Ingrid i Bellvik

FOLKOMRÖSTNINGSFRÅGAN. Vi fick som vi ville!

Av , , 5 kommentarer 14

Folkomröstningsfrågan är formulerad. De politiska partierna i landstinget träffades i måndags och förhandlade sig fram till ett resultat. Doroteaupproret deltog med två personer som observatörer utan mandat att rösta eller avgöra något. De deltog för att dela med sig av sin kunskap och sina önskemål.

I gruppen som träffades var 13 personer: Peter Olofsson och hans sekreterare (s), Robert Winroth )Mp), Maria Grip (v), Nicklas Sandström (m), Olle Edblom (c), Marianne Normark (Fp), Birgitta Nordström (KD), de två från Doroteaupproret (opolitiska), Lars Jansson (tjänsteman), Anders Lidström (statsvetare från Umeå) och Bruno Kaufmann (expert på folkomröstningar och medarbetare i arbetet med revideringen av grundlagen, som förstärkt Folkinitiativet).

Efter hårda förhandlingar kom partierna inte överens, men enades om följande fråga:

 

Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att  minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil.

Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?

 

Doroteaupproret ser positivt på valet av fråga. För oss är det alldeles självklart att uttrycket "hela länet" verkligen betyder hela länet. I länet finns Dorotea, där kampen för att återställa vården vid sjukstugan pågått sedan sedan över ett år. I länet finns Åsele som bara måste få tillbaka sin ambulans. I länet finns också Sorsele, Malå, Robertsfors. I länet kämpar Lycksele och Skellefteå för att få en riktigt bra sjukvård. Hela länet = hela länet.

Vi är glada att politikerna också inser att de måste se till helheten. Hoppas att de står för sina positiva ord även om det hos vissa blir aningen motvilligt.

5 kommentarer

Frågan i folkomröstningen

Av , , 2 kommentarer 12

Presenterar här de två förslag som i dagsläget finns på hur frågan i folkomröstningen skall lyda.

 

Folkinitiativets (Doroteaupprorets)

Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket, som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?

Detta innebär att frågan gäller hela länet. Sorsele, Malå, Robertsfors, Bjurholm, Vilhelmina och olika verksamheter. Det är omprioritering av medel inom LT som gäller. Förslag fanns redan när beslutet togs om budget i december 2011.

Detta anser vi skall vara JA. 

 

 

S och Mp´s förslag vilket kommer att framföras vid ett extra landstingsfullmäktige inom kort. Det kan röstas igenom eftersom det då är enkel majoritet som gäller (mer än hälften).

För att minska underskottet i Västerbottens läns landstings budget beslutades att minska antalet vårdplatser i Dorotea från fyra till två och ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil. Ska detta budgetbeslut med ovan nämnda åtgärder gälla tills vidare?

Detta focuserar endast på Dorotea och Åsele och har inte alls den innebörd som folkinitiativets mål, vilket 24801 västerbottningar skrivit under på. Enligt förordning som rör folkinitiativ i Sveriges grundlag måste frågan på röstsedeln överensstämma med detta.

 

Om S och Mp kommer att driva igenom denna frågeställningen blir följden en överklagan till Förvaltningsrätten som får avgöra om landstinget i och med detta bryter mot Grundlagen. Medan de utreder ärendet sätter de genomförandeförbud på det hela och allt vilar.

 

Nu väntar vi på en inbjudan från Landstinget om en överläggning med initiativtagarna (Doroteaupproret) och alla de politiska partierna för att försöka komma överens om en accptabel frågeställning.

 

 

2 kommentarer

FOLKOMRÖSTNINGEN blir av! Den första i Sveriges historia i ett landsting.

Av , , Bli först att kommentera 14

Det var nog tur att mina hörapparater alldeles på egen hand sorterade bort en del av vad som sades under landstingsfullmäktige igår. Det var alldeles tillräckligt som gjorde att dagen blev till en enda lång övning i självbehärskning.Felaktiga fakta, spydigheter, hånfulla kommentarer, besservissrar och medhållare fanns i lager på lager ända upp till taket.

 

Tidvis var debattnivån rent bedrövligt låg och många märkliga saker sades från talarstolen. 

- Jag tycker att ni har gjort det så bra i Dorotea, men jag röstar emot er…

- Tänker på de stackars människorna, som inte får akutplatser för att ni trilskas, men jag röstar emot er…

- Jag anser att demokrati är viktig, men jag bryr mig inte om vad folk säger mellan valen, så jag röstar emot er…

- Jag anser, som mitt parti, att folkomröstningar är viktiga instrument, men jag röstar emot att det skall bli en…

- Grundlagen är ju det viktigaste som finns, men jag röstar emot att ni skall utnyttja den för att få till folkomröstningen…

- Ingen håller med er för att de tycker att det är rätt. De vill bara fiska röster inför nästa val…

 

I den stundom ordentigt heta debatten sades mycket, som inte alls överensstämmer med de faktiska förhållanden vi lever under. Vi har inte alls blivit av med två vårdplatser! Vi har blivit av med 4 akutsjukvårdsplatser. Alla fyra akutsjukvårdsplatserna på sjukstugan försvann. Där finns nu bara tomma sängar och utrustning för riktig akutvård.

Landstinget erbjöd sig att betala för 2 vårdplatser, belägna på vårt äldreboende. Dessa motsvarar inte brukandet av de fyra akutplatserna. Det vi fått är palliativa vårdplatser.

Alltså har Dorotea 0 akutsjukvårdsplatser!

Vilhelmina sjukstuga, som skulle bli glesbygdssjukhus, har ännu så länge bara fått två vårdplatser utan personalförstärkning!!! I Vilhelmina är det så gott som alltid överbeläggning, så dit kan vi inte komma. Detsamma gäller Åsele.

Ingen ville tala om kostnaden för "akutbilen" kontra kostnaden för ambulansen…

Ingen nämde hur Sorsele har drabbats.

 

Det känns mycket bra att Doroteaupprorets krav på FOLKOMRÖSTNING fick gehör. Nu återstår att se om det ligger allvar bakom Peter Olofssons ord om att S och Mp till slut kommer att delta i en överläggning med alla partier OCH initiativtagarna (Doroteaupproret). Det återstår att se om det går att samsas om en fråga som motsvarar det 24801 västerbottningar har skrivit under. Det återstår att se om S och Mp vill rätta sig efter Sveriges grundlag.

 

Bli först att kommentera

Representativ demokrati – vad är det?

Av , , Bli först att kommentera 26

Lennart Holmlund

Håll tyst och finn Dig i situationen med Alliansen i regeringsställning! De är ju resultatet av att vi har en representativ demokrati i vårt land!

* Kritisera inte. Tala bara om vad det egna partiets elit vill konkret göra. All kritik är löjlig.

* Acceptera alla beslut utan att knota. Tyck för Guds skull ingenting.

* Opposition är ju odemokratiskt – de styrande är ju valda av folket.

* Spara in på alla tjänstemän mm inom oppositionspartierna i Riksdagen. De har ju ingen uppgift eftersom regeringspartierna beslutar i den representativa demokratins anda.

*  Lägg ner alla "folkliga" möten, demonstrationer och andra uttryck för allmänheten. Eliten, som skall besluta väljs ju vid nästa val, och då bestämmer de i fyra år… Risken att Du får tiga i fyra år till finns ju, men vadå vi har ju representativ demokrati i vårt land och får ju skylla oss själva.

* Sätt munkavle på och tysta alla vanliga människor som inte tycker att Alliansregeringen gör ett bra jobb. INGEN får rikta kritik. De är ju valda i vår representativa demokrati.

 

Demokratiexperten Joseph Schumpeter från  USA berör i sin bok Capitalism, Socialism and Democracy  olika synsätt på begreppet representativ demokrati. Det vanligaste är det att Folket har kontroll över de eliter (partier) som genom val får makten i en period.

Han tar dock upp en av den representativa demokratin mest avgörande mekanismer, nämligen ansvarsutkrävandet. Teorin är enkel, genom insyn och information kan medborgarna kräva ansvar av de folkvalda om de gjort olämpliga beslut.

 

Bli först att kommentera

Röd eller rosa buss?

Av , , Bli först att kommentera 16

I allt allvar – ett gott skratt!

Jag rekommenderar Vll att måla blodbussen röd.

 

Jag har inte skrattat färdigt ännu. Då och då bubblar det upp och jag känner att livet lägger till några minuter. Man lever ju längre med ett gott skratt. Hör här:

 

 

 En nära bekant till oss, en man (kille) i fyrtioårsåldern kom från jobbet i eftermiddags. Han körde genom Dorotea och skymtade en buss utanför ingången till Sjukstugan. I samma ögonblick kom det för honom att han kanske skulle åka ner och lämna litet blod och få en Festis. Sagt och gjort. Han ställde sig bredvid de andra bilarna och i samma veva ringde hans mobil. Han svarade och fortsatte att prata medan han gick mot ingången och in och satte sig i det lilla väntrummet i bussen.

 

När samtalet var slut tittade han sig omkring och tänkte att det var konstigt att det bara var kvinnliga blodgivare – och dessutom såg alla hjärtligt glada ut och både fnissade och skrattade högt. Då såg han skylten: MAMMOGRAFI.

 

För att använda hans egna ord: -Faaaan vad pinsamt!

 

En sköterska kom ut och munterheten hotade spränga mammografimottagningen i Landstingets mobila bröströntgenenhet. Det enda möjliga i den situationen var att skratta med och återvända till bilen efter att ha fått nej på frågan om ingen ville undersöka hans bröst.

 

Bli först att kommentera

Läs detta Olofsson och Wintoth!!

Av , , Bli först att kommentera 15

Om Du inte har läst Christina Böke Bergmans opinionsinlägg i Simones blogg, kan Du läsa den i min här. Har Du redan läst – läs en gång till och förmedla till andra! 

Det är snart 18 februari, då politikerna skall ta beslut om folkomröstning. Detta är folkets röst.

 

Nedläggningen av inlandsvården

 

Publicerad 9 februari 2013 kl 00.26 , Uppdaterad 9 februari 2013 kl 00.27

 

Landstinget vältrar nu över kostnader för sjukvården på kommunerna i inlandet genom en skenmanöver. I det så kallade samverkansavtalet är landstingets ansvar försvinnande litet – för kommunen är det tvärtom. Landstingsledningen kallar avveckling av ambulanssjukvård, primärvårdsjour, akutvårdsplatser och sjukstugor i inlandet för utveckling. En otäck förvanskning av ordens betydelse. En otäck påminnelse om diktaturens maktspråk. Så talar makten i Västerbottens läns landsting 2013. Folkets röster talar annorlunda.

 Det skriver Christina BökeBergman, f d lärare i Dorotea – som numera pendlar mellan de två glesbygdsområdena Lappland och Gotland. Hon är engagerad i debatten om vården i inlandet.

 

 

 

Feodaltidens medeltida mörker har fått en renässans i demokratins högborg i Västerbottens läns landsting genom landstingsrådet Peter Olofssons (S) och vapendragaren miljöpartisten Robert Winroths försorg. Liknelsen med länsherren som krävde undersåtarnas trohet, alldeles oavsett vilka kontrakt som än dikterades, ligger nära till hands.

 

Socialdemokraterna är djupt störda över det faktum att befolkningen satt sig upp mot ett landstingsbeslut och konkretiserat denna fräckhet genom att lägga en samlad protest på bordet med en uppmaning om att noga lyssna på vad folket har att säga.

 

Hundratals och åter hundratals timmar har människor ute i länet slitit och ägnat insamlingen av det röstkapital som enligt grundlagen krävs för att få en folkomröstning till stånd.

 

Den socialdemokratiska majoriteten genomför brutala strukturförändringar där redan hårt slimmad sjukvård på Nus och i inlandet avlövas genom massiva nedskärningar. ”Strukturförändringar”, det vill säga omskakningar, görs utan vare sig dialog med personalen eller tydliga konsekvensanalyser av vad det kommer att innebära för patienterna.

 

Landstingets planering av akutsjukvården i inlandet har med hänvisning till beprövad erfarenhet präglats av samarbete över partigränserna i stora långsiktiga frågor. Den traditionen har Socialdemokraterna och Miljöpartiet en gång för alla nu brutit emot när man nedmonterar inlandets akutsjukvård, bit för bit.

 

I Dorotea förvandlades sjukstugan över en natt till en hälsocentral med kontorstider. Primärvårdsjouren drogs in, ambulansen halverades, varvid hög katastrofberedskap i två fjällkommuner vreds om till sparlåga.

 

Socialdemokraterna rider på en våg som väller in över kommunerna och högst upp på vågkammen sitter landstingsrådet och vrålar samverkan medan ambulanser, akutplatser, sjukstugor och personal försvinner i djupet för att aldrig mer återuppstå, om landstingsmajoriteten inte vaknar till liv.

 

Om inte kommunerna inser att det är skarpt läge kan kommande generationer ”hälsa hem” till far och mor, men knappast till lillebror. Vem vill bo i en del av landet, där akutsjukvård fått en lyxstämpel?

 

Talkören för den nya samverkansvågen, förlåt vägen, med telemedicinen ovan där, har ett illavarslande budskap: En telemaskin i stället för en doktor!

 

Människan skall nu tjäna maskinen och inte tvärtom.

 

Förre distriktsläkaren i Tärnaby, med. dr Curt Made var på 1980-talet först i Västerbotten med att utveckla användningen av telemedicin. Han skriver:

 

- Telemedicin kan vara användbart, men det kan aldrig ersätta en doktor. (16/8-12)

 

Vem törs säga sanningen? Att nu eller aldrig måste man ta tag i grundproblemen i VLL:s kolossala misslyckande. Den ekonomiska kollapsen, liksom den moraliska kollapsen har för länge sedan inträffat.

 

Hur många politiker på dubbla stolar i landstinget och i Region Västerbotten kan vi spara in på?+ Hur många byråkrater kan vi undvara?

 

Hur många direktörer som tar flyget söderut, när det börjar gå ännu mera utför, skall politiker med tvivelaktiga kunskaper i sjukvård få låta sig styras av?

 

När Peter Olofsson fick klart för sig att avvecklingen av ambulanser och akutplatser väckte avsky drog han till med en lögn: ”Det har aldrig funnits några akutplatser, eftersom det är 15 minuter till operation!” Ett av många exempel på hur han tar något i luften för att legitimera kränkningen av en hel befolkning i inlandet.

 

Läskunniga förstår och vet att en kirurganpassad definition av akutvårdsplats inte avses i landstingets egna verksamhetsplaner för sjukstugorna, ”de små närsjukhusen”, i Västerbottens fjällkommuner. Olofssons förljugna bild av den akutsjukvård som bedrivs och räddar liv på sjukstugorna är lika farlig som synen på den vård han nu ”erbjuder” i samverkansavtalen, där akutsjukvård transformerats till palliativ vård.

 

I Västerbottens inland har yrvakna kommunpolitiker fått ett obegripligt ansvar rakt i knäet. De gnuggar sig i ögonen. Vem skall ansvara för vad? Vilka platser handlar det om? Det är riktigt illa ställt.

 

Frågan är om landstingsrådet vet? Vet han vilka effekter det här får på lasaretten som nu skall utföra mer vård i redan ansatta verksamheter? Var slutnotan hamnar och att patientsäkerheten hamnat vid sidan om landsvägen, det har inte plågat hjärnorna bakom ”erbjudandet” i samverkansavtalen.

 

Socialstyrelsen kan vi inte räkna med. Deras kritik finns, men är tandlös. Socialministern? Han har inget att säga till om, säger han. Hälso- och sjukvårdslagen är inte heller ett redskap för att ”lika vård för alla, oavsett geografiskt läge” skall gälla.

 

 

Socialdemokraterna i Västerbottens läns landsting i sällskap med Miljöpartiet har uppvisat ett förakt utan dess like för de medborgerliga rättigheter som folkinitiativet nu aktiverat enligt de demokratiska spelregler som byggt upp det samhälle vi lever i.

 

 

Luciadagen 2011 klubbade landstingsstyrelsen beslutet som på föredragningslistan hette ”kostnadsreducerande åtgärder”. Den torftiga brödtexten i ärendebeskrivningen avslöjar: Kostnader skall ”inarbetas” genom avveckling av akutvårdsplatser och ambulanser i Robertsfors, Sorsele, Malå, Åsele och Dorotea.

 

Ledamöterna röstar bort ambulanser och akutplatser i inlandet utan att ha läst dokumentet ”Risk och konsekvensbeskrivning vid reducering av akutvårdsplatser vid sjukstugorna i södra Lappland (Projekt Balans 2011)”, där alla allvarliga risker som uppstår vid avveckling av en sjukstugas akutplatser beskrivs i klartext.

 

En efterlysning av dokumentet hos Hälso- och sjukvårdsnämnden ger vid handen att ”det är svårt att hitta, kanske är det inte diariefört”. Styr landstingsrådet utfallet i beslutet genom att undanhålla ledamöterna relevant beslutsunderlag?

 

Alliansen presenterade ett motförslag där inga ambulanser eller akutplatser togs bort. Det är bara att ta sig tid att läsa budgeten och pricka av de ospecificerade poster som uppgår till 781 miljoner, närapå en miljard, och fundera på var pengar till inlandets akutsjukvård kan skrapas ihop. Revisorerna påpekar ”ospecificerade projekt”, men låter sig därmed nöja.

 

Att få en budget att hålla ihop på ett människovärdigt sätt klarar inte landstinget. Att dölja sanningen är däremot en väl inövad kompetens.

 

Att ljuga är höjden av språkanvändning och den konsten kan landstingets politiska ledning ända ut i fingerspetsarna. Sanningen om samverkansavtalen med inlandskommunerna är att landstinget nu vältrar över kostnader för sjukvården på kommunerna genom en skenmanöver.

 

Olofsson ”erbjuder” Dorotea två palliativa vårdplatser på ålderdomshemmet och har nu lurat kommunen att ”byta bort”ovärderlig tillgång till akutsjukvård med egen ambulans, primärvårdsjour och öppethållande dygnet runt på sjukstugans akutvårdsavdelning, under förespegling att det är ”samma vård”! Här har vi samverkansavtalet, där landstingets ansvar är försvinnande litet och ryms på en rad. Resten är kommunens.

 

Peter Olofsson och hans bokstavstrogna partikamrater kallar nu avveckling av ambulanssjukvård, primärvårdsjour, akutvårdsplatser och sjukstugor i inlandet för utveckling. En otäck förvanskning av ordens betydelse. En otäck påminnelse om diktaturens maktspråk.

 

Så talar makten i Västerbottens läns landsting 2013. Folkets röster talar annorlunda.

 

Christina BökeBergman

Bli först att kommentera

Lögner om ockupationen och ockupanterna.

Av , , 7 kommentarer 22

 Jag har lagt in kvällens sista vedträn i spisen och hör hur det dånar till när det tar sig. Lampan på knuten av lagårn har släckts så det är alldeles kolsvart utanför fönstren. Sängen väntar. Men tankarna snurrar som vanligt den här tiden på dygnet. Jag sammanfattar och bearbetar, tänker bakåt och framåt. Bra ibland och jobbigt ibland.

 

Igår när jag öppnade tidningarna, med en viss nyfikenhet må jag erkänna, låg ett uppslag framför mig om hur vi uppmärksammade vår ettåriga ockupation. Det var referat om det som sagts och det som gjorts. Det var väl OK, trots att de som skrivit inte alls lyckats fånga den fantastiska stämning som fyllde A-salen tillsammans med nästan 300 människor. Det var inte vilka människor som helst som var där. Det var människor som vi alla skall ha stor respekt för. Det var människor med stora hjärtan, med förmåga att känna empati, med ärlighet och rättvisa som rättesnören.

 

Så fortsatte jag att titta på tidningssidorna och möttes av två inslag, som gjorde mig bestört och rasande. Två kvinnor har uttalat sig om de som kämpar för vår sjukvård på ett ovarsamt, milt sagt, och lögnaktigt sätt. De har hittat på anledningar till att smutskasta ockupationen och Doroteaupproret. De lägger ord och handling i munnen på oss för sin egen vinnings skull. Jag tycker att det är fruktansvärt! Den ena av dem var en initiativtagare till ockupationen, som tidigt hoppade av, och den andra har en "hög" politisk ställning i kommunen. Båda har gjort sanningar av osanningar och detta får i tidningarna stå oemotsagt. Politik kan vara oärlig, beräknande, falsk och framkalla det sämsta hos människor. Jag skäms inte å deras vägnar – det får de göra själva. Jag har fått lära mig att man inte skall ljuga, inte ens genom att utelämna eller förvanska fakta.  Det borde de också ha fått göra.

 

 

Jag känner ockupanterna efter detta året. De reagerar på orättvisor och oegentligheter. De framför kritik som är berättigad. De är villiga att prata med människor. De är inte oresonabla. De är de mest fredliga och vänliga ockupanter (människor) man kan tänka sig. De är i Doroteaupproret helt opolitiska och de vill INTE trycka ner personalen på vårt äldreboende.

 

 

Oj, det blev ett allvarligt inlägg, men det får Ni stå ut med. Jag blev bara så arg och upprörd å våra kämpars vägnar. De är värda bättre.

 

 

7 kommentarer

Ockupationen av sjukstugan i Dorotea har varat i ett helt år.

Av , , Bli först att kommentera 21

I ett år har vi kämpat för att få vår grundtrygghet tillbaka i inlandet. De flesta av Er i Västerbottens län har följt och följer vår kamp.

I går kväll samlades ca 300 människor på vårt MB för att stödja Doroteaupproret. Det är ca 10% av kommunens befolkning. Åselebor var där och det kändes bra.

Idag fanns en debattartikel i VK, skriven av ockupationens initiativtagare Inger Henriksson. Hon hoppade av lojalitetsskäl till socialdemokraterna av efter ca en månad. Tyvärr hann hon innan dess ta upp partipolitiska frågor. Gruppen har hela tiden envist vägrat att diskutera sådana. Hos oss finns de flesta politiska uppfattningar men vi tar endast upp dåliga beslut, som politiker fattat och som rör sjukvården och framtiden i vårt län. Vi visar varandra respekt!

Jag vill dela med mig till Er av ett svar på Ingers inlägg. Det är skrivet av Jerry Sellin från Åsele. Han har givetvis givit sitt tillstånd till publiceringen. Var så goda.

 

 

Du är duktig på att skriva Inger Henricsson.

 

Men tyvärr verkar det som om du ser konspirationer där det inte finns några, för givetvis försöker oppositionen i både kommuner och landsting vara med på ockupationståget för att eventuellt kamma hem lite röster inför nästa val, Inget konstigt med det tycker jag, för de sittande majoriteterna i kommuner och landsting skulle försöka göra precis samma sak för att försöka få lite extraväljare dom också (Och det gör dom, så fort dom har chansen).

 

Vidare, Det är väl upp till de som är involverade i Doroteaupproret/Ockupationsmedhjälparna/Lapplandsupproret mm om dom ser sig bli hjälpt av att få ut information och budskap genom att tillåta diverse olika partier får närvara och stötta dessa missförhållanden, för vem säger att det inte är vi som är engagerad i dessa olika protestgrupperingar som kanske låter de som vill vara med att sprida budskapen helt enkelt struntar i om det är en Moderat, Socialdemokrat, Centerpartist, Folkpartist, Kristdemokrat, Miljöpartist, Sverigedemokrat eller någon annan sorts partist som vill vara med och protestera mot dessa övergrepp på folket.

 

För en sak har vi faktiskt gemensamt, trots olika trosuppfattningar, och det är att man får inte våldta och kassera folket på det här sättet som för närvarande Socialdemokraterna i landstinget, hjälpt av våra Socialdemokratiska kommunledare främst i Åsele och Dorotea.

 

Jag själv tycker vissa saker i den här bedrövelsen med revirpinkande och smutskastande från dig och framför allt från Socialdemokraterna landstinget och Socialdemokraterna i kommunledningarna i Dorotea och Åsele endast tyder på att det är ni som inte är öppna för ett samarbete över gränserna, och att det är ni som med alla medel vill att det ska vara Socialdemokraterna mot alla andra.

 

Vi som är engagerade i dessa protester, anser jag är väldigt öppna med att samarbeta och tillåta ord och ideer från alla partier och människor, och vi är väldigt många som har gjort nya bekantskaper, och eventuellt fått nya vänner för hela livet.

 

Jag tycker det börjar bli dags att ni motsträvare inom (S), (V), (Mp) och givetvis du Inger, nu börjar öppna ögonen och verkligen ser vad som har hänt, och ser vilket fantastiskt samarbete det går att åstadkomma över alla partigränser och trosuppfattningar, som nu har blivit i och med våra massiva protester mot allt för många riktigt dåliga beslut från de politiska majoriteterna i landsting och kommuner.

 

Mvh Jerry Sellin en av folket vald Socialdemokrat i Åsele.

 

Bli först att kommentera