkare än stafettläkare.

 

Bli först att kommentera

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Dorotea – Var är Ni??!!

Av , , 2 kommentarer 17

I fredags var några (inte våra majoritetspolitiker) på utbildning om folkinitiativ med experten Bruno Kaufman.

I dag, lördag var några (inte majoritetspolitiker) uppe i Saxnäs på vintermarknaden och samlade namn till folkinitiativet.

Imorgon, söndag 25 november, uppmärksammar vi (antagligen inga politiker av de som har majoriteten) att ockupationen har pågått i 300 dagar. Vi går från torget i Dorotea kl. 17 ner till sjukstugan för att umgås och känna styrkan i att vara tillsammans.

På onsdag 28 går vi upp till våra kommunpolitiker som har ett fullmäktigesammanträde, och lyssnar på hur de motiverar sitt beslut att svika kommunmedborgarna och skriva på landstingets nerdragningar.

På söndag 1:a advent avslutar vi namninsamlingen på MB genom att finnas där i ett stånd och svara på funderingar och frågor. Listor finns till hands. Majoritetspolitiker på besök???

på torsdag 6 december åker vi till Umeå för att överlämna de återstående namnen till kontrollanten Lars Jansson, VLL. Ingen av de politiker som har majoriteten i vår kommun ställer upp för oss och åker med…

Ni kommunpolitiker i Dorotea, som är socialdemokrater och vänsterpartister;

Vi trodde att Ni stod i täten. Vi trodde att Ni ville kämpa för Era kommunbor. När Ni skrev under beslutet att kräva av landstinget att de skulle återställa akutvårdsplatserna på sjukstugan och ge oss åter vår ambulans, då trodde vi Er.

Nu tror vi inte på Er längre. Vi kommer aldrig att lita på Er igen när det gäller någonting. Vi kommer inte att lita på S och Mp i landstinget heller. Det kan Ni hälsa dem när Ni träffar dem.

2 kommentarer

Kunskap är viktig för alla. Glöm prestigen!

Av , , Bli först att kommentera 15

 

Namninsamlingen startade på ett fullsatt MB den 4 juni. Nu har det snart gått 6 månader och vi avslutar insamlingen första advent på MB. Vi är nöjda och tacksamma.

På söndag är ockupationen 300 dagar.  Imorgon skall vi utbilda oss i ett seminarium med Bruno Kaufman per videokonferens (om folkinitiativ, om grundlagens paragrafer, om folkomröstningar…) på eftermiddagen. Hoppas att några politiker också har nappat på denna möjlighet som finns i Lärcentrums lokaler, Dorotea.

Det vore självklart, tycker jag att man som kommunpolitiker och landstingspolitiker slängde prestigen långt, långt bort och visade sina väljare att man VILL LÄRA och vill vara uppdaterad om detta. Även om man inte tycker om att det blir en folkomröstning, även om man tycker att det är dyrt, fånigt, onödigt, bedrövligt mm, så är det bara att inse och acceptera att det blir en. 24 000 människor i vårt län vill det. 24 000 människor anser att det verktyg som innebär folkinitiativ för folkomröstning är bra och de kräver det.

Dags för att skaffa sig kunskap i ämnet alltså. Det skall bli intressant att höra Kaufman. Han var med 2011 och reviderade grundlagen reser runt i Europa och håller seminarier om "doroteamodellen". Den första gången i Sveriges historia som en folkomröstning kommer att hållas i ett län, i ett landsting.

Jag ser fram emot morgondagen.

Bli först att kommentera

300 dagar ockupation!

Av , , 2 kommentarer 15

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

I 300 dagar har doroteabor, gäster från hela landet och från andra länder ockuperat Dorotea sjukstuga. Vi fortsätter att ockupera. Vi fortsätter för att visa landstingets majoritet att vi inte ger upp våra så rimliga krav på en akutsjukvård som ger oss trygghet och framtidstro.

På SÖNDAG klockan 17.00 uppmärksammar vi detta genom att träffas på torget, tända våra marschaller och bilda en väg av ljus ner till sjukstugan. Där hämtar vi kraft, energi och glädje hos varandra – för tillsammans är vi starka!

Alla Ni runt omkring oss är självklart också välkomna att äta ockupationstårta och ha en trevlig stund. Ni från Borgafjäll, från Svanabyn, från Åsele och Vilhelmina är välkomna. Ni som aldrig besökt oss tidigare, ta chansen nu. Vi skulle bli så glada!

 

2 kommentarer

Syftet med ockupationen av sjukstugan i Dorotea.

Av , , Bli först att kommentera 15

Ockupationen av Dorotea sjukstuga har pågått i 294 dagar. Ockupationen började för att människorna i Dorotea kommun inte ville acceptera att bastryggheten och framtidstron togs ifrån dem.

Vi har fortfarande inte fått tillbaka det. Därför ockuperar vi 24 timmar om dygnet. Vi kommer inte att ge oss! Vi kommer inte att nöja oss med en sjukvård som är sämre än i andra delar av vårt län. Vi är inte villiga att betala vår akutvård två gånger.

Vi vill våga bo kvar och vi vill se vår byggd leva och utvecklas!

 

Gruppens mål och syfte.

 

Landstingets beslut har gjort att Dorotea sjukstuga har förlorat sina fyra akutvårdsplatser. Därmed har vi också förlorat dygnetruntpersonal och vår plats i läkarjouren, som vi delat med Vilhelmina och Åsele. Detta innebär minskad möjlighet att få fasta läkare och specialistläkare med inriktning på glesbygdssjukvård. Det betyder också att vår sjukstuga är stängd från kl. 17.00 till kl. 07.30 dagen därpå. Sjukstugan är inte heller bemannad på helger. Det innebär att alla i kommunen, även de som har 12 mil till Dorotea, har 5 mil extra till sjukvård under denna tid.

Landstingets beslut har också gjort att vi nu delar ambulans med Åsele kommun. Det innebär att ambulansen är svårare att få tag på när den behövs. Katastrofgruppen bestående av ambulanser och sjukvårdspersonal som ska rycka ut vid stora olyckor över kommungränserna blir kraftigt reducerad utanför kontorstid och under helgerna. Läkare måste hämtas från närmaste jourställe. Det kan handla om omfattande trafikolyckor på den kraftigt trafikerade europaväg 45.

 

Ockupationsgruppen protesterar mot att Landstinget avrustar Norrlands Inland och gör människorna otrygga och minskar möjligheterna att bo och verka här. Vi kräver att vi får tillbaka akutplatserna vid Dorotea sjukstuga och att Åsele får tillbaka sin ambulans.

 

Bli först att kommentera

Hurudan är sanningen?

Av , , Bli först att kommentera 16

Sanningen är ibland mycket obehaglig. Så länge den hålls gömd, ses bakom ett filter eller förskönas klarar vi av att bara smyga förbi den med en snabb blick och gå vidare. Men den dag någon eller några öppnar våra ögon ligger den där avslöjad.

Ibland är den befriande, ibland är den vacker, ibland underbar, ibland skrämmande och ibland obehaglig…

Jag fick en kommentar från ANONYM, som sa: Vilket obehagligt inlägg. Jag vet inte riktigt vad hon/han menar. Det kan ju vara så att det är jag som skrivit på ett obehagligt sätt. Det kan ju vara så att det våra KS-ledamöter gjort när de sa ja till att skriva på avtalet är  obehagligt. 

Jag har  tagit fram sanningen i ljuset, plockat bort filtret och gjort det möjligt att stanna till och beskåda den. Jag vill inte KS-ledamöterna något ont, men jag tycker inte om det de gjort och jag är djupt besviken att de svikit doroteaborna och inte stått på sig mot Landstinget!

Jag har inte fått svar på mina frågor från någon av dem, vilket visar en en oerhörd nonchalans mot oss väljare. Jag skulle vilja ställa några frågor till Er som inte svarade sist och gör det här och nu:

1. Vad säger konsekvensbeskrivningen om att ta bort akutplatserna från sjukstugan?

2. Hur ser den ekonomiska kalkylen ut för införandet av två vårdplatser på BVG och vad innefattar den?

3. Vilka medicinska åtgärder kan man inte göra på BVG som man kunde på sjukstugan innan 1 jan 2012?

Du som svarar på dessa frågor nu skall självklart ha kredit för det och jag lägger in svaren här på min blogg. Jag menar att detta är självklara fakta som måste ligga som grund för det beslut som togs förra veckan. Denna viktiga fråga måste ju ha beretts med noggrannhet och med mycket kunskap bakom.

Ser fram emot svaren.

 

 

Bli först att kommentera