Ingrid i Bellvik

… grubblar, fast ej det lär båta, över en underlig gåta.

Av , , 2 kommentarer 14

Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma.  Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.

Står där så grå vid sin ladgårdsdörr, grå mot den vita driva, tittar, som många vintrar förr, upp emot månens skiva, tittar mot skogen där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur, grubblar, fast ej det lär båta, över en underlig gåta.

För sin hand genom skägg och hår, skakar på huvud och hätta – "nej, den gåtan är alltför svår, nej, jag gissar ej detta". Slår, som han plägar, inom kort slika spörjande tankar bort, går att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla.

 

När jag kommit så här långt i Viktor Rydbergs dikt om Tomten, så kommer den. Känslan stiger i halsen, går vidare upp emot ögonen och de blir blanka. Varje gång! Den lille figuren blir verklig för mig och jag känner hans funderingar som mina egna. Jag skulle också finna svar på den svåra frågan och många fler…

Varför är vi människor inte generösa, givmilda, omtänksamma? Varför vill vi inte varandra alltid väl? Varför försöker vi inte alltid lyfta, trösta och hjälpa? Varför vill vi ha mer än ge? Jag kan inte heller svara på det, tomten.

 

Denna period i mitt liv, som började den 1 februari med kampen för en bättre sjukvård för alla, har givit mig många funderingar – som jag inte heller kan få svar på. Men med mig in i julen tar jag i alla fall de mängder av varma tankar och allt stöd för vårt kämpande, som positiva, empatiska och förstående människor visat. Tack.

Jag vill alla väl. Jag önskar Dig och Dig och även Dig, som har de tankar jag inte förstår, en fin julhögtid med mycket glädje och omtanke. Jag önskar att Du får vara frisk och njuta av vår rena vinterluft, se de små miraklen till snöflingor falla till marken. Jag önskar att Du får känna någon människas kärlek och värme. Det är ju faktiskt det som är det viktiga. Jag önskar att Du tar en liten promenad och träffar Tomten – den riktige, han som funderar – och kanske kan Du och han gemensamt klura ut svaren på frågorna…

 

 

Ha en fin helg, på Ditt sätt!

 

 

2 kommentarer

Vi kämpar för ALLA i hela länet!

Av , , 1 kommentar 15

Det är INTE vi i Doroteaupproret som beslutar om vilken fråga som skall finnas för länsborna att ta ställning till i den kommande folkomröstningen. Det står som rekommendation från SKL (Sveriges kommuner och landsting) att politikerna skall försöka utforma frågan i samråd medinitiativtagarna. Men det finns ju alltid risk att de styrande väljer bort kontakten med oss. Ännu har vi inte hört något från våra landstingspolitiker, men det kommer kanske efter de tagit beslutet i landstingsstyrelsen i januari.

 

I den frågeställningen VI nu har presenterat som VÅRT förslag står det mycket tydligt att vi vill ha ett åtgärdspaket som gäller sjukvård åt ALLA. Vi önskar, kräver och arbetar hårt för att alla i vårt län skall få en bra sjukvård. Det gäller självklart Bjurholm, Sorsele, Tärnaby, Nordmaling, Umeå, Robertsfors, Borgafjäll, Skellefteå och andra platser där människor valt att leva. Vi vill se ambulanser som fungerar och kan hjälpa människor inom rimligt stora områden. Kanske man till och med skulle omvärdera att ha kommunen som gräns utan utforma andra gränser istället baserade på avstånd…

Vi vill att hela länet skall leva. Vi vill att kustborna skall ha ett inland som bidrar till näringsliv och livskraft. Vi vill att vi skall kunna samverka med resten av länet, regionen och landet. Vi vill utveckla inlandet och då måste det finnas en bra akutvård och annan vård.

Dorotea och Åsele blev de stora förlorarna i den nerdragning som S och Mp startade i Projekt Balans. Vi blev av med akutplatser, läkarjour och ambulans. Det kämpar vi för att få tillbaka av den anledningen att vi vill våga bo kvar och leva här. Vi har aldrig försökt lura någon! Jag blir riktigt, riktigt rasande över de som i media anklagar oss för det. Vi började med att kämpa för våra två kommuner – och den kampen är fortfarande STOR – och under resans gång förstod vi att hela länet är drabbat av de som hellre prioriterar annat än sjukvården.

 VI kämpar för att Dorotea, Åsele och hela länet! Glöm inte det vad annat Ni än läser.

 

 

"Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?"

1 kommentar

Frågan att folkomrösta om…

Av , , 5 kommentarer 15

 

Folkinitiativet för SJUKVÅRD FÖR ALLA i Västerbottens läns landsting:

 

SÅ VILL VI HA FRÅGAN I FOLKOMRÖSTNINGEN!

 

 

För första gången i Sveriges historia kommer ett Folkinitiativ i ett landsting att leda till en folkomröstning. Initiativtagarna har tillsammans med doroteabor och andra länsbor reagerat kraftigt mot de nerdragningar landstinget gjort inom sjukvården det senaste året. Ockupationen av Dorotea sjukstuga startade 1 februari och har alltså hållit på i 325 dagar. Den fortsätter över julen!

 

Under sex månader har det pågått en namninsamling i Västerbottens län vilken resulterat i fantastiska 24 801 namnunderskrifter för sjukvård för alla. De kraftiga reaktionerna har rört hela länet men framför allt inlandet och fjälltrakterna med sina långa avstånd. Människor överallt kräver nu en rättvis sjukvård även för glesbygden.

 

 Ett stormöte på sjukstugan i Dorotea har beslutat att redovisa hur vi tycker att frågan, som  skall stå på valsedlarna i det kommande landstingsvalet i Västerbottens län, skall formuleras.

 

Vi aktiverar vår grundlagsskyddade rättighet och vår möjlighet att utveckla demokratin i ett folkinitiativ och lägger härmed en beställning hos de politiker som representerar oss.

Vi vill att frågan, som väljarna i Västerbottens län skall få ta ställning till, skall lyda:

 

 

 

Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?

 

5 kommentarer

Akutvård – vårdplats.

Av , , Bli först att kommentera 12

 Definition på vårdplats.

 

På förekommen anledning ska jag försöka förklara begreppen som ständigt och jämt diskuteras på bl a a VK tyck till.

 

Vad är en vårdplats?

 Vårdplats definieras i Socialstyrelsens termbank som en "bäddplats på vårdenhet som en inskriven patient kan disponera under ett vårdtillfälle”.

 

 

Akutvård är en arbetsrutin som används för akut sjuka eller skadade patient för att på ett så effektivt sätt som möjligt öka deras chanser till överlevnad och för att inget viktigt ska glömmas bort i omhändertagandet av en patient.

 

Palliativ vård, av latinets pallium, "mantel" och palliatus, "bemantlad", manteln symboliserar omsorgen om den döende människan, även helhetsvård, lindringsvård, är ett begrepp som syftar på lindrande vård i livets slutskede

Vårdfilosofin präglas av en helhetssyn på vården av döende där målet är ”att få leva tills man dör” genom att upprätthålla funktioner, livskvalitet och ett värdigt liv.

Bli först att kommentera

Svaret från Maria Grip på varför V röstade med S och Mp.

Av , , Bli först att kommentera 11

Jag har fått svar på min fråga till Maria Grip. Vi har helt klart olika uppfattning om vad de två platserna på äldreboendet kommer att innehålla. Hon har kanske inte heller förstått att det inte finns möjlighet till akutsjukvård där. Peter Olofsson har talat med kluven tunga för att få till stånd detta. "DET ÄR INGA AKUTPLATSER. Det är två vårdplatser till. Det går absolut inte att bara ringa på på icke kontorstid för att få hjälp." Precis så sa han till oss. Det är två palliativa platser.

Jag tycker heller inte att hon hjälper oss att trycka på majoritetspartierna. Jag tycker att så många partier som möjligt skulle satt ner foten och absolut talat om för Peter Olofsson, Robert Winroth o co att de har tagit ett dåligt beslut och att de skulle GÖRA OM och GÖRA RÄTT!

Här är mailet:

 

Hej Ingrid,
jag försöker konsekvent agera för att Doroteaborna får så bra vård som möjligt. igår på landstingsstyrelsen stod valet mellan inga platser och ingen akutsjuksköterska som situationen är idag, eller två platser på BVG och en akutsjuksköterska i beredskap nätter och helger. av de två är det andra alternativet att föredra.
tänk om det skulle hända något i Dorotea innan folkomröstningen är avgjord, där en akutsjuksköterska skulle göra skillnad? då skulle det inte kännas bra att ha röstat nej. även om min röst inte avgör frågan (S och Mp har ju majoritet).

jag och mitt parti vill ha ordentliga sjukstugor med akutplatser och ambulanser stationerade i alla södra Lapplands kommuner. vi kommer att rösta ja till en folkomröstning, om inte S och Mp backar och inför det utan en omröstning. i väntan på det tycker jag att det är bättre med det avtal som nu tecknas än ingenting alls.

nu när alla namn är insamlade önskar jag dig en lugn och skön jul.
Vänligen
Maria Grip
Bli först att kommentera

Sviker Vänsterpartiet?

Av , , 1 kommentar 14

Idag beslutade Maria Grip (V) i landstingsstyrelsen att rösta med S och Mp. Hon beslutade att landstinget skall skriva på avtalet om att köpa två VÅRDPLATSER – inte akutvårdsplatser – på äldreboendet i Dorotea. Hennes beslut gör att jag känner besvikelsen att bli sviken fruktansvärt stor och tung. Avtalet är på tre år.

Vi trodde att Vänsterpartiet var för inlandet. Vi trodde att ett löfte och ett ord gällde. Vi trodde att det fanns någon vi kunde lita på. Men vi hade fel.

 

Direkt skickade jag ett mail till Maria Grip. Jag hoppas att få ett svar från henne och det tänker jag visa Er här i min blogg.

"Vad jag blev besviken när jag hörde att Du röstat med S och Mp att köpa platserna på BVG och inte på att ha tillbaka dem på sjukstugan. Hur tänker Du?

Tänker Du vara emot oss i röstningen om folkomröstningen också?

Hälsningar Ingrid Oscarsson,  Dorotea

 

1 kommentar

Socialstyrelsen hade allvarlig kritik.

Av , , Bli först att kommentera 17

Vid ett flertal tillfällen har facktidningen Vårdfokus skrivit om Västerbottens inland. Detta är det senaste:

 

Socialstyrelsen kritisk till nerdragningar i Västerbotten

 

Förändringarna av sjukvården i Västerbottens inland har delvis gjorts på ett undermåligt sätt, anser Socialstyrelsen, som nu bestämt sig för att hålla ögonen på Västerbottens landsting för att inte patientsäkerheten ska äventyras.

Underlaget som ligger till grund för förändringarna av ambulanserna och akutvårdsplatserna är undermåligt, tycker Socialstyrelsen. Västerbottens landsting har saknat risk- och konsekvensanalys och bedömningarna av konsekvenser för patientsäkerheten har inte varit tydliga, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut.

Ska följa utvecklingen

Myndigheten fortsätter: "Socialstyrelsen kommer att följa utvecklingen i den löpande tillsynen" vad gäller ambulansen i Åsele och Robertsfors och akutvården i Dorotea och Sorsele. Bara vad gäller Malå bedömer Socialstyrelsen att det inte finns någon risk för patientsäkerheten eftersom enbart huvudmannaskapet bytts ut. Tillsynsärendet är nu avslutat men i stället har Socialstyrelsen öppnat ett eget ärende vad gäller avvecklingen och förflyttningen av akutvårdsplatserna i Dorotea.

 

Vårdfokus har flera gånger skrivit om nerdragningarna i Västerbotten: Ambulansen Åsele har avvecklats och i stället har kommunen fått en akutbil. Ambulansen i Robertsfors har dirigerats om i syfte att "utjämna resursutnyttjandet av samtliga ambulanser i länet" som Västerbottens landsting skriver i sitt svar till Socialstyrelsen. Huvudmannen för ambulansen i Malå har förändrats­ – det medicinska ansvaret har landstingets akutsjukvård medan personal och fordon tillhör primärvården. Dessutom har fyra respektive sex närsjukvårdsplatser vid Dorotea och Sorsele sjukstugor avvecklats.

 

Invånarna och oppositionen har kritiserat förändringarna och har skickat flera skrivelser om hur de slår mot befolkningen. Det är utifrån de synpunkterna som Socialstyrelsen i somras skapade ett tillsynsärende.

Bli först att kommentera

Det är inte Doroteaupproret som bestämmer frågan!

Av , , Bli först att kommentera 13

Självklart hinner man inte tala så mycket med varje person som skriver på en lista som man skulle vilja, för att förklara allt så att det blir kristallklart. Ibland förklarar man men när personen kommer hem finns bara en del av informationen kvar efter alla handlarvedermödor. Självklart är det så. Information är svårt.

Vi kommer att försöka sprida så mycket fakta om FOLKINITIATIV och om hur det går till när frågan formuleras och senare om valet, som bara är möjligt. Jag börjar med att ge Er det som stod överst på våra listor. Det är alltså DET VI KÄMPAR FÖR:

Folkinitiativets syfte är att :

”Västerbottens län skall leva genom att säkerställande av trygghet och service, öka inlandets tillväxt och ge hela länet en positiv utveckling.

 För att åstadkomma detta föreslås en folkomröstning kring en ny förordning i landstinget som inkluderar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans”.

 

Detta har 24.801 Västerbottningar stött i namninsamlingen. De har alltså skrivit på att de vill ha en folkomröstning som ger alla i länet möjlighet att ta ställning. Lägg märke till att det står "vilket bland annat innebär att…"

Nu funderar alla parter på hur frågan skall kunna ställas så att det för utvecklingen framåt. Jag hoppas att alla har förstått att Doroteaupproret inte har mandat att formulera frågan. Det är politikernas sak. I lagen står det dock att det bör göras i samråd med initiativtagarna ( Doroteaupproret)  så vi väntar och ser nu vad som händer från politiskt håll.

I slutet av januari 2013 kommer frågan om huruvida det skall bli en folkomröstning upp i Landstingsstyrelsen som skickar den vidare till landstingsfullmäktige den 20 februari. Då hoppas vi att politikerna tänkt färdigt…

Vi tänker hämta andan ett tag. Vi behöver vila oss ifrån att förklara, att informera, att hålla pärmen, att lyssna. Varje namn har kanske tagit 5 minuter att få i snitt. Det gör 124000 minuter – 2070 timmar  på 6 månader. Vila skall vi göra men ger oss gör vi aldrig!

Bli först att kommentera

Demokratiutbrottet i Dorotea.

Av , , 2 kommentarer 16

Så börjar partiprogrammet: 

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokrati och alla människors lika värde…

Så här säger Peter Olofsson:

Jag förstår mig inte på "demokratiutbrottet i Dorotea". De har ju fått den sjukvård som jag och mina kamrater tycker är helt tillräckligt för dem. De har ju valt att bo långt därborta och då får de faktiskt skylla sig själva. Vi har bestämt – jag fattar inte att de inte begriper det! – att det är det bästa för dem att få pengar för TVÅ vårdplatser på äldreboendet, bli av med läkarjourer på icke kontorstid (De hade ju i alla fall inte heltid).

Nej, jag förstår inte mig på människor som måste få "demokratiutbrott" bara för att de får vänta en stund extra på ambulansen. Vi i storstaden får ju vänta varje dag i bilköer och vid stoppljus. Det är ju farligt för våra stresshjärtan. Varför skall de i fjällkommunerna ha det bättre än vi? De får väl inte stroke och hjärtinfarkt oftare än vi! Dessutom är de ju vana vid alla avstånd…

"Demokratiutbrott" bara för att vi tagit ifrån dem tryggheten av en basal akutvård är patetiskt. "Demokratiutbrott" för att framtidstron blir till förtvivlan och gråt. – Företagen behöver väl inte vara i Åsele eller Dorotea. Skicka dem till mig i Umeå, sa jag ju till kommunalrådet i Åsele. Fattade de inte att det gällde alla i Inlandet? Förresten går det ju bra i Storuman, varför måste de få "demokratiutbrott" i Dorotea då? Vilka stora pretentioner de har!

 

Klart att jag lagt orden i munnen på Peter Olofsson. Det han uttalade i VK var att han inte förstår varför det har blivit ett DEMOKRATIUTBROTT I DOROTEA: Så lågt Peter Olofsson, så lågt! Jag håller med de som säger att Du är så långt ifrån socialdemokrat det går att komma! Aldrig skulle någon av de stora förebilderna inom socialdemokratin velat ta de orden i sin mun.

 Men Du kanske tycker att Du är tuff, principfast, ekonomiskt kunnig och förståndig. Du kanske tycker att Du är modig (tillsammans med Winroth) som vågar stå upp mot människorna i inlandet. De begriper inte sitt eget bästa. Men det gör Du och Dina demokrativärnande kamrater…

Du kanske tycker att Du är modig men det är Du inte! Du hade varit det om Du ändrat Dig, erkännt att det blev fel, att Du inte begripit följderna av att Dina beslut och sett hur människorna i Ditt län fick lida mera och känna sig otrygga och förtvivlade. Du hade varit modig om Du mött doroteaborna på Landstingshuset igår och talat om för dem att de har visat att de äger ett mod och ett kurage, som Du aldrig kommer i närheten av. Du hade varit modig om Du, som Astrid Lindgren skrev i Bröderna Lejonhjärta, tagit språnget in i en bättre värld trots Din rädsla, för "annars är jag bara en liten lort".

Du vågade inte.

 

2 kommentarer

24 801 namn.

Av , , Bli först att kommentera 19

6 december 2012.

 

Undrar hur det kändes, vilka tankar som fanns i huvudena på de landstingspolitiker ur S och Mp, som satt i sina arbetsrum innanför glasdörrarna i Landstingshuset? Klockan var 10 och Lars Jansson och några tjänstemän tittade på oss när Marcussons Buss från Dorotea körde upp framför huvudingången. Media var där. Svt, SR och tidningar bevakade pärmarnas väg mot överlämnande. Ett par av oppositionens gruppledare var på plats som stöd åt ockupanterna – men självklart inga från S eller Mp!

 

 Vad tänkte de?

– Nej inte går jag ut och blir utsatt för media?

 - Varför satte vi igång detta? Tänk om vi skulle backa och ändra oss ändå?

 - Farao också, jag vill inte möta Doroteaupproret. Dom har ju till och med chans att bli Årets Västerbottning… Det skulle ju vara en katastrof för oss!

 - Hur skall jag kunna tala om för Peter att jag beundrar dessa starka och empatiska kämpar? Han blir ju tokig!

 - Nej jag visar mig då inte. Jag har ingenting att säga (läs: hålla med om). Jag går ut bakvägen.

 - Jag kan ju inte säga det till någon, men jag tänker rösta ja till ockupanternas förslag. Dom gör det så ruskigt bra.

 - Kan dom inte ge sig iväg snart. Jag orkar inte med mitt dåliga samvete längre…

 

En timme fick de tänka och fundera, kanske våndas eller något annat. Svarta pärmar med röda ryggar eskorterades in i husets innandömen till Lars Janssons dokumentskåp. Totalt finns där nu 24 801 namn.

 Medan pärmarna fann sin väg var media i full gång med att intervjua inblandade. Allvarliga ögon, leenden, stolta ockupanter efter 6 månaders hårt arbete med att samla in denna otroliga mängd namn. Inga listor har "legat utlagda bara". Alla har hållits i av ockupanter eller medhjälpare runt länet.

 

Så var då bara vi kvar i Landstingshusets hall. Trötta, glada, litet förvirrade över att detta var över. Vi tittade på varandra och ögon började glittra.

 - Vet ni en sak alla vänner? Nu går vi på stan och njuter en stund innan vi skall äta tillsammans – OCH VI BEHÖVER INTE SAMLA NAMN!!!

 

Mera om resten av dagen imorgon…

 Nu skall jag sova och drömma om tomtar, skinka, glitter, julgardiner, talgbollar i björken, glittrande barnögon, z z z z z z…

Bli först att kommentera